Chương 4: tai nguyen thien nhien

bài giảng môi trường đại cương chương 4 tài nguyên thiên nhiên

bài giảng môi trường đại cương chương 4 tài nguyên thiên nhiên
... cho đời sau TÀI NGUYÊN Tài nguyên xã hội Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên hành tinh: không khí, nước Năng lượng tái sinh: gió, thủy triều, khí hậu Tài nguyên tái tạo Sinh vật Tài nguyên không ... sản Gen di truyền 4. 1 .4 Con người với tài nguyên môi trường: Nhu cầu tiêu dùng phát triển Công cụ phương thức sản xuất Con người Tài nguyên thiên nhiên Sinh thái môi trường 4. 1.5 Vị trí TNTN ... phí tài nguyên rừng Do cháy rừng, rừng tràm, rừng thông 4. 4 TÀI NGUYÊN NƯỚC: 4. 4.1 Khái niệm tầm quan trọng nước: 4. 4.2 Vòng tuần hoàn đặc điểm nguồn nước:  Vòng tuần hoàn nước: - Nước vừa tài...
 • 83
 • 394
 • 1

Tài liệu Chương 3: Tài nguyên thiên nhiên pdf

Tài liệu Chương 3: Tài nguyên thiên nhiên pdf
... lý, lâu dài nguồn tài nguyên thiên nhiên đợc phân chia làm loại: - Tài nguyên thiên nhiên vô hạn: lợng mặt trời, lợng gió, lợng thuỷ triều, nhiệt lòng đất - Tài nguyên thiên nhiên hữu hạn phục ... phục, hạn chế khó khăn, thiệt hại nguồn tài nguyên nớc gây 2.2.4 Tài nguyên rừng Rừng nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn nhng có khả phục hồi gọi nguồn tài nguyên tái tạo Ngoài ý nghĩa cung cấp ... quan hệ có tính chất đối lập nhau: phía nguồn tài nguyên thiên nhiên môi trờng tự nhiên có hạn; phía nhu cầu khai thác sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên sản xuất xã hội ngời lại vô hạn Cần phải...
 • 14
 • 153
 • 3

Chương 7. Tài nguyên thiên nhiên và sự khai thác TNTN

Chương 7. Tài nguyên thiên nhiên và sự khai thác TNTN
... TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ SỰ KHAI THÁC TNTN Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Xuân Lớp: k34C – Sinh TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I Khái niệm phân loại TNTN II Tài nguyên khoáng sản III Tài nguyên ... phương Thức sản xuất Con người Tài nguyên thiên nhiên Sinh thái môi trường II Tài nguyên khoáng sản Khái niệm Phân loại Tình hình khai thác Khái niệm KS nguyên liệu tự nhiên có nguồn gốc hữu vô cơ, ... nguyên rừng IV Tài nguyên đất V Tài nguyên nước VI Tài nguyên lượng I Khái niệm phân loại TNTN Khái niệm Phân loại Mối quan hệ người, TN MT Khái niệm: TN bao gồm tất nguồn lượng, nguyên liệu, thông...
 • 52
 • 209
 • 0

Chương IV: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN pdf

Chương IV: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN pdf
... trình lâu dài tự nhiên lịch sử 4.1 Các vấn đề chung 4.1.2 Phân loại tài nguyên thiên nhiên - Có nhiều cách phân loại tài nguyên - Dựa vào khả tái tạo: + Tài nguyên tái tạo + Tài nguyên không tái ... khoáng sản 28 4.5 Tài nguyên khoáng sản 4.5.4 Quản lý tài nguyên khoáng sản - Sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản 29 4.6 Tài nguyên lượng 4.6.1 Khái niệm Năng lượng dạng tài nguyên vật chất trái ... nguyên tái tạo + Tài nguyên không tái tạo - Phân loại theo dạng: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên sinh vật … - Tài nguyên theo quan điểm hệ thống: (PGS.TS Nguyễn Đình Hòe): TN cấu...
 • 36
 • 316
 • 0

Giáo trình địa lý kinh tế việt nam chương 3 tài nguyên thiên nhiên

Giáo trình địa lý kinh tế việt nam  chương 3 tài nguyên thiên nhiên
... hội lớn để Việt Nam giao lu mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế - xã hội với nớc khu vực sớm hội nhập vào thị trờng kinh tế giới 2.2 Các nguồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam 2.2.1 Tài nguyên khí ... Dới góc độ kinh tế theo quan điểm tổ chức quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, lâu dài nguồn tài nguyên thiên nhiên đợc phân chia làm loại: - Tài nguyên thiên nhiên vô hạn: lợng mặt ... hợp nguồn tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trờng tự nhiên Sử dụng hợp nguồn tài nguyên bảo vệ môi trờng tự nhiên vấn đề phức tạp, lẽ giải vấn đề mối quan hệ tơng tác môi trờng tự nhiên...
 • 14
 • 197
 • 0

chương 4 phát triển và các vấn đề về tài nguyên thiên nhiên

chương 4 phát triển và các vấn đề về tài nguyên thiên nhiên
... dạng tài nguyên bị biến đổi hay sau trình sử dụng Ví dụ: tài nguyên khoáng sản, tài nguyên di truyền (gen) Theo chất tự nhiên, tài nguyên phân loại: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên ... 880.000 17,6 Vùng Tây Nguyên 500.000 10,0 Vùng Đông Nam Bộ 160.000 3,2 Vùng đồng Nam Bộ 200.000 4, 0 Các vấn đề bảo vệ phát triển tài nguyên rừng Việt Nam trình bày Luật bảo vệ phát triển rừng năm 1991 ... 2 * Tài nguyên tái tạo (renewable resources): loại tài nguyên tự trì, tự bổ sung liên tục quản lý hợp lý Ví dụ: tài nguyên sinh vật (động thực vật), tài nguyên nước, đất * Tài nguyên không...
 • 24
 • 300
 • 0

Kinh tế vi mô - Chương 18: Thị Trường Tài Nguyên Thiên Nhiên và Chính Sách Môi Trường

Kinh tế vi mô - Chương 18: Thị Trường Tài Nguyên Thiên Nhiên và Chính Sách Môi Trường
... lệ lãi suất thị trường, cung giảm cung tương lai tăng tỷ lệ tăng giá với tỷ lệ lãi suất thị trường) Các vấn đề môi trường Như lưu ý trước khoá học này, thị trường phân bổ nguồn tài nguyên cách ... hoạt động Thất bại thị trường nảy sinh xuất yếu tố ngoại sinh Ô nhiễm môi trường ví dụ ngoại ứng âm chi phí xã hội cận biên ô nhiễm vượt chi phí cá nhân cận biên Vì vậy, thị trường cân bằng, nhiều ... hữu nguồn tài nguyên phục hồi đứng trước lựa chọn cung nguồn tài nguyên bán chúng với mức giá cao tương lai Người chủ cung cấp nhiều tỷ lệ tăng giá theo thời gian thấp tỷ lệ lãi suất thị trường...
 • 5
 • 578
 • 1

Chương 6 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN & CHẤT THẢI pptx

Chương 6 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN & CHẤT THẢI pptx
... NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1.1 Phân loại tài nguyên thiên nhiên I QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1.1 Phân loại tài nguyên thiên nhiên I QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1.1 Phân loại tài nguyên thiên nhiên ... thiết chất liệu dịch vụ mà yếu tố cung cấp I QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1.1 Phân loại tài nguyên thiên nhiên I QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1.1 Phân loại tài nguyên thiên nhiên I QUẢN LÝ TÀI ... nghĩa: Chất thải toàn vật chất không sử dụng nữa, người thải môi trường Chất thải tạo trình sản xuất, sinh hoạt Phân loại chất thải • Theo nguồn chất thải: chất thải NN, chất thải CN, chất thải...
 • 23
 • 307
 • 0

CHƯƠNG VII: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

CHƯƠNG VII: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
... nguyên thiên nhiên, tài nguyên xã hội • Theo phương thức khả tái tạo: Tài nguyên tái tạo, tài nguyên không tái tạo • Theo chất tự nhiên: Tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên ... biển, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên lượng, tài nguyên khí hậu cảnh quan, di sản văn hoá kiến trúc, tri thức khoa học thông tin CHƯƠNG VII: BẢO VỆ TNTN VÀ MT I- Tài nguyên đất II- Tài nguyên ... nguyên rừng III- Tài nguyên đa dạng sinh học IV- Tài nguyên nước V- Tài nguyên biển VI - Tài nguyên lượng VII- Tài nguyên khoáng sản VIII- Đấu tranh chống sinh vật gây hại VII: TÀI NGUYÊN KHOÁNG...
 • 72
 • 186
 • 4

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 CHƯƠNG X. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN pptx

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 CHƯƠNG X. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN pptx
... trình cacbon sinh A liên quan tới yếu tố vô sinh hệ sinh thái B gắn liền với toàn vật chất hệ sinh thái C trình tái sinh phần vật chất hệ sinh thái D trình tái sinh phần lượng hệ sinh thái ……………………………………… ... tháp sinh thái có hình đáy rộng C tháp sinh thái có hình đáy hẹp D tất thức ăn cho sinh vật cung cấp bên hệ sinh thái 681 .Hệ sinh thái tự nhiên khác hệ sinh thái nhân tạo GV : NGUYỄN TUẤN KIỆT A ... thực vật C ôxy sinh vật phân huỷ D ôxy hoá chất mùn bã 680.Điều không khác chu trình dinh dưỡng hệ sinh thái tự nhiên với hệ sinh thái nhân tạo A lưới thức ăn phức tạp B tháp sinh thái có hình...
 • 3
 • 1,923
 • 27

Giáo trình : QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN: PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP XÃ HỘI & QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN part 4 potx

Giáo trình : QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN: PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP XÃ HỘI & QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN part 4 potx
... giả định trở nên vô ng hĩa? có T hiế t k ế lại dự án Điều k iện ny K hông huỷ hoại thnh công t hực dự án dự án MG-HH 01/0 iii) Xỏc nh ct th hai v ba: Ch th v phng phỏp kim tra Mt cỏc mụ t thnh ... chuN SMART: n - Specific: C th cú th o lng c Measurable: o lng c c v s lng hoc cht lng Available: ỏp ng c vi mt chi phớ chp nhn c Relevant: Cung cp thụng tin cú liờn quan Time-bound: Khi no thỡ ... ngun lc: o Name: Tờn t hoc ngun ti chớnh hoc ngun nhõn lc, hoc mt vt t c th o Type: Chn kiu ngun lc: Work hay Materials o Standard rate: Chi phớ ngy cụng, cú th /hour hoc/day o Cost per use: Kinh...
 • 10
 • 123
 • 0

Chương IV. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN pot

Chương IV. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN pot
... hậu: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm…… III Các kiểu hệ sinh thái -GV: có kiểu hst? HST tự nhiên: -Hs: kiểu: hst tự nhiên hst nhân hình thành qui tạo luật tự nhiên đa dạng như: hst - Gv:u cầu cho hs thảo ... dạng nào? nhà kính nhiều thiên tai - nitrát hình thành trái đất đường nào? nêu đường quan VII.Chu trình nitơ trọng - Bằng đường vật lí, hóa học sinh học, nitơ kết hợp với - Trình bày chu trình ... sản xuất, sinh vật tiêu II Các thành phần cấu trúc hệ thụ, sv phân giải? sinh thái Thế sv sx? Sv tiêu thụ, sv - Sv sản xuất: sv có khả phân giải? quan hợp hoá tổng hợp => hs trình ghi vào tạo nên...
 • 8
 • 234
 • 0

thuyết trình sinh học - sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên (4)

thuyết trình sinh học - sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên (4)
... TRƯỜNG Bài 58 SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I CÁC DẠNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CHỦ YẾU: II SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN: Sử dụng hợp tài nguyên đất: Sử dụng hợp tài nguyên nước: ... 58 SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I CÁC DẠNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CHỦ YẾU: -Tài nguyên không tái sinh -Tài nguyên tái sinh -Tài nguyên lượng vĩnh cửu II SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN ... rừng quí II SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN: Sử dụng hợp tài nguyên đất: Sử dụng hợp tài nguyên nước: Sử dụng hợp tài nguyên rừng: -Nêu hậu việc chặt phá đốt rừng -Kể tên số khu...
 • 32
 • 263
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN VÀ NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÊ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TỪ KHÓA K31 ĐẾN K36

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN VÀ NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÊ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TỪ KHÓA K31 ĐẾN K36
... thӵc tiӉn nên ÿӅ tài “Ĉánh giá mͱc ÿ͡ hài lòng cͯa c͹u sinh viên nhà s͵ dͭng lao ÿ͡ng v͉ ch˱˯ng trình ÿào t̩o b̵c ÿ̩i h͕c ngành Kinh tài nguyên thiên nhiên khóa 31 ÿ͇n khóa 36” thӵc sӵ ... cӫa cӵu sinh viên ngành Kinh tài nguyên môi trѭӡng tӯ khóa 31 ÿӃn khóa 36 54 3.2 Tình hình viӋc làm cӫa cӵu sinh viên ngành Kinh tài nguyên môi trѭӡng tӯ khóa 31 ÿӃn khóa 35 ... cӵu sinh viên ngành Kinh tài nguyên môi trѭӡng tӯ khóa 31 ÿӃn khóa 35 .62 3.4 Loҥi hình doanh nghiӋp phân theo thông tin cӫa cӵu sinh viên ngành Kinh tài nguyên môi trѭӡng tӯ khóa 31 ÿӃn khóa...
 • 166
 • 79
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nhóm 3 4 em hiểu thế nào là bảo vệ tài nguyên thiên nhiêntài nguyên thiên nhiênquản lý tài nguyên thiên nhiênsử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiêncác dạng tài nguyên thiên nhiênsử dụng tài nguyên thiên nhiêntài nguyên thiên nhiên vùng biểnvai trò của tài nguyên thiên nhiênsử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp líkhái niệm tài nguyên thiên nhiênlợi ích tài nguyên thiên nhiênôn tập tài nguyên thiên nhiênkhai thác tài nguyên thiên nhiêntài nguyên thiên nhiên tỉnh phú thọtài nguyên thiên nhiên đông nam bộPhương pháp đo độ phẳngtổng hợp đề thii học sinh giỏi toán 12 các tỉnh có đáp ánPhân vùng chức năng môi trườnggiáo án luyện thi học sinh giỏi sinh học 9giáo án ngữ văn 7 tự chọnẢnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.Bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sựbồi dưỡng HS giỏi ngữ văn 8giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Định hướng nghề và học nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội qua nghiên cứu trường hợp tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation – BDCF)Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)Hoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayHoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đấtMạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Pháp luật về cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại ngân hàng thương mại ở Việt NamPhát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các doanh nghiệp Việt NamQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệpQuản lý hoạt động dạy học tại các trường Trung học cơ sở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam theo tiếp cận phát triển năng lực học sinhTìm hiểu công tác phát triển, khai thác và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Giao thông Vận tảiNghiên Cứu Giải Pháp Tránh Rủi Ro Pháp Lý Trong Hoạt Động Thương Mại Quốc Tế Của Doanh Nghiệp Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập