THI CÔNG KẾT CẤU THÉP

Giám sát thi công kết cấu thép

Giám sát thi công kết cấu thép
... CƠNG TÁC GIÁM SÁT THI CƠNG KẾT CẤU Ơ Ế Ấ THÉP 40 Biên soạn & giảng: TS Lưu Trường Văn NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU THÉP 3 5 Giám sát quản lý chất lượng thi công Giám sát quản ... DUNG 1 GIỚI THI U VỀ THÉP & KẾT CẤU THÉP TRONG XÂY DỰNG NHIỆM VỤ CỦA CƠNG TÁC GIÁM SÁT KẾT CẤU THÉP Ệ Ụ NỘI DUNG CỦA CƠNG TÁC GIÁM SÁT KẾT CẤU THÉP CÁC TIÊU CHUẨN QUY TRÌNH ÁP DỤNG TRONG THI CƠNG ... DUNG CỦA CƠNG TÁC GIÁM SÁT THI CƠNG KẾT CẤU THÉP 48 Biên soạn & giảng: TS Lưu Trường Văn NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CƠNG KẾT CẤU THÉP Nội dung chung: Kiểåm tra lực đơn vò thi công: Kiểm tra...
 • 114
 • 928
 • 7

GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GẠCH ĐÁ CỐT THÉP

GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GẠCH ĐÁ CỐT THÉP
... CHUYÊN ĐỀ VỀ GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GẠCH ĐÁ CỐT THÉP DỤNG CỤ GIÁM SÁT THI CÔNG KC GẠCH ĐÁ • • • • • • • • • THƯỚC RÚT 7.5M THƯỚC THĂNG BẰNG ... CẨM NANG VỀ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ & GẠCH ĐÁ CỐT THÉP SỔ TAY NGHIỆM THU CÔNG TÁC GẠCH ĐÁ NHẬT KÝ CÔNG TRƯỜNG VP LÀM VIỆC & DỤNG CỤ KHÁC (NHƯ ĐÃ NÊU Ở PHẦN DỤNG CỤ GIÁM SÁT THI CÔNG NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH) ... LỚN GẠCH ĐÁ CÓ CỐT THÉP • *TƯỜNG GẠCH – XEM CHI TIẾT CẤU TẠO Ở HÌNH 3.5 TRANG 124 – XỎ THÉP QUA GẠCH BLOC, NHỒI BT – XỎ THÉP QUA KHOẢNG HỞ TƯỜNG ĐÔI, NHỒI TIM TƯỜNG BẰNG BT • * CỘT GẠCH: – VỈ THÉP...
 • 23
 • 377
 • 4

Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thépkết cấu gạch, đá

Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá
... đường xóc tông xi măng ( 180 - 220 kg/m3) Khi hỗn hợp tông cần yêu cầu đảo lại xẻng trước đổ vào kết cấu 1.2.2.3 Giám sát đổ, đầm tông kết cấu Mục tiêu cần đạt : Không để tông kết cấu bị ... sụt, cm Dạng kết cấu Móng tường móng tông cốt thép Móng tông, giếng chìm, tường phần ngầm Dầm, tường tông cốt thép Cột Đường, nền, sàn Tối đa 7 -8 7 8 910 910 7 8 Tối thi u 23 23 ... 9D(D=43,57) 180 180 180 90 180 180 180 180 180 180 180 180 45 / 23 180 180 45 / 23 - 180 - 180 - Xem bảng tiêu chuẩn sản phẩm ISO 6935-2 160 180 90 / 20 Xem bảng tiêu chuẩn sản phẩm NF A35-016 180 90...
 • 32
 • 526
 • 1

GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉPKẾT CẤU GẠCH ĐÁ

GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP VÀ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ
... Cỏc quỏ trỡnh thi cụng ch yu cc khoan nhi 10 chuẩn bị định vị hạ ống vách khoan vét đáy hố lắp đặt cốt thép lắp ống đổ b tông thổi rửa hố khoan đổ b tông 10 rút ống vách Quy trỡnh thi cụng cc ... khong cỏch gia cỏc cc múng Hiện có nhiều công nghệ thi t bị thi công cọc khoan nhồi sử dụng Tuy nhiên có nguyên lý công nghệ sử dụng tất công nghệ thi công là: - Cọc khoan nhồi sử dụng ống vách ... mng - tông kết cấu khối lớn công trình công nghiệp dân dụng (như móng silô, móng ống khói, móng máy, tường vòm hầm, tường chắn đất vv ): Ngoài yêu cầu thi t kế, thời gian bảo dưỡng cần thi t...
 • 60
 • 369
 • 0

Chuyên đề: GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉPKẾT CẤU GẠCH ĐÁ doc

Chuyên đề: GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP VÀ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ doc
... Cỏc quỏ trỡnh thi cụng ch yu cc khoan nhi 10 chuẩn bị định vị hạ ống vách khoan vét đáy hố lắp đặt cốt thép lắp ống đổ b tông thổi rửa hố khoan đổ b tông 10 rút ống vách Quy trỡnh thi cụng cc ... khong cỏch gia cỏc cc múng Hiện có nhiều công nghệ thi t bị thi công cọc khoan nhồi sử dụng Tuy nhiên có nguyên lý công nghệ sử dụng tất công nghệ thi công là: - Cọc khoan nhồi sử dụng ống vách ... mng - tông kết cấu khối lớn công trình công nghiệp dân dụng (như móng silô, móng ống khói, móng máy, tường vòm hầm, tường chắn đất vv ): Ngoài yêu cầu thi t kế, thời gian bảo dưỡng cần thi t...
 • 60
 • 268
 • 0

Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thépkết cấu gạch, đá potx

Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá potx
... đường xóc tông xi măng ( 180 - 220 kg/m3) Khi hỗn hợp tông cần yêu cầu đảo lại xẻng trước đổ vào kết cấu 1.2.2.3 Giám sát đổ, đầm tông kết cấu Mục tiêu cần đạt : Không để tông kết cấu bị ... sụt, cm Dạng kết cấu Móng tường móng tông cốt thép Móng tông, giếng chìm, tường phần ngầm Dầm, tường tông cốt thép Cột Đường, nền, sàn Tối đa 7 -8 7 8 910 910 7 8 Tối thi u 23 23 ... 9D(D=43,57) 180 180 180 90 180 180 180 180 180 180 180 180 45 / 23 180 180 45 / 23 - 180 - 180 - Xem bảng tiêu chuẩn sản phẩm ISO 6935-2 160 180 90 / 20 Xem bảng tiêu chuẩn sản phẩm NF A35-016 180 90...
 • 32
 • 328
 • 0

QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG THÉP ỐNG CECS 28-90 TIẾNG VIỆTCECS 28 90

QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG THÉP ỐNG CECS 28-90 TIẾNG VIỆTCECS 28 90
... thép cuộn thép lò xo Quy trình thi t kế thi công kết cấu tông thép ống CECS 28- 90 CHƯƠNG CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.0.1 Để cho việc thi t kế thi công kết cấu tông ống thép quán triệt việc ... thi t kế M1 - Trò số mômen thi t kế nhỏ hai mômen đầu cột Quy trình thi t kế thi công kết cấu tông thép ống CECS 28- 90 M2 - Trò số môment thi t kế lớn hai mômen đầu cột M2 - Trò số thi t kế ... (3-2-3-2) Trong đó: Chương – Quy đònh thi t kế 3-2 Quy trình thi t kế thi công kết cấu tông thép ống CECS 28- 90 γ0 – Hệ số quan trọng cấu kiện kết cấu, cấu kiện kết cấu có cấp an toàn cấp I,...
 • 54
 • 312
 • 0

Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép thường toàn khối potx

Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép thường toàn khối potx
... Trư c gia công c t thép i c t thép www.giaxaydung.vn m b o úng quy nh Trư c gia công 3.1 Giám sát ch t lư ng thi công tông Giám sát công tác v t li u ph i li u tông Công tác giám sát v t ... Giám sát thi công nghi m thu công tác c t thép Công tác ki m tra c t thép tông bao g m vi c sau ây: – Ki m tra ch t lư ng thép v t li u – Ki m tra s ch c a thép – Ki m tra s gia công cho thép ... o tông k t c u 3.2.2 Giám sát thi công www.giaxaydung.vn Bao g m giám sát công o n tr n, v n chuy n, m u th lý x lý khuy t t t (n u có) san m, b o dư ng, l y 1) Giám sát tr n h n h p tông...
 • 44
 • 333
 • 6

Bài giảng: Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thépkết cấu gạch đá potx

Bài giảng: Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá potx
... lợng nh thầu Giám sát vật liệu b tông, Giám sát công tác tông Giám sát vật liệu cốt thép, Giám sát công tác cốt thép Giám sát công tác cốt pha , đ giáo Giám sát thi công loại b tông đặc biệt ... Giám sát thi công kết cấu tông, tông cốt thép kết cấu gạch đá (10 tiết ) Nội dung I II Phân loại kết cấu b tông cốt thép( BTCT) III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 IV 4.1 4.2 Giám sát thi công kết ... : 1987: Kết cấu tông v b tông cốt thép lắp ghép Quy phạm Thi công v nghiệm thu VI Giám sát & quản lý chất lợng thi công kết cấu gạch đá 6.1 Phân loại kết cấu gạch đá Kết cấu gạch đá đợc...
 • 41
 • 151
 • 0

THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHẦN 1 pdf

THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHẦN 1 pdf
... hợp 35 - 60m 60 - 200m 35 - 60m 35 - 60m Sơ đồ kết cấu nhịp Liên tục Liên tục Giản đơn liên tục Giản đơn liên tục Tiến độ thi công Phụ thuộc CN b tông Phụ thuộc CN b tông Phụ thuộc CN b tông Không ... vi khu nhp ln nht l 12 0m: cu Lai Vu - QL.5 - Tnh Hi Dng, cu Gianh QL.1A - Tnh Qung Bỡnh, cu Bn Lc - QL.1A - Tnh Long An 2.3 Cụng ngh bờtụng ti ch treo trờn giỏo di ng - CN3 Cụng ngh ny thuc ... nht l 40 42m nh: cu Mt - QL.1A - Tnh Lng Sn, cu Hin Lng - QL.1A - Tnh Qung Tr, cu Quỏn Hu - Tnh Qung Bỡnh 2.2 Cụng ngh thi cụng theo phng phỏp ỳc hoc lp hng cõn bng - CN2 ỳc hng thc cht thuc phng...
 • 33
 • 214
 • 1

THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHẦN 3 potx

THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHẦN 3 potx
... tiết - Dầm trụ tiến hành thi công song song, nhờ rút ngắn thời gian thi công chung công trình cầu - Công trường chiếm mặt thi công, không đòi hỏi nhiều nhân công - Không cần đến thi t bị thi công ... thép mặt cầu (bản nắp hộp) - Thứ sáu: + Đặt cốt thép mặt cầu + Đổ tông mặt cầu - Thứ bảy chủ nhật: + Bảo dưỡng tông II PHƯƠNG PHÁP LẮP HẪNG – BÁN HẪNG Để thi công cầu khung T, khung T nhịp ... xong kết cầu nhịp Khi tháo bỏ mũi dẫn 1 4- Lắp đặt gối cầu vĩnh cửu mố trụ 1 5- Kéo căng bó cốt thép cong parabol, cốt thép dự ứng lực cần thêm vào để kết cấu nhịp đủ khả chịu lực khai thác 1 6- Làm...
 • 22
 • 94
 • 1

THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHẦN 2 pdf

THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHẦN 2 pdf
... Tiến độ thi công kết cấu nhịp nhanh (2 ngày/1 nhịp) Đảm bảo yêu cầu tông chất lượng cao • Khả sử dụng luân chuyển hệ dàn giáo cao đặc biệt hiệu cầu dài nhiều nhịp Công nghệ thi công lắp ... dầm b Lắp kết cấu nhịp cẩu chạy kết cấu nhịp • Phạm vi áp dụng Theo phương pháp lắp nhịp thứ cần cẩu đứng sau mố Lắp nhịp thứ cần cẩu đứng nhịp vừa lắp xong Loại áp dụng cho nhịp nhỏ cầu • Trình ... trình thi công 2. 2.Hệ đà giáo chạy  Hệ đà giáo chạy hệ đà giáo tựa giá đỡ công son mở rộng từ thân trụ, cao độ hệ đà giáo ngang thấp cao độ kết cấu nhịp  Điểm đặc trưng loại hình phải thi công...
 • 13
 • 285
 • 6

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ THI CÔNG KẾT CẤU CỐNG LẮP GHÉP BẰNG CỪ BÊTÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC CHO VÙNG GIAO ĐỘNG MỰC NƯỚC THẤP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ THI CÔNG KẾT CẤU CỐNG LẮP GHÉP BẰNG CỪ BÊTÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC CHO VÙNG GIAO ĐỘNG MỰC NƯỚC THẤP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... tự động thủy lực : 1 6 CỐNG MỘT KHOANG CỬA KẾT CẤU CỐNG LẮP GHÉP BẰNG CỪ BTCT DỰ ỨNG LỰC 8 -Kết cấu cống lắp ghép đóng mở thi t bò dây mềm: KẾT CẤU CỐNG LẮP GHÉP BẰNG CỪ BTCT DỰ ỨNG LỰC 9 -Kết cấu ... ngăn CỐNG BA VOI – HẬU GIANG ( B=15m ) KẾT CẤU CỐNG LẮP GHÉP BẰNG CỪ BTCT DỰ ỨNG LỰC 6 -Kết cấu cống lắp ghép cửa van tự động Clape : KẾT CẤU CỐNG LẮP GHÉP BẰNG CỪ BTCT DỰ ỨNG LỰC 7 -Kết cấu cống lắp ... pin cống Dầm van Thân cống Kết cấu cống lắp ghép cừ BTCT dự ứng lực NGUYÊN LÝ VỀ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH Kết cấu cống truyền thống Kết cấu cống lắp ghép Kết cấu BTCT toàn khối Kết cấu lắp ghép cừ BTCT...
 • 68
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biện pháp thi công kết cấu thépsai so trong thi cong ket cau thepthuyet minh bien phap thi cong ket cau thepthi cong ket cau thep nha cao tangquy trinh thi cong ket cau thepgiám sát thi công kết cấu thépbai giang giam sat thi cong ket cau thepvi giám sát thi công kết cấu théptổ chức thi công kết cấu thépthi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thépthi công kết cấu nhịp cầu thépgiám sát thi công kết cấu bê tông cốt théptiêu chuẩn thi công kết cấu bê tông cốt thépthi công kết cấu nhịp thép theo phương pháp lắp hẫnggiam sat thi cong ket cau be tong be tong cot thep va ket cau gach daGiải pháp phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền tại đài truyền hình Việt namGiải pháp phát triển đội ngũ lao động kỹ thuật đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH ở vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2008 - 2020Giáo án đại 9 2015 2016 ( đang sửa)Giải pháp tài chính nhằm thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo của tỉnh Phú Thọ đến năm 2010Giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng nuôi cá nước ngọt đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Hà Nộichi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty đào tạo xây dựng và phát triển kinh tế hạ tầng sơn vũGiải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp tỉnh Bắc NinhSÁCH KINH điển tập 32 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANGiải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2010Giải pháp thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y tại Bộ nông nghiệp và phát triển nông thônHoàn thiện công tác phân công, hiệp tác lao động ở bộ phận nhà phòng và nhà hàng công ty khách sạn du lịch kim liênHoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn lao động tại công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hà nộiGiải pháp vượt rào cản phi thuế quan trong xuất khẩu hàng hoá Việt nam vào thị trường EULý thuyết hợp đồng kì hạnGiải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Hải dươngSÁCH KINH điển tập 34 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHạn chế rủi ro thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà NộiHạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh VinhHạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp xây lắp tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển Việt namHạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng NovàPTNT tỉnh Nam Định
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập