THI CÔNG KẾT CẤU THÉP

Giám sát thi công kết cấu thép

Giám sát thi công kết cấu thép
... CƠNG TÁC GIÁM SÁT THI CƠNG KẾT CẤU Ơ Ế Ấ THÉP 40 Biên soạn & giảng: TS Lưu Trường Văn NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU THÉP 3 5 Giám sát quản lý chất lượng thi công Giám sát quản ... DUNG 1 GIỚI THI U VỀ THÉP & KẾT CẤU THÉP TRONG XÂY DỰNG NHIỆM VỤ CỦA CƠNG TÁC GIÁM SÁT KẾT CẤU THÉP Ệ Ụ NỘI DUNG CỦA CƠNG TÁC GIÁM SÁT KẾT CẤU THÉP CÁC TIÊU CHUẨN QUY TRÌNH ÁP DỤNG TRONG THI CƠNG ... DUNG CỦA CƠNG TÁC GIÁM SÁT THI CƠNG KẾT CẤU THÉP 48 Biên soạn & giảng: TS Lưu Trường Văn NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CƠNG KẾT CẤU THÉP Nội dung chung: Kiểåm tra lực đơn vò thi công: Kiểm tra...
 • 114
 • 1,507
 • 8

GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GẠCH ĐÁ CỐT THÉP

GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GẠCH ĐÁ CỐT THÉP
... CHUYÊN ĐỀ VỀ GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU GẠCH ĐÁ VÀ GẠCH ĐÁ CỐT THÉP DỤNG CỤ GIÁM SÁT THI CÔNG KC GẠCH ĐÁ • • • • • • • • • THƯỚC RÚT 7.5M THƯỚC THĂNG BẰNG ... CẨM NANG VỀ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ & GẠCH ĐÁ CỐT THÉP SỔ TAY NGHIỆM THU CÔNG TÁC GẠCH ĐÁ NHẬT KÝ CÔNG TRƯỜNG VP LÀM VIỆC & DỤNG CỤ KHÁC (NHƯ ĐÃ NÊU Ở PHẦN DỤNG CỤ GIÁM SÁT THI CÔNG NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH) ... LỚN GẠCH ĐÁ CÓ CỐT THÉP • *TƯỜNG GẠCH – XEM CHI TIẾT CẤU TẠO Ở HÌNH 3.5 TRANG 124 – XỎ THÉP QUA GẠCH BLOC, NHỒI BT – XỎ THÉP QUA KHOẢNG HỞ TƯỜNG ĐÔI, NHỒI TIM TƯỜNG BẰNG BT • * CỘT GẠCH: – VỈ THÉP...
 • 23
 • 531
 • 4

Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thépkết cấu gạch, đá

Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá
... đường xóc tông xi măng ( 180 - 220 kg/m3) Khi hỗn hợp tông cần yêu cầu đảo lại xẻng trước đổ vào kết cấu 1.2.2.3 Giám sát đổ, đầm tông kết cấu Mục tiêu cần đạt : Không để tông kết cấu bị ... sụt, cm Dạng kết cấu Móng tường móng tông cốt thép Móng tông, giếng chìm, tường phần ngầm Dầm, tường tông cốt thép Cột Đường, nền, sàn Tối đa 7 -8 7 8 910 910 7 8 Tối thi u 23 23 ... 9D(D=43,57) 180 180 180 90 180 180 180 180 180 180 180 180 45 / 23 180 180 45 / 23 - 180 - 180 - Xem bảng tiêu chuẩn sản phẩm ISO 6935-2 160 180 90 / 20 Xem bảng tiêu chuẩn sản phẩm NF A35-016 180 90...
 • 32
 • 721
 • 1

GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉPKẾT CẤU GẠCH ĐÁ

GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP VÀ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ
... Cỏc quỏ trỡnh thi cụng ch yu cc khoan nhi 10 chuẩn bị định vị hạ ống vách khoan vét đáy hố lắp đặt cốt thép lắp ống đổ b tông thổi rửa hố khoan đổ b tông 10 rút ống vách Quy trỡnh thi cụng cc ... khong cỏch gia cỏc cc múng Hiện có nhiều công nghệ thi t bị thi công cọc khoan nhồi sử dụng Tuy nhiên có nguyên lý công nghệ sử dụng tất công nghệ thi công là: - Cọc khoan nhồi sử dụng ống vách ... mng - tông kết cấu khối lớn công trình công nghiệp dân dụng (như móng silô, móng ống khói, móng máy, tường vòm hầm, tường chắn đất vv ): Ngoài yêu cầu thi t kế, thời gian bảo dưỡng cần thi t...
 • 60
 • 458
 • 0

Chuyên đề: GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉPKẾT CẤU GẠCH ĐÁ doc

Chuyên đề: GIÁM SÁT THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP VÀ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ doc
... Cỏc quỏ trỡnh thi cụng ch yu cc khoan nhi 10 chuẩn bị định vị hạ ống vách khoan vét đáy hố lắp đặt cốt thép lắp ống đổ b tông thổi rửa hố khoan đổ b tông 10 rút ống vách Quy trỡnh thi cụng cc ... khong cỏch gia cỏc cc múng Hiện có nhiều công nghệ thi t bị thi công cọc khoan nhồi sử dụng Tuy nhiên có nguyên lý công nghệ sử dụng tất công nghệ thi công là: - Cọc khoan nhồi sử dụng ống vách ... mng - tông kết cấu khối lớn công trình công nghiệp dân dụng (như móng silô, móng ống khói, móng máy, tường vòm hầm, tường chắn đất vv ): Ngoài yêu cầu thi t kế, thời gian bảo dưỡng cần thi t...
 • 60
 • 333
 • 0

Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thépkết cấu gạch, đá potx

Chuyên đề 8 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá potx
... đường xóc tông xi măng ( 180 - 220 kg/m3) Khi hỗn hợp tông cần yêu cầu đảo lại xẻng trước đổ vào kết cấu 1.2.2.3 Giám sát đổ, đầm tông kết cấu Mục tiêu cần đạt : Không để tông kết cấu bị ... sụt, cm Dạng kết cấu Móng tường móng tông cốt thép Móng tông, giếng chìm, tường phần ngầm Dầm, tường tông cốt thép Cột Đường, nền, sàn Tối đa 7 -8 7 8 910 910 7 8 Tối thi u 23 23 ... 9D(D=43,57) 180 180 180 90 180 180 180 180 180 180 180 180 45 / 23 180 180 45 / 23 - 180 - 180 - Xem bảng tiêu chuẩn sản phẩm ISO 6935-2 160 180 90 / 20 Xem bảng tiêu chuẩn sản phẩm NF A35-016 180 90...
 • 32
 • 407
 • 0

QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG THÉP ỐNG CECS 28-90 TIẾNG VIỆTCECS 28 90

QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG THÉP ỐNG CECS 28-90 TIẾNG VIỆTCECS 28 90
... thép cuộn thép lò xo Quy trình thi t kế thi công kết cấu tông thép ống CECS 28- 90 CHƯƠNG CÁC QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.0.1 Để cho việc thi t kế thi công kết cấu tông ống thép quán triệt việc ... thi t kế M1 - Trò số mômen thi t kế nhỏ hai mômen đầu cột Quy trình thi t kế thi công kết cấu tông thép ống CECS 28- 90 M2 - Trò số môment thi t kế lớn hai mômen đầu cột M2 - Trò số thi t kế ... (3-2-3-2) Trong đó: Chương – Quy đònh thi t kế 3-2 Quy trình thi t kế thi công kết cấu tông thép ống CECS 28- 90 γ0 – Hệ số quan trọng cấu kiện kết cấu, cấu kiện kết cấu có cấp an toàn cấp I,...
 • 54
 • 395
 • 0

Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép thường toàn khối potx

Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép thường toàn khối potx
... Trư c gia công c t thép i c t thép www.giaxaydung.vn m b o úng quy nh Trư c gia công 3.1 Giám sát ch t lư ng thi công tông Giám sát công tác v t li u ph i li u tông Công tác giám sát v t ... Giám sát thi công nghi m thu công tác c t thép Công tác ki m tra c t thép tông bao g m vi c sau ây: – Ki m tra ch t lư ng thép v t li u – Ki m tra s ch c a thép – Ki m tra s gia công cho thép ... o tông k t c u 3.2.2 Giám sát thi công www.giaxaydung.vn Bao g m giám sát công o n tr n, v n chuy n, m u th lý x lý khuy t t t (n u có) san m, b o dư ng, l y 1) Giám sát tr n h n h p tông...
 • 44
 • 414
 • 6

Bài giảng: Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thépkết cấu gạch đá potx

Bài giảng: Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá potx
... lợng nh thầu Giám sát vật liệu b tông, Giám sát công tác tông Giám sát vật liệu cốt thép, Giám sát công tác cốt thép Giám sát công tác cốt pha , đ giáo Giám sát thi công loại b tông đặc biệt ... Giám sát thi công kết cấu tông, tông cốt thép kết cấu gạch đá (10 tiết ) Nội dung I II Phân loại kết cấu b tông cốt thép( BTCT) III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 IV 4.1 4.2 Giám sát thi công kết ... : 1987: Kết cấu tông v b tông cốt thép lắp ghép Quy phạm Thi công v nghiệm thu VI Giám sát & quản lý chất lợng thi công kết cấu gạch đá 6.1 Phân loại kết cấu gạch đá Kết cấu gạch đá đợc...
 • 41
 • 221
 • 0

THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHẦN 1 pdf

THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHẦN 1 pdf
... hợp 35 - 60m 60 - 200m 35 - 60m 35 - 60m Sơ đồ kết cấu nhịp Liên tục Liên tục Giản đơn liên tục Giản đơn liên tục Tiến độ thi công Phụ thuộc CN b tông Phụ thuộc CN b tông Phụ thuộc CN b tông Không ... vi khu nhp ln nht l 12 0m: cu Lai Vu - QL.5 - Tnh Hi Dng, cu Gianh QL.1A - Tnh Qung Bỡnh, cu Bn Lc - QL.1A - Tnh Long An 2.3 Cụng ngh bờtụng ti ch treo trờn giỏo di ng - CN3 Cụng ngh ny thuc ... nht l 40 42m nh: cu Mt - QL.1A - Tnh Lng Sn, cu Hin Lng - QL.1A - Tnh Qung Tr, cu Quỏn Hu - Tnh Qung Bỡnh 2.2 Cụng ngh thi cụng theo phng phỏp ỳc hoc lp hng cõn bng - CN2 ỳc hng thc cht thuc phng...
 • 33
 • 252
 • 1

THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHẦN 3 potx

THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHẦN 3 potx
... tiết - Dầm trụ tiến hành thi công song song, nhờ rút ngắn thời gian thi công chung công trình cầu - Công trường chiếm mặt thi công, không đòi hỏi nhiều nhân công - Không cần đến thi t bị thi công ... thép mặt cầu (bản nắp hộp) - Thứ sáu: + Đặt cốt thép mặt cầu + Đổ tông mặt cầu - Thứ bảy chủ nhật: + Bảo dưỡng tông II PHƯƠNG PHÁP LẮP HẪNG – BÁN HẪNG Để thi công cầu khung T, khung T nhịp ... xong kết cầu nhịp Khi tháo bỏ mũi dẫn 1 4- Lắp đặt gối cầu vĩnh cửu mố trụ 1 5- Kéo căng bó cốt thép cong parabol, cốt thép dự ứng lực cần thêm vào để kết cấu nhịp đủ khả chịu lực khai thác 1 6- Làm...
 • 22
 • 124
 • 1

THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHẦN 2 pdf

THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - PHẦN 2 pdf
... Tiến độ thi công kết cấu nhịp nhanh (2 ngày/1 nhịp) Đảm bảo yêu cầu tông chất lượng cao • Khả sử dụng luân chuyển hệ dàn giáo cao đặc biệt hiệu cầu dài nhiều nhịp Công nghệ thi công lắp ... dầm b Lắp kết cấu nhịp cẩu chạy kết cấu nhịp • Phạm vi áp dụng Theo phương pháp lắp nhịp thứ cần cẩu đứng sau mố Lắp nhịp thứ cần cẩu đứng nhịp vừa lắp xong Loại áp dụng cho nhịp nhỏ cầu • Trình ... trình thi công 2. 2.Hệ đà giáo chạy  Hệ đà giáo chạy hệ đà giáo tựa giá đỡ công son mở rộng từ thân trụ, cao độ hệ đà giáo ngang thấp cao độ kết cấu nhịp  Điểm đặc trưng loại hình phải thi công...
 • 13
 • 372
 • 6

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ THI CÔNG KẾT CẤU CỐNG LẮP GHÉP BẰNG CỪ BÊTÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC CHO VÙNG GIAO ĐỘNG MỰC NƯỚC THẤP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ THI CÔNG KẾT CẤU CỐNG LẮP GHÉP BẰNG CỪ BÊTÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC CHO VÙNG GIAO ĐỘNG MỰC NƯỚC THẤP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... tự động thủy lực : 1 6 CỐNG MỘT KHOANG CỬA KẾT CẤU CỐNG LẮP GHÉP BẰNG CỪ BTCT DỰ ỨNG LỰC 8 -Kết cấu cống lắp ghép đóng mở thi t bò dây mềm: KẾT CẤU CỐNG LẮP GHÉP BẰNG CỪ BTCT DỰ ỨNG LỰC 9 -Kết cấu ... ngăn CỐNG BA VOI – HẬU GIANG ( B=15m ) KẾT CẤU CỐNG LẮP GHÉP BẰNG CỪ BTCT DỰ ỨNG LỰC 6 -Kết cấu cống lắp ghép cửa van tự động Clape : KẾT CẤU CỐNG LẮP GHÉP BẰNG CỪ BTCT DỰ ỨNG LỰC 7 -Kết cấu cống lắp ... pin cống Dầm van Thân cống Kết cấu cống lắp ghép cừ BTCT dự ứng lực NGUYÊN LÝ VỀ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH Kết cấu cống truyền thống Kết cấu cống lắp ghép Kết cấu BTCT toàn khối Kết cấu lắp ghép cừ BTCT...
 • 68
 • 450
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biện pháp thi công kết cấu thépsai so trong thi cong ket cau thepthuyet minh bien phap thi cong ket cau thepthi cong ket cau thep nha cao tangquy trinh thi cong ket cau thepgiám sát thi công kết cấu thépbai giang giam sat thi cong ket cau thepvi giám sát thi công kết cấu théptổ chức thi công kết cấu thépthi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thépthi công kết cấu nhịp cầu thépgiám sát thi công kết cấu bê tông cốt théptiêu chuẩn thi công kết cấu bê tông cốt thépthi công kết cấu nhịp thép theo phương pháp lắp hẫnggiam sat thi cong ket cau be tong be tong cot thep va ket cau gach daLLDHDH lesson plan FORMTổng quan CDIO trong thực hành giảng dạytìm hiểu khái niệm về án lệbtl hệ thu thập dữ liệu và truyền dữ liệuBTL CN chế tạo thiết bị điện và công nghệ chế tạo máy điện quayĐề cương quản lí nghànhAdvanced Grammar Test (2)laser rắn và laser NeodymLASER NEODYMIUM PHÁT XUNG NGẮNAdvanced Grammar Test (3)The subjunctive mood in EnglishTổng hợp code các bài thực hành matlabPPT Bài 3 Con Lắc ĐơnBài 7 sóng cơ và sự truyền sóng cơKỷ yếu tóm tắt báo cáo khoa học hội nghị khoa học tim mạch toàn quốc lần thứ XI 20 21 22112006English Phonetics and Phonologybai tap quang hocTÀI LIỆU ôn THI môn dược lý CHUYÊN NGÀNH NGÀNH y dượcHàm số học (Khóa luận tốt nghiệp)English worksheet for kids
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập