VẤN đề 9 máy điện XOAY CHIỀU một PHA

Bài 18: Máy phát điện xoay chiều một pha

Bài 18: Máy phát điện xoay chiều một pha
... hoạt động máy phát điện xoay chiều Máy phát điện xoay chiều kiểu cảm ứng hoạt động nhờ tượng cảm ứng điện từ Khi từ thông qua khung dây dao động điều hòa, làm phát sinh khung dây suất điện động ... điều hòa, suất điện động tạo mạch (mạch tiêu thụ) dòng điện xoay chiều dao động điều hòa: I = Iosin(t + ) X O A B X B i t O Cấu tạo máy phát điện xoay chiều Gồm phần chính: +Bộ góp điện: +Phần cảm: ... phát điện loại nhỏ Bài tập vận dụng: Một máy phát điện xoay chiều cho dòng điện có tần số 50Hz.Tính số vòng quay Rôto máy phát có: a) cặp cực b) cặp cực Bài giải: Từ công thức: n 60 f = pn= f...
 • 8
 • 1,476
 • 34

Tài liệu Bài giảng máy phát điện xoay chiều một pha cực hay pptx

Tài liệu Bài giảng máy phát điện xoay chiều một pha cực hay pptx
... lệch pha 2π /3 Cấu tạo nguyên tắc hoạt động Đọc SGK Thế máy phát điện xoay chiều pha? Máy phát điện xoay chiều pha khác máy phát điện xoay chiều pha điểm nào? II MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA ... MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU TiÕt 27:MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU NỘI DUNG BÀI HỌC I – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA Phần cảm Phần ứng II – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Cấu tạo va ... điện động xoay chiều sinh phần ứng có tần số f = pn QUAN SÁT ROTO VÀ STATO CỦA MÁY MỘT PHÁT ĐIỆN LỚN II - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Máy phát điện ba pha máy tạo ba suất điện động xoay chiều...
 • 15
 • 2,310
 • 45

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - máy phát điện xoay chiều một pha p1 (bài tập tự luyện)

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - máy phát điện xoay chiều một pha p1 (bài tập tự luyện)
... trò Vi t T n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) n xoay chi u m t pha p1 Câu 52 N quay c a roto thêm 60 vòng/phút t n s n 60 Hz su n ng máy phát t u N pt ... Vi t C 16 T n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 D - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y Câu 33 M C R 15 p1 c n i v i m t m ch RLC n i ti p n quay v i t 750 n hi u d ng qua m ch 2A n quay v i t 15 00 vòng/phút ... C 3I D 9I C NGHI M 01 A 02 C 03 C 04 C 05 B 06 A 07 C 08 A 09 B 10 C 11 D 12 C 13 B 14 C 15 B 16 B 17 C 18 B 19 A 20 B 21 B 22 A 23 C 24 C 25 A 26 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 D 32 A 33 B 34 B 35...
 • 6
 • 782
 • 51

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - máy phát điện xoay chiều một pha p1 (tài liệu bài giảng)

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - máy phát điện xoay chiều một pha p1 (tài liệu bài giảng)
... t T n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) n xoay chi u m t pha p1 2 011 ) 7: 10 0 B 10 0 vòng A 71 vòng C 400 vòng D 200 vòng L i gi i: E 01 E1 01 01 E Ví d ... t T n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y A n = 50 vòng/giây, C n = 25 vòng/giây, ng Vi t Hùng) 10 Wb 3,24 10 Wb n xoay chi u m t pha B n = 20 vòng/giây, 10 Wb 1, 2 D ... Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) n xoay chi u m t pha n xoay chi u pha có rôto g m c p c c t , mu n t n s Ví d 1: M 50 Hz rôto ph i quay v i t bao nhiêu? p1 n xoay chi u phát L i...
 • 4
 • 460
 • 33

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - máy phát điện xoay chiều một pha p2 (tài liệu bài giảng)

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - máy phát điện xoay chiều một pha p2 (tài liệu bài giảng)
... R2 12 0 => R ( L 15 ) ( L ) C = ( L 20 ) R 16 ( L 15 ) => 9[R2 + ( 2L 15 )2] = 16 [R2 + ( 1L 20)2] => - 7R2 + (9 22 - 16 12 )L2 (270 - 640 1) L + 9 .15 2 16 .202 = (9 22 - 16 12 )L2 (270 - 640 1) L - 7R2 ... E2 R 1= > ng chung c a h c trò Vi t ZC ZC => ZC3 = ZC1/3 = T = ZC 15 15 ZC1 ZC1 => ZC1 = A n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) Vi d 14 : ( H -2 013 ): N ... B n12 n2 T n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y :Khi P1 = P2 n u U1 = U2 = U m i có i, U = E (do r = 0) ph thu c vào t 1 2 2 = ch ng Vi t Hùng) n xoay chi u m t pha...
 • 8
 • 486
 • 45

bai 18 may phat dien xoay chieu mot pha

bai 18 may phat dien xoay chieu mot pha
... d Cả lí Câu Trong máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm quay: a Rôto nam châm b Rôto khung dây c Stato nam châm d Cả câu sai Câu Máy phát điện xoay chiều pha, để tốc độ quay rô to giảm lần ... hoạt động Câu Câu sau : a Máy phát điện xoay chiều biến đổi điện thành b Máy phát điện xoay chiều biến đổi lượng điện thành lượng ngược lại c Máy phát điện xoay chiều biến đổi thành điện d Các phát ... dẫn quay từ trường B  Φ = NBScosω t  e = E0sinω t  i = I0sin(ω t + ϕ ) MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA I NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG : - Dựa vào tượng cảm ứng điện từ - Khung dây dẫn quay từ trường...
 • 24
 • 383
 • 0

Máy phát điện xoay chiều một pha pot

Máy phát điện xoay chiều một pha pot
... ng a Máy phát điện xoay chiều biến đổi điện thành nh b Máy phát điện xoay chiều biến đổi lượng điện thành lượng ng nh ng ngược lại c Máy phát điện xoay chiều biến đổi thành điện nh d Các phát ... nước nhà máy thuỷ điện Các tua bin máy phát thuỷ điện Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Một nhà máy điện hạt nhân Nhà máy hoạt động ... only MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only I NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG : NG - Dựa vào tượng cảm ứng điện...
 • 25
 • 208
 • 0

TIẾT 25: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA potx

TIẾT 25: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA potx
... thiệu: Nguồn điện xoay I Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều chủ yếu sử dụng chiều máy phát điện kiểu cảm ứng, Máy phát điện xoay chiều kiểu cảm ứng hoạt động chúng biến đổi thành điện dựa ... lên n vòng dao điện pha) dòng điện xoay chiều máy phát gọi dòng điện xoay chiều pha D Củng cố: Nhắc lại: Nguyên tắc hoạt động máy dao điện pha Thế là: phần cảm, phần ứng máy dao điện? Roto, Stato? ... vòng/phút Vậy suất điện động xoay chiều để giảm số vòng quay xuống n lần Các máy phát điện xoay chiều có cấu tạo người ta tăng số cuộn dây số cặp gọi máy phát điện xoay chiều pha (hay máy cực Bắc –...
 • 6
 • 288
 • 0

bài 18 Máy phát điện xoay chiều một pha

bài 18 Máy phát điện xoay chiều một pha
... 3.Mpxc thc t MY PHT IN XOAY CHIU MT PHA 1.Nguyờn tc hot ng: Da vo hin tng cm ng in t: Khi t thụng bin thiờn iu hũa qua khung dõy Trong khung xut hin sng Mch ngoi cú din bthiờn hũa xoay chiu b B a u ... MPXC PHA (cú rụto l phn cm, cun dõy, cp cc, khụng cn b gúp ) A N R S B MPXC PHA (cú rụto l phn cm, cun dõy, cp cc, khụng cn b gúp A N R S B i A N R i i S B A N R S B i A N i R S B Mỏy phỏt in xoay ... bi 3.30, 3.31, 3.32 trang 38 sỏch BT c Son cõu hi cn gii ỏp bi din xc pha Baứi taọp aựp duùng: Mt mỏy phỏt in xoay chiu pha cú rụto quay vi tc 480v/phỳt a Tớnh tn s dũng in mỏy phỏt nú cú 2,...
 • 46
 • 1,074
 • 1

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 5 ppsx

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 5 ppsx
... Trong máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm quay: quay: a Rôto nam châm b Rôto khung dây c Stato nam châm d Cả câu sai sai Câu Máy phát điện xoay chiều pha, để tốc độ quay rô to giảm lần th : ... châm d Cả câu sai sai Câu Máy phát điện xoay chiều pha, để tốc độ quay rô to giảm lần th : th : a Phải tăng số cặp cực lên lần b Phải tăng số cuộn dây số cặp cực lên lần c Phải giảm số cuộn...
 • 4
 • 161
 • 0

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 4 ppt

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 4 ppt
... Nhà máy nhiệt điện dùng động đốt Đập xả nước nhà máy thuỷ điện Các tua bin máy phát thuỷ điện Một nhà máy điện hạt nhân Nhà máy hoạt động Câu Câu sau : a Máy phát điện xoay chiều biến đổi điện ... điện xoay chiều biến đổi điện thành b Máy phát điện xoay chiều biến đổi lượng điện thành lượng ngược lại c Máy phát điện xoay chiều biến đổi thành điện d Các phát biểu sai ...
 • 5
 • 179
 • 0

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 3 ppsx

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 3 ppsx
... CỦA RÔTO Nếu máy có p cặp cực (tương ứng phải có p cuộn dây), tần số dòng điện máy phát : np f 60 p : số cặp cực n : số vòng quay Rôto/phút ... lấy điện góp Đó hệ thống gồm hai vành khuyên gắn với hai đầu khung hai chổi quét cố đònh tì lên hai vành khuyên để đưa điện mạch Vành khuyên Chổi quét CÁCH LÀM GIẢM VẬN TỐC QUAY CỦA RÔTO Nếu máy...
 • 5
 • 191
 • 0

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 2 ppt

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 2 ppt
... Một hai phần quay quanh trục, gọi rôâto Phần o đứng yên, gọi stato stato Stato Rôto Stato máy phát điện ôtô Rôto máy phát điện ôtô Làm để suất điện động khung dây có giá ... công nghiệp đời sống ? Để tăng suất điện động cảm ứng, cuộn dây phần cảm phần ứng quấn lõi thép Lõi thép làm thép mỏng ghép cách điện với nhau, để tránh dòng điện Fucô ...
 • 5
 • 165
 • 0

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 1 pot

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 1 pot
... NBScost  NBScos e = E0sint  i = I0sin(t + ) sin sin( MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA I NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG : - Dựa vào tượng cảm ứng điện từ - Khung dây dẫn quay từ trường B   = NBScost...
 • 5
 • 202
 • 0

Máy phát điện xoay chiều một pha

Máy phát điện xoay chiều một pha
... xả nước nhà máy thuỷ điện Các tua bin máy phát thuỷ điện Một nhà máy điện hạt nhân Nhà máy hoạt động Câu Câu sau : a Máy phát điện xoay chiều biến đổi điện thành b Máy phát điện xoay chiều biến ... chế tạo d Cả lí Câu Trong máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm quay: a Rôto nam châm b Rôto khung dây c Stato nam châm d Cả câu sai Câu Máy phát điện xoay chiều pha, để tốc độ quay rô to ... Dòng điện xoay chiều tạo ? A B ωt B ω n ω n B - Khung dây dẫn quay từ trường B  Φ = NBScosω t  e = E0sinω t  i = I0sin(ω t + ϕ ) MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA I NGUYÊN TẮC HOẠT...
 • 24
 • 81
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quấn dây máy điện xoay chiều một pha dây quấn sinmáy phát điện xoay chiều một phacấu tạo máy phát điện xoay chiều một phabài tập máy phát điện xoay chiều một phamột máy phát điện xoay chiều một pha có một cặp cựcnối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một phabai tap ve may phat dien xoay chieu mot phanguyên tắc tạo ra dòng điện máy phát điện xoay chiều một phachủđề 5 máy phát điện xoay chiều một pha và ba phacâu 30 nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa vàmục tiêu kiểm tra kiến thức tần số của máy phát điện xoay chiều một phamáy điện xoay chiều ba phađộng cơ điện xoay chiều một phađiện xoay chiều một phamáy điện xoay chiều 3 phaĐa dạng sinh học cá và sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học cá để đánh giá chất lượng nước tại vùng Cửa Đại, tỉnh Quảng NamDạy học chủ đề tích hợp nội dung thực hiện với kiến thức hóa học chương Oxi - Lưu huỳnh lớp 10 nâng cao kết quả học tập của học sinhSKKN: Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập phân môn địa lí lớp 5 ở trường Tiểu học Nga TrungANTEN KHUNG CÓ VỎ BỌC KIM VÀ ANTEN KHUNG LỚNIELTS TEST BUILDER BOOK PDF FREEtài liệu môn lý thuyết tiền tệ pptChuong 4 hoach dinhChuong 5 nhung cong cu ho tro hoach dinhChuong 6 ra quyet dinhChuong 9 chuc nang kiem soatLuận văn Tâm lý học chuyên ngành Hành vi lựa chọn sản phẩm du lịch của du khách việt NamKhóa luận tốt nghiệp Khoa Luật - Quy chế pháp lý về hợp đồng nhập khẩu hàng hóa và thực tiễn áp dụng tại Chi nhánh Công ty Bột mỳ Vinafood 1Tổng công ty Lương thực miền Bắcskkn biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học gắn với tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục ở cấp tiểu họcThực trạng và giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công ThươngTăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục thuế huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoạt động quản trị dòng tiền tại công ty TNHH chè biên cươngThực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm xã hội tại tỉnh Thái NguyênTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚCBột mì vĩnh cửu alexanderromanovichbelyaev
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập