VẤN đề 9 máy điện XOAY CHIỀU một PHA

Bài 18: Máy phát điện xoay chiều một pha

Bài 18: Máy phát điện xoay chiều một pha
... hoạt động máy phát điện xoay chiều Máy phát điện xoay chiều kiểu cảm ứng hoạt động nhờ tượng cảm ứng điện từ Khi từ thông qua khung dây dao động điều hòa, làm phát sinh khung dây suất điện động ... điều hòa, suất điện động tạo mạch (mạch tiêu thụ) dòng điện xoay chiều dao động điều hòa: I = Iosin(t + ) X O A B X B i t O Cấu tạo máy phát điện xoay chiều Gồm phần chính: +Bộ góp điện: +Phần cảm: ... phát điện loại nhỏ Bài tập vận dụng: Một máy phát điện xoay chiều cho dòng điện có tần số 50Hz.Tính số vòng quay Rôto máy phát có: a) cặp cực b) cặp cực Bài giải: Từ công thức: n 60 f = pn= f...
 • 8
 • 1,444
 • 34

Tài liệu Bài giảng máy phát điện xoay chiều một pha cực hay pptx

Tài liệu Bài giảng máy phát điện xoay chiều một pha cực hay pptx
... lệch pha 2π /3 Cấu tạo nguyên tắc hoạt động Đọc SGK Thế máy phát điện xoay chiều pha? Máy phát điện xoay chiều pha khác máy phát điện xoay chiều pha điểm nào? II MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA ... MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU TiÕt 27:MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU NỘI DUNG BÀI HỌC I – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA Phần cảm Phần ứng II – MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Cấu tạo va ... điện động xoay chiều sinh phần ứng có tần số f = pn QUAN SÁT ROTO VÀ STATO CỦA MÁY MỘT PHÁT ĐIỆN LỚN II - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Máy phát điện ba pha máy tạo ba suất điện động xoay chiều...
 • 15
 • 2,191
 • 43

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - máy phát điện xoay chiều một pha p1 (bài tập tự luyện)

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - máy phát điện xoay chiều một pha p1 (bài tập tự luyện)
... trò Vi t T n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) n xoay chi u m t pha p1 Câu 52 N quay c a roto thêm 60 vòng/phút t n s n 60 Hz su n ng máy phát t u N pt ... Vi t C 16 T n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 D - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y Câu 33 M C R 15 p1 c n i v i m t m ch RLC n i ti p n quay v i t 750 n hi u d ng qua m ch 2A n quay v i t 15 00 vòng/phút ... C 3I D 9I C NGHI M 01 A 02 C 03 C 04 C 05 B 06 A 07 C 08 A 09 B 10 C 11 D 12 C 13 B 14 C 15 B 16 B 17 C 18 B 19 A 20 B 21 B 22 A 23 C 24 C 25 A 26 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 D 32 A 33 B 34 B 35...
 • 6
 • 706
 • 51

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - máy phát điện xoay chiều một pha p1 (tài liệu bài giảng)

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - máy phát điện xoay chiều một pha p1 (tài liệu bài giảng)
... t T n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) n xoay chi u m t pha p1 2 011 ) 7: 10 0 B 10 0 vòng A 71 vòng C 400 vòng D 200 vòng L i gi i: E 01 E1 01 01 E Ví d ... t T n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y A n = 50 vòng/giây, C n = 25 vòng/giây, ng Vi t Hùng) 10 Wb 3,24 10 Wb n xoay chi u m t pha B n = 20 vòng/giây, 10 Wb 1, 2 D ... Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) n xoay chi u m t pha n xoay chi u pha có rôto g m c p c c t , mu n t n s Ví d 1: M 50 Hz rôto ph i quay v i t bao nhiêu? p1 n xoay chi u phát L i...
 • 4
 • 443
 • 33

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - máy phát điện xoay chiều một pha p2 (tài liệu bài giảng)

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - máy phát điện xoay chiều một pha p2 (tài liệu bài giảng)
... R2 12 0 => R ( L 15 ) ( L ) C = ( L 20 ) R 16 ( L 15 ) => 9[R2 + ( 2L 15 )2] = 16 [R2 + ( 1L 20)2] => - 7R2 + (9 22 - 16 12 )L2 (270 - 640 1) L + 9 .15 2 16 .202 = (9 22 - 16 12 )L2 (270 - 640 1) L - 7R2 ... E2 R 1= > ng chung c a h c trò Vi t ZC ZC => ZC3 = ZC1/3 = T = ZC 15 15 ZC1 ZC1 => ZC1 = A n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y ng Vi t Hùng) Vi d 14 : ( H -2 013 ): N ... B n12 n2 T n: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Luy i h c KIT- 1: Môn V t Lí ( Th y :Khi P1 = P2 n u U1 = U2 = U m i có i, U = E (do r = 0) ph thu c vào t 1 2 2 = ch ng Vi t Hùng) n xoay chi u m t pha...
 • 8
 • 465
 • 45

bai 18 may phat dien xoay chieu mot pha

bai 18 may phat dien xoay chieu mot pha
... d Cả lí Câu Trong máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm quay: a Rôto nam châm b Rôto khung dây c Stato nam châm d Cả câu sai Câu Máy phát điện xoay chiều pha, để tốc độ quay rô to giảm lần ... hoạt động Câu Câu sau : a Máy phát điện xoay chiều biến đổi điện thành b Máy phát điện xoay chiều biến đổi lượng điện thành lượng ngược lại c Máy phát điện xoay chiều biến đổi thành điện d Các phát ... dẫn quay từ trường B  Φ = NBScosω t  e = E0sinω t  i = I0sin(ω t + ϕ ) MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA I NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG : - Dựa vào tượng cảm ứng điện từ - Khung dây dẫn quay từ trường...
 • 24
 • 366
 • 0

Máy phát điện xoay chiều một pha pot

Máy phát điện xoay chiều một pha pot
... ng a Máy phát điện xoay chiều biến đổi điện thành nh b Máy phát điện xoay chiều biến đổi lượng điện thành lượng ng nh ng ngược lại c Máy phát điện xoay chiều biến đổi thành điện nh d Các phát ... nước nhà máy thuỷ điện Các tua bin máy phát thuỷ điện Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Một nhà máy điện hạt nhân Nhà máy hoạt động ... only MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only I NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG : NG - Dựa vào tượng cảm ứng điện...
 • 25
 • 203
 • 0

TIẾT 25: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA potx

TIẾT 25: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA potx
... thiệu: Nguồn điện xoay I Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều chủ yếu sử dụng chiều máy phát điện kiểu cảm ứng, Máy phát điện xoay chiều kiểu cảm ứng hoạt động chúng biến đổi thành điện dựa ... lên n vòng dao điện pha) dòng điện xoay chiều máy phát gọi dòng điện xoay chiều pha D Củng cố: Nhắc lại: Nguyên tắc hoạt động máy dao điện pha Thế là: phần cảm, phần ứng máy dao điện? Roto, Stato? ... vòng/phút Vậy suất điện động xoay chiều để giảm số vòng quay xuống n lần Các máy phát điện xoay chiều có cấu tạo người ta tăng số cuộn dây số cặp gọi máy phát điện xoay chiều pha (hay máy cực Bắc –...
 • 6
 • 280
 • 0

bài 18 Máy phát điện xoay chiều một pha

bài 18 Máy phát điện xoay chiều một pha
... 3.Mpxc thc t MY PHT IN XOAY CHIU MT PHA 1.Nguyờn tc hot ng: Da vo hin tng cm ng in t: Khi t thụng bin thiờn iu hũa qua khung dõy Trong khung xut hin sng Mch ngoi cú din bthiờn hũa xoay chiu b B a u ... MPXC PHA (cú rụto l phn cm, cun dõy, cp cc, khụng cn b gúp ) A N R S B MPXC PHA (cú rụto l phn cm, cun dõy, cp cc, khụng cn b gúp A N R S B i A N R i i S B A N R S B i A N i R S B Mỏy phỏt in xoay ... bi 3.30, 3.31, 3.32 trang 38 sỏch BT c Son cõu hi cn gii ỏp bi din xc pha Baứi taọp aựp duùng: Mt mỏy phỏt in xoay chiu pha cú rụto quay vi tc 480v/phỳt a Tớnh tn s dũng in mỏy phỏt nú cú 2,...
 • 46
 • 1,062
 • 1

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 5 ppsx

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 5 ppsx
... Trong máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm quay: quay: a Rôto nam châm b Rôto khung dây c Stato nam châm d Cả câu sai sai Câu Máy phát điện xoay chiều pha, để tốc độ quay rô to giảm lần th : ... châm d Cả câu sai sai Câu Máy phát điện xoay chiều pha, để tốc độ quay rô to giảm lần th : th : a Phải tăng số cặp cực lên lần b Phải tăng số cuộn dây số cặp cực lên lần c Phải giảm số cuộn...
 • 4
 • 153
 • 0

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 4 ppt

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 4 ppt
... Nhà máy nhiệt điện dùng động đốt Đập xả nước nhà máy thuỷ điện Các tua bin máy phát thuỷ điện Một nhà máy điện hạt nhân Nhà máy hoạt động Câu Câu sau : a Máy phát điện xoay chiều biến đổi điện ... điện xoay chiều biến đổi điện thành b Máy phát điện xoay chiều biến đổi lượng điện thành lượng ngược lại c Máy phát điện xoay chiều biến đổi thành điện d Các phát biểu sai ...
 • 5
 • 170
 • 0

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 3 ppsx

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 3 ppsx
... CỦA RÔTO Nếu máy có p cặp cực (tương ứng phải có p cuộn dây), tần số dòng điện máy phát : np f 60 p : số cặp cực n : số vòng quay Rôto/phút ... lấy điện góp Đó hệ thống gồm hai vành khuyên gắn với hai đầu khung hai chổi quét cố đònh tì lên hai vành khuyên để đưa điện mạch Vành khuyên Chổi quét CÁCH LÀM GIẢM VẬN TỐC QUAY CỦA RÔTO Nếu máy...
 • 5
 • 180
 • 0

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 2 ppt

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 2 ppt
... Một hai phần quay quanh trục, gọi rôâto Phần o đứng yên, gọi stato stato Stato Rôto Stato máy phát điện ôtô Rôto máy phát điện ôtô Làm để suất điện động khung dây có giá ... công nghiệp đời sống ? Để tăng suất điện động cảm ứng, cuộn dây phần cảm phần ứng quấn lõi thép Lõi thép làm thép mỏng ghép cách điện với nhau, để tránh dòng điện Fucô ...
 • 5
 • 157
 • 0

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 1 pot

Bài giảng vật lý : Máy phát điện xoay chiều một pha part 1 pot
... NBScost  NBScos e = E0sint  i = I0sin(t + ) sin sin( MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA I NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG : - Dựa vào tượng cảm ứng điện từ - Khung dây dẫn quay từ trường B   = NBScost...
 • 5
 • 190
 • 0

Máy phát điện xoay chiều một pha

Máy phát điện xoay chiều một pha
... xả nước nhà máy thuỷ điện Các tua bin máy phát thuỷ điện Một nhà máy điện hạt nhân Nhà máy hoạt động Câu Câu sau : a Máy phát điện xoay chiều biến đổi điện thành b Máy phát điện xoay chiều biến ... chế tạo d Cả lí Câu Trong máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm quay: a Rôto nam châm b Rôto khung dây c Stato nam châm d Cả câu sai Câu Máy phát điện xoay chiều pha, để tốc độ quay rô to ... Dòng điện xoay chiều tạo ? A B ωt B ω n ω n B - Khung dây dẫn quay từ trường B  Φ = NBScosω t  e = E0sinω t  i = I0sin(ω t + ϕ ) MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA I NGUYÊN TẮC HOẠT...
 • 24
 • 74
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: GIÁO án CHỦ đề GIA ĐÌNHĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm dịch vụ thẻ ATM autolink của ngân hàng việt nam thịnh vượng tại (VPBank) TP HCMCác nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số giá chứng khoán việt nam (VN INDEX)Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng TMCP quốc dân PGD tân hươngMi thuat 8 trung hoc co so thành trunggiao an lop 8 trung hoc co soBAO CAO NCKHKT DANH CHO HS THPT: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG LUYỆN THI CÁC MÔN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA TRÊN NỀN TẢNG ADROID5 bước KHỞI NGHIỆP KINH DOANH ONLINE đột PHÁLịch sử việt nam tập 13 từ năm 1965 đến năm 1975Biện pháp phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại công ty Bee LogisticsBộ giáo trình Word + Excel + PPBaigiang powerpoint2010chuyên đề viết lại câuDân chủ làng xã ở nước ta hiện nay qua thực tế ở huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà NộiĐảng bộ huyện Thanh Trì (thành phố Hà Nội) lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 2006 đến năm 2015Định hướng nghề và học nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội qua nghiên cứu trường hợp tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation – BDCF)Mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện Trường Đại học Hải DươngNâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho Người khuyết tật vận động qua các hoạt động trợ giúp của CTXH (nghiên cứu trường hợp tại Trường Trung cấp Kinh tế- Du lịch Hoa Sữa)Nghệ thuật bút kí chân dung của Hà Minh Đức qua Người của một thời và Tài năng và danh phận.
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập