Sổ liên đội 2014 2015

Sổ liên đội 2015 2016

Sổ liên đội 2015 2016
... năm học 2015 - 2016 TPT Đội Trường THCS Hoài Đức Hoài Đức : ngày 20 tháng năm 2015 TM BCH LIÊN ĐỘI LIÊN ĐỘI TRƯỞNG TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI Trường THCS Hoài Đức Sổ Liên đội năm học 2015- 2016 ĐỘI TNTP ... Địa chỉ, ĐT Sổ Liên đội năm học 2015- 2016 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 DANH SÁCH ĐỘI TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON Trường THCS Hoài Đức 40 Sổ Liên đội năm học 2015- 2016 TT Họ tên Chi đội Chức vụ Nhiệu ... số Liên đội mạnh cấp huyện, có từ 70% chi đội trở lên đạt danh hiệu “ Chi đội mạnh” Trường THCS Hoài Đức Sổ Liên đội năm học 2015- 2016 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2015...
 • 65
 • 1,129
 • 11

Sổ Liên đội

Sổ Liên đội
... luyện đội viên, kết nạp đội viên - Tổ chức sinh hoạt Đội theo hớng tự quản, tập huấn kỹ nghiệp vụ Đội cho Ban huy liên đội, đội Cờ đỏ, đội Nghi thức - Thực tốt Nghi thức Đội, thi Nghi thức Đội, ... lợng đội viên, cán Ban huy liên đội, chi đội; phụ trách nhi đồng góp phần xây dựng Đội vững mạnh b Nội dung giải pháp: - Đại hội liên đội, chi đội quy trình, tiến độ thời gian - Lựa chọn đội ... Nghi thức Đội, Chỉ huy Đội giỏi liên đội - Thức tốt phong trào kế hoach nhỏ, thu gom giấy vụn - Xây dựng phòng Đội, phòng truyền thống Đội quy cách Xây dựng hồ sơ chi đội liên đội đầy đủ, trình bày...
 • 22
 • 772
 • 3

SỔ LIÊN ĐỘI HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM HỌC CỤ THỂ CHI TIẾT

SỔ LIÊN ĐỘI HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM HỌC CỤ THỂ CHI TIẾT
... em vào BCH Liên đội - BPT thờng xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ BCH chi đội, Liên Đội, phát huy tính chủ động vai trò tự quản BCH đội hoạt động Đội - Động viên đội ngũ BCH Liên đội tích cực ... đóng góp cho công tác Đội phong trào thiếu nhi Công tác xây dựng Ban huy Liên đội 23 -100% chi đội t chc Đại hội tháng Bầu đợc BCH chi đội Tổ chức thành công Đại hội Liên đội vào ngày 12/10/2012, ... cho nhi đồng * Công tác Đội viên - 100% đội viên thực tốt chơng trình Rèn luyện đội viên Tích cực học tập, tham gia hoạt động tập thể, thờng xuyên thực hành nghi thức đội tạo cho em ý thức kỉ...
 • 69
 • 9,746
 • 29

so lien doi van 2

so lien doi van 2
... đua Đội viên, nhi đồng từ ngày Tuần 01/10 đến ngày 20 /10 - Tổng kết việc tuyên truyền Từ ngày 27 phát động ngày toàn dân đa trẻ đến trờng đến 2/ 10 - Cũng cố hoạt động Đội viên - Tổng kết rút kinh ... sách đội viên Tuần (dự bị) chuẩn bị kết nạp sau đại hội liên chi đội Từ ngày 20 - Cũng cố việc sinh hoạt Chi đội đến 25 - Duy trì việc tập thể dục sau xong tiết - Sinh hoạt toàn Liên chi đội, hớng ... (Chào cờ, chào mừng hành tiến) Từ ngày 13 - Lập danh sách đội viên cố công tác Đội năm học đến 18 20 10 -20 11 - Thành lập độ cờ đỏ để theo dõi hoạt động - Kết hợp với BGH nhà trờng nắm sỉ số học sinh,...
 • 4
 • 361
 • 7

so lien đội

so lien đội
... trào đội mạnh, thu hút đồng đảo đội viên tham gia Có 50% đạt danh hiệu “ Chi đội mạnh” B Danh hiệu liên đội mạnh cấp tỉnh Là Liên đội xuất sắc số liên đội mạnh cấp huyện, có từ 70% Chi đội trở ... thời - Phối hợp với liên đội tham gia tốt hoạt động liên đội đề Trên chương trình công tác Đội phong trào thiếu nhi Liên Đội Số Xuân Thọ năm học 2010 - 2011, Liên đội chi đội lớp nhi đồng triển ... huy liên đội phũ trách nhi đồng Có văn phòng Đội phòng truyền thống, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động đội như: trống, cờ, còi, báo Đội loại ấn phẩm khác; có đầy đủ hồ sơ sổ sách đội quuy4...
 • 15
 • 424
 • 14

sổ Liên đội

sổ Liên đội
... TM.BCH Liên đội XÂY DỰNG TỦ SÁCH NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐỘI TT 10 11 12 Chi đội (Lớp nhi đồng) 5A 5B 5C 4A 4B 1A 1B 2A 2B 3A 3B Sách nghiệp vụ,kĩ Sách GDTT -Bác hồ Sổ Chi đội (Sổ nhi đồng) Sổ tay đội ... giấy chứng nhận ghi sổ khen thưởng Liên đội Điều 3: Ban huy Liên đội, Tổng phụ trách Đội đội viên có tên danh sách định thi hành TM.HỘI ĐỒNG ĐỘI CHỦ TỊCH Nơi nhận - ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH ... BGH nhà trường Tổng phụ trách TM BCH Liên đội Chi đội trưởng ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH Liên đội: ……………………… Quế Lộc, ngày……tháng……năm 200… BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI Năm học:…………………… Hôm nay, ngày……...
 • 50
 • 415
 • 2

SO LIEN DOI

SO LIEN DOI
...
 • 71
 • 307
 • 3

sổ liên đội

sổ liên đội
... …………………………………………………………………………………………………………… Trang :18 SỔ LIÊN ĐỘI *** LIÊN ĐỘI TRƯỜNG…………………………………… *** NĂM HỌC :2008-2009 THEO DÕI ĐT I -o0o - STT LỚP CHI ĐỘI NỘI DUNG ĐẠT Trang :19 SỔ LIÊN ĐỘI *** LIÊN ĐỘI TRƯỜNG…………………………………… ... …………………………………………………………………………………………………………… Trang :21 SỔ LIÊN ĐỘI *** LIÊN ĐỘI TRƯỜNG…………………………………… *** NĂM HỌC :2008-2009 THEO DÕI ĐT II -o0o - STT LỚP CHI ĐỘI NỘI DUNG ĐẠT Trang :22 SỔ LIÊN ĐỘI *** LIÊN ĐỘI TRƯỜNG…………………………………… ... …………………………………………………………………………………………………………… Trang :27 SỔ LIÊN ĐỘI *** LIÊN ĐỘI TRƯỜNG…………………………………… *** NĂM HỌC :2008-2009 THEO DÕI ĐT III -o0o - STT LỚP CHI ĐỘI NỘI DUNG ĐẠT Trang :28 SỔ LIÊN ĐỘI *** LIÊN ĐỘI TRƯỜNG……………………………………...
 • 47
 • 321
 • 1

Tài liệu Hồ Liên đội

Tài liệu Hồ sơ Liên đội
... ý Liên đội Hướng dẫn đội viên dự bị Thị Tứ Sàn Lê Thành Cơng 4A Uỷ viên Liên đội Chi đội trưởng Thơn Kẻn Hồng Thị Phương 4B Uỷ viên Liên đội Chi đội trưởng Thơn Thơn THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC LIÊN ... Có anh TPT ĐỘI UVBCH Liên đội vắng…1 NỘI DUNG Bạn Cao Ngọc Hiệp thay mặt BCH Liên Đội báo cáo đánh giá kết cơng tác đội phong trào thiếu nhi liên đội a Đặc điểm tình hình chung: Liên đội trường ... Tổng phụ trách TM BCH Liên đội Liên đội trưởng Ph¬ng S¬n, ngày 30 th 10 n ăm 2008 ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH Liên đội trường tiểu học Ph¬ng S¬n BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI Nhiệm kỳ: 2008...
 • 34
 • 256
 • 1

Gián án Hồ Liên đội

Gián án Hồ sơ Liên đội
... Có anh TPT ĐỘI UVBCH Liên đội vắng…1 NỘI DUNG Bạn Cao Ngọc Hiệp thay mặt BCH Liên Đội báo cáo đánh giá kết cơng tác đội phong trào thiếu nhi liên đội a Đặc điểm tình hình chung: Liên đội trường ... ý Liên đội Hướng dẫn đội viên dự bị Thị Tứ Sàn Lê Thành Cơng 4A Uỷ viên Liên đội Chi đội trưởng Thơn Kẻn Hồng Thị Phương 4B Uỷ viên Liên đội Chi đội trưởng Thơn Thơn THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC LIÊN ... Tổng phụ trách TM BCH Liên đội Liên đội trưởng Ph¬ng S¬n, ngày 30 th 10 n ăm 2008 ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH Liên đội trường tiểu học Ph¬ng S¬n BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI Nhiệm kỳ: 2008...
 • 34
 • 240
 • 2

So lien doi

So lien doi
...
 • 32
 • 426
 • 0

so lien doi

so lien doi
...
 • 46
 • 116
 • 1

Sổ liên đội 2010-2011

Sổ liên đội 2010-2011
... - Sơ kết tháng - Liên đội - Liên đội - Liên đội - Liên đội TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI BCH LIÊN ĐỘI LIÊN ĐỘI TRƯỞNG Trịnh Trung Hiếu Nguyễn Thị Xuân KẾT QUẢ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TH AN THẠNH 2A ... nghi thức đội - Phụ trách lớp nhi đồng - Tất chi đội - Tổng kết thu gom giấy vụn - Kết nạp đội viên - Sơ kết tháng - Liên đội - Liên đội - Liên đội TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI BCH LIÊN ĐỘI LIÊN ĐỘI TRƯỞNG ... Liên đội - TPT+L .Đội - Thực theo kế hoạch đề - TPT - TPT+L .Đội - TPT+L .Đội - Phối hợp ban bệ - BCH liên đội +Liên đội - Liên đội - Tổng kết nuôi heo đất - Tổng kết thu gom giấy vụn - Kết nạp đội...
 • 63
 • 193
 • 0

phân phối chương trình trung học cơ sở môn toán 2014 - 2015 mỗi học kỳ một bài học theo chủ đề

phân phối chương trình trung học cơ sở môn toán 2014 - 2015 mỗi học kỳ một bài học theo chủ đề
... giác Ôn tập chương II Ôn tập học kỳ II Kiểm tra viết học kỳ II Trả kiểm tra học kỳ II 16 17 18 19 20 21, 22 23 24 25 26 27 28 29 MÔN TOÁN LỚP Cả năm 140 tiết Học kỳ I 19 tuần 72 tiết Học kỳ II 18 ... Ôn tập chương IV Ôn tập học kỳ II Kiểm tra viết học kỳ II Trả kiểm tra học kỳ II 16 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67,68 69 70 MÔN TOÁN LỚP Cả năm 140 tiết Học kỳ I 19 tuần 72 tiết Học kỳ II 18 ... PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ TRƯỜNG THCS GIA CẨM PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP Cả năm 140 tiết Học kỳ I 19 tuần 72 tiết Học kỳ II 18 tuần 68 tiết Số học 111 tiết 58 tiết 12 tuần đầu x tiết/tuần...
 • 22
 • 407
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sổ tpt đội 2014sổ liên độichương trình đại hội liên đội 2014chuong trinh cong tac doi 2014 2015một số liễn đối tiêu biểu hiện có tạ các di tích kiến trúc nghệ thuật ở thành phốsổ sách liên độisổ chi đội liên độimau so theo doi ca nhan to chuc lien he làm viectham luan dai hoi lien doi truong trung hoc co socách viết hồ sơ liên thông đại học 2014váy liền thân công sở mùa hè 2014váy liền công sở mùa hè 2014sơ đồ ban chỉ huy liên độitính số liên kết đơn liên kết đôihãy tính số liên kết đơn liên kết đôiVẤN ĐỀ CHÂN THẬT LỊCH SỬ VÀ HƯ CẤU NGHỆ THUẬT TRONG “SÔNG CÔN MÙA LŨ” CỦA NGUYỄN MỘNG GIÁCVẤN ĐỀ CHỌN MẪU TRONG DẠY HỌC THỐNG KÊ LỚP 10VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO GÓC PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 11 THEO QUAN ĐIỂM DẠY HỌC PHÂN HÓAVĂN HÓA TÂM LINH TRONG TRUYỆN NGẮN, TIỂU THUYẾT VIỆT NAM (1932 – 1945)VẺ ĐẸP TÂM HỒN NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT THIẾT NGƯNGVÙNG ĐẤT BẠC LIÊU THỜI PHÁP THUỘC (1867 - 1945)XÁC ĐỊNH NGUỒN NHIỆT BÊN TRONG CỦA THANH BỊ CHÔN MỘT PHẦNXÂY DỰNG BÀI TẬP RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ LỚP MỘT HỌC HOÀ NHẬPXÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘ 238U, 232Th, 40K CỦA MẪU MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRÊN HỆ PHỔ KẾ GAMMA GMX-35P470XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ THÍ NGHIỆM HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC CÁC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” VÀ “CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC”, VẬT LÝ 10 BAN CƠ BẢNVấn đề liên thông trong xây dựng Chính phủ điện tửBiện pháp dân sự trong thực thi quyền sở hữu trí tuệCÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TẠO NHỊP TIMKinh Nghiệm Xử Trí Các Tình Huống Bệnh Nhân Sốt Xuất Huyết Dengue NặngBài giảng CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NONBảo vệ kép cho bệnh nhân THA – ĐTĐ - Vai trò của thuốc Ức chế men chuyểnCẤU TẠO MỘT SỐ CỦ LƯƠNG THỰCNhững nguyên tắc hành vi và can thiệp ở trẻ tự kỷĐánh giá Nguy cơ và Ứng phó với Dịch Cúm gia cầm A(H7N9)Thuyết trình PTCLKDQT CỦA NHẬT BẢN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập