Tài liệu ôn HSG phần điện vật lý 9 bùi văn nhuận

Tài liệu De HSG huyen 0809 Vat ly 8

Tài liệu De HSG huyen 0809 Vat ly 8
... Giải (3)  x = 2km  (1)  R = 10km R (E,r) Bài 8: Cho mạch điện: Trong đó: E = 80 V R1 R1 = 30 Ω A R2 = 40 Ω R3 = 150 Ω R2 R + r = 48 , ampe kế 0,8A, vôn kế V 24V A Tính điện trở RA ampe kế điện ... 21 1,2 = 2,47 (V) 10,2 U1 2,47 = = 0 ,82 3 (A) R1 U 24 = U = U = I R 24 = 21 12 = 3,53 (V) 10,2 U2 3,53 = = 1, 18 (A) R2 Ta có : I > I ⇒ I A = I - I = 1, 18 - 0 ,82 3 = 0,357 (A) I2 = 11 TL bồi dưỡng ... đại Giải: Gọi I cường độ dòng điện mạch chính: Ta có: E = I (r + R) + R2 (I – IA) + UV 80 = 48I + 40 (I – 0 ,8) + 24 ⇒ I = 1A U ⇒ R A = AB − R1 = 10Ω UAB = (I – IA) R2 + UV = 32V IA RV = UV = IV...
 • 15
 • 175
 • 0

Tài liệu ÔN TẬP PHẦN ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG KHỐI 11 pptx

Tài liệu ÔN TẬP PHẦN ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG KHỐI 11 pptx
... 6W), điện điện dung C = 0,2 10 -6 F, điện trở R1 = 6Ω máy thu có suất phản điện ξ1, điện trở r1 = 2Ω a Khi K mở, tính cường độ dòng điện qua mạch b Khi K đóng đèn sáng bình thường, tính điện tích ... ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I Môn: Vật lý 11 Câu 1: a Phát biểu định luật Jun-lenxơ b Cho dòng điện có cường độ I chạy qua hai dây kim loại đồng dây tốc ... Cho mạch điện gồm 10 pin mắc thành hai dãy, dãy có pin mắc nối tiếp Mỗi pin có ξ = 2V, r = 1Ω Mạch có điện trở R1 không đổi, bóng đèn Đ (1,5V; 1,5W) tụ có điện dung C = 5.10 -6 F (Bỏ qua điện trở...
 • 2
 • 281
 • 0

Tài liệu Ôn tập kiến thức vật lớp 12 ban cơ bản ( Full) pptx

Tài liệu Ôn tập kiến thức vật lý lớp 12 ban cơ bản ( Full) pptx
... trình:  ) (cm); x2 = 2cos 4t (cm) Dao động tổng hợp vật có phương trình:   A.x =2 cos(4t+ )(cm) B x = 2cos(4t + )(cm)   C.x =2 3cos (4 t+ )(cm) D x = 2cos(4t- )(cm) x1 = 2cos(4t + DAO ... trình dao động vật là: A x = Cos(10  t +  /2) (cm) B x = cos(0,1  t) (cm) C x = 0,4 cos 10  t (cm) D x = - sin (1 0  t +  ) (cm) 55: Một vật dao động điều hoà qua vị trí cân vật có vận tốc ... vật nhỏ m Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O vị trí cân vật Vật dao động điều hoà Ox với phương trình x=10cos10t(cm), lấy g=10m/s2, vật vị trí cao lực đàn hồi lò xo có độ lớn A 0(N) B 1,8(N) C 1(N)...
 • 15
 • 582
 • 16

Tầi liệu ôn tập 12 môn Vật ban A, B

Tầi liệu ôn tập 12 môn Vật lý ban A, B
... độ cực đại B vận tốc vật < /b> cực tiểu C vật < /b> vị trí có li độ khơng D vật < /b> vị trí có pha ban < /b> dao động cực đại 11.Trong dao động điều hòa: A gia tốc biến đổi điều hòa pha với li độ B gia tốc biến đổi điều ... hưỡng D Khơng phải ba dao động 10 Chọn phát biểu Biên độ dao động cưỡng khơng phụ thuộc A pha ban < /b> đầu ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật < /b> B biên độ ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật < /b> C tần số ngoại ... âm B biên độ âm C mức cường độ âm D cường độ âm 27 Cường độ điểm mơi trường truyền âm 10−4 w / m Biết cường độ âm chuẩn I = 10 12 < /b> w / m Mức cường độ âm điểm A 108 dB B 10−8 dB C 80dB D 8dB 28...
 • 112
 • 183
 • 1

TÀI LIỆU ÔN TẬP CHƯƠNG VII - VẬT HẠT NHÂN pptx

TÀI LIỆU ÔN TẬP CHƯƠNG VII - VẬT LÝ HẠT NHÂN pptx
... A hạt nhân lùi ô so với hạt nhân mẹ B hạt nhân tiến ô so với hạt nhân mẹ C biến đổi cấu tạo hạt nhân D hạt nhân lùi ô so với hạt nhân mẹ 13> Trong phóng xạ - : A hạt nhân lùi ô so với hạt nhân ... B hạt nhân tiến ô so với hạt nhân mẹ C biến đổi cấu tạo hạt nhân D hạt nhân lùi ô so với hạt nhân mẹ 14 > Trong phóng xạ anpha, : A hạt nhân lùi ô so với hạt nhân mẹ B hạt nhân tiến ô so với hạt ... tích hạt nhân tỉ lệ với số prôtôn D khối lượng hạt nhân tổng khối lượng nuclôn tạo hành hạt nhân 7> Độ hụt khối hạt nhân ( đặt N = A - Z) : A = Nmn - Zmp B = m - Nmp - Zmp C = (Nmn - Zmp ) - m...
 • 9
 • 184
 • 0

tài liệu ôn thi đại học vật rất hay

tài liệu ôn thi đại học vật lý rất hay
... 40(N/m).Kéo vật xuống VTCB 1(cm) truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hướng thẳng lên để vật dao động biên độ dao động vật : A (cm) B (cm) C 2 (cm) D Không phải kết Câu 34 lắc lò xo gồm vật m, gắn ... thỡ Wd vật cực đại A t = B t = ð/4 C t = ð/2 D t = ð Cõu 54 Một lũ xo chưa treo vật gỡ vào thỡ cú chhiều dài 10 cm; Sau treo vật cú khối lượng m = kg, lũ xo dài 20 cm Khối lượng lũ xo xem không ... 222,22N/m D 233,60N/m Cõu 59 Vật M có khối lượng m = 2kg nối qua ḷ xo L1 L2 vào điểm cố định Vật trượt mặt phẳng ngang Vật M vị trí cân bằng, tách vật khỏi vị trí 10cm thả (không vận tốc đầu) cho dao...
 • 8
 • 118
 • 0

Tài liệu Ôn HSG Phần

Tài liệu Ôn HSG Phần cơ
... dạng  Xác định thành phần khối lượng, thành phần phần trăm khối lượng chất hợp kim: (BD HSG lớp 9- Nguyễn Triệu Thanh THCS Triệu Đông Triệu Phong Quảng Trị 23 Tài liệu Ôn Phần 2.2.1 Một khối hợp ... cầu nhỏ parafin, phần nằm nước, phần lại nằm dầu (BD HSG lớp 9- Nguyễn Triệu Thanh THCS Triệu Đông Triệu Phong Quảng Trị 27 Tài liệu Ôn Phần a Hỏi đổ thêm dầu đầy bình thể tích phần chìm cầu nước ... cân có thay đổi không? c Người tung bóng lên không Lúc đầu số kim cân thay đổi nào, sau nào? (BD HSG lớp 9- Nguyễn Triệu Thanh THCS Triệu Đông Triệu Phong Quảng Trị Tài liệu Ôn Phần d Vài giây...
 • 32
 • 267
 • 5

Tài liệu ôn HSG phần cơ 2

Tài liệu ôn HSG phần cơ 2
... điểm 0h :X0 =20 km Tại thời điểm 2h: X01=X0+2V1 =20 +2 5=30km Tại thời điểm 2, 5h: X01=30km Sau 2, 5 h X1= X01+(t -2, 5)v1 Vị trí người xe A: X2=v2(t-1) T X1 20 X2 25 30 15 2, 5 30 32, 5 22 ,5 30 Ta có ... xe1 t1-9-6=3h, xe t2= 9-7=2h →p/t v1 t1+ v2t2=AB hay v1+2v2=AB (1) hôm sau,khigặp nhau, xe t01= 1,8h,xe t 02= 2, 8h →p/t v1t01+ v2t 02= AB hay 1,8v1 +2, 8v2=AB (2) từ (1) (2) ⇒ 3v1= 2v2.(3) từ (3) (1) ... T1=6+6=12h, T2= 7+4=11h gọi v1 , v2 vận tốc xe.khi hết quảng đường AB, xe t 1=3h, xe t2=2h ta có p/t v1t1=v2t2=AB ⇒v1/v2=t2/t1 =2/ 3 (1) mặt khác ∆t (v1 − v2) = ∆s ⇒ v1-v2=5:1/3=15 (2) từ (1) (2) ⇒...
 • 32
 • 293
 • 3

Tài liệu ôn tập học kỳ vật lớp 10

Tài liệu ôn tập học kỳ vật lý lớp 10
... vật động vật lần Tính toàn phần vật biết khối lượng vật m = 100 g Hướng dẫn: Chọn gốc mặt đất (vị trí ném vật A) Cơ vật A: WA = WđA = mv A hmax =? Gọi B vị trí cao mà vật đạt được: vB = Cơ vật B: ... − v ) - Ams = m( v − v ) + µmgSAB B A B A B A 2 = 500.20 .10+ 0,1 .100 0 .10. 100 = 2 .105 J = 200kJ Cách 2: Sử dụng phương pháp động lực học: Vật chịu tác dụng trọng lực P ; phản lực N ; lực kéo F lực ... 5ms-1 Bỏ qua sức cản không khí lấy g = 10ms-2 B Tính độ cao cực đại mà vật đạt so với mặt đất Tính vận tốc vật thời điểm vật có động Tìm toàn phần vật, biết khối lượng vật m=200g Hướng dẫn: Chọn...
 • 12
 • 219
 • 0

Tài liệu ôn thi đại học vật 12

Tài liệu ôn thi đại học vật lý 12
... Trường THPT Cẩm Thủy Ơn thi TN&ĐH Vật 12 1  2 E = mω A = kA  1  2 Chú ý: M = mvM = mω A : Vật qua vò trí cân 2   EtM = kA : Vật biên  f '=2f  T  Thế động vật biến thi n tuấn hồn với ... : Vật có vận tốc lớn nhất: =1,5m/s Gia tốc lớn vật = A=15m/ Viết phương trình dao động : - - 13 Trường THPT Cẩm Thủy Ơn thi TN&ĐH Vật 12 14 Theo giả thi t t=0 : Vậy phương trình dao động vật ... góc rad/s Tính vận tốc Trường THPT Cẩm Thủy amax = ω2A = 3,6 m/s2; W = Ơn thi TN&ĐH Vật 12 cực đại, gia tốc cực đại vật dao động mω2A2 = 0,018 J B.ĐỀ BÀI TẬP ƠN (Chọn số tập hướng dẫn hs làm...
 • 136
 • 359
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ĐỀ THI MÔN TÂM LÝ HỌC TIỂU HỌC 2017Luyện nói phát âm l n lớp 1Phát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên sư phạm ở các trường Cao đẳng miền núi phía Bắc (LA tiến sĩ)Hợp đồng liên kết đào tạoNửa thế kỷ phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam (khoảng từ 1960 đến nay) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân Kali trên các nền đạm khác nhau đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa nếp Cái hạt Cau tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh HoáFILL IN GAPS GRADE 12Quản lý bồi dưỡng kỹ năng dạy học hợp tác cho GV ở các trường THCS thành phố Hải Dương (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)ĐỀ THI học SINH GIỎI lớp 9Khoa học công nghệ là lực lượng sản xuất hàng đầu trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh sản của loài ong Apis cerana nuôi tại Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng cho bài toán điều khiển (LA tiến sĩ)Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ tài liệu, ebook, giáo trìnhGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại VIC tại thị trường hai tỉnh nghệ an hà tĩnh tài liệu, ebook, giáo trìnhGiải pháp nâng cao năng lực khuyến nông viên cơ sở tỉnh bắc giang tài liệu, ebook, giáo trìnhNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức ở các bệnh viện cấp tỉnh tại tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)tap van cung gia tienBài dự thi tìm hiểu quan hệ việt làoĐiều kiện tối ưu cấp hai với các hàm lớp C (LV thạc sĩ)
Đăng ký
Đăng nhập