Giáo án vật lý 6 vật lý 6 bùi văn nhuận

Giáo án Sinh học 6 - Trương Văn Minh

Giáo án Sinh học 6 - Trương Văn Minh
... QH Sinh học - Trờng TH-THCS Hng TrạchTVM - Năm học 201 0-2 011 GV: Trơng Văn Minh đ - 38 - Hớng dẫn học nhà - Học theo ND: + CT thân non + SS CT thân non miền hút rễ - trả lời câu hỏi SGK - Học ... động Kết luận: Sinh học - Trờng TH-THCS Hng TrạchTVM - Năm học 201 0-2 011 GV: Trơng Văn Minh đ - 40 - Kết luận: - Cây to nhờ tầng sinh vỏ tầng sinh - Cây to nhờ tầng sinh vỏ tầng sinh trụ trụ Hoạt ... Sinh học - Trờng TH-THCS Hng TrạchTVM - Năm học 201 0-2 011 GV: Trơng Văn Minh đ - 44 - + QS số thân b/d + Đặc điểm, c/n thân b/d *Rút kinh nghiệm: Sinh học - Trờng TH-THCS Hng TrạchTVM - Năm học...
 • 169
 • 155
 • 0

Giáo án lịch sử 6 bài văn hóa cổ đại

Giáo án lịch sử 6 bài văn hóa cổ đại
... có đóng góp văn hóa? - Họ sáng tạo lịch dương, năm có 365 ngày giờ, chia thành 12 tháng - Hệ chữ abc có 26 chữ cái, gọi hệ chữ la tinh - Đạt nhiều thành tựu rực rỡ: toán học, thiên văn, vât lý, ... thành tựu rực rỡ lĩnh vực thiên văn, toán học, kiến trúc, văn hóa Hương dẫn học tập: - Học theo câu hỏi cuối (SGK) - Sưu tầm tranh ảnh kỳ quan văn hóa giới thời kỳ cổ đại - Chuẩn bị 7: Ôn tập ... thành tựu rực rỡ toán, thiên văn, vật lý, triết, sử, địa GV: Hãy kể tên nhà khoa học tiếng thời giờ? HS: Trả lời theo hiểu biết em GV: Văn học cổ Hy lạp phát triển nào? HS: Văn học cổ Hy lạp tiếng...
 • 2
 • 121
 • 0

Giao an vat ly 6

Giao an vat ly 6
... mÌ“èqŒs ÀŽ›±H(íím 6 ‰1ÃÐX9‡ºÙäT“Ĩfâà7¸-/ 6 Q RðÌÏœ&EQ ¯É„kÈRfŽy ĐòâºÀÕï—„!¾G2ÌШd€œà«!Ä[nøÂX[ÏSb³ìHĐ›tìóÝ„éÛ9 ®çrú¹åI±•°1 y7~fðƯF³± c—²&$Ị«¿×2ag6¾ÞŒá[°‰¯ÀW¨Núá:²¯hK_‡ H6™]) ... ¡¤bÈq£K‚4I£.êÙ>t2p)É®gm>m9.r€º¶µË7ºÝšFÙ¯[ªỴÙ•tf€ù±Ÿ p SâI³ỈÏ­¬Q Z՚؟Lù^VVÂéƠ ZýØ3SiT«`™)µªcÜ!²Í¬ 6% FỈÛ(f‘^ĐÐ  §N¸Ì3²²íÌä 67 ÿuze¢k^) 6 ¢UT…|;6Q ỉ¦õXÁ ©Lr%C2xì$:CðêøđÛc¬“Ås7Ü!Œ>Ø÷ çu~ÝỵðPqp‰Â~Er#K¶ Page Sheet1 d×½o0'"©ó˜qnþc­’-y¤B®ë£001€‹³ơë(¯Q 'g&¦¿Ð¹¤¨žÃv2CjrÃkê°ø„×(ÁĨ»±½±qwwŒ5Ù[²Ú¿Ícq¯"Ü3‚xú‘(É:šŸ-/:ŸơçƠk?W ... Ð/C–‘F“Â4ž%đ}iâŽ'„q...
 • 35
 • 445
 • 0

Giao an vat ly 6 hy II

Giao an vat ly 6 hy II
... vật lý II Phơng pháp: - Giải vấn đề kết hợp thuyết trình - Đơn giản kiến thức cần truyền thụ III Đồ dùng giảng dạy: - Tranh vẽ thí nghiệm H21.1 SGK - Các mẫu vật: Thanh thép ; chốt ngang; giá; ... Hiện tợng xảy với chốt ngang? lực lớn Thanh thép dãn nở ; dài Hoạt động3: Rút kết luận: (1) Nở (2) lực (3) nhiệt (4) lực C4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: SGK trang 66 Hoạt động4: Vận dụng: ... chất rắn - Có ý thức tìm hiểu tợng vật lý II Phơng pháp: - Giải vấn đề kết hợp thuyết trình - Đơn giản kiến thức cần truyền thụ III Đồ dùng giảng dạy: - Tranh vẽ thí nghiệm H20.1 SGK - Các mẫu vật:...
 • 14
 • 340
 • 3

Giáo án Vật 6-Tiết 15

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 15
... Tit 15: ũn By I Tỡm hiu cu to ca ũn by Hóy quan sỏt hỡnh v chic cn vt (hỡnh 15. 1), x beng (hỡnh 15. 2), bỳa nh inh (hỡnh15.3) Chỳng l cỏc ong by Cỏc ũn by u ... hỡnh 15. 2, 15. 3 O2: Ti v trớ v O1: Ti v trớ v O: Ti v trớ v Vy: mi ũn by u cú: im ta O im tỏc dng ca lc F1 l O1 im tỏc dng ca lc F2 l O2 II ũn by giỳp ngi lm vic dng nh th no? t VinaPhong Tit 15: ... trờn cỏc hỡnh 15. 2, 15. 3 Vy: mi ũn by u cú: im ta O im tỏc dng ca lc F1 l O1 im tỏc dng ca lc F2 l O2 II ũn by giỳp ngi lm vic dng nh th no? t Hóy quan sỏt hỡnh v chic ũn by (hỡnh 15. 4), mun lc...
 • 8
 • 489
 • 2

Giáo án Vật 6

Giáo án Vật lý 6
... “Sù në v× nhiƯt cđa chÊt láng” Gv: TRẦN THỊ KIỀU OANH N¨m häc 20 06 -2007 Trường THCS Thò Trấn Trà Cú N¨m häc 20 06 -2007 Ngµy d¹y: TiÕt 22: Sù në v× nhiƯt cđa chÊt láng I Mơc tiªu: *KiÕn thøc: ... thĨ tÝch chÊt láng - HS dù ®o¸n c¸ch kiĨm tra I) §¬n vÞ ®o thĨ tÝch: - HS theo dâi vµ ghi vë §¬n vÞ ®o thĨ tich thêng dïng lµ mÐt khèi (m3) vµ Lµm viƯc c¸ nh©n víi c©u lÝt (l) 1lÝt = dm3; ml = ... chÊt láng b×nh - HS th¶o ln theo híng e) §äc vµ ghi kÕt qu¶ ®o dÉn cđa GV theo v¹ch chia gÇn nhÊt víi mùc chÊt láng Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn III) Thùc hµnh: HS thùc hµnh ®o thĨ tÝch chÊt láng: -...
 • 49
 • 260
 • 0

Giáo án Vật 6

Giáo án Vật lý 6
... trước  Giáo Viên : Giáo án, dụng cụ  Ổn Định Lớp :  Kiểm Tra Bài Cũ :  Lực tác dụng lên vật gây tượng Trang 20 Giáo Án Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân  Biến đổi chuyển động, làm vật bò ... trước  Giáo Viên : Giáo án, dụng cụ Trang 24 Giáo Án Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân  Ổn Định Lớp :  Kiểm Tra Bài Cũ :  Lực tác dụng lên vật gây tượng  Biến đổi chuyển động, làm vật bò ... U CẦU :  Biết lực làm cho vật biến đổi chuyển động làm cho bị biến dạng  CHUẨN BỊ :  Học Sinh : Xem trước  Giáo Viên : Giáo án, dụng cụ Trang 18 Giáo Án Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân...
 • 37
 • 215
 • 1

Giáo án Vật 6

Giáo án Vật lý 6
... SBT + xem 26 Trang 26 Giáo Án :Vật Ban Giám Hiệu ( Ký duyệt ) Giáo Viên : Phạm Thanh Tân Tổ Trưởng ( Ký duyệt ) Ngày …… Tháng …… Năm ……… Giáo viên môn PHẠM THANH TÂN GIÁO ÁN SỐ : 26 Thời Gian ... Ký duyệt ) Ngày …… Tháng …… Năm ……… Giáo viên môn PHẠM THANH TÂN GIÁO ÁN SỐ : 27 Thời Gian Thực Hiện : 45 Phút Số Tiết Giảng : ……… Tuần : ………… Trang 30 Giáo Án :Vật Giáo Viên : Phạm Thanh ... ( Ký duyệt ) Tổ Trưởng ( Ký duyệt ) Ngày …… Tháng …… Năm ……… Giáo viên môn Trang 33 Giáo Án :Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân PHẠM THANH TÂN GIÁO ÁN SỐ : 28 Thời Gian Thực Hiện : 45 Phút Số...
 • 38
 • 227
 • 0

Giáo án Vật 6

Giáo án Vật lý 6
... luận: Khi vật đẩy kéo vật ta nói vật tác dụng lực lên vật b) Hoạt động 2: Giáo viên - Học sinh Nội dung - GV làm lại TN H6.2; J6.1 biểu diễn II Phơng chiều lực hình vẽ - HS làm lại TN 6. 3 biểu ... theo vật cần đo vạch O đầu vật C4: Vuông góc cạnh thớc C5: Kết đo theo vạch chia gần b) Hoạt động 2: Giáo viên - Học sinh GV: Trần Đình Phong Nội dung Trờng PTDTNT Gio Linh Vật Giáo án - GV ... Trờng PTDTNT Gio Linh Vật Giáo án phơng chiều lực C5: c) Hoạt động Giáo viên - Học sinh Nội dung - Cho HS quan sát H6.4 III Hai lực cân bằng: - Làm thực hành trả lời câu 6; C7 C8: (1) Cân (2)...
 • 63
 • 254
 • 0

Giáo án Vật 6 mới

Giáo án Vật lý 6 mới
... học sinh Câu C6: a/.Đo chiều rộng sách vật 6: Thông qua GV giới thiệu cách xác đònh dùng thước có GHĐ 20cm GHĐ ĐCNN thước đo để trả lời câu ,ĐCNN:1mm C5 b/.Chiều dài sách vật 6: -GV Cho HS ... Cho HS xem SGK yêu cầu HS trả lời lại Câu C6: câu C6,C7.(4đ) a/.Đo chiều rộng sách vật : dùng thước có GHĐ 20cm ,ĐCNN:1mm b/.Chiều dài sách vật 6: dùng thước có GHĐ: 30cm , ĐCNN: 1mm c/.Chiều ... ?Làm BT 6. 1 ,6. 2(4 đ) NỘI DUNG BÀI DẠY -Tác dụng đẩy , kéo vật lên vật khác gọi lực.Nếu có lực tác dụng vào vật vật đứng yên , lực lực cân Hai lực cân lực mạnh , có phương ngược chiều BT 6. 1:...
 • 74
 • 327
 • 2

Giáo án Vật 6-Tiết 1

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 1
... Tiết 1: Đo Độ Dài I Đơn vị đo độ dài: Ôn lại số đơn vị đo độ dài: C1: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống sau: 1m = 10 0 cm 1m = 10 dm 1km = 10 00 m 1cm = 10 mm Đơn vị đo độ dài ... đây: Thước có GHĐ 1m ĐCNN 1cm Thước có GHĐ 20cm ĐCNN 1mm Thước có GHĐ 30cm ĐCNN 1mm Hỏi dùng thước để đo: a Chiều rộng sách Vật Lí 6? Thước có GHĐ 20cm ĐCNN 1mm b Chiều dài sách Vật Lí 6? Thước ... dài: Đo đo độ dài bàn học bề dày sách Vật lí Kẻ bảng 1. 1 trang SGK phút Tiến hành đo (chọn dụng cụ cho phù hợp) ghi kết vào bảng Bài tập nhà: Bài 1- 2 .1 đến 1- 2.6 trang 4,5 sách tập Xem trước 2:...
 • 6
 • 241
 • 0

Giáo án Vật 6-Tiết 2

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 2
... nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước đầu vật C5: Nếu đầu cuối vật không trùng với vạch chia đọc kết đo nào? Đọc ghi kết theo vạch chia gần với đầu vật Rút kết luận: C6: Hãy chọn từ thích hợp ... dài cần đo cho -ngang với đầu vật ngang với vạch số thước d Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước đầu vật e Đọc ghi kết đo theo vạch chia gần với đầu vật Vậy: Cách đo độ dài Ước lượng ... dụng: C7: Hãy nhìn hình 2. 1, hình vẽ vị trí đặt thước để đo chiều dài bút chì: c) Hình c đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số trùng với đầu bút chì C8: Hãy nhìn hình 2. 2, hình vẽ vị trí đặt...
 • 5
 • 202
 • 0

Giáo án Vật 6-Tiết 3

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 3
... Tiết 3: Đo Thể Tích Chất Lỏng I Đơn vị đo thể tích: Đơn vị đo thể tích mét khối (m3), lít (l) Ta có: lít = 1dm3 ml = 1cm3 (1cc) C1: Tìm số thích hợp điền vào chổ trống đây: m3 = 1.000 dm3 =1.000.000 ... trống đây: m3 = 1.000 dm3 =1.000.000 cm3 m3 = 1.000 lít = 1.000.000 ml = 1.000.000 cc II Đo thể tích chất lỏng: Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích: C2: Quan sát hình 3. 1 cho biết tên dụng cụ đo, GHĐ ĐCNN ... có: GHĐ 30 0 ml ĐCNN 50 ml C5: Điền vào chổ trống câu sau: Bình chia độ, cốc đong, Dụng cụ thể tích chất lỏng gồm: bình tam giác, Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng: C6: Nhìn hình 3. 3, cho biết...
 • 5
 • 202
 • 0

Giáo án Vật 6-Tiết 10

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 10
... nhiờu niutn Trng lng ca xe l 32000N Vỡ 3,2 tn = 3200kg Nờn P = 10m = 10. 3200 = 32000(N) Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, thầy cô giáo toàn thể em học sinh ... n v ca lng l kilụgam thỡ ta thy trng lng cú mi liờn h nh th no so vi lng? Trng lng bng 10 ln lng Hay: P = 10m Trong ú: P: L trng lng ca vt (N) m: L lng ca vt (kg) C7: Hóy gii thớch ti cỏc cõn ... ch trng cỏc cõu sau: a) Mt qu cõn cú lng 100 g thỡ cú trng lng N b) Mt qu cõn cú lng 200 g thỡ cú trng lng 2N c) Mt tỳi ng cú lng 1kg thỡ cú trng lng 10 N Nh vy, nu n v ca lng l kilụgam thỡ ta...
 • 6
 • 204
 • 3

Giáo án Vật 6-Tiết 11

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 11
... lng 113 00 Thu ngõn Khi lng riờng (kg/m3) 13600 St 7800 Nc 1000 Nhụm 2700 ẫtxng 700 ỏ (khong) 2600 Du (khong) 800 Go (khong) 1200 Du n (khong) 800 G tt (khong) 800 Ru, cn (khong) 790 Tit 11: Khi ... Tit 11: Khi Lng Riờng Trng Lng Riờng I Khi lng riờng Tớnh lng cỏc vt theo lng riờng Khi lng riờng C1: ... lng riờng: D (kg/m3) Cụng thc: -khi lng: m(kg) m (kg) = D (kg/m3) X V (m3) -th tớch: V(m3) Tit 11: Khi Lng Riờng Trng Lng Riờng I Khi lng riờng Tớnh lng cỏc vt theo lng riờng Khi lng riờng C1:...
 • 9
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển năng lực chủ nhiệm lớp cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc (LA tiến sĩ)Khảo sát thành ngữ tiếng Việt trong sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12Khảo sát, đánh giá nguồn tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý đô thị trong phông lưu trữ Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà NộiMotif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà NộiNhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đạiPhát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt NamQuản lý dự án ODA tại trường Đại học Công nghiệp Hà NộiQuản lý tiêu thụ sản phẩm bất động sản tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD)Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PJICO Vĩnh PhúcTăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPTBÀI TẬP MỞ RỘNG VỐN TỪ THEO HƢỚNG ĐA GIÁC QUAN CHO HỌC SINH MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌCBIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KỸ NĂNG TIỀN HỌC ĐỌC TIỀN HỌC VIẾT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN BẾN CÁT TỈNH BÌNH DƯƠNGQuản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc - CopyQuản lý nguồn nhân lực tại Công ty tài chính Cổ phần Điện lực - CopyQuản lý vật tư tại Công ty Than Uông BíTổ chức, thực hiện chính sách tái định cư tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ AnQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa ở trường Đại học khu vực Miền Trung trong bối cảnh đổi mới giáo dục (LA tiến sĩ)Hướng dẫn thực hành máy xúc (đỗ hữu toàn)Thực hành máy san (trường kỹ thuật và nghiệp vụ GTVT)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập