Giáo án vật lý 6 vật lý 6 bùi văn nhuận

Giáo án Sinh học 6 - Trương Văn Minh

Giáo án Sinh học 6 - Trương Văn Minh
... QH Sinh học - Trờng TH-THCS Hng TrạchTVM - Năm học 201 0-2 011 GV: Trơng Văn Minh đ - 38 - Hớng dẫn học nhà - Học theo ND: + CT thân non + SS CT thân non miền hút rễ - trả lời câu hỏi SGK - Học ... động Kết luận: Sinh học - Trờng TH-THCS Hng TrạchTVM - Năm học 201 0-2 011 GV: Trơng Văn Minh đ - 40 - Kết luận: - Cây to nhờ tầng sinh vỏ tầng sinh - Cây to nhờ tầng sinh vỏ tầng sinh trụ trụ Hoạt ... Sinh học - Trờng TH-THCS Hng TrạchTVM - Năm học 201 0-2 011 GV: Trơng Văn Minh đ - 44 - + QS số thân b/d + Đặc điểm, c/n thân b/d *Rút kinh nghiệm: Sinh học - Trờng TH-THCS Hng TrạchTVM - Năm học...
 • 169
 • 162
 • 0

Giáo án lịch sử 6 bài văn hóa cổ đại

Giáo án lịch sử 6 bài văn hóa cổ đại
... có đóng góp văn hóa? - Họ sáng tạo lịch dương, năm có 365 ngày giờ, chia thành 12 tháng - Hệ chữ abc có 26 chữ cái, gọi hệ chữ la tinh - Đạt nhiều thành tựu rực rỡ: toán học, thiên văn, vât lý, ... thành tựu rực rỡ lĩnh vực thiên văn, toán học, kiến trúc, văn hóa Hương dẫn học tập: - Học theo câu hỏi cuối (SGK) - Sưu tầm tranh ảnh kỳ quan văn hóa giới thời kỳ cổ đại - Chuẩn bị 7: Ôn tập ... thành tựu rực rỡ toán, thiên văn, vật lý, triết, sử, địa GV: Hãy kể tên nhà khoa học tiếng thời giờ? HS: Trả lời theo hiểu biết em GV: Văn học cổ Hy lạp phát triển nào? HS: Văn học cổ Hy lạp tiếng...
 • 2
 • 142
 • 0

Giao an vat ly 6

Giao an vat ly 6
... mÌ“èqŒs ÀŽ›±H(íím 6 ‰1ÃÐX9‡ºÙäT“Ĩfâà7¸-/ 6 Q RðÌÏœ&EQ ¯É„kÈRfŽy ĐòâºÀÕï—„!¾G2ÌШd€œà«!Ä[nøÂX[ÏSb³ìHĐ›tìóÝ„éÛ9 ®çrú¹åI±•°1 y7~fðƯF³± c—²&$Ị«¿×2ag6¾ÞŒá[°‰¯ÀW¨Núá:²¯hK_‡ H6™]) ... ¡¤bÈq£K‚4I£.êÙ>t2p)É®gm>m9.r€º¶µË7ºÝšFÙ¯[ªỴÙ•tf€ù±Ÿ p SâI³ỈÏ­¬Q Z՚؟Lù^VVÂéƠ ZýØ3SiT«`™)µªcÜ!²Í¬ 6% FỈÛ(f‘^ĐÐ  §N¸Ì3²²íÌä 67 ÿuze¢k^) 6 ¢UT…|;6Q ỉ¦õXÁ ©Lr%C2xì$:CðêøđÛc¬“Ås7Ü!Œ>Ø÷ çu~ÝỵðPqp‰Â~Er#K¶ Page Sheet1 d×½o0'"©ó˜qnþc­’-y¤B®ë£001€‹³ơë(¯Q 'g&¦¿Ð¹¤¨žÃv2CjrÃkê°ø„×(ÁĨ»±½±qwwŒ5Ù[²Ú¿Ícq¯"Ü3‚xú‘(É:šŸ-/:ŸơçƠk?W ... Ð/C–‘F“Â4ž%đ}iâŽ'„q...
 • 35
 • 469
 • 0

Giao an vat ly 6 hy II

Giao an vat ly 6 hy II
... vật lý II Phơng pháp: - Giải vấn đề kết hợp thuyết trình - Đơn giản kiến thức cần truyền thụ III Đồ dùng giảng dạy: - Tranh vẽ thí nghiệm H21.1 SGK - Các mẫu vật: Thanh thép ; chốt ngang; giá; ... Hiện tợng xảy với chốt ngang? lực lớn Thanh thép dãn nở ; dài Hoạt động3: Rút kết luận: (1) Nở (2) lực (3) nhiệt (4) lực C4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: SGK trang 66 Hoạt động4: Vận dụng: ... chất rắn - Có ý thức tìm hiểu tợng vật lý II Phơng pháp: - Giải vấn đề kết hợp thuyết trình - Đơn giản kiến thức cần truyền thụ III Đồ dùng giảng dạy: - Tranh vẽ thí nghiệm H20.1 SGK - Các mẫu vật:...
 • 14
 • 366
 • 3

Giáo án Vật 6-Tiết 15

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 15
... Tit 15: ũn By I Tỡm hiu cu to ca ũn by Hóy quan sỏt hỡnh v chic cn vt (hỡnh 15. 1), x beng (hỡnh 15. 2), bỳa nh inh (hỡnh15.3) Chỳng l cỏc ong by Cỏc ũn by u ... hỡnh 15. 2, 15. 3 O2: Ti v trớ v O1: Ti v trớ v O: Ti v trớ v Vy: mi ũn by u cú: im ta O im tỏc dng ca lc F1 l O1 im tỏc dng ca lc F2 l O2 II ũn by giỳp ngi lm vic dng nh th no? t VinaPhong Tit 15: ... trờn cỏc hỡnh 15. 2, 15. 3 Vy: mi ũn by u cú: im ta O im tỏc dng ca lc F1 l O1 im tỏc dng ca lc F2 l O2 II ũn by giỳp ngi lm vic dng nh th no? t Hóy quan sỏt hỡnh v chic ũn by (hỡnh 15. 4), mun lc...
 • 8
 • 515
 • 2

Giáo án Vật 6

Giáo án Vật lý 6
... “Sù në v× nhiƯt cđa chÊt láng” Gv: TRẦN THỊ KIỀU OANH N¨m häc 20 06 -2007 Trường THCS Thò Trấn Trà Cú N¨m häc 20 06 -2007 Ngµy d¹y: TiÕt 22: Sù në v× nhiƯt cđa chÊt láng I Mơc tiªu: *KiÕn thøc: ... thĨ tÝch chÊt láng - HS dù ®o¸n c¸ch kiĨm tra I) §¬n vÞ ®o thĨ tÝch: - HS theo dâi vµ ghi vë §¬n vÞ ®o thĨ tich thêng dïng lµ mÐt khèi (m3) vµ Lµm viƯc c¸ nh©n víi c©u lÝt (l) 1lÝt = dm3; ml = ... chÊt láng b×nh - HS th¶o ln theo híng e) §äc vµ ghi kÕt qu¶ ®o dÉn cđa GV theo v¹ch chia gÇn nhÊt víi mùc chÊt láng Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn III) Thùc hµnh: HS thùc hµnh ®o thĨ tÝch chÊt láng: -...
 • 49
 • 271
 • 0

Giáo án Vật 6

Giáo án Vật lý 6
... trước  Giáo Viên : Giáo án, dụng cụ  Ổn Định Lớp :  Kiểm Tra Bài Cũ :  Lực tác dụng lên vật gây tượng Trang 20 Giáo Án Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân  Biến đổi chuyển động, làm vật bò ... trước  Giáo Viên : Giáo án, dụng cụ Trang 24 Giáo Án Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân  Ổn Định Lớp :  Kiểm Tra Bài Cũ :  Lực tác dụng lên vật gây tượng  Biến đổi chuyển động, làm vật bò ... U CẦU :  Biết lực làm cho vật biến đổi chuyển động làm cho bị biến dạng  CHUẨN BỊ :  Học Sinh : Xem trước  Giáo Viên : Giáo án, dụng cụ Trang 18 Giáo Án Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân...
 • 37
 • 218
 • 1

Giáo án Vật 6

Giáo án Vật lý 6
... SBT + xem 26 Trang 26 Giáo Án :Vật Ban Giám Hiệu ( Ký duyệt ) Giáo Viên : Phạm Thanh Tân Tổ Trưởng ( Ký duyệt ) Ngày …… Tháng …… Năm ……… Giáo viên môn PHẠM THANH TÂN GIÁO ÁN SỐ : 26 Thời Gian ... Ký duyệt ) Ngày …… Tháng …… Năm ……… Giáo viên môn PHẠM THANH TÂN GIÁO ÁN SỐ : 27 Thời Gian Thực Hiện : 45 Phút Số Tiết Giảng : ……… Tuần : ………… Trang 30 Giáo Án :Vật Giáo Viên : Phạm Thanh ... ( Ký duyệt ) Tổ Trưởng ( Ký duyệt ) Ngày …… Tháng …… Năm ……… Giáo viên môn Trang 33 Giáo Án :Vật Giáo Viên : Phạm Thanh Tân PHẠM THANH TÂN GIÁO ÁN SỐ : 28 Thời Gian Thực Hiện : 45 Phút Số...
 • 38
 • 231
 • 0

Giáo án Vật 6

Giáo án Vật lý 6
... luận: Khi vật đẩy kéo vật ta nói vật tác dụng lực lên vật b) Hoạt động 2: Giáo viên - Học sinh Nội dung - GV làm lại TN H6.2; J6.1 biểu diễn II Phơng chiều lực hình vẽ - HS làm lại TN 6. 3 biểu ... theo vật cần đo vạch O đầu vật C4: Vuông góc cạnh thớc C5: Kết đo theo vạch chia gần b) Hoạt động 2: Giáo viên - Học sinh GV: Trần Đình Phong Nội dung Trờng PTDTNT Gio Linh Vật Giáo án - GV ... Trờng PTDTNT Gio Linh Vật Giáo án phơng chiều lực C5: c) Hoạt động Giáo viên - Học sinh Nội dung - Cho HS quan sát H6.4 III Hai lực cân bằng: - Làm thực hành trả lời câu 6; C7 C8: (1) Cân (2)...
 • 63
 • 264
 • 0

Giáo án Vật 6 mới

Giáo án Vật lý 6 mới
... học sinh Câu C6: a/.Đo chiều rộng sách vật 6: Thông qua GV giới thiệu cách xác đònh dùng thước có GHĐ 20cm GHĐ ĐCNN thước đo để trả lời câu ,ĐCNN:1mm C5 b/.Chiều dài sách vật 6: -GV Cho HS ... Cho HS xem SGK yêu cầu HS trả lời lại Câu C6: câu C6,C7.(4đ) a/.Đo chiều rộng sách vật : dùng thước có GHĐ 20cm ,ĐCNN:1mm b/.Chiều dài sách vật 6: dùng thước có GHĐ: 30cm , ĐCNN: 1mm c/.Chiều ... ?Làm BT 6. 1 ,6. 2(4 đ) NỘI DUNG BÀI DẠY -Tác dụng đẩy , kéo vật lên vật khác gọi lực.Nếu có lực tác dụng vào vật vật đứng yên , lực lực cân Hai lực cân lực mạnh , có phương ngược chiều BT 6. 1:...
 • 74
 • 334
 • 2

Giáo án Vật 6-Tiết 1

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 1
... Tiết 1: Đo Độ Dài I Đơn vị đo độ dài: Ôn lại số đơn vị đo độ dài: C1: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống sau: 1m = 10 0 cm 1m = 10 dm 1km = 10 00 m 1cm = 10 mm Đơn vị đo độ dài ... đây: Thước có GHĐ 1m ĐCNN 1cm Thước có GHĐ 20cm ĐCNN 1mm Thước có GHĐ 30cm ĐCNN 1mm Hỏi dùng thước để đo: a Chiều rộng sách Vật Lí 6? Thước có GHĐ 20cm ĐCNN 1mm b Chiều dài sách Vật Lí 6? Thước ... dài: Đo đo độ dài bàn học bề dày sách Vật lí Kẻ bảng 1. 1 trang SGK phút Tiến hành đo (chọn dụng cụ cho phù hợp) ghi kết vào bảng Bài tập nhà: Bài 1- 2 .1 đến 1- 2.6 trang 4,5 sách tập Xem trước 2:...
 • 6
 • 247
 • 0

Giáo án Vật 6-Tiết 2

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 2
... nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước đầu vật C5: Nếu đầu cuối vật không trùng với vạch chia đọc kết đo nào? Đọc ghi kết theo vạch chia gần với đầu vật Rút kết luận: C6: Hãy chọn từ thích hợp ... dài cần đo cho -ngang với đầu vật ngang với vạch số thước d Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước đầu vật e Đọc ghi kết đo theo vạch chia gần với đầu vật Vậy: Cách đo độ dài Ước lượng ... dụng: C7: Hãy nhìn hình 2. 1, hình vẽ vị trí đặt thước để đo chiều dài bút chì: c) Hình c đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số trùng với đầu bút chì C8: Hãy nhìn hình 2. 2, hình vẽ vị trí đặt...
 • 5
 • 205
 • 0

Giáo án Vật 6-Tiết 3

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 3
... Tiết 3: Đo Thể Tích Chất Lỏng I Đơn vị đo thể tích: Đơn vị đo thể tích mét khối (m3), lít (l) Ta có: lít = 1dm3 ml = 1cm3 (1cc) C1: Tìm số thích hợp điền vào chổ trống đây: m3 = 1.000 dm3 =1.000.000 ... trống đây: m3 = 1.000 dm3 =1.000.000 cm3 m3 = 1.000 lít = 1.000.000 ml = 1.000.000 cc II Đo thể tích chất lỏng: Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích: C2: Quan sát hình 3. 1 cho biết tên dụng cụ đo, GHĐ ĐCNN ... có: GHĐ 30 0 ml ĐCNN 50 ml C5: Điền vào chổ trống câu sau: Bình chia độ, cốc đong, Dụng cụ thể tích chất lỏng gồm: bình tam giác, Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng: C6: Nhìn hình 3. 3, cho biết...
 • 5
 • 205
 • 0

Giáo án Vật 6-Tiết 10

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 10
... nhiờu niutn Trng lng ca xe l 32000N Vỡ 3,2 tn = 3200kg Nờn P = 10m = 10. 3200 = 32000(N) Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, thầy cô giáo toàn thể em học sinh ... n v ca lng l kilụgam thỡ ta thy trng lng cú mi liờn h nh th no so vi lng? Trng lng bng 10 ln lng Hay: P = 10m Trong ú: P: L trng lng ca vt (N) m: L lng ca vt (kg) C7: Hóy gii thớch ti cỏc cõn ... ch trng cỏc cõu sau: a) Mt qu cõn cú lng 100 g thỡ cú trng lng N b) Mt qu cõn cú lng 200 g thỡ cú trng lng 2N c) Mt tỳi ng cú lng 1kg thỡ cú trng lng 10 N Nh vy, nu n v ca lng l kilụgam thỡ ta...
 • 6
 • 208
 • 3

Giáo án Vật 6-Tiết 11

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 11
... lng 113 00 Thu ngõn Khi lng riờng (kg/m3) 13600 St 7800 Nc 1000 Nhụm 2700 ẫtxng 700 ỏ (khong) 2600 Du (khong) 800 Go (khong) 1200 Du n (khong) 800 G tt (khong) 800 Ru, cn (khong) 790 Tit 11: Khi ... Tit 11: Khi Lng Riờng Trng Lng Riờng I Khi lng riờng Tớnh lng cỏc vt theo lng riờng Khi lng riờng C1: ... lng riờng: D (kg/m3) Cụng thc: -khi lng: m(kg) m (kg) = D (kg/m3) X V (m3) -th tớch: V(m3) Tit 11: Khi Lng Riờng Trng Lng Riờng I Khi lng riờng Tớnh lng cỏc vt theo lng riờng Khi lng riờng C1:...
 • 9
 • 262
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu (LA tiến sĩ)Khảo sát tình hình sử dụng capecitabine trong điều trị ung thư đại trực tràng tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiKhảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài mô hình SWOT để xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng thuỷ sản việt nam vào thị trường mỹ một thị trường mở nhưng đầy thách thức, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại trung tâm truyền hình thương mại công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình VTC, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hành (LA tiến sĩ)Cân bằng thiết bị quay (xử lý rung động máy)Chuyên đề hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại công ty cổ phần bạch đằng 10, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty xây lắp và vật tư xây dựng i bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thôngtóm tắt Sử dụng tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Nguyêntóm tắt Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangChuyên đề các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty đầu tư phát triển xây dựng và thương mại sơn hà, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpBáo cáo thực tập tại công ty cổ phần khách sạn silk path, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu so sánh một số típ truyện cổ tích Việt Nam và Hàn QuốcVai trò của chuyên gia kinh tế đối với báo chí kinh tế Việt NamQuản lý công tác xã hội hóa sự nghiệp giáo dục mầm non ở huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội trong bối cảnh phát triển hiện nayQuản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập