Tìm hiểu đặc điểm nội dung và nghệ thuật trong thơ Bùi Văn Dị

Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật trọng tự tình khúc của cao bá nhạ

Tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật trọng tự tình khúc của cao bá nhạ
... tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội CHƯƠNG GIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT CỦA TỰ TÌNH KHÚC 2.1 Giá trị nội dung 2.1.1 Niềm tự hào gia đình thân Tự tình khúc khúc ngâm viết tình cảnh tác giả bị giam ... thấy nét đặc sắc nội dung nghệ thuật Tự tình khúc - Phương pháp phân tích, tổng hợp Đóng góp khoá luận Nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật Tự tình khúc Cao Nhạ góp phần làm ... Với đề tài: Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật Tự tình khúc Cao Nhạ, nhiệm vụ nghiên cứu khoá luận tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm Tự tình khúc Đối tượng, phạm vi nghiên cứu...
 • 86
 • 89
 • 0

Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật trong lĩnh nam chích quái

Tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật trong lĩnh nam chích quái
... "Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật Lĩnh Nam chích quái" Lịch sử vấn đề Mặc dù chưa thực quan tâm mức, tác phẩm Lĩnh Nam chích quái có ý kiến nhận xét số nhà nghiên cứu nội dung hình thức nghệ ... học dân tộc, giá trị văn hoá Lĩnh Nam chích quái, có thái độ trân trọng di sản văn hoá cha ông Nhiệm vụ nghiên cứu Với đề tài Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật Lĩnh Nam chích quái, nhiệm vụ ... phần Nội dung khoá luận gồm chương sau: - Chương Những vấn đề chung (Hoàn cảnh đời Lĩnh Nam chích quái; Tác giả Vũ Quỳnh Kiều Phú; Tác phẩm Lĩnh Nam chích quái) - Chương Giá trị nội dung Lĩnh Nam...
 • 57
 • 125
 • 2

Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật của truyện nôm quan âm thị kính

Tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện nôm quan âm thị kính
... 2: GIÁ TRỊ NỘI DUNG TÁC PHẨM QUAN ÂM THỊ KÍNH 13 2.1 Quan Âm Thị Kính diễn tả bi kịch người phụ nữ 13 2.2 Quan Âm Thị Kính lí giải số phận ngưởi tư tưởng Phật giáo 19 Chƣơng 3: GIÁ TRỊ NGHỆ ... thực tiễn nói thúc lựa chọn đề tài Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật truyện Nôm Quan Âm Thị Kính cho khóa luận Lịch sử vấn đề Truyện Nôm Quan Âm Thị Kính lưu truyền rộng rãi văn hóa Việt ... luận, phần nội dung chia theo bố cục chương: Chương 1: Những vấn đề chung Chương 2: Giá trị nội dung tác phẩm Quan Âm Thị Kính Chương 3: Giá trị nghệ thuật tác phẩm Quan Âm Thị Kính NỘI DUNG Chương...
 • 50
 • 171
 • 0

Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật của truyện nôm quan âm thị kính

Tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện nôm quan âm thị kính
... 2: GIÁ TRỊ NỘI DUNG TÁC PHẨM QUAN ÂM THỊ KÍNH 13 2.1 Quan Âm Thị Kính diễn tả bi kịch người phụ nữ 13 2.2 Quan Âm Thị Kính lí giải số phận ngưởi tư tưởng Phật giáo 19 Chƣơng 3: GIÁ TRỊ NGHỆ ... thực tiễn nói thúc lựa chọn đề tài Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật truyện Nôm Quan Âm Thị Kính cho khóa luận Lịch sử vấn đề Truyện Nôm Quan Âm Thị Kính lưu truyền rộng rãi văn hóa Việt ... luận, phần nội dung chia theo bố cục chương: Chương 1: Những vấn đề chung Chương 2: Giá trị nội dung tác phẩm Quan Âm Thị Kính Chương 3: Giá trị nghệ thuật tác phẩm Quan Âm Thị Kính NỘI DUNG Chương...
 • 50
 • 145
 • 1

Khoá luận tốt nghiệp tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật của truyện nôm quan âm thị kính

Khoá luận tốt nghiệp tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện nôm quan âm thị kính
... thực tiễn nói thúc lựa chọn đề tài Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật truyện Nôm Quan Ảm Thị Kính cho khóa luận Lịch sử vấn đề Truyện Nôm Quan Ầm Thị Kính lưu truyền rộng rãi văn hóa Việt ... nội dung kết luận Ngoài phần mở đầu kết luận, phần nội dung chia theo bố cục chương: Chương 1: Những vấn đề chung Chương 2: Giá trị nội dung tác phẩm Quan Ấm Thị Kính Chương 3: Giá trị nghệ thuật ... 2: GIÁ TRỊ NỘI DUNG TÁC PHẲM QUAN ÂM THỊ K ÍN H 13 2.1 Quan Ẵm Thị Kính diễn tả bi kịch người phụ nữ 13 2.2 Quan Ấm Thị Kỉnh lí giải số phận ngưởi tư tưởng Phật giáo 19 Chương 3: GIÁ TRỊ NGHỆ...
 • 49
 • 63
 • 0

đặc sắc nội dung nghệ thuật trong ngàn cánh hạc của y.kawabata

đặc sắc nội dung và nghệ thuật trong ngàn cánh hạc của y.kawabata
... 3.2 Nghệ thuật tạo dựng đối thoại độc thoại nội tâm đặc sắc 3.2.1 Nghệ thuật độc thoại nội tâm 3.2.2 Nghệ thuật đối thoại 3.4 Không gian thời gian nghệ thuật tác phẩm 3.4.1 Không gian nghệ thuật ... vấn đề nội dung tác phẩm Mặt khác, song hành với nội dung luôn nghệ thuật - đặc sắc nghệ thuật diễn đạt sáng tỏ khía cạnh nghệ thuật tương phản phép lặp, sở tạo dựng biểu tượng, nghệ thuật độc ... tiểu thuyết Ngàn cánh hạc ƯƠ NG : ĐẶ C SẮC VỀ NGH Ệ THU ẬT CỦA TI ỂU THUY ẾT “ NG ÀN CH CHƯƠ ƯƠNG ĐẶC NGHỆ THUẬ TIỂ THUYẾ NGÀ CÁNH HẠC” 3.1 Nghệ thuật tương phản phép lặp 3.1.1 Nghệ thuật tương...
 • 87
 • 211
 • 1

giá trị nội dung nghệ thuật trong tác phẩm văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của nguyễn đình chiểu

giá trị nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của nguyễn đình chiểu
... đời nghiệp thơ văn Nguyễn Đình Chiểu Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu cho đời Văn tế nghĩa cần Giuộc Đề tài Giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu đề cập ... xoay quanh tìm hiểu Giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu Phạm vi khảo sát chủ yếu tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu Bên cạnh trình ... thuật tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu cách sâu sắc trọn vẹn Mục đích nghiên cứu Chọn đề tài Giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu ...
 • 74
 • 1,022
 • 0

đặc điểm nội dung nghệ thuật của thơ puskin

đặc điểm nội dung và nghệ thuật của thơ puskin
... “Epghênhi Ônhêghin” Puskin để hiểu nét đặc sắc tiêu biểu giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm hướng vào mục tiêu sau:Thực đề tài hướng đến khái quát lại nét đặc trưng tiểu thuyết thơ Tìm hiểu tranh ... phương diện nghệ thuật tác phẩm 1.1.2 Thiên nhiên – phương diện thể giá trị thực 1.1.3 Thiên nhiên – phương diện thể nội dung, tư tưởng 1.1.4 Nghệ thuật khắc họa tranh sống Nga 1.2 Nghệ thuật xây ... Chúng chủ yếu dựa vào dịch Thái Bá Tân, khảo sát đặc sắc bật tiểu thuyết thơ Epghênhi Ônhêghin Puskin Từ kết thống kê rút nhận xét chung đặc điểm, vai trò vị trí, chức nghệ thuật tác phẩm Trong...
 • 57
 • 2,872
 • 14

đặc điểm nội dung nghệ thuật trong chùm thơ “vịnh” của nguyễn khuyến

đặc điểm nội dung và nghệ thuật trong chùm thơ “vịnh” của nguyễn khuyến
... Nguyễn Khuyến CHƯƠNG 2: NỘI DUNG TRONG CHÙM THƠ “VỊNH” CỦA NGUYỄN KHUYẾN 2.1 Thiên nhiên chùm thơ “vịnh” Nguyễn Khuyến 2.2 Nỗi đau tiếng cười chùm thơ “vịnh” Nguyễn Khuyến 2.3 Cảm hứng yêu nước chùm ... yêu nước chùm thơ “vịnh” Nguyễn Khuyến (chất trữ tình) CHƯƠNG 3: NGHỆ THUẬT TRONG CHÙM THƠ “VỊNH” CỦA NGUYỄN KHUYẾN 3.1 Thể thơ Đường luật chùm thơ “vịnh” Nguyễn Khuyến 3.2 Nghệ thuật tạo dựng ... 3: NGHỆ THUẬT TRONG CHÙM THƠ “VỊNH” CỦA NGUYỄN KHUYẾN 3.1 Thể thơ Đường luật chùm thơ “vịnh” Nguyễn Khuyến Chùm thơ “vịnh” Nguyễn Khuyến đa số viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật Thể thơ...
 • 67
 • 286
 • 0

đặc điểm nội dung nghệ thuật trong tác phẩm những đêm trắng của f. doxtoievski

đặc điểm nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm những đêm trắng của f. doxtoievski
... Naxtenka 2.3 Những phát chất bên người Doxtoievski CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TRONG TÁC PHẨM NHỮNG ĐÊM TRẮNG CỦA DOXTOIEVSKI 3.1 Thời gian nghệ thuật 3.2 Không gian nghệ thuật 3.3 Nghệ thuật xây ... sâu vào phương diện tác phẩm Những Đêm trắng, từ nội dung đến hình thức để hiểu cách sâu sắc toàn diện tác phẩm Phương pháp nghiên cứu Đi vào nghiên cứu đề tài “ Nội dung nghệ thuật tác phẩm Những ... nghiên cứu Tác phẩm có nhắc đến số sách nêu lên chưa sâu vào tìm hiểu tác phẩm Tuy Những đêm trắng tác phẩm tiếng Doxtoievski không mà phủ nhận giá trị mà tác phẩm mang lại Đây tác phẩm thành...
 • 79
 • 501
 • 4

đặc điểm về nội dung nghệ thuật trong tập truyện ngắn visa của hải miên

đặc điểm về nội dung và nghệ thuật trong tập truyện ngắn visa của hải miên
... nghiên cứu Với đề tài Đặc điểm nội dung nghệ thuật tập truyện ngắn Visa Hải Miên , tập trung nghiên cứu tập truyện ngắn Visa để làm bật đặc điểm nội dung nghệ thuật tập truyện Bên cạnh đó, ... nghiên cứu Đặc điểm nội dung nghệ thuật tập truyện ngắn Visa Hải Miên , mục đích nghiên cứu, làm bật giá trị nội dung nghệ thuật tập truyện ngắn Visa Hải Miên để từ làm rõ đóng góp tập truyện cho ... tính khái quát Với đề tài Đặc điểm nội dung nghệ thuật tập truyện ngắn Visa Hải Miên muốn làm rõ hơn, cụ thể giá trị nội dung nghệ thuật tập truyện ngắn Visa của Hải Miên Những ý kiến, nhận...
 • 97
 • 251
 • 0

đặc điểm nội dung nghệ thuật trong tác phẩm borix godunov của alechxandr xecgheevich puskin

đặc điểm nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm borix godunov của alechxandr xecgheevich puskin
... lịch sử 2.4 Giá trị tác phẩm qua đặc điểm nội dung tác phẩm Borix Godunov Chương ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TRONG TÁC PHẨM BORIX GODUNOV 3.1 Nghệ thuật miêu tả nhân vật độc đáo 3.2 Nghệ thuật xây dựng kết ... tài Đặc điểm nội dung nghệ thuật tác phẩm Borix Godunov Đỗ Hồng Chung tuyển tập Puskin – Nhà thơ Nga vĩ đại” có phần viết đề tập tác phẩm Borix Godunov Tác giả vào giới thiệu kịch Borix Godunov, ... xuôi dĩ nhiên kịch thể loại thiếu Để hiểu rõ cách sâu sắc đa dạng khả sáng tác giá trị nội dung mà A .Puskin gửi gắm tác phẩm Borix Godunov, định nghiên cứu Đặc điểm nội dung nghệ thuật tác phẩm...
 • 94
 • 134
 • 0

đặc điểm nội dung nghệ thuật trong tiểu thuyết thất lạc cõi người của dazai osamu

đặc điểm nội dung và nghệ thuật trong tiểu thuyết thất lạc cõi người của dazai osamu
... nội dung nghệ thuật tác phẩm Thông qua công trình phương diện nội dung nghệ thuật tác phẩm Thất lạc cõi người dần mở Trên công trình nghiên cứu đời Dazai bước đầu tìm hiểu đặc điểm nội dung nghệ ... tìm hiểu nội dung nghệ thuật tiểu thuyết Thất lạc cõi người nhà văn Dazai Osamu, hướng đến số phạm vi nghiên cứu sau: Chúng tìm hiểu chủ yếu tác phẩm Thất lạc cõi người nhà văn Dazai Osamu, Hoàng ... tích nội dung, nghệ thuật tác phẩm Thất lạc cõi người có lẽ viết Dazai Osamu tài hoa bi vây khốn dịch giả Hoàng Long phần chạm đến phương diện nội dung nghệ thuật tác phẩm Theo Hoàng Long nội dung...
 • 80
 • 210
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập