QUAN HỆ VIỆT – TRUNG GIAI ĐOẠN 1986 -2010QUA TRƯỜNG HỢP QUAN HỆ HAI TỈNH QUẢNG NINH (VIỆT NAM) VÀ QUẢNG TÂY(TRUNG QUỐC)

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KIỂM NGHIỆM CÁC NHÂN TỐ XÁC ĐỊNH MỨC TIẾT KIỆM NỘI ĐỊA TẠI CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 1986 - 2000 TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... quy, nghiên cứu đưa số nhận xét liên quan đến nhân tố ảnh hưởng mức tiết kiệm nội địa năm nước phát triển ASEAN, đặc biệt Việt Nam giai đoạn 1986 2000 Chúng ta khẳng định rằng, giai đoạn 198 6- 2000, ... dương lãi suất thực lên tiết kiệm chưa rõ ràng Việc kiểm nghiệm nhân tố xác định mức tiết kiệm nội địa nước ASEAN phủ nhận mối quan hệ Trên thực tế, mức tiết kiệm Việt Nam giai đoạn đổi tăng mạnh ... tài lên mức tiết kiệm nội địa Malaysia Việt Nam Tuy vậy, tác động kìm hãm 10 tỷ lệ dân số sống phụ thuộc lãi suất thực lên mức tiết kiệm nội địa thể tất nước nghiên cứu Đối với Việt Nam: Từ kết...
 • 13
 • 164
 • 0

Tóm tắt luận án quan hệ việt trung giai đoạn 1986 2010 qua trường hợp quan hệ hai tỉnh quảng ninh (việt nam) quảng tây (trung quốc)

Tóm tắt luận án quan hệ việt trung giai đoạn 1986 2010 qua trường hợp quan hệ hai tỉnh quảng ninh (việt nam) và quảng tây (trung quốc)
... quan hệ Việt - Trung giai đoạn 1986 2010 qua quan hệ hai tỉnh Quảng Ninh - Quảng Tây Chương 3: Một số nhận xét quan hệ Việt - Trung giai đoạn 1986 - 2010 qua quan hệ hai tỉnh Quảng Ninh - Quảng Tây ... – 2010 QUA QUAN HỆ HAI TỈNH QUẢNG NINH – QUẢNG TÂY VÀ TRIỂN VỌNG HỢP TÁC TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Đánh giá chung quan hệ Việt Trung giai đoạn 1986 - 2010 qua quan hệ hai tỉnh Quảng Ninh Quảng ... bày có hệ thống, toàn diện chi tiết tình hình quan hệ lĩnh vực hai nước Việt Trung cấp quan hệ địa phương Quảng Ninh Quảng Tây giai đoạn 1986 2010 Từ luận án so sánh với quan hệ Việt – Trung...
 • 27
 • 96
 • 0

Quan hệ việt trung giai đoạn 1986 2010 qua trường hợp quan hệ hai tỉnh quảng ninh ( việt nam ) quảng tây ( trung quốc)

Quan hệ việt  trung giai đoạn 1986  2010 qua trường hợp quan hệ hai tỉnh quảng ninh ( việt nam ) và quảng tây ( trung quốc)
... UBND Tỉnh Quảng Ninh (2 00 2), Địa chí Quảng Ninh, T.1, Quảng Ninh 201 Tỉnh Ủy, UBND Tỉnh Quảng Ninh (2 00 2), Địa chí Quảng Ninh, T.2, Quảng Ninh 202 Tỉnh Ủy, UBND Tỉnh Quảng Ninh (2 00 2), Địa chí Quảng ... hải quan năm (2 006 -201 0) , lƣu Cục Hải quan Quảng Ninh 34 Cục Hải quan Quảng Ninh (2 01 2), Báo cáo số 2003/HQQN-VP tình hình hợp tác Hải quan Việt Nam Trung Quốc, lƣu Cục Hải quan Quảng Ninh ... phá cách mạng Việt Nam địa bàn Quảng Ninh, lƣu Tỉnh Ủy Quảng Ninh 27 Cục Hải quan Quảng Ninh (2 00 5), Lịch sử hải quan Quảng Ninh, NXB Quảng Ninh 28 Cục Hải quan Quảng Ninh (2 00 5), Báo cáo tóm...
 • 34
 • 49
 • 0

Quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh quảng bình ( CHXHCN việt nam ) khăm muộn ( CHDCND lào ) giai đoạn 1976 2006

Quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh quảng bình ( CHXHCN việt nam )  khăm muộn ( CHDCND lào ) giai đoạn 1976  2006
... đoạn 1976 - 1989 Chơng 3: Quan hệ hợp tác hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn giai đoạn 1989 - 2006 11 Chơng Những nhân tố tác động đến mối quan hệ hợp tác hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn giai đoạn 1976 ... triển khai chơng: Chơng 1: Những nhân tố tác động đến mối quan hệ hợp tác hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn giai đoạn 1976 - 2006 Chơng 2: Quan hệ hợp tác hai tỉnh Bình Trị Thiên - Khăm Muộn giai đoạn ... phát từ ý nghĩa lý luận trên, định chọn đề tài: "Quan hệ hợp tácgiữa hai tỉnh Quảng Bình (CHXHCN Việt Nam) - Khăm Muộn (CHDCND Lào) giai đoạn 1976 - 2006" làm đề tài luận văn thạc sĩ Luận văn góp...
 • 142
 • 144
 • 2

Vấn đề điểm vỡ cấu trúc bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực lãi suất thực ở việt nam một số quốc gia châu á

Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở việt nam và một số quốc gia châu á
... ii VẤN ĐỀ ĐIỂM VỠ CẤU TRÚC VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ MỐI QUAN HỆ DÀI HẠN GIỮA TỶ GIÁ THỰC VÀ LÃI SUẤT THỰC VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á TÓM TẮT Bài nghiên cứu nhằm mục đích tìm chứng ... quan hệ cân dài hạn tỷ giá thực lãi suất thực mối quan hệ Mỹ với nƣớc Châu Á Việt Nam Mối quan hệ tỷ giá thực lãi suất thực đƣợc xác nhận quốc gia kể đóng góp thêm nhiều chứng thực nghiệm ... cứu đề – 29 – cập tìm chứng thực nghiệm mối quan hệ dài hạn tỷ giá thực chênh lệch lãi suất thực trƣờng hợp Việt Nam nƣớc Châu Á khác có xét đến vấn đề điểm vỡ cấu trúc Do có xem xét đến điểm vỡ...
 • 75
 • 273
 • 4

quan hệ việt nam hội các quốc gia đông nam á

quan hệ việt nam và hội các quốc gia đông nam á
... quy luật khách quna, ASEAN Việt Nam chủ thể, phận hệ thống giới nên trái với quy luật khách quan Có thể nói việc bình thường hoá quan hệ hay việc Việt Nam gia nhập ASEAN tất yếu khách quan Chính ... tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá chuyển biến tình hình giới quan hệ quốc tế, tư cặp quan hệ lợi ích quốc gia nghĩa vụ quốc tế, an ninh phát triển, hợp tác đấu tranh, tập hợp lực lượng từ xác ... tr11 LỜI MỞ ĐẦU Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á gọi tắt ASEAN liên minh trị, kinh tế, văn hoá xã hội quốc gia khu vực Đông Nam Á Tổ chức thành lập từ năm 1967 với thành viên Thái Lan, Indonesia, Malaysia,...
 • 12
 • 277
 • 1

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁN CÂN TÀI KHÓA TÀI KHOẢN VÃNG LAI Ở VIỆT NAM MỘT SỐ QUỐC GIA MỞ RỘNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁN CÂN TÀI KHÓA VÀ TÀI KHOẢN VÃNG LAI Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA MỞ RỘNG LUẬN VĂN THẠC SĨ
... mô hình di n t m i quan h nhân qu Granger gi a cán cân ngân sách (GB) l t v i cán cân tài kho n vãng lai (CA) cán i( M i quan h gi a cán cân ngân sách cán cân tài kho n vãng lai: GBt = a0 + a1GBt-1 ... m i quan h nhân qu gi a cán cân ngân sách tài kho n vãng lai? vi c làm rõ b n ch t c a m i quan h v c n nghiên c u, tìm hi u Chính v y, ch kho n vãng lai tài u m i quan h gi a cán cân tài ... nh t c a cán cân toán tài kho n vãng lai (còn g i cán cân vãng lai) Tài kho n vãng lai c a m t qu c gia ghi chép nh ng giao d ch v hàng hóa, d ch v chuy n giao thu nh p gi cv c Nh ng giao d ch...
 • 83
 • 122
 • 3

Pháp luật Việt Nam giai đoạn 1945 1954 với việc ghi nhận các quyền bình đẳng giữa nam nữ

Pháp luật Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 với việc ghi nhận các quyền bình đẳng giữa nam và nữ
... GIÁ CHUNG VỀ VIỆC GHI NHẬN QUYỀN BÌNH ĐẲNG NAM NỮ TRONG GIAI ĐOẠN 1945 1954 Tóm lại pháp luật Việt Nam giai đoạn 1945 1954 với việc ghi nhận quyền bình đẳng nam nữ tiến giai đoạn trước, đặc ... II) VIỆC GHI NHẬN QUYỀN BÌNH ĐẲNG NAM VÀ NỮ TRONG GIAI ĐOẠN 1945 1954 Trong giai đoạn 1945 1954, nước ta chưa hoàn toàn độc lập pháp luật ghi nhận quyền bình đẳng nam nữ Trong giai đoạn việc ... văn pháp luật giai đoạn 1945 1954 việc ghi nhận quyền bình đẳng nam nữ Trong giai đoạn Hiến pháp 1946 sắc lệnh số 97/ 1950 , sắc lệnh 159/1950 số văn khác phần ghi nhận quyền bình đẳng nam nữ...
 • 12
 • 186
 • 0

Nghiên cứu về hoạt động quản giám sát thị trường chứng khoán đánh giá thực trạng hoạt động quản giám sát thị trường chứng khoán của việt nam một số quốc gia khác

Nghiên cứu về hoạt động quản lý và giám sát thị trường chứng khoán đánh giá thực trạng hoạt động quản lý và giám sát thị trường chứng khoán của việt nam và một số quốc gia khác
... chuẩn định, giao dịch nội gián sử dụng tiền ký quỹ khách hàng sai mục đích 3 Thực trạng quản giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam Thị trường chứng khoán Việt Nam thức vào hoạt động ngày ... dõi chứng khoán giám sát thị trường b Giám sát thành viên SGD CK - Giám sát tổ chức niêm yết - Giám sát công ty môi giới, kinh doanh chứng khoán công ty quản quỹ 1.3.3 Phương thức giám sát thị ... thuộc Quốc Vụ Viện Trung Quốc, thực chức quản thị trường chứng khoán Sau Uỷ ban kết hợp với Uỷ ban giám sát thị trường đổi tên tành Uỷ ban giám quản chứng khoán 2.2 Giám sát TTCK Tại đa số nước,...
 • 14
 • 450
 • 1

Báo cáo " ỨNG DỤNG GIS VIỄN THÁM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG QUỸ ĐẤT LÚA DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2000 2010: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI 3 XÃ THUỘC HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " doc

Báo cáo
... với 38 ,2 ha, Phú Mỹ với 19,15 ha; Phú An có diện tích với 1,25 Hình 3: Bản đồ biến động đất lúa năm 2000 năm 2010 Hình 4: Bản đồ biến động đất lúa tác động BĐKH 134     HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS ... thức, hiểu biết biến đổi khí hậu; thực giải pháp thay đổi cấu trồng, vật nuôi; chuyển đổi cấu sử dụng đất hợp lý nhằm thích ứng với tình tình biến đổi khí hậu 136   HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC ... Vector sử dụng phần mềm Mapinfo để bóc tách lớp đất lúa thành lập đồ biến động đất lúa hai thời điểm năm 2000 năm 2010 Kết cho thấy; giai đoạn diện tích đất lúa giảm 152,5 vùng nghiên cứu Trong...
 • 9
 • 409
 • 7

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập