KĨ THUẬT PHÂN TẬP TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G+

Kỹ thuật trải phổ trong mạng thông tin di động WCDMA

Kỹ thuật trải phổ trong mạng thông tin di động WCDMA
... thuật trải phổ mạng thông tin di động WCDMA Nội dung đồ án bao gồm chương: Chương 1: Tổng quan phát triển thông tin di động Chương 2: Công nghệ thông tin di động thứ ba WCDMA Chương 3: Kỹ thuật trải ... hiệu trải phổ khó bị phát 3.4 Các phương pháp trải phổ Trong trải phổ, thông tin trải phổ hệ thống thông tin tín hiệu phát trải rộng phổ nhờ mã trải phổ có băng thông lớn nhiều so với băng thông ... quan mạng thông tin di động WCDMA Hệ thống thông tin di động cung cấp dịch vụ đa phương tiện truyền liệu tốc độ cao, truy cập internet giống mạng không dây Trong mạng thông tin di động WCDMA...
 • 72
 • 180
 • 3

KỸ THUẬT TRẢI PHỔ TRONG MẠNG THÔNG TIN DI ĐÔNG VVCDMA

KỸ THUẬT TRẢI PHỔ TRONG MẠNG THÔNG TIN DI ĐÔNG VVCDMA
... dây Trong mạng thông tin di động WCDMA sử dụng trải phô trực tiêp DSSS Kỹ thuật trải phô giúp mạng thông tin di động 3G có ưu điểm hẳn so với hệ di động trước khả ABSTRACT This thesis was studied ... thuật trải mạng thông tin di động WCDMA Nội dung đồ án bao gồm chương: Chương 1: Tông quan vê phát triên thông tin di động Chương 2: Công nghệ thông tin di động thứ ba WCDMA Chương 3: Kỹ thuật trải ... trao đôi thông tin nhu cầu thiết yếu xã hội đại Các hệ thống thông tin di động đời tạo cho người khả thông tin lúc, nơi Phát triến từ hệ thống thông tin di động tương tự, hệ thống thông tin di động...
 • 62
 • 131
 • 0

Tìm hiểu giải pháp tối ưu chuyển giao trong mạng thông tin di động 3G

Tìm hiểu giải pháp tối ưu chuyển giao trong mạng thông tin di động 3G
... thống thông tin di động 3G Giao di n Cu: Giao di n Cu giao di n chuẩn cho card thông minh Trong UE nơi kết nối USIM UE • Giao di n Uu: Giao di n Uu giao di n vô tuyến WCDMA UMTS Đây giao di n ... thống thông tin di động 3G 26 Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương II: Chuyển giao hệ thống 3G WCDMA CHƯƠNG II CHUYỂN GIAO TRONG HỆ THỐNG 3G WCDMA 2.1 Tổng quan chuyển giao mạng di động Các mạng di động ... quan hệ thống thông tin di động 3G CHƯƠNG I TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G 1.1 Tổng quan hệ thống 3G Hệ thống thông tin di động hệ ba xây dựng với mục đích cung cấp mạng di động toàn cầu...
 • 86
 • 447
 • 5

Bảo mật trong mạng thông tin di động 3G

Bảo mật trong mạng thông tin di động 3G
... Tổng quan mạng di động 3G UMTS CHƯƠNG I: TỔNG QUAN MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTS 1.1 Kiến trúc hệ thống UMTS Hệ thống thông tin di động hệ UMTS tận dụng kiến trúc có hầu hểt hệ thống thông tin di động hệ ... thông tin di động nên em chọn đề tài Bảo mật mạng thông tin di động 3G Nội dung đề tài gồm chương: Chương 1: Tổng Quan mạng di động 3G UMTS Chương 2: Nhận thực môi trường liên mạng vô tuyến ... trạm di động giải mật mã nonce mật mã trạm di động với khoá riêng trạm di động Nonce sử dụng để đảm bảo thời hạn trao đổi tin nhận thực; có mặt trusted server hình ảnh cho phép trạm di động khởi...
 • 90
 • 296
 • 3

NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G/UMTS LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G/UMTS LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
... 2.1.3 Chất lượng dịch vụ hệ thống thông tin di động 30 2.1.4 Xác định tham số chất lượng dịch vụ Thông tin di động 31 2.2 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G/UMTS ... môn: Kỹ Thuật Viễn Thông Tên đề tài luận văn: NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G/UMTS Mục đích nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sở lý thuyết yêu cầu chất lượng dịch vụ ... HVTH: Trần Thị Bích Hạnh Luận Văn Thạc Kỹ Thuật 2.1.3 Trang 30 Lớp Kỹ Thuật Điện Tử K19 Chất lượng dịch vụ hệ thống thông tin di động Các dịch vụ mạng thông tin di động 3G/UMTS gắn liền với yếu...
 • 124
 • 400
 • 0

truyền số liệu trong mạng thông tin di đông - phương pháp điều chế bpsk trong kỹ thuật trải phổ trực tiếp của hệ thống thông tin di động cdma

truyền số liệu trong mạng thông tin di đông - phương pháp điều chế bpsk trong kỹ thuật trải phổ trực tiếp của hệ thống thông tin di động cdma
... thứ .5 Hệ thống thơng tin di động hệ thứ hai Thống Thơng Tin Di Động Thế Hệ Thứ Ba (3G) .7 IV KỸ THUẬT TRẢI PHỔ TRỰC TIẾP CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN DI ĐỘNG CDMA ... Tổng quan CDMA thơng tin di động Tổng quan trải phổ trực tiếp hệ thống CDMA 10 Hệ thống DS-SS BPSK 16 Điều chế BPSK .26 V MƠ PHỎNG HỆ THỐNG DS-SS BPSK ... trọng hệ thống thơng tin Có ba kỹ thuật trải phổ là: - Trải phổ chuỗi trực tiếp - Trải phổ nhảy tần - Trải phổ dịch thời gian Trong ba kỹ thuật có sử dụng chuỗi xung giả ngẫu nhiên có tần số cao...
 • 35
 • 299
 • 2

Phân tích thiết kế dịch vụ truyền thông trong hệ thống AGENT di động

Phân tích thiết kế dịch vụ truyền thông trong hệ thống AGENT di động
... hướng Agent Luận văn "Phân tích thiết k ế dịch vụ truyền thông hệ thống Agent di động" với mục đích nghiên cứu công nghệ agent, hy vọng góp phần nhỏ trình nghiên cứu phát triển công nghệ Agent ... tập trung chủ yếu thiết kế dịch vụ truyền thông hệ thống, nhờ Agent thực truyền thông với L uận văn tốt nghiệp cuo học CHƯƠNG I GIỐI THIỆU VỂ AGENT 1.1 Agent ? D o cồng việc Agent (tác tử) thực ... Khái niệm truyền thống Agent bắt nguồn từ trí tuệ nhân tạo Quan điểm truyền thống coi Agent hệ thống: đầu vào liệu môi trường hoạt động, hệ thống thực suy di n liệu đưa kết qủa Mục đích Agent trí...
 • 67
 • 115
 • 0

Điều khiển công suất trong thế hệ thông tin di động USTM

Điều khiển công suất trong thế hệ thông tin di động USTM
... Partnership Project) Hệ thống thơng tin di động hệ ba đời từ dự án 3GPP gọi hệ thống thơng tin di động UMTS/WCDMA 1 .Hệ thống thơng tin di động hệ IMT-2000 Hệ thống thơng tin di động hệ ba xây dựng ... 2.4 Điều khiển cơng suất vòng kín, điều khiển cơng suất vòng hở Tồn ba phương pháp điều khiển cơng suất sau đây: • Điều khiển cơng suất vòng hở • Điều khiển cơng suất nhanh vòng kín gồm điều khiển ... chung 1 .Hệ thống thơng tin di động hệ IMT-2000 Hệ thống UMTS a) Tổng quan b) Dịch vụ hệ thống UMTS c) Cấu trúc hệ thống UMTS II kĩ thuật điều khiển cơng suất hệ thống thơng tin di động hệ UMTS...
 • 50
 • 284
 • 0

Kỹ thuật đa anten trong công nghệ thông tin di động 3G+

Kỹ thuật đa anten trong công nghệ thông tin di động 3G+
... Viễn Thông Tên đề tài: KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G+ Nội dung đồ án: Nội dung đồ án chia thành ba phần sau:  Tổng quan thông tin di động 3G+  Tổng quan kỹ thuật đa anten Kỹ thuật ... triển hệ thống thông tin di động đồng thời trình bày nét hai công nghệ HSPA+ LTE Chương 2:Tổng quan kỹ thuật đa anten Trong chương này, đồ án trình bày số kỹ thuật đa anten kỹ thuật đa anten sử dụng ... nay, thông tin di động trải qua nhiều hệ Thế hệ thứ hệ thông tin di động tương tự sử dụng công nghệ đa truy nhập phân chia theo tần số (FDMA) Thông tin di động hệ hai sử dụng kỹ thuật số với công...
 • 96
 • 532
 • 10

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 I

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 I
... thức Aziz-Diffie Chu i trao đ i tin trạm di động trạm gốc mạng giao thức Aziz-Diffie bao gồm: Trạm di động g i tin “request-to-join” (yêu cầu tham gia) t i trạm gốc mạng vùng lân cận Bản tin request ... nhận an ninh mạng vô tuyến Tuy nhiên, i u giả thuyết t i ưu: “ Ngư i sử dụng nghĩ dạng an ninh di động tin tưởng vào hiệu việc đo đạc độ an toàn i u khiển ngư i vận hành Vì yêu cầu ngư i sử ... động thông tin Tính di động đ i h i nguồn t i nguyên hữu hạn ph i sẵn có để xử lý m i trường tính toán di động Trở ng i cho ngư i thiết kế tính toán di động cách để tương thích v i thiết kế hệ...
 • 20
 • 339
 • 5

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 IV

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 IV
... mạng tổ ong truyền thông mạng Internet có dây không chạy mạng độc quyền hay vài nhà cung cấp dịch vụ thông tin vô tuyến mà Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 59 Chương 4: Nhận thực an ninh IP di dộng mạng ... gắn vào tin Điều giúp đảm bảo tính tin cậy toàn vẹn tin trao đổi hệ thống agent Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 68 Chương 4: Nhận thực an ninh IP di dộng Nên ý phần quan tâm chủ yếu đến an ninh nhận ... hay tầng mạng (Layer 3) ngăn xếp giao thức Internet Trong gói tin IP, ba tham số lấy với nhận dạng liên kết an ninh: Đó địa đích IP; Bộ nhận dạng giao thức an ninh, xác định liên kết an ninh áp...
 • 24
 • 267
 • 0

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 V

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 V
... giải pháp tốt khác mạng LAN v tuyến chấp nhận rộng rãi  CÁC KHUYẾN NGHỊ CẦN CHÚ Ý  V i việc mạng di động phát triển nhanh chóng tiến tới mạng toàn IP, an ninh di động trở thành v n đề cấp bách ...  Các nhà thiết kế mạng di động đưa biện pháp bảo v an ninh cho mạng, đặc thù v tuyến nên biện pháp có hạn hạn chế truyền dẫn v tuyến va phần mạng lõi V để tăng cường an ninh toàn đường truyền ... chất quan hệ song phương nhà khai khác di động v i nhà cung cấp dịch v Internet v n đề tính cước có lien quan Những v n đề bao gồm thỏa thuận tài nhà khai thác di động v i nhà cung cấp dịch v Internet...
 • 17
 • 201
 • 0

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 II.doc

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 II.doc
... (IMSI MSISDN), keys Ki, thông tin liên quan đến mạng (TMSI, LAI) nhận di n trang thiết bị IMEI Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 24 Chương 2: Nhận thực an ninh GSM/GPRS Các đặc điểm an ninh hỗ trợ SIM xác ... dụng mạng radio Sự phân tách chặt chẽ hệ thống radio hệ thống network trì, cho phép hệ thống network tái sử dụng với công nghệ tiếp cận radio Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 26 Chương 2: Nhận thực an ninh ... thành phần thông tin truyền Vì thế, phương pháp xác nhận bảo vệ nên sử dụng để xác định thuê bao di động thay IMSI đường radio Các thành phần thông tin tín hiệu thực truyền thông tin nhận di n thuê...
 • 16
 • 244
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng kĩ thuật trải phổ trong hệ thống thương mạichất lượng dịch vụ qos trong các thành phần mạng của hệ thống thông tin di động 3g umtsphân chia vùng địa lý trong các hệ thống thông tin di động 3gan ninh trong trong các hệ thống tin di độngquản lý chất lượng dịch vụ trong hệ thống thông tin di động 3g umtsmột số kỹ thuật cho hệ thông tin di động thế hệ mớihệ thống tin di độnghệ thống thông tin di động 3gtong quan he thong tin di dongtong quan ve he thong thong tin di dong 3gtrinh bay chi tiet he thon thong tin di dong 3gmột số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp trong ngành thông tin di độngphương pháp đa truy nhập trong thông tin di động 3gcác loại dịch vụ do công ty cung cấp và tình hình cạnh tranh trong ngành thông tin di độngkiến trúc chung của một hệ thống thông tin di động 3gPhương pháp nội suy và ứng dụngDe cuong on tap he tieng anh 8 chuong trinh moiThị trường lao động – Lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam hiện nayBo de thi HSG tieng anh 8chủ đề Giáng SinhTiếng Anh vuiTiền lương trong khu vực nhà nước thực trạng và chính sáchXây dựng website đặt món ăn trực tuyến cho cửa hàng BBQ thái nguyênXây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp module quản lý sơ yếu lý lịch ứng viên và quy trình tuyển dụng cho công ty TNHH phần mềm 2NFNghiên cứu các chức năng của tường lửa thế hệ mới suricata và ứng dụng trong mạng nội bộ doanh nghiệpỨng dụng phân cụm mờ trong bài toán dự báo ảnh mây vệ tinhbXây dựng chương trình quản lý bán hàng ăn cho nhà hàng ngon quán – thái nguyênBáo cáo thực tập tốt nghiệp công ty xi măng Hà Tiên 1 trạm nghiền Phú HữuĐề tài Công nghệ mạ CromXây dựng website quản lý người học tại trung tâm luyện thi và đào tạo chất lượng cao phạm hùngKhảo sát hàn the và chất lượng thực tế của chả lụa trên địa bàn tỉnh Trà VinhThiết kế vi mạch CMOS VLSI Tập 2Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng máy tính minh quangXây dựng ứng dụng tra cứu luật giao thông đường bộ trên hệ điều hành androidSự xấp xỉ holder cho hàm nguồn của một phương trình nhiệt ngược thời gianXây dựng và phát triển ứng dụng thiết kế ảnh nghệ thuật kết hợp với sử dụng các câu danh ngôn trên nền tảng android
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập