Kiểm thử tự động tính bảo mật ứng dụng web

bảo mật ứng dụng web kiểm tra thâm nhập thủ công hay quét tự động

bảo mật ứng dụng web kiểm tra thâm nhập thủ công hay quét tự động
... sánh phương pháp tự động phương pháp kiểm tra thâm nhập thủ công LỊCH SỬ Việc kiểm tra thâm nhập bảo mật thủ công phương pháp có từ lâu Các nhà phát triển kiểm tra lỗ hổng ứng dụng họ vấn đề suốt ... có kiểm tra thủ công phát số lỗ hổng so với phương pháp tự động - 17% kiểm tra thủ công phát lỗ hổng quét tự động thấy lỗ hổng - 46% việc tìm kiếm kiểm tra viên thủ công công cụ quét tự động bổ ... mật ứng dụng web Cả hai phương pháp kiểm tra thủ công công cụ tự động sử dụng để khám phá lỗ hổng ứng dụng Các công cụ tự động có hạn chế nó, nhiên sử dụng đúng, công cụ tự động sử dụng tổ chức...
 • 5
 • 95
 • 0

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Khoa học máy tính: Nghiên cứu về quy trình kiểm tra bảo mật ứng dụng web

Tóm tắt luận văn Thạc sỹ ngành Khoa học máy tính: Nghiên cứu về quy trình kiểm tra bảo mật ứng dụng web
... Sử dụng thành phần dễ bị tổn thương biết  Chuyển hướng chuyển tiếp thiếu thẩm tra Chương – QUY TRÌNH KIỂM TRA BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB 2.1 Quy trình kiểm tra việc thu thập thông tin từ ứng dụng Web ... nghiên cứu tìm hiểu quy trình kiểm tra bảo mật ứng dụng Web đóng góp phần vào việc đánh giá bảo đảm an toàn thông tin cho Website, đáp ứng nhu cầu cấp thiết an ninh bảo mật Kết thu luận văn:  ... bảo mật ứng dụng Web  Giới thiệu quy trình phục vụ cho việc kiểm tra phát điểm yếu an toàn thông tin ứng dụng Web  Đưa báo cáo đánh giá an toàn thông tin cho Website Hướng nghiên cứu luận văn: ...
 • 26
 • 375
 • 1

nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web trên internet (nguyễn duy thắng vs nguyễn minh thu) - 1

nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web trên internet (nguyễn duy thắng vs nguyễn minh thu) - 1
... tham số sau: -Trang 3 5- Khoa CNTT Chương 4: Thao tác tham số truyền http://www.nganhang.com/example?user=admin&newpass =11 111 1 Hacker thay đổi mật admin mật bất kì, ví dụ 11 111 11 I.2 Một số biện ... GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG WEB Nội dung: I Khái niệm ứng dụng Web II Mô tả cách hoạt động ứng dụng Web -Trang 1 2- Khoa CNTT Chương 1: Giới thiệu Ứng dụng Web CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG WEB Luận văn ... Crime Security Survey tổng số thiệt hại ứng dụng Web bị công từ năm 19 97 đến năm 2000 626 triệu đôla Mỹ -Trang 8- Khoa CNTT Nghiên cứu số vấn đề bảo mật ứng dụng Web Internet Với công cụ tự động...
 • 57
 • 176
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web trên Internet (Nguyễn Duy Thắng vs Nguyễn Minh Thu) - 3 doc

Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web trên Internet (Nguyễn Duy Thắng vs Nguyễn Minh Thu) - 3 doc
... bỏo ng v an ton -Trang 13 9- Khoa CNTT Phn III: Chng trỡnh Web Checker PHN TH BA CHNG TRèNH WEB CHECKER -Trang 14 0- Khoa CNTT Chng 13: Chng trỡnh Web Checker Chng 13 CHNG TRèNH WEB CHECKER Ni dung: ... Accept-Ranges None Age 21474 836 48(2 ^31 ) ETag b38b 9-1 7dd -3 6 7c5dcd Last-Modified Tue, 11 Jul 2000 18: 23: 51 GMT Location http://localhost/redirecttarget.asp Proxy-Authenticate [challenge] Retry-After ... GET, HEAD Content-Encoding Gzip Content-Language En Content-Length 8445 Content-Location http://localhost/page.asp Content-MD5 [md5-digest] Content-Range Bytes 254 3- 4 532 /7898 Content-Type text/html...
 • 55
 • 67
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web

Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web
... Survey tổng số thiệt hại ứng dụng Web bị công từ năm 1997 đến năm 2000 626 triệu đôla Mỹ -Trang 8- Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Nghiên cứu số vấn đề bảo mật ứng dụng Web Internet ... thiệu Ứng dụng Web Hình 1.I-1 Kiến trúc ứng dụng Web • Lớp trình bày: Lớp có nhiệm vụ hiển thị liệu cho người dùng, có thêm ứng dụng tạo bố cục cho trang web • Lớp ứng dụng: nơi xử lý ứng dụng Web ... thiệu Ứng dụng Web Chương GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG WEB Nội dung: I Khái niệm ứng dụng Web II Mô tả cách hoạt động ứng dụng Web -Trang 12- Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Khoa CNTT Chương 1: Giới thiệu Ứng...
 • 169
 • 380
 • 0

nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng WEB trên internet

nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng WEB trên internet
... Crime Security Survey tổng số thiệt hại ứng dụng Web bị công từ năm 1997 đến năm 2000 626 triệu đôla Mỹ -Trang 8- Khoa CNTT Nghiên cứu số vấn đề bảo mật ứng dụng Web Internet Với công cụ tự động ... 1: Giới thiệu Ứng dụng Web Chương GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG WEB Nội dung: I Khái niệm ứng dụng Web II Mô tả cách hoạt động ứng dụng Web -Trang 12- Khoa CNTT Chương 1: Giới thiệu Ứng dụng Web CHƯƠNG 1: ... đặt…………………………………………………………… 145 Khoa CNTT Nghiên cứu số vấn đề bảo mật ứng dụng Web Internet III.2.1 Sử dụng mô hình giao diện dạng Dialog…………………………………… 145 III.2.2 Sử dụng ActiveX Control (Microsoft Web Browser)………………………...
 • 169
 • 332
 • 2

Tài liệu Bảo mật ứng dụng Web doc

Tài liệu Bảo mật ứng dụng Web doc
... (Administrator) 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 23 -1- Bảo mật ứng dụng Web – Đồ án môn học “Công nghệ mạng” TÌM HIỂU VỀ ỨNG DỤNG WEB 1.1 Ứng dụng Web gì? Trong ... vào ổn định ứng dụng web Cấu trúc ứng dụng web Dù có nhiều biến thể, ứng dụng Web thông thường cấu trúc ứng dụng ba lớp Ở dạng phổ biến nhất, trình duyệt Web lớp thứ nhất, máy sử dụng vài công ... mềm, Ứng dụng web (hay web application) trình ứng dụng mà tiếp cận qua web thông qua mạng Internet hay Itranet Ứng dụng web phổ biến nhờ vào có mặt vào nơi đâu chương trình Khả cập nhật bảo trì ứng...
 • 28
 • 263
 • 1

Tìm hiểu dịch vụ mail và nghiên cứu một số vấn đề bảo mật ứng dụng web

Tìm hiểu dịch vụ mail và nghiên cứu một số vấn đề bảo mật ứng dụng web
... 48 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu dịch vụ Mail bảo mật ứng dụng web CHƯƠNG GIớI THIệU ứNG DụNG WEB Khái niệm ứng dụng Web (Web Application) ứng dụng Web ứng dụng chủ/khách sử dụng giao thức HTTP để ... tốt nghiệp Tìm hiểu dịch vụ Mail bảo mật ứng dụng web Phan Huy Hùng - Hoàng Anh Tuấn - Dơng Quang Hào - Phanthavong Thavysay 21 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu dịch vụ Mail bảo mật ứng dụng web Chơng ... nghiệp Tìm hiểu dịch vụ Mail bảo mật ứng dụng web Phân quyền cho user U2 Phan Huy Hùng - Hoàng Anh Tuấn - Dơng Quang Hào - Phanthavong Thavysay 46 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu dịch vụ Mail bảo mật ứng...
 • 82
 • 198
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên internet pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên internet pdf
... Crime Security Survey tổng số thiệt hại ứng dụng Web bị công từ năm 1997 đến năm 2000 626 triệu đôla Mỹ -Trang 8- Khoa CNTT Nghiên cứu số vấn đề bảo mật ứng dụng Web Internet Với công cụ tự động ... niệm ứng dụng Web II Mô tả cách hoạt động ứng dụng Web -Trang 12- Khoa CNTT Chương 1: Giới thiệu Ứng dụng Web CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG WEB Luận văn thực nhằm tìm hiểu kĩ thuật công trang Web ... thiệu Ứng dụng Web Hình 1.I-1 Kiến trúc ứng dụng Web • Lớp trình bày: Lớp có nhiệm vụ hiển thị liệu cho người dùng, có thêm ứng dụng tạo bố cục cho trang web • Lớp ứng dụng: nơi xử lý ứng dụng Web...
 • 169
 • 320
 • 0

Bảo mật ứng dụng web trên internet pdf

Bảo mật ứng dụng web trên internet pdf
... thi u ng d ng Web Ch GI I THI U ng NG D NG WEB N i dung: I Khái ni m v ng d ng Web II Mô t cách ho t ng c a m t ng d ng Web -Trang 12- Khoa CNTT Ch ng 1: Gi i thi u CH ng d ng Web NG 1: GI I ... Cùng v i s phát tri n không ng ng c a Internet d ch v Internet, s l v t n công Internet c ng t ng theo c p s nhân Trong ph thông tin i chúng ngày nh c nhi u Internet, tài li u chuyên môn b t toàn ... m t s v n v b o m t ng d ng Web Internet V i nh ng công c t ng tìm l h ng giúp r t nhi u cho nh ng nhà l p trình Web nh ng v n không th ng n ch n toàn b công ngh Web ang phát tri n nhanh chóng...
 • 169
 • 165
 • 0

Bài 9: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - Bảo mật ứng dụng web ASP.NET

Bài 9: Thiết kê và lập trình web với ASP.NET - Bảo mật ứng dụng web ASP.NET
... com/FAQ/16-How-to-Configure-ASP-Net-MembershipProviders-to-Use-Our-Own-Database-.aspx – Menu > Website > ASP.NET Configuration 39 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN 40 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web Bài 9: ... CNTT - HKHTN 26 Thi t k & L p trình Web Bài 9: B o m t ng d ng Web ASP.NET ASP.NET Login Controls ASP NET © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web Bài 9: B o m t ng d ng Web ASP.NET ... CNTT - HKHTN 12 © 2009 Khoa CNTT - HKHTN Thi t k & L p trình Web Bài 9: B o m t ng d ng Web ASP.NET IIS Certificate Authentication Thi t k & L p trình Web Bài 9: B o m t ng d ng Web ASP.NET ASP.NET...
 • 13
 • 186
 • 2

Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên Internet

Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng Web trên Internet
... Crime Security Survey tổng số thiệt hại ứng dụng Web bị công từ năm 1997 đến năm 2000 626 triệu đôla Mỹ -Trang 8- Khoa CNTT Nghiên cứu số vấn đề bảo mật ứng dụng Web Internet Với công cụ tự động ... đặt…………………………………………………………… 145 Khoa CNTT Nghiên cứu số vấn đề bảo mật ứng dụng Web Internet III.2.1 Sử dụng mô hình giao diện dạng Dialog…………………………………… 145 III.2.2 Sử dụng ActiveX Control (Microsoft Web Browser)……………………… ... NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẠT ĐƯỢC…………………………………………………… 156 II HƯỚNG PHÁT TRIỂN…………………………………………………………… 157 PHỤ LỤC……………………………………………………………………………… 158 Khoa CNTT Nghiên cứu số vấn đề bảo mật ứng dụng Web Internet...
 • 10
 • 189
 • 0

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web
... nghiên cứu vấn đề bảo mật ứng dụng Web vấn đề quan trọng phát triển Internet Mục đích đồ án: Nghiên cứu phương pháp công ứng dụng web, từ đưa giải pháp bảo mật cho ứng dụng Nội dung đồ án chia thành ... trọng Website trình duyệt Web linh hoạt ứng dụng Web Web browser (trình duyệt Web) ứng dụng phần mềm cho phép người dùng truy vấn liệu tương tác với nội dung nằm trang Web bên Website Website ... CHƯƠNG I GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG WEB I Ứng dụng Web (Web Application) Web môi trường có khả thực thi chương trình cao, cho phép tạo vô số tùy biến nó, triển khai trực tiếp lượng lớn ứng dụng tới hàng triệu...
 • 97
 • 277
 • 0

Luận văn tốt nghiệp:Một số vấn đề bảo mật ứng dụng web pot

Luận văn tốt nghiệp:Một số vấn đề bảo mật ứng dụng web pot
... Nghệ - ĐHQGHN Luận văn tốt nghiệp Một số vấn đề bảo mật ứng dụng web Chương GIỚI THIỆU VỀ BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB 1.1 Giới thiệu ứng dụng web 1.1.1 Khái niệm ứng dụng web Ứng dụng web ứng dụng khách/chủ ... quan khác 1.2 Bảo mật ứng dụng web 1.2.1 Giới thiệu bảo mật ứng dụng web Bảo mật ứng dụng web tương tự bảo mật ứng dụng chung khác Sự khác lớn ứng dụng client-server cũ ứng dụng web • Hệ thống ... ĐHQGHN Luận văn tốt nghiệp Một số vấn đề bảo mật ứng dụng web TÓM TẮT NỘI DUNG Trong khóa luận này, tác giả trình bày ứng dụng web, vấn đề bảo mật ứng dụng web, khóa luận tập trung vào số kỹ thuật...
 • 45
 • 285
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bảo mật ứng dụng webcẩm nang bảo mật ứng dụng webkỹ thuật bảo mật ứng dụng webkinh nghiệm bảo mật ứng dụng webáp dụng bảo mật ứng dụng webbảo mật ứng dụng web trên internetgiáo trình bảo mật ứng dụng weblớp bảo mật ứng dụng webcác công cụ va bảo mật ứng dụng webvấn đề bảo mật ứng dụng webcác khái niệm và thuật ngữ liên quan đến tấn công và bảo mật ứng dụng webgiới thiệu một số công cụ thông dụng trong kỹ thuật tấn công và bảo mật ứng dụng webcác kỹ thuật tấn công và bảo mật ứng dụng webmục tham khảo khai thác lỗ hổng bảo mật ứng dụng websự mất cân đối trong bảo mật ứng dụng webGIAO AN TUAN 22GIAO AN TUAN 23GIAO AN TUAN 24Vận dụng phương thức quy hoạch chiến lược vào quy trình quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam áp dụng cho thành phố Biên HòaQuản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện tân uyên, tỉnh lai châufirst term test English 10Đề thi thử THPT 2017 môn toán trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội lần 1 có lời giải và định dạng mcmixTổng hợp cách phát âm và đánh trọng âm trong Tiếng AnhKhu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc và những vấn đề đối với Việt NamKinh nghiệm sử dụng tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường của cộng đồng người Thái tại ven hồ thủy điện Sơn LaNghiên cứu chế tạo lớp phủ bảo vệ thân thiện môi trường trên cơ sở epoxy và hydrotanxit kết hợp với graphen oxitNghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn trên đất sau canh tác nương rẫy thuộc lưu vực sông cầu, tỉnh bắc kạnĐề kiểm tra 15 phút vật lí 12Đồ án thiết kế quy trình công nghệ gia công dạng càngĐồ án gia công chi tiết thanh nối dạng càng tài liệu, ebook, giáo trìnhTàu ngầm trang bị cảm biến như cábài tập lớn vi mạch tương tự và vi mạch số, sử dụng ic lm 35giáo trình kỹ thuật thi công 2kinh tế vận tải và logisticsCƠ sở điều KHIỂN tự ĐỘNG và cảm BIẾN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập