giao an dien tu truyen qua duong

Giáo án điện tử tiểu học: Đường thẳng pptx

Giáo án điện tử tiểu học: Đường thẳng pptx
... tháng 11 năm 2008 Toán Tiết 73: A Đường thẳng B D C Ba điểm A,B,C nằm đường thẳng A,B,C ba điểm thẳng hàng A A A Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2008 Toán Tiết 73: Đường thẳng B Đoạn thẳng AB B Đường ... tư ngày 26 tháng 11 năm 2008 Toán Tiết 73: Đường thẳng B A Đường thẳng AB Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2008 Toán Tiết 73: Đường thẳng A B A B Đoạn thẳng AB Đường thẳng AB CUỘC PHIÊU LƯU CỦA ĐIỂM ... AB B Đường thẳng AB B C Ba điểm A,B,C nằm đường thẳng A,B,C ba điểm thẳng hàng Bài Vẽ đoạn thẳng hình Dùng thước thẳng bút kéo dài đoạn thẳng hai phía để đường thẳng, ghi tên đường thẳng đó:...
 • 28
 • 308
 • 0

Giáo án điện tử tiểu học: Đường giao thông potx

Giáo án điện tử tiểu học: Đường giao thông potx
... thấy phương tiện giao thông ? Mỗi phương tiện giao thông loại đư ờng giao thông Vậy hôm nay, cô tìm hiểu xem có loại đường giao thông đường giao thông dành cho phương tiện giao thông ? Quan sát ... loại đường giao thông ? Hãy lựa chọn tên biển để gắn vào tranh cho phù hợp Đường hàng không Đường Đường thủy Đường sắt Ghi nhớ : Có loại đường giao thông: * Đường sắt * Đường không * Đường * Đường ... loại đường giao thông Kể tên phương tiện giao thông loại đường giao thông Nhận biết số biển báo đường khu vực có đường sắt chạy qua Có ý thức chấp hành luật giao thông Hàng ngày, đường...
 • 19
 • 163
 • 0

Giáo án điện tử tiểu học: Đường giao thông ppsx

Giáo án điện tử tiểu học: Đường giao thông ppsx
... loại đường giao thông Theo em có loại đường giao thông? Có loại đường giao thông là: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không Trong đường thuỷ có đường sông đường biển Bài 19: Đường giao ... 19: Đường giao thông Hoạt động 1: Quan sát nhận biết loại đường giao thông Hoạt động 1: Quan sát nhận biết loại đường giao thông Đường sắt Đường Đường hàng không Đường thuỷ Bài 19: Đường giao thông ... Bài 19: Đường giao thông Có phương tiện giao thông đoạn phim? Bài 19: Đường giao thông Hoạt động 1: Quan sát nhận biết loại đường giao thông Quan sát cho biết hình bên có loại đường giao thông...
 • 15
 • 217
 • 0

Giáo án điện tử tiểu học: Đường thẳng pot

Giáo án điện tử tiểu học: Đường thẳng pot
... 11 năm 2008 Toán Đường thẳng A B C D Ba điểm A, B, C nằm đường thẳng A, B, C ba điểm thẳng hàng Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2008 Toán Đường thẳng A B A B A B Đoạn thẳng AB Đường thẳng AB C Ba ... nằm đường thẳng A, B, C ba điểm thẳng hàng Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2008 Toán Đường thẳng Bài 1: Vẽ đoạn thẳng hình Dùng thước thẳng bút kéo dài đoạn thẳng hai phía để đường thẳng, ghi tên đường ... tên đường thẳng đó: a) b) c) Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2008 Toán Đường thẳng Bài 1: Vẽ đoạn thẳng hình Dùng thước thẳng bút kéo dài đoạn thẳng hai phía để đường thẳng, ghi tên đường thẳng đó:...
 • 12
 • 229
 • 1

Giáo án điện tử Phương trình đường tròn

Giáo án điện tử Phương trình đường tròn
... Phương trình đường tròn b O Ι a x x PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN CÓ TÂM VÀ BÁN KÍNH CHO TRƯỚC  Phương trình đường tròn tâm I(a;b) bán kính R có dạng : (x – a)2 + (y – b)2 = R2  Từ phương trình đường ... đường tròn so sánh với phương trình đường thẳng? Phương trình đường tròn phương trình bậc đối hai ẩn x y R b O Ι a x x  Ví dụ 1: Xác định tọa độ tâm bán kính đường tròn phương trình sau: Lời ... (0,0) Bán kính R = AB 10 = =5 2 Vậy phương trình đường tròn: (x − 0) + (y − 0) = 25 ⇔ x + y = 25 2 Đường tròn có tâm O(0;0), bán kính R có phương trình: x2 + y2 = R2  Khai triển phương trình đường...
 • 16
 • 147
 • 1

Giáo án điện tử Truyện Hai Anh Em

Giáo án điện tử Truyện Hai Anh Em
... ngi em ó rt õn hn vỡ s li nhỏc ca mỡnh t ú ó chm ch lm lng, hai anh em li cựng sng rt vui v v hnh phỳc m thoi Tớnh Cụtỡnh vangi k cho anh vcon ngi cỏc nghe emchuyn nh th gỡ? Ngi no? anh khuyờn em ... Trẻ nhớ tên truyện, lời thoại nhân vật truyện, hiểu nội dung câu chuyện *Kỹ năng: Thể ngữ điệu giọng nhân vật truyện Kể lại nội dung đoạn truyện rõ ràng, mạch lạc dới h ớng dẫn cô giáo *Thái độ: ... Cụtỡnh vangi k cho anh vcon ngi cỏc nghe emchuyn nh th gỡ? Ngi no? anh khuyờn em nh th no? V ngi anh ó lm vic sao? Trong truyn cú nhng nhõn vt no? ...
 • 18
 • 154
 • 0

Giáo án điện tử tiểu học: Đi bộ và qua đường an toàn ppt

Giáo án điện tử tiểu học: Đi bộ và qua đường an toàn ppt
... cách qua đường người hình - Qua đường nơi có đèn tín hiệu giao thông vạch qua đường - Qua đường nơi đèn tín hiệu giao thông vạch qua đường Để qua đường an toàn - Nếu đường có vạch qua đường , qua ... đường Để qua đường an toàn - Nếu đường có vạch qua đường , qua đường phải nơi có vạch qua đường - Quan sát xe cộ cẩn thận trước qua đường - Không mà phải người lớn ...
 • 5
 • 300
 • 1

Giáo án điện tử môn sinh học:Sinh học lớp 12- Gen ma di truyềnquá trình nhân đôi ADN pptx

Giáo án điện tử môn sinh học:Sinh học lớp 12- Gen ma di truyền và quá trình nhân đôi ADN pptx
... Bài 1: GEN, DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN Quan sát hình cho biết gen gì? I- GEN: 1- Khái niệm: GEN ADN Bài 1: GEN, DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN I- GEN: 2- Cấu trúc chung gen cấu ... MÃ DI TRUYỀN • Đặc điểm mã di truyền : – Mã di truyền đọc liên tục không gối lên – Mã di truyền phổ biến thống – Mã di truyền có tính thoái hóa – Có mã mở đầu & mã kết thúc QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN ... QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN • Cơ chế nhân đôi AND : BÁN BẢO TỒN • Đặc điểm nhân đôi AND : ADN giống giống hệt ADN mẹ ban đầu • Số Nu môi trường cung cấp cho trình : N’ = N (2x...
 • 19
 • 420
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Di truyền qua tế bào chất docx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Di truyền qua tế bào chất docx
... nhân tượng di truyền theo dòng mẹ Do thụ tinh, giao tử đực truyền nhân mà không truyền tế bào chất cho trứng Do vậy, gen nằm tế bào chất (trong ti thể lục lạp) truyền cho qua tế bào chất trứng ... mẹ Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính di truyền nhân I Di truyền liên kết với giới tính II Di truyền nhân Nêu nguyên nhân tượng di truyền theo dòng mẹ? Sự di truyền gen tế bào chất có đặc ... thể giới tính chế tế bào học xác định giới tính NST a) NST giới tính b) Một số chế tế bào học xác định giới tính Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính di truyền nhân I Di truyền liên kết với...
 • 18
 • 167
 • 1

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học 12-GEN, MÃ DI TRUYỀNQUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN pps

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học 12-GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN pps
... MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN I GEN II MÃ DI TRUYỀN III QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN (TÁI BẢN ADN) Quá trình nhân đôi ADN di n đâu tế bào? TIẾT 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN ... TIẾT 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN NỘI DUNG BÀI HỌC I GEN II MÃ DI TRUYỀN III QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN (TÁI BẢN ADN) TIẾT 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN I GEN Khái ... GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN I GEN II MÃ DI TRUYỀN III QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN (TÁI BẢN ADN) Nếu gọi x số đợt nhân đôi ADN, n số ADN ban đầu Hãy cho biết tổng số ADN tạo ra? Từ ADN...
 • 21
 • 210
 • 0

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ SINH HỌC 11 CB BÀI 30 TRUYỀN TIN QUA XINAP

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ SINH HỌC 11 CB BÀI 30 TRUYỀN TIN QUA XINAP
... chiếu hình 30. 4 cho HS quan sát Sinh viên: Nguyễn Thị Thủ 10 Giáo án Bài 30: Truyền tin qua xináp Sinh học 11 biết : Tại cung trả lời phản xạ XTK truyền theo chiều từ quan thụ cảm đến quan đáp ... Đặng Thị Dạ Thủy Sinh viên: Nguyễn Thị Thủ Giáo án Bài 30: Truyền tin qua xináp Sinh học 11 xung thần kinh truyền dạng xung động thần kinh qua chuỗi tế bào thần kinh (TBTK) cuối đến quan đáp ứng, ... Dạ Thủy HS lắng nghe Sinh viên: Nguyễn Thị Thủ Giáo án Bài 30: Truyền tin qua xináp Sinh học 11 xináp 18 Cấu tạo xináp Chính xác hóa nội dung HS ghi 19 Quá trình truyền tin qua GV giới thiệu hình...
 • 12
 • 495
 • 6

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VÀ THỦ THUẬT ĐỂ XÂY DỰNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ANH VĂN HIỆU QUẢ

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VÀ THỦ THUẬT ĐỂ XÂY DỰNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ANH VĂN HIỆU QUẢ
... giúp cho em hs ngày có nhiều học sinh động hơn, hiệu Đó lý chọn đề tài: Một vài kinh nghiệm thủ thuật để xây dựng giáo án điện tử môn Anh Văn hiệu quả Nguyễn Thị Thành – Năm học 2008-2009 Trường ... không hiệu chút Vấn đề bạn biết làm gì, áp dụng chổ hiệu Song cần nói thêm rằng, cho dù hiệu giáo án điện tử mang lại cao nghĩa tiết dạy giáo án điện tử Không có nghĩa dạy giáo án điện tử bỏ ... chưa lần dám thử sức với giáo án điện tử cho dù sở vật chất trường thành phố đáp ứng nhu cầu Vậy làm để đưa CNTT thật vào trường học thông qua giảng giáo án điện tử đạt hiệu quả? Biến “món ăn hàng...
 • 19
 • 539
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: thu vien giao an dien tu truyen qua bau tiengiáo án bài giảng điện tử truyện qua đườnggiáo án điện tử truyền tin qua xinapgiao an dien tu truyen su tich qua bau tiengiao an dien tu truyen su tich qua dua hau mam nongiáo án điện tử phương trình đường thẳng lớp 10giáo án mầm non truyện qua đườnggiáo án điện tử truyện chú thỏ tinh khôngiáo án điện tử truyện sự tích bánh chưng bánh dàygiáo án điện tử truyện cá cầu vồng can đảmgiáo án điện tử bài thơ đường và chângiáo án điện tử truyện ô tô con học bàigiáo án điện tử truyện gà trống và vịt bầugiáo án điện tử truyện cáo thỏ và gà trốnggiáo án điện tử truyện đôi bạn tốtĐề cương đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt NamHiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (TT)LA phân tích đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt nam bằng phương pháp thống kê phân vịBM11 BB nghiem thu HT cong trinhĐỊA NHIỆT ĐIỆN ĐIỆN THỦY TRIỀU ĐIỆN SÓNG BIỂNĐặc điểm trang phục của người việt dưới thời nhà TrầnMô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu của Việt NamNông thôn mới và xây dựng nông thôn mớiĐề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 trường THCS Nguyễn Khắc Viện, Hà Tĩnh năm học 2016 2017Một số phương pháp phục vụ xếp hạng các trang web trong tìm kiếm xuyên ngữ (tt)Thi tích hợp liên môn bài tác động của ngoại lựcBai tham luận hay nhấtMaster toefl writingReading comprehension final test asturias 2011 keyReading town 3 answer keyBộ 75 đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 8Academic writing for IELTSAn introduction to academic writingNew real long man actual tests sưu tầmĐề thi thử THPT quốc gia,môn vật lí
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập