Những chiếc đầu ma quái trên đồng ruộng nhật bản

QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ NHỆN LÔNG NHUNG HẠI NHÃN, VẢI CỦA CÁC THUỐC TRỪ NHỆN

QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ NHỆN LÔNG NHUNG HẠI NHÃN, VẢI CỦA CÁC THUỐC TRỪ NHỆN
... loại thuốc tuỳ theo quy định sở sản xuất thuốc Chỉ tiêu điều tra: hiệu lực trừ nhện lông nhung thuốc trừ nhện đánh giá thông qua mức độ nhãn, vải bị lông nhung lá, hoa, sau: Trên lá: - Tỷ lệ hại ... cáo Tên khảo nghiệm Yêu cầu khảo nghiêm Điều kiện khảo nghiệm: - Cơ quan khảo nghiệm - Thời gian khảo nghiệm - Cán khảo nghiệm - Địa điểm khảo nghiệm - Nội dung khảo nghiệm - Đặc điểm khảo nghiệm ... 3.2 Công bố kết Đơn vị thực khảo nghiệm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm số liệu đưa báo cáo Đối với khảo nghiệm thuốc trừ nhện lông nhung hại nhãn, vải chưa có danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép...
 • 4
 • 127
 • 0

QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC TRỪ SÂU KHOANG HẠI CÂY ĐẬU ĐỖ CỦA CÁC THUỐC TRỪ SÂU

QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC TRỪ SÂU KHOANG HẠI CÂY ĐẬU ĐỖ CỦA CÁC THUỐC TRỪ SÂU
... yêu cầu khảo nghiệm diễn biến sâu khoang ruộng khảo nghiệm Số lần thời điểm xử lý thuốc phải ghi chép lại 2.4 Điều tra thu thập số liệu 2.4.1 Đánh giá hiệu lực thuốc sâu khoang hại đậu đỗ: 2.4.1.1 ... Công bố kết Đơn vị thực khảo nghiệm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm số liệu đưa báo cáo Đối với khảo nghiệm đồng ruộng hiệu lực trừ sâu khoang đậu đỗ chưa có danh mục thuốc bảo vệ phép sử dụng ... - Tên khảo nghiệm - Yêu cầu khảo nghiệm - Điều kiện khảo nghiệm + Địa điểm khảo nghiệm + Nội dung khảo nghiệm + Đặc điểm đất đai, canh tác, trồng, giống + Đặc điểm thời tiết trình khảo nghiệm...
 • 3
 • 321
 • 1

Quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ sâu cuốn lá hại cây họ đậu của các thuốc trừ sâu

Quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ sâu cuốn lá hại cây họ đậu của các thuốc trừ sâu
... lít thuốc thương phẩm/ha + Lượng nước thuốc dùng (l/ha) + Ngày xử lý thuốc + Phương pháp điều tra đánh giá hiệu loại thuốc khảo nghiệm - Kết khảo nghiệm + Các bảng số liệu + Đánh giá hiệu lực ... cầu khảo nghiệm - Điều kiện khảo nghiệm + Địa điểm khảo nghiệm + Nội dung khảo nghiệm + Đặc điểm đất đai, canh tác, trồng, giống + Đặc điểm thời tiết trình khảo nghiệm + Tình hình phát triển sâu ... ngày, mật độ sâu tuổi nhỏ (tuổi - 2) - con/m tỉ lệ bị hại < 5% Số lần xử lý: tùy đặc điểm thuốc yêu cầu khảo nghiệm 2.5 Điều tra thu nhập số liệu 2.5.1 Đánh giá hiệu lực thuốc sâu hại đậu đỗ 2.5.1.1...
 • 4
 • 406
 • 0

Quy trình khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ sâu phòng trừ rệp muội hại cây họ đậu

Quy trình khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ sâu phòng trừ rệp muội hại cây họ đậu
... sau đậu phục hồi Phụ lục 2: Nội dung cho báo cáo khảo nghiệm Tên khảo nghiệm Yêu cầu khảo nghiệm Điều kiện khảo nghiệm: - Đơn vị khảo nghiệm - Tên cán tiến hành khảo nghiệm - Thời gian khảo nghiệm ... khảo nghiệm - Nội dung khảo nghiệm - Đặc điểm khảo nghiệm - Đặc điểm đất đai, canh tác, giống đậu - Đặc điểm thời tiết trình khảo nghiệm - Tình hình phát sinh phát triển sâu hại đậu khu thí nghiệm ... chất/ha - Lượng nước thuốc dùng (l/ha) - Ngày xử lý thuốc - Phương pháp điều tra đánh giá hiệu lực loại thuốc khảo nghiệm Kết khảo nghiệm: - Các bảng số liệu - Đánh giá hiệu lực loại thuốc - Nhận xét...
 • 4
 • 236
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy nâu và khả năng khống chế rầy của thiên địch trên đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy nâu và khả năng khống chế rầy của thiên địch trên đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định
... trên, đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái rầy nâu điều tra khả khống chế rầy thiên địch đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định nhằm góp phần xác định số đặc điểm sinh ... nhóm rầy chích hút thân lúa cách thích hợp có hiệu quả, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái rầy nâu khả khống chế rầy thiên địch đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại ... xuân 2011 Hải Hậu Nam Định - Nghiên cứu số đặc điểm sinh học nhóm rầy hại thân lúa - Đánh giá ảnh hưởng số biện pháp canh tác có ảnh hưởng đến quần thể rầy nâu vụ xuân 2011 Hải Hậu Nam Định -...
 • 54
 • 639
 • 10

Quy phạm Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh sẹo hại cây có múi của các loại thuốc trừ bệnh

Quy phạm  Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh sẹo hại cây có múi của các loại thuốc trừ bệnh
... thuốc dùng (l/ha) - Ngày xử lý thuốc - Phương pháp điều tra đánh giá hiệu lực loại thuốc khảo nghiệm • Kết khảo nghiệm: - Các bảng số liệu - Đánh giá hiệu lực loại thuốc - Nhận xét tác động loại ... sinh bệnh hại mà xác định thời điểm số lần xử lý thuốc cho thích hợp Để đánh giá hiệu lực loại thuốc trừ bệnh sẹo hại múi thường tiến hành tỷ lệ bệnh tối thiểu 5% số (số quả) bị nhiễm bệnh, ... điểm khảo nghiệm - Nội dung khảo nghiệm - Đặc điểm khảo nghiệm - Đặc điểm đất đai, canh tác, giống múi - Đặc điểm thời tiết trình khảo nghiệm - Tình hình phát sinh phát triển bệnh hại múi...
 • 10
 • 642
 • 4

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh vật đến thành phần và số lượng các loài côn trùng thiên địch của rệp muội trên đồng ruộng vùng gia lâm hà nội

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh vật đến thành phần và số lượng các loài côn trùng thiên địch của rệp muội trên đồng ruộng vùng gia lâm hà nội
... thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trờng, Viện Sau đại học, Khoa Nông học, Th viện trờng Đại học Nông nghiệp Nội giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu học tập trờng Tôi xin ... môn Côn trùng, Khoa Nông học, Ban chủ nhiệm, cán Viện đào tạo sau đại học trờng Đại học Nông nghiệp Nội Cuối xin dành tri ân tới gia đình, ngời thân bạn bè bên cạnh động viên cổ vũ Nội, ... b t k loi sinh v t no ủú s ng m t sinh qu n b t k ủ u ch u nh ng tỏc ủ ng r t d ng c a ủi u ki n mụi tr ng Kh nng tớch lu s l ng, gia tng kớch th c qu n th c a b t k loi sinh v t no sinh qu n...
 • 87
 • 394
 • 0

Luận văn nghiên cứu hiệu quả che phủ rơm rạ cho đậu tương xuân trên đất ruộng 1 vụ lúa ở huyện văn chấn yên bái

Luận văn nghiên cứu hiệu quả che phủ rơm rạ cho đậu tương xuân trên đất ruộng 1 vụ lúa ở huyện văn chấn yên bái
... 12 5,90 19 96 11 0,30 10 ,30 11 3,60 19 97 10 6,40 10 ,60 11 2,80 19 98 12 9,40 11 ,30 14 6,20 19 99 12 9 ,10 11 ,40 14 7,20 2000 12 4 ,10 12 ,03 14 9,30 20 01 140,30 12 ,38 17 3,70 2002 15 8,60 12 ,96 205,60 2003 16 5,60 13 ,27 ... th p 11 ,2 11 ,7 13 ,8 16 ,1 20,4 21, 1 T i ña 17 ,4 21, 5 22,3 24,5 29 ,1 29,4 Trung bình 13 ,3 15 ,8 17 ,3 19 ,2 23,8 24,5 T i th p 46,0 41, 3 42,2 60,5 54,0 53,5 m không khí (%) T i ña 94,6 92,2 91, 8 92,9 ... 20. 719 51, 9 Lào Cai 360.3 91 20.758 5,76 9.824 47,3 Phú Th 267. 613 48. 010 17 ,94 17 .894 37,3 Qu ng Ninh 363.207 30 .12 2 8,29 8. 212 27,3 Thái Nguyên 265.387 43. 218 16 ,28 10 .292 23,8 10 Tuyên Quang 519 .007...
 • 84
 • 219
 • 2

Góp phần nghiên cứu ếch nhái thiên địch trên đồng ruộng hà huy tập vinh nghệ an

Góp phần nghiên cứu ếch nhái thiên địch trên đồng ruộng hà huy tập  vinh  nghệ an
... cạnh góp phần bảo vệ khai thác hợp lý nguồn tài nguyên động vật Trên sở tiến hành nghiên cứu đề tài: " Góp phần nghiên cứu ếch nhái thiên địch đồng ruộng Huy Tập - Vinh, Nghệ An" Mục đích nghiên ... pháp bảo vệ phục hồi đa dạng thiên địch ếch nhái bò sát Theo hớng trên, tiến hành nghiên cứu ếch nhái thiên địch đồng ruộng Huy Tập - Vinh - Nghệ An nhằm góp phần cung cấp sở khoa học, bổ ... loài Qua nghiên cứu đồng ruộng Huy Tập, biết 12 loài ếch nhái thuộc họ, Kết nghiên cứu cho thấy thành phần loài ếch nhái khu vực đồng ruộng Huy Tập đa dạng Đối chiếu với nghiên cứu Nguyễn Thị...
 • 73
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ĐỐI CHIẾU HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI) VÀ KẾT QUẢ GIẢI PHẪU BỆNH U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠCHIỆU QUẢ KẾT HỢP DẪN LƯU VÀ SỬ DỤNG ALTEPLASE NÃO THẤT TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU NÃO THẤTCÓ GIÃN NÃO THẤT CẤPDỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM (2004 2013)50 Bài Luận Mãu Tiếng Anh Trong Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2017Economy toeic lc 1000bai tap ve chuoi va luoi thuc an trong he sinh thaiSo sánh trợ từ Tiếng Việt với trợ từ tiếng Trung Quốc (LV thạc sĩ)báo cáo thực tập ngành mayĐề thi thử THPT Quốc gia môn sinh sở GDĐT Bắc Ninhnghiên cứu cơ chế quản lý chất lượng dịch vụ trong mạng lteNghiên cứu hiện trạng các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Effective strategies on improving reading comprehension (2)Effective stratergies on improving reading comprehensionEffective techniques to motivate students to listen to english (2)Examining the plausibility of extensive reading as an approach to language teaching and learning the case in a high schoolImproving listening skills and motivation to learn english through dictoglossTạp chí nghiên cứu y học volume 102 số 4 năm 2016Nhô men trên răng cối lớn thứ nhất và răng cối lớn thứ haiMức độ nhạy cảm với kháng sinh chống nấm của một số chủng Candida gây bệnh ở miệngHiệu quả điều trị lọc máu ở bệnh nhân ngộ độc cấp methanol
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập