Những chiếc đầu ma quái trên đồng ruộng nhật bản

QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ NHỆN LÔNG NHUNG HẠI NHÃN, VẢI CỦA CÁC THUỐC TRỪ NHỆN

QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ NHỆN LÔNG NHUNG HẠI NHÃN, VẢI CỦA CÁC THUỐC TRỪ NHỆN
... loại thuốc tuỳ theo quy định sở sản xuất thuốc Chỉ tiêu điều tra: hiệu lực trừ nhện lông nhung thuốc trừ nhện đánh giá thông qua mức độ nhãn, vải bị lông nhung lá, hoa, sau: Trên lá: - Tỷ lệ hại ... cáo Tên khảo nghiệm Yêu cầu khảo nghiêm Điều kiện khảo nghiệm: - Cơ quan khảo nghiệm - Thời gian khảo nghiệm - Cán khảo nghiệm - Địa điểm khảo nghiệm - Nội dung khảo nghiệm - Đặc điểm khảo nghiệm ... 3.2 Công bố kết Đơn vị thực khảo nghiệm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm số liệu đưa báo cáo Đối với khảo nghiệm thuốc trừ nhện lông nhung hại nhãn, vải chưa có danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép...
 • 4
 • 125
 • 0

QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC TRỪ SÂU KHOANG HẠI CÂY ĐẬU ĐỖ CỦA CÁC THUỐC TRỪ SÂU

QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC TRỪ SÂU KHOANG HẠI CÂY ĐẬU ĐỖ CỦA CÁC THUỐC TRỪ SÂU
... yêu cầu khảo nghiệm diễn biến sâu khoang ruộng khảo nghiệm Số lần thời điểm xử lý thuốc phải ghi chép lại 2.4 Điều tra thu thập số liệu 2.4.1 Đánh giá hiệu lực thuốc sâu khoang hại đậu đỗ: 2.4.1.1 ... Công bố kết Đơn vị thực khảo nghiệm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm số liệu đưa báo cáo Đối với khảo nghiệm đồng ruộng hiệu lực trừ sâu khoang đậu đỗ chưa có danh mục thuốc bảo vệ phép sử dụng ... - Tên khảo nghiệm - Yêu cầu khảo nghiệm - Điều kiện khảo nghiệm + Địa điểm khảo nghiệm + Nội dung khảo nghiệm + Đặc điểm đất đai, canh tác, trồng, giống + Đặc điểm thời tiết trình khảo nghiệm...
 • 3
 • 305
 • 1

Quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ sâu cuốn lá hại cây họ đậu của các thuốc trừ sâu

Quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ sâu cuốn lá hại cây họ đậu của các thuốc trừ sâu
... lít thuốc thương phẩm/ha + Lượng nước thuốc dùng (l/ha) + Ngày xử lý thuốc + Phương pháp điều tra đánh giá hiệu loại thuốc khảo nghiệm - Kết khảo nghiệm + Các bảng số liệu + Đánh giá hiệu lực ... cầu khảo nghiệm - Điều kiện khảo nghiệm + Địa điểm khảo nghiệm + Nội dung khảo nghiệm + Đặc điểm đất đai, canh tác, trồng, giống + Đặc điểm thời tiết trình khảo nghiệm + Tình hình phát triển sâu ... ngày, mật độ sâu tuổi nhỏ (tuổi - 2) - con/m tỉ lệ bị hại < 5% Số lần xử lý: tùy đặc điểm thuốc yêu cầu khảo nghiệm 2.5 Điều tra thu nhập số liệu 2.5.1 Đánh giá hiệu lực thuốc sâu hại đậu đỗ 2.5.1.1...
 • 4
 • 388
 • 0

Quy trình khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ sâu phòng trừ rệp muội hại cây họ đậu

Quy trình khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ sâu phòng trừ rệp muội hại cây họ đậu
... sau đậu phục hồi Phụ lục 2: Nội dung cho báo cáo khảo nghiệm Tên khảo nghiệm Yêu cầu khảo nghiệm Điều kiện khảo nghiệm: - Đơn vị khảo nghiệm - Tên cán tiến hành khảo nghiệm - Thời gian khảo nghiệm ... khảo nghiệm - Nội dung khảo nghiệm - Đặc điểm khảo nghiệm - Đặc điểm đất đai, canh tác, giống đậu - Đặc điểm thời tiết trình khảo nghiệm - Tình hình phát sinh phát triển sâu hại đậu khu thí nghiệm ... chất/ha - Lượng nước thuốc dùng (l/ha) - Ngày xử lý thuốc - Phương pháp điều tra đánh giá hiệu lực loại thuốc khảo nghiệm Kết khảo nghiệm: - Các bảng số liệu - Đánh giá hiệu lực loại thuốc - Nhận xét...
 • 4
 • 219
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy nâu và khả năng khống chế rầy của thiên địch trên đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy nâu và khả năng khống chế rầy của thiên địch trên đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định
... trên, đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái rầy nâu điều tra khả khống chế rầy thiên địch đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại Hải Hậu - Nam Định nhằm góp phần xác định số đặc điểm sinh ... nhóm rầy chích hút thân lúa cách thích hợp có hiệu quả, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái rầy nâu khả khống chế rầy thiên địch đồng ruộng vụ xuân năm 2011 Tại ... xuân 2011 Hải Hậu Nam Định - Nghiên cứu số đặc điểm sinh học nhóm rầy hại thân lúa - Đánh giá ảnh hưởng số biện pháp canh tác có ảnh hưởng đến quần thể rầy nâu vụ xuân 2011 Hải Hậu Nam Định -...
 • 54
 • 621
 • 10

Quy phạm Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh sẹo hại cây có múi của các loại thuốc trừ bệnh

Quy phạm  Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh sẹo hại cây có múi của các loại thuốc trừ bệnh
... thuốc dùng (l/ha) - Ngày xử lý thuốc - Phương pháp điều tra đánh giá hiệu lực loại thuốc khảo nghiệm • Kết khảo nghiệm: - Các bảng số liệu - Đánh giá hiệu lực loại thuốc - Nhận xét tác động loại ... sinh bệnh hại mà xác định thời điểm số lần xử lý thuốc cho thích hợp Để đánh giá hiệu lực loại thuốc trừ bệnh sẹo hại múi thường tiến hành tỷ lệ bệnh tối thiểu 5% số (số quả) bị nhiễm bệnh, ... điểm khảo nghiệm - Nội dung khảo nghiệm - Đặc điểm khảo nghiệm - Đặc điểm đất đai, canh tác, giống múi - Đặc điểm thời tiết trình khảo nghiệm - Tình hình phát sinh phát triển bệnh hại múi...
 • 10
 • 619
 • 4

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh vật đến thành phần và số lượng các loài côn trùng thiên địch của rệp muội trên đồng ruộng vùng gia lâm hà nội

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh vật đến thành phần và số lượng các loài côn trùng thiên địch của rệp muội trên đồng ruộng vùng gia lâm hà nội
... thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trờng, Viện Sau đại học, Khoa Nông học, Th viện trờng Đại học Nông nghiệp Nội giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu học tập trờng Tôi xin ... môn Côn trùng, Khoa Nông học, Ban chủ nhiệm, cán Viện đào tạo sau đại học trờng Đại học Nông nghiệp Nội Cuối xin dành tri ân tới gia đình, ngời thân bạn bè bên cạnh động viên cổ vũ Nội, ... b t k loi sinh v t no ủú s ng m t sinh qu n b t k ủ u ch u nh ng tỏc ủ ng r t d ng c a ủi u ki n mụi tr ng Kh nng tớch lu s l ng, gia tng kớch th c qu n th c a b t k loi sinh v t no sinh qu n...
 • 87
 • 383
 • 0

Luận văn nghiên cứu hiệu quả che phủ rơm rạ cho đậu tương xuân trên đất ruộng 1 vụ lúa ở huyện văn chấn yên bái

Luận văn nghiên cứu hiệu quả che phủ rơm rạ cho đậu tương xuân trên đất ruộng 1 vụ lúa ở huyện văn chấn yên bái
... 12 5,90 19 96 11 0,30 10 ,30 11 3,60 19 97 10 6,40 10 ,60 11 2,80 19 98 12 9,40 11 ,30 14 6,20 19 99 12 9 ,10 11 ,40 14 7,20 2000 12 4 ,10 12 ,03 14 9,30 20 01 140,30 12 ,38 17 3,70 2002 15 8,60 12 ,96 205,60 2003 16 5,60 13 ,27 ... th p 11 ,2 11 ,7 13 ,8 16 ,1 20,4 21, 1 T i ña 17 ,4 21, 5 22,3 24,5 29 ,1 29,4 Trung bình 13 ,3 15 ,8 17 ,3 19 ,2 23,8 24,5 T i th p 46,0 41, 3 42,2 60,5 54,0 53,5 m không khí (%) T i ña 94,6 92,2 91, 8 92,9 ... 20. 719 51, 9 Lào Cai 360.3 91 20.758 5,76 9.824 47,3 Phú Th 267. 613 48. 010 17 ,94 17 .894 37,3 Qu ng Ninh 363.207 30 .12 2 8,29 8. 212 27,3 Thái Nguyên 265.387 43. 218 16 ,28 10 .292 23,8 10 Tuyên Quang 519 .007...
 • 84
 • 211
 • 2

Góp phần nghiên cứu ếch nhái thiên địch trên đồng ruộng hà huy tập vinh nghệ an

Góp phần nghiên cứu ếch nhái thiên địch trên đồng ruộng hà huy tập  vinh  nghệ an
... cạnh góp phần bảo vệ khai thác hợp lý nguồn tài nguyên động vật Trên sở tiến hành nghiên cứu đề tài: " Góp phần nghiên cứu ếch nhái thiên địch đồng ruộng Huy Tập - Vinh, Nghệ An" Mục đích nghiên ... pháp bảo vệ phục hồi đa dạng thiên địch ếch nhái bò sát Theo hớng trên, tiến hành nghiên cứu ếch nhái thiên địch đồng ruộng Huy Tập - Vinh - Nghệ An nhằm góp phần cung cấp sở khoa học, bổ ... loài Qua nghiên cứu đồng ruộng Huy Tập, biết 12 loài ếch nhái thuộc họ, Kết nghiên cứu cho thấy thành phần loài ếch nhái khu vực đồng ruộng Huy Tập đa dạng Đối chiếu với nghiên cứu Nguyễn Thị...
 • 73
 • 269
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Biên bản kiểm tra điều kiện khởi côngBài dịch môn tài chính doanh nghiệp chính sách cổ tứcBài dịch môn tài chính doanh nghiệp nâng cao rủi ro tín dụng và giá trị nợ của doanh nghiệpBài dịch môn tài chính doanh nghiệp nới lỏng lý thuyết cấu trúc vốn của MMThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp chính sách cổ tứcThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp khái quát về tài trợ doanh nghiệpThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp nới lỏng lý thuyết cấu trúc vốn của MMThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp phương pháp dòng tiền chiết khấu trong định giá doanh nghiệp và thẩm định dự án đầu tưThuyết trình tổng quan tài chính doanh nghiệpChiến lược kinh doanh tại công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền BắcĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Đà NẵngDự báo phụ tải và quy hoạch lưới điện 110kV, 220kV thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 có xét đến 2022Gia cố nền đất yếu bằng hệ cọc đất-tro bay-xi măng sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhHiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn HàNâng cao hiệu quả quản lý thu Thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Cục Thuế Ninh BìnhNghiên cứu các phương pháp chuẩn hóa chữ viết tắt trong văn bản tiếng ViệtTín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang hiện nayBC thanh tich ca nhan tam(2013 2014 nop)Leaders in educational researchChính sách tài chính nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập