Áp dụng một số công cụ thống kê nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân hưng phú

Đề tài áp dụng một số công cụ thống nhằm kiểm soát nâng cao chất lượng sản phẩm tại DNTN hưng phú

Đề tài áp dụng một số công cụ thống kê nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm tại DNTN hưng phú
... Nam có đề tài nghiên cứu việc ứng dụng công cụ thống như: Áp dụng công cụ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm Xí nghiệp liên doanh giày Niệm Nghĩa”, Hải Phòng Tại DNTN Hưng Phú, đề tài nghiên ... dung đề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chất lượng Chương 2: Thực trạng quản lý chất lượng DNTN Hưng Phú Chương 3: Một số giải pháp nhằm kiểm soát nâng cao chất lượng sản phẩm DNTN Hưng Phú ... số giải pháp định hướng giúp Doanh nghiệp khắc phục tình trạng khó khăn nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí 43 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KIỂM SOÁT VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI...
 • 68
 • 415
 • 4

ÁP DỤNG MỘT SỐ CÔNG CỤ THỐNG NHẰM KIỂM SOÁT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT

ÁP DỤNG MỘT SỐ CÔNG CỤ THỐNG KÊ NHẰM KIỂM SOÁT VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT
... chất lượng Chương 2: Giới thiệu chung cơng ty thực trạng quản lý chất lượng cơng ty TNHH Khn Chính Xác Minh Đạt Chương 3: Một số giải pháp nhằm kiểm sốt nâng cao chất lượng sản phẩm cơng ty TNHH ... chiến chất lượng với đối thủ cạnh tranh nước lẫn quốc tế 38 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KIỂM SỐT VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CTY TNHH KHN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 3.1 Giải pháp 1: Nâng cao ... kết đạt .38 2.3.2 Những vấn đề tồn .38 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KIỂM SỐT VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CTY TNHH KHN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 3.1.Giải pháp 1: Nâng cao...
 • 53
 • 321
 • 1

Hoàn thiện nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ thống trong kiểm soát cải tiến chất lượng sản phẩm tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ thống kê trong kiểm soát và cải tiến chất lượng sản phẩm tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
... trỡnh cụng ngh sn xut sn phm ti cụng ty (Ngun : Trớch S tay cht lng Phũng KHSX) Hin nay, cụng ty cú cụng ngh chớnh l cụng ngh ch to khuụn mu, cụng ngh to ht nha mu v cụng ngh ộp phun sn phm a,Cụng ... mua vi lng ln nh cụng ty SV: ng Qunh Lờ Lp: CQ45/31.02 Chuyờn cui khúa 25 Hc vin Ti chớnh Honda Vit Nam, cụng ty Vietchin, cụng ty Xuõn Hũa, cụng ty Nikoh Cỏc sn phm ca cụng ty a phn cú giỏ c ... s cụng ty hng u nganh nha Vit Nam õy l mt li th cnh tranh ca cụng ty so vi cỏc cụng ty khỏc trờn th trng - Xõy dng trang web ca cụng ty nhm thỳc y hot ng qung bỏ sn phm v hỡnh nh ca cụng ty...
 • 158
 • 230
 • 2

Hoàn thiện nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ thống trong kiểm soát cải tiến chất lượng sản phẩm tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ thống kê trong kiểm soát và cải tiến chất lượng sản phẩm tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
... chuyn i thnh mụ hỡnh Cụng ty m - vi vic tỏch phn sn xut cụng ty 21 bng tin mt v chuyn i thnh mụ hỡnh Cụng ty m - vi vic tỏch phn sn xut cụng ty 21 m v thnh lp Cụng ty chuyờn v sn xut ... trỡnh cụng ngh sn xut sn phm ti cụng ty (Ngun : Trớch S tay cht lng Phũng KHSX) Hin nay, cụng ty cú cụng ngh chớnh l cụng ngh ch to khuụn mu, cụng ngh to ht nha mu v cụng ngh ộp phun sn phm a,Cụng ... mua vi lng ln nh cụng ty Honda Vit Nam, cụng ty Vietchin, cụng ty Xuõn Hũa, cụng ty Nikoh Cỏc SV: ng Qunh Lờ Lp: CQ45/31.02 Chuyờn cui khúa 40 Hc vin Ti chớnh sn phm ca cụng ty a phn cú giỏ c...
 • 160
 • 95
 • 0

ĐỀ TÀI: Áp dụng công cụ thống nhằm kiểm soát cải tiến chất lượng tại công ty CP bánh kẹo Hải Châu

ĐỀ TÀI: Áp dụng công cụ thống kê nhằm kiểm soát và cải tiến chất lượng tại công ty CP bánh kẹo Hải Châu
... cỏc cụng vic din ca, ng thi theo di v bỏo cỏo kp thi cỏc ny sinh ca vi cp trờn cú nhng iu chnh kp thi Hỡnh 1.2 - S c cu sn xut ca cụng ty Bỏnh ko Hi Chõu Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu FX Bánh ... d thy nht mi ngi Cụng ty v nhng khỏch hng n Cụng ty u cú th tip xỳc Chớnh sỏch cht lng ca Cụng ty cú ni dung nh sau: Cụng ty CP bỏnh ko Hi Chừu phn u tr thnh mt nhng cụng ty sn xut bỏnh ko ... FX Bánh II FX Bánh I Bánh quy Lơng khô Sôcôla FX Bánh III Bánh quy Kem xốp FX Bánh mềm Kẹo cứng Lơng khô Bánh custard Lờ Phng Anh Lp Qun tr cht lng 44 FX Kẹo Kẹo mềm FX Bột canh Kẹo xốp BC iốt...
 • 81
 • 164
 • 0

luận văn quản trị chất lượng ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ THỐNG TRONG KIỂM SOÁT CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU VIỆT HÀ

luận văn quản trị chất lượng  ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG KIỂM SOÁT VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ
... liờn doanh IBD - Cụng ty phõn phi ung quc t), cỏc cụng ty c phn (Cụng ty C phn Vit H, Cụng ty C phn Bỏnh Mt Ko H Ni) Cụng ty ó lờn ng vng trờn th trng, v l mt n v lm n cú hiu qu, ng u ngnh cụng ... Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty sn xut kinh doanh v dch v Vit H: 1.1.1 Gii thiu chung v cụng ty Vit H: Tờn cụng ty: Cụng ty sn xut kinh doanh v dch v Vit H Tr s chớnh: S 245 Minh Khai, ... nhiu loi hỡnh doanh nghip khỏc nh doanh nghip nh nc (Cụng ty Vit H, Cụng ty KDTP Vi sinh, Xớ nghip m phm H Ni, Xớ nghip ch phm vi sinh, 100% nh nc), cỏc cụng ty liờn doanh (Liờn doanh Nh mỏy bia...
 • 55
 • 190
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC
... cán công nhân viên 3.2 MỘT SỐ BIÊN PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC 3.2.1 Các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng sản phẩm công ty cổ phần may ... thức rõ vai trò quan trọng chất lượng sản phẩm trình sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần may Trực doanh nghiệp vậy, Ban lãnh đạo Công ty nhận định "chất lượng sản phẩm mối quan tâm hàng đầu, ... doanh Có thể nói, việc đầu tư vào máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ công ty cổ phần may Trực việc làm cần thiết nhằm tăng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm tăng sức cạnh tranh thị...
 • 24
 • 224
 • 0

LUẬN VĂN: Một số ý kiên nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Doanh nghiệp pptx

LUẬN VĂN: Một số ý kiên nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Doanh nghiệp pptx
... việc nâng cao chất lượng sản phẩm Công ty Trên số nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Công ty Chương III Phương hướng số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm Quản trị chất lượng sản ... số vấn đề lý luận chất lượng sản phẩm quản trị chất lượng sản phẩm I Những vấn đề chung chất lượng sản phẩm 1.Khái niệm chất lượng sản phẩm 1.1 Những quan niệm khác chất lượng sản phẩm Cũng ... hướng……………………………………………………………… 32 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm quản lý chất lượng Công ty khí HN…………………………………………………………… 33 Một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ……………………… 35 Kết luận ……………………………………………………………………...
 • 38
 • 76
 • 0

kế toán xác định phân tích giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp nhân khánh hưng

kế toán xác định và phân tích giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân khánh hưng
... CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP 37 4.1 QUI TRÌNH TÍNH GIÁ THÀNH VÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM 37 4.2 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.37 ... hưởng đến giá thành sản phẩm gạo 52 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP GIẢM GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁNH HƯNG 55 5.1 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP ... dựa vào hệ số tính giá thành giá thành đơn vị sản phẩm chuẩn để xác định giá thành đơn vị cho loại sản phẩm Giá thành thực tế sản phẩm loại (i) Tổng giá thành thực tế sản phẩm loại (i) Giá thành...
 • 89
 • 52
 • 0

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIIỆN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN
... trạng kế toán nguyên vật liệu Nhà máy thiết bị Bu điện hà nội: Phần iii Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiiện nâng cao chất lợng công tác kế toán nguyên vật liệu Nhà máy thiết bị Bu điện I/ Nhận ... Nhận xét chung công tác kế toán vật liệu Nhà máy thiết bị Bu điện hà nội II/ Những đề xuất góp phần hoàn thiện công tác quản lý hạch toán vật liệu nhà máy thiết bị Bu điện - Hà nội: kết luận Mục ... sở tìm hiểu thực tế công tác kế toán Nguyên vật liệu Nhà máy đề xuất định hớng nhằm đổi mới, hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu nói riêng nh công tác hạch toán kế toán nói chung Mục lục...
 • 16
 • 179
 • 0

TIỂU LUẬN: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách nâng cao chất lượng sản phẩmcông ty Tiêu Chí Vàng pdf

TIỂU LUẬN: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty Tiêu Chí Vàng pdf
... I :Sản phẩm sách nâng cao chất lượng sản phẩm Marketing - Mix Chương II: Công ty Tiêu Chí Vàng thực trạng sách nâng cao chất lượng sản phẩm Chương III: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện sách ... số giải pháp góp phần hoàn thiện sách nâng cao chất lượng sản phẩm công ty tiêu chí vàng I giảI pháp người Tăng cường kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề kinh nghiệm sản xuất cho công ... tốt nghiệp công ty Tiêu Chí Vàng, em định chọn đề tài : Một số giải pháp góp phần hoàn thiện sách nâng cao chất lượng sản phẩm công ty Tiêu Chí Vàng Chuyên đề tốt nghiệp lời mở đầu kết luận bố...
 • 58
 • 205
 • 0

một số biện pháp nhằm ổn định nâng cao chất lượng sản phẩmcông ty in tạp chí cộng sản

một số biện pháp nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty in tạp chí cộng sản
... nâng cao chất lợng sản phẩm công ty in Tạp Chí Cộng Sản Chơng III: Một số biện pháp nhằm ổn định nâng cao chất lợng sản phẩm công ty in Tạp Chí Cộng Sản Chơng I Nâng cao chất lợng sản phẩm nhiệm ... cả, chất lợng thị trờng Chơng II Phân tích thực trạng chất lợng in sản phẩm công ty in Tạp Chí Cộng Sản I Một số nét tổng quan công ty Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty in Tạp chí ... đổi tên thành Công ty in Tạp chí Cộng sản Vợt qua khó khăn ban đầu, công ty in Tạp chí Cộng sản đứng vững ổn định kinh tế thị trờng Hiện nay, công ty thờng xuyên in 20 đầu báo tạp chí đợc bạn đọc...
 • 77
 • 192
 • 0

Hoàn thiện Một số điều kiện cơ bản để đa dạng hoá & nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Việt Nam

Hoàn thiện Một số điều kiện cơ bản để đa dạng hoá & nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Việt Nam
... Nam b) Thực trạng khai thác tiềm du lịch Việt Nam Đa dạng hóa nâng cao chất lợng sản phẩm du lịch Việt Nam yêu cầu tất yếu Phần II: Hoàn thiện số điều kiện để đa dạng hóa nâng cao chất lợng sản ... khác, đề đa dạng hóa nâng cao chất lợng sản phẩm du lịch - yêu cầu tất yếu Phần II Hoàn thiện số điều kiện để đa dạng hóa nâng cao chất lợng sản phẩm du lịch Việt Nam I/ sở hạ tầng Có thể ... vấn đề đa dạng loại hình Du lịch nâng cao chất lợng sản phẩm Do Việt nam, để ngành Du lịch hội nhập với nớc khu vực giới vấn đề nêu đòi hỏi cấp thiết, sống Vậy làm để đa dạng hoà nâng cao chất...
 • 22
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: áp dụng các công cụ thống kê vào kiểm soát chất lượng sản phẩm tại doanh nghiệpsử dụng linh hoạt các công cụ thống kê nhằm kiểm soát những điểm không phù hợp và cải tiến chất lượngmột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghịthực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty chè than uyên – tỉnh lai châuthực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp cpsx và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân thương mại hưng việtgiải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty tnhh chè tam đườnghoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân tuấn ngọcđa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của công tyđa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm chú trọng công tác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mớithực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân nhựa tân liên hưnghoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm cho vay tiêu dùnghoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại dịch vụ thiệu vănmột số công cụ thống kê chất lượngáp dụng các công cụ thống kê vào kiểm soát chất lượng sản phẩmáp dụng một số công cụ cải tiến chất lượng vào hoạt động chất lượng và htqlcl của công tyPhân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đạiCân bằng tải cho 02 động cơ xoay chiều nối cứng trục, chung tảiBài toán dirichlet đối với toán tử monge ampere phức trong lớp f (f)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2 (4,6 diclo 8 metyl quinolin 2 yl) 4,5,6,7 tetraclo 1,3 tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đạiStatus of training program management of part time courses of TUAF basis for management regulation policiesNghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn escherichia coli gây tiêu chảy ở lợn con dưới 2 tháng tuổi nuôi tại huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn và biện pháp điều trịNghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh quảng ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tửTác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh thái nguyênNghiên cứu ảnh hưởng của bón mg và bo đến năng suất, chất lượng giống chè lai LDP2, trồng chu kỳ 2, thời kì kinh doanh tại huyện văn chấn tỉnh yên báiNghiên cứu nâng cao hiệu quả hệ thống tạo phôi in vitro ở lợnThiết kế và chế tạo bộ truyền bánh răng trụ răng cong trên máy CNC 4dĐề kiểm tra sql server 2cô đặc cam loại màng chính thứcNâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo điện biênNhững yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề hữu nghị viêng chăn hà nộiNghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn loài thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w c cheng l k fu, 1975) tại tỉnh hà giangBAO bì SINH học CHÍNH THỨC pdfXây dựng Website giới thiệu Khoa Thương Mại Điện TửNghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện văn yên, tỉnh yên báiThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện mường nhé, tỉnh điện biên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập