Luận văn Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ bắp cải tím và khả năng ứng dụng để nhận diện hàn the trong thực phẩm

Nghiên cứu chiết tách Anthocyanin từ bắp cải tím khả năng ứng dụng để nhận diện hàn the trong thực phẩm

Nghiên cứu chiết tách Anthocyanin từ bắp cải tím và khả năng ứng dụng để nhận diện hàn the trong thực phẩm
... xác ñ nh thành ph n anthocyanin c a b p c i tím - Nghiên c u vi c s d ng d ch chi t anthocyanin t b p c i tím ñ nh n di n s có m t c a hàn the th c ph m Đ I TƯ NG NGHIÊN C U B p c i tím, natriborat ... GI I VÀ TRONG NƯƠC K T QU VÀ TH O LU N 1.8.1 Tình hình nghiên c u v anthocyanin th gi i 1.8.2 Tình hình nghiên c u anthocyanin Vi t Nam 3.1 XÁC Đ NH M T S CH TIÊU C A B P C I TÍM 3.1.1 Sơ ñ nghiên ... T C A NB TRONG TH C PH M th c ph m c n ph i ti n hành nghiên c u sâu v th i 3.4.1 Gi y anthocyanin chi t t b p c i tím gian, ñ b n c a ph c NB- Anthocyanin ñ ng th i nghiên c u Theo nghiên c...
 • 13
 • 653
 • 7

anthocyanin nghiên cứu tách chiết từ cây mồng tơi basella ruba l khảo sát khả năng chống oxy hóa, nhận diện hàn the trong thực phẩm

anthocyanin  nghiên cứu tách chiết từ cây mồng tơi basella ruba l và khảo sát khả năng chống oxy hóa, nhận diện hàn the trong thực phẩm
... tơi Basella ruba L khảo sát khả chống oxyhóa, nhận diện hàn the thực phẩm II Mục đích - Nghiên cứu tách chiết Anthocyanin từ mồng tơi - Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa Anthocyanin từ mồng tơi ... khóa 2010-2014 TÓM L ỢC Nghiên cứu tách chiết anthocyanin từ mồng tơi Basella ruba L khảo sát khả chống oxy- hóa, nhận diện hàn the thực phẩm Bằng cách thử nghiệm so sánh hàm l ợng chất thu dung ... 4: Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa cuả anthocyainin mồng tơi Mục đích thí nghiệm: khảo sát hoạt tính chống oxy hóa Anthocyanin tách chiết từ mồng tơi tím Đối tượng nghiên cứu: dịch chiết từ mồng...
 • 66
 • 304
 • 2

Luận văn:Nghiên cứu các công cụ phát triển của UNL khả năng ứng dụng cho tiếng Việt pot

Luận văn:Nghiên cứu các công cụ phát triển của UNL và khả năng ứng dụng cho tiếng Việt pot
... V UNL VÀ CÁC NGHIÊN C U Đ ÁP D NG UNL CHO TI NG VI T Trong chương này, trình bày t ng quan v ngôn ng c a UNL, h th ng UNL gi i thi u m t s công c phát tri n c a UNL 1.1 T ng quan v ngôn ng UNL ... UNL, gi i thi u công c h th ng h tr UNL, sau ñó th nghi m, ñánh giá ñ xu t gi i pháp ng d ng công c phát tri n c a UNL cho ti ng Vi t K t qu s t o ti n ñ cho vi c nhanh chóng xây d ng thành công ... u vào ngư i qu n lý chính, công tác qu n lý xét t môi trư ng c ng tác m ng r t khó khăn CHƯƠNG CÁC CÔNG C VÀ H TH NG H TR UNL Trong chương này, s trình bày m t s công c h th ng h tr UNL m i công...
 • 26
 • 218
 • 0

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu chiết tách carrageenan từ rong sụn ứng dụng cố định tế bào vi sinh vật pot

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu chiết tách carrageenan từ rong sụn và ứng dụng cố định tế bào vi sinh vật pot
... n 1.4.3 Gi i thi u v c ñ nh vi sinh v t carrageenan C ñ nh t bào vi sinh v t carrageenan nh t t bào lo i gel này, t bào ñư c gi m ng lư i không gian ba chi u c a carrageenan t o b i liên k t ... nguyên li u rong s n - Xác ñ nh hàm lư ng carrageenan c a rong s n s n ph m carrageenan chi t tách ñư c - Xác ñ nh hàm lư ng protein c a rong s n 4.3 Phương pháp vi sinh 4.3.1 Nuôi sinh kh i n ... enzym c a vi sinh v t, ph i b n v ng v i s t n công c a vi sinh v t, có kh c ñ nh vi sinh v t d dàng, an toàn v i vi sinh v t - Ch t mang ph i phù h p v i hình d ng thi t b ph n ng sinh h c có...
 • 26
 • 400
 • 0

Tài liệu Luận văn:NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH TANIN TỪ VỎ CÂY KEO LAI THỬ ỨNG DỤNG ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA DA potx

Tài liệu Luận văn:NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH TANIN TỪ VỎ CÂY KEO LAI VÀ THỬ ỨNG DỤNG ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA DA potx
... thác tanin từ vỏ keo lai, từ nâng cao giá trị sử dụng keo lai, chọn đề tài: “ Nghiên cứu chiết tách tanin từ vỏ keo lai thử ứng dụng đến số tính chất da Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Tanin ... KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Lê Thị Thảo Lớp : 08SHH Tên đề tài: “ Nghiên cứu chiết tách tanin từ vỏ keo lai thử ứng dụng đến số tính chất da Nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị Nguyên liệu: ... nghiên cứu - Xây dựng quy trình chiết tách nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến trình chiết tách tanin từ vỏ keo lai - Nghiên cứu ứng dụng làm chất thuộc da tanin khảo sát yếu tố ảnh hƣởng đến chất...
 • 68
 • 639
 • 5

Luận văn : NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH CAFFEINE TỪ LÁ TRÀ BẰNG CO2 LỎNG Ở TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN pot

Luận văn : NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH CAFFEINE TỪ LÁ TRÀ BẰNG CO2 LỎNG Ở TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN pot
... – Hạnh phúc ******* NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ tên : NGUYỄN CAO MINH Ngành : MÁY VÀ THIẾT BỊ MSSV : 60601473 LỚP : HC06MB Đầu đề luận văn : NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH CAFFEINE TỪ LÁ TRÀ BẰNG CO2 ... TRÀ BẰNG CO2 LỎNG TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN Nhiệm vụ (Yêu cầu nội dung số liệu ban đầu ): Tổng quan trà phương pháp chiết Nghiên cứu chiết tách caffeine từ trà Khảo sát thông số ảnh hưởng Tối ưu ... tài luận văn tách caffeine để đáp ứng nhu cầu người dùng trà không caffeine Phương pháp để tách chiết caffeine trà sử dụng công nghệ chiết CO2 siêu tới hạn (SCO2) Hiện nay, công nghệ chiết SCO2...
 • 76
 • 425
 • 0

luận văn thạc sỹ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ chuyển mạch mềm di động khả năng ứng dụng cho viễn thông lào

luận văn thạc sỹ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ chuyển mạch mềm di động và khả năng ứng dụng cho viễn thông lào
... ứng dụng cho mạng di động cụ thể áp dụng cho mạng lõi chuyển mạch kênh (CNCS - Core Network Circuit Switched) 18 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH MỀM DI ĐỘNG CHO VIỄN ... việc ứng dụng công nghệ chuyển mạch mềm di động, mạng Star Telecom đánh giá nhà mạng có hạ tầng kỹ thuật đại Lào đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật khắt khe công nghệ khả cung cấp dịch vụ viễn thông ... chuyển mạch mềm mạng di động số hãng cung cấp Chương 3: Đề xuất ứng dụng triển khai chuyển mạch mềm di động cho Viễn thông Lào CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN MẠCH MỀM 1.1 Chuyển mạch mềm mạng NGN Trong...
 • 24
 • 219
 • 0

LUẬN án TIẾN sĩ vật lí nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình

LUẬN án TIẾN sĩ vật lí nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất và khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình
... Nghiên cứu công nghệ chế tạo, tính chất khả ứng dụng vật liệu xốp nano SiC định hình để nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu màng aSiC đế Si loại không pha tạp có pha tạp loại p n Các màng aSiC ... việc nghiên cứu làm xốp SiC giới thu nhiều kết khả quan Tuy nhiên nghiên cứu SiC xốp chủ yếu tập trung vào vật liệu SiC tinh thể (cSiC) Còn vật liệu SiC định hình (aSiC), có gần đầy đủ tính chất ... 1.1.4 Các phương pháp chế tạo vật liệu SiC 12 1.1.5 .Vật liệu SiC định hình 17 1.2 Tổng quan vật liệu SiC xốp 18 1.2.1 Đại cươngvề vật liệu bán dẫn xốp 18 1.2.2 Giới thiệu chung vật liệu SiC xốp...
 • 188
 • 201
 • 0

Nghiên cứu các công cụ phát triển của UNL khả năng ứng dụng cho tiếng việt

Nghiên cứu các công cụ phát triển của UNL và khả năng ứng dụng cho tiếng việt
... ng phát tri n c a ñ tài CHƯƠNG T NG QUAN V UNL VÀ CÁC NGHIÊN C U Đ ÁP D NG UNL CHO TI NG VI T Trong chương này, trình bày t ng quan v ngôn ng c a UNL, h th ng UNL gi i thi u m t s công c phát ... th ng UNL ph c v d ch ña ng cho ti ng Vi t b ng cách nghiên c u ng d ng nh ng công c ñã có CHƯƠNG TH NGHI M CÁC CÔNG C C A UNL Qua vi c trình bày t ng quan v UNL, nghiên c u ñã th c hi n v UNL ... l i r t l n ñ ng d ng công c vào vi c nghiên c u UNL cho ti ng Vi t Công c UNL Platform m t công c t v i ñ dùng h th ng Mã hóa gi i mã UNL Tuy nhiên hi n ch m i tích h p cho ngôn ng ti ng Anh,...
 • 26
 • 193
 • 0

Nghiên cứu tính chất hấp thu của đá ong khả năng ứng dụng trong phân tích xác định các kim loại nặng

Nghiên cứu tính chất hấp thu của đá ong và khả năng ứng dụng trong phân tích xác định các kim loại nặng
... 1, Nghiên cứu đá ong biến tính đá ong thành chất hấp thu ion kim loại nặng 2, Xác định số đặc trưng vật lý hấp thu đá ong tự nhiên mẫu đá ong biến tính 3, Xác định dung lượng hấp thu ion kim loại ... asen bị hấp phụ 1g đá ong biến tính) Trên sở nghiên cứu đá ong, lựa chọn đá ong làm đối tượng nghiên cứu biến tính đá ong thành vật liệu hấp thu ion kim loại nặng sử dụng vật liệu hấp thu để tách, ... khả hấp thu chọn đá ong làm vật liệu nghiên cứu Để tăng khả hấp thu đá ong, tiến hành nghiên cứu cách biến tính vật liệu Để xác định kim loại nặng nước sau hấp thu chúng vật liệu hấp thu chế...
 • 148
 • 807
 • 3

Nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình

Nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất và khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình
... porous aSiC layer on which small deep columnar pores are straight from surface to bottom of aSiC thin film We found that when we anodic etched aSiC in dilute HF/H2O solution, the C in aSiC always ... Title: Research on fabrication technology, properties and applicability of nanoporous amorphous SiC materials Major: States Physic Code: 62440104 Full name: Cao Tuan Anh Date of Birth: 15/03/1979 Training ... mechanism of Si makes morphology of porous SiC layer to have columnar pores We have found that when we anodic etched aSiC in dillute HF/EG electrolyte, Si in aSiC would be etched through directly etching...
 • 2
 • 132
 • 1

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu chiết tách hợp chất tanin từ vỏ cây thông caribe ứng dụng làm chất chống ăn mòn kim loại pdf

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu chiết tách hợp chất tanin từ vỏ cây thông caribe và ứng dụng làm chất chống ăn mòn kim loại pdf
... mòn kim lo i, ngư i ta chia ăn mòn kim lo i thành lo i sau: ăn mòn sinh h c, ăn mòn hóa h c, ăn mòn ñi n hóa 8 1.6.2.2 D a vào ñ c trưng c a môi trư ng ăn mòn kim lo i, ngư i ta chia ăn mòn kim ... ăn mòn Vì th , ch n ñ tài “Nghiên c u chi t tách h p ch t tanin t v thông Caribe ng d ng làm ch t c ch ăn mòn kim lo i” v i nhi m v : Đánh giá kh tách tanin t v thông Caribe - ng d ng tanin làm ... lo i sau: ăn mòn ñ u, ăn mòn khu trú, ăn mòn Galvani, ăn mòn n t 1.6.3 Cơ s nhi t ñ ng c a ăn mòn ñi n hóa h c 1.6.4 Đ ng h c c a ăn mòn ñi n hóa 1.6.4.1 T c ñ ăn mòn 1.6.4.2 Th ăn mòn 1.6.5...
 • 26
 • 352
 • 0

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH ANTHOCYANIN TỪ ĐÀI HOA HIBISCUS SABDARIFFA- ỨNG DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT GIẤY CHỈ THỊ PHÁT HIỆN NHANH HÀN THE TRONG THỰC PHẨM

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH ANTHOCYANIN TỪ ĐÀI HOA HIBISCUS SABDARIFFA- ỨNG DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT GIẤY CHỈ THỊ PHÁT HIỆN NHANH HÀN THE TRONG THỰC PHẨM
... xanh mờ 743 Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ đài hoa Hibiscus sabdariffa - Ứng dụng để sản xuất giấy thị phát nhanh hàn the thực phẩm 3.3.3 Xác định thời gian nhúng giấy thị vào thực phẩm Bảng ... axit, giấy tiếp xúc với môi trường thực phẩm hàn the giấy chuyển màu từ đỏ sang tím (xám) xanh 739 Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ đài hoa Hibiscus sabdariffa - Ứng dụng để sản xuất giấy thị ... Giấy không chuyển màu Giấy không chuyển màu Bánh Giấy không chuyển màu Giấy không chuyển màu 745 Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ đài hoa Hibiscus sabdariffa - Ứng dụng để sản xuất giấy thị...
 • 9
 • 584
 • 10

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH ANTHOCYANIN TỪ ĐÀI HOA HIBISCUS SABDARIFFAỨNG DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT GIẤY CHỈ THỊ PHÁT HIỆN NHANH HÀN THE TRONG THỰC PHẨM " pdf

Tài liệu BÁO CÁO
... xanh mờ 743 Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ đài hoa Hibiscus sabdariffa - Ứng dụng để sản xuất giấy thị phát nhanh hàn the thực phẩm 3.3.3 Xác định thời gian nhúng giấy thị vào thực phẩm Bảng ... màu 745 Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ đài hoa Hibiscus sabdariffa - Ứng dụng để sản xuất giấy thị phát nhanh hàn the thực phẩm Kết thí nghiệm cho thấy nhận biết hàn the hai loại giấy tương ... axit, giấy tiếp xúc với môi trường thực phẩm hàn the giấy chuyển màu từ đỏ sang tím (xám) xanh 739 Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ đài hoa Hibiscus sabdariffa - Ứng dụng để sản xuất giấy thị...
 • 9
 • 387
 • 9

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu chiết tách, chuyển hóa hydroxycitric acid trong lá, vỏ quả bứa ứng dụng tạo sản phẩm giảm béo docx

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu chiết tách, chuyển hóa hydroxycitric acid trong lá, vỏ quả bứa và ứng dụng tạo sản phẩm giảm béo docx
... H H (-) -hydroxycitric acid (I) (+) -hydroxycitric acid (II) COOH COOH HO C H HOOC C OH H C COOH H (+)-allo -hydroxycitric acid (III) OH H C HO C COOH H C COOH H (-)-allo -hydroxycitric acid (IV) ... (1959) nh m l n cho r ng acid qu G cambogia tartaric acid citric acid Lewis c ng s (1964) ñã xác ñ nh xác acid qu G cambogia dihydroxy tri-cacboxylic acid hay hydroxycitric acid 6 COOH COOH HO C ... NGHIÊN C U XÁC Đ NH ACID H U CƠ T LÁ, V QU B A 13 3.2.1 Sơ ñ quy trình chi t tách acid h u t lá, v qu b a 3.2.2 Xác ñ nh t ng lư ng acid h u b ng phương pháp chu n ñ acid- bazơ - T ng acid m u v qu...
 • 28
 • 383
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 12pyridylazo2naphtholpangdiiih2c2o4bằng phương pháp chiếttrắc quang và khả năng ứng dụng để phân tíchnghien cuu chiet tach curcumin tu cu ngheluận văn nghiên cứu về phân bố sinh thái sinh học và tình trạng bảo tồn tự nhiên insitu của loài bách vàng xanthocyparis vietnamensisfarjonnghiên cứu chiết tách polyphenol từ cây điều để làm chất kháng oxi hóanghiên cứu chiết tách caffeine từ lá trà bằng co2 lỏng ở trạng thái siêu tới hạnkết quả nghiên cứu chiết tách geraniol từ tinh dầu sả palmarosaluận văn nghiên cứu một số chữ ký số đặc biệt và ứng dụngluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và số dảnh cấy đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa việt lai 20 trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giangnghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họclê thúy 12 2012 nghiên cứu khả năng thu hồi gelatin từ da phế thải và khả năng áp dụng công nghệ này ở việt namnhiệt độ trích ly đến mật độ và độ bền màu của anthocyanin từ bắp cải tímnghiên cứu truyền hình số vệ tinh theo tiêu chuẩn châu âu thế hệ thứ hai dvbs2 và khả năng ứng dụng tại việt namanthocyanin tu bap cai timđồ án tốt nghiệp nghiên cứu truyền hình số vệ tinh theo tiêu chuẩn châu âu thế hệ thứ hai dvb s2 và khả năng ứng dụng tại việt namnghiên cứu sự tạo phức của aiiii với aluminon bằng phương pháp trắc quang và khả năng ứng dụng phân tíchLuat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơibài tập nâng cao sinh học 9 hayTiểu luận Tìm hiểu Mô hình phân tích SWOT và áp dụng phân tích SWOT vào công ty Cổ phần dệt may Việt TiếnTiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caotiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệpTìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải PhòngTÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ CÔNG SUẤT 300 m3 ngàyđêmTìm hiểu hoạt động xây dựng và phát triển thƣơng hiệu bánh xèo Mƣời XiềmTìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồTÌM HIỂU PHÉP TOÁN HÌNH THÁI, PHƯƠNG PHÁP DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNGTÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNGTìm hiểu quy trình sản xuất giống tôm He chân trắng (Penaeus vannamei Bone,1931) tại Trung tâm sản xuất giống Huy Thuận, huyện Bình Đại, tỉnhBến TreTìm hiểu quy trình vận hành các thiết bị công nghệ giàn ép vỉa – WIP 40000 mỏ Bạch HổTÌM HIỂU VỀ MẠNG KHÔNG DÂY VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRÊN MẠNG KHÔNG DÂYTình hình áp dụng thuế GTGT trên thế giới và bài học kinh nghiệm từ những nước đã áp dụngTình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà NộiTÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAMPhân tích ảnh hưởng của môt trường văn hóa đến hoạt động marketing tại hai quốc gia Nhật Bản và Hàn QuốcVận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Các Tình Huống Thực Tiễn Dành Cho Học Sinh Trung HọcHướng dẫn dạy chủ đề tích hợp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập