Hồ ly biểu tượng của văn hóa tâm linh nhật bản

Trà - biểu tượng của văn hóa giao tiếp phương Đông

 Trà - biểu tượng của văn hóa giao tiếp phương Đông
... Triều Tiên "Trà - biểu tượng văn hóa Viễn Đông, đem sang trồng phương Tây" Turekhiro Saraki, nhà phê bình văn học Nhật Bản đương đại nhận xét Trà, gặp gỡ Viễn Đông với phương Tây Trà không đơn ... cách đặc sắc truyền thống văn hóa Nói trà, biểu tượng văn hóa Viễn Đông, Philíp Bỉnh giữ vững niềm tin mình: Ông tư quy mô giới Qủa thực, ông đề cập tới không phổ biến trà người châu Âu, mà thông ... vườn Dòng Đức Chúa Zêsu Thế giới mới" Philíp Bỉnh ghi lại phổ biến trà toàn giới - Biểu tượng giao lưu văn hóa Viễn Đông với phương Tây N.I.Niculin (CHÂU ĐAN QUẾ dịch) ...
 • 9
 • 428
 • 2

Tài liệu Văn Miếu Quốc Tử Giám - Biểu tượng của văn hóa Việt Nam docx

Tài liệu Văn Miếu Quốc Tử Giám - Biểu tượng của văn hóa Việt Nam docx
... Trải qua bao thăng trầm biến cố lịch sử, Văn Miếu - Quốc Tử Giám không nguyên vẹn xưa Những công trình thời Lý, thời Lê không Song Văn Miếu - Quốc Tử Giám giữ nguyên nét tôn nghiêm cổ kính trường ... tích vǎn hoá hàng đầu niềm tự hào người dân Thủ đô nhắc đến truyền thống ngàn năm văn hiến Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội ...
 • 2
 • 550
 • 4

Ảnh hưởng của văn hoá kinh doanh nhật bản trong đàm phán thương mại quốc tế với các đối tác việt nam

Ảnh hưởng của văn hoá kinh doanh nhật bản trong đàm phán thương mại quốc tế với các đối tác việt nam
... sau: Chƣơng I: Tổng quan văn hoá kinh doanh đàm phán thƣơng mại quốc tế Chƣơng II: Văn hoá kinh doanh Nhật Bản ảnh hƣởng đàm phán thƣơng mại quốc tế với đối tác Việt Nam Chƣơng III: Giải pháp ... VỀ VĂN HOÁ KINH DOANH VÀ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.1 VĂN HOÁ KINH DOANH 1.1.1 Văn hoá 1.1.2 Văn hoá kinh doanh 11 1.2 ĐÀM PHÁN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ ... VAI TRÒ CỦA VĂN HOÁ KINH DOANH TRONG ĐÀM PHÁN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ Nhƣ đề cập đến trên, văn hoá kinh doanh bao gồm yếu tố văn hoá nhận thức kinh doanh, văn hoá sản xuất kinh doanh, văn hoá tổ chức...
 • 116
 • 496
 • 0

CÁC CẤP ĐỘ VÀ BIỂU HIỆN CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP FPT.doc

CÁC CẤP ĐỘ VÀ BIỂU HIỆN CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP FPT.doc
... STC đặt móng cho văn hóa FPT phát triển Biểu cao người có tinh thần FPT lao động quên mình, sáng tạo bực thành công FPT tất mặt trận III CÁC CẤP ĐỘ VÀ BIỂU HIỆN CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP FPT Cấu ... triển kinh doanh Thực tế cho thấy nhờ có sáng xuốt ban lãnh đạo công ty áp dụng văn hoá hình thức thiếu công ty Từ văn hoá hình thành công ty, văn hoá hội tụ người tài, văn hoá người, văn hoá dao ... tiếp, văn hoá kinh doanh FPT thực cách cận thận chu đáo Cho nên nhìn tổng thể FPT thàng công vạch văn hoá riêng công ty Ngày nói đến FPT có lẽ cung biết phân vế Từ viêc phân tích văn hoá doanh nghiệp...
 • 10
 • 11,855
 • 282

Phân tích cấu trúc và biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank). Tác động văn hoá Doanh nghiệp của Habubank tới hoạt động kinh doanh của công ty.doc

Phân tích cấu trúc và biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank). Tác động văn hoá Doanh nghiệp của Habubank tới hoạt động kinh doanh của công ty.doc
... thiệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Nội (Habubank) Habubank ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thành lập từ năm 1989 với mục tiêu ban đầu hoạt động tín dụng dịch vụ lĩnh vực phát triển nhà ... doanh nghiệp có nhận thức sâu sắc tầm quan trọng văn hoá doanh nghiệp tới hoạt động kinh tế kinh doanh xây dựng áp dụng thành công sắc văn hoá doanh nghiệp Habubank vào hoạt động kinh tế kinh doanh ... tích luỹ giá trị" - " Con người tài sản quý giá Ngân hàng" C Ảnh hưởng Văn hoá Doanh nghiệp Habubank tới hoạt động kinh doanh Habubank Habubank ngân hàng có thời gian hoạt động dài Habubank doanh...
 • 9
 • 2,973
 • 45

Văn hóa tâm linh trong " Truyện Kiều" và " Văn chiêu hồn" của Nguyễn Du

Văn hóa tâm linh trong " Truyện Kiều" và " Văn chiêu hồn" của Nguyễn Du
... chung văn hóa tâm linh Truyện Kiều Văn chiêu hồn Nguyễn Du 1.1 Văn hóa tâm linh: 1.2 Cơ sở hình thành văn hóa tâm linh 1.3 Truyện Kiều Văn chiêu hồn Chương Yếu tố tâm linh Truyện Kiều Văn chiêu ... Truyện Kiều, Văn chiêu hồn 4.1 Những nghiên cứu văn hóa tâm linh Trong năm gần đây, vấn đề văn hóa, tâm linh, mối quan hệ văn hóa với văn học nhận quan tâm nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, văn học nước ... Khái niệm văn hóa tâm linh Từ việc giới thuyết khái niệm văn hóa khái niệm tâm linh, nhận thấy tất liên quan đến đời sống tâm linh người tạo nên văn hóa tâm linh Hơn gọi tâm linh Tâm linh nhu...
 • 126
 • 577
 • 3

NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY SỮA VIỆT NAM VINAMILK

NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY SỮA VIỆT NAM VINAMILK
... II .Những biểu Văn hoá doanh nghiệp công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk: - Những trình cấu trúc hữu hình doanh nghiệp: 1.1/L ịch sử hình thành phát triển công ty: * Năm 1976, lúc thành lập, Công ... tên thành Công Ty Sữa Việt Nam (VINAMILK) - trực thuộc công nghiệp nhẹ, chuyên sản xuất, chế biến sữa sản phẩm từ sữa * Năm 1994, Công Ty Sữa Việt Nam (VINAMILK) xây dựng thêm nhà máy sữa Hà Nội ... II .Những biểu Văn hoá doanh nghiệp công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk - Những trình cấu trúc hữu hình doanh nghiệp 1.1/Lịch sử hình thành phát triển công ty ...
 • 12
 • 1,271
 • 8

VĂN HÓA TÂM LINH TRONG “TRUYỆN KIỀU” VÀ “VĂN CHIÊU HỒN” CỦA NGUYỄN DU

VĂN HÓA TÂM LINH TRONG “TRUYỆN KIỀU” VÀ “VĂN CHIÊU HỒN” CỦA NGUYỄN DU
... chung văn hóa tâm linh Truyện Kiều Văn chiêu hồn Nguyễn Du 1.1 Văn hóa tâm linh: 1.2 Cơ sở hình thành văn hóa tâm linh 1.3 Truyện Kiều Văn chiêu hồn Chương Yếu tố tâm linh Truyện Kiều Văn chiêu ... Truyện Kiều, Văn chiêu hồn 4.1 Những nghiên cứu văn hóa tâm linh Trong năm gần đây, vấn đề văn hóa, tâm linh, mối quan hệ văn hóa với văn học nhận quan tâm nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, văn học nước ... Khái niệm văn hóa tâm linh Từ việc giới thuyết khái niệm văn hóa khái niệm tâm linh, nhận thấy tất liên quan đến đời sống tâm linh người tạo nên văn hóa tâm linh Hơn gọi tâm linh Tâm linh nhu...
 • 126
 • 483
 • 5

Ảnh hưởng của thuyết âm dương ngũ hành đối với đời sống văn hóa tâm linh người việt nam hiện nay luận văn tốt nghiệp đại học

Ảnh hưởng của thuyết âm dương  ngũ hành đối với đời sống văn hóa tâm linh người việt nam hiện nay luận văn tốt nghiệp đại học
... I HC VINH KHOA GIO DC CHNH TR - - NGễ TH HIN ảNH HƯởNG CủA THUYếT ÂM DƯƠNG NGũ HàNH ĐốI VớI ĐờI SốNG VĂN HóA TÂM LINH NGƯờI VIệT NAM HIệN NAY KHểA LUN TT NGHIP I HC NGNH S PHM GIO DC CHNH ... tỡnh hỡnh i sng húa tõm linh ngi Vit Nam 2.2.1 Khỏi nim húa, húa tõm linh, tớn ngng Trc tỡm hiu khỏi nim húa tõm linh, tớn ngng chỳng ta tỡm hiu nh ngha v húa Bi húa tõm linh, tớn ngng l mt b phn ... sng húa tõm linh chớnh l hỡnh thỏi ý thc c bit ca ý thc ngi v ý thc xó hi khụng th cú i sng tõm linh nu nh khụng cú ý thc Cú th thy rng, tớnh cht quan trng nht ca i sng tõm linh l s 29 linh thiờng...
 • 55
 • 7,650
 • 64

Sử dụng tranh ảnh kết hợp với miêu tả nhằm tạo biểu tượng về văn hóa vật chất trong dạy học lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại và trugn đại (lịch sử lớp 10 chương trình chuẩn) luận văn tốt nghiệp đại học

Sử dụng tranh ảnh kết hợp với miêu tả nhằm tạo biểu tượng về văn hóa vật chất trong dạy học lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại và trugn đại (lịch sử lớp 10  chương trình chuẩn) luận văn tốt nghiệp đại học
... Trờng Đại học Vinh Khoa LịCH Sử - Sử DụNG TRANH ảNH KếT HợP VớI MIÊU Tả NHằM TạO BIểU Tợng văn hóa vật chất dạy học lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại (lịch sử lớp 10 - ... 10 - chơng trình chuẩn) Khoá luận tốt nghiệp đại học Chuyên Ngành: phơng pháp dạy học lịch sử Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS Trần viết thụ Sinh viên thực : ngô thị thìn Lớp : 48A - lịch sử Vinh - ... DNG TRANH NH KT HP VI MIấU T TRONG VIC TO BIU TNG V VN HểA VT CHT TRONG DY HC KHểA TRèNH LCH S TH GII THI NGUYấN THY, C I V TRUNG I (LCH S LP 10, BAN C BN) 41 3.1 Phng phỏp miờu t v s dng tranh...
 • 74
 • 734
 • 0

Nét văn hóa tâm linh trong ngôi nhà của người H''''mông pot

Nét văn hóa tâm linh trong ngôi nhà của người H''''mông pot
... Người H’Mông coi cột cột chủ đạo nhà, thể thẳng, cứng cáp, vững vàng chủ nhà nên cột phải rừng không bị sâu thối cụt Cây cột có ý nghĩa quan trọng đời sống tâm linh người H’Mông Nét văn hóa tâm ... H’Mông Nét văn hóa tâm linh nhà người H'mông Địa hình cư trú người dân tộc H’mông, Việt Nam ảnh hưởng sâu sắc đến kiến trúc dân tộc Nhà người H’mông dù to hay nhỏ theo khuôn mẫu, nhà ba gian hai cửa, ... lòng bụng người, lề sắt thép vật cứng ví dao kiếm Ngoài cửa chính, nhà người H’Mông có cửa phụ, lối để đưa đồ dùng cho người chết vào nhà lúc tang ma Chỉ đưa nghĩa địa qua cửa Làm nhà coi việc...
 • 4
 • 259
 • 3

Phố Đinh Tiên Hoàng – Nơi không gian văn hóa tâm linh của Thủ đô Hà Nội doc

Phố Đinh Tiên Hoàng – Nơi không gian văn hóa tâm linh của Thủ đô Hà Nội doc
... ngày bên phố Đinh Tiên Hoàng Năm 1888 người Pháp thành lập thành phố Nội bắt đầu mở rộng phía Đông Nam với mục tiêu xây dựng Nội trở thành thành phố lớn Việt Nam, hội đủ tiêu chí đô thị châu ... Đinh Tiên Hoàng Vườn hoa Lý Thái Tổ Phố Đinh Tiên HoàngKhông đầy ắp dấu tích lịch sử bên hồ Gươm tuyệt đẹp, với vị trí trung tâm văn hóa, ngày bình thường ngày lễ, tết lúc đường phố Đinh Tiên Hoàng ... khởi tên Thăng Long đến nay, có phố đất nước lại có bề dày chứng tích lịch sử hôm nay, đan xen với không gian văn hóa tâm linh, nơi coi đẹp Thủ đô phố Đinh Tiên Hoàng ...
 • 5
 • 257
 • 0

Biểu tượng trong văn hoá - 1 ppsx

Biểu tượng trong văn hoá - 1 ppsx
... vệ truyền bá thông tin Như vậy, biểu tượng hình thức ngoại văn hoá, hệ thống ý nghĩa nằm bên biểu tượng nội dung Văn hoá coi văn bản” hệ thống biểu tượng Biểu tượng bao gồm dạng thức hình ảnh ... gọi biểu tượng như: “Rồng” biểu tượng cho quyền uy tối cao; “Rùa” biểu tượng cho trường tồn, phúc thọ; “Bồ câu” biểu tượng cho hoà bình; “Hoa sen” biểu tượng cho cao; “Cái bắt tay” biểu tượng ... nhu cầu người Trong nhu cầu đời sống xã hội nhu cầu văn hoá nhu cầu cao - nhu cầu giải trí sáng tạo tác phẩm văn hoá Sự đa dạng văn hoá biểu tính phong phú tính nhiều vẻ giới biểu tượng Khi nhấn...
 • 6
 • 122
 • 0

Biểu tượng trong văn hoá (2) doc

Biểu tượng trong văn hoá (2) doc
... phương pháp khái quát hoá, mô hình hoá loại hình ảnh tượng trưng gọi biểu tượng biểu tượng chứa đựng giá trị, tư tưởng mà cộng đồng dân tộc gửi gắm vào biểu tượng mặt trời, biểu tượng suy tôn hầu ... đồng, “Rồng” “Chim” biểu tượng tính cộng đồng Bách Việt “Rồng” “Chim” đẻ trứng biểu tượng nảy nở, phồn sinh, tràn đầy viên mãn Biểu tượng xác định lý đời Biểu tượng dấu hiệu biểu bên để nhận biết ... Nói khác đi, giá trị chuẩn mực xã hội đúc kết biểu trở thành biểu tượng đến lượt biểu tượng thị bên giá trị xã hội Có thể hiểu biểu tượng hình thức biểu đạt giá trị, ý nghĩa mà người tìm kiếm chọn...
 • 6
 • 103
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp nhật bảnnét độc đáo của văn hóa doanh nghiệp nhật bảnảnh hưởng của văn hoa kinh doanh nhật bản tới khả năng thâm nhập vào thị trường này của doanh nghiệp việt namnhững đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp nhật bảnbiểu tượng nền vǎn hoá ngavăn hóa tâm linh của người việtnội dung tư tưởng của văn hóa phục hưnghiện vật biểu tượng cho văn hóa đông sơncác biểu trưng của văn hóa doanh nghiệpbiểu trưng của văn hóa doanh nghiệpphân tích những biểu hiện của văn hóa kinh doanhbieu hien của van hoa cong socấp độ biểu hiện của văn hóa doanh nghiệpbiểu tượng trong văn hóa việt namcác biểu hiện của văn hóa công sởNâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn công thương - Chi nhánh Hà Nội.Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc (tt)Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam SáchNghiên cứu biến tính diatomit phú yên ứng dụng trong hấp phụ và xúc tác (tt)Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình ThuậnMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thướng mại - Tùng Bách.PDFMột số giải pháp tạo động lực làm việc cho công nhân thông qua việc thực hiện trách nhiệm xã hội tại Công ty CP Dệt Đông QuangMột số nhận xét về nhận thức của bệnh nhân đối với bệnh nhân tăng huyết áp tại khoa nội - Bệnh viện Việt Nam Cu Bađề và đáp án thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học 12 năm học 20162017Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghiệp ViệtMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các biện pháp marketing mix tại Công ty TNHH Tân AnhMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng thế hệ mớiĐề và đáp án thi học sinh giỏi hóa cấp tỉnh bắc giang 20162017De va dap an chinh thuc t ANH 12 thi HSG nam 2016 2017 copyDe thi chinh thuc HSG 2016 2017 mon TIN HOC CAP TINHMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngân hàng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Yên Thành20000 câu đàm thoại tiếng anh thông dụngMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Cao TrụMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tại Công ty Cổ phần H-PEC Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập