Chu trương đấu tranh của Đảng từ 1939 đến 1945

tìm hiểu chủ trương đấu tranh giành chính quyền của đảng giai đoạn 1936 – 1939

tìm hiểu chủ trương đấu tranh giành chính quyền của đảng giai đoạn 1936 – 1939
... đấu tranh trị, hoà bình, đấu tranh công khai, hợp pháp kết hợp hình thức đấu tranh với đấu tranh quân bạo lực, đấu tranh bí mật bất hợp pháp + Không có thời kỳ đấu trạnh công khai giành dân chủ ... thực tến đấu tranh năm 1936 - 1939 hành trang Đảng Cộng Sản Đông Dương tất người yêu nước Việt Nam đem theo trình đấu tranh cho tự độc lập Thực chủ trương Đảng nhân dân nước sôi đấu tranh hình ... phải kết hợp đấu tranh vũ trang, đấu tranh phải biết lôi kéo toàn dân tham gia Phong trào dân chủ 1936 1939 để lại học lịch sử sâu sắc cho Đảng cộng sản Việt Nam trình đấu tranh giành độc lập...
 • 18
 • 1,005
 • 0

Chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ

Chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ
... Thông qua sách tuyển chọn sinh viên giỏi, chế độ học bổng cho sinh viên nước, nước + Thông qua đào tạo đội ngũ nhà giáo (máy cái), trang bị sở vật chất cho đơn vị đào tạo (nhất đại học) Vị trí, ... giáo dục nhằm xây dựng xã hội học tập + Xã hội hóa GD: gắn GD nhà trường với GD nhà trư ờng; chuyển đào tạo lần sang tự đào tạo suốt đời; tạo nhiều hội để người tham gia GD, ĐT, đư ợc hưởng giáo ... quy mô giáo dục, đa dạng ngành học tạo điều kiện nâng cao dân trí - Là sở để đào tạo nhân lực + Đào tạo nghề cho ND, CN góp phần nâng cao kỹ nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước (CNH,...
 • 38
 • 10,525
 • 76

xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã để trực tiếp tổ chức, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã để trực tiếp tổ chức, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
... tính chủ động địa phương Trong quan quyền địa phương cấp, quyền cấp cấp hành sở, nơi trực tiếp tổ chức vận động nhân dân thực chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị Ban chấp hành Trung ... nhiệm vụ tổ chức với chức vụ đội ngũ cán cấp đảm nhiệm quy định mà thực tế cho thấy đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật nhà nước cuối đội ngũ thực Hoạt động gần dân, trực tiếp tiếp xúc ... vị công xây dựng bảo vệ tổ quốc - cấp cuối cùng, nơi trực tiếp tổ chức thực hiện, biến chủ trương, đường lối Đảng sách pháp luật nhà nước phát triển kinh tế – hội nông thôn thành thực sống,...
 • 20
 • 1,447
 • 2

Nâng cao hiệu quả phổ biến chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại trung tâm học tập cộng đồng các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đồngtháp

Nâng cao hiệu quả phổ biến chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại trung tâm học tập cộng đồng các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đồngtháp
... có nhiều phơng pháp giáo dục mới, nhiều môn học Cho nên phi tổ chức, phơng pháp giảng dạy, nội dung học tập, sở khoa học, phải mới, phù hợp với đối tợng dạy học nhằm đạt đợc kết cao nhất, trang ... hội LHPN Liên hiệp phụ nữ NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn TTHTCĐ Trung tâm học tập cộng đồng TNCSHCM Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TDTT Thể dục thể thao UBND Uỷ ban nhân dân VH Văn hoá ... bị cho ngời học tri thức đại, 18 phơng pháp giảng dạy mới; với phơng tiện giảng dạy tiên tiến, nhằm phát huy tính động sáng tạo ngời học để họ có khả tiếp thu vận dụng tri thức khoa học tự nhiên...
 • 104
 • 585
 • 0

Nâng cao hiệu quả việc phổ biến chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại trung tâm học tập cộng đồng các phường xã trên địa bàn thành phố vinh nghệ an

Nâng cao hiệu quả việc phổ biến chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại trung tâm học tập cộng đồng các phường xã trên địa bàn thành phố vinh  nghệ an
... học vinh Bùi Thị Kim Ngân Nâng cao hiệu việc phổ biến chủ trơng, đờng lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nớc trung tâm học tập cộng đồng phờng địa bàn Thành phố Vinh - Nghệ an (Qua thực tế số trung ... tiễn việc phổ biến chủ trơng Đảng, sách, pháp luật Nhà nớc giai đoạn trung tâm học tập cộng đồng phờng 1.1 Phổ biến chủ trơng Đảng, sách, pháp luật Nhà nớc giai đoạn trung tâm học tập cộng đồng ... phổ biến chủ trơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nớc giai đoạn trung tâm học tập cộng đồng phờng địa bàn thành phố Vinh - Nghệ An 1.3.1 Thực trạng việc phổ biến chủ trơng Đảng, sách, pháp luật Nhà...
 • 103
 • 560
 • 0

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA HAI PHE CHỦ CHIẾN - CHỦ HÒA_4 ĐẤU TRANH CỦA HAI PHE pps

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA HAI PHE CHỦ CHIẾN - CHỦ HÒA_4 ĐẤU TRANH CỦA HAI PHE pps
... phía phe chủ chiến mặt tích cực đấu tranh triều đình Mặt khác sức ủng hộ hậu thuẫn cho phong trào đấu tranh nhân dân Còn Tự Đức vốn mang nặng tư tưởng chủ hoà nên làm ngơ trước hội kháng chiến ... phần bị chi phối tư tưởng chủ hoà triều đình, đường lối minh bạch cho tình nước ta lúc Trong thời kỳ này, phe chủ hoà với hậu thuẫn Tự Đức chiếm ưu Về phía phe chủ chiến lãnh đạo Tôn Thất Thuyết ... chóng, nhân dân Hà Nội tiếp tục trì chiến đấu Tiêu biểu phối hợp chiến đấu quân triều đình Hoàng Tá Viêm lãnh đạo với quân Cờ đen thiện chiến Lưu Phúc Vĩnh làm nên chiến thắng Cầu Giấy lần thứ ngày...
 • 7
 • 162
 • 0

8.3 CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ pdf

8.3 CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ pdf
... Đại hội IX; Hội nhập kinh tế quốc tế nghiệp toàn dân; trình hội nhập cần phát huy tiềm nguồn lực thành phần kinh tế, toàn xã hội, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; Hội nhập kinh tế quốc tế ... Tham gia tổ chức thương mại giới (WTO) Chủ trương, sách Đảng Nhà nước hội nhập kinh tế quốc tế nhìn nhận sau 20 năm đổi mới: Một là, hội nhập kinh tế quốc tế thừa nhận cách rộng rãi tiến trình ... triển nước kinh tế chuyển đổi từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị truờng; Kết hợp chặt chẽ trình hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu giữ vững an ninh, quốc phòng, thông qua hội nhập...
 • 5
 • 531
 • 1

Đề tài xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã để trực tiếp tổ chức, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của

Đề tài xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã để trực tiếp tổ chức, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của
... tính chủ động địa phương Trong quan quyền địa phương cấp, quyền cấp cấp hành sở, nơi trực tiếp tổ chức vận động nhân dân thực chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị Ban chấp hành Trung ... nhiệm vụ tổ chức với chức vụ đội ngũ cán cấp đảm nhiệm quy định mà thực tế cho thấy đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật nhànước cuối đội ngũ thực Hoạt động gần dân, trực tiếp tiếp xúc ... vị công xây dựng bảo vệ tổ quốc - cấp cuối cùng, nơi trực tiếp tổ chức thực hiện, biến chủ trương, đường lối Đảng sách pháp luật nhà nước phát triển kinh tế – hội nông thôn thành thực sống,...
 • 15
 • 296
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

CHUYÊN ĐỀ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
... 2 I NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Khái niệm nông thôn mới, xây dựng nông thôn * Khái niệm nông thôn - Là nông thôn mà đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần ... thấp ( (Đề án xây dựng nông thôn mới) - Nhiệm vụ xây dựng nông thôn + Nó diễn nông thôn người ... Do vậy, địa phương xây dựng nông thôn thúc đẩy địa phương khác làm, tạo thành phong trào thi đua nơi với nơi khác II CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THỜI KỲ CNH – HĐH...
 • 43
 • 735
 • 3

báo cáo đường lối chủ trương quan điểm của Đảng về công nghiệp hoá hiện đại hoá

báo cáo đường lối chủ trương quan điểm của Đảng về công nghiệp hoá hiện đại hoá
... nghiêm chỉnh nghị Đại Hội lần thứ V(3/1982) vẩn chưa thật coi nông nghiệp mặt trận hàng đầu ,công nghiệp nặng không phục vụ kịp thời nông nghiệp công nghiệp nhẹ - Về quan điểm: + Đảng ta thức xác ... từ chủ quan ý trí nhận thức chủ trương công nghiệp hóa b Thời kì đổi đến nay: - Mục tiêu lâu dài, công nghiệp hóa, đại hóa giống với thời kì - trước đổi mới: + Xây dựng nước ta trở thành nước công ... chế: - Về khách quan, tiến hành công nghiệp hóa từ kinh tế lạc hậu, nghèo nàn điều kiện chiến tranh kéo dài, vừa bị tàn phá nặng nề, vừa tập trung sức người, sức cho công nghiệp hóa - Về chủ quan, ...
 • 12
 • 292
 • 0

chủ trương chính sách của đảng và nhà nước việt nam đối với thương minh liệt sĩ cà người có công

chủ trương chính sách của đảng và nhà nước việt nam đối với thương minh liệt sĩ cà người có công
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN & NGUYỄN THỊ THU HOÀI CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ NĂM 1991 ... Chương 1: Chủ trương, sách Đảng Nhà nước Việt Nam thương binh, liệt người công với cách mạng thời gian từ 1991-1995 … …10 1.1 Khái lược chủ trương, sách Đảng Nhà nước Việt Nam trước năm 1991………………………………………….10 ... Chƣơng CHỦ TRƢƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƢỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI THƢƠNG BINH, LIỆT SĨ VÀ NGƢỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRONG THỜI GIAN TỪ 1991-1995 1.1 Khái lƣợc chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc Việt...
 • 154
 • 103
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam hoàn cảnh việt nam sau tháng 7 năm 1954 và chủ trương chỉ đạo của đảng 1954 1964

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam hoàn cảnh việt nam sau tháng 7 năm 1954 và chủ trương chỉ đạo của đảng 1954  1964
... ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG 1954- 1964 Tháng 9 /1954, Bộ Chính trị Nghị tình hình mới, nhiệm vụ sách Đảng Tháng 12/19 57, Hội nghị TW lần thứ 13 xác định đường lối tiến hành đồng thời chiến lược cách mạng ... lược cách mạng Tháng 1/1959, Hội nghị TW lần thứ 15 họp bàn cách mạng miền Nam • Đại hội lần thứ III Đảng từ ngày – 10/9/1960 hoàn chỉnh đường lối chiến lược chung cách mạng Việt Nam giai đoạn ... mạng Việt Nam giai đoạn • VĂN KIỆN TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TỪ 1954- 1964 NỘI DUNG CỦA CÁC VĂN KIỆN NỘI DUNG CỦA CÁC VĂN KIỆN NỘI DUNG CỦA CÁC VĂN KIỆN KẾT QUẢ Huy động kết hợp sức mạnh...
 • 11
 • 197
 • 0

TIỂU LUẬN LICH SU DANGChủ trương đúng đắn của Đảng quyết định đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội sau năm 1954

TIỂU LUẬN LICH SU DANG VÀ Chủ trương đúng đắn của Đảng quyết định đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội sau năm 1954
... dân chủ nhân dân phạm vi nước Chủ trương đắn Đảng đưa miền Bắc độ lên chủ nghĩa hội sau năm 1954 2.1 Đường lối chung cách mạng hội chủ nghĩa miền Bắc sau 1954 Từ tháng năm 1954 đến tháng năm ... chủ trương đắn, sáng tạo Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa hội miền Bắc từ sau năm 1954 Đặc điểm miền Bắc bước vào thời kì độ lên chủ nghĩa hội 1.1 Thuận lợi Cách mạng hội chủ nghĩa miền ... tiễn miền Bắc, cách mạng hội chủ nghĩa miền Bắc giành thắng lợi 25 KẾT LUẬN Tóm lại, chủ trương đạo đắn Đảng trình lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa hội miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1975 sở lý luận...
 • 26
 • 76
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đường lối lãnh đạo của đảng từ 1930 đến 1945cau hoi tu luan duong loi ve chu truong dau tranh tu 1939 den 1945chủ đề 13 phân tích chủ trương đấu tranh ngoại giao ký kết hiệp định giơ ne vơ của đảng và chính phủ ta vào năm 1954chủ trương đấu tranh ngoại giao của đảng và chính phủphân tích chủ trương đấu tranh ngoại giao của đảngchủ trương chính sách của đảng về cải cách tư phápxuất phát từ đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật nhàđường lối chủ trương chính sách của đảng về phát triển nông nghiệp nông thôn từ năm 1986 đến naychủ trương đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930 1939chủ trương đấu tranh cách mạng giai đoạn 1936 1939chủ trương đấu tranh cách mạng giai đoạn 1939 1945 tranh cổ động là loại tranh tuyên truyền những chủ trương chính sách của đảng nhà nước các hoạt động của xã hội giới thiệu hàng hoá sản phẩmg cho h thảo luận tại sao thời kỳ này đảng lại chủ trương đấu tranh dân chủ công khaitại sao đảng quốc đại chủ trương đấu tranh bằng hòa bìnhchủ trương lãnh đạo của đảngẨm thưc việt trong tác phẩm của nguyễn tuânĐại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ thực tiễn tổng công ty thuốc lá việt namQuyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận long biên – thành phố hà nội (tt)Vai trò của gia đình trong việc định hướng nghề nghiệp cho con cái, nghiên cứu trường hợp 9 phường thuộc thành phố tuy hoà, tỉnh phú yênKiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thị xã đồng xoài, tỉnh bình phướcCác tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh hòa bìnhVai trò của tòa án trong thi hành án hình sự từ thực tiễn quận bình tân, thành phố hồ chí minhXây dựng lối sống đẹp cho sinh viên các trường đại học sư phạm ở việt nam hiện nay (tóm tắt)Thế chấp tài sản của bên thứ ba bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng của ngân hàng thương mại từ thực tiễn thành phố hồ chí minh (tóm tắt)Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên về tài sản góp vốn trong quá trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật việt nam (tóm tắt)Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh kiên giang (tóm tắt)Tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ công anCác biện pháp điều tra theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn quận cầu giấy, thành phố hà nộiChúa tể của những chiếc nhẫn 1Hợp đồng bao tiêu lúa gạo theo pháp luật thương mại từ thực tiễn tỉnh hậu giang (tóm tắt)Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện lộc ninh, tỉnh bình phướcPháp luật về thuế giá trị gia tăng từ thực tiễn Quận 7, Thành phố Hồ Chí MinhĐề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp12 năm 2016 Trường THPT Việt Yên 1Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017 Trường THPT Ngô Gia TựQuyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận long biên – thành phố hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập