Đề ôn tập học kì 1 môn vật lý

BỘ đề ôn tập học i môn vật lí 12

BỘ đề ôn tập học kì i môn vật lí 12
... hotheothigiangildũng inxoaychiu. B.Sutinngbiniiuhotheothigiangilsutinngxoaychiu. C.inỏpbiniiuhotheothigiangilinỏpxoaychiu. D.Chodũnginmtchiuvdũnginxoaychiulnltiquacựng1intr thỡchỳngtoranhitlngnhnhau. ... Cõu14.Chncõuỳng.HscụngsutcamchinxoaychiugmR,L,Cmc nitipcú w = l:A. /2 B.1 C.0,5 D.0 LC Cõu15.Trongdaongiuho: A.Giatcbiniiuhonhanhpha/2sovili p B.Vntcbiniiuhochmpha sovigiatc C.Vntcbiniiuhongcphasovili D.Giatcbiniiuhocựngphasovili ... Cõu34.Chncõusai.inỏpxoaychiugiahaiumtonmchtrphasovi dũng inkhitrongmch A.cúRvCnitip.B.cúRvLnitip. C.chcúC. D.cúR,LvCnitipviZL...
 • 22
 • 146
 • 0

bộ đề ôn tập học 1 môn toán 11

bộ đề ôn tập học kì 1 môn toán 11
... Câu V.a Câu IV.a 1) Cho 1; x +1 ; y-2 ; 19 số hạng liên tiếp cấp số cộng Tìm x ; y u1 + u5 = 51  + u6 = 10 2 2) Cho cấp số nhân(un) có u a) Tìm số hạng đầu cơng bội CSN b) Số 12 288 số hạng thứ ... Câu V.a Câu IV.a 1) Tìm x cấp số cộng biết: (x +1) +(x+4)+…… +(x+28) = 15 5 2) Tìm tất giá trị x để 1+ sinx, sin2x, 1+ sin 3x số hạng liên tiếp cấp số cộng u1 + u5 = 51  + u6 = 10 2 3) Cho cấp số ... 3cos x = b) sin x + cos x = Câu II: 1) Cho số 1, 2,3,4,5 Có số tự nhiên gồm chữ số khác cho: a) Số số chẵn b) Số chia hết cho 10 A = C10 + 2C10 + 22 C10 + + 210 C10 2) Tính 3) Tìm hệ số số hạng khơng...
 • 27
 • 195
 • 0

Bộ đề ôn tập học 1 môn toán 11

Bộ đề ôn tập học kì 1 môn toán 11
... cos x  Câu II: 1) Cho số 1, 2,3,4,5 Có số tự nhiên gồm chữ số khác cho: a) Số số chẵn b) Số chia hết cho 2 10 2) Tính A  C10  2C10  C10   210 C10 3) Tìm hệ số số hạng không chứa x khai ... viên bi Tính xác suất để lấy viên bi trắng 3) Chứng minh rằng: 2 010 2009 C2 010  C2 010  C2 010   C2 010  C1  C2 010   C2 010 2 010 Câu III: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang, AD đáy lớn ... 21 Câu V.a Trong mp Oxy, cho d: 3x – 4y – = 0, (C): x2 + y2 +12 x + 16 y + 51 = Tìm ảnh Câu II: d, (C) qua phép đối xứng tâm I(3;-2) 1) Một tổ trực có học sinh nam học sinh nữ Giáo viên chọn học...
 • 10
 • 449
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 MÔN VẬT 12 NĂM HỌC 1010-2011 ppt

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 1010-2011 ppt
... dụng U Gọi U1 U2 điện áp hiệu dụng tương ứng hai đầu cuộn cuộn Để U=U1+U2 A L1/R1=L2/R2 B L1 /R2=L2/R1 C L1 +L2 =R2+R2 D.L1.L2 =R2R2 Câu 27:Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp Cho L,C, ... đến 250pF Cho tốc độ lan truyền sóng điện từ 3 .10 8m/s Máy thu bắt sóng vô tuyến dải sóng: A 13 ,2m  λ  66,6m B 15 ,6m  λ  41, 2m C 11 m  λ  75m D 10 ,5m  λ  92,5m ... mạch dao động tưởng gồm tụ C  10  F cuộn dây có độ tụ cảm L Dao động tự không tắt dần có biểu thức i  0,02sin100πt ( A) Tính độ tự cảm L cuộn dây A 0,2H B 0,01H C 0 ,15 H D.1H Câu 47: Từ...
 • 3
 • 200
 • 3

ôn tập học 2 môn vật lớp 11

ôn tập học kì 2 môn vật lý lớp 11
... với vật D lớn nhỏ vật Câu 28 ảnh vật thật qua thấu kính phân kỳ A nhỏ vật B lớn vật C ngược chiều với vật D lớn nhỏ vật Câu 29 Nhận xét sau đúng? A Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh lớn vật ... xét sau tật mắt không đúng? A Mắt cận không nhìn rõ vật xa, nhìn rõ vật gần B Mắt viễn không nhìn rõ vật gần, nhìn rõ vật xa C Mắt lão không nhìn rõ vật gần mà không nhìn rõ vật xa D Mắt lão hoàn ... trông trực tiếp vật C α góc trông ảnh vật qua kính, α0 góc trông trực tiếp vật vật cực cận D α góc trông ảnh vật vật cực cận, α0 góc trông trực tiếp vật Câu 63 Công thức tính số bội giác kính...
 • 20
 • 726
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 MÔN VẬT 12 TỈNH BẾN TRE

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ 12 TỈNH BẾN TRE
... 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ÁP ÁN A B D A C A A B B D ... i n C không i dao ng v i chu 10 -2 s N u thay cu n dây có t c m L’ = L chu dao ng c a h A 2 .10 -2s B 10 -2s C 5 .10 -3s D 2,5 .10 -3s - H T Trang 4/5 - Mã thi 246 ÁP ÁN ... Câu 18 : Cư ng dòng i n ch y qua t i n có bi u th c i = cos100πt (A) Bi t t 50 Ω i n áp gi a hai b n t i n có bi u th c B u = 10 0cos (10 0πt + π ) V A u = 10 0cos (10 0πt - π ) V 2 C u = 50cos (10 0πt...
 • 5
 • 168
 • 1

Đề kiểm tra học 1 môn vật lớp 6 trường THCS ba chùa ba tơ năm 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn vật lý lớp 6 trường THCS ba chùa ba tơ năm 2015
... HUYỆN BA TƠ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 Môn: Vật lý- Khối Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Trường: TH &THCS Ba Chùa Ngày kiểm tra: ……………… SBD:………… Họ tên:…………………… Lớp: ……… ... mẫu miễn phí ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT LÝ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 Câu (1 điểm) Nêu Khái niệm lực Đáp án: Tác dụng đẩy kéo vật lên vật khác gọi lực Câu (1 điểm) Trọng lực gi? Đơn vị trọng ... cầu m = D V = 2700 0,004 = 10 ,8 (kg) b Trọng lượng cầu: P = 10 m =10 ,8 10 =10 8 (N) c.Trọng lượng riêng nhôm d = 10 D = 10 x 2700 =27000 (N/ m3) (1 điểm) (1 điểm) (1 điểm) VnDoc - Tải tài liệu,...
 • 4
 • 394
 • 2

Đề kiểm tra học 1 môn Vật 9 trường THCS Tam Hưng 2015 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý 9 trường THCS Tam Hưng 2015 có đáp án
... ———ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HK1 MÔN LÝ I Trắc nghiệm: ( điểm) 1, Chọn phương án trả lời ghi giấy thi( câu 0,5đ) Câu Đ/A B B B C A C II Tự luận:( điểm) Câu – Phát biểu định luật – Viết hệ thức (1 ) ... Điện trở tương đương: R = R1 + R2 = +4 = 12 (Ω) – Cường độ dòng điện mạch I = = = 2(A) – Hiệu điện hai đầu R1, R2: U1 = I1R1 = 2.8 = 16 (V) U2 = I2R2 = 2.4 = 8(V) b (1 điểm) Công suất điện tiêu ... = 24 = 48 (W) c (1 điểm) (công thức 0,25đ) P1 = 2W Chiều dài dây dẫn R2: (công thức 0,25đ) d (1 điểm) Điện trở biến trở: – Cường độ dòng điện qua R1: P1 = I12R1 = 0,25(A) ⇒ I1 = 0,5(A) -Điện...
 • 3
 • 162
 • 2

Đề kiểm tra học 1 môn Vật lớp 8 trường THCS Hoa Lư có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 trường THCS Hoa Lư có đáp án
... vật mặt nước trọng ng vật cân với lực Ac-si-met hay P = FA = 10 N c Trọng ng riêng vật: ( 0,5 điểm ) ( 0,5 điểm ) a) Áp suất tác dụng lên thân tàu độ sâu 18 0m là: p = h.d = 18 0 .10 300 = 18 54000 ... tích phần vật chìm chất lỏng thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chổ V1 = V.40% = 0,001m3 ( 0,5 điểm ) a Lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên vật: FA = d n x V ( 0.5điểm ) = 10 .000 x 0.0 01 = 10 N ( 0.5điểm ... ) Trên đoạn đường trơn, lực ma sát bánh xe mặt đường nhỏ ( 0,25 điểm ) ( 0,25 điểm ) (0.5điểm) Nếu xe hãm phanh đột ngột, quán tính, xe tiếp tục trượt (1 iểm) mặt đường Không tuân theo điều...
 • 3
 • 196
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Vật lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016
... 1: x1  6t  2t c Quãng đường xe sau 6s: s  x1  6t  2t  10 8(m) d Phương trình chuyển động xe 2: x  72  6t Hai xe gặp khi: x1  x  6t  2t  72  6t  t  6s Câu 2: Độ cao h: h  gt  12 5(m) ... (1 điểm) Vận tốc bi vừa chạm đất: v  gt  50(m / s) (1 điểm) Quãng đường bi 4s đầu h '  gt '2  80(m) Quãng đường bi giây thứ 5: h  h  h '  45(m) (1 điểm) (1 điểm) (1 điểm) (1 điểm) (1 ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí d) Ngay mô-tô bắt đầu tăng tốc phía trước cách mô-tô đoạn 72 m có ô-tô thứ hai chuyển động thẳng với tốc độ m/s Hỏi sau kể từ lúc mô-tô tăng...
 • 3
 • 219
 • 1

Đề ôn tập học 1 lớp 10 số 2 môn vật

Đề ôn tập học kì 1 lớp 10 số 2 môn vật lý
... 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A D B D A B D C C D D B C D C B D B ... lên, g =10 m/s2 Phương trình quĩ đạo vật vận tốc độ cao 2m A y =10 t – 5t2 ; 17 ,3m/s B x =10 t; 10 m/s C y= -x2 /10 +x; 7,7m/s D y=x2 /10 + x; 7,7m/s Câu 29 : Một xe mô tô nửa đoạn đường với vận tốc 50km/h, ... g =10 m/s2 Treo hệ lò xo vật vào trần toa tàu chuyển động theo phương ngang thấy trục lò xo lệch góc 300 so với phương thẳng đứng Gia tốc toa tàu độ dãn lò xo A 10 m/s2; 1cm B 10 m/s2; 1, 2cm C 10 ...
 • 5
 • 133
 • 1

Đề ôn tập học 1 lớp 10 số 3 môn vật

Đề ôn tập học kì 1 lớp 10 số 3 môn vật lý
... 4 83 15 A 4 83 16 D 4 83 17 C 4 83 18 B 4 83 19 D 4 83 20 C 4 83 21 D 4 83 22 C 4 83 23 B 4 83 24 A 4 83 25 A 4 83 26 C 4 83 27 B 4 83 28 A 4 83 29 B 4 83 30 B 4 83 31 C 4 83 32 A 4 83 33 C 4 83 34 D 4 83 35 D 4 83 ... nhiêu? A 10 0N/m B 50N/m C 10 4N/m D 200N/m HẾT made cauhoi dapan 4 83 A 4 83 A 4 83 B 4 83 B 4 83 D 4 83 D 4 83 B 4 83 A 4 83 A 4 83 10 B 4 83 11 D 4 83 12 C 4 83 13 D 4 83 14 ... không đổi D câu a b Câu 13 : Một vật rơi tự từ độ cao 20m xuống đất Cho g = 10 m/s Vận tốc trung bình thời gian chạm đất A vtb = 10 m/s, t = 3s B vtb = 1m/s, t = 2s C vtb = 12 m/s, t = 3s D vtb = 10 m/s,...
 • 5
 • 199
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: de cuong on tap hoc ki 1 mon vat ly 8de cuong on tap hoc ki 1 mon vat ly 9de cuong on tap hoc ki 1 mon vat ly 6ôn tập học kì 1 môn vật lýlớp 11ôn tập học kì 1 môn vật lý 12ôn tập học kì 1 môn vật lý 11bài tập ôn tập học kì 1 môn vật lý 10ôn tập học kì 1 môn vật lý 10ôn tập học kì 1 môn vật lý 9de cuong on tap hoc ki 1 mon vat li 6đề cương ôn tập học kì 1 môn vật lí lớp 9 tài liệu ebook giáo trìnhde cuong on tap hoc ky 1 mon vat ly 12ôn tập học kì 1 môn vật lí 12đề cương ôn tập học kì i môn vật lý 6de cuong on tap hoc ki i mon vat ly 9Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Tâm Phúc (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp và cơ khí cầu đường (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Thanh Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Biểu diễn mô hình 3D bằng kỹ thuật NURBS trong máy tính (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Thiên ưu 8 vụ Mùa 2015 và vụ Xuân 2016 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nối các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho Thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và phát triển của cúc Lá Nho tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)Dạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn bậc Trung học theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã Rabin và RSA (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (LV thạc sĩ)hướng dẫn autocad 111111111111111111111111111111tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)