Đề ôn tập học kì 1 môn vật lý

BỘ đề ôn tập học i môn vật lí 12

BỘ đề ôn tập học kì i môn vật lí 12
... hotheothigiangildũng inxoaychiu. B.Sutinngbiniiuhotheothigiangilsutinngxoaychiu. C.inỏpbiniiuhotheothigiangilinỏpxoaychiu. D.Chodũnginmtchiuvdũnginxoaychiulnltiquacựng1intr thỡchỳngtoranhitlngnhnhau. ... Cõu14.Chncõuỳng.HscụngsutcamchinxoaychiugmR,L,Cmc nitipcú w = l:A. /2 B.1 C.0,5 D.0 LC Cõu15.Trongdaongiuho: A.Giatcbiniiuhonhanhpha/2sovili p B.Vntcbiniiuhochmpha sovigiatc C.Vntcbiniiuhongcphasovili D.Giatcbiniiuhocựngphasovili ... Cõu34.Chncõusai.inỏpxoaychiugiahaiumtonmchtrphasovi dũng inkhitrongmch A.cúRvCnitip.B.cúRvLnitip. C.chcúC. D.cúR,LvCnitipviZL...
 • 22
 • 98
 • 0

bộ đề ôn tập học 1 môn toán 11

bộ đề ôn tập học kì 1 môn toán 11
... Câu V.a Câu IV.a 1) Cho 1; x +1 ; y-2 ; 19 số hạng liên tiếp cấp số cộng Tìm x ; y u1 + u5 = 51  + u6 = 10 2 2) Cho cấp số nhân(un) có u a) Tìm số hạng đầu cơng bội CSN b) Số 12 288 số hạng thứ ... Câu V.a Câu IV.a 1) Tìm x cấp số cộng biết: (x +1) +(x+4)+…… +(x+28) = 15 5 2) Tìm tất giá trị x để 1+ sinx, sin2x, 1+ sin 3x số hạng liên tiếp cấp số cộng u1 + u5 = 51  + u6 = 10 2 3) Cho cấp số ... 3cos x = b) sin x + cos x = Câu II: 1) Cho số 1, 2,3,4,5 Có số tự nhiên gồm chữ số khác cho: a) Số số chẵn b) Số chia hết cho 10 A = C10 + 2C10 + 22 C10 + + 210 C10 2) Tính 3) Tìm hệ số số hạng khơng...
 • 27
 • 135
 • 0

Bộ đề ôn tập học 1 môn toán 11

Bộ đề ôn tập học kì 1 môn toán 11
... cos x  Câu II: 1) Cho số 1, 2,3,4,5 Có số tự nhiên gồm chữ số khác cho: a) Số số chẵn b) Số chia hết cho 2 10 2) Tính A  C10  2C10  C10   210 C10 3) Tìm hệ số số hạng không chứa x khai ... viên bi Tính xác suất để lấy viên bi trắng 3) Chứng minh rằng: 2 010 2009 C2 010  C2 010  C2 010   C2 010  C1  C2 010   C2 010 2 010 Câu III: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang, AD đáy lớn ... 21 Câu V.a Trong mp Oxy, cho d: 3x – 4y – = 0, (C): x2 + y2 +12 x + 16 y + 51 = Tìm ảnh Câu II: d, (C) qua phép đối xứng tâm I(3;-2) 1) Một tổ trực có học sinh nam học sinh nữ Giáo viên chọn học...
 • 10
 • 382
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 MÔN VẬT 12 NĂM HỌC 1010-2011 ppt

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 1010-2011 ppt
... dụng U Gọi U1 U2 điện áp hiệu dụng tương ứng hai đầu cuộn cuộn Để U=U1+U2 A L1/R1=L2/R2 B L1 /R2=L2/R1 C L1 +L2 =R2+R2 D.L1.L2 =R2R2 Câu 27:Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp Cho L,C, ... đến 250pF Cho tốc độ lan truyền sóng điện từ 3 .10 8m/s Máy thu bắt sóng vô tuyến dải sóng: A 13 ,2m  λ  66,6m B 15 ,6m  λ  41, 2m C 11 m  λ  75m D 10 ,5m  λ  92,5m ... mạch dao động tưởng gồm tụ C  10  F cuộn dây có độ tụ cảm L Dao động tự không tắt dần có biểu thức i  0,02sin100πt ( A) Tính độ tự cảm L cuộn dây A 0,2H B 0,01H C 0 ,15 H D.1H Câu 47: Từ...
 • 3
 • 179
 • 3

ôn tập học 2 môn vật lớp 11

ôn tập học kì 2 môn vật lý lớp 11
... với vật D lớn nhỏ vật Câu 28 ảnh vật thật qua thấu kính phân kỳ A nhỏ vật B lớn vật C ngược chiều với vật D lớn nhỏ vật Câu 29 Nhận xét sau đúng? A Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh lớn vật ... xét sau tật mắt không đúng? A Mắt cận không nhìn rõ vật xa, nhìn rõ vật gần B Mắt viễn không nhìn rõ vật gần, nhìn rõ vật xa C Mắt lão không nhìn rõ vật gần mà không nhìn rõ vật xa D Mắt lão hoàn ... trông trực tiếp vật C α góc trông ảnh vật qua kính, α0 góc trông trực tiếp vật vật cực cận D α góc trông ảnh vật vật cực cận, α0 góc trông trực tiếp vật Câu 63 Công thức tính số bội giác kính...
 • 20
 • 649
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 MÔN VẬT 12 TỈNH BẾN TRE

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ 12 TỈNH BẾN TRE
... 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ÁP ÁN A B D A C A A B B D ... i n C không i dao ng v i chu 10 -2 s N u thay cu n dây có t c m L’ = L chu dao ng c a h A 2 .10 -2s B 10 -2s C 5 .10 -3s D 2,5 .10 -3s - H T Trang 4/5 - Mã thi 246 ÁP ÁN ... Câu 18 : Cư ng dòng i n ch y qua t i n có bi u th c i = cos100πt (A) Bi t t 50 Ω i n áp gi a hai b n t i n có bi u th c B u = 10 0cos (10 0πt + π ) V A u = 10 0cos (10 0πt - π ) V 2 C u = 50cos (10 0πt...
 • 5
 • 114
 • 1

Đề kiểm tra học 1 môn vật lớp 6 trường THCS ba chùa ba tơ năm 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn vật lý lớp 6 trường THCS ba chùa ba tơ năm 2015
... HUYỆN BA TƠ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 Môn: Vật lý- Khối Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Trường: TH &THCS Ba Chùa Ngày kiểm tra: ……………… SBD:………… Họ tên:…………………… Lớp: ……… ... mẫu miễn phí ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT LÝ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 Câu (1 điểm) Nêu Khái niệm lực Đáp án: Tác dụng đẩy kéo vật lên vật khác gọi lực Câu (1 điểm) Trọng lực gi? Đơn vị trọng ... cầu m = D V = 2700 0,004 = 10 ,8 (kg) b Trọng lượng cầu: P = 10 m =10 ,8 10 =10 8 (N) c.Trọng lượng riêng nhôm d = 10 D = 10 x 2700 =27000 (N/ m3) (1 điểm) (1 điểm) (1 điểm) VnDoc - Tải tài liệu,...
 • 4
 • 314
 • 0

Đề kiểm tra học 1 môn Vật 9 trường THCS Tam Hưng 2015 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý 9 trường THCS Tam Hưng 2015 có đáp án
... ———ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HK1 MÔN LÝ I Trắc nghiệm: ( điểm) 1, Chọn phương án trả lời ghi giấy thi( câu 0,5đ) Câu Đ/A B B B C A C II Tự luận:( điểm) Câu – Phát biểu định luật – Viết hệ thức (1 ) ... Điện trở tương đương: R = R1 + R2 = +4 = 12 (Ω) – Cường độ dòng điện mạch I = = = 2(A) – Hiệu điện hai đầu R1, R2: U1 = I1R1 = 2.8 = 16 (V) U2 = I2R2 = 2.4 = 8(V) b (1 điểm) Công suất điện tiêu ... = 24 = 48 (W) c (1 điểm) (công thức 0,25đ) P1 = 2W Chiều dài dây dẫn R2: (công thức 0,25đ) d (1 điểm) Điện trở biến trở: – Cường độ dòng điện qua R1: P1 = I12R1 = 0,25(A) ⇒ I1 = 0,5(A) -Điện...
 • 3
 • 93
 • 2

Đề kiểm tra học 1 môn Vật lớp 8 trường THCS Hoa Lư có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 trường THCS Hoa Lư có đáp án
... vật mặt nước trọng ng vật cân với lực Ac-si-met hay P = FA = 10 N c Trọng ng riêng vật: ( 0,5 điểm ) ( 0,5 điểm ) a) Áp suất tác dụng lên thân tàu độ sâu 18 0m là: p = h.d = 18 0 .10 300 = 18 54000 ... tích phần vật chìm chất lỏng thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chổ V1 = V.40% = 0,001m3 ( 0,5 điểm ) a Lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên vật: FA = d n x V ( 0.5điểm ) = 10 .000 x 0.0 01 = 10 N ( 0.5điểm ... ) Trên đoạn đường trơn, lực ma sát bánh xe mặt đường nhỏ ( 0,25 điểm ) ( 0,25 điểm ) (0.5điểm) Nếu xe hãm phanh đột ngột, quán tính, xe tiếp tục trượt (1 iểm) mặt đường Không tuân theo điều...
 • 3
 • 113
 • 0

Đề thi giữa học 1 môn Vật lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016
... 1: x1  6t  2t c Quãng đường xe sau 6s: s  x1  6t  2t  10 8(m) d Phương trình chuyển động xe 2: x  72  6t Hai xe gặp khi: x1  x  6t  2t  72  6t  t  6s Câu 2: Độ cao h: h  gt  12 5(m) ... (1 điểm) Vận tốc bi vừa chạm đất: v  gt  50(m / s) (1 điểm) Quãng đường bi 4s đầu h '  gt '2  80(m) Quãng đường bi giây thứ 5: h  h  h '  45(m) (1 điểm) (1 điểm) (1 điểm) (1 điểm) (1 ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí d) Ngay mô-tô bắt đầu tăng tốc phía trước cách mô-tô đoạn 72 m có ô-tô thứ hai chuyển động thẳng với tốc độ m/s Hỏi sau kể từ lúc mô-tô tăng...
 • 3
 • 149
 • 1

Đề ôn tập học 1 lớp 10 số 2 môn vật

Đề ôn tập học kì 1 lớp 10 số 2 môn vật lý
... 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A D B D A B D C C D D B C D C B D B ... lên, g =10 m/s2 Phương trình quĩ đạo vật vận tốc độ cao 2m A y =10 t – 5t2 ; 17 ,3m/s B x =10 t; 10 m/s C y= -x2 /10 +x; 7,7m/s D y=x2 /10 + x; 7,7m/s Câu 29 : Một xe mô tô nửa đoạn đường với vận tốc 50km/h, ... g =10 m/s2 Treo hệ lò xo vật vào trần toa tàu chuyển động theo phương ngang thấy trục lò xo lệch góc 300 so với phương thẳng đứng Gia tốc toa tàu độ dãn lò xo A 10 m/s2; 1cm B 10 m/s2; 1, 2cm C 10 ...
 • 5
 • 76
 • 1

Đề ôn tập học 1 lớp 10 số 3 môn vật

Đề ôn tập học kì 1 lớp 10 số 3 môn vật lý
... 4 83 15 A 4 83 16 D 4 83 17 C 4 83 18 B 4 83 19 D 4 83 20 C 4 83 21 D 4 83 22 C 4 83 23 B 4 83 24 A 4 83 25 A 4 83 26 C 4 83 27 B 4 83 28 A 4 83 29 B 4 83 30 B 4 83 31 C 4 83 32 A 4 83 33 C 4 83 34 D 4 83 35 D 4 83 ... nhiêu? A 10 0N/m B 50N/m C 10 4N/m D 200N/m HẾT made cauhoi dapan 4 83 A 4 83 A 4 83 B 4 83 B 4 83 D 4 83 D 4 83 B 4 83 A 4 83 A 4 83 10 B 4 83 11 D 4 83 12 C 4 83 13 D 4 83 14 ... không đổi D câu a b Câu 13 : Một vật rơi tự từ độ cao 20m xuống đất Cho g = 10 m/s Vận tốc trung bình thời gian chạm đất A vtb = 10 m/s, t = 3s B vtb = 1m/s, t = 2s C vtb = 12 m/s, t = 3s D vtb = 10 m/s,...
 • 5
 • 147
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: de cuong on tap hoc ki 1 mon vat ly 8de cuong on tap hoc ki 1 mon vat ly 9de cuong on tap hoc ki 1 mon vat ly 6ôn tập học kì 1 môn vật lýlớp 11ôn tập học kì 1 môn vật lý 12ôn tập học kì 1 môn vật lý 11bài tập ôn tập học kì 1 môn vật lý 10ôn tập học kì 1 môn vật lý 10ôn tập học kì 1 môn vật lý 9de cuong on tap hoc ki 1 mon vat li 6đề cương ôn tập học kì 1 môn vật lí lớp 9 tài liệu ebook giáo trìnhde cuong on tap hoc ky 1 mon vat ly 12ôn tập học kì 1 môn vật lí 12đề cương ôn tập học kì i môn vật lý 6de cuong on tap hoc ki i mon vat ly 9báo cáo thực tập công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà NộiDự án đầu tư nhà máy nước sạch Tỉnh Yên BáiNâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân trong khách sạn sông hồngTrang trại của bé (giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi củng cố số lượng)Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))bài32: Nội năng và sự biến thiên nội năngBài tập chứng minh bất đẳng thức lớp 10Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm tại xã Eapil, huyện M’Đăk, tỉnh Đăk LăkGiải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Châu PhiĐánh giá hoạt động của một số mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường ở tỉnh lạng sơnĐề tài cấp Bộ Nghiên cứu thị trường - Marketing trong xuất khẩu chèĐề tài khoa học cấp bộ Xây dựng vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong tiến trình hình thành khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung QuốcĐề tài khoa học Sự ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến việc làm đẹp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2008-2012Đề tài Kiến thức thực hành trong điều trị ARV của bệnh nhân HIV AIDS và một số hoạt động hỗ trợ của cộng đồng tại Trung tâm y tế huyện Từ Liêm, Hà NộiTác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc CampuchiaTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 7Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 8Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 9Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 10