Ôn tập cuối năm phần số học

Ôn tập Cuối năm phần Số học

Ôn tập Cuối năm phần Số học
... dấu ngoặc để nhóm thừa số cách tùy ý - Ta gọi tích n số nguyên a lũy thừa bậc n số nguyên a ( cách đọc kí hiệu số tự nhiên) Ví dụ : (-2).(-2).(-2) = (-2) Tích số chẵn thừa số nguyên âm có dấu dương ... iao h o án : T íc h số lẽ c ác thừa s ố nguyên âm c ó dấu âm Ví dụ: (-3)3 = -27 1) T ính c hất gia o hoán : N hận xét: Tro ng tích số ng uyên khác - N ếu có mộ t số chẵn thừa số ng uyên âm tích ... nhiều số nguyên, ta dựa vào tính chất giao hoán kết hợp để thay Chú ý: - Nhờ tính chất kết hợp, ta i tích ba, bố n, năm, s ố ng uyên Chẳng hạn: a.b.c = a.(b.c) =(a.b).c đổi vị trí thừa số, đặt...
 • 9
 • 132
 • 0

100 CAU KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN ON TAP CUOI NAM PHAN DAI SO 7 (Có đáp án)

100 CAU KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN ON TAP CUOI NAM PHAN DAI SO 7 (Có đáp án)
... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 87 88 89 ... 15 40 20 40 25 50 N = 70 40 15 40 20 50 25 N = 70 40 15 40 20 50 25 N = 150 Câu 67 Chọn câu trả lời Đề kiểm tra toán (15’) học sinh tổ lớp 7E tổ trưởng ghi lại sau: 7 8 7 Ta có: A X = B X = C ... trả lời       −  −   − =     1000  − 101 101 a) b) 2 c) 101 d) - 101 Câu 13 Chọn câu trả lời │-2 ,7 = a) – 2 ,7 b) 2 ,7 c)± 2 ,7 d) 2 ,7 Câu 14 Chọn câu trả lời a) │ −1 │ = b) ± c)...
 • 19
 • 218
 • 0

KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN ON TAP CUOI NAM PHAN DAI SO 7

KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN ON TAP CUOI NAM PHAN DAI SO 7
... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 A B C D 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 15 40 20 40 25 50 N = 70 40 15 40 20 50 25 N = 70 40 15 40 20 50 25 N = 150 Câu 67 Chọn câu trả lời Đề kiểm tra toán (15’) học sinh tổ lớp 7E tổ trưởng ghi lại sau: 7 8 7 Ta có: A X = B X = C ... + y3 B.- y3 C y3 D.- 2x5 + 5y3 Câu 78 Chọn câu trả lời Gía trị đa thức R = 2x2 – 7y2 -2x2 x = 12345 678 9; y = - là: A – 3 976 5421499 B C - D 3 976 5421499 Câu 79 Chọn câu trả lời Bậc đa thức 5x3y4...
 • 19
 • 168
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: ÔN TẬP CUỐI NĂM PHẦN 2: HÓA HỌC HỮU CƠ pot

Giáo án Hóa Hoc 8: ÔN TẬP CUỐI NĂM PHẦN 2: HÓA HỌC HỮU CƠ pot
... etylic Axit Axetic Hs nhóm làm BT GV chuẩn kiến thức Hoạt động 2: Bài tập: Bài tập 1: Trình bày phương pháp BT 1: Đánh số thứ tự lọ hóa nhận biết : a chất khí : CH4 ; C2H4; chất a Lần lượt dẫn ... CH4 b Làm tương tự câu a BT3: BT6 SGK GV: Hướng dẫn học sinh làm tập Gọi HS lên bảng làm tập GV xem chấm số cần C Dặn dò Chuẩn bị kiểm tra học kỳ ... A.Kiểm tra cũ: B Bài mới: Hoạt động 1: kiến thức cần nhớ: GV phát phiếu học tập cho nhóm Hãy điền tiếp nội dung vào chỗ trống Đặc điểm cấu Phản ứng đặc ứng dụng trưng tạo...
 • 4
 • 847
 • 2

Giáo án Hóa Hoc 8: ÔN TẬP CUỐI NĂM PHẦN 1: HÓA HỌC VÔ CƠ ppt

Giáo án Hóa Hoc 8: ÔN TẬP CUỐI NĂM PHẦN 1: HÓA HỌC VÔ CƠ ppt
... 2: Bài tập: Bài tập 1: Trình bày phương BT 1: Đánh số thứ tự lọ hóa pháp nhận biết chất rắn: chất CaCO3, Na2CO3, Na2SO4 Cho nước vào ống nghiệm lắc HS làm việc cá nhân Gọi Hs lên bảng làm tập - ... cá nhân Gọi Hs lên bảng làm tập - Nếu thấy chất rắn không tan CaCO3 - Chất rắn tan là: Na2CO3, Na2SO4 Bài tập 2: Viết PTHH thực chuỗi biến hóa: FeCl3 Fe Nhỏ dd HCl vào muối lại thấy sửi bọt là: ... Còn laị Na2SO4 BT2: Bài tập 3: Cho 2,11 g hỗn hợp Zn FeCl3 +3NaOH Fe(OH)3 ZnO vào dd CuSO4 dư Sau +3NaCl khio phản ứng kết thúc, lọc lấy 2Fe(OH)3 Fe2O3 + phần chất rắn không tan, rửa H2O cho tác...
 • 7
 • 844
 • 0

ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ pptx

ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ pptx
... 9x + 21 > -x - 11 10x > -1 0 x > -1 C Hướng dẫn nhà: - Ôn tập kỷ lý thuyết - Xem kỷ tập giải phần học Đại số - Rèn luyện giải bải toán cách lập phương trình - Làm tốt tập nhà ... HS nhà giải Bài tập 5: Giải bất phương trình sau: a) 3x - > (x - 1) + x (2) (1) b) + x - x  x 1 x    4 Kết quả: (1) 3x - > 2x - +x (2) 12(1+x )- 3(x -3 ) >3(x+1 )- 4(x-2) 0x > BPT ... 0,5 + Nếu x = - 1  0, A = 2  0,5 c) A = = => x = 1, (TM đk x) 2 x d) A < < - x < x > (TM đk x) 2 x e) Để A nguyên - x phải ước Kết quả: x = 1, x = 3, x = Bài tập 4: Giải phương...
 • 4
 • 1,039
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN KHOA HỌC LỚP 4 - 2010

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN KHOA HỌC LỚP 4 - 2010
... Lúa, ngô, cà chua * * cần phân ka-li Cà rốt ,khoai lang, cải củ * * cần phốt- ni-tơ Các loại rau lấy sợi * * cần nhiều ni-tơ 11.Điền vào chỗ trống : Thực vật cần không khí để…………………….và ………………………… ... :  Ôxy không khí cần cho ……………………………………………  Càng có nhiều …………………………… có nhiều ôxy ……………………………….diễn lâu  ……………… không trì cháy giữ cho cháy không diễn ra……………… 14) Không khí không khí : a) ... Trong suốt, không màu, không mùi, không vị b) Chỉ chứa khói bụi, khí độc, vi khuẩn với tỉ lệ thấp, không làm hại đến sức khỏe người c) Cả hai ý 15) Những nguyên nhân làm cho không khí bị ô nhiễm...
 • 10
 • 783
 • 11

ON TAP CUOI NAM 9 SO 3

ON TAP CUOI NAM 9 SO 3
... What the family members often on Christmas’ Eve ? a) They gather around Christmas tree b) They sing traditional songs c) They gather around the tree,sing traditional song and get presents d) They ... children of all ages perform Christmas concerts for their parents and communities On Christmas’ Eve, family members gather around Christmas tree to sing traditional songs Such as Jingle bells and Silent ... prefer something sweet…………………………… John lived in New York since 196 0 to 197 5, but now he is living in Detroit…………………… 3. Lan said that birthday cake is delicious……………………………… 4.You have read article on...
 • 4
 • 120
 • 0

ON TAP CUOI NAM 9 SO 4

ON TAP CUOI NAM 9 SO 4
... 2 The pollution problem is not as complicated as it is serious Pollution is brought by things that benefit people The automobile provides transportation to million of people Government ... per month If you………………………………………………… 3.Mary suggested going to the movies Mary suggested that……………………………… 4. She failed the test, so she’ll have to it again Since………………………………………………… 5.Why don’t ... still watching now, because she has an exam tomorrow A B C D 3.Ba ate a lot of food, so he wasn’t hungy A B C D 4. Mary tried to finish her letter and the keyboard wasn’t working well A B C D VI.Find...
 • 2
 • 162
 • 0

ôn tập cuối năm Đại số 7

ôn tập cuối năm Đại số 7
... Thanh Bình Tel: 0905 177 3 97 Tính giá trò biểu thức đại số : Phương pháp : – Thu gọn biểu thức đại số – Thế giá trò cho trước biến biểu thức đại số – Tính giá trò biểu thức số Thiết kế: Phạm Vũ ... cộng, trừ – Nếu biểu thức vừa có phân số, số thập phân đưa phân số số thập phân Thiết kế: Phạm Vũ Thanh Bình Tel: 0905 177 3 97 Bài tập áp dụng : Bài : Tính a  5 7, 5 :  −  + 2  3  5 : −   ... 0905 177 3 97 Dạng toán tìm x x số [A(x)]a = b Phương pháp : – Đưa b dạng ma – Ta có : A(x)a = ma (cùng số mũ) – Từ : A(x) = m – Giải toán tìm x Thiết kế: Phạm Vũ Thanh Bình Tel: 0905 177 3 97 ...
 • 15
 • 252
 • 0

ôn tập cuối năm đại số tiét 1

ôn tập cuối năm đại số tiét 1
... Kiến thức đại số lớp Số hữu tỉ, số thực Hàm số đồ thị Thống kê Biểu thức đại số Tiết 65 : Ôn tập cuối năm (Tiết 1) Phân I: Ôn tập số thực số hữu tỉ I/ Ôn tập lý thuyết: Bài tập 1: Bi 1: in vo ... đáp án đúng: Câu 1: Số no không phi số hữu tỉ: A: - 1, 2 B: 0,3(8) C: 0, 214 D: Câu 2: Số 0: A: Không số hữu tỉ B: Là số hữu tỉ dương C: Là số hữu tỉ âm D: Không số hữu tỉ âm không số hữu tỉ dương ... 3: Tập hợp Q gồm :R gồm: Câu 4: Tập hợp số thực A:Các số thập phân hữu hn A Các số hữu tỉ âm số hữu tỉ dương B:Các số thập phân vô hạn tuần hoàn B Các số hữu tỉ âm, số hữu tỉ dương số C:Các số...
 • 11
 • 267
 • 0

bài giảng ôn tập cuối năm đại số 9

bài giảng ôn tập cuối năm đại số 9
... -1 x2 = - c/a Hai số có tổng S tích P nghiệm phương trình x2 Sx + P = ( Điều kiện để có hai số : S2 4P ) Th năm ngy 28 thỏng nm 2011 Tiết 66: Ôn tập cuối năm II/ Bài tập Bài tập 6: (Sgk - 132) ... pháp Th năm ngy 21 thỏng nm 2011 Tiết 66: Ôn tập cuối năm Hàm số bậc hai: a) Công thức hàm số: y = ax (a 0) b) TX: x R - Với a < Hàm số đồng biến x < nghịch biến x > - Với a > Hàm số đồng biến ... toạ độ điểm C công thức (*) ta có: (*) = 1.1 + b b = Vậy hàm số càn tỡm là: y = x + Th năm ngy 28 thỏng nm 2011 Tiết 66: Ôn tập cuối năm Cho phương trình x2 x 2=0 * Bài tập 55: (SGK - 63...
 • 17
 • 586
 • 0

on tap cuoi nam phan van 8

on tap cuoi nam phan van 8
... lôi mạnh mẽ II(1 285 ) 10,Nước Đại Việt ta Nguyễn Trãi Cáo 14 28 11,Bàn luận phép học Nguyễn Tấu Thiếp(1723 180 4( 1791 12,Thuế máu Nguyễn Ái Quốc báo 1925 13,Đi ngao du Ruxô(17121 788 ) 1762 Ông Giuốcđanh ... 7,Đi đường Hồ Chí Minh Thất ngôn tứ tuyệt 8, Chiếu dời đô Lý Công Uẩn(97410 28) Nghị luận trị 9,Hịch tướng sĩ Trần Quốc Tuấn(12311300) Hịch 1942-1943 Gợi lên...
 • 2
 • 60
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNoPTNT huyện Quỳnh Nhai – tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2015Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép và xây dựng công nghiệp VNDự án đầu tư nhà máy nước sạch Tỉnh Yên BáiNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỰC PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART TỈNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Trang trại của bé (giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi củng cố số lượng)Hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân may tại công ty quốc tế Hannam (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))bài32: Nội năng và sự biến thiên nội năngĐảng bộ tỉnh Hải Dương lónh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ 1997 đến 2004Nghiên cứu môi trường tái sinh cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don) phục vụ chuyển genBài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quanThuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngĐề tài Các yếu tố ảnh hưởng tới chức năng của nhà nướcBài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)Đề tài khoa học Tác động tài khóa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước minh chứng ở Việt NamĐề tài Nâng cao chất lượng và giáo dục đạo đức học sinh bằng việc tích hợp kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân ở bậc THCSPhát triển thương hiệu sản phẩm thời trang xuất khẩu của Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex)Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 8Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 9
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập