Hiện thực trong một số truyện ngắn của nguyễn minh châu

HÌNH TƯỢNG NGƯỜI LÍNH CÁCH MẠNG QUA MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN MINH CHÂU SAU NĂM 1975

HÌNH TƯỢNG NGƯỜI LÍNH CÁCH MẠNG QUA MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN MINH CHÂU SAU NĂM 1975
... Chương 2: NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG VỀ NGƯỜI LÍNH CÁCH MẠNG QUA MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN MINH CHÂU SAU 1975 2.1 Số lượng 2.2 Đặc trưng người lính cách mạng Nguyễn Minh Châu 2.2.1 Xuất thân 2.2.2 Sự tồn ... qua số truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau năm 1975 Lịch sử vấn đề nghiên cứu Khi định chọn vấn đề: Hình tượng người lính cách mạng qua số truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau năm 1975 làm đề tài nghiên ... ĐẶC TRƯNG VỀ NGƯỜI LÍNH CÁCH MẠNG QUA MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN NGUYỂN MINH CHÂU SAU 1975 2.1 Số lượng Như giới thiệu Chương 1, người lính hình tượng văn học điển hình sáng tác Nguyễn Minh Châu Đặc biệt,...
 • 126
 • 93
 • 0

giá trị hiện thực trong một số truyện ngắn hiện thực của macxim gorki trước cách mạng tháng mười nga

giá trị hiện thực trong một số truyện ngắn hiện thực của macxim gorki trước cách mạng tháng mười nga
... chung giá trị thực truyện ngắn 1.4.2 Giới thuyết yếu tố biểu giá trị thực Chương 2: NHỮNG YẾU TỐ HIỆN THỰC TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN HIỆN THỰC CỦA MACXIM GORKI TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 2.1 ... trọng để thực đề tài nghiên cứu Giá trị thực truyện ngắn thực M .Gorki Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài Giá trị thực số truyện ngắn thực M .Gorki giai đoạn trước cách mạng tháng 10 Nga người ... tính cách nhân vật phong cảnh thích hợp CHƯƠNG : NHỮNG YẾU TỐ HIỆN THỰC TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN HIỆN THỰC CỦA MACXIM. GORKI TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 29 2.1 Những kẻ áp bốc lột sống chế độ Nga...
 • 85
 • 866
 • 1

Tìm hiểu về từ láy trong một số truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư

Tìm hiểu về từ láy trong một số truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư
... thể TÌM HIỂU VỀ TỪ LÁY TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ Hơn từ láy lớp từ đặc biệt có tiếng Việt từ lâu nhiều nhà ngôn ngữ học đề cập vấn đề từ loại Khi tiến hành thực đề tài muốn tìm ... Tốt Nghiệp Tìm hiểu từ láy số TN NNT CHƯƠNG II GIÁ TRỊ BIỂU HIỆN CỦA TỪ LÁY TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ I.Thống kê phân loại Thống kê Để thống kê tất từ láy sử dụng tập truyện Cánh ... lựa chọn cách phân loại từ láy Đỗ Hữu Châu thành ba loại từ láy láy đôi, láy ba láy Láy đôi: có từ láy hoàn toàn từ láy phận Từ láy hoàn toàn Đó từ láy có đồng nhất, ng ứng hoàn toàn thành...
 • 84
 • 786
 • 6

Nhân vật tôi trong một số truyện ngắn của nguyễn huy thiệp

Nhân vật tôi trong một số truyện ngắn của nguyễn huy thiệp
... truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp 2.1 Thế giới nhân vật truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp Nguyễn Thị Thiệp 15 42E2 Ngữ văn Khoá luận tốt nghiệp 2.2 Phân loại nhân vật truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp Chơng ... hiểu nhân vật số truyện ngắn anh nhằm góp phần vào việc tìm Nguyễn Huy Thiệp Trong giới nhân vật phức tạp đa dạng đó, bật lên hết nhân vật đứng vị trí trung tâm truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp Trong ... cốt truyện - đứng câu chuyện 2.2 Phân loại nhân vật truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp 2.2.1 Nhân vật tham gia vào hầu hết câu chuyện tác phẩm Trong số mời chín truyện ngắn xuất nhân vật có 7/19 truyện, ...
 • 65
 • 247
 • 0

thế giới nhân vật trong một số truyện ngắn của nguyễn văn xuân

thế giới nhân vật trong một số truyện ngắn của nguyễn văn xuân
... tập truyện CHƯƠNG THẾ GIỚI NHÂN VẬT ĐƯỢC THỂ HIỆN ĐA DẠNG QUA MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN VĂN XUÂN 2.1 Nhân vật lịch sử Trước vào tập truyện Hương máu, Nguyễn Văn Xuân viết: “Tôi chọn nhân vật ... CHƯƠNG 2: THẾ GIỚI NHÂN VẬT ĐƯỢC THỂ HIỆN ĐA DẠNG QUA MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN VĂN XUÂN 2.1 Nhân vật lịch sử 2.1.1 Nhân vật anh hùng lãnh đạo kháng chiến 2.1.2 Nhân vật tử tù 2.1.3 Nhân vật phụ ... tài Thế giới nhân vật số truyện ngắn Nguyễn Văn Xuân đề tài chưa có sâu nghiên cứu Chỉ có số tác phẩm, viết ý kiến xoay quanh đề tài: Nguyễn Văn Xuân nhà văn nhiều người biết đến giai đoạn văn...
 • 88
 • 307
 • 0

trường từ vựng sông nước nam bộ trong một số truyện ngắn của nguyễn quang sáng

trường từ vựng sông nước nam bộ trong một số truyện ngắn của nguyễn quang sáng
... CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Giới thuyết từ, từ vựng - trƣờng từ vựng 1.1.1 Từ 1.1.1.1Định nghĩa 1.1.1.2Phân loại 1.1.2 Từ vựng - trường từ vựng 1.1.2. 1Từ vựng 1.1.2. 2Trường từ vựng 1.2 Vài ... trưng sông nước tác phẩm Nguyễn Quang Sáng Với lòng yêu mến, muốn giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa sông nước Nam bộ, định tìm hiểu nghiên cứu đề tài: Trường từ vựng sông nước Nam số truyện ngắn ... nước tác phẩm Nguyễn Quang Sáng Như vậy, đề tài Trường từ vựng sông nước Nam số truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng vấn đề nghiên cứu mẻ Các công trình nghiên cứu gợi mở cho tiếp cận với trường từ...
 • 187
 • 187
 • 2

Từ xưng hô trong một số truyện ngắn của nguyễn ngọc tư

Từ xưng hô trong một số truyện ngắn của nguyễn ngọc tư
... Một số đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Ngọc 2.1.2.1 Về nội dung 2.1.2.2 Về nghệ thuật 2.2.KHẢO SÁT TỪ XƯNG HÔ TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ 2.2.1 .Từ xưng gia đình 2.2.1.1 .Từ xưng ... Nam Bộ 2.2 KHẢO SÁT TỪ XƯNG HÔ TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ 2.2.1 Từ xưng gia đình 2.2.1.1 Từ xưng mối quan hệ với ông bà – cháu Trong lớp từ xưng không xuất nhiều tác ... để xưng số truyện ngắn Nguyễn Ngọc Nguyễn Ngọc có nhiều truyện ngắn có nhiều vấn đề đặt tác phẩm chị Song, điều biện chủ quan khách quan, người viết thể từ xưng truyện ngắn Nguyễn Ngọc...
 • 90
 • 81
 • 0

Mô hình phản ánh hiện thực trong dấu chân người lính của nguyễn minh châu và nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh

Mô hình phản ánh hiện thực trong dấu chân người lính của nguyễn minh châu và nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh
... tiểu thuyết Dấu chân người lính Nguyễn Minh Châu Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh Đóng góp luận văn Trên sở khảo sát Dấu chân người lính Nỗi buồn chiến tranh, luận văn hình phản ánh thực hai tiểu ... thuyết liên quan đến đề tài Chương 2: hình phản ánh thực Dấu chân người lính Nguyễn Minh Châu Chương 3: hình phản ánh thực Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh 13 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT ... nghiên cứu đề tài hình phản ánh thực Dấu chân người lính Nỗi buồn chiến tranh Nhiệm vụ mục đích nghiên cứu 4.1 Luận văn vào tìm hiểu vấn đề liên quan phản ánh thực, hình phản ánh thực văn học...
 • 129
 • 474
 • 1

cảm hứng nhân đạo trong một số sáng tác của nguyễn minh châu sau 1975

cảm hứng nhân đạo trong một số sáng tác của nguyễn minh châu sau 1975
... sáng tác Nguyễn Minh Châu sau 1975 Văn Thị Hồng Hoa Cảm hứng nhân đạo số sáng tác Nguyễn Minh Châu sau 1975 Chương II Cảm hứng nhân đạo số sáng tác Nguyễn Minh Châu sau 1975 (từ trang 19 đến 67) ... Cảm hứng nhân đạo số sáng tác Nguyễn Minh Châu sau 1975 CHƯƠNG II CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG MỘT SỐ SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN MINH CHÂU SAU 1975 TINH THẦN KHẲNG ĐỊNH PHẨM CHẤT TỐT ĐẸP CỦA CON NGƯỜI Cách ... Cảm hứng nhân đạo số sáng tác Nguyễn Minh Châu sau 1975 Thứ hai cảm hứng trân trọng đề cao phẩm chất tốt đẹp, nhu cầu nâng cao, phát triển lực người CẢM HỨNG NHÂN ĐẠO TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM Trong...
 • 74
 • 373
 • 2

MÔ HÌNH PHẢN ÁNH HIỆN THựC TRONG DẤU CHẦN NGƯỜI LÍNH CỦA NGUYÊN minh châu VÀ NỖI BUỒN CHIẾN TRANH CỦA BẢO NINH

MÔ HÌNH PHẢN ÁNH HIỆN THựC TRONG DẤU CHẦN NGƯỜI LÍNH CỦA NGUYÊN minh châu VÀ NỖI BUỒN CHIẾN TRANH CỦA BẢO NINH
... tiểu thuyết Dấu chân người lỉnh Nguyễn Minh Châu Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh Đóng góp luận văn Trên sở khảo sát Dấu chân người lính Nỗi buồn chiến tranh, luận văn hình phản ánh thực hai tiểu ... nghiên cứu đề tài hình phản ánh thực Dấu chân người lỉnh Nỗi buồn chiến tranh Nhiệm vụ mục đích nghiên cứu 4.1 Luận văn vào tìm hiểu vấn đề liên quan phản ánh thực, hình phản ánh thực văn học ... hình phản ánh thực Dấu chân người lỉnh Nguyễn Minh Châu Chương 3: hình phản ảnh thực Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh 13 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Khái niệm phản...
 • 125
 • 53
 • 1

Một số vấn đề về chủ nghĩa hiện thực trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

Một số vấn đề về chủ nghĩa hiện thực trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du
... Tôi chọn đề tài Một số vấn đề Chủ nghĩa thực tác phẩm Truyện Kiều Nguyễn Du, với mong muốn có tiếng nói đóng góp phương pháp tiếp cận tác phẩm hướng phần khẳng định thành công Nguyễn Du phương ... ánh thực tác giả đƣợc thể tác phẩm Trong phải đặc biệt ý tới hệ thống nhân vật tác phẩm để thấy nguyên tắc xây dựng nhân vật tác giả Vì lý trên, chọn đề tài Một số vấn đề chủ nghĩa thực tác phẩm ... tác phẩm Truyện Kiều Nguyễn Du với mong muốn góp tiếng nói vấn đề có không tranh cãi Lịch sử vấn đề 2.1.Giới thuyết Chủ nghĩa thực (CNHT) 2.1.1 Về thời điểm đời Chủ nghĩa thực Chủ nghĩa thực có...
 • 161
 • 258
 • 1

Khảo sát các đơn vị thành ngữ trong một số truyện ngắn của Nam Cao giai đoạn 1930-1945

Khảo sát các đơn vị thành ngữ trong một số truyện ngắn của Nam Cao giai đoạn 1930-1945
... thng thnh ng ting Vit bng hai s tng quỏt sau õy: Thành ngữ Thành ngữ đối xứng Thành ngữ Phi đối xứng Thành ngữ Phi đối xứng dạng so sánh Thành ngữ Phi đối xứng dạng miêu tả Kt cu cỳ phỏp ca thnh ... chỳng mt s truyn ngn ca Nam Cao giai on 30-45 CHNG I GII THIU KHI QUT V NAM CAO - TC GI V TC PHM Nam Cao l mt nh hin thc Cỏc tỏc phm ca ụng ó phn ỏnh hin thc b mt xó hi Vit Nam trc Cỏch mng thỏng ... nhiờn phong cỏch ngụn ng ca Nam Cao cng l mt nột c sc phong cỏch Nam Cao i vi cỏc tỏc phm ca mỡnh, Nam Cao luụn c gng la chn t ng cng nh phng thc din t cho t c hiu qu cao nht V cú th thy rng thnh...
 • 53
 • 673
 • 4

Khảo sát các đơn vị thành ngữ trong một số truyện ngắn của Nam Cao giai đoạn 1930-1945

Khảo sát các đơn vị thành ngữ trong một số truyện ngắn của Nam Cao giai đoạn 1930-1945
... phong cách phong cách ngh thu t tr i h n so v i phong cách ngơn ng phong cách tác gi Tuy nhiên phong cách ngơn ng c a Nam Cao m t nét c s c phong cách Nam Cao i v i tác ph m c a mình, Nam Cao ... cáo nghiên c u cách dùng thành ng m t s truy n ng n c a Nam Cao giai o n 30-45 nh m óng góp vào vi c nghiên c u c trưng phong cách ngơn ng Nam Cao Các thành ng truy n ng n Nam Cao c xem xét theo ... nói Nam Cao m t nh ng tác gi s d ng thành ng nhi u t c giá tr cao II V vi c s d ng thành ng g c Hán Trong s 330 thành ng chúng tơi th ng kê c truy n ng n c a Nam Cao giai o n 30-45 ch có thành...
 • 58
 • 296
 • 0

Khảo sát các đơn vịthành ngữ trong một số truyện ngắn của Nam Cao giai đoạn 1930-1945

Khảo sát các đơn vịthành ngữ trong một số truyện ngắn của Nam Cao giai đoạn 1930-1945
... phong cách phong cách ngh thu t tr i h n so v i phong cách ngơn ng phong cách tác gi Tuy nhiên phong cách ngơn ng c a Nam Cao m t nét c s c phong cách Nam Cao i v i tác ph m c a mình, Nam Cao ... cáo nghiên c u cách dùng thành ng m t s truy n ng n c a Nam Cao giai o n 30-45 nh m óng góp vào vi c nghiên c u c trưng phong cách ngơn ng Nam Cao Các thành ng truy n ng n Nam Cao c xem xét theo ... cơng phu có hi u qu cao n a 33 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG III CÁCH S D NG THÀNH NG C A NAM CAO QUA CÁC TRUY N NG N C A ƠNG I Nh n xét chung v cách s d ng thành ng c a Nam Cao Thành ng m t...
 • 58
 • 181
 • 0

khuynh hướng tìm về dân tộc trong một số truyện ngắn của võ hồng

khuynh hướng tìm về dân tộc trong một số truyện ngắn của võ hồng
... lưỡng vấn đề tác phẩm mà truyện ngắn Hồng Trong đó, truyện ngắn ông phần lớn có khuynh hướng tìm dân tộc Vì thế, việc nghiên cứu khuynh hướng tìm dân tộc truyện ngắn Hồng góp phần khẳng định ... cụ thể khuynh hướng tìm dân tộc, truyền thống văn hóa, tinh hoa dân tộc số truyện ngắn nhà văn Hồng, trả lại cho dân tộc giá trị đích thực văn hóa dân tộc, làm sáng tỏ tính dân tộc văn ... quán dân tộc, ông vừa muốn khẳng định, muốn giữ gìn nhắc nhở người thời mà sống xã hội đậm đà sắc dân tộc 47 CHƯƠNG NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN KHUYNH HƯỚNG TÌM VỀ DÂN TỘC TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN CỦA...
 • 80
 • 173
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: sự vận động vẫn tiếp tục và một thời kỳ mới trong truyện ngắn của nguyễn minh châunhân vat65 trong truyện ngắn của nguyễn minh châunghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn của nguyễn minh châunông thôn và người nông dân trong truyện ngắn của nguyễn minh châuthe gioi nghe thuat trong truyen ngan cua nguyen minh chau sau 1975hình tượng nhân vật nữ trong truyện ngắn của nguyễn minh châutính biểu tượng trong truyện ngắn của nguyễn minh châunghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn của nguyễn minh châucác loại nhân vật trong truyện ngắn của nguyễn minh châu sau 1975một số tác phẩm của nguyễn minh châutruyện ngắn của nguyễn minh châu sau 1975truyện ngắn của nguyễn minh châuthe gioi nghe thuat truyen ngan cua nguyen minh chau sau 1975tieu luan ve truyen ngan cua nguyen minh chauphong cách truyện ngắn của nguyễn minh châuMỘT số hệ THỨC về CẠNH và ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG 2HÌNH học 7 TIẾT 18 1HÌNH học 7 TIẾT 171CĂN bậc 3MẪU QĐXPHC THEO TT34 2014HỆ THỨC VIETTỨ GIÁC nội TIẾP 2LIÊN hệ GIỮA CUNG và dây CUNGHỆ số góc của HAI ĐƯỜNG THẲNG y = AX+B 1CÁC dấu HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN của ĐƯỜNG TRÒNHÌNH học 7 TIẾT 7CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU NGẪU NHIÊNUnit 7 1VỊ TRÍ TƯƠNG đối của ĐƯỜNG THẲNG và ĐƯỜNG TRÒN 1unit 6 reading grade 11GÓC nội TIẾPMÁY BIÊN THẾunit2 4BÀI tập vận DỤNG ĐỊNH LUẬT JUNLENXOÔN tập HAI TIẾP TUYẾN cắt NHAU
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập