Learn english for children 1 2

unit 10- Let''s learn English 3 - A 1,2,3

unit 10- Let''s learn English 3 - A 1,2,3
... Listen and repeat Today we will talk about seasons in our lesson: Seasons and weather Friday, February24th 2011 UNIT 10 : Seasons and weather I vocabulary - summer - hot - spring - warm - winter - ... Friday, February 24 th 2011 UNIT 10 : Seasons and weather Lesson 1/48: SECTION A1 ,2 ,3 I.Vocabulary Let s talk II Presentation III Practice Listen and repeat 1Listen and repeat Listen and repeat ... read the model - Ss work in pairs - T calls some pairs to read in front of the class IV.Futher practice - T asks Ss to ask and answer base on model - Ss work in pairs - T makes model S1: Whats...
 • 16
 • 149
 • 0

English 10- Period 1 &2 - New

English 10- Period 1 &2 - New
... lesson Home work (2’) - Prepare for new lesson- Unit 1: A day in the life of Part A- Reading Date Period: 02 Unit 1: A day in the life of Lesson 1: Reading - A OBJECTIVES Educational ... asking new words If not, T can explain for them teacher for explanation Vocabulary and structures - get up - peasant - fellow - pump - wake sb up - lead the buffalo to the field  Activity 1: (4’) ... think his work is hard Lead-in: BEFORE YOU READ  Activity 1: Making conservation on daily Pair work: routine - Ask and answer - Asks students to work in pairs, asking and - Some pairs practise loudly...
 • 5
 • 145
 • 0

English 7 U 1,2,3

English 7 U 1,2,3
... Lucky Number What’s your address ? What’s your telephone number ? What’s your date of birth ? Who you live with ? How old will you be on your next birthday ? Lucky Number 10.Lucky Number Vocabulary ... II.Language contents: simple future tense III.Teaching aids: posters, book’s student IV.Procedures: T 5 Stages & Contents I.Warm up : Lucky Numbers : What’s your family name ? How old are you ? Lucky ... also in class 7a? • Structure: Nice to see you Nice to see you again Structure: Diễn đạt đồng tình 15 5’ S + to be + too So + to be + S III.Practice: 1.I’m full 2.I’m thirsty 3.I’m hungry 4.I’m...
 • 27
 • 253
 • 0

REVISION FOR UNIT 1 & 2 - GRADE 9 - VẺY HOT

REVISION FOR UNIT 1 & 2 - GRADE 9 - VẺY HOT
... mother (be) …………………… sick for three days 19 .She (watch) ……………… TV every night 20 .We (live) …………………… in Hoa Thinh since 19 78 21 . He wishes he …………………………………… (can) go abroad 22 .She wishes her father ... her 23 .This house ………………………………………( buy) 10 years ago 24 .……………………… you ever …………………………… (eat) French food ? 25 .He used ………………………….( play ) football when he ………………………………….( be) 10 years old 26 .If ... my aunt’s house 16 Her brother (talk)…………to his penpal on the phone at the moment.They (not contact) ……… to each other for a long time 17 .It (be) ………………… very hot yesterday 18 Her sick mother...
 • 2
 • 486
 • 19

ENGLISH 11 TEST 1 ( 2 ĐỀ + Ô LÀM BÀI)

ENGLISH 11 TEST 1 ( 2 ĐỀ + Ô LÀM BÀI)
... QUESTIONS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ANSWERS QUESTIONS ANSWERS Fullname:…………………………… ENGLISH TEST Marks : Class 11 A……… Time allowed :45 minutes I.> Choose the best answer 1- A-dream ... to………………………………………………………………… -THE END - YOUR ANSWERS : QUESTIONS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ANSWERS QUESTIONS ANSWERS ... callbeing 18 A.imagine B-decide C-excite D-quite 19 A.dream B-sneaky C-dead D-feat 20 A.much B-stolen C-study D-money 21 . Marry ……….an hour ago A.phones B.phoning C phoned D.was phoning 22 I don’t...
 • 5
 • 447
 • 10

TEST 45-ENGLISH 8-KY 1-2

TEST 45-ENGLISH 8-KY 1-2
... (ANSWERS) THE SECOND 45-MINTUTE TEST Subject: English I Choose the best answer in bracket by underlining it ( 3ms ) used to live...
 • 2
 • 152
 • 1

English 7 test 1,2

English 7 test 1,2
... thcs tiªn lôc ®¸p ¸n kiÓm tra ®Þnh kú M«n: TÕng Anh TiÕt PPCT: 39 Gi¸o viªn ®Ò: I– II – Líp: 7A, 7B, 7E, 7G TuÇn: 14 NguyÔn §×nh Phóc 1.a 2.b 3.b 4.a 5.b are playing go watches are III - We seldom ... t walking Phßng gd l¹ng giang Trêng thcs tiªn lôc ®Ò kiÓm tra ®Þnh kú M«n: TÕng Anh Líp: 7A, 7B, 7E, 7G TiÕt PPCT: 20 TuÇn: Gi¸o viªn ®Ò: NguyÔn §×nh Phóc §iÓm Lêi phª GV ký P H ký I – Choose ... children Phßng gd l¹ng giang Trêng thcs tiªn lôc ®¸p ¸n kiÓm tra ®Þnh kú M«n: TÕng Anh Líp: 7A, 7B, 7E, 7G TiÕt PPCT: 20 TuÇn: Gi¸o viªn ®Ò: NguyÔn §×nh Phóc I– II – III – IV – c a c c b a are goes...
 • 4
 • 212
 • 0

Bai tap on tap - English 9 Unit 1,2,3,4,5

Bai tap on tap - English 9 Unit 1,2,3,4,5
... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 It’s……………………………to wear shorts skirts and faded jeans again ( fashion/ fashionable/ fashionably/ fashioned) Vietnamese ... should/ are) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 The doctor asked the patient…………….to bed on time ( to go/ ... staircase) My brother won’t come home………………10 p.m.( until/ than/ to/ in) What about……………… ? Will I be able to find a house? ( accommodation/ identification/ qualification/ construction) It’s too hot...
 • 5
 • 648
 • 78

Xem thêm

Từ khóa: practice reading english for grade 1teaching english for children pptmaterials to learn english for beginnersenglish for technical students 2learn english through songs lesson 2a modern method for guitar 1 2 3 pdftest english for childrenlearn english through movie scenes 2learn english through song lesson 2youtube reading english for grade 1english for banking finance 2 chomikujenglish for banking finance 2 pdfenglish for banking finance 2new words in english for class 1english for information technology 2 pearson chomikujẢNH HƯỞNG CỦA CẢM XÚC GIẬN DỮ LÊN HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÍ THỨC TRẺ TUỔI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO TRONG TIỂU THUYẾT CỔ ĐIỂN TRUNG QUỐCBENITO MUSSOLINI VÀ CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT ITALIA (1922 - 1943)BIẾN VĂN THỜI ĐƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN VĂN TRONG VĂN HỌC TRUNG QUỐCQuản lý công việc văn phòng nàng dâu tạo tiếng thơm cho doanh nghiệpCác giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định.Cải tiến công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng TàuPháp luật Việt Nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lạiPhân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà - UdomxayPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh nước sạch Nam ĐịnhBài Giảng Kỹ Thuật Phòng Cháy Và Chữa CháyKẾ HOẠCH bài dạy, minh nguyệtSCADA – SCHNEIDER MODICON M340 HMI STU855 ATV312Đề thi thử trường THPT chuyên KHTN lần 4 năm 2017 môn Sinh có đáp án chi tiếtXây dựng một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh.Tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp năm 2007Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Và Cách Mạng XHCNBộ đề thi thử THPT QG 2017 môn ToánEbook Phòng, chống HIVAIDS (Tài liệu dùng cho đào tạo sinh viên hệ bác sỹ y học dự phòng) Phần 2Ebook Thuốc chữa bệnh lao Phần 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập