Giao an anh 10 ca nam

GIÁO ÁN ANH 10 CẢ NĂM 2010

GIÁO ÁN ANH 10 CẢ NĂM 2010
... the book as samples: Năm học:2009 – 2 010 Page39 THPT Chợ Mới G.7 Teacher: Đồn Minh Phúc English group Lesson plan 10 Hanh went to Long Bien Lower-secondary school.She had 10 subjects to learn ... your writing - Prepare next lesson LANGUAGE FOCUS Năm học:2009 – 2 010 Page10 THPT Chợ Mới Teacher: Đồn Minh Phúc D.P: D.T: English group Lesson plan 10 Period:6 Unit A DAY IN THE LIFE OF E.LANGUAGE ... learnt - Prepare Unit lesson4 WRITING Năm học:2009 – 2 010 Page18 THPT Chợ Mới Teacher: Đồn Minh Phúc English group D.P:29/08/09 D.T: Lesson plan 10 Period :10 Unit SCHOOL TALKS D WRITING I.OBJECTIVE:...
 • 204
 • 221
 • 1

Giáo Án Tin 10 ( Cả Năm)

Giáo Án Tin 10 ( Cả Năm)
... TOÁN VÀ THUẬT TOÁN - Giáo viên đưa thí dụ, toán theo quan niệm toán học, toán theo Khái niệm toán: quan niệm tin học, từ dẫn dắt học sinh đến - Ví dụ 1: tìm nghiệm phương trình khái niệm toán tin ... bảng điểm - Bài toán việc ta muốn máy tính thực Hai thành phần toán: - Input: thông tin có (giả thiết – thông tin vào) - Output: thông tin cần tìm từ Input (kết luận – thông tin ra) Hoạt động ... QUẢN LÝ TẬP TIN Tập tin thư mục: a Tập tin đặt tên tập tin: - Tập tin (file) gọi tệp, tập hợp thông tin ghi đĩa từ, băng từ, … tạo thành đơn vị lưu trữ hệ điều hành quản lí Mỗi tập tin có tên...
 • 52
 • 407
 • 6

Giáo án Văn 10 cả năm

Giáo án Văn 10 cả năm
... trình Ngữ văn THCS, văn học phát triển văn học dân tộc -Giữa văn học chữ Hán văn học chữ Nôm có điểm giống trung đại Việt Nam có khác phận văn học nào? 1 -Văn học chữ Hán: -Hoàn cảnh chữ Hán xuất ... mạng tháng Tám năm 1945 +Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết kỷ XX 1 -Văn học trung đại ( Văn học từ kỉ X đến hết kỉ XIX ) -Đây văn học viết chữ Hán chữ Nôm *Các tác phẩm chữ Hán tiêu ... -Chuẩn bò mới: Làm văn – Miêu tả biểu cảm văn tự V-RÚT KINH NGHIỆM VI-CÂU HỎI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM: Tiết 24 Ngày soạn : 18 /10/ 07 Làm văn Ngày dạy: 22 /10/ 07 MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VĂN TỰ SỰ A/-MỤC...
 • 157
 • 362
 • 3

giáo án anh 8 cả năm hay

giáo án anh 8 cả năm hay
... procedure: Organization: - Date : .8A: 8B: 8C: Oral test: - Give back the testing papers New lesson: A Warm- up: Getting started: - Ss look at the picture on P. 38 and write the names of the ... 28 - By the end of the lesson, Ss will be able to use USED TO to talk about the things they used to II Preparation: - Textbook III Teaching procedure: Organization: - Date : .8A: 8B: 8C: ... understand the text and get specific information 38 II Preparation: - Textbook III Teaching procedure: Organization: - Date : .8A: 8B: 8C: Oral test: - Homework correction New lesson:...
 • 151
 • 453
 • 1

Giáo án Anh 8 cẩ năm (Đúng PPCT)

Giáo án Anh 8 cẩ năm (Đúng PPCT)
... Thảo 25 Trường THCS Thượng Giáo Giáo án Anh Văn Năm h ọc: 20 08 - 2009  You can……… Thank you very much Lê Xn Thảo 26 Trường THCS Thượng Giáo Giáo án Anh Văn Năm h ọc: 20 08 - 2009 4/Reinforcement: ... Language focus Do exercise , page80 ,81 Lê Xn Thảo 50 Trường THCS Thượng Giáo Giáo án Anh Văn Năm h ọc: 20 08 - 2009 Date of preparation: Date of teaching: Period :84 UNIT 13:FESTIVAL LANGUAGE FOCUS ... Trường THCS Thượng Giáo Giáo án Anh Văn Năm h ọc: 20 08 - 2009 5.Homework: • Rewrite the letter beginning with: “Nam’s grandparents are delighted that he………………………” • Do exercises ,8 page 63 ...
 • 77
 • 201
 • 0

Giáo án Anh 9 (cả năm cực hot)

Giáo án Anh 9 (cả năm cực hot)
... nine 04 821 4076 0540845 832 091 03433 565 05 1182 6 699 071 8 39 737 08 557 1313 0240 653 199 033 612 300 091 276 95 98 Production Name Hoa Nam Survey Telephone numbers 0 39 854 874 038 834 670 ... Năm học: 2008-20 09 Giáo án Anh - Lê Văn Hng - Trờng THCS Mỹ Châu * Checking: Slap the board ăn sáng Đánh Thức dậy rửa mặt Mặc quần áo Đi học Presentation text: C1 P 49 - T models ... Prepare C2-4 (P28 - 29) IV Teacher's self - evaluation and remark Period 12 Unit two:At school C2 - (P28 - 29) Năm học: 2008-20 09 Giáo án Anh - Lê Văn Hng - Trờng...
 • 216
 • 329
 • 2

Giáo án Anh 6 Cả năm

Giáo án Anh 6 Cả năm
... about their timetable: Time 6. 00 6. 05 6. 15 6. 30 Work get up wash get have face dressed breakfa st - Ask the S to ex in their worbook - Prepare the next lesson REMARK: Giáo viên: Trần Tun - Give ... with prepositions D: DRAW EXPERIENCE: Ngày tháng 12 năm 2007 Giáo viên: Trần Tun Trờng THCS Sinh Long N Hang Tuyờn Quang UNIT 6: Period 36 PLACES C3,5 AROUND THE HOUSE I Objectives: By the ... tháng 12 năm 2007 PERIOD 38 th Giáo viên: Trần Tun Trờng THCS Sinh Long N Hang Tuyờn Quang UNIT 7: Period 39th: YOUR HOUSE A1: IS YOUR HOUSE BIG? I: Objectives: Giáo viên: Trần Tun Ngày tháng...
 • 151
 • 133
 • 0

Giao An ANh 8 Ca nam Hay > Moi xem va gop y

Giao An ANh 8 Ca nam Hay > Moi xem va gop y
... emigrate = to go another country to live ( xuat canh, di cu) Read their answers aloud and copy (emigrant:: nguoi xuat canh,song dinh cu o nc ngoai) III/ * - to transmit ( translation )Truyen phat tin ... Things you - paint the house can not - Call on some Ss to talk with Can - Listen and correct mistakes if any I/ Language focus : 1 Reflexive pronouns - Set the scene You your homework and no ... customer telephoned the Thanh Cong Delivery Service on may 11 just twelve o,clock The customer,s name was Mr Nam , and he wanted to speak to Mrs Van Mrs Van was in a meeting and could not come to...
 • 227
 • 479
 • 3

GIÁO ÁN ANH 6 CẢ NĂM TV 2010

GIÁO ÁN ANH 6 CẢ NĂM TV 2010
... 44) - Yêu cầu học sinh nhận xét tr- Nhận xét: trờng tranh thứ = 40 = ờng tranh - Yêu cầu học sinh đoán xem tranh trên, tranh nông thôn, tranh thành phố - Giới thiệu hôm ta học + Cách tả đặc điểm ... Cầm lên vài vật nói vật VD: It is Lans pen nhỏ có tầng Trờng tranh thứ lớn Trờng tranh thứ lớn có tầng Đoán: Tranh 1: nông thôn Tranh 2: thành phố Listen and remember Answer the teachers question ... lời: Đánh răng, rữa mặt, ăn sáng, học nhà - Listen and remember - Quan sát đoán: Get up: Ngủ dậy Get drssed: mặc quần áo Brush his teeth: đánh Wash his face: rửa mặt Have v breakfast: ăn sáng Go...
 • 153
 • 130
 • 0

GIÁO ÁN ANH 7 CẢ NĂM 2010

GIÁO ÁN ANH 7 CẢ NĂM 2010
... page from ? It is from a telephone directory * How to read the telephne numbers : eg : 2 37 789 224 203 72 1 577 843 881 Stop after reading the code and then read every three numbers 22 : two two ... a) The one at number 27 questions given b) The one at number 79 T: call some Ss to answer the questions c) The one at number 79 Ss: raise the hand to d) The one at number 27 T: play the tape for ... nervous, happy and prep on School year 2008 2009 Directed by: Vu Viet Ha 17 Khánh Phú secondary school English lesson plan7 Skill : Listening and speaking Complete the registration form c Teaching...
 • 154
 • 254
 • 2

GIÁO ÁN ANH 9 CẢ NĂM TV 2010

GIÁO ÁN ANH 9 CẢ NĂM TV 2010
... tra lại phần đoán - Yêu cầu học sinh so sánh đáp án với bạn - Yêu cầu học sinh cho đáp án & so sánh với kết dự đoán bảng Giáo viên bật lại băng điểm mà học sinh cha thống đáp án Đáp án: A: Banyan ... Teaching aids: Sách giáo khoa, tranh ảnh IV Teaching procedure The Ts activities The Ssactivities Warm up Ngời soạn: Lý Lan Anh -giáo viên trờng THCS Trần Đăng Ninh 29 Giáo án Anh - Một học sinh ... học sinh đọc to câu trả lời & giải thích .Giáo viên đa đáp - So sánh câu trả lời án Ngời soạn: Lý Lan Anh -giáo viên trờng THCS Trần Đăng Ninh 43 Giáo án Anh Sandra uses the Internet to get information...
 • 88
 • 126
 • 0

GIÁO ÁN ANH 9 CẢ NĂM CHI TIẾT 2010

GIÁO ÁN ANH 9 CẢ NĂM CHI TIẾT 2010
... Teaching aids : text book, III Procedure : Step : organization : Class date of teaching absent students 9D 19/ 9/06 9E 19/ 9/06 Teacher ,s activities Step : warm up ( 7m) Hangman - Draw strokes on the ... Teaching aids : text book, III Procedure : Step : organization : Class date of teaching 9D 26 /9/ 06 9E 26 /9/ 06 Teacher ,s activities Students, activities Step : new lesson Activity : • Matching ... 17 /9/ 06 I Aims : By the end of the lesson , ss will be able to Write a personal letter II Teaching aids : text book, III Procedure : Step : organization : Class date of teaching 9D 20 /9/ 06 9E...
 • 104
 • 193
 • 1

giao an anh 6 ca nam

giao an anh 6 ca nam
... *Asking about name ? What's your name? Eg1:What is your name? ? Who can find the question asking My name is Hoa and answering about name in the Eg2: What is her/his name? dailogue? Her/his name is ... board to greet each others and ask about the name, the age * Answers: ss go on the board and make a dialouge Ex: Hello, My name is Lan What is your name? Hi, Lan My name is Mai How old are you? ... Chất Lượng Cao Mai Sơn phone number: 0127742 763 9 Giáo án tiếng Anh Năm học: 2009 – 2010 Pays attention to pronunciation and stress - Calls some Ss to read new words again ? Can you make an example...
 • 281
 • 145
 • 0

GIÁO ÁN ANH 8 CẢ NĂM CHI TIẾT 2010

GIÁO ÁN ANH 8 CẢ NĂM CHI TIẾT 2010
... He said Mrs Van could reach him at 88 4 84 6 Preparing date: Teaching date: Unit Our past Period 21 lesson : Getting started Listen and read 34 Giáo án Tiếng Anh - Trờng THCS Hải lộc - GV:Nguyễn ... Giáo án Tiếng Anh - Trờng THCS Hải lộc - GV:Nguyễn Thị Thu Lan II Matching the phrases with their meanings A B Hold on Is six thirty all right ? Where is it on ? A bit far from a.Nó đợc chi u ... questions Open pairs Work in groups Listen and copy Giáo án Tiếng Anh - Trờng THCS Hải lộc - GV:Nguyễn Thị Thu Lan Teaching date: Period 28 unit Study habits lesson : Speak A / Aims and Objectives...
 • 131
 • 149
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp theo ba cấp độ tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minh hội sở chínhĐo lường các yếu tố tác động đến sự thoả mãn công việc của cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại huyện bắc tân uyên, tỉnh bình dươngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của công nhân trong các nhà máy sản xuất bao bì nhựa tại khu vực TPHCMĐo lường khả năng sai lệch số liệu báo cáo tài chính của các công ty niêm yết việt nam bằng định luật benfordSự kiêm nhiệm của hội đồng quản trị và thành quả, rủi ro hoạt động của các doanh nghiêp tại viêt namTác động của độ mở thương mại và độ mở tài chính đến phát triển tài chính ở một số quốc gia đang phát triển tại khu vực châu ábáo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngMỘT số câu hỏi ôn tập SINH học 10Nghiên cứu xác định hàm lượng các axit amin trong một số loài nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLCBai tap tong hop KTTC (2016)Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển PID điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba phaThiết kế luật điều khiển PID cho bộ khôi phục điện áp động một phaPhát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon, hóa học 11 trung học phổ thôngQuyền và nghĩa vụ pháp lý của người bị buộc tội trong luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố hà nội)Tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thông báo, hỏi đáp về TBT theo pháp luật nước ngoàiPhân tích tài chính trong đầu tư xây dựng tại Công ty Điện lực Thanh XuânPhân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư vào Khu công nghiệp Thụy VânPhân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thi công chế tạo giàn khoan tự nâng tại Việt NamPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư và xây dựng của Tổng cục dự trữ nhà nước.Xây dựng chiến lược Marketing cho dịch vụ điều dưỡng tận nhà của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình trên địa bàn tỉnh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập