BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO

sáng kiến kinh nghiệm áp dụng định luật bảo toàn electron để giải bài tập hóa học chương nito-photpho

sáng kiến kinh nghiệm áp dụng định luật bảo toàn electron để giải bài tập hóa học chương nito-photpho
... ứng hoá học cho học sinh rèn kĩ giải tập hoá học , việc sử dụng toán có nội dung sử dụng định luật bảo toàn electron để giải có tác dụng to lớn đặc biệt áp ứng phần khúc mắc học sinh giải đề ... cho Một học sinh hiếu học học sinh sau học xong, cha vừa lòng với hiểu biết yên tâm tự giải đợc tập ,vận dụng kiến thức học dể giải tập Bài tập hoá học có tác dụng rèn luyện khả vận dụng kiến thức ... Soạn giải tập vô : Theo phơng pháp bảo toàn electron Thực nghiệm đánh giá việc áp dụng phơng pháp bảo toàn electron V Phơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết Nghiên cứu SGK ,sách tập hoá học...
 • 21
 • 367
 • 2

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực cho học sinh qua hệ thống bài tập hóa học chương nitơ photpho (hóa học 11)

Đổi mới phương pháp kiểm tra  đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực cho học sinh qua hệ thống bài tập hóa học chương nitơ photpho (hóa học 11)
... NGHỆ AN - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN PHƯƠNG KHÁNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC SINH QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP ... Chương KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG NITƠ - PHOTPHO MÔN HÓA HỌC LỚP 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC 2.1 Tổng quan chương nitơ - photpho môn Hóa học lớp 11 (chương ... vấn đề nêu mạnh dạn chọn đề tài: Đổi phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập theo hướng tiếp cận lực học sinh qua hệ thống tập chương nitơ - photpho môn Hóa học lớp 11 (THPT)” làm nội dung nghiên...
 • 143
 • 220
 • 1

Sử dụng hệ thống bài tập hóa học chương nitơ photpho hóa học 11 trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

Sử dụng hệ thống bài tập hóa học chương nitơ – photpho hóa học 11 trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh
... chọn đề tài: Sử dụng hệ thống tập hóa học Chương Nitơ - Photpho Hóa học 11 Trung học phổ thông nhằm phát triển lực giải vấn đề cho học sinh làm đề tài nghiên cứu áp dụng vào trình dạy học Hóa học ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MAI THỊ HIỀN SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƢƠNG NITƠ PHOTPHO HÓA HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC ... học chương Nitơ Photpho Hóa học 11 biện pháp sử dụng để phát triển lực GQVĐ cho học sinh Vấn đề nghiên cứu Lựa chọn, xây dựng sử dụng hệ thống tập hóa học Chương Nitơ Photpho Hóa học 11 để...
 • 14
 • 228
 • 0

Phát triển năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh qua hệ thống bài tập hóa học chương nitơ lớp 11 ở trường trung học phổ thông

Phát triển năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh qua hệ thống bài tập hóa học chương nitơ lớp 11 ở trường trung học phổ thông
... tài: Phát triển lực nhận thức cho học sinh qua hệ thống tập hóa học chƣơng Nitơ lớp 11 trƣờng trung học phổ thông Tôi chọn đề tài với mong muốn xây dựng hệ thống tập chƣơng Nitơ lớp 11 từ ... Thực trạng vấn đề phát triển lực nhận thức học sinh qua môn hóa học Nội dung biện pháp phát triển lực nhận thức, bồi dƣỡng tƣ cho học sinh giảng dạy chƣơng Nitơ lớp 11 trƣờng phổ thông Thực nghiệm ... hóa học - Bản chất lực trí tuệ - Tƣ hóa học tầm quan trọng phát triển tƣ - Mối quan hệ tập hóa học phát triển học sinh - Xu đổi phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực hóa hoạt động nhận thức...
 • 117
 • 462
 • 3

SKKN ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON ĐỂ GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC CHƯƠNG NITƠ-PHỐT PHO

SKKN ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON ĐỂ GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC CHƯƠNG NITƠ-PHỐT PHO
... phản ứng hoá học cho học sinh rèn kĩ giải tập hoá học , việc sử dụng toán có nội dung sử dụng định luật bảo toàn electron để giải có tác dụng to lớn đặc biệt áp ứng phần khúc mắc học sinh giải đề ... electron Định luật bảo toàn điện tích Định luật bảo toàn địên tích thớc đo đắn nhiều định luật vật lý ,hoá học có liên quan đến điện tích ta xét số hệ định luật phổ biến vào toán hoá học Các hệ áp dụng ... thống tập hoá học vô vơ chơng trình hoá học THPT IV Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lí luận tập hoá học thực trạng việc giải tập hoá học học sinh phổ thông Nghiên cứu lý thuyết định luật bảo toàn...
 • 19
 • 552
 • 4

Nghiên cứu sử dụng hệ thống bài tập hoá học chương nitơ hoá học 11 nâng cao THPT theo hướng dạy học tích cực trần thu trang

Nghiên cứu sử dụng hệ thống bài tập hoá học chương nitơ  hoá học 11 nâng cao  THPT theo hướng dạy học tích cực  trần thu trang
... dạy học hóa học trường THPT 4.2 Đối tƣợng nghiên cứu Hệ thống câu hỏi tập hóa học chương Nito – Hóa học 11NC phương pháp sử dụng dạy học Hóa học theo hướng dạy học tích cực Giả thiết khoa học ... tài: Nghiên cứu sử dụng hệ thống tập hóa học chương Nitơ – Hóa học 1 1nâng cao THPT theo hướng dạy học tích cực ” công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn cô giáo - PGS.TS Nguyễn Thị Sửu Các số liệu, ... hợp hệ thống tập tính hiệu đề xuất phương hướng sử dụng BTHH chương Nito – Hóa học 11NC theo hướng dạy học tích cực Khách thể nghiên cứu đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy...
 • 87
 • 187
 • 0

THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG NITO PHOTPHO HÓA HỌC LỚP 11NÂNG CAO CÓ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH THPT

THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG NITO PHOTPHO HÓA HỌC LỚP 11NÂNG CAO CÓ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH THPT
... hoạt động học tập sử dụng thí nghiệm hóa học dạy học hóa học chương Nito Photpho Hóa học 11 nâng cao - Nghiên cứu cách sử dụng thí nghiệm hóa học nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh THPT ... thống thí nghiệm, đề xuất quy trình sử dụng thí nghiệm dạy học hóa học để tạo hứng thú học tập cho học sinh - Thiết kế hoạt động học tập chương Nito- Photpho hoá học lớp 11 nâng cao sử dụng hệ thống ... thí nghiệm hóa học dạy học hóa học 2.2.3 Quy trình sử dụng thí nghiệm hóa học nhằm tạo hứng thú học tập cho HS THPT 2.2.4 Hệ thống thí nghiệm hóa học chương Nito- photpho hoá học lớp 11 Nâng cao...
 • 89
 • 219
 • 0

Bài tập đầy đủ Chương Nito - photpho(hay)

Bài tập đầy đủ Chương Nito - photpho(hay)
... nito tương đối trơ : A Trong phân tử nito có liên kết (cộng hoá trị không phân cực) bền B Phân tử nito không phân cực C Nito có độ âm điện lớn nhóm VA D Nito có bán kính nguyên tử nhỏ Câu 40 ... NH4+...
 • 4
 • 3,079
 • 424

bài tập hóa học chương este lipit

bài tập hóa học chương este lipit
... C2H3COOH k x + (4 k ) y = 1,4 Este thu c l C2H3COOC3H7 v nEste = 0,2 mol Vy lng mEste = 0,2 114.80% = 18,24 g Chn ỏp ỏn D Vớ d 15: Thy phõn hon ton 0,2 mol mt este E cn dựng va 100 gam dung ... 884 = 190 Chn ỏp ỏn A Vớ d 8: Trong Lipit khụng tinh khit thng ln mt lng nh axit mono cacboxylic t Ch s axit ca Lipit ny l Khi lng NaOH cn dựng trung hũa gam Lipit ú l: A mg B mg C mg D mg GII: ... Mt este cú CTPT l C3H6O2, cú phn ng gng vi dung dch AgNO3 NH3 CTCT ca este l: Tell: 0935 984 375 01647 58 24 26 Trang Bi chng Phm Huy Quang A HCOOC2H5 B CH3COOCH3 C HCOOC3H7 D CH3COOC2H5 Este...
 • 15
 • 303
 • 2

BÀI TẬP TỰ LUẬN CHƯƠNG NITƠ–PHOTPHO pptx

BÀI TẬP TỰ LUẬN CHƯƠNG NITƠ–PHOTPHO pptx
... dung dịch đựng lọ nhãn sau: BaCl2 ; NH4Cl ; (NH4)2SO4 ; NaOH ; Na2CO3 76) Hợp chất MX2 phổ biến tự nhiên Hòa tan MX2 dung dịch HNO3 đặc nóng, dư ta thu dung dịch A Cho A tác dụng với BaCl2 thấy...
 • 11
 • 715
 • 39

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG NITƠ PHOTPHO (LỚP 11) pot

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO (LỚP 11) pot
... Câu 95 Câu câu sau A Nitơ không trì hô hấp nitơ khí độc B Vì có liên kết ba, nên phân tử nitơ bền nhiệt độ thường trơ mặt hoá học C Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể tính khử D Trong ... bazơ C trung tính D không xác định Câu 78 Khối lượng quặng photphorit chứa 65% Ca3(PO4)2 cần lấy để điều chế 150 kg photpho (có 3% photpho hao hụt trình sản xuất) A 1,189 B 0,2 C 0,5 D 2,27 Câu ... phần trăm N2 thể tích A 25% B 75% C 20% D 80% Câu 23 Một oxit nitơ có công thức NO x nitơ chiếm 30,43% khối lượng Công thức oxit nitơ A NO B NO2 C N2O3 D N2O5 Câu 24 Trong bình kín chứa 10 lít...
 • 8
 • 647
 • 41

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG NITƠ PHOTPHO (LỚP 11) ppt

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO (LỚP 11) ppt
... Câu 95 Câu câu sau A Nitơ không trì hô hấp nitơ khí độc B Vì có liên kết ba, nên phân tử nitơ bền nhiệt độ thường trơ mặt hoá học C Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể tính khử D Trong ... bazơ C trung tính D không xác định Câu 78 Khối lượng quặng photphorit chứa 65% Ca3(PO4)2 cần lấy để điều chế 150 kg photpho (có 3% photpho hao hụt trình sản xuất) A 1,189 B 0,2 C 0,5 D 2,27 Câu ... phần trăm N2 thể tích A 25% B 75% C 20% D 80% Câu 23 Một oxit nitơ có công thức NO x nitơ chiếm 30,43% khối lượng Công thức oxit nitơ A NO B NO2 C N2O3 D N2O5 Câu 24 Trong bình kín chứa 10 lít...
 • 8
 • 527
 • 12

skkn kinh nghiệm giải nhanh áp dụng cho các bài tập hóa học chương sắt

skkn kinh nghiệm giải nhanh áp dụng cho các bài tập hóa học chương sắt
... Kinh nghiệm giải nhanh áp dụng cho tập chương sắt KINH NGHIỆM GIẢI NHANH ÁP DỤNG CHO CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG SẮT A.ĐẶT VẤN ĐỀ I LỜI MỞ ĐẦU Phấn đấu nâng cao chất lượng dạy học nghành ... Lâm – Năm học 2011-2012 18 Kinh nghiệm giải nhanh áp dụng cho tập chương sắt C KẾT LUẬN I PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Các phương pháp giải nhanh áp dụng cho tập chương sắt áp dụng luyện tập ,giờ tự ... Năm học 2011-2012 21 Kinh nghiệm giải nhanh áp dụng cho tập chương sắt Nguyễn Ngọc Quang Phương pháp dạy học hoá học Nguyễn Quang Vinh Phát triển tư sáng tạo cho học sinh thông qua tập hoá học...
 • 22
 • 335
 • 0

BÀI TẬP TỰ LUẬN CHƯƠNG NITƠ–PHOTPHO pdf

BÀI TẬP TỰ LUẬN CHƯƠNG NITƠ–PHOTPHO pdf
... tím, phân biệt dung dịch đựng BaCl2 ; NH4Cl ; (NH4)2SO4 ; NaOH ; Na2CO3 76) Hợp chất MX2 phổ biến tự nhiên Hòa tan MX2 dung dịch HNO3 đặc nóng, dư ta thu dung dịch A Cho A tác dụng với BaCl2 thấy...
 • 11
 • 397
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm chương nitơ photphobài tập tự luận chương nitơ photphobài tập hóa học chương 2 của nguyễn thị thảo minhbai tap hoa hoc chuong 1 lop 8bài tập hóa học chương 1 lớp 9bài tập hóa học chương 1 lớp 10bai tap hoa hoc chuong 2 lop 12bai tap hoa hoc chuong 3 lop 10 nang caobài tập tự luận chương nito photpho co dap anbai tap hoa hoc chuong 1 lop 11bài tập trắc nghiệm chương nito photpho có đáp ánbai tap hoa hoc chuong 2 lop 11 nang caocách giải bài tập hóa 11 chuong nitobai tap hoa hoc chuong estelipit co dap anbai tap hoa hoc chuong 1 hoa 11MÔ PHỎNG NHẬN DIỆN màu sắcTÌM HIỂU mô HÌNH CHUYỂN TIẾP TRONG hệ THỐNG SONG CÔNG sử DỤNG THUẬT TOÁN GIẢI mã và CHUYỂN TIẾPMẠCH QUÉT MA TRẬN PHÍM 4x4TÌM HIỂU TỔNG QUAN về xử lý ẢNH số GRAYSCALEĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIAO THỨC COMPUTE AND FORWARD TRONG MẠNG TRUYỀN THÔNG hợp tácĐẾM SP DÙNG LED HỒNG NGOẠI HIỂN THỊ LED 7 đoạnCLASS SMART ROOM (phòng học thông minh)BÃI đậu XE hơi báo CHỖ TRỐNGVẬT lí 12 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA học kỳ i dũ PHÙNGTổng hợp hạt nano tio2 fe2o3 và ứng dụng trong xử lý amoxicillinTìm hiểu về công nghệ cracking xúc tác trong nhà máy lọc dầuCA CAO NHỮNG ẢNH HƯỞNG đến sức KHỎE KHI sử DỤNG CA CAO và các sản PHẨM CHẾ BIẾN từ CA CAOBảng LED ma trận nhấp nháy theo điệu nhạcSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIN HỌC một số biện pháp giúp học sinh bảo bảo quản máy vi tính trong quá trình thực hành ở trường trung học cơ sở thạnh lợiSÁNG KIIE6N1 KINH NGHIỆM LỊCH SỬ 9 Một số biện pháp tích hợp tình yêu quê hương đất nước qua bài giảng môn Lịch sử 9 trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi huyện Tháp MườiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM Một số giải pháp của giáo viên chủ nhiệm nhằm giúp học sinh lớp 6a2 tiến bộ trong học tập ở trường trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN Một số giải pháp rèn luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình cho học sinh lớp 8A2 Trường TRUNG HỌC CƠ SỞ Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN 8Các phương pháp giúp học sinh khắc sâu và vận dụng Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ cho học sinh lớp 8Á Trường TRUNG HỌC CƠ SỞ Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM Một số giải pháp duy trì sĩ số học sinh lớp chủ nhiệm cấp trung học cơ sởSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ Một số giải pháp nâng cao tỷ lệ học sinh học tập tiếp tục sau tốt nghiệp trung học cơ sở ở trường trung học cơ sở Thạnh Lợi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập