THÉP VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP (CHI TIẾT CUỐI BÀI POWERPONT)

công nghệ nhiệt luyện thấm nitơ thể khí sử dụng khí NH3 cho thép SKD11 dùng làm khuôn dập nguội

công nghệ nhiệt luyện và thấm nitơ thể khí sử dụng khí NH3 cho thép SKD11 dùng làm khuôn dập nguội
... bảo không làm thay đổi tổ chức sau ram nhiệt độ thấm nitơ phải thấp nhiệt độ ram khoảng 300-500C 1.6 Thấm nitơ thép SKD11 1.6.1 Mục đích thấm nitơ cho thép làm khuôn dập nguội Thép SKD11 với ... phương pháp thấm nitơ Hiện có hai phương pháp thấm nitơ là: thấm nitơ thể lỏng thấm nitơ thể khí Tuy nhiên, phương pháp thấm nitơ thể khí hay dùng có ưu điểm như: Hiệu thấm nitơ cao, kết thấm ổn ... đột dập (a) khuôn dập vuốt (b) 1.2 Điều kiện làm việc yêu cầu tính khuôn dập nguội 1.2.1 Điều kiện làm việc khuôn dập nguội Trong trình làm việc khuôn dập nguội bị mài mòn phải chịu ma sát lớn dập, ...
 • 61
 • 5,548
 • 48

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 1

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 1
... để; + Thép lắng: khử oxy triệt để; + Thép nửa lắng: mức độ khử oxy nằm thép lắng thép sôi 1. 1.3 Ký hiệu thép Theo TCVN, thép ký hiệu sau: + Thép cacbon thông dụng: CT 31; CT34; ;CT 51, CT loại thép ... d) Phân loại theo công nghệ nấu luyện Theo thiết bị nấu luyện, thép chia ra: + Thép lò mactanh; + Thép lò thổi; + Thép lò điện Theo mức độ khử oxy nấu luyện, thép chia ra: + Thép sôi: khử oxy ... Sắt thép phế ôxy Hoàn nguyên thể lỏng Quặng sắt Khí lò cao Hình 1. 1 trình bày sơ đồ lưu trình luyện thép Gang luyện thép Xỉ Gang đúc Lò điện Lò thổi Lò tinh luyện Thép đúc Đúc phôi Cán Hình 1. 1...
 • 5
 • 4,021
 • 110

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 2

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 2
... 0,16÷0 ,25 ≤0 ,2 0,06 60 0,04 - 12 - Xp 01 2, 0 0,1 60 0,04 Xp 0,50÷1,0 2, 5÷3,0 0,10 60 0,04 Xp 1,1 2, 0 2, 5÷3,0 0,10 60 0,04 Xp 2, 1÷4,0 2, 5÷3,0 0,10 65 0,04 Xp Ferôcrôm 0 ,26 ÷0,50 4,1÷6,5 2, 0÷5,0 ... mactanh 85 - 0 ,2 - 20 ÷50 Lò thổi 85 - 0 ,2 - 5÷50 Lò điện 85 0 ,2 0,5 5÷50 Sa thạch: thành phần SiO2, bảng 2. 13 nêu thành phần số loại sa thạch hay dùng tạo xỉ luyện thép nước ta Bảng 2. 13 Thành ... dùng tạo xỉ luyện thép Thành phần hóa học (%) Địa danh khai thác Fe S SiO2 Al2O3 CaO MgO 0,08 93 0 ,2 0,1 Tĩnh Gia 1 ,2 - 88 10 0,1 0 ,2 Phà Cấm Nghệ An 1,8 - 93 0,7 0,1 Thái Nguyên 2. 1.4 Chất tăng...
 • 14
 • 1,346
 • 17

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 3

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 3
... 781,47 - 497,78 Si + O = SiO - 690,28 - 581,17 - 872,99 2Mn + O = 2MnO -6 24,67 - 535 ,91 - 779,58 2Fe + O = 2FeO - 39 9,10 - 31 3, 13 - 540,10 Ni + O = NiO - 30 6,27 -1 90,54 - 33 9,24 Cu + O = CuO -1 90,92 ... trình nấu luyện - 44 - 3. 4 Cân nhiệt trình luyện thép 3. 4.1 Nguồn nhiệt cung Nguồn nhiệt cung cấp cho lò trình luyện thép chia làm hai dạng: + Nhiệt hóa học + Nhiệt vật lý a) Nhiệt hóa học: Nhiệt ... riêng nhiệt độ chảy số oxyt hợp chất xỉ - 43 - Bảng 3. 3 Trọng lượng riêng nhiệt độ nóng chảy số hợp chất Trọng lượng riêng Nhiệt độ chảy (g/cm3) (oC) 5,7 1420 Fe3O4 5,1 5,2 1 538 phân hủy Fe2O3 5,24...
 • 22
 • 864
 • 14

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 4

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 4
... 1,65 ÷ 1,72 1, 74 ÷ 1,80 1,66 ÷ 1,73 1, 74 ÷ 1,81 5,0 ÷ 6,5 4, 5 ÷ 5,5 4, 5 ÷ 5,75 4, 0 ÷ 5,0 Điện trở suất (Ωmm2/m) - 57 - Uốn (MPa) 9,0 ÷ 14, 0 - 8,5 ÷ 13,5 - Nén (MPa) 6,6 ÷ 10,0 14, 0 ÷ 20,0 6,0 ... 2200 ÷ 340 0 40 0 18000 ÷ 23000 150 3500 ÷ 42 00 45 0 22000 ÷ 30000 200 5000 ÷ 6900 500 25000 ÷ 340 00 250 7000 ÷ 10000 Chỉ tiêu hóa lý điện cực grafit siêu công công suất cho bảng (4. 5) Bảng 4. 5 Chỉ ... nguyên (hình 4. 7) - 54 - 267V 8000 1700 7000 1600 210V 6000 210V 210V 5000 1500 210V 157V 157V 40 00 3000 2000 121V 1000 121V Hình 4. 7 Chế độ điện cho mẻ luyện thép lò hồ quang 30 Để giảm công suất...
 • 17
 • 727
 • 24

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 5

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 5
... 110 150 1400 50 00 1170 1180 1100 140 100 130 1200 4000 1100 970 970 50 0 90 1 25 680 1400 830 720 720 200 90 130 150 250 650 56 0 56 0 304 30 48 - 69 - 5. 3 Công nghệ luyện thép lò cảm ứng Khi nấu thép ... phần, khử oxy thép 5. 4 Thiết bị công nghệ nấu thép số lò điện khác 5. 4.1 Nấu thép lò điện xỉ Lò điện xỉ dùng để luyện lại nhằm nâng cao độ thép, sơ đồ nguyên lý cấu tạo lò trình bày hình 5. 3 Lò gồm ... xác định theo công thức sau: δ = 5, 03.10 ρ µ.f Trong đó: ρ - điện trở suất vật liệu [Ω.cm]; µ - độ từ thẩm vật liệu; f - tần số dòng điện [Hz] Nhiệt toả xác định theo công thức: - 64 - W2 = 2.I...
 • 10
 • 619
 • 27

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 6

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 6
... khác luyện thép từ gang có Si >1,5% P cao, luyện thép C > 0 ,6% có nhiều khó khăn - 74 - Hiện nay, lò thổi đáy, lò thổi đáy axít sử dụng, chương chủ yếu giới thiệu thiết bị công nghệ luyện thép ... 0,1 kg + 3 46, 0 18,90 Sắt oxy hóa 0,1 kg + 48,3 2 ,63 Vôi** 1,0 kg - 288,0 15,7 Vảy sắy 1,0 kg - 61 0,0 33,0 Thép vụn 1,0 kg - 238,0 12,8 CO2 vôi 1,0 kg - 81,5 4,45 Độ ẩm gió 18g/m3 - 64 ,1 3,50 Kéo ... thải, mũi lò có bố trí lỗ thép Để quay lò dùng cấu quay khí thủy lực - 86 - A B A B Lớp gạch công tác Vỏ thép Lớp đầm Lớp gạch cách nhiệt Lớp gạch công tác Vỏ thép Hình 6. 5 Sơ đồ cấu tạo lò LD...
 • 17
 • 1,259
 • 25

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 7

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 7
... luyện Hiện đa số lò mactanh công việc điều chỉnh chế độ nhiệt tự động hóa - 90 - 7. 3 Công nghệ nấu thép lò mactanh 7. 3.1 Nấu thép lò mactanh bazơ a) Nguyên, nhiên, vật liệu: nguyên vật liệu luyện ... với loại thép cacbon vừa Khi luyện thép cacbon cao, nhiệt độ luyện thấp tương đối thấp nên Si khó hoàn nguyên, cacbon đạt yêu cầu Si thiếu Ngược lại, luyện thép cacbon thấp, nhiệt độ luyện tương ... 0,10 ÷ 0,12% trước khử oxy lượng Si thường không vượt 0, 17% Đặc điểm phương pháp luyện tất loại thép cacbon thấp, vừa cao - 93 - - 94 - ...
 • 6
 • 934
 • 25

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 8

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 8
... - lượng nhiệt nhiệt; Q2 - lượng nhiệt kết tinh; Q1 - lượng nhiệt nguội Bảng 8. 1 cho lượng nhiệt tỏa đúc số loại phôi thép Bảng 8. 1 Lượng nhiệt tỏa đúc số loại phôi thép Mác thép Lượng nhiệt tỏa ... tự thép sôi 8. 3.3 Công nghệ đúc khuôn a) Công nghệ đúc thép lắng Nhiệt độ rót: nhiệt độ bắt đầu kết thúc kết tinh mác thép khác nên cần xác định nhiệt độ rót cho mác thép Công thức xác định nhiệt ... 8. 4.3 Công nghệ đúc thỏi liên tục a) Nhiệt độ đúc: nhiệt độ đúc nhiệt độ nước thép rót khuôn, chọn dựa vào mác thép, kết cấu thùng kết tinh tốc độ đúc b) Thao tác chuẩn bị: tiến hành chuyển thép...
 • 24
 • 839
 • 11

Nghiên cứu chế độ điện công nghệ nấu luyện mác thép 30Cr8 chịu mài mòn

Nghiên cứu chế độ điện và công nghệ nấu luyện mác thép 30Cr8 chịu mài mòn
... nhu cầu thép hợp kim, có thép hợp kim chịu m i mòn cần phải nhiều hơn, cấp bách so với nớc có độ phát triển Đề t i: Nghiên cứu chế độ điện v công nghệ nấu luyện mác thép 30Cr8 chịu m i mòn 11 ... i: Nghiên cứu chế độ điện v công nghệ nấu luyện mác thép 30Cr8 chịu m i mòn 14 Trờng Đại Học Bách Khoa Hà Nội Đồ án tốt nghiệp Cờng độ hao mòn l tiếp xúc đ n hồi Khi biến dạng dẻo cờng độ hao mòn ... công nghệ sản xuất thép chịu m i mòn ng y c ng ổn định, thục, tiên tiến v hiệu 1.2 Đánh giá thực trạng sản xuất v nhu cầu thép nớc Đề t i: Nghiên cứu chế độ điện v công nghệ nấu luyện mác thép 30Cr8...
 • 88
 • 334
 • 1

CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP

CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP
... THUẬT VẬT LIỆU 30 CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP 6.3 RAM THÉP 6.3.1 Định nghĩa mục đích a, Định nghĩa - Ram phương pháp nhiệt luyện nung nóng thép qua đến nhiệt độ thấp Ac1 giữ nhiệt để Mactenxit ... + Thép < 0,25%C - thường hoá; + Thép 0,3÷0,65%C - Ủ hoàn toàn; + Thép > 0,7%C - Ủ không hoàn toàn Trần Thế Quang – BỘ MÔN KỸ THUẬT VẬT LIỆU 12 CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP 6.2 TÔI THÉP ... 6.2.1 Định nghĩa mục đích a, Định nghĩa - Tôi thép phương pháp nhiệt luyện nung thép đến nhiệt độ cao nhiệt độ tới hạn (Ac1) để làm xuất Austenit, giữ nhiệt làm nguội nhanh để biến thành Mactenxit...
 • 40
 • 531
 • 15

CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP ppsx

CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP ppsx
... THUẬT VẬT LIỆU 30 CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP 6.3 RAM THÉP 6.3.1 Định nghĩa mục đích a, Định nghĩa - Ram phương pháp nhiệt luyện nung nóng thép qua đến nhiệt độ thấp Ac1 giữ nhiệt để Mactenxit ... + Thép < 0,25%C - thường hoá; + Thép 0,3÷0,65%C - Ủ hoàn toàn; + Thép > 0,7%C - Ủ không hoàn toàn Trần Thế Quang – BỘ MÔN KỸ THUẬT VẬT LIỆU 12 CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP 6.2 TÔI THÉP ... 6.2.1 Định nghĩa mục đích a, Định nghĩa - Tôi thép phương pháp nhiệt luyện nung thép đến nhiệt độ cao nhiệt độ tới hạn (Ac1) để làm xuất Austenit, giữ nhiệt làm nguội nhanh để biến thành Mactenxit...
 • 40
 • 285
 • 0

CÁC CÔNG NGHỆ CƠ BẢN TRONG XỬ LÍ NHIỆT THÉP (CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN) ppt

CÁC CÔNG NGHỆ CƠ BẢN TRONG XỬ LÍ NHIỆT THÉP (CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN) ppt
... rời , cách xa , làm hại tính dẻo TƠI THÉP: Trong cơng nhiệt luyện , tơi thép ngun cơng quan trọng a Định nghĩa mục đích : Định nghĩa: Tơi thép phương pháp nhiệt luyện bao gồm nung nóng thép lên ... chuyển mơi trường cách tơi Trong cách tơi thép tơi nhúng vào mơi trường lỏng nóng chảy có nhiệt độ cao điểm Mđ khoảng 50 - 100 oC, thép bị nguội đến nhiệt độ giữ nhiệt để đồng nhiệt độ tiết diện ... KIỂM NHIỆT: a/ Ảnh hưởng nhiệt độ: 65 Nhiệt độ yếu tố định đến chất lượng đạt Thiếu nhiệt q nhiệt làm xấu chất lượng Sai số khống chế nhiệt độ nhiệt luyện thép ±100C, nên việc kiểm tra nhiệt...
 • 23
 • 833
 • 9

Công nghệ nhiệt luyện thép c40 potx

Công nghệ nhiệt luyện thép c40 potx
... ak :Độ dai va đập ak, kJ/m2 ≥600 NHIỆT LUYỆN  Phương pháp nhiệt luyện là: - Ủ nhiệt độ 1600 – 1800 oF( 870 – 980 oC) làm nguội chậm lò để đồng tổ chức làm mềm thép Độ cứng đạt khoảng 160 HB  ... Normalisierung) BẢNG QUY ĐỔI Tiêu chuẩn TCVN Mác thép C40 C40 ΓOCT 40 JIS S40C (S40CK) ASTM (AISI/SAE) 1040 CƠ TÍNH Cơ tính sau thường hóa Mác thép ơ0.2 MPa C40 ơb MPa ≥580 ≥340 δ5,% Ψ,% HB Độ cứng sau ... tính tổng hợp cao)  Nhiệt luyện hóa tốt ( ram cao) đạt yêu cầu  Tổ chức sau nhiệt luyện Xoocbit Ram THÀNH PHẦN HÓA HỌC  Cacbon: hàm lượng C nằm khoảng 0.3 – 0.5% để thép có kết hợp hài hòa...
 • 11
 • 990
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ nhiệt luyện thépgiáo trình công nghệ nhiệt luyện thépcông nghệ nhiệt luyện thép chương 4công nghệ nhiệt luyện thép chương 5công nghệ nhiệt luyện thép chương 6công nghệ nhiệt luyện thép chương 7công nghệ nhiệt luyện thép gió9 nhiệt luyện các chi tiết thép sau cán và rèntạp chí khoa học và công nghệ nhiệtquy trình công nghệ nhiệt luyệnthiết lập quy trình công nghệ nhiệt luyệngiáo trình công nghệ nhiệt luyệncông nghệ nhiệt luyện nhômsách công nghệ nhiệt luyệnviện khoa học và công nghệ mỏ luyện kimĐa dạng sinh học cá và sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học cá để đánh giá chất lượng nước tại vùng Cửa Đại, tỉnh Quảng NamDạy học chủ đề tích hợp nội dung thực hiện với kiến thức hóa học chương Oxi - Lưu huỳnh lớp 10 nâng cao kết quả học tập của học sinhSKKN: Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp một ở trường tiểu học Nga ThànhSKKN: Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập phân môn địa lí lớp 5 ở trường Tiểu học Nga TrungChuong 3 moi truong quan triANTEN KHUNG CÓ VỎ BỌC KIM VÀ ANTEN KHUNG LỚNTạo động lực lao động tại Tổng công ty 789Bộ quốc phòng (LV thạc sĩ)IELTS TEST BUILDER BOOK PDF FREEAnten nguyen to dipoleskkn một số biện pháp hướng dẫn rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Coma18 (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công ThươngĐỀ CƯƠNG môn QLNN về AN NINH QUỐC PHÒNG 2Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục thuế huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH xuân cươngĐề cương luận văn QUẢN lý HOẠT ĐỘNG tổ CHUYÊN môn TRƯỜNG THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới GIÁO dụcTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚCLập kết hoạch PR cho công ty cổ phần TraphacoSổ tay nuôi ong cho mọi nhàBột mì vĩnh cửu alexanderromanovichbelyaev
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập