bài tập môn xác suất

Bài tập môn xác suất thống kê doc

Bài tập môn xác suất thống kê doc
... Tính xác suất SV đậu môn c/ Tính xác suất SV rớt cà môn d/ Nếu biết SV đậu môn Triết , Xác suất SV đậu môn Toán ? e/ Nếu biết SV rớt môn TCC , xác suất SV đậu môn Triết ? f/ Nếu biết SV rớt môn ... Hai công ty tập đoàn kinh doanh mặt hàng ,xác suất công ty A thua lỗ 15% ,xác suất công ty B thua lỗ 20% , xác suất công ty thua lỗ 10% a/ Tính xác suất có công ty thua lỗ b/ Tính xác suất có công ... thi đấu trận ,xác suất SV A thắng : 60% xác suất SV B thắng : 80% xác suất SV C thắng : 70%, Tính xác suất đội tuyển thắng a/ Ít trận b/ Đúng trận c/ Biết tuyển thắng trận , tính xác suất A thua...
 • 23
 • 981
 • 3

Bài tập môn xác suất thống kê - Chương 8 potx

Bài tập môn xác suất thống kê - Chương 8 potx
... hàm hồi quy dạng tuyến tính Y X ĐÁP SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG VIII b) yx =0,933x + 4, 785 yx = 2,23x + 26,505 yx = -0 ,32x + 103,59 yx = -0 ,04x + 2,146 yx = 0, 288 x – 6,942 ... 80 100 120 4 Cho bảng số liệu sau: X Y 1,25 1,5 1,75 2,25 13 4 18 23 28 a) Vẽ đường hồi quy Y X b) Hãy ước lượng hàm hồi quy dạng tuyến...
 • 3
 • 609
 • 0

Nghiên cứu, biên soạn, tập bài giảng môn xác suất thống kê dùng cho trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Nghiên cứu, biên soạn, tập bài giảng môn xác suất thống kê dùng cho trường Đại học Dân lập Hải Phòng
... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÒNG ISO 9001 : 2008 NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN TẬP BÀI GIẢNG MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ DÙNG CHO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Chủ nhiệm đề ... tài: Nghiên cứu biên soạn tập giảng môn xác suất thống dùng cho Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Cho đến nay, khẳng định đề tài hoàn toàn 2.Mục tiêu đề tài Đề tài tập trung xây dựng giảng ... y học Môn học Xác suất thống môn học quan trọng bậc đại học. Ở nước ta, số sách xác suất thống xuất nhiều Tuy nhiên đề tài trình bày vấn đề tương ứng với nội dung giảng dạy môn học Xác suất...
 • 101
 • 727
 • 0

Đề cương và bài tập ôn tập môn xác suất thống kê

Đề cương và bài tập ôn tập môn xác suất thống kê
... 0,95 b) Nếu công nhân hoàn thành sản phẩm 34 phút gọi có tay nghề cao Hãy tìm khoảng tin cậy số công nhân có tay nghề cao với độ tin cậy 0,95 Đề cương ôn tập môn xác suất thống toán c) Với ... sinh sống sử dụng sản phẩm ga công ty A B Điều tra ngẫu nhiên 600 hộ khu phố thấy có 400 hộ dùng ga, có 260 hộ sử dụng ga công ty A Đề cương ôn tập môn xác suất thống toán a) Với độ tin cậy 95% ... Đề cương ôn tập môn xác suất thống toán c) Gọi Y số chi tiết đạt tiêu chuẩn khilấy ngẫu nhiên 100 chi tiết Tính E(Y ) 1.5 Thời gian X (phút) hoàn thành sản phẩm công nhân nhà...
 • 4
 • 4,614
 • 27

Bộ đề thi và kèm bài giải môn xác suất thống kê

Bộ đề thi và kèm bài giải môn xác suất thống kê
... xuất sản phẩm loại I với máy 0,6 0,7 a Tính xác suất để A thưởng b Giả sử A dự thi 200 lần, số lần A thưởng tin bao nhiêu? c A phải dự thi lần để xác suất có lần thưởng không 90%? Theo dõi số kẹo ... hộp đó, ngược lại loại Giả sử kiểm tra 100 hộp a Tính xác suất có 25 hộp nhận b Tính xác suất không 30 hộp nhận c Phải kiểm tra hộp để xác suất có hộp nhận ≥ 95% ? Tiến hành khảo sát số gạo bán ... nhiều Các linh kiện hỏng độc lập với a Tìm xác suất để có linh kiện loại A hỏng b Tìm xác suất để máy tính ngưng hoạt động c Giả sử có linh kiện hỏng Tìm xác suất để máy ngưng hoạt động hai trường...
 • 32
 • 7,071
 • 30

Hướng dẫn ôn tập môn xác suất và thống kê toán

Hướng dẫn ôn tập môn xác suất và thống kê toán
... môn m t cách ñ c l p v i nhau, xác su t nh n ñư c m t ñi m s ñó c ba môn ñ u Xác su t ñ thi m t môn ñư c ñi m tám 0,18; dư i ñi m tám 0,65 Xác su t c ba môn ñ u ñư c ñi m mư i 0,000343.Tính xác ... nhiên th c t kh c hai công ty thua l ch 0,1 Tìm xác su t bi n c sau ñây: a Ch có m t công ty thua l b Có nh t m t công ty làm ăn không thua l 3/ công th c xác su t ñ y ñ – công th c bayes Bài t ... ñ n Tìm xác su t m c tiêu th nh t trúng ñ n (gi thi t ñ n không th m t lúc trúng c hai m c tiêu) Bài 1.7 Hai Công ty A B kinh doanh m t m t hàng Xác su t công ty A thua l 0,2 xác su t công ty...
 • 25
 • 2,733
 • 5

ĐỀ THI ôn tập môn xác SUẤT THỐNG kê1x

ĐỀ THI ôn tập môn xác SUẤT THỐNG kê1x
... bảng phân phối xác xuất sau: Y\X 0.15 0.3 0.06 0.1 0.25 0.03 10 0.04 0.07 a/ Cov(X,Y)= -0.555 b/ Cov(X,Y)= 0.91 c/ Cov(X,Y)= -0.43 d/ cov(X,Y)=-0.63 Câu 7: Hai xạ thủ bắn vào kia, xác xuất bắn ... sản phẩm Tìm xác xuất để sản phẩm lấy lần sau sản phẩm loại A A/ 46/65 B/ 46/225 C/ 46/675 D/ 13/30 Câu 9: Một xúc sắc cân đối, đồng chất gieo lần, Gọi X số lần xuất mặt chấm Tính xác xuất để ... Cov(X,Y)= -0.43 d/ cov(X,Y)=-0.63 Câu 7: Hai xạ thủ bắn vào kia, xác xuất bắn trúng xạ thủ thứ 0,7, xác xuất bắn trúng xạ thủ thứ 0.8, Gọi X số viên đạn bắn trúng bia, tính kì vọng X A/ 1.54 B/ 1.75...
 • 3
 • 1,117
 • 6

Bai tap ve xac suat

Bai tap ve xac suat
...
 • 14
 • 4,323
 • 11

Bài giảng môn Xác suất thống kê

Bài giảng môn Xác suất thống kê
... “không có mà ầm ỉ” Phải tính xác suất này, xác suất “xứng danh đại anh hùng”! Học xác suất mà “không thấy xác suất đâu”, học quan hệ chán chết!  Tuy nhiên gặp toán xác suất đòi hỏi phải biết cách ... tốt  c)Tính xác suất lấy viết tốt  d)Tính xác suất lần lấy viết tốt  e) Biết lần lấy viết tốt, tính xác suất lần lấy viết xấu  f)Tính xác suất không lấy viết tốt  g)Tính xác suất lấy viết ... nghóa xác suất biến cố theo cổ điển  Các công thức tính xác suất:  Công thức cộng  Công thức xác suất có điều kiện  Công thức nhân  Công thức xác suất đầy đủ  Công thức Bayes 137 138 BÀI...
 • 132
 • 1,163
 • 0

Tài liệu BÀI GIẢNG MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ pptx

Tài liệu BÀI GIẢNG MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ pptx
... = ∑P ( Ai ) Nguyên lý xác suất lớn xác suất nhỏ 3.1 Nguyên lý xác suất nhỏ: Nếu biến cố ngẫu nhiên có xác suất nhỏ thực tế cho phép thử biến cố không xảy Tuy nhiên xác suất xem nhỏ phải tùy thuộc ... 3.3 Ý nghĩa hàm phân bố xác suất : Từ định nghĩa hàm phân bố xác suất F(x) = P(X < x) nên giá trị hàm phân bố xác suất điểm x cho thấy có phần đơn vị xác suất ( toàn xác suất biến ngẫu nhiên 1) ... nhiên để hoàn toàn xác định Định nghĩa: Quy luật phân phối xác suất biến ngẫu nhiên tương ứng giá trị có xác suất tương ứng với giá trị 2.Bảng phân phối xác suất Bảng phân phối xác suất dùng để mô...
 • 35
 • 1,306
 • 16

báo cáo bài tập lớn xác suất thống kê

báo cáo bài tập lớn xác suất thống kê
... F61) Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 10 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM Ta nhận bảng kết quả: Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 11 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM Biện luận:         ... Câu Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM Lượng sữa vắt 16 bò cho nghe loại nhạc khác (nhạc nhẹ, nhạc rốc, nhạc cổ điển, nhạc) thống bảng sau đây: Nhạc nhẹ Nhạc rốc ... Nguyễn Hoàng Minh 356 3,1 111 3,4 118 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM Biện luận:      n = 12 Từ bảng kết quả, ta tìm hệ số tương quan r = 0,177098 Hệ số xác định r² = 0,031364 Giá trị T...
 • 14
 • 5,952
 • 49

bài báo cáo bài tập lớn xác suất thống kê

bài báo cáo bài tập lớn xác suất thống kê
... MỤC LỤC Bài báo cáo Bài tập lớn .1 Xác suất thống .1 MỤC LỤC .2 I.Dạng tập: phân tích phương sai yếu tố 33 A KHÁI NIỆM THỐNG KÊ: ... giá trị X1(thời gian) 115 giá trị X2 (nhiệt độ) BÀI 2: Có báo cáo viên A,B,C,D nói chủ đề.sau thời gian(tính phút)mà báo báo cáo viên sử dụng buổi báo địa điểm khác nhau: A: 25 29 30 42 35 B: 35 ... V.Kết luận F=2.33 < Fcrit= 3.23  Chấp nhận Ho  Thời gian trung bình mà báo cáo viên cần cho báo cáo BÀI 3: Một cửa hàng lớn có bán ba loại giầy A,B,C.theo dõi số khách hàng mua loại giầy ngày,người...
 • 37
 • 2,382
 • 1

Bài tập lớn xác suất thống kê doc

Bài tập lớn xác suất thống kê doc
... phương trình hồi quy Ŷ Đều khơng có ý nghĩa thống Nói cách khác hồi quy khơng thích hợp Kết Luận: yếu tố thời gian khơng liên quan tuyến tính tới hiệu suất phả ứng tổng hợp Phương trình hồi quy ... 0.13(B2) phương trình hồi quy Ŷ Đều có ý nghĩa thống Nói cách khác hồi quy thích hợp Kết Luận: yếu tố nhiệt độ có liên quan tuyến tính với hiệu suất phản ứng tổng hợp Phương trình hồi quy Ŷ ... HCM,Ngày tháng 12 năm 2010 Ví dụ 3.4 trang 161: Nhấn đơn lệnh thiết lặp biểu thức tính giá trị thống kê: • - Tính giá trị Ti…,Tj T k ,T… Các giá trị Ti Chọn B8 nhập biểu thức =SUM(B3:E3) Chọn C8...
 • 28
 • 2,197
 • 58

Bài tập toán xác suất thống kê

Bài tập toán xác suất thống kê
... sản phẩm để kiểm tra.Tính xác suất phế phẩm A 0,403 B 0,34 C 0,043 D 0,034 Câu 10:Một đề thi trắc nghiệm có 15 câu hỏi, câu hỏi có phương án trả lời có phương án Tính xác suất để sinh viên không ... lập C A, B biến cố không độc lập không xung khắc D A, B biến cố đối lập Câu 13: Xác suất bị chết trồng 0,2.Tính xác suất có 80 bị chết 400 trồng A 0,4908 B 0,8904 C 0,0498 D.0,9084 Câu 14: Điều ... 25:Người ta nghiên cứu suất lúa vùng với chế độ canh tác khác nhau.Ở vùng thứ có 15 ruộng chọn với suất trung − bình x = 24,6 (tạ/ha) s12 =0,24 Ở vùng thứ hai có 15 ruộng chọn − với suất trung bình...
 • 6
 • 2,406
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: các dạng bài tập môn xác suất thống kêhướng dẫn giải bài tập môn xác suất thống kêphương pháp giải bài tập môn xác suất thống kêcách giải bài tập môn xác suất thống kêbài tập môn xác suất thống kê toángiải bài tập môn xác suất thống kêbài tập môn xác suất thống kê có lời giảilý thuyết và bài tập môn xác suất thống kêbai tap mon xac suat thong ke chuong 1bai tap mon xac suat thong ke chuong 4phương pháp giải bài tập môn xác suất thống kê chương 10322 bai tap mon xac suat thong kebai tap mon xac suat thong ke chuong 3bài tập và bài giải môn xác suất thống kêtài liệu ôn tập môn xác suấtNghiên cứu cơ sở khoa học xác định giải pháp lâm sinh nhằm phát triển bền vững rừng tự nhiên là rừng sản xuất tại một số tỉnh miền núi phía bắcNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh phú yênNghiên cứu một số cơ sở khoa học làm căn cứ đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng rừng keo lá tràm (acacia auriculiformis a cinn ex benth) làm nguyên liệu ván dăm ở tỉnh thái nguyênHữu cơ HAY và KHÓ hóa họcTiểu luận tiền lương khu vực công : phụ cấp lương khối đơn vị sự nghiệpCHIA DẠNG bài tập CACBOHIDRAT hóa họcGiáo trình môn bố cụcTOÀN bộ NGỮ PHÁP TIẾNG ANHCHUYÊN đề CON lắc đơn THEO DẠNGTổng hợp kiến thức vật lí 12Ab initio electronic structure investigation of adsorption, coadsorption and reactions on selected transition metal surfacestiểu luận tiền lương khu vực công : Vai trò của phụ cấp lương khối địa phươngĐề KSCL đầu năm lớp 11 năm học 2017 2018 môn Toán trường THPT Thuận Thành 1 Bắc Ninh1 tinh hinh benh nhan nhap canh vao VN qua cua khau TN13 may van de ve nguon nhan luc TPHCM20 câu hóa hữu cơ KHÓ36 đề thi hóa học 201763 xay dung va trien khai thi diem he thong QL thi dua khen thuong64 giao duc ky nang song cho tre em200 câu lý thuyết các trường chuyên vật lý
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập