giao an toan 11 CB đs GT 11 đỗ văn hào

Giáo án Toán 11

Giáo án Toán 11
... I trung điểm đoạn MM' nằm đờng thẳng ' cố định Giáo viên: Hà Ngọc Long Trờng THPT Trần Khát Chân IV Đáp án Đề kiểm tra học kỳ I Môn: Toán - Lớp 11 Nâng cao A Phần trắc nghiệm Mỗi câu 0,5 điểm ... chữ số đôi khác nhau? A 1260 B 1250 C 1280 D 1270 Câu 7: Giới hạn dãy: Un = A - B C D Không đáp án Câu 8: Cho tam giác ABC phép đổi hình f Biến điểm A thành A, điểm B thành B, điểm C thành điểm ... B Thiết diện tam giác C Thiết diện ngũ giác D Thiết diện ngũ giác B Phần tự luận: (5 điểm) Câu 11: Giải phơng trình: Cos 3x - cos 5x = sin 2x Câu 12: Ba ngời săn A, B, C độc lập với nổ súng vào...
 • 5
 • 375
 • 4

Giáo án Toán 11 (nâng cao)

Giáo án Toán 11 (nâng cao)
... tiết học áp dụng tính chất để giải số tập IV Bài 1/ Bài tập 1: GV Nêu tập 1: Hãy chọn phơng án phơng án ã cho câu sau: a) Hàm số y=tan( cosx) không xác định : (A) x=0; (B) x=0 x= ; (C) x=k ... (B)R\{ k (D) R\{ k2 k Z }; k Z }; k Z }; HS Suy nghĩ giải tập HS Trình bày đáp án, có giải thích lý chọn phơng án GV Chính xác vấn đề Hớng dẫn trả lời: a) D b) C 2/ Bài tập 2: c) B Đoàn Văn Vịnh ... đoạn [c) y= sinx đoạn [- ; 2 ; ]; ]; ; ] HS Suy nghĩ giải tập HS Trình bày đáp án, có giải thích lý chọn phơng án GV Chính xác vấn đề Hớng dẫn trả lời: a) 1; b) 0; -1 c) - ; -1 3/ Bài tập 3:...
 • 12
 • 2,069
 • 26

giao an toan 11 co ban

giao an toan 11 co ban
... (SBC) b)Tìm giao điểm I đường thẳng SO với mặt phẳng (P) giao điểm K đường thẳng SD với mặt phẳng (P) c)Xác định giao tuyến mặt phẳng (P) với mặt phẳng (SAD) mặt phẳng (SDC) d)Xác định giao điểm ... a)Xác định I = AN ∩ (SBD) J = MN ∩ (SBD) b)Tính tỉ số ; 9.Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang đáy lớn AB.Gọi I J trung điểm SB SC a)Xác định giao tuyến (SAD) ∩ (SBC) b)Tìm giao điểm SD với ... ta làm sau Bước 1:Dựng giao tuyến α với mặt hình chóp Bước 2:Giới hạn đoạn giao tuyến phần giao tuyến nằm mặt xét hình chóp Tiếp tục hai bước với mặt khác hình chóp đoạn giao tuyến khép kín tạo...
 • 10
 • 411
 • 9

Bài giảng Giao an Toan 11 co ban chuong1

Bài giảng Giao an Toan 11 co ban chuong1
... GPT tan x + tan x + ữ = tan ( 3x 1) = tan x 1ữ x = x + k x = + k , k Z 10 b) tan x + tan x + ữ = tan x + tan x + = tan x tan x = tan x tan a + tan b Chỳ ý: tan ( ... Nghim ca PT tan x = tan ? a) tan x = tan x = + k , k Z Gv: Tng quỏt: tanf(x) = tang(x)?; Tng quỏt: tan f ( x) = tan g ( x) f ( x) = g ( x) + k Gv: tan x = tan x = ? b) tan x = tan x = ... ý: = cos 2 b) cos 3x = cos x = cos c) cos x = Chỳ ý: khụng phi l giỏ tr c bit d) cos( x + 600 ) = Chỳ ý n v o www.vntoanhoc.com x = +k ,k Z 1 c) cos x = x = arccos + k , k Z 3 d) cos(...
 • 30
 • 333
 • 2

Giáo án toán 11 nâng cao doc

Giáo án toán 11 nâng cao doc
... giải số toán đơn giản liên quan đến giới hạn hàm số - Biết vận dụng đònh lí giới hạn hàm số có SGK để tính giới hạn hàm số đơn giản II-THIẾT BỊ –ĐỒ DÙNG DẠY HỌC- TÀI LIỆU DẠY HỌC: 1Giáo viên ... 3n − 3) lim 7) lim 6) lim( 2n + − 2n − ) 8) lim ( n + 3n + − n + ) 3n + 2n − 9) lim( n + − n + ) 11) lim 3n + 2n − n 3n − 13) lim 3n − n + 4n − n 3n − 15) lim  4n + n + − n   10) lim    2n ... ( n + − n − 1) n − 2n + − n n +1 n(3 − n + n) 4n + − 2n 2 2 n 8) lim(1+ + ( ) + + ( ) ) 3   11) lim 9 + + + + 3n −3    14) lim n − 1( n + − n ) 3) lim(n+ − n ) 6) lim + + + n 2n + n −...
 • 10
 • 375
 • 5

Giáo án toán 11 đầy đủ

Giáo án toán 11 đầy đủ
... trại hè tồn quốc Nhà trường định chọn HS tiên tiến lớp 11A1 lớp 11B4.Hỏi nhà trường có cách chọn, biết lớp 11A1 có 24 HS tiên tiến lớp 11B4 có 12 HS tiên tiến.? KQ: 24 +12 =36( cách chọn) Nhận ... -Học sinh có thái độ nghiêm túc, say mê học tập, biết quan sát phán đốn xác, biết quy lạ quen II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Giáo viên: giảng, SGK, STK, dụng cụ dạy học - Học sinh: xem cũ, ... kiểm tra điều -Giáo viên phát phiếu học tập u cầu nhóm thảo luận trả lời -Giáo viên nhận xét -Ta gọi cách xếp chỉnh hợp chập -Vậy chỉnh hợp chập k n phần tử -Tìm cơng thức chỉnh hợp -Giáo viên hướng...
 • 70
 • 276
 • 2

Giáo án Toán 11 cả năm chuẩn mới 2011-2012

Giáo án Toán 11 cả năm chuẩn mới 2011-2012
... DAo T~O BEN TRE DE CHXNH rune Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Hl10NG DANCHAM DE THI TUYEN SINH VAo LOP 10 TRUNG HQC PHO TH6NG NAM HQC 2 011- 2012 Mon: TrENG ANH Dapan Di~m pHAN...
 • 153
 • 231
 • 11

giao an toan 11 đại số hoàn chỉnh năm 2011 - 2012

giao an toan 11 đại số hoàn chỉnh năm 2011 - 2012
... = tan x TRƯỜNG THPT SỐ TƯ NGHĨA GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 BAN CƠ BẢN HĐGV - ònh nghóa sgk -Tập xác đònh? -HĐ2 sgk ? -Thế hs chẳn, lẻ ? -Chỉnh sửa hồn thiện HĐGV -HĐ3 sgk ? -Chỉnh sửa hoàn ... : - Công thức nhò thức Niu-tơn - Tam giac Pa-xcan 2) Kỹ : - Biết công thức nhò thức Niu-tơn , tam giác Pa-xcan - Tính khai triển nhanh chóng cộng thức Niu-tơn tam giác Pa-xcan 3) Tư : - Hiểu ... không gian mẫu : 1) Phép thử : (sgk) Hoạt động : Không gian mẫu HĐGV -HĐ1 sgk ? -Không gian mẫu ? -Chỉnh sửa hoàn thiện -VD1 sgk ? -VD2 sgk ? -VD3 sgk ? -Kết xảy ? HĐHS - ọc HĐ1 sgk -Trả lời -Nhận...
 • 93
 • 215
 • 5

Giáo án toán 11 full chuẩn ktkn

Giáo án toán 11 full chuẩn ktkn
... số lượng giác để giải toán liên quan Thái độ: − Biết phân biệt rõ khái niệm vận dụng trường hợp cụ thể − Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hình vẽ minh hoạ ... Biết phân biệt rõ khái niệm vận dụng trường hợp cụ thể − Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hình vẽ minh hoạ Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học lượng ... Biết phân biệt rõ khái niệm vận dụng trường hợp cụ thể − Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hình vẽ minh hoạ Học sinh: SGK, ghi Ôn tập học III HOẠT ĐỘNG DẠY...
 • 55
 • 357
 • 2

Giáo án toán 11 đầy đủ

Giáo án toán 11 đầy đủ
... Gi¸o ¸n ®¹i s 11 – h×nh häc 11 c¬ b¶n chn kiÕn thøc kü n¨ng míi n¨m häc 2 011- 2012 liªn hƯ ®t 01689218668 Ngày dạy : Tiết : Bài 1: HÀM ... Gi¸o ¸n ®¹i s 11 – h×nh häc 11 c¬ b¶n chn kiÕn thøc kü n¨ng míi n¨m häc 2 011- 2012 liªn hƯ ®t 01689218668 Ngày dạy : Tiết 3: Bài 1: HÀM ... cotx 3.Thái độ  Xây dựng tư lôgíc, linh hoạt, biến lạ quen  Cẩn thận xác tính toán, lập luận, vẽ đồ thò II Chuẩn bò: Giáo viên: SGK, mô hình đường tròn lượng giác, thước kẻ, compa, máy tính Học...
 • 153
 • 321
 • 8

GIÁO ÁN TOÁN 11 TRỌN BỘ CHUẨN KIẾN THỨC MỚI 2013-2014

GIÁO ÁN TOÁN 11 TRỌN BỘ CHUẨN KIẾN THỨC MỚI 2013-2014
... niệm vận dụng trường hợp cụ thể − Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hình vẽ minh hoạ Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học lượng giác lớp 10 III HOẠT ĐỘNG ... niệm vận dụng trường hợp cụ thể − Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hình vẽ minh hoạ Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học lượng giác lớp 10 III HOẠT ĐỘNG ... số lượng giác để giải toán liên quan Thái độ: − Biết phân biệt rõ khái niệm vận dụng trường hợp cụ thể − Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hình vẽ minh hoạ...
 • 55
 • 224
 • 7

Giáo án Toán 11 -Đại số - Ban A - Nâng cao

Giáo án Toán 11 -Đại số - Ban A - Nâng cao
... xét câu trả lời HS - Đọc SGK nâng cao trang 111 - u cầu HS đọc SGK nâng ĐL2 cao trang 111 ĐL2 - Nghe hiểu nhiệm vụ - Trả lời câu hỏi - Phát biểu điều nhận xét - Chia nhóm u cầu nhóm 1,3 làm BT1, ... cố: Viết khai triển cần hàng thứ tam giác Pascal II.Tam giác Pascal: Quy luật : SGK/66 Bảng tam giác Pascal VD:Khai triển (x-1)8 Nhận xét: Các số hàng thứ n tam giác Pascal dãy gồm n +1 số C n , ... minh Đlý (SGK trang 117 ) ; Trả lời H2 B 5- Lời giải VD3 (SGK trang 118 ) B 6- Đ lý (SGK trang 118 ) B 7- Lời giải tốn mở đầu sau đl (VD4 - SGK trang 118 ) B 8- Lời giải tập H3 trang 119 2- Chuẩn bị HS...
 • 64
 • 132
 • 0

Giáo án toán 11 kì 1 cơ bản

Giáo án toán 11 kì 1 cơ bản
... định lý Viét ta có: t1+t2+t3 = ; t1.t2+t2.t3+t3.t1 = ; 16 - 13 - t1.t2.t3 = a 16 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 Ngày soạn : Tiết - 14 - GV : Nguyễn Văn Vĩnh 2/9/2 012 Bài 3: Một số phương ... Đức Giáo án tự chọn 11 Ngày soạn : Tiết 11 - 29 - GV : Nguyễn Văn Vĩnh 15 /10 /2 012 Bài : Cơng thức nhị thức Niutơn I.Chuẩn kiến thức kỹ 1. Kiến thức - Nhằm củng cố, khắc sâu kiến thức tổ hợp cơng ... 0, 1, 2, 3, 4)? 1 Từ chứng minh rằng: C 11 = C64C50 + C63C5 + C62C52 + C6C53 + C60C54 - 32 - Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 Ngày soạn : Tiết 12 - 33 - GV : Nguyễn Văn Vĩnh 15 /10 /2 012 ...
 • 63
 • 171
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, thương tổn và đánh giá kết quả lâu dài phẫu thuật triệt căn ung thư phần trên dạ dày (tt)KẾ TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH OSATA VIỆT NAMPhân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thương mại và phát triển dịch vụ tín đại phátCác biện pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh ở trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóaPhân tích và đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần viglacera hạ longPhân tích và làm sáng tỏ quy định pháp luật về thu nhập chịu thuế trong thuế thu nhập cá nhân; những hạn chế trong kê khai và quản lý thuế thu nhập cá nhân, hướng khắc phụcHoàn thiện kiểm soát nội bộ tại công ty TNHH xây dựng và xuất nhập khẩu phú lâmHoạt động chi trả chế độ ưu đãi xã hội đối với người có công tại xã đức long huyện quế võ tỉnh bắc ninhCogAT sample brochure practice g2Logical reasoning analogies 2 practiceMilliken 02 reading well reading comprehension grades 2 3Picture it for vocabulary development grade 2Thực trạng hoạt động tái cơ cấu hệ thống NHTM việt nam giai đoạn 2011 2015HÌNH ẢNH NGƯỜI nổi TIẾNG TRÊN báo CHÍ và VIỆC HÌNH THÀNH hệ GIÁ TRỊ CHO GIỚI TRẺ VIỆT NAMPHÁT TRIỂN NĂNG lực GIAO TIẾP THẨM mĩ TRONG dạy học TRUYỆN NGẮN CHÍ PHÈO” của NAM CAOSÁNG tác DÀNH CHO THIẾU NHI của XUÂN QUỲNHTRUYỀN THUYẾT và lễ hội dân GIAN HUYỆN yên BÌNH, TỈNH yên báiBerenstain bears and too much junk foodBerenstain bears go to campBerenstain bears go to the doctor
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập