Giáo án đại số 9 HKI đại số 9 phùng mạnh điềm

Giáo án Đại số 9 HKI chuẩn

Giáo án Đại số 9 HKI chuẩn
... ≈ 1,628 số 5 ,96 7 giao hàng 39 Vd2 tìm 35, 68 = ? cột phần hiệu ta thấy số Giải Ta dùng số hiệu chữ 35, 68 ≈ 5 ,96 7+0,007 ≈ 5 ,97 4 số cuối số 5 ,96 7: 5 ,96 7 + 0,007 = 5 ,97 4 Vậy 35, 68 ≈ 5 ,97 4 ?1/ ... Tương tự, làm ? Tìm: - 19 - Giáo án Đại số a) 9, 11 = ? b) 39, 82 = ? a/ 9, 11 ≈ 3,018 39, 82 ≈ 6,3 09+ 0,002 ≈ 6,311 b/ Hoạt động Tìm bậc hai số lớn 100 ( 10 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học ... Nhận xét: - Căn bậc ba số dương số dương - Căn bậc ba số âm số âm - Căn bậc ba số số Nhận xét: - Căn bậc ba số dương số dương - Căn bậc ba số âm số âm - Căn bậc ba số số Hoạt động Tính chất (...
 • 40
 • 209
 • 0

Giáo án đại số 9 HKI

Giáo án đại số 9 HKI
... Gọi số luống vườn x (luống) Số luống Trường : THCS Mỹ Phước Tây đại lượng ? - Hãy điền vào bảng phân tích đại lượng, nêu điều kiện cho ẩn Giáo án Đại số đại lượng : Số luống, số trồng luống số ... Phước Tây - Chọn ẩn số - Lập hệ phương trình toán Giáo án Đại số xi giá trò biến lượng x n tổng tần số Gọi số lần bắn điểm x Số lần bắn điểm y ĐK : x, y ∈ N* Theo đề bài, tổng tần số 100, ta có phương ... “Tóm tắc bước giải toán cách lập phương trình” lên bảng phụ để HS ghi nhớ GV : Em nhắc lại số dạng toán bậc HS : Toán chuyển động, toán suất, ? toán quan hệ số, phép viết số, toán làm GV : Trong...
 • 87
 • 93
 • 0

Giáo án Đại số 9 HKI

Giáo án Đại số 9 HKI
... 38 , 39, 40 Hs dùng bảng số để tìm bậc hai số học dùng máy Btập 41: Biết : 9, 1 19 ≈ 3,0 19 tính bỏ túi để kiểm tra kết tập 38, 39, 40 Vậy: + Cho Hs làm tập 41/23 Hs thực đứng lớp 91 1 ,9 ≈ 30, 19 Nêu ... tiết sau kiểm tra tiết Giáo án Đại số Gv: VÕ HOÀNG CHƯƠNG Trang 34 Tuần: 09 – Tiết: 18 Giáo án Đại số KIỂM TRA CHƯƠNG I Gv: VÕ HOÀNG CHƯƠNG Trang 35 KIỂM TRA CHƯƠNG I Tuần: 09 – Tiết: 18 ĐỀ BÀI ... lời Giáo án Đại số ?2a) 91 1 ≈ 30,18 98 8 ≈ 31,43 b) Hs đứng lớp tính trả Gv: VÕ HOÀNG CHƯƠNG c) Tìm bậc hai số không âm nhỏ 1: Trang 15 lời Lớp nhận xét VD4: 0,00168 = 16,8 : 10000 ≈ 4, 099 : 100...
 • 67
 • 108
 • 0

Giao an dai so 9 -HKI nam 2011

Giao an dai so 9 -HKI nam 2011
... that learning another language at school is important for a child and will give them an advantage later in life as well as being more enjoyable than many other subjects Version For many children, ... making language lessons compulsory is that a child’s future profession may need language skills Another reason is that learning a language introduces you to other cultures and helps your understanding ... Finally, some people believe that it may nit be good for children to learn another language too early in life So, on balance, I believe that learning another language at school is important for...
 • 113
 • 68
 • 0

Giáo án Đại số 9 - HKI

Giáo án Đại số 9 - HKI
... tỡm 1680 Tra bng : 16,8 4, 099 vy 1680 =4, 099 .10=40 ,99 ? H G Tng t tỡm : a 91 1 ; thc hin tỡm CBH gi ý : 91 1 =9, 11.100 c.Tỡm CBH ca s khụng õm v = 16,8.10 b 98 8 21 98 8 =9, 88.100 ? G H G ? H G Tỡm ... a 37 Giáo án đại số HK I G Gt cách khác C 1: Để so sánh giá trị M với ta xét hiệu M Xét hiệu M M1= = a- a a - 1- a a a a a > - a ...
 • 98
 • 66
 • 0

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 HKI

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 HKI
... bày - Trình bày ( 70/40 giải em) 25 16 196 25 16 196 14 40 a) = = = = HD : Áp dụng 81 49 81 49 9 27 + A.B = A B 14 34 49 64 196 49 64 196 14 196 b) 2 = = = = ( A ≥ 0; B ≥ 0) - HS ... dùng 4 ,9 Tìm gặp êke tìm giao dòng 1,6 cột dòng 4 ,9 cột + Tìm: 4 ,9 8, 49 8, 49 tìm gặp Cho HS làm VD2 + ? Tìm giao hàng 39 cột dòng 8,4 cột giao hàng 39 cột em thấy hiệu ghi VD2: số mấy? 39, 18 ≈ ... hai 99 9 99 9 = =3 Cho HS làm ?3 SGK 111 111 Giới thiệu cú ý SGK Với A, B 2biểu thức đdại số áp dụng quy tắc ta cần Đọc ví dụ ý A ≥ B > u cầu HS đọc VD3 SGK Làm ?4 52 117 = 52 13.4 = = 117 13 .9 =...
 • 69
 • 83
 • 0

giao an dai so 9 ki 1

giao an dai so 9 ki 1
... x2) = - x - 15 x=0 - 15 x = - 15 x = 15 -30 x = 0 ,15 - 15 , Bµi tËp 13 (12 x - 5)(4x - 1) + (3x - 7) (1 - 16 x) = 81 48x2 - 12 x - 20x +5 + 3x - 48x2 -7 + 11 2x = Bµi tËp 13 Tr - SGK 81 GV ®a bµi lªn ... -1 )2 = x2 - 2.x +12 = x2 -2x +1 b/ (2x - 3y)2 = 4x2 -12 xy +9y2 c/ 99 2 = (10 0 - )2 = 10 02 - 200 +1 = 10 000 - 200 +1 = 98 00 +1 = 98 01 Ho¹t ®éng HiƯu hai b×nh ph¬ng (10 phót) HiƯu hai b×nh ph¬ng cÇu ... x3y2 -1/ 2 x2y+2xy-2x2y3+xy2-4y2; 8b) HS kh¸c lµm vµo vë bµi tËp x3+y3 IV Híng dÉn häc ë nhµ: - Häc thc qui t¾c nh©n - Lµm bµi tËp 9; 10 ;11 ;12 Tr - SGK Chn bÞ bµi tËp 12 , 13 , 14 Tr 8, - SGK Ngi so n:...
 • 11
 • 474
 • 0

Tron bo Giao an Dai so 9 (08-09)

Tron bo Giao an Dai so 9 (08-09)
... tr23 SGK 9, 1 19 Biết 9, 1 19 ; 91 190 ; 3,0 19 0, 091 19; Hãy tính 0,00 091 19 GV dựa sở xác định HS: áp dụng ý quy tắc dời dấu đợc kết quả? phẩy để xác định kết 9, 1 19 3,0 19 (dời dấu phẩy sang phải ... ví dụ Tìm 1,68 Mẫu GV giao hàng 1,6 cột số HS: số 1, 296 GV: Vậy 1,68 1, 296 HS ghi: 1,68 1, 296 GV: Tìm 4 ,9 HS: 4 ,9 2,214 8, 49 8, 49 2 ,91 4 GV cho HS làm tiếp VD Tìm 39, 18 GV đa tiếp mẫu lên ... sang phải GV gọi HS đứng chỗ trả lời chữ số kết quả) 91 190 301 ,9 18 Thiết kế giảng Đại số học 2008-20 09 Năm 0,30 19 0,00 091 19 0,030 19 0, 091 19 Bài 42 tr23 SGK Dùng bảng thức bậc hai để tìm giá...
 • 103
 • 308
 • 2

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 TUẦN 16(Tiết 30-31)(3 CỘT)

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 TUẦN 16(Tiết 30-31)(3 CỘT)
... =  y = Cho x =  y = Giao điểm hai đt M(2 ; 1)  x + y = 3(d1 )   x − y = 0( d ) + y= Giáo án Đại số (d1) qua hai điểm (0 ; 3) (3 ; 0) (d2) qua hai điểm (0 ; 0) (2 ; 1) y Hai đường thẳng y= ... +  b)  Hai đường thẳng song y = − x +1   ’ ’ song a = a ; b ≠ b Do hệ pt vô nghiệm Giáo án Đại số ) ) y -2 − a)  a ≠ a Do hệ phương trình có nghiệm   y = x + 3(d1 )  ⇒  y = x − (d ... cắt => nghiệm hpt * Bài học: Giải hệ phương trình phương pháp IV Rút kinh nghiệm bổ sung: Giáo án Đại số Trường THCS Lê Hoàn GV: Phan Thanh Trúc Tiết 32 GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ...
 • 7
 • 370
 • 1

Giáo án đại số 9 - Chương I

Giáo án đại số 9 - Chương I
... sánh giá trị biểu thức v i số II Chuẩn bị: GV giáo án HS Ôn l i phép biến đ i học , làm tập đợc giao III Tiến trình dạy: 1) ổn định: Lớp 9A2:ớp 9A3: Lớp 9A4: 2) Kiểm tra: (7) ? Rút gọn biểu ... bậc hai I Mục tiêu HS biết ph i hợp kỹ biến đ i biểu thức chứa thức bậc hai Biết sử dụng kỹ biến đ i biểu thức chứa thức bậc hai để gi i toán có liên quan II Chuẩn bị: GV bảng phụ HS Ôn l i phép ... gi i phơng trình II Chuẩn bị: GV: Bảng phụ, câu h i, l i gi i mẫu HS: ôn HĐT đáng nhớ, bảng nhóm III Tiến trình dạy: 1) ổn định: Lớp 9A2: .Lớp 9A3: Lớp 9A4: 2) Kiểm tra: (7) ? Nêu i u kiện...
 • 37
 • 512
 • 4

Giáo án đại số 9 chương II

Giáo án đại số 9 chương II
... II Chuẩn bị: GV bảng phụ HS Ôn kiến thức hàm số y = f(x) III- Tiến trình dạy: 1) ổn định: Lớp 9A2: Lớp 9A3: Lớp 9A4: 2) Kiểm tra: (6) ? Hàm số ? cho ví dụ hàm số cho công thức ? ? Cho hàm số ... định đợc hàm số thoả mãn đầu II Chuẩn bị: GV thớc thẳng, phấn màu HS thớc kẻ, ôn tập toàn chơng II, làm câu hỏi ôn tập chơng II III Tiến trình dạy: 1) ổn định: Lớp 9A2: Lớp 9A3: Lớp 9A4: 2) Kiểm ... tập đợc giao III Tiến trình dạy: 1) ổn định: Lớp 9A2: Lớp 9A3: Lớp 9A4: 2) Kiểm tra: (15) Lớp 9A2: Đề + Đề on Quc Vit THCS Nhõn Hũa Vnh Bo Hi Phũng Lớp 9A3: Đề + Đề Lớp 9A4: Đề + Đề...
 • 23
 • 1,148
 • 14

Giáo án đại số 9 chương III

Giáo án đại số 9 chương III
... III, máy tính bỏ túi III Tiến trình dạy: 1) ổn định: Lớp 9A2: Lớp 9A3: Lớp 9A4: 2) Kiểm tra: Lớp 9A2: đề số + đề số Lớp 9A3: đề sô + đề số Lớp 9A4: đề số + đề sô 3) Nhận xét kết Lớp 9A2 9A3 ... chữ số đợc số 10y + x GV nhận xét bổ xung Theo đầu ta có hệ PT ? Dạng toán dạng toán HS toán liên quan đến 10y + x 10x y = 63 học ? số 10y + x + 10x + y = 99 ? Khi làm dạng toán cần ý 9y 9x ... pháp cộng đại số ? ? Nhận xét hệ số ẩn ? ? Giải hệ PP cộng đại số ta làm ntn ? GV yêu cầu HS thực GV lu ý HS hệ số ẩn số chứa bậc hai ? Hệ số ẩn hệ PT có đặc biệt ? ? Biến đổi PT có hệ số hữu tỉ...
 • 24
 • 427
 • 3

Giáo án đại số 9 chương IV

Giáo án đại số 9 chương IV
... định: Lớp 9A2: Lớp 9A3: Lớp 9A4: 2) Kiểm tra: Lớp 9A2: đề số Lớp 9A3 đề số .Lớp 9A4 đề số 3) Nhận xét kết Lớp TS Giỏi Khá TB Yếu Kém on Quc Vit THCS Nhõn Hũa Vnh Bo Hi Phũng 9A2 9A3 9A4 4) ... định: Lớp 9A2: Lớp 9A3: Lớp 9A4: 2) Kiểm tra: (15 ) Lớp 9A2: đề số + 3; Lớp 9A3: đề số + 4; Lớp 9A4: đề số + 3) Bài mới: Hoạt động GV H/ động HS Ghi bảng GV yêu cầu HS giải tập 20(sgk/ 49) Hoạt ... phải chọn số 15 Nếu bạn chọn số 15 bạn phải chọn số - 10 4) Hớng dẫn nhà : (2 ) - Nắm bớc giải toán cách lập PT - GV lu ý HS Với dạng toán có đại lợng có đại lợng tích hai đại lợng (toán chuyển...
 • 37
 • 647
 • 9

Giáo án Đại số 9

Giáo án Đại số 9
... Lộc, tỉnh Thanh Hoá Giáo án - đại số Tiết 23: Luyện tập Người thực hiện: Phạm Ngọc Thanh Kiểm tra cũ Câu hỏi Nêu tính chất đồ thị hàm số y = ax + b ? (a 0) Trả lời 1: Đồ thị hàm số y = ax + b (a ... hàm số y = 3x + b có giá trị 11 Tìm b Vẽ đồ thị hàm số với giá trị b vừa tìm b Biết đồ thị hàm số y = ax + qua điểm A(-1 ; 3) Tìm a Vẽ đồ thị với giá trị a vừa tìm Củng cố - Để vẽ đồ thị hàm số ... thị hàm số vẽ đường thẳng qua hai điểm + Vẽ đường thẳng y = ax (a 0) (d) qua điểm (0; b) vẽ đường thẳng song song với (d) - Khi đồ thị hàm số qua điểm toạ độ điểm thoả mãn công thức hàm số ngược...
 • 9
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án đại số 9 haygiáo án đại số 9 học kì 2giáo án đại số 9 chuẩn ktkn 2 cotgiáo án đại số 9 theo chuẩn ktkngiáo án đại số 9 chuẩn ktkngiáo án đại số 9 cả nămThiết kế quy trình công nghệ sản xuất một mã hàng mới và thiết kế dây chuyên may với công suất tự chọnBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaXây dựng các lược đồ thủy vân bền vững bằng cách kết hợp phép biến đổi DWT và SVD (LV thạc sĩ)Dãy hồi quy bậc hai (LV thạc sĩ)Một số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng Particle Filter (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả dạy học ở trường THCS huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Xác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn Pasteurella multocida và Streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và đề xuất biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc (LV thạc sĩ)Thủy vân thuận nghịch trên ảnh số và một số ứng dụng trong y tế (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của việc áp dụng một số biện pháp vệ sinh thú y theo hướng an toàn sinh học đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (♂Ri x ♀Lương Phượng) nuôi tại huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)complete ielts speaking part 2Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)Giáo trình Adobe Photoshop CS 8 - Giáo trình Photoshop mới nhấtBộ giáo dục không bắt buộc sáng kiến kinh nghiệm trong năm học tớiNHẬT KÝ CỦA DZUĐỌC SÁCH NHƯ THẾ nào HIỆU QUẢKINH TẾ HỌC SẢN XUẤTĐề cương sơ bộ đề tài phương pháp nc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập