Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ long

Phát triển du lịch bền vững trên sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long

Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long
... thực trạng phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long 2.2 ... tới môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long 71 3.3.2 Hiện trạng môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long 74 3.4 Đánh giá chung phát triển du lịch bền vững Vịnh Hạ Long sở bảo vệ môi trường tự nhiên ... pháp phát triển du lịch bền vững sở bảo vệ môi trường tự nhiên Vịnh Hạ Long 4 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 1.1 sở lý luận 1.1.1 Khái niệm phát triển bền vững...
 • 112
 • 54
 • 0

Thực trạng phát triển du lịch bền vững trên địa bàn Tây nguyên

Thực trạng phát triển du lịch bền vững trên địa bàn Tây nguyên
... bền vững, kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững nước giới - Về thực trạng phát triển du lịch bền vững Tây Nguyên: Luận án đánh giá có hệ thống yếu tố tác động đến phát triển du lịch bền vững Tây ... như: du lịch; phát triển du lịch bền vững, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững; khung lý thuyết hợp tác, liên kết phát triển du lịch; xây dựng tiêu chí đánh giá phát triển du lịch bền ... du lịch bền vững Tây Nguyên phát triển mạnh Kết cấu Luận án: Tên Luận án: Giải pháp phát triển du lịch bền vững Tây Nguyên Chương 1: Một số vấn đề lý luận kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững...
 • 224
 • 820
 • 1

giải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh hòa bình

giải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh hòa bình
... tiễn phát triển du lịch bền vững Chương 2: Tiềm thực trạng phát triển du lịch bền vững địa bàn tỉnh Hòa Bình Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển du lịch bền vững địa bàn tỉnh Hòa Bình đến ... thực tiễn du lịch bền vững - Đánh giá tiềm thực trạng phát triển du lịch bền vững địa bàn tỉnh Hòa Bình - Đề xuất số giải pháp phát triển du lịch bền vững đến năm 2020 địa bàn tỉnh Hòa Bình Đối ... trạng phát triển du lịch bền vững địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2000 - 2012 2.2.1 Hiện trạng phát triển du lịch bền vững theo ngành 2.2.1.1 Hiện trạng khách du lịch Khách du lịch đến Hòa Bình...
 • 83
 • 269
 • 3

Phát triển du lịch bền vững trên các vịnh thuộc quần đảo cát bà huyện cát hải thành phố hải phòng giai đoạn 2015 2020

Phát triển du lịch bền vững trên các vịnh thuộc quần đảo cát bà  huyện cát hải  thành phố hải phòng giai đoạn 2015 2020
... trồng thủy hải sản vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, Ban Quản lý Vịnh Cát quan chức thực số giải pháp sau: - Điều tra, quy hoạch lại vùng nuôi trồng thủy sản vịnh thuộc quần đảo Cát cho phù hợp ... hp vi cỏc c quan n v qun lý hoạt động tàu du lịch, dịch vụ vịnh thuộc quần đảo Cát Số lợng tàu thuyền du lịch động hoạt động vịnh thuộc quần đảo Cát 70 tàu (trong có 54 tàu trở khách 16 tàu ... rõ giá trị khu dự trữ sinh quần đảo Cát làm sở cho công tác quản lý, bảo tồn phát huy giá trị quần đảo Cát nói chung vịnh thuộc quần đảo Cát nói riêng Đã phối hợp với nhà khoa học, viện...
 • 51
 • 172
 • 0

phát triển du lịch bền vững làng cổ Đường Lâm

phát triển du lịch bền vững làng cổ Đường Lâm
... động Đến nay, hoạt động du lịch làng cổ Đường Lâm chưa thực phát triển tương xứng với tiềm Trong làng có đơn vị kinh doanh du lịch Công ty cổ phần du lịch làng cổ Đường Lâm, với khoảng 10 lao ... vệ môi trường nhằm thu hút khách du lich Các biện pháp phát triển du lịch làng cổ Đương Lâm Để làng cổ Đường Lâm thu hút nhiều khách du lịch nữa, phát triển du lịch nên có mốt số biện pháp cụ ... việc phát triển du lịch làng cổ Đường Lâm giữ mô hình kiến trúc cổ làng quê Việt khu vực Đồng Bắc Cùng với đó, nơi mảnh đất có giá trị lịch sử đặc biệt –“mảnh đất hai vua” Thế nhưng, du lịch làng...
 • 20
 • 297
 • 5

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng trên sở khai thác các giá trị tri thức bản địa tại bản Tả Phìn – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở khai thác các giá trị tri thức bản địa tại bản Tả Phìn – huyện Sa Pa – tỉnh Lào Cai
... SÝn Ch¶i sau ®ã quay trë vỊ Sa Pa Tun II: Sa Pa C¸t C¸t ý L×nh Hå Lao Ch¶i T¶ Van Sa Pa Xt ph¸t tõ Trung t©m thÞ trÊn Sa Pa qua tr¹m kiĨm so¸t vÐ C¸t C¸t ®i theo ® êng mßn sang th¨m ... Ch¶i San vµ th«n Lý Lao Ch¶i Tõ th«n Lý Lao Ch¶i ®i tham T¶ Van sau ®ã quay trë vỊ Sa Pa Tun III: Sa Pa Lao Ch¶i T¶ Van B¶n Hå Thanh Phó NËm Cang Sa Pa Xt ph¸t tõ trung t©m thÞ trÊn Sa ... KÐng Sau ®ã quay trë vỊ Thanh Phó vµ vỊ Sa Pa Tun IV: Sa Pa Lao Ch¶i T¶ Van Sư P¸n Thanh Kim Sa Pa Khoa Du lÞch- K11HD 21 ViƯn §¹i häc Më Hµ Néi Kho¸ ln Tèt nghiƯp Ngun ThÞ Chi K11HD...
 • 59
 • 174
 • 0

Báo cáo KH: "KIẾN TRÚC CỔ NỘI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG"

Báo cáo KH:
... Kiến trúc cổ Khái niệm Kiến trúc cổ phân loại Kiến trúc cổ Nội 2 Ý nghĩa lịch sử, văn hoá công trình kiến trúc cổ Nội II Du lịch bền vững 11 Khái niệm du lịch bền vững nhân tố để phát triển ... kiến trúc cổ phát triển du lịch bền vững đề ngắn hạn dài hạn, với giải pháp từ tổng quan đến chi tiết, có tính khả thi cao Công trình nghiên cứu “Kiến trúc cổ Nội với phát triển du lịch bền ... Những nhân tố để phát triển du lịch bền vững Có nhiều nhân tố để phát triển du lịch nói chung, để phát triển du lịch bền vững cần nhân tố sau: - Tiềm đất nước người: Du lịch để phát triển trước hết...
 • 83
 • 289
 • 0

ĐỀ TÀI:KIẾN TRÚC CỔ NỘI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG pptx

ĐỀ TÀI:KIẾN TRÚC CỔ HÀ NỘI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG pptx
... Kiến trúc cổ Khái niệm Kiến trúc cổ phân loại Kiến trúc cổ Nội 2 Ý nghĩa lịch sử, văn hoá công trình kiến trúc cổ Nội II Du lịch bền vững 11 Khái niệm du lịch bền vững nhân tố để phát triển ... kiến trúc cổ phát triển du lịch bền vững đề ngắn hạn dài hạn, với giải pháp từ tổng quan đến chi tiết, có tính khả thi cao Công trình nghiên cứu “Kiến trúc cổ Nội với phát triển du lịch bền vững , ... triển du lịch du lịch văn hoá Nội hứa hẹn ngành có tăng trưởng bền vững Qua phân tích khía cạnh trên, thấy vai trò kiến trúc cổ Nội phát triển du lịch bền vững quan trọng Du lịch Nội nói...
 • 83
 • 196
 • 0

Nghiên cứu trung tâm du lịch Hải Phòng - Quảng Ninh trên quan điểm phát triển du lịch bền vững

Nghiên cứu trung tâm du lịch Hải Phòng - Quảng Ninh trên quan điểm phát triển du lịch bền vững
... lực phát triển du lịch, đánh giá thực trạng phát triển du lịch quan điểm phát triển bền vững, từ đề xuất định hớng giải pháp phát triển du lịch bền vững Trung tâm du lịch Hải Phòng - Quảng Ninh ... nhằm phát triển du lịch bền vững trung tâm du lịch Hải phòng - quảng ninh - Hoàn thiện chế sách phát triển - Đẩy mạnh đầu t phát triển du lịch - Phát triển thị trờng xây dựng sản phẩm du lịch - ... (ngàn khách) - Hải Phòng - Quảng Ninh Doanh thu du lịch (triệu USD) - Hải Phòng - Quảng Ninh Nhu cầu khách sạn (phòng) - Hải Phòng - Quảng Ninh Nhu cầu lao động (ngời) - Hải Phòng - Quảng Ninh 2010...
 • 27
 • 155
 • 0

sở sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển du lịch bền vững huyện krôngbông, tỉnh đăk lăk

Cơ sở sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển du lịch bền vững huyện krôngbông, tỉnh đăk lăk
... cảm Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tác giả chọn đề tài: sở sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển du lịch bền vững huyện KrôngBông, Tỉnh Đăk Lắk” Mục tiêu, nhiệm vụ *Mục tiêu: Xác lập sở khoa ... thống phân loại cảnh quan 4.5 Phương pháp phân tích đánh giá tổng hợp Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ SINH THÁI CẢNH QUAN VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 1.1 Sự phát triển Sinh thái cảnh quan giới Việt ... - CQ : Cảnh quan - STCQ : Sinh thái cảnh quan - ĐGCQ : Đánh giá cảnh quan - TNTN : Tài nguyên thiên nhiên - PTBV : Phát triển bền vững - DLBV : Du lịch bền vững - DLST : Du lịch sinh thái - VQG...
 • 93
 • 232
 • 0

Xác lập sở khoa học cho phát triển du lịch bền vững dải ven biển từ đèo ngang đến cửa nhật lệ, tỉnh quảng bình

Xác lập cơ sở khoa học cho phát triển du lịch bền vững dải ven biển từ đèo ngang đến cửa nhật lệ, tỉnh quảng bình
... khu vực Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trên, học viên lựa chọn đề tài Xác lập sở khoa học cho phát triển du lịch bền vững dải ven biển từ Đèo Ngang tới cửa Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình với mục ... tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên môi trƣờng đới ven biển từ Đèo Ngang tới cửa Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình - Xác lập sở khoa học định hƣớng quy hoạch phát triển du lịch bền vững Nội dung - Phân ... phát triển du lịch bền vững Việt Nam Tổng Cục du lịch phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ nghiên cứu Ngay sau có nhiều đề tài khoa học cấp ngành phát triển du lịch bền vững nhƣ phát triển du lịch...
 • 87
 • 147
 • 0

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI BIỂN LĂNG

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI BIỂN LĂNG CÔ
... phát triển bền vững du lịch biển Lăng chưa vào quỹ đạo, phát triển bền vững du lịch giai đoạn tiềm tàng Các ban nghành chức chưa thực bắt tay vào kế hoạch phát triển bền vững, phát triển du ... PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI BIỂN LĂNG CÔ 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững 3.1.1 Đề xuất, định hướng sản phẩm du lịch biển Tỉnh Thừa Thiên Huế xác định phát triển ... hành công tác nghiên cứu SVTH: LƯU THỊ PHƯƠNG GVHD: THS NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI BIỂN LĂNG CÔ 2.1 Giới thiệu biển Lăng Bãi biển Lăng Bãi biển Lăng...
 • 40
 • 311
 • 0

Xác lập sở khoa học cho phát triển du lịch bền vững dải ven biển từ đèo ngang đến cửa nhật lệ, tỉnh quảng bình

Xác lập cơ sở khoa học cho phát triển du lịch bền vững dải ven biển từ đèo ngang đến cửa nhật lệ, tỉnh quảng bình
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Vũ Ngọc Minh XÁC LẬP CƠ SỞ KHOA HỌC CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG DẢI VEN BIỂN TỪ ĐÈO NGANG ĐẾN CỬA NHẬT LỆ, TỈNH QUẢNG BÌNH ... khu vực Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trên, học viên lựa chọn đề tài Xác lập sở khoa học cho phát triển du lịch bền vững dải ven biển từ Đèo Ngang tới cửa Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình với mục ... tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên môi trƣờng đới ven biển từ Đèo Ngang tới cửa Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình - Xác lập sở khoa học định hƣớng quy hoạch phát triển du lịch bền vững Nội dung - Phân...
 • 15
 • 26
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khái niệm về phát triển du lịch bền vững sự phát triển bền vững về kinh tế xã hội nói chung và của bất kỳ ngànhkinh tế nào cũng cần đạt được 3 mục tiêu cơ bảncác nguyên tắc cơ bản của phát triển du lịch bền vùngcơ chế chính sách và môi trường đầu tư phát triển du lịch bền vững tây nguyênkết hợp điểm mạnh điểm yếu cơ hội và thách thức để xây dựng định hướng phát triển du lịch bền vữngcơ sở lý luận và thực tiễn phát triển du lịch bền vữngnhững điều kiện cơ bản đảm bảo cho phát triển du lịch bền vữngphát triển du lịch bền vữngbài giảng phát triển du lịch bền vữngphát triển du lịch bền vững tại nha trangphát triển du lịch bền vững tỉnh bình thuậnphát triển du lịch bền vững tại việt namphát triển du lịch bền vững ở bắc giangphát triển du lịch bền vững ở nha trangphát triển du lịch bền vững là gìphát triển du lịch bền vững ở việt namNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH công nghệ tin học và trắc địa bản đồ Sông Châu (LV tốt nghiệp)Tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nghiên cứu tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học xây dựng bộ công cụ đánh giá trong dạy học chương Dòng điện trong các môi trường” Vật lí 11 Trung học phổ thông (LV thạc sĩ)project 1 workbook (dạy thêm tiếng anh hay)Ảnh hưởng của việc chuyển đổi thức ăn đến khả năng sản xuất và chất lượng thịt của gà F1(♂ MÍA x ♀ RI) nuôi tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý Nhà nước về kinh tế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌCTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNGTIẾP XÚC NGÔN NGỮ Ê ĐÊ - VIỆT Ở TỈNH DAK LĂK TRÊN BÌNH DIỆN TỪ VỰNG - NGỮ NGHĨATƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HIỆN THỰC TRONG TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN CỦA BẢO NINHVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC VÀO DẠY PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮTổ chức và quy hoạch mạng viễn thôngLập kế hoạch truyền thông đại chúng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệngPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt NamPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty TNHH dầu thực vật Cái LânTruyền thông cổ động BÁN HÀNG CÁ NHÂN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập