CÁC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

Các giá trị truyền thống con người Việt Nam hiện nay

Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay
... cấp độ chung giá trị chia thành giá trị vật chất giá trị tinh thần Giá trị tinh thần chia thành loại giá trị như: giá trị khoa học, giá trị đạo đức, giá trị trị, giá trị thẩm mỹ Giá trị đạo đức ... ĐỨC TRUYỀN THỐNG DÂN TÉC VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MỚI CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ HIỆN NAY 1.1 GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG DÂN TÉC VÀ GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ 1.1.1 Giá trị đạo đức truyền thống ... nước "Con người Việt Nam - mục tiêu động lực phát triển kinh tế - xã hội" (KX-07) có kết đề tài "Các giá trị truyền thống người Việt Nam nay" (KX-07-02) khẳng định giá trị đạo đức truyền thống...
 • 95
 • 361
 • 0

Đề tài Đánh giá việc đảm bảo các nhu cầu cơ bản của Việt Nam thời gian qua ( từ 1993 đến nay ) theo các chí HDI qua đó đánh giá trình độ phát triển con người Việt Nam hiện nay.doc

Đề tài Đánh giá việc đảm bảo các nhu cầu cơ bản của Việt Nam thời gian qua ( từ 1993 đến nay ) theo các chí HDI qua đó đánh giá trình độ phát triển con người Việt Nam hiện nay.doc
... Trong đề tài nghiên cứu này, đề cập đến việc bảo đảm nhu cầu Việt Nam thời gian qua (từ 1993 đến nay) theo tiêu chí HDI, qua đánh giá trình độ phát triển người nước ta Đánh giá số phát triển người ... Đề tài nhóm 3: Đánh giá việc bảo đảm nhu cầu Việt Nam thời gian qua (từ 1993 đến nay) theo tiêu chí HDI, qua đánh giá trình độ phát triển người Việt Nam Lời mở đầu: Mục tiêu nghiên cứu Tài ... cứu đề tài trình bày phần: Phần 1: Lý luận chung phát triển người Phần Thực trạng đánh giá tiêu chí phát triển người Việt Nam từ năm 1993 đến Phần 3: Kết luận trình độ phát triển người Việt Nam...
 • 29
 • 626
 • 2

Đề tài " Đánh giá việc đảm bảo các nhu cầu cơ bản của Việt Nam thời gian qua ( từ 1993 đến nay ) theo các chí HDI qua đó đánh giá trình độ phát triển con người Việt Nam hiện nay " pps

Đề tài
... Trong đề tài nghiên cứu này, đề cập đến việc bảo đảm nhu cầu Việt Nam thời gian qua (từ 1993 đến nay) theo tiêu chí HDI, qua đánh giá trình độ phát triển người nước ta Đánh giá số phát triển người ... 2 Đề tài nhóm 3: Đánh giá việc bảo đảm nhu cầu Việt Nam thời gian qua (từ 1993 đến nay) theo tiêu chí HDI, qua đánh giá trình độ phát triển người Việt Nam Lời mở đầu: Mục tiêu nghiên cứu Tài ... cứu đề tài trình bày phần: Phần 1: Lý luận chung phát triển người Phần Thực trạng đánh giá tiêu chí phát triển người Việt Nam từ năm 1993 đến Phần 3: Kết luận trình độ phát triển người Việt Nam...
 • 29
 • 238
 • 0

Phật giáo với xã hội con người việt nam hiện nay

Phật giáo với xã hội và con người việt nam hiện nay
... Do đó, ảnh hởng Phật giáo xa rời hệ trẻ Chúng ta nhận thấy rằng, ngày ngời chùa hầu hết đủ tri thức Phật giáo khó giáo dục đạo Phật cách tự giác, tích cực hội gia đình Phật giáo bác học bị ... thực tiễn ngời hội, làm cho ngời có thái độ chấp nhận cải tạo giới Đạo đức xuất thể Phật giáo chạy trốn nhu cầu chế ngự thiên nhiên, bắt phục vụ cho Các chơng trình hội Phật giáo cải tạo ... dục, vô dục, ly dục Nhà Phật Vì việc cần làm phải xác định rõ Phật giáo có ảnh hởng đến hệ t tởng ngời Việt Nam nh để từ đa sách phát triển phù hợp với lòng dân, làm cho hội ngày phát triển tiến...
 • 6
 • 56
 • 0

Báo cáo quy hoạch đất đai trong việc bảo vệ các giá trị truyền thống công cuộc xây dựng, phát triển đất nước

Báo cáo  quy hoạch đất đai trong việc bảo vệ các giá trị truyền thống và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước
... trc õy iu 28 Lut t nm 2003 quy nh vic cụng b cụng khai quy hoch v k hoch s dng t Trong thi hn 30 ngy lm vic, k t ngy quy hoch, k hoch s dng t c c quan nh nc cú thm quyn phờ duyt, u ban nhõn dõn ... chnh quy hoch Chỳ trng lm tt quy hoch nhng vựng sn xut hng hoỏ trung Quy hoch xõy dng c s h tng kinh t xó hi; quy hoch phỏt trin khu dõn c, xõy dng lng xó, th trn gi gỡn bn sc hoỏ dõn tc".(3) Trong ... b cụng khai quy hoch v k hoch s dng t chi tit ca a phng ti tr s u ban nhõn dõn Ti khon v iu 29 Lut t nm 2003 ó cú quy nh mi v tớnh kh thi ca quy hoch v k hoch s dng t, ú l trng hp quy hoch, k...
 • 4
 • 50
 • 0

Vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt Nam hiện nay (qua thực tế một số trường đại học cao đẳng ở thành phố Hà Nội)

Vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt Nam hiện nay (qua thực tế một số trường đại học và cao đẳng ở thành phố Hà Nội)
... cầu việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt Nam giai đoạn - Phân tích thực trạng việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên trường đại học cao đẳng Nội nguyên ... vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc vấn đề cấp bách giai đoạn Đó lý để tác giả luận văn chọn: "Vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt Nam (qua thực tế số ... cứu đề tài giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho sinh viên - Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu luận văn vấn đề giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên trường đại học cao đẳng...
 • 127
 • 678
 • 6

LUẬN VĂN: Kế thừa phát huy những giá trị đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam hiện nay pptx

LUẬN VĂN: Kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam hiện nay pptx
... giá trị đạo đức truyền thống phụ nữ Việt Nam cần kế thừa phát huy - Đề xuất giải pháp có tính định hướng để kế thừa phát huy giá trị đạo đức truyền thống phụ nữ Việt Nam việc xây dựng người phụ ... yêu cầu kế thừa, phát huy chúng giai đoạn 1.1 Giá trị đạo đức truyền thống dân tộc phụ nữ Việt Nam 1.1.1 Truyền thống đạo đức dân tộc Trong truyền thống dân tộc có truyền thống tốt truyền thống ... gìn phát huy GTĐĐTT phụ nữ Việt Nam Yêu cầu kế thừa phát huy GTĐĐ phụ nữ Việt Nam để tạo dựng đạo đức xã hội, xây dựng phẩm chất đạo đức tốt đẹp người phụ nữ công đổi nay, đòi hỏi phải kế thừa phát...
 • 90
 • 566
 • 1

Ảnh hưởng của Đạo Phật tới các giá trị đạo đức con người Việt Nam hiện nay

Ảnh hưởng của Đạo Phật tới các giá trị đạo đức con người Việt Nam hiện nay
... tưởng Phật giáo, đặc biệt nhân sinh quan Phật giáo, đạo đức Phật giáo ảnh hưởng tới giá trị đạo đức người Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Ảnh hưởng Phật giáo đến giá trị đạo đức người Việt Nam nay, ... niệm đạo đức, giá trị đạo đức, hệ thống giá trị đạo đức người Việt Nam truyền thống đại Qua thấy hệ chuẩn giá trị đạo đức người Việt Nam từ xưa đến +Trình bày ảnh hưởng đạo Phật tới giá trị đạo đức ... HƢỞNG CỦA NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO TỚI CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CON NGƢỜI VIỆT NAM HIỆN NAY - 36 2.1 Khái niệm giá trị đạo đức giá trị đạo đức ngƣời Việt Nam- 36 2.1.1 Khái niệm giá trị đạo đức ...
 • 105
 • 515
 • 1

tóm tắt luận văn thạc sĩ Vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt Nam hiện nay (qua thực tế một số trường đại học cao đẳng ở thành phố Hà Nội)

tóm tắt luận văn thạc sĩ Vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt Nam hiện nay (qua thực tế một số trường đại học và cao đẳng ở thành phố Hà Nội)
... cứu đề tài giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho sinh viên - Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu luận văn vấn đề giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên trường đại học cao đẳng ... việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt Nam giai đoạn - Phân tích thực trạng việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên trường đại học cao đẳng Nội nguyên ... việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống nội dung giáo dục bậc đại học, cao đẳng nước nói chung, thành phố Nội nói riêng Đảng Nhà nước ta quan tâm đến vấn...
 • 35
 • 252
 • 0

tiểu luận triết học Những giá trị hạn chế của Phật giáo ảnh hưởng tới nếp sống, suy nghĩ của con người Việt Nam hiện nay

tiểu luận triết học Những giá trị và hạn chế của Phật giáo ảnh hưởng tới nếp sống, suy nghĩ của con người Việt Nam hiện nay
... phần giáo dục t tởng cho nhân dân qua triết lí Thiền Phật giáo làm cho xã hội Việt Nam thời kì văn minh tốt đẹp c) Giá trị triết học- tôn giáo Thiền Phật giáo: Ngày nay, Thiền Phật giáo thể giá trị ... vô ng quan điểm ngời: Giá trị nhân Phật giáo giá trị lớn số giá trị Giá trị đợc thể rõ Nhân luận Phật giáo với thuyết Duyên sinh vô ngã Đây không giá trị t tởng mà giá trị văn hoá, tôn giáo ... không riêng Phật giáo theo nghĩa tôn giáo Dới thử thách chế thị trờng, đạo đức Phật giáo không ngừng vơn tới hoàn thiện mặt nội dung hình thức 1.3 Những hạn chế Phật giáo: Thứ Thiền Phật giáo trực...
 • 23
 • 279
 • 1

Tiểu luận những giá trị hạn chế của phật giáo ảnh hưởng tới nếp sống, suy nghĩ của con người việt nam hiện nay

Tiểu luận những giá trị và hạn chế của phật giáo ảnh hưởng tới nếp sống, suy nghĩ của con người việt nam hiện nay
... ngã quan điểm người: Giá trị nhân Phật giáo giá trị lớn số giá trị Giá trị thể rõ Nhân luận Phật giáo với thuyết “Duyên sinh vô ngã” Đây không giá trị tư tưởng mà giá trị văn hoá, tôn giáo ... nhỏ bé nhìn tổng quan Phật Giáo cho quan tâm đến vấn đề B NỘI DUNG: Những giá trị hạn chế Phật giáo: 1.1 Khái quát Phật giáo: Phật giáo đời vào kỉ VI trước Công nguyên, người sáng lập Siddharta ... khắp Phật Giáo Một câu hỏi lớn đặt ra: Ưu, nhược tư tưởng Phật giáo thể nào? Mức ảnh hưởng sao? vấn đề cần nhiều người quan tâm, tìm hiểu Do chọn đề tài: " Những giá trị hạn chế Phật giáo ảnh hưởng...
 • 20
 • 1,054
 • 3

Nghiên cứu về con người Truyền thống Nhân cách Nguồn lực con người Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu về con người Truyền thống Nhân cách Nguồn lực con người Việt Nam hiện nay
... Tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống dân tộc giai đoạn Các giá trị đạo đức truyền thống phận cốt lõi giá trị tinh thần truyền thống Việt Nam Con ngời Việt Nam truyền thống yêu nớc từ bao đời ... ngời Nh nghiên cứu chất ngời cần nghiên cứu hai mặt tự nhiên xã hội, cần phải đặt ngời hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể để nghiên cứu b Nguồn lực ngời : Con ngời sáng tạo lịch sử Con ngời ... 0918.775.368 Nhân cách tổng hợp tất yếu tố lực, nguyện vọng sở trờng, thể chất, phẩm chất cá nhân xét theo yêu cầu xã hội Mỗi ngời đạt tới trởng thành xã hội phải ngời có nhân cách Nhân cách nhân cách...
 • 20
 • 778
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: gia tri truyen thong cua con nguoi viet namtruyền thống và con người việt namcác giá trị truyền thống của dân tộc việt namnguoi nhan cach con nguoi viet nam hien nay voi nhung gia tri truyen thong va hien daigiá trị truyền thống của dân tộc việt namnhững giá trị truyền thống của dân tộc việt nam4 giá trị truyền thống của dân tộc việt namphát huy vai trò của gia đình trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người việt nam hiện nayvấn đề nhân cách con người việt nam hiện nay so với các dân tộc văn minh và những yêu cầu xây dựng con người mớitính cách và lối sống con người việt nam hiện nayquan điểm của triết học mác lênin về con người và vấn đề xây dựng con người việt nam hiện naysu nghiep cnh hdh gan voi phat trien kttt va yeu cau xay dung con nguoi viet nam hien nayđiểm của triết học mác lênin về con người và vấn đề xây dựng con người việt nam hiện naycác phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp phổ biến ở việt nam hiện nay theo các văn bản pháp quy hiện hànhđánh giá về việc áp dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước ở việt nam hiện nay theo khung pháp lý hiện hànhHóa vô cơ BÀI 1 (BUỔI 2) PHÂN LOẠI VÀ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐHoa vo co b3 (bai 2 can bang hoa hoc)Hóa vô cơ BÀI 1 (BUỔI 1) PHÂN LOẠI VÀ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐHóa vô cơ (B6: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IA VÀ IIA)Hóa vô cơ (B3: CÂN BẰNG HÓA HỌC)Quá trình phát triển thần kỳ của kinh tế nhật bản (1952 1973) và bài học kinh nghiệmTương tác biểu tượng trong ca từ trịnh công sơn (tt)Chữ tín trong triết học phương đông với văn hóa giao tiếp của sinh viên trường đại học sài gònNâng cao kỹ năng thuyết trình cho sinh viên khối ngành sư phạm ở địa bàn thành phố hồ chí minhNghiên cứu nhân nuôi và sử dụng vi khuẩn rhodobacteria để xử lý chất hữu cơ và sulfide trong nước ô nhiễm trên quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu ứng dụng vi khuẩn rhodobacter để xử lý chất ô nhiễm trong nước thải lò mổ trên quy mô phòng thí nghiệmVấn đề phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong sinh viên trường đại học sài gònNghiên cứu dòng chảy đô thị do các cơn mưa lớn ở TP HCMThe choice nicholas sparksde thi kinh tế moi truongThực thi chính sách đối ngoại của mỹ đối với châu á thái bình dương dưới thời tổng thống b obama (2009 2014)Message in a bottle nicholas sparksHoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước quảng bìnhA walk to remember nicholas sparksNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập