Báo cáo thu hồi dầu Phương pháp Gas Assisted Gravity Drainage

Ứng dụng thu hồi dầu tăng cường theo phương pháp Gas Assisted Gravity Drainage GAGD cho thân dầu trong đá móng trước Đệ Tam mỏ X12

Ứng dụng thu hồi dầu tăng cường theo phương pháp Gas Assisted Gravity Drainage GAGD cho thân dầu trong đá móng trước Đệ Tam mỏ X12
... “Các phương pháp thu hồi dầu tăng cường EOR để nâng cao hệ số thu hồi dầu cho thân dầu đá móng trước Đệ Tam mỏ X12 trình phân dị trọng lực với trợ giúp bơm ép khí GAGD (Gas- Assisted Gravity Drainage) ” ... 39 4/ ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP GAGD CHO THÂN DẦU TRONG ĐÁ MÓNG NỨT NẺ MỎ X12 43 4.1/ Giới thiệu phƣơng pháp GAGD 43 4.2/ Ứng dụng phƣơng pháp GAGD cho mỏ X12 44 5/ KẾT LUẬN VÀ ... phƣơng pháp EOR  Chƣơng 2: Đặc điểm cấu trúc cấu tạo X12  Chƣơng 3: Các yếu tố địa chất ảnh hƣởng tới khả thu hồi dầu mỏ X12  Chƣơng 4: Ứng dụng phƣơng pháp gagd cho thân dầu đá móng nứt nẻ mỏ X12...
 • 50
 • 71
 • 0

18 Báo cáo tổng hợp về phương pháp kiểm toán tại Công ty kiểm toán vaco

18 Báo cáo tổng hợp về phương pháp kiểm toán tại Công ty kiểm toán vaco
... khác 1.2 Sự hợp tác quốc tế công ty VACO công ty kiểm toán t vấn tài hợp pháp đợc thành lập VN VACO công ty kiểm toán VN: - Hợp tác quốc tế - Liên doanh với nớc - Thành viên hãng kiểm toán quốc ... - Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN) - Tổng công ty than Việt Nam (Vinacoal) - Tổng công ty dầu khí Việt Nam (PV) - Tổng công ty thuốc Việt Nam - Tổng công ty xi măng Việt Nam Hợp đồng hợp ... công ty kiểm toán Việt Nam- VACO, công ty tiên phong thực hành hoạt động kiểm toán độc lập Việt Nam Đến Việt Nam thành lập đợc 60 công ty có chức cung cấp dịch vụ kiểm toán nớc VACO công ty kiểm...
 • 20
 • 266
 • 0

Báo cáo đào tạo theo phương pháp hướng dẫn khảo sát khách hàng

Báo cáo đào tạo theo phương pháp hướng dẫn khảo sát khách hàng
... - Tự - Hạnh Phúc Số: 6.2.1.1 Phiếu khảo sát (Mục tiêu khảo sát khách hàng: Để thu thập thông tin giúp công ty có dịch vụ thoát nớc xử lý nớc thải đến khách hàng cách phù hợp.) Họ tên: ... bà nhận xét tình trạng thoát nớc địa bàn: 45 Bắc Ninh, ngày tháng năm 2006 ại diện khách hàng Ngời khảo sát 46 6.3 Danh sỏch cỏc hc viờn tham gia Phm Anh Tun (Trng nhúm) Nguyn ng Khoa Trn khỏnh ... tham gia cỏc bui hng dn theo nhúm hoc trc tip Cỏc hot ng c th qua tng tun l nh sau: Thi gian Tun 18.10.06 Phng phỏp Hng dn theo nhúm Hot ng o o o Tun 227.10.06 Hng dn theo nhúm o o o o o R soỏt...
 • 50
 • 493
 • 2

Báo cáo đào tạo theo phương pháp hướng dẫn về giải quyết khiếu nại của khách hàng

Báo cáo đào tạo theo phương pháp hướng dẫn về giải quyết khiếu nại của khách hàng
... hài lòng khách hàng 10 Tổng hợp kết giải quyết, viết báo cáo, lu sổ sách 11 Báo cáo lãnh đạo 10 Nhõn viờn b phn chm súc khỏch hng tng hp kt qu gii quyt khiu ni, lu s sỏch v vit bỏo cỏo theo nh ... đến khiếu nại B phn gii quyt khiu ni c ngi i xỏc minh thụng tin khiu ni Kiểm tra xác minh thông tin khiếu nại B phn gii quyt khiu ni cn gii quyt cụng vic khong thi gian quy nh Giải khiếu nại khách ... sổ theo dõi Phân cấp độ khiếu nại Chuyển khiếu nại đến phận liên quan giám đốc với trờng hợp phức tạp Nhõn viờn chm súc khỏch hng gii quyt nhng khiu ni n gin phm vi trỏch nhim Giải khiếu nại...
 • 17
 • 498
 • 5

Báo cáo đào tạo theo phương pháp hướng dẫn về khảo sát khách hàng

Báo cáo đào tạo theo phương pháp hướng dẫn về khảo sát khách hàng
... - Tự - Hạnh Phúc Số: 6.2.1.1 Phiếu khảo sát (Mục tiêu khảo sát khách hàng: Để thu thập thông tin giúp công ty có dịch vụ thoát nớc xử lý nớc thải đến khách hàng cách phù hợp.) Họ tên: ... bà nhận xét tình trạng thoát nớc địa bàn: 45 Bắc Ninh, ngày tháng năm 2006 ại diện khách hàng Ngời khảo sát 46 6.3 Danh sỏch cỏc hc viờn tham gia Phm Anh Tun (Trng nhúm) Nguyn ng Khoa Trn khỏnh ... tham gia cỏc bui hng dn theo nhúm hoc trc tip Cỏc hot ng c th qua tng tun l nh sau: Thi gian Tun 18.10.06 Phng phỏp Hng dn theo nhúm Hot ng o o o Tun 227.10.06 Hng dn theo nhúm o o o o o R soỏt...
 • 50
 • 599
 • 5

bao cao tham luan - ĐM, phương pháp DH, môn TV lớp 3

bao cao tham luan - ĐM, phương pháp DH, môn TV lớp 3
... - Phương pháp dạy học kết hợp phương pháp dạy học truyền thống đặc biệt lấy học sinh làm trung tâm Giáo viên người tổ chức, hướng dẫn quan sát, học sinh người hoạt động - Vì giáo viên ... đ/c giáo viên đào tạo + - Năm học 2010 có /2 giáo viên xếp loại chuyên môn nghiệp vụ xuất sắc, đ/c xếp loại - Đội ngũ giáoviên tổ xếp loại chuyên môn nghiệp vụ không cao đoàn kết nhiệt tình công ... kể chuyện + Học sinh quan sát tranh để kể chưa kể toàn * Phân môn Luyện từ câu: - Ưu điểm: + Ở bậc tiểu học nói chung phân môn LTVC lớp nói riêng thể tính tổng hợp, thực hành rõ vừa phù hợp với...
 • 5
 • 1,202
 • 3

Báo cáo khoa học về phương pháp dạy nghe tiếng Hàn

Báo cáo khoa học về phương pháp dạy nghe tiếng Hàn
... đến hạn chế việc dạy nghe khuôn khổ lớp học trên, người viết xin đề cập tới phương pháp việc dạy nghe cho sinh viên ( Phương pháp áp dụng số trường Hàn Quốc giảng dạy tiếng Hàn dành cho người ... Vì phương pháp học tập em sinh viên là: nghe, tìm lại script tra từ điển sau tiếp tục nghe Đây không hằn phương pháp sai mà vấn đề sinh viên nhiều phụ thuộc vào phương pháp học đơn Tài liệu nghe ... viên thực hành nghe phương diện/lĩnh vực rộng, sử dụng nhiều tài liệu thực tế + Dạy nghe: Ngoài dạy cho sinh viên kiến thức giảng viên cần trọng tới việc dạy cho sinh viên kĩ hoàn thành nghe Một...
 • 6
 • 164
 • 2

Xây dựng quy trình lập báo cáo thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong mô hình thực hành kế toán tại khoa tài chính kế toán

Xây dựng quy trình lập báo cáo thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong mô hình thực hành kế toán tại khoa tài chính kế toán
... Chương 1: Xây dựng quy trình lập báo cáo thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ Chương 2: Các điều kiện cần thiết để xây dựng thực hành quy trình mơ Chương 3: Tổ chức cơng tác thực hành phòng ... báo cáo thuế giá trị gia tăngtheo phương pháp khấu trừ thơng thường Sơ đồ 1.4: Quy trình lập báo cáo thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ        ‐ 16 ‐  Giải thích sơ đồ Bước 1: Kế tốn thuế thu ... tình hình tài chính, vấn đề chi phí, doanh thu 1.2 MỐI QUAN HỆ GIỮA KẾ TỐN THUẾ VÀ BÁO CÁO THUẾ GTGT Lập báo cáo thuế GTGT phần quan trọng cơng việc kế tốn Việc lập kê khai thuế GTGT bắt buộc theo...
 • 74
 • 793
 • 1

Tài liệu Báo cáo khoa học " MỘT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TUỔI THỌ VÀ TUỔI THỌ CÒN LẠI CỦA CÔNG TRÌNH " docx

Tài liệu Báo cáo khoa học
... giá trị P tuổi thọ 15 năm (giảm 10 năm) Do đó,  tham số có độ nhạy cảm lớn, bỏ qua sai số thiếu xác Kết luận  Phương pháp nêu báo cách đánh giá định lượng tuổi thọ tuổi thọ lại công trình Khi ... k   2 n k 1   D  (3) - Xác định P min: Như nói, P xác định theo tầm quan trọng công trình theo định cấp quản lý có thẩm quyền - Xác định tuổi thọ công trình T: Theo hình 1, sau có P (t ... đồng chuyên môn đề nghị cho loại công trình khác theo tầm quan trọng, người định nhà quản lý có thẩm quyền 3.2 Các bước xác định tuổi thọ tuổi thọ lại Bước 1: Xác định P(t) Nói chung P(t) giảm dần...
 • 4
 • 504
 • 6

Tài liệu Báo cáo " Sinh con theo phương pháp khoa học và một số vấn đề pháp lí có liên quan " ppt

Tài liệu Báo cáo
... tạp nhầm lẫn, cần quy định cụ thể vấn đề n y Tóm lại, vấn đề sinh theo phơng pháp khoa học l vấn đề phức tạp, đặc biệt l mặt pháp lí, chừng mực n o đ l m thay đổi quan niệm truyền thống quan ... dụng việc sinh theo phơng pháp khoa học Còn trờng hợp ngời chồng biệt tích tiến h nh áp dụng nh trờng hợp khác ngời chồng đ thể mong muốn văn + Vấn đề sinh theo phơng pháp khoa học l đặc biệt ... việc sinh theo phơng pháp khoa học, sau ngời chồng chết m ngời vợ muốn tiếp tục thực việc sinh phải bảo vệ quyền lợi đáng họ Tuy nhiên, vấn đề n y liên quan đến quy định Điều 21 Nghị định số...
 • 3
 • 232
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu các phương pháp tổng hợp tiếng Việt cho các hệ thống có tài nguyên hạn chế " ppt

Tài liệu Báo cáo
... toán thấp Ở Việt Nam, nhu cầu nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ xử lý tiếng nói hệ thống tài nguyên hạn chế xuất số năm gần Các đề tài nghiên cứu việc chuyển hệ xử lý tiếng nói lên hệ thống di động ... điệu tiếng Việt Ngoài ra, chương giới thiệu sơ lược hệ thống hạn chế tài nguyên Chương 2: Tổng hợp tiếng nói từ văn yêu cầu hệ thống tài nguyên hạn chế Chương giúp người đọc nắm thành phần hệ tổng ... bao gồm: Chương 1: Tổng quan tổng hợp tiếng nói hệ thống hạn chế tài nguyên Chương trình bày khái quát tổng hợp tiếng nói lịch sử phát triển ứng dụng số phương pháp tổng hợp tiếng nói Chương số...
 • 4
 • 305
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo bài tập lớn phương pháp tínhbáo cáo tham luận về phương pháp học tậpbáo cáo sản xuất theo phương pháp fifobáo cáo ngân lưu theo phương pháp trực tiếpbáo cáo thực tập các phương pháp gia công đặc biệtbài báo cáo sử dụng các phương pháp khoa học thông thường như so sánh phân tích tổng hợp thống kê để giải quyết những vấn đề mà đề tài đã đặt ralập báo cáo sản xuất theo phương pháp nhập trước xuất trướchiệu suất thu hồi của phương pháplập báo cáo ngân lưu bằng phương pháp gián tiếpđộ lặp lại và độ thu hồi của phương pháp phân tíchđộ lặp lại và độ thu hồi của phương pháp chuẩn bị mẫuphương pháp nâng cao hệ số thu hồi dầuphương pháp thu hồi dầu bằng cách xâu bao rơmphương pháp thu hồi dầubao cao thu hoach boi duong thuong xuyen modun 18 phuong phap day hoc tich cucHiệu quả kinh doanh bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm BSH thăng long thuộc tổng công ty cổ phần bảo hiểm sài gòn hà nộiHiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần giày hải dƣơngHiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng thành công iiiHiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hàluận văn thạc sĩ hoàn thiện chính sách đ i ngộ nhân lực tại tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòngluận văn thạc sĩ hoàn thiện chiến lƣợc marketing dịch vụ huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt namQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà nộiNâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh cầu giấyQuản trị công ty tại doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa – nghiên cứu điển hình tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt namluận văn thạc sĩ hoàn thiện chính sách thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệpluận văn thạc sĩ hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông iluận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện tứ kỳ tỉnh hải dƣơng (2)1luận văn thạc sĩ hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại khối văn phòng tổng cục hải quanluận văn thạc sĩ hoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng của chi cục thuế huyện thanh hà, hải dƣơngluận văn thạc shoàn thiện công tác định giá tài sản bảo đảm là bất động sản trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng việt nam chi nhánh nam thăng longluận văn thạc sĩ hoàn thiện chính sách đ i ngộ nhân lực của trƣờng cao đẳng sƣ phạm hà nộiluận văn thạc sĩ hoạt động cho vay trả góp tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần á châu – chi nhánh hải dƣơngluận văn thạc sĩ hoạt động huy động vốn tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh thành phố tam điệp, tỉnh ninh bìnhluận văn thạc sĩ huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh lƣơng sơn, tỉnh hòa bìnhluận văn thạc sĩ huy động vốn tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng vietcombank chi nhánh hải dƣơng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập