thủ thuật với microsoft office

106 thủ thuật với Microsoft Office

106 thủ thuật với Microsoft Office
... vừa dán) 106 thủ thuật với Microsoft Office - Phần - 20/7/2005 15h:45 Microsoft Word Truy cập nhanh đến văn thường sử dụng Cách nhanh thông dụng để truy cập đến tệp tin văn thường sử dụng Microsoft ... lại sang dạng Word bạn dùng lệnh rename chuyển lại thành “test.doc” 106 thủ thuật với Microsoft Office - Phần - 22/7/2005 8h:15 Microsoft Word Vẽ đường thẳng Bạn hoàn toàn dễ dàng kẻ đường thẳng ... Add Muốn gỡ bỏ autotext bạn chọn nhắp chuột vào Delete 106 thủ thuật với Microsoft Office - Phần - 25/7/2005 16h:57 (Bài cập nhật cách ) Microsoft Word Track changes - So sánh văn Bạn có văn giống...
 • 9
 • 281
 • 7

106 thủ thuật với Microsoft Office

106 thủ thuật với Microsoft Office
... Trình đơn Start | Microsoft Office Tools MS Office XP Start | Microsoft Office | Microsoft Office Tools với MS OFfice 2003 Nếu bạn giữ nguyên thiết lập mặc định cài đặt Microsoft Office, bạn có ... Use - tính Microsoft Office) Đối với công cụ kiểu bạn phải sẵn sàng cài đặt Microsoft Office bên Microsoft Office Picture Manager Microsoft Office Picture Manager có phiên Microsoft Office 2003 ... lòng với thực bạn chọn Edit | Undo Microsoft Office Document Scanning Microsoft Office Document Imaging Microsoft Office Document Scanning giúp bạn quét văn thông qua máy quét Microsoft Office...
 • 10
 • 176
 • 1

106 thủ thuật với Microsoft Office - Phần 1

106 thủ thuật với Microsoft Office - Phần 1
... Delete 10 6 thủ thuật với Microsoft Office - Phần Microsoft Word Track changes - So sánh văn Bạn có văn giống hệt bạn muốn so sánh xem chúng giống khác điểm nào? Thay phải ngồi so sánh dòng một, thủ ... đoạn liệu vừa dán) 10 6 thủ thuật với Microsoft Office - Phần Microsoft Word Truy cập nhanh đến văn thường sử dụng Cách nhanh thông dụng để truy cập đến tệp tin văn thường sử dụng Microsoft Word vào ... phần mở rộng tệp tin văn trở lại dạng Word Lấy ví dụ bạn lưu tệp tin thành “test.rtf”, để đổi lại sang dạng Word bạn dùng lệnh rename chuyển lại thành “test.doc” 10 6 thủ thuật với Microsoft Office...
 • 9
 • 197
 • 0

Thủ thuật với Microsoft Office

Thủ thuật với Microsoft Office
... Delete Thủ thuật với Microsoft Office - Phần Microsoft Word Track changes - So sánh văn Bạn có văn giống hệt bạn muốn so sánh xem chúng giống khác điểm nào? Thay phải ngồi so sánh dòng một, thủ thuật ... đoạn liệu vừa dán) Thủ thuật với Microsoft Office - Phần Microsoft Word Truy cập nhanh đến văn thường sử dụng Cách nhanh thông dụng để truy cập đến tệp tin văn thường sử dụng Microsoft Word vào ... “test.rtf”, để đổi lại sang dạng Word bạn dùng lệnh rename chuyển lại thành “test.doc” Thủ thuật với Microsoft Office - Phần Microsoft Word Vẽ đường thẳng Bạn hoàn toàn dễ dàng kẻ đường thẳng ngang văn...
 • 8
 • 186
 • 0

Tổng hợp thủ thuật với Microsoft Office phần I, II, III IV

Tổng hợp thủ thuật với Microsoft Office phần I, II, III IV
... bạn hợp văn Quá trình lại giống với Word 2000 Split – So sánh nhiều phần văn Văn bạn dài hàng chục hàng trăm trang mà bạn lại muốn so sánh nhiều phần văn với - chẳng hạn phần mở đầu với phần ... Winword.exe – thông thường tệp tin có đường dẫn sau C:\Program Files \Microsoft Office nằm thư mục Office 10 phiên XP Office 11 với phiên 2003 Tìm bạn nhắp chuột phải vào tệp tin chọn Send to | Desktop ... tượng Microsoft Word để thao tác nhanh Khi soạn thảo văn với Microsoft Word, nhiều bạn phải cần thêm vào văn biểu tượng (symbol) ký tự đặc biệt (special character) để trang trí thêm cho văn Với...
 • 12
 • 196
 • 0

106 thủ thuật với Microsoft Office-phần 1

106 thủ thuật với Microsoft Office-phần 1
... lại sang dạng Word bạn dùng lệnh rename chuyển lại thành “test.doc” 10 6 thủ thuật với Microsoft Office - Phần - 22/7/2005 8h :15 Microsoft Word Vẽ đường thẳng Bạn hoàn toàn dễ dàng kẻ đường thẳng ... Add Muốn gỡ bỏ autotext bạn chọn nhắp chuột vào Delete 10 6 thủ thuật với Microsoft Office - Phần - 25/7/2005 16 h:57 (Bài cập nhật cách ) Microsoft Word Track changes - So sánh văn Bạn có văn giống ... dán) 10 6 thủ thuật với Microsoft Office - Phần - 20/7/2005 15 h:45 Microsoft Word Truy cập nhanh đến văn thường sử dụng Cách nhanh thông dụng để truy cập đến tệp tin văn thường sử dụng Microsoft...
 • 9
 • 204
 • 0

Tài liệu 106 thủ thuật với Microsoft Office Phần 1 docx

Tài liệu 106 thủ thuật với Microsoft Office Phần 1 docx
... dạng liệu vừa dán giống với định dạng văn bản) Keep Source Formatting (giữ nguyên định dạng đoạn liệu vừa dán) 10 6 thủ thuật với Microsoft Office - Phần - 20/7/2005 15 h:45 Microsoft Word Truy cập ... Add Muốn gỡ bỏ autotext bạn chọn nhắp chuột vào Delete 10 6 thủ thuật với Microsoft Office - Phần - 25/7/2005 16 h:57 (Bài cập nhật cách ) Microsoft Word Track changes - So sánh văn Bạn có văn giống ... Winword.exe – thông thường tệp tin có đường dẫn sau C:\Program Files \Microsoft Office nằm thư mục Office 10 phiên XP Office 11 với phiên 2003 Tìm bạn nhắp chuột phải vào tệp tin chọn Send to | Desktop...
 • 10
 • 238
 • 0

Tài liệu Tổng hợp thủ thuật với Microsoft Office - Phần I, II, III, IV ppt

Tài liệu Tổng hợp thủ thuật với Microsoft Office - Phần I, II, III, IV ppt
... bạn hợp văn Quá trình lại giống với Word 2000 Split – So sánh nhiều phần văn Văn bạn dài hàng chục hàng trăm trang mà bạn lại muốn so sánh nhiều phần văn với - chẳng hạn phần mở đầu với phần ... (paste) liệu ứng dụng Office bạn chọn Smart Tag (xuất bên cạnh đoạn liệu vừa dán có hình giống clipboard) với lựa chọn định dạng phong phú - Match Destination Formatting (chuyển định dạng liệu vừa ... tổ hợp phím Shift-Enter Lần tới bạn ấn Enter để xuống dòng tiếp tục theo danh sách mục Riêng Excel để xuống dòng ô bạn ấn Alt-Enter Các Smart Tags Smart Tags - bắt đầu xuất phiên Microsoft Office...
 • 12
 • 184
 • 0

Tài liệu 106 thủ thuật với Microsoft Office Phần 1 pdf

Tài liệu 106 thủ thuật với Microsoft Office Phần 1 pdf
... dạng liệu vừa dán giống với định dạng văn bản) Keep Source Formatting (giữ nguyên định dạng đoạn liệu vừa dán) 10 6 thủ thuật với Microsoft Office - Phần - 20/7/2005 15 h:45 Microsoft Word Truy cập ... Add Muốn gỡ bỏ autotext bạn chọn nhắp chuột vào Delete 10 6 thủ thuật với Microsoft Office - Phần - 25/7/2005 16 h:57 (Bài cập nhật cách ) Microsoft Word Track changes - So sánh văn Bạn có văn giống ... Winword.exe – thông thường tệp tin có đường dẫn sau C:\Program Files \Microsoft Office nằm thư mục Office 10 phiên XP Office 11 với phiên 2003 Tìm bạn nhắp chuột phải vào tệp tin chọn Send to | Desktop...
 • 10
 • 210
 • 0

Tài liệu 106 thủ thuật với Microsoft Office Phần 1 doc

Tài liệu 106 thủ thuật với Microsoft Office Phần 1 doc
... dạng liệu vừa dán giống với định dạng văn bản) Keep Source Formatting (giữ nguyên định dạng đoạn liệu vừa dán) 10 6 thủ thuật với Microsoft Office - Phần - 20/7/2005 15 h:45 Microsoft Word Truy cập ... Add Muốn gỡ bỏ autotext bạn chọn nhắp chuột vào Delete 10 6 thủ thuật với Microsoft Office - Phần - 25/7/2005 16 h:57 (Bài cập nhật cách ) Microsoft Word Track changes - So sánh văn Bạn có văn giống ... việc đổi phần mở rộng tệp tin văn trở lại dạng Word Lấy ví dụ bạn lưu tệp tin thành “test.rtf”, để đổi lại sang dạng Word bạn dùng lệnh rename chuyển lại thành “test .doc 10 6 thủ thuật với Microsoft...
 • 10
 • 118
 • 0

Tài liệu 106 thủ thuật với Microsoft Office_ Phần 1 pptx

Tài liệu 106 thủ thuật với Microsoft Office_ Phần 1 pptx
... dạng liệu vừa dán giống với định dạng văn bản) Keep Source Formatting (giữ nguyên định dạng đoạn liệu vừa dán) 10 6 thủ thuật với Microsoft Office - Phần - 20/7/2005 15 h:45 Microsoft Word Truy cập ... Add Muốn gỡ bỏ autotext bạn chọn nhắp chuột vào Delete 10 6 thủ thuật với Microsoft Office - Phần - 25/7/2005 16 h:57 (Bài cập nhật cách ) Microsoft Word Track changes - So sánh văn Bạn có văn giống ... việc đổi phần mở rộng tệp tin văn trở lại dạng Word Lấy ví dụ bạn lưu tệp tin thành “test.rtf”, để đổi lại sang dạng Word bạn dùng lệnh rename chuyển lại thành “test.doc” 10 6 thủ thuật với Microsoft...
 • 10
 • 116
 • 0

106 thủ thuật với Microsoft Office PowerPoint pdf

106 thủ thuật với Microsoft Office PowerPoint pdf
... Microsoft PowerPoint Giấu slide Trong trình diễn Microsoft PowerPoint, bạn muốn ẩn slide – slide thông tin tham khảo hay giải ... nút nằm góc tận bên tay trái cửa sổ PowerPoint, nút Start Windows – chọn vào “Align or Distribute” sau chọn mô hình chỉnh thích hợp với bạn số mô hình mà PowerPoint đưa Mỗi slide màu khác Nếu ... Viewed (Lệnh khác phiên PowerPoint khác nhau) Hoặc bạn tạo nút bấm chuyển đổi slide hình trình diễn bạn cách vào Slide Show | Action Settings Căn chỉnh đối tượng Trong PowerPoint, bạn hoàn toàn...
 • 6
 • 136
 • 0

Tổng hợp thủ thuật với Microsoft Office Phần I, II, III, IV

Tổng hợp thủ thuật với Microsoft Office  Phần I, II, III, IV
... bạn hợp văn Quá trình lại giống với Word 2000 Split – So sánh nhiều phần văn Văn bạn dài hàng chục hàng trăm trang mà bạn lại muốn so sánh nhiều phần văn với - chẳng hạn phần mở đầu với phần ... Winword.exe – thông thường tệp tin có đường dẫn sau C:\Program Files \Microsoft Office nằm thư mục Office 10 phiên XP Office 11 với phiên 2003 Tìm bạn nhắp chuột phải vào tệp tin chọn Send to | Desktop ... http://kinhhoa.violet.vn Các Smart Tags Smart Tags - bắt đầu xuất phiên Microsoft Office XP – biểu tượng ứng dụng công nghệ XML nên xuất liệu phù hợp với tính Smart Tags Để kích hoạt Smart Tags bạn vào Tools...
 • 12
 • 140
 • 0

106 thủ thuật với Microsoft Office Phần 1 potx

106 thủ thuật với Microsoft Office Phần 1 potx
... Winword.exe – thông thường tệp tin có đường dẫn sau C:\Program Files \Microsoft Office nằm thư mục Office 10 phiên XP Office 11 với phiên 2003 Tìm bạn nhắp chuột phải vào tệp tin chọn Send to | ... dụng Office bạn chọn Smart Tag (xuất bên cạnh đoạn liệu vừa dán có hình giống clipboard) với lựa chọn định dạng phong phú - Match Destination Formatting (chuyển định dạng liệu vừa dán giống với ... nguyên định dạng đoạn liệu vừa dán) Phần Microsoft Word Truy cập nhanh đến văn thường sử dụng Cách nhanh thông dụng để truy cập đến tệp tin văn thường sử dụng Microsoft Word vào File tìm đến văn...
 • 5
 • 150
 • 0

106 thủ thuật với Microsoft Office(phần II) pdf

106 thủ thuật với Microsoft Office(phần II) pdf
... chuột vào Delete Phần Microsoft Word Track changes - So sánh văn Bạn có văn giống hệt bạn muốn so sánh xem chúng giống khác điểm nào? Thay phải ngồi so sánh dòng một, thủ thuật sau giúp bạn thực ... Quá trình lại giống với Word 2000 Split – So sánh nhiều phần văn Văn bạn dài hàng chục hàng trăm trang mà bạn lại muốn so sánh nhiều phần văn với - chẳng hạn phần mở đầu với phần kết luận? Split ... quen sử dụng loại font chữ định muốn lần mở Word sẵn sàng font chữ cho bạn Rất đơn giản, bạn thử thủ thuật sau Bạn mở văn được, vào Format | Font Trong cửa sổ Font bạn chọn lựa kiểu font chữ bạn...
 • 5
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Văn học ngaTương tác biểu tượng trong ca từ trịnh công sơn (tt)Nâng cao kỹ năng thuyết trình cho sinh viên khối ngành sư phạm ở địa bàn thành phố hồ chí minhVấn đề phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong sinh viên trường đại học sài gònXây dựng chương trình nâng cao nhận thức cho đối tượng thiếu nhi tại phường 3 và phường 7, quận 6 trong công tác bảo vệ môi trường kênh tàu hủ bến nghéĐánh giá hiện trạng công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và đề xuất giải pháp trên địa bàn thành phố bảo lộcTiềm năng và những giải pháp phát triển du lịch thành phố đà lạt tỉnh lâm đồngTìm hiểu tiềm năng phát triển du lịch huyện côn đảo, tỉnh bà rịa vũng tàuXác định những khó khăn và bước đầu đề xuất giải pháp khắc phục trong công tác quản lý chất thải y tế tại TP hồ chí minhSafe haven nicholas sparksĐánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên địa bàn thành phố đông hà của công ty điện lực quảng trịGiải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hà tĩnhA walk to remember nicholas sparksHoàn thiện công tác thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh quảng trịHuy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới ở huyện gio linh, tỉnh quảng trịNâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh thừa thiên huếA bend in the road nicholas sparksĐánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường của công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị huế (hepco) trên địa bàn thành phố huếHoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại viễn thông thừa thiên huếbáo cáo tổng kết ban thanh tra nhân dân trường học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập