CÂU HỎI ÔN TẬP DỰ TOÁN

câu hỏi ôn tập dự toán

câu hỏi ôn tập dự toán
... phép +-10% +-5% Dự toán lập để dự trù kinh phí xây dựng công trình, định phê duyệt chi phí xây dựng công trình Câu hỏi 7: Tôi cần chuẩn bị tài liệu cho công việc lập dự toán? Căn vào dự án đầu tư ... doanh nghiệp xây dựng dự tính trước dự toán xây dựng công trình - Bản chất thu nhập chịu thuế tính trước lợi nhuận định mức tính vào dự toán chi phí xây dựng công trình nhằm dự trù phần chi phí ... ván thép Câu 6: phân biệt TMĐT vs dự toán Chỉ tiêu Nội dung chi phí Căn lập TMĐT Dự toán gồm nội dung dự toán thêm Chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý nội dung GPMB dự án, tư vấn, khác, dự phòng...
 • 12
 • 221
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU ( có đáp án)

CÂU HỎI ÔN TẬP AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU ( có đáp án)
... p, q (N = p*q) v (n) = (p - 1)* (q - 1) 14 Ly mt giỏ tr b thuc vnh thng d (n) v l nguyờn t cung vi (n) Tc l UCLN(b, (n)) = Tớnh giỏ tr a = b-1 mod (n) tc l a*b = mod (n) ú a: L khúa mt (private) ... (mod p) = 2913 (mod 5987)= 4087 r = 1647 b Mó hoa x = 122 (y1,y2) = (gr mod p, hr * x mod p) = (2 1647, 40871647 *122) = (9 55,3764) c Gii mó (y1,y2)= (9 55,3764) x = d(y1,y2) = y2 * (y1a)-1 (mod ... toán sử dụng) Bức thông điệp đầu vào x Băm thông điệp h(x) (sử dụng thuật toán băm) Bản băm z = h(x) Ký số băm y = sigK(z) sử dụng khóa bí mật ng ời gửi Dữ liệu cần gửi, bao gồm: (x, y) 50 S hm...
 • 55
 • 208
 • 1

Bộ câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế-K38

Bộ câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế-K38
... ngân hàng phát hành 20 Bộ chứng từ thể bề mặt phù hợp với điều kiện L/C” có nghĩa gì? a Bộ chứng từ chân thực không giả mạo b Bộ chứng từ không mâu thuẫn với tiêu chuẩn quốc tế nghiệp vụ ngân ... ngân hàng B thông báo cho ngân hàng A biết điều b Ngân hàng phát hành phải thông báo sửa đổi qua ngân hàng A c Ngân hàng phát hành thông báo sửa đổi qua ngân hàng B yêu cầu họ thông báo cho ngân ... phụ c UCP 500 ngăn cấm thị dạng 12 Trong số câu sau, câu đúng? Bằng việc mở L/C người nhập chắn rằng: a Các chứng từ nhận chân thực b Anh ta phải toán chứng từ phù hợp nghiêm ngặt với điều khoản...
 • 6
 • 1,078
 • 41

Câu hỏi ôn tập kiểm toán cản bản

Câu hỏi ôn tập kiểm toán cản bản
... 16 Mục tiêu kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ ? 17 Trung thực kiểm toán khác với trung thực kế toán hay không ? Giải thích ? 18 Có ý kiến cho ... kết cuối kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước kiểm toán nội ? 41 Hãy phân tích giải thích kết luận sau : + IR tăng CR tăng + DR giảm số lượng chứng kiểm toán tăng 42 Có loại báo cáo kiểm toán ? ... tổ chức kiểm toán tiến hành ? 43 Trong trình thực kiểm toán kiểm toán viên có quyền thay đổi chương trình kiểm toán cho sát với tình hình thực tế đơn vị không ? Tại sao? 44 Anh chị hiểu câu nói...
 • 4
 • 1,870
 • 34

Câu hỏi ôn tập kiểm toán căn bản

Câu hỏi ôn tập kiểm toán căn bản
... 16 Mục tiêu kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ ? 17 Trung thực kiểm toán khác với trung thực kế toán hay không ? Giải thích ? 18 Có ý kiến cho ... kết cuối kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước kiểm toán nội ? 41 Hãy phân tích giải thích kết luận sau : + IR tăng CR tăng + DR giảm số lượng chứng kiểm toán tăng 42 Có loại báo cáo kiểm toán ? ... tổ chức kiểm toán tiến hành ? 43 Trong trình thực kiểm toán kiểm toán viên có quyền thay đổi chương trình kiểm toán cho sát với tình hình thực tế đơn vị không ? Tại sao? 44 Anh chị hiểu câu nói...
 • 4
 • 1,248
 • 19

Câu hỏi ôn tập kiểm toán căn bản 2

Câu hỏi ôn tập kiểm toán căn bản 2
... túi Không nhỏ 20 0 (2) Nổ mìn lỗ khoan nhỏ Không nhỏ 20 0 Nổ mìn buồng nhỏ (hình ống) Không nhỏ 20 0 (2) Nổ mìn lỗ khoan lớn Theo thiết kế không- nhỏ 20 0 (3) Nổ mìn lỗ khoan lớn có tạo túi Không nhỏ ... mái bê tông cốt thép làm trần; phải có lớp cách nhiệt, mái nhà kho phải làm vật liệu không cháy Có lợp ngói phibrôximăng 33 34 d) Nền nhà sàn nhà phải đảm bảo luôn khô Nền phải cao mặt kho 20 cm ... 2. 3 Nếu sở xây dựng nhà kho bảo quản chung vật liệu nổ nhóm khác phải tuân theo điều 2. 1.7 TCVN 4586 : 1988 2. 4 Những kho vật liệu nổ tạm thời sử dụng năm thực theo phụ lục TCVN 4586 : 1988 2. 5...
 • 6
 • 887
 • 7

CÂU HỎI ÔN TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ

CÂU HỎI ÔN TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ
... thông dễ dàng hơn, đặc biệt các nghiệp vụ chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn, chiết khấu … tại NHTM Khái niệm toán quốc tế vai trò toán quốc tế kinh tế? a Khái niệm: Thanh ... Incoterms thay cho hợp đồng mua bán quốc tế, phần hợp đồng mua bán quốc tế Ôn tập toán quốc tế Trang 5/13 Hungbato Lưu hành nội bộ ĐH07KT - Hạn chế sử dụng tập quán, thói quen thương mại hình ... XK không giao hàng, giao hàng không đúng thời gian - Nhà XK giao hàng không đúng chủng loại và chất lượng  Đối với nhà XK: - Sau nhận hàng, nhà NK không thể hoặc không toán...
 • 13
 • 1,091
 • 12

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP thanh toán quốc tế

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP thanh toán quốc tế
... khoản L/C c/ Sẽ không gặp rủi ro toán Bài 14 Anh (chị) lựa chọn câu trả lời câu sau đây: Đối với sửa đổi L/C a/ Người hưởng lợi có quyền chấp nhận phần sửa đổi b/ Người hưởng lợi không quyền chấp ... 50.000 USD, nên phản kháng VCB dọa đưa Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam kiện Quan điểm bạn vấn đề nào? Bài Anh (chị) lựa chọn câu trả lời câu sau đây: Bộ chứng từ sai sót là: a/ Xuất trình chứng ... phát hành L/C không hủy ngang nhập 3.000MT bột theo yêu cầu công ty TNHH B Hà Nội Công ty ký qũy mở L/C với giá trị 20% giá trị L/C Ngân hàng A nhận chứng từ đòi tiền người hưởng lợi toán 100% trị...
 • 10
 • 915
 • 1

câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế

câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế
... ty m, cụng ty hoc chi nhỏnh ca Thanh toỏn cỏc dch v: tin cc phớ ti, bo him, pht bi thng Phơng thức nhờ thu phiếu trơn không đợc áp dụng nhiều toán mậu dịch, không đảm bảo quyền lợi cho ngời ... không đảm bảo quyền lợi cho ngời bán, việc nhận hàng ngời mua hoàn toàn tách rời khỏi khâu toán, ngời mua nhận hàng không trả tiền chậm trễ trả tiền Đối với ngời mua áp dụng phơng thức có điều bất ... tớnh bt buc v tớnh lu thụng Khỏc Tiờu Bn cht Thi hn Thanh toỏn Lut quc t 1931) Vn kin y ban lut thng t Lut VN Sộc L lnh rỳt tin vụ iu kin Thanh toỏn xut trỡnh Cụng c Geneve 1931 (ULC (ULB1930)...
 • 64
 • 384
 • 2

CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN pps

CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN pps
... 16 Mục tiêu kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ ? 17 Trung thực kiểm toán khác với trung thực kế toán hay không ? Giải thích ? 18 Có ý kiến cho ... kết cuối kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước kiểm toán nội ? 41 Hãy phân tích giải thích kết luận sau : + IR tăng CR tăng + DR giảm số lượng chứng kiểm toán tăng 42 Có loại báo cáo kiểm toán ? ... tổ chức kiểm toán tiến hành ? 43 Trong trình thực kiểm toán kiểm toán viên có quyền thay đổi chương trình kiểm toán cho sát với tình hình thực tế đơn vị không ? Tại sao? 44 Anh chị hiểu câu nói...
 • 4
 • 348
 • 3

Câu hỏi ôn tập kế toán hành chính sự nghiệp

Câu hỏi ôn tập kế toán hành chính sự nghiệp
... 341, 342… Câu 5: Tại kế toán HCSN lại sử dụng tài khoản 336? Cho ví dụ? Câu 6: TK336 sử dụng trường hợp nào? Cho ví dụ? Chương 4: Câu 1: Nguồn hình thành nguồn KPHĐ? Nguyên tắc kế toán nguồn ... hoạch toán TK câp Câu 2: Nội dung khoản chi hoạt đông? Câu 3: Nguyên tắc chi hoạt động? (hoạch toán chi tiết) Câu 4: Giải thích TK661 lại mở chi tiết cấp theo niên độ? Câu 5: Căn để lập mẫu B02? Câu ... dung, kết cấu tài khoản 152, 153, 005 Câu 18: Trong trường hợp vừa tính hao mòn, vừa tính khấu hao? Sửa chữa lớn tài sản cố định có làm tăng, giảm nguyên giá hay không? Câu 19: Kế toán kinh phí toán...
 • 3
 • 3,052
 • 6

câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế

câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế
... ) l a ch n câu tr l i úng câu sau ây: Theo UCP 500, UCP 600ch ng t ch ng t tài ch ng t sau ây: a/ Bill of lading b/ Bill of exchange c/ Invoice Bài Anh (ch ) l a ch n câu tr l i úng câu sau ây: ... cơng ty ã b phá s n, giám c b tr n V y, b n gi i thích v n th nào? Bài Anh (ch ) l a ch n câu tr l i úng câu sau ây: Ngân hàng xu t trình ch ng t (Ngân hàng ph c v ngư i xu t kh u) g i ch ng t ... b n Fax Ngư i xu t kh u có c quy n u ki n nhà Nk khơng? T i sao? Bài Anh (ch ) l a ch n câu tr l i úng câu sau ây: V n ơn hồn h o c hi u: a/ Là m t v n ơn phù h p v i i u ki n i u kho n c a L/C...
 • 10
 • 66
 • 0

câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế

câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế
... ngoại tệ chờ đợi tỷ giá biến động phù hợp cho doanh nghiệp Câu Ưu điểm nhược điểm phương thức toán toán quốc tế? Phương thức toán quốc tế toàn trình, cách thức nhận – trả tiền giao dịch mua bán ... gian định 2.2 Ưu điểm - Thanh toán đơn giản quy trình nghiệp vụ dễ dàng - Tốc độ nhanh chóng (nếu thực T/T) + Chi phí toán TT qua ngân hàng tiết kiệm toán LC + Bên mua không bị đọng vốn ký quỹ ... hay quy định quốc gia 2.3 Nhược điểm - Phương thức nhờ thu trơn áp dụng toán tiền hàng không đảm bảo quyềm lợi cho hai bên nhà xuất nhà nhập việc nhân hàng toán tách rời sử dụng toán phí nhờ...
 • 11
 • 69
 • 0

17 câu hỏi ôn tập kiểm toán có đáp án chi tiết

17 câu hỏi ôn tập kiểm toán có đáp án chi tiết
... toán; Kết thúc kiểm toán Tuy nhiên, kiểm toán tổ chức kiểm toán độc lập thực khâu xử lý thư mời kiểm toán ký kết hợt đồng kiểm toán kiểm toán NN KTNB Câu 5: Tổ chức kiểm toán NN chức cung cấp ... tham khảo Kiểm toán - 2013 Kiểm toán - 2014 Câu 22: Trình bày mối quan hệ RRTT, RRKS với công việc kiểm toán KTV (phạm vi kiểm toán, phương pháp kiểm toán …& khối lượng công việc kiểm toán) Trả ... chung để đánh giá chất lượng công việc KTV thực trình kiểm toán - Là để đvị kiểm toán n~ ng # liên quan phối hợp trình kiểm toán sử dụng kết kiểm toán Chương 2: Các tổ chức kiểm toán hoạt động...
 • 50
 • 164
 • 0

100 câu hỏi ôn tập môn toán lớp 7

100 câu hỏi ôn tập môn toán lớp 7
... A C D C D D D B C A A D D D C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 D B A D D D B B C B D A ... 5 1 B a  a a  1 a 1 5 A C D Đáp án 100 câu hỏi ôn tập toán Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án D C A D B B D A D A B D ... vuông B Tam giác C Tam giác cân D Tam giác vuông cân Câu 40: Tìm x, biết: x   x  16 D C  x  14 xy A x  B x  11 C x  12 D x  10 Câu 41: Số học sinh hai lớp 7A 7B tỉ lệ Số học sinh lớp 7B...
 • 16
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập môn toán học kì 2 lớp 11câu hỏi ôn tập môn toán lớp 11 học kì 2câu hỏi ôn tập môn toán học kì 1câu hỏi ôn tập môn toán lớp 11 học kì 1câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tếcâu hỏi ôn tập kế toán hành chính sự nghiệpcâu hỏi ôn tập kế toán quản trịcâu hỏi ôn tập kiểm toán tài chínhcâu hỏi ôn tập môn toán lớp 4 kỳ 2câu hỏi ôn tập chương toán lop 7câu hỏi ôn tập thanh toán quốc têcâu hỏi ôn tập kế toán tài chính 1câu hỏi ôn tập kiểm toán căn bảncâu hỏi ôn tập kiểm toán nội bộcâu hỏi ôn tập kế toán ngân hàngGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNoPTNT huyện Quỳnh Nhai – tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2015Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ sản xuấy cơ khí và thương mại VICCOMPhân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép và xây dựng công nghiệp VNDự án đầu tư nhà máy nước sạch Tỉnh Yên Báiquản trị tài chính tình huống 3NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỰC PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART TỈNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân may tại công ty quốc tế Hannam (LV thạc sĩ))Giải pháp phát triển nguồn lao động nông thôn Hà Nội trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa (LV thạc sĩ))Bài tập chứng minh bất đẳng thức lớp 10Đảng lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ trong thời kỳ 1930 -1945Đánh giá hiệu quả phương pháp nhĩ châm trong điều trị đau và rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật trĩĐánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm tại xã Eapil, huyện M’Đăk, tỉnh Đăk LăkĐánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Đánh giá kết quả nuôi dưỡng chăm sóc người bệnh hôn mê ăn bằng ống thông dạ dàyBài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quanSmart lecture room for smart campus building automation systemĐề tài cấp Bộ Nghiên cứu thị trường - Marketing trong xuất khẩu chèĐề thi MYTS 2016 (Vòng 1)Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập