Quy trình lập hồ sơ vụ án dân sự

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ VỤ ÁN DÂN SỰ, TM

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ, TM
... 1 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU HỒ SƠ Xác định quan hệ pháp luật Xác định Chứng Xác định vấn đề khác Phương án bảo vệ 1.1 XÁC ĐỊNH QUAN HỆ PHÁP LUẬT Căn vào tình tiết vụ án Yêu cầu đương Áp dụng ... tháng hàng hoá, dịch vụ mà thời hạn giao hàng, cung ứng dịch vụ thoả thuận không mười hai tháng, kể từ giao kết hợp đồng; b) Tám tháng hàng hoá, dịch vụ mà thời hạn giao hàng, cung ứng dịch vụ ... HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG VỀ CÁC THỦ TỤC Làm đơn xin miễn giảm tạm ứng án phí, án phí Thu thập, bảo quản xuất trình chứng NGHIÊN CỨU HỒ SƠ CHI TIẾT Đơn khởi kiện Giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn kiện Giấy...
 • 19
 • 1,411
 • 0

bài giảng kỹ năng nghiên cứu hồ vụ án dân sự, thương mại

bài giảng kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự, thương mại
... 1 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU HỒ SƠ Xác định quan hệ pháp luật Xác định Chứng Xác định vấn đề khác Phương án bảo vệ 1.1 XÁC ĐỊNH QUAN HỆ PHÁP LUẬT Căn vào tình tiết vụ án Yêu cầu đương Áp dụng ... tháng hàng hoá, dịch vụ mà thời hạn giao hàng, cung ứng dịch vụ thoả thuận không mười hai tháng, kể từ giao kết hợp đồng; b) Tám tháng hàng hoá, dịch vụ mà thời hạn giao hàng, cung ứng dịch vụ ... HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG VỀ CÁC THỦ TỤC Làm đơn xin miễn giảm tạm ứng án phí, án phí Thu thập, bảo quản xuất trình chứng NGHIÊN CỨU HỒ SƠ CHI TIẾT Đơn khởi kiện Giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn kiện Giấy...
 • 19
 • 945
 • 0

Tài liệu QUY TRÌNH LẬP HỒ – GIAO NỘP HỒ LƯU TRỮ CƠ QUAN pdf

Tài liệu QUY TRÌNH LẬP HỒ SƠ – GIAO NỘP HỒ SƠ LƯU TRỮ CƠ QUAN pdf
... 3- Hồ nhân sự: tập văn bản, tài liệu có liên quan cá nhân cụ thể (hồ đảng viên, hồ cán ) HƯỚNG DẪN CỤ THỂ LẬP HỒ SƠ GIAO NỘP HỒ SƠ LƯU TRỮ HIỆN HÀNH Điều Luật Lưu trữ, trách nhiệm lập ... 2011 quy định thời hạn nộp lưu tài liệu THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU GIAO NỘP Bao gồm toàn hồ sơ, tài liệu có giá trị lưu trữ hình thành trình theo dõi, giải công việc thuộc trách nhiệm lập hồ ... Người lập mục lục hồ (ký ghi rõ họ tên) Lưu ý: Khi giao nộp hồ lưu trữ có kèm theo file liệu Mục lục hồ Khi giao nhận hồ sơ, phải đối chiếu hồ với mục lục Sau giao nhận, phải lập biên...
 • 24
 • 1,744
 • 24

Tài liệu LUẬT LƯU TRỮ - Quy trình Lập hồ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan pot

Tài liệu LUẬT LƯU TRỮ - Quy trình Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan pot
... lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu giao nộp vào Lưu trữ quan Lưu trữ quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu lập Biên giao nhận hồ sơ, tài liệu Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu Biên giao nhận hồ sơ, ... giao giải quy t, theo dõi công việc quan, tổ chức có trách nhiệm lập hồ công việc giao nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ quan  Thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ quan quy định ... THỜI HẠN NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN Thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ quan quy định sau: a) Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày công việc kết thúc, trừ trường hợp quy định...
 • 14
 • 1,344
 • 11

Hồ vụ án hình sự tại địa phương nơi thực tập

Hồ sơ vụ án hình sự tại địa phương nơi thực tập
... làm thủ tục lập hồ mà sử dụng hồ vụ án quan điều tra lập để giải vụ án - Tất thông tin vụ án thể văn đưa vào hồ vụ án Tất thông tin vụ án thể văn đưa vào hồ vụ án kịp thời giúp cho ... vào hồ vụ án - Nghiêm cấm việc làm giả, đánh tráo, làm mất, làm hỏng, tự ý tiêu huỷ, cắt xén tài liện vụ án 3, Lập đăng ký hồ vụ án Hồ vụ án hình lập từ có định khởi tố vụ án Ngay sau hồ ... cần thu thập tập trung Hồ vụ án Hồ vụ án tài liệu bí mật bảo quản chu đáo việc làm sai lệch, mát hồ bị truy cứu trách nhiệm hình Tuy nhiên tạo điều kiện cán án nơi em thực tập cho đọc...
 • 17
 • 1,130
 • 3

THỰC TRẠNG VỀ HỒ VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠI VKSND HUYỆN ĐOAN HÙNG - PHÚ THỌ

THỰC TRẠNG VỀ HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠI VKSND HUYỆN ĐOAN HÙNG - PHÚ THỌ
... phân tích hồ vụ án hình năm gần cho thấy VKSND huyện Đoan Hùng Phú Thọ hoàn tất đầy đủ hồ vụ án hình giai đoạn xét xử từ việc lập hồ sơ, đăng ký hồ sơ, thụ lý hồ sơ, củng cố hồ Qua thông ... vào hồ vụ án thành tập riêng Thực trạng hồ vụ án hình VKSND huyện Đoan Hùng Phú Thọ 3.1 Những kết đạt trình hoàn thiện hồ VKSND huyện Đoan Hùng Dưới kết hợp chặt chẽ quan điều tra, VKSND ... rõ thực trạng hồ vụ án hình VKSND huyện Đoan Hùng- Phú Thọ qua giai đoạn tố tụng cụ thể thuộc thẩm quyền Những quy định hồ vụ án hình 2.1 Tìm hiểu quy định chung Hồ giai đoạn tố tụng VKSND...
 • 19
 • 449
 • 0

Tài liệu Chuyên đề: Hồ vụ án hình sự ở VKSND huyện Đoan Hùng pdf

Tài liệu Chuyên đề: Hồ sơ vụ án hình sự ở VKSND huyện Đoan Hùng pdf
... phân tích hồ vụ án hình năm gần cho thấy VKSND huyện Đoan Hùng – Phú Thọ hoàn tất đầy đủ hồ vụ án hình giai đoạn xét xử từ việc lập hồ sơ, đăng ký hồ sơ, thụ lý hồ sơ, củng cố hồ Qua thông ... án; biên nghị án, biên phiên toà; đơn kháng cáo; định kháng nghị; thông báo việc kháng cáo, kháng nghị… phải đưa vào hồ vụ án thành tập riêng Thực trạng hồ vụ án hình VKSND huyện Đoan Hùng ... hồ vụ án hình sự. Xác định rõ quy định lập hồ qua hồ vụ án cụ thể VKSND địa phương nơi thực tập Kiến nghị giải pháp xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến hồ vụ án hình...
 • 20
 • 526
 • 0

Đề cương bài giảng tại Học viện Tư pháp: KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Đề cương bài giảng tại Học viện Tư pháp: KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ
... xóa đánh đánh lại nhiều lần) lập bảng thống kê đầy đủ tài liệu có hồ vụ án từ 01 hết + Sau nhận hồ vụ án, tài liệu Viện kiểm sát thu thập giai đoạn truy tố phải đưa vào hồ vụ án đánh ... đònh bán theo quy đònh pháp luật chuyển tiền đến tài khoản tạm giữ quan có thẩm quyền kho bạc Nhà nước để quản lý - Tiếp nhận giao trả hồ vụ án hình 3.- Phạm vi nghiên cứu hồ vụ án hình sự: ... khách hàng - Nghiên cứu văn pháp quy, tài liệu liên quan pháp nhân, nhân thân… - Thu thập thông tin báo chí - Phương pháp nghiên cứu hồ 4.- Nghiên cứu hồ số loại vụ án hình sự: • Về nhóm...
 • 12
 • 1,195
 • 1

KỸ NĂNG của LUẬT TRONG VIỆC NGHIÊN cứu hồ vụ án HÌNH sự

KỸ NĂNG của LUẬT sư TRONG VIỆC NGHIÊN cứu hồ sơ vụ án HÌNH sự
... PHÁP NGHIÊN CỨU HỒ SƠ Nghiên cứu hồ theo trình tự tố tụng:- Theo phương pháp này, nghiên cứu tài liệu tố tụng (từ định khởi tố vụ án) , nghiên cứu tài liệu phản ánh hành vi phạm tội bị can Nghiên ... Nghiên cứu hồ không theo trình tự tố tụng Phương pháp nghiên cứu từ cáo trạng, kết luận điều tra đến tài liệu khác có hồ để kiểm tra tính xác thực đắn định truy tố IV KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ... tụng… Luật không bỏ qua loại giấy tờ có liên quan đến người bảo vệ giấy tờ tưởng bình thường đặt hệ thống tài liệu chứng vụ án lại có ý nghĩa chứng minh Tóm lại, luật nghiên cứu hồ phải...
 • 3
 • 977
 • 12

Kỹ năng nghiên cứu hồ vụ án hình sự

Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự
... lại, đồng thời học cách xếp tiểu hồ để tiện cho việc tra cứu, trích dẫn thực bào chữa phiên Khái niệm Kỹ nghiên cứu hồ vụ án hình sự: Nghiên cứu hồ vụ án hình tổng hợp họat động Luật sư: ... kết hợp phương pháp nghiên cứu thích hợp để đạt hiệu cao Kỹ nghiên cứu hồ vụ án hình sự: 4.1 Kỹ nghiên cứu cáo trạng: Luật sư nghiên cứu cáo trạng để hiểu nội dung vụ án, diễn biến hành vi ... phương án bào chữa phương án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ Luật sư cần phải nghiên cứu hồ cách tòan diện đầy đủ tài liệu, chứng có hồ vụ án, tránh tư tưởng chủ quan nghiên cứu...
 • 14
 • 110
 • 0

Thời hiệu khởi kiện và việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với một số vụ án dân sự điển hình

Thời hiệu khởi kiện và việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với một số vụ án dân sự điển hình
... dung Thời hiệu khởi kiện Việc xác định thời hiệu khởi kiện số vụ án dân điển hình Việc xác định thời hiệu khởi kiện vụ án dân thừa kế Việc xác định thời hiệu khởi kiện vụ án dân lao động Việc xác ... dân II – Việc xác định thời hiệu khởi kiện số vụ án dân điển hình: Sau tìm hiểu cách xác định thời hiệu khởi kiện số vụ án dân về: thừa kế, lao động, kinh doanh – thương mại, hợp đồng – Xác định ... xác định thời hiệu khởi kiện vụ án dân kinh doanh – thương mại - Việc xác định thời hiệu khởi kiện vụ án dân hợp đồng III - Thực trạng giải pháp việc áp dụng quy định pháp luật thời hiệu khởi kiện...
 • 15
 • 1,575
 • 0

Một số vấn đề về chuẩn bị xét xử thẩm vụ án dân sự theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2004

Một số vấn đề về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2004
... u tiờn c quy nh ti BLTTDS Theo cỏc quy nh ca BLTTDS thỡ th tc gii quyt vic dõn s cú nhiu im khỏc bit vi th tc gii quyt VADS v n gin hn th tc gii quyt VADS nờn vic chun b phiờn hp gii quyt vic ... gii quyt VADS l gii quyt cỏc quyn v ngha v dõn s ch liờn quan n cỏ nhõn cỏc ng s Vỡ th, cỏc ng s cú quyn la chn bin phỏp phự hp vi phỏp lut bo v quyn v li ớch hp phỏp cho mỡnh, thc hin quyn ... cỏc bờn ang thc hin quyn yờu cu Tũa ỏn bo v quyn, li ớch hp phỏp ca mỡnh CBXXST VADS ch phỏt sinh cỏc ch th thc hin quyn ny Mt khỏc, TTDS cỏc ng s cú quyn t nh ot, cú quyn t quyt nh vic kin, t...
 • 99
 • 320
 • 2

Bài giảng kỹ năng chuẩn bị hồ khởi kiện vụ án dân sự TS nguyễn minh hằng

Bài giảng kỹ năng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự  TS nguyễn minh hằng
... ngữ điệu Tránh sử dụng thuật ngữ pháp lý… CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHỞI KiỆN VÀ KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ VIẾT ĐƠN KHỞI KIỆN CHUẨN BỊ HỒ KHỞI KIỆN SƠ KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ 2.1 SOẠN THẢO ĐƠN KHỞI KIỆN THEO ... xử lý tình nảy sinh nộp hồ khởi kiện trình Tòa án thụ lý giải vụ án NỘI DUNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT KỸ NĂNG TIẾP XÚC VỚI KHÁCH HÀNG KỸ NĂNG CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHỞI KIỆN KỸ NĂNG TRAO ĐỔI TIẾP XÚC ... CỦA BÀI HỌC Trang bị cho học viên kỹ cần thiết giai đoạn khởi kiện vụ án dân sự: -Trang bị kỹ trao đổi với khách hàng để xác định yêu cầu khách hàng; -Trang bị kiến thức kỹ chuẩn bị hồ khởi kiện...
 • 18
 • 166
 • 0

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ
... án dành thời gian để xét xử vụ án khác, lúc giải nhiều vụ án II .QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ 2.1 Thời hạn chuẩn bị xét xử Thời hạn chuẩn ... chuẩn bị xét xử thẩm vụ án dân tính từ ngày Tòa án vào sổ thụ lý vụ án đến ngày Tòa án ban hành định đưa vụ án xét xử thẩm, quy định cụ thể chi tiết điều 179 BLTTDS: “a) Đối với vụ án quy định ... thủ tục tố tụng vụ án dân + Xem xét thẩm quy n giải vụ án dân sự: Thẩm quy n nội dung mà thẩm phán cần làm rõ nghiên cứu vụ án Thẩm phán xem xét vụ án có thuộc thẩm quy n hay không + Xem xét thời...
 • 11
 • 60
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách sắp xếp hồ sơ vụ án dân sựlập hồ sơ vụ án hình sựquy trình giải quyết 1 vụ án dân sựsắp xếp hồ sơ vụ án dân sựkỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự kỳ 4xây dựng hồ sơ vụ án dân sựkỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự tmquy trình lập hồ sơ khai thuế gtgtquy trình lập hồ sơ dự thầuquy trình lập hồ sơ dự thầu xây dựngphần ii quá trình tìm hiểu thu thập thông tin và thực trạng về hồ sơ vụ án hình sự tại vksnd huyện đoan hùng phú thọsơ đồ quy trình lập hồ sơxây dựng biểu đồ hoạt động tổng thể quy trình lập hồ sơ tín dụnglập hồ sơ vụ ánlập hồ sơ vụ án ttẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO TRONG TIỂU THUYẾT CỔ ĐIỂN TRUNG QUỐCBẢNG BIẾN THIÊN TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNGCÁC BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH GHI NHỚ TỐT TRONG DẠY HỌC HÓA HỌCLập trình giao diện với android tài liệuMột số biện pháp để nâng cao chất lượng học sinh yếu - kém môn Tiếng AnhQuản lý công việc văn phòng nàng dâu tạo tiếng thơm cho doanh nghiệpTìm hiểu chất lượng có phải như bạn nghĩ khôngCải tiến công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng TàuPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh nước sạch Nam ĐịnhPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xăng dầu Hà Nam Ninh.Tăng cường hiệu lực của công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.Bài giảng KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠNSCADA – SCHNEIDER MODICON M340 HMI STU855 ATV312BÀI TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤĐề thi thử trường THPT chuyên KHTN lần 4 năm 2017 môn Sinh có đáp án chi tiếtXây dựng một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh.Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Và Cách Mạng XHCNTác phẩm nghệ thuật sẽ chết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ để miêu tả, nếu nó không phải là tiếng thét khổ đau hay lời ca tụng hân hoan, nếu nó không đặt ra những câu hỏi hoặc trả lời những câu hỏi đóNLVHMột số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng hồng sâm cheong kwanjang của người dân tại khu vực TP HCM luận văn thạc sĩBài giảng Catheter dùng trong thận nhân tạo