GIAO AN BOI DUONG TOAN 6

Giáo án bồi dưỡng toán 7

Giáo án bồi dưỡng toán 7
... cẩn thận xác tính toán trình bày toán II Chuẩn bị giáo viên học sinh: - Giáo viên: SGK, sách nâng cao toán - Học sinh: SGK, học nhà trớc đến lớp III Tiến trình dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt ... hình II Chuẩn bị giáo viên học sinh: - Giáo viên: SGK, sách nâng cao toán - Học sinh: SGK, học nhà trớc đến lớp III Tiến trình dạy học: Trờng THCS Vĩnh Thịnh **** Giáo án Bồi dỡng Toán **** Năm học ... a) 2x = 3y ; 5y = 7z ; 3x - 7y + 5z = 30 Trờng THCS Vĩnh Thịnh **** Giáo án Bồi dỡng Toán **** Năm học 2009 - 2010 b) Tìm x tỉ lệ thức: * 6,4 : x = x : 0,9 * 0,2 : 1 = : (6x + 7) Từ đk cho ta suy...
 • 17
 • 2,114
 • 47

Giáo Án bồi dưỡng Toán 9

Giáo Án bồi dưỡng Toán 9
... 91 00p + 99 = 99 9 (91 00p - 1) + 99 9 = 1000q + 99 9 (p, q N) Vy ba ch s tn cựng ca 3 399 98 cng chớnh l ba ch s tn cựng ca 99 9 Li vỡ 91 00 - chia ht cho 1000 => ba ch s tn cựng ca 91 00 l 001 m 99 9 ... s cú dng 199 4 199 4 199 400 chia ht cho 199 5 Li gii : Xột 199 5 s cú dng : 199 4 ; 199 4 199 4 ; ; Nu mt cỏc s trờn chia ht cho 199 5 thỡ d dng cú pcm Nu cỏc s trờn u khụng chia ht cho 199 5 thỡ chia ... 199 91 ; 199 92 ; ; 199 9104 + Lp lun tng t bi toỏn ta c : ( 199 9m - 199 9n) chia ht cho 104 (m > n) hay 199 9n ( 199 9m-n - 1) chia ht cho 104 Vỡ 199 9n v 104 nguyờn t cựng nhau, ú ( 199 9m-n - 1) chia ht...
 • 16
 • 227
 • 4

Giáo án bồi dưỡng Toán 8

Giáo án bồi dưỡng Toán 8
... 12x2 12x = 12x 28 b) Thay x = - M = 12.( - ta đợc : ) 28 = -8 28 = - 36 c) M = -16 12x 28 = -16 12x = - 16 + 28 12x = 12 x = Vậy với x = M = -16 -1 - Giáo án: Bồi dỡng toán ... Dạng IV :Toán kế hoạch ,thực tế làm : Bài 11 : -1 - 30 Giáo án: Bồi dỡng toán Một đội đánh cá dự định tuần đánh bắt 20 cá, nhng tuần Vợt mức nên hoàn thành kế hoạch sớm tuần mà vợt mức đánh bắt ... (3+1)(32+1)(34+1)( 38+ 1)(316+1) B= 332-1 Dạng 6: Tính nhanh a/ 1272 + 146.127 + 732 b/ 98. 28 ( 184 1)( 184 + 1) c/ 1002- 992 + 982 972 + + 22 12 e/ 180 2202 1252 + 150.125 + 752 f/ (202+ 182 +162+ +42+22)-(...
 • 39
 • 532
 • 9

giao an boi duong toan 7

giao an boi duong toan 7
... − 7) − ( x − 7) = ⇔ ( x − 7) ⇔ ( x − 7) 1 − ( x − ) 10  =   1 − ( x − ) 10  =   x +1 ( x +1)   x 7  x +1=0  ÷  ⇔  1−( x 7) 10 =0    ⇔  x 7= 0⇒ x =7 10  ( x 7) =1⇒ x=8 1,11 ... 5.9 .7. 89 ) =− =− 49 89 5.4 .7. 7.89 28 = ( − + − = ( − Bài 2: Thực phép tính: A= 212.35 − 46.92 ( 3) + − 212.35 − 46.92 510 .73 − 255.492 ( 125 .7 ) + 59.143 10 510 .73 − 255.49 212.35 − 212.34 510 .73 ... 20 07 −x Khi x thay ®ỉi + NÕu x < 2006 th×: A = - x + 2006 + 20 07 – x = - 2x + 4013 Khi ®ã: - x > -2006 => - 2x + 4013 > – 4012 + 4013 = => A >1 + NÕu 2006 ≤ x ≤ 20 07 th×: A = x – 2006 + 20 07 –...
 • 12
 • 408
 • 10

giáo án bồi dưỡng toán 9

giáo án bồi dưỡng toán 9
... 91 00p + 99 = 99 9 (91 00p - 1) + 99 9 = 1000q + 99 9 (p, q N) Vy ba ch s tn cựng ca 3 399 98 cng chớnh l ba ch s tn cựng ca 99 9 Li vỡ 91 00 - chia ht cho 1000 => ba ch s tn cựng ca 91 00 l 001 m 99 9 ... s cú dng 199 4 199 4 199 400 chia ht cho 199 5 Li gii : Xột 199 5 s cú dng : 199 4 ; 199 4 199 4 ; ; Nu mt cỏc s trờn chia ht cho 199 5 thỡ d dng cú pcm Nu cỏc s trờn u khụng chia ht cho 199 5 thỡ chia ... 199 91 ; 199 92 ; ; 199 9104 + Lp lun tng t bi toỏn ta c : ( 199 9m - 199 9n) chia ht cho 104 (m > n) hay 199 9n ( 199 9m-n - 1) chia ht cho 104 Vỡ 199 9n v 104 nguyờn t cựng nhau, ú ( 199 9m-n - 1) chia ht...
 • 16
 • 176
 • 0

giao an boi duong toan-tieng viet tuan 16

giao an boi duong toan-tieng viet tuan 16
... ú cú bao nhiờu trang? Gii : ỏnh s trang sỏch ngi ta bt u ỏnh t trang s Ta thy ỏnh s trang cú ch s ngi ta ỏnh mt s v mt : x = (ch s) S trang sỏch cú ch s l 90 nờn ỏnh 90 trang ny mt : x 90 ... ch n s trang cú ch s S ch s ỏnh s trang sỏch cú ch s l: 435 180 = 246 (ch s) 246 ch s thỡ ỏnh c s trang cú ch s l : 246 : = 82 (trang) Quyn sỏch ú cú s trang l : + 90 + 82 = 181 (trang) ỏp ... dựng, phi tỡm ngha cnh - Ngoi , cng cú mt s t mang tớnh cht trung gian gia ngha en v ngha búng, ang chuyn dn t ngha en sang ngha búng VD : - Tụi i sang nh hng xúm i : (Ngi ) t di chuyn t ni ny...
 • 11
 • 199
 • 0

Bài soạn Giao an boi duong Toan-Tieng viet Tuan 20

Bài soạn Giao an boi duong Toan-Tieng viet Tuan 20
... nờn suy ra: ln tui ca hin bng ln tui ca sau 20 nm Do ú cú s v mi quan h gia tui hin v sau ny nh sau: Tui hin nay: 20 nm Tui sau 20 nm: Tui ca hin l: 20 : (3 - 1)ì = 10 (tui) Tui ca b hin l: 10 ... theo thi gian nờn suy ra: ln tui ca sau ny bng 30 tui Do ú cú s v mi quan h gia tui hin v sau ny nh sau: Tui ca hin l: 20 : (3 - 1)ì = 10 (tui) Vy s nm sau ú tui b gp ln tui l: 30 10 = 20 (nm) ... v bit rng sau 20 nm na tui ca b gp ln tui Tớnh tui ca hai b hin nay? Hd: Theo bi ta cú: Tng s tui ca b hin bng 50 tui Vy tng s tui ca b sau 20 nm l: ì 20 + 50 = 90 (tui) M sau 20 nm tui b gp...
 • 10
 • 222
 • 0

Gián án GIAO AN BOI DUONG TOAN 9 NH 10-11

Gián án GIAO AN BOI DUONG TOAN 9 NH 10-11
... 2) 199 8 Với : x = ( + 2)3 17 38 + 14 Giải: Rút gọn x = x= => 2) ( + 2) + (3 5) = ( 2)( + 2) +3 thay vào A A= 3 199 8 VD5: Rút gọn S= +1 + +2 + + 199 9 199 8 + 199 8 199 9 + 2000 199 9 + 199 9 2000 ... 2000 ta có +1 = 1 - +2 = - Nguyờn Thanh Viờ t Trờng THCS Ma a Giáo án bồi dỡng toán Nm hoc 2010-2011 2000 199 9 + 199 9 2000 => P = 1 - 2000 = = 2000 2000 199 9 = 2000 - 20 20 Tiết +5 + + I- Giải ... +1 = =9 2.2 Nguyờn Thanh Viờ t Trờng THCS Ma a Giáo án bồi dỡng toán P3 = Dự đoán Pn = Nm hoc 2010-2011 2.3 +1 == 25 2.3 2n +1 2n Sau chứng minh kết dự đ an phơng pháp qui nạp t an học...
 • 31
 • 175
 • 1

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG TOÁN 7

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG TOÁN 7
... c¸c sè thùc: a) 3 ,73 7 373 7 373 … víi 3 ,74 7 474 74… b) -0,1845 víi -0,1841 47 c) 6,8218218… víi 6,6218 d) -7, 321321321… víi -7, 325 Bµi 7: TÝnh b»ng c¸ch hỵp lÝ: a) A = (- 87, 5)+{(+ 87, 5)+[3,8+(-0,8)]} ... :  −4 ÷ = −4  7 14 d ( −5, 75 ) : x = 23  2x  e  − 1 : ( − 5) =   d 22 −8 x= 15 27 a Bµi 16 t×m x biÕt : a −2 x= 15 g x − = 20 b 21 −14 −42 x = − c x= 13 26 25 35 Bµi 17. T×m sè nguyªn ... − ÷+ :  − ÷  7 7 11 11  a) − −  − Bµi 3: T×m x biÕt : a 20 :x = − 15 21  2 c x :  −4 ÷ = −4  7  2x  e  − 1 : ( − 5) =    4 b x :  − ÷ =  21  14 d ( −5 ,75 ) : x = 23 1 g...
 • 36
 • 185
 • 6

Giáo án bồi dưỡng Toán 4 pot

Giáo án bồi dưỡng Toán 4 pot
... Giáo án bồi giỏi Toán Bài : Tính cách thuận tiện nhất: a 246 x 19 + 246 x 81 b (25 x 44 ) : 11 Bài giải: a 246 x 19 + 246 x 81 = 246 x (19 + 81) = 246 x 100 = 24 600 ... 243 ) x 213 = 41 535 b.(297 - x) x 162 = 1 944 Bài giải: a.(x - 243 ) x 213 = 41 535 b.(297 - x) x 162 = 1 944 x - 243 = 41 535 : 213 297 - x = 1 944 : 162 x - 243 = 195 297 - x = 12 x = 195 + 243 ... soạn: / / 2010 Ngày dạy: / / 2010 Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Giúp H: - Luyện tập toán liên quan đến dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, - Rèn kĩ tính toán, giải toán có lời văn, tính diện tích hình...
 • 7
 • 227
 • 0

Giáo án bồi dưỡng toán học lớp 9 tự chọn tham khảo

Giáo án bồi dưỡng toán học lớp 9 tự chọn tham khảo
... + y ) = 2( x + y ) Bài Hai lớp 9A 9B có tổng cộng 70 HS chuyển HS từ lớp 9A sang lớp 9B số HS hai lớp Tính số HS lớp Bài Hai trờng A, B có 250 HS lớp dự thi vào lớp 10, kết có 210 HS trúng tuyển ... + 23+ 24 Giải toán cách lập hệ phơng trình I, Mục tiêu: * Kiến thức: HS giải đợc toán thực tế cách lập HPT * Kĩ năng: GA- Tự chọn Toán 9- Nguyễn Trọng Diễn THCS Hiệp Thuận.20 09- 2010 22 - HS ... Tính riêng tỉ lệ đỗ trờng A đạt 80%, trờng B đạt 90 % Hỏi trờng có HS lớp dự thi vào lớp 10 GA- Tự chọn Toán 9- Nguyễn Trọng Diễn THCS Hiệp Thuận.20 09- 2010 23 Bài 10 Hai vòi nớc chảy vào bể nớc...
 • 30
 • 204
 • 0

Giáo án bồi dưỡng toán 7

Giáo án bồi dưỡng toán 7
... − 7) x +1 ⇔ ( x − 7) ⇔ ( x − 7) − ( x − 7) x +11 =0 1 − ( x − ) 10  =   1 − ( x − ) 10  =   x +1 ( x +1)   x 7  x +1=0  ÷  ⇔  1−( x 7) 10 =0    ⇔  x 7= 0⇒ x =7 10  ( x 7) ... 9 3 ( 3) + ( 125 .7 ) + 14 + + 212.34 ( − 1) 510 .73 ( − ) = 12 − ( + 1) 59 .73 ( + 23 ) 212.34.2 ( −6 ) = 12 − 59 .73 .9 −10 = − = 10 Bµi a) T×m x biÕt: 2x + = x + Giáo án bồi dưỡng Tốn b) T×m ... 2: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cđa biĨu thøc 1996 a, x + 19 97 b, x + 1996 −19 97 ` Ngµy so¹n : 07/ 10/ 2010 Ngµy d¹y : /10/ 2010 Tn 7- Bi Giáo án bồi dưỡng Tốn Chuyªn ®Ị : L thõa cđa sè h÷u tØ I/ Mơc tiªu...
 • 12
 • 510
 • 1

giao an boi duong toan 6

giao an boi duong toan 6
... 3: Chng t rng: a/ 61 00 chia ht cho b/ 2120 1110 chia ht cho v Hng dn a/ 61 00 cú ch s hng n v l (VD 61 = 6, 62 = 36, 63 = 2 16, 64 = 12 96, ) suy 61 00 cú chu s hng n v l Vy 61 00 chia ht cho b/ ... (6) , (12), (42) v C (6, 12, 42) b/ B (6) , B(12), B(42) v BC (6, 12, 42) S: a/ (6) = { 1; 2;3 ;6} (12) = { 1; 2;3; 4 ;6; 12} (42) = { 1; 2;3 ;6; 7;14; 21; 42} C (6, 12, 42) = { 1; 2;3 ;6} b/ B (6) = { 0 ;6; 12;18; ... B = 1 36 25 + 75 1 36 62 102 C= 23 53 - {72 23 52 [43:8 + 112 : 121 2(37 5.7)]} Hng dn A = 170 37 + 154 : 14 = 62 90 + 11 = 63 01 B = 1 36( 25 + 75) 36 100 = 1 36 100 36 100 = 100.(1 36 36) = 100...
 • 64
 • 428
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: giao an boi duong toan lop ̉ 6 nam hoc 2014 2015giáo án bồi dưỡng toán lớp 6giao an bồi dưỡng toán lớp 60809giáo án bồi dưỡng toán 5giáo án bồi dưỡng toán 7giáo án bồi dưỡng toán lớp 3giáo án bồi dưỡng toán lớp 7giao an boi duong toan 8giáo án bồi dưỡng toan 4giáo án bồi dưỡng toán 1giao an boi duong toan lop 4giao an bồi dưỡng lớp 60809giáo án bồi dưỡng casio 6 7 8 9giáo án bồi dưỡng toán 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 6tóm tắt ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TRUYỆN CỦA NGUYỄN NGỌC THUẦNtóm tắt PHẠM NGỌC THẢO VỚI CHÍNH SÁCH BÌNH ĐỊNH CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở TỈNH BẾN TRE (1954 - 1962)“SỐ ĐỎ” VÀ “KỸ NGHỆ LẤY TÂY” CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG TỪ TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐẾN TÁC PHẨM SÂN KHẤUẢM HỨNG VỀ NGƯỜI ANH HÙNG TRONG VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT NGUYÊN NGỌC SAU 1975ẨN DỤ TRI NHẬN TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC TƯAPPROPRIATION DU CONDITIONNEL PAR LES LYCÉENS DE LA CLASSE BILINGUE DU CURSUS ABAO NỘI XẠ CỦA MÔĐUN - NHỮNG HÌNH ẢNH CỤ THỂ CỦA NÓBIỂU TƯỢNG VƯỜN VÀ NƯỚC TRONG HỒNG LÂU MỘNGtóm tắt CẢI BIÊN BỘ CÔNG CỤ ASQ-3 NHẰM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TRẺ TỪ 14 ĐẾN 24 THÁNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCẢM HỨNG THIÊN NHIÊN TRONG SÁNG TÁC CỦA TRẦN NHÂN TÔNG VÀ HUYỀN QUANG DƯỚI GÓC NHÌN SO SÁNHCĂN CỨ TỈNH ỦY CẦN THƠ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 – 1975)CHIM TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH NGƯỜI VIỆTtóm tắt CHÍNH SÁCH CỦA VUA MINH MẠNG ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở MIỀN TRUNGĐẶC ĐIỂM TẢN VĂN GIẢ BÌNH AOĐẶC ĐIỂM THƠ VÀ TỪ ĐÀO TẤNĐẶC ĐIỂM TỤC NGỮ KHMER ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGDẠY HỌC XÁC SUẤT - THỐNG KÊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC YĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH CỦA NỮ GIẢNG VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAYHÀM CHỈNH HÌNH P-ADICHÀNH VI CHƠI TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập