GIAO AN BOI DUONG TOAN 6

Giáo án bồi dưỡng toán 7

Giáo án bồi dưỡng toán 7
... cẩn thận xác tính toán trình bày toán II Chuẩn bị giáo viên học sinh: - Giáo viên: SGK, sách nâng cao toán - Học sinh: SGK, học nhà trớc đến lớp III Tiến trình dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt ... hình II Chuẩn bị giáo viên học sinh: - Giáo viên: SGK, sách nâng cao toán - Học sinh: SGK, học nhà trớc đến lớp III Tiến trình dạy học: Trờng THCS Vĩnh Thịnh **** Giáo án Bồi dỡng Toán **** Năm học ... a) 2x = 3y ; 5y = 7z ; 3x - 7y + 5z = 30 Trờng THCS Vĩnh Thịnh **** Giáo án Bồi dỡng Toán **** Năm học 2009 - 2010 b) Tìm x tỉ lệ thức: * 6,4 : x = x : 0,9 * 0,2 : 1 = : (6x + 7) Từ đk cho ta suy...
 • 17
 • 2,142
 • 47

Giáo Án bồi dưỡng Toán 9

Giáo Án bồi dưỡng Toán 9
... 91 00p + 99 = 99 9 (91 00p - 1) + 99 9 = 1000q + 99 9 (p, q N) Vy ba ch s tn cựng ca 3 399 98 cng chớnh l ba ch s tn cựng ca 99 9 Li vỡ 91 00 - chia ht cho 1000 => ba ch s tn cựng ca 91 00 l 001 m 99 9 ... s cú dng 199 4 199 4 199 400 chia ht cho 199 5 Li gii : Xột 199 5 s cú dng : 199 4 ; 199 4 199 4 ; ; Nu mt cỏc s trờn chia ht cho 199 5 thỡ d dng cú pcm Nu cỏc s trờn u khụng chia ht cho 199 5 thỡ chia ... 199 91 ; 199 92 ; ; 199 9104 + Lp lun tng t bi toỏn ta c : ( 199 9m - 199 9n) chia ht cho 104 (m > n) hay 199 9n ( 199 9m-n - 1) chia ht cho 104 Vỡ 199 9n v 104 nguyờn t cựng nhau, ú ( 199 9m-n - 1) chia ht...
 • 16
 • 232
 • 4

Giáo án bồi dưỡng Toán 8

Giáo án bồi dưỡng Toán 8
... 12x2 12x = 12x 28 b) Thay x = - M = 12.( - ta đợc : ) 28 = -8 28 = - 36 c) M = -16 12x 28 = -16 12x = - 16 + 28 12x = 12 x = Vậy với x = M = -16 -1 - Giáo án: Bồi dỡng toán ... Dạng IV :Toán kế hoạch ,thực tế làm : Bài 11 : -1 - 30 Giáo án: Bồi dỡng toán Một đội đánh cá dự định tuần đánh bắt 20 cá, nhng tuần Vợt mức nên hoàn thành kế hoạch sớm tuần mà vợt mức đánh bắt ... (3+1)(32+1)(34+1)( 38+ 1)(316+1) B= 332-1 Dạng 6: Tính nhanh a/ 1272 + 146.127 + 732 b/ 98. 28 ( 184 1)( 184 + 1) c/ 1002- 992 + 982 972 + + 22 12 e/ 180 2202 1252 + 150.125 + 752 f/ (202+ 182 +162+ +42+22)-(...
 • 39
 • 559
 • 9

giao an boi duong toan 7

giao an boi duong toan 7
... − 7) − ( x − 7) = ⇔ ( x − 7) ⇔ ( x − 7) 1 − ( x − ) 10  =   1 − ( x − ) 10  =   x +1 ( x +1)   x 7  x +1=0  ÷  ⇔  1−( x 7) 10 =0    ⇔  x 7= 0⇒ x =7 10  ( x 7) =1⇒ x=8 1,11 ... 5.9 .7. 89 ) =− =− 49 89 5.4 .7. 7.89 28 = ( − + − = ( − Bài 2: Thực phép tính: A= 212.35 − 46.92 ( 3) + − 212.35 − 46.92 510 .73 − 255.492 ( 125 .7 ) + 59.143 10 510 .73 − 255.49 212.35 − 212.34 510 .73 ... 20 07 −x Khi x thay ®ỉi + NÕu x < 2006 th×: A = - x + 2006 + 20 07 – x = - 2x + 4013 Khi ®ã: - x > -2006 => - 2x + 4013 > – 4012 + 4013 = => A >1 + NÕu 2006 ≤ x ≤ 20 07 th×: A = x – 2006 + 20 07 –...
 • 12
 • 420
 • 10

giáo án bồi dưỡng toán 9

giáo án bồi dưỡng toán 9
... 91 00p + 99 = 99 9 (91 00p - 1) + 99 9 = 1000q + 99 9 (p, q N) Vy ba ch s tn cựng ca 3 399 98 cng chớnh l ba ch s tn cựng ca 99 9 Li vỡ 91 00 - chia ht cho 1000 => ba ch s tn cựng ca 91 00 l 001 m 99 9 ... s cú dng 199 4 199 4 199 400 chia ht cho 199 5 Li gii : Xột 199 5 s cú dng : 199 4 ; 199 4 199 4 ; ; Nu mt cỏc s trờn chia ht cho 199 5 thỡ d dng cú pcm Nu cỏc s trờn u khụng chia ht cho 199 5 thỡ chia ... 199 91 ; 199 92 ; ; 199 9104 + Lp lun tng t bi toỏn ta c : ( 199 9m - 199 9n) chia ht cho 104 (m > n) hay 199 9n ( 199 9m-n - 1) chia ht cho 104 Vỡ 199 9n v 104 nguyờn t cựng nhau, ú ( 199 9m-n - 1) chia ht...
 • 16
 • 183
 • 0

giao an boi duong toan-tieng viet tuan 16

giao an boi duong toan-tieng viet tuan 16
... ú cú bao nhiờu trang? Gii : ỏnh s trang sỏch ngi ta bt u ỏnh t trang s Ta thy ỏnh s trang cú ch s ngi ta ỏnh mt s v mt : x = (ch s) S trang sỏch cú ch s l 90 nờn ỏnh 90 trang ny mt : x 90 ... ch n s trang cú ch s S ch s ỏnh s trang sỏch cú ch s l: 435 180 = 246 (ch s) 246 ch s thỡ ỏnh c s trang cú ch s l : 246 : = 82 (trang) Quyn sỏch ú cú s trang l : + 90 + 82 = 181 (trang) ỏp ... dựng, phi tỡm ngha cnh - Ngoi , cng cú mt s t mang tớnh cht trung gian gia ngha en v ngha búng, ang chuyn dn t ngha en sang ngha búng VD : - Tụi i sang nh hng xúm i : (Ngi ) t di chuyn t ni ny...
 • 11
 • 212
 • 0

Bài soạn Giao an boi duong Toan-Tieng viet Tuan 20

Bài soạn Giao an boi duong Toan-Tieng viet Tuan 20
... nờn suy ra: ln tui ca hin bng ln tui ca sau 20 nm Do ú cú s v mi quan h gia tui hin v sau ny nh sau: Tui hin nay: 20 nm Tui sau 20 nm: Tui ca hin l: 20 : (3 - 1)ì = 10 (tui) Tui ca b hin l: 10 ... theo thi gian nờn suy ra: ln tui ca sau ny bng 30 tui Do ú cú s v mi quan h gia tui hin v sau ny nh sau: Tui ca hin l: 20 : (3 - 1)ì = 10 (tui) Vy s nm sau ú tui b gp ln tui l: 30 10 = 20 (nm) ... v bit rng sau 20 nm na tui ca b gp ln tui Tớnh tui ca hai b hin nay? Hd: Theo bi ta cú: Tng s tui ca b hin bng 50 tui Vy tng s tui ca b sau 20 nm l: ì 20 + 50 = 90 (tui) M sau 20 nm tui b gp...
 • 10
 • 225
 • 0

Gián án GIAO AN BOI DUONG TOAN 9 NH 10-11

Gián án GIAO AN BOI DUONG TOAN 9 NH 10-11
... 2) 199 8 Với : x = ( + 2)3 17 38 + 14 Giải: Rút gọn x = x= => 2) ( + 2) + (3 5) = ( 2)( + 2) +3 thay vào A A= 3 199 8 VD5: Rút gọn S= +1 + +2 + + 199 9 199 8 + 199 8 199 9 + 2000 199 9 + 199 9 2000 ... 2000 ta có +1 = 1 - +2 = - Nguyờn Thanh Viờ t Trờng THCS Ma a Giáo án bồi dỡng toán Nm hoc 2010-2011 2000 199 9 + 199 9 2000 => P = 1 - 2000 = = 2000 2000 199 9 = 2000 - 20 20 Tiết +5 + + I- Giải ... +1 = =9 2.2 Nguyờn Thanh Viờ t Trờng THCS Ma a Giáo án bồi dỡng toán P3 = Dự đoán Pn = Nm hoc 2010-2011 2.3 +1 == 25 2.3 2n +1 2n Sau chứng minh kết dự đ an phơng pháp qui nạp t an học...
 • 31
 • 178
 • 1

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG TOÁN 7

GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG TOÁN 7
... c¸c sè thùc: a) 3 ,73 7 373 7 373 … víi 3 ,74 7 474 74… b) -0,1845 víi -0,1841 47 c) 6,8218218… víi 6,6218 d) -7, 321321321… víi -7, 325 Bµi 7: TÝnh b»ng c¸ch hỵp lÝ: a) A = (- 87, 5)+{(+ 87, 5)+[3,8+(-0,8)]} ... :  −4 ÷ = −4  7 14 d ( −5, 75 ) : x = 23  2x  e  − 1 : ( − 5) =   d 22 −8 x= 15 27 a Bµi 16 t×m x biÕt : a −2 x= 15 g x − = 20 b 21 −14 −42 x = − c x= 13 26 25 35 Bµi 17. T×m sè nguyªn ... − ÷+ :  − ÷  7 7 11 11  a) − −  − Bµi 3: T×m x biÕt : a 20 :x = − 15 21  2 c x :  −4 ÷ = −4  7  2x  e  − 1 : ( − 5) =    4 b x :  − ÷ =  21  14 d ( −5 ,75 ) : x = 23 1 g...
 • 36
 • 187
 • 6

Giáo án bồi dưỡng Toán 4 pot

Giáo án bồi dưỡng Toán 4 pot
... Giáo án bồi giỏi Toán Bài : Tính cách thuận tiện nhất: a 246 x 19 + 246 x 81 b (25 x 44 ) : 11 Bài giải: a 246 x 19 + 246 x 81 = 246 x (19 + 81) = 246 x 100 = 24 600 ... 243 ) x 213 = 41 535 b.(297 - x) x 162 = 1 944 Bài giải: a.(x - 243 ) x 213 = 41 535 b.(297 - x) x 162 = 1 944 x - 243 = 41 535 : 213 297 - x = 1 944 : 162 x - 243 = 195 297 - x = 12 x = 195 + 243 ... soạn: / / 2010 Ngày dạy: / / 2010 Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Giúp H: - Luyện tập toán liên quan đến dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, - Rèn kĩ tính toán, giải toán có lời văn, tính diện tích hình...
 • 7
 • 236
 • 0

Giáo án bồi dưỡng toán học lớp 9 tự chọn tham khảo

Giáo án bồi dưỡng toán học lớp 9 tự chọn tham khảo
... + y ) = 2( x + y ) Bài Hai lớp 9A 9B có tổng cộng 70 HS chuyển HS từ lớp 9A sang lớp 9B số HS hai lớp Tính số HS lớp Bài Hai trờng A, B có 250 HS lớp dự thi vào lớp 10, kết có 210 HS trúng tuyển ... + 23+ 24 Giải toán cách lập hệ phơng trình I, Mục tiêu: * Kiến thức: HS giải đợc toán thực tế cách lập HPT * Kĩ năng: GA- Tự chọn Toán 9- Nguyễn Trọng Diễn THCS Hiệp Thuận.20 09- 2010 22 - HS ... Tính riêng tỉ lệ đỗ trờng A đạt 80%, trờng B đạt 90 % Hỏi trờng có HS lớp dự thi vào lớp 10 GA- Tự chọn Toán 9- Nguyễn Trọng Diễn THCS Hiệp Thuận.20 09- 2010 23 Bài 10 Hai vòi nớc chảy vào bể nớc...
 • 30
 • 209
 • 0

Giáo án bồi dưỡng toán 7

Giáo án bồi dưỡng toán 7
... − 7) x +1 ⇔ ( x − 7) ⇔ ( x − 7) − ( x − 7) x +11 =0 1 − ( x − ) 10  =   1 − ( x − ) 10  =   x +1 ( x +1)   x 7  x +1=0  ÷  ⇔  1−( x 7) 10 =0    ⇔  x 7= 0⇒ x =7 10  ( x 7) ... 9 3 ( 3) + ( 125 .7 ) + 14 + + 212.34 ( − 1) 510 .73 ( − ) = 12 − ( + 1) 59 .73 ( + 23 ) 212.34.2 ( −6 ) = 12 − 59 .73 .9 −10 = − = 10 Bµi a) T×m x biÕt: 2x + = x + Giáo án bồi dưỡng Tốn b) T×m ... 2: T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cđa biĨu thøc 1996 a, x + 19 97 b, x + 1996 −19 97 ` Ngµy so¹n : 07/ 10/ 2010 Ngµy d¹y : /10/ 2010 Tn 7- Bi Giáo án bồi dưỡng Tốn Chuyªn ®Ị : L thõa cđa sè h÷u tØ I/ Mơc tiªu...
 • 12
 • 540
 • 1

giao an boi duong toan 6

giao an boi duong toan 6
... 3: Chng t rng: a/ 61 00 chia ht cho b/ 2120 1110 chia ht cho v Hng dn a/ 61 00 cú ch s hng n v l (VD 61 = 6, 62 = 36, 63 = 2 16, 64 = 12 96, ) suy 61 00 cú chu s hng n v l Vy 61 00 chia ht cho b/ ... (6) , (12), (42) v C (6, 12, 42) b/ B (6) , B(12), B(42) v BC (6, 12, 42) S: a/ (6) = { 1; 2;3 ;6} (12) = { 1; 2;3; 4 ;6; 12} (42) = { 1; 2;3 ;6; 7;14; 21; 42} C (6, 12, 42) = { 1; 2;3 ;6} b/ B (6) = { 0 ;6; 12;18; ... B = 1 36 25 + 75 1 36 62 102 C= 23 53 - {72 23 52 [43:8 + 112 : 121 2(37 5.7)]} Hng dn A = 170 37 + 154 : 14 = 62 90 + 11 = 63 01 B = 1 36( 25 + 75) 36 100 = 1 36 100 36 100 = 100.(1 36 36) = 100...
 • 64
 • 438
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: giao an boi duong toan lop ̉ 6 nam hoc 2014 2015giáo án bồi dưỡng toán lớp 6giao an bồi dưỡng toán lớp 60809giáo án bồi dưỡng toán 5giáo án bồi dưỡng toán 7giáo án bồi dưỡng toán lớp 3giáo án bồi dưỡng toán lớp 7giao an boi duong toan 8giáo án bồi dưỡng toan 4giáo án bồi dưỡng toán 1giao an boi duong toan lop 4giao an bồi dưỡng lớp 60809giáo án bồi dưỡng casio 6 7 8 9giáo án bồi dưỡng toán 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 6Bài giảng học môn cấu trúc dữ liệuÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017Đề HSG VKT2012 2013Management skills and entrepreneurshipLÝ THUYẾT GIAO TIẾP TRẢ lời hội THOẠI tiếng anh có đáp ánQUY tắc ĐÁNH dấu TRỌNG âmHƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 20162017Bài tập đồ gá Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nộihệ thống cam thông minh Volkswagan365 phonics activitiesgiải đề 113 tốt nghiệp môn toán THPT 2017THUYẾT TRÌNH VỀ MẸ của tôiKỊCH BẢN MC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA VĂN HỌCHoạt động ngoài giờ lên lớp: Hãy giiúp rác tái sinhNghệ thuật viết luận văn (TG michel beaud nguyễn phấn khanh bd)Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (GS TSKH lê huy bá)Tâm lý học đám đông (gustave le bon)phát triển kỹ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 5PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT Ở TIÊU HỌCGIÁO dục GIỚI TÍNH CHO TRẺ TIỂU học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập