Sinh học dành cho bác sỹ

ĐỐ VUI SINH HỌC- DÀNH CHO KHÁN GIẢ

ĐỐ VUI SINH HỌC- DÀNH CHO KHÁN GIẢ
... DÀNH CHO KHÁN GIẢ * THI HÁT BÀI HÁT, CÂU HÁT NÓI VỀ LOÀI CHIM DÀNH CHO KHÁN GIẢ GIẢI ĐỐ SINH HỌC CÂU CÂU ĐỐ VUI SINH HỌC * Sờ đầu Đố vẻ đố vui Ĩc óc sau So lanh lẹ tui đời Đố vui vừa ... chơi Con biết trả lời liền ? SĨC ĐỐ VUI SINH HỌC * ĐỐ EM ĐỐ BẠN TÌM MAU BẨY CON TÊN CĨ VẦN “ÂU” SAU CÙNG ? CHUN ĐỀ SINH HỌC THÂN ÁI CHÀO TẠM BIỆT HẸN GẶP LẠI CUỘC VUI SAU ...
 • 6
 • 514
 • 14

Đề số 135_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Không Phân ban)

Đề số 135_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Không Phân ban)
... gây A kích thích ion hóa nguyên tử xuyên qua mô sống B kích thích nguyên tử xuyên qua mô sống C kích thích không ion hóa nguyên tử xuyên qua mô sống D ion hóa nguyên tử xuyên qua mô sống Câu 13: ... sống Câu 13: Một đặc điểm thường biến A không thay đổi kiểu gen, thay đổi kiểu hình B không thay đổi kiểu gen, không thay đổi kiểu hình C thay đổi kiểu gen không thay đổi kiểu hình D thay đổi kiểu ... 135 Câu 26: Những dạng đột biến gen sau không làm thay đổi tổng số nuclêotít số liên kết hyđrô so với gen ban đầu? A Mất cặp nuclêôtit thay cặp nuclêôtit có số liên kết hiđrô B Thay cặp nuclêôtit...
 • 4
 • 122
 • 0

Tài liệu Đề số 41_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) doc

Tài liệu Đề số 41_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) doc
... cường độ biểu tính trạng C giảm sức sống làm chết sinh vật D khả sinh sản sinh vật Câu 37: Gen A đột biến thành gen a, sau đột biến chiều dài gen không đổi, số liên kết hyđrô thay đổi liên kết ... sau không làm thay đổi tổng số nuclêôtit số liên kết hyđrô so với gen ban đầu? A Mất cặp nuclêôtit đảo vị trí cặp nuclêôtit B Mất cặp nuclêôtit thay cặp nuclêôtit có số liên kết hiđrô C Đảo vị ... trúc nhiễm sắc thể, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền không thay đổi A chuyển đoạn B đảo đoạn C lặp đoạn D đoạn Câu 29: Ở cà chua (2n = 24 nhiễm sắc thể), số nhiễm sắc thể thể tam bội...
 • 4
 • 212
 • 2

Tài liệu Đề số 42_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) pptx

Tài liệu Đề số 42_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) pptx
... cường độ biểu tính trạng B giảm cường độ biểu tính trạng C giảm sức sống làm chết sinh vật D khả sinh sản sinh vật Câu 31: Cho hai dòng ruồi giấm chủng thân xám, cánh cụt thân đen, cánh dài giao ... sau không làm thay đổi tổng số nuclêôtit số liên kết hyđrô so với gen ban đầu? A Mất cặp nuclêôtit đảo vị trí cặp nuclêôtit B Mất cặp nuclêôtit thay cặp nuclêôtit có số liên kết hiđrô C Thay cặp ... cấu trúc nhiễm sắc thể, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền không thay đổi A đảo đoạn B chuyển đoạn C đoạn D lặp đoạn Câu 19: Cho cá thể dị hợp cặp gen tự thụ phấn trường hợp gen phân li...
 • 4
 • 147
 • 0

Tài liệu Đề số 43_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) ppt

Tài liệu Đề số 43_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) ppt
... biến đoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu A khả sinh sản sinh vật B tăng cường độ biểu tính trạng C giảm cường độ biểu tính trạng D giảm sức sống làm chết sinh vật Câu 24: Ở người, bệnh mù màu (đỏ, ... Y Một cặp vợ chồng sinh trai bình thường gái máu khó đông Kiểu gen cặp vợ chồng là: B XMXm × XM Y C XMXm × Xm Y D XMXM × Xm Y A XMXM × XM Y Câu 22: Cho cá thể dị hợp cặp gen tự thụ phấn trường ... sắc thể Câu 15: Cơ thể có kiểu gen AABbCCDd tạo số loại giao tử tối đa A 16 B C D Câu 16: Trong dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền không thay đổi A đoạn...
 • 4
 • 184
 • 0

Tài liệu Đề số 44_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) ppt

Tài liệu Đề số 44_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) ppt
... hậu A tăng cường độ biểu tính trạng B giảm cường độ biểu tính trạng C khả sinh sản sinh vật D giảm sức sống làm chết sinh vật Câu 37: Đặc điểm di truyền tính trạng qui định gen lặn nằm nhiễm ... dạng đột biến gen sau không làm thay đổi tổng số nuclêôtit số liên kết hyđrô so với gen ban đầu? A Đảo vị trí cặp nuclêôtit thay cặp nuclêôtit có số liên kết hyđrô B Thay cặp nuclêôtit thêm cặp ... phân tử sinh vật tóm tắt theo sơ đồ: A Gen → ARN → prôtêin → tính trạng B Gen → tính trạng → ARN → prôtêin C Gen → prôtêin → ARN → tính trạng D Gen → ARN → tính trạng → prôtêin Câu 23: Cho cá...
 • 4
 • 144
 • 0

Tài liệu Đề số 45_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) pdf

Tài liệu Đề số 45_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) pdf
... Những dạng đột biến gen sau không làm thay đổi tổng số nuclêôtit số liên kết hyđrô so với gen ban đầu? A Mất cặp nuclêôtit thay cặp nuclêôtit có số liên kết hiđrô B Thay cặp nuclêôtit thêm cặp nuclêôtit ... (2n = 24 nhiễm sắc thể), số nhiễm sắc thể thể tam bội là: A 48 B 36 C 27 D 25 Câu 14: Trong trường hợp liên kết hoàn toàn, thể dị hợp cặp gen: AbcD//aBCd giảm phân cho số loại giao tử A B C D ... Đảo vị trí cặp nuclêôtit thay cặp nuclêôtit có số liên kết hyđrô D Mất cặp nuclêôtit đảo vị trí cặp nuclêôtit Câu 31: Cho cá thể dị hợp cặp gen tự thụ phấn trường hợp gen phân li độc lập, tác...
 • 4
 • 137
 • 0

Tài liệu Đề số 46_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) docx

Tài liệu Đề số 46_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) docx
... sắc thể thường gây hậu A giảm sức sống làm chết sinh vật B giảm cường độ biểu tính trạng C khả sinh sản sinh vật D tăng cường độ biểu tính trạng Câu 26: Ở loài sinh sản vô tính nhiễm sắc thể ổn ... nuclêôtit thay cặp nuclêôtit có số liên kết hiđrô D Thay cặp nuclêôtit thêm1 cặp nuclêôtit Câu 34: Cho hoa vàng chủng giao phấn với hoa trắng chủng loài F1 toàn hoa vàng Cho F1 giao phấn với hoa trắng ... dạng đột biến gen sau không làm thay đổi tổng số nuclêôtit số liên kết hyđrô so với gen ban đầu: A Đảo vị trí cặp nuclêôtit thay cặp nuclêôtit có số liên kết hyđrô B Mất cặp nuclêôtit đảo vị trí...
 • 3
 • 169
 • 0

Tài liệu Đề số 47 Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân pdf

Tài liệu Đề số 47 Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân pdf
... sau không làm thay đổi tổng số nuclêôtit số liên kết hyđrô so với gen ban đầu: A Mất cặp nuclêôtit đảo vị trí cặp nuclêôtit B Mất cặp nuclêôtit thay cặp nuclêôtit có số liên kết hiđrô C Thay cặp ... chủng với cà chua tứ bội vàng thu F1 toàn cà chua đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2 có tỷ lệ kiểu hình vàng A 1/36 B 1/4 C 1/16 D 1/8 Câu 30: Ruồi giấm có nhiễm sắc thể 2n = Số nhiễm sắc thể có thể ... nuclêôtit Câu 20: Người mắc hội chứng Đao, có nhiễm sắc thể cặp nhiễm sắc thể số A 20 B 21 C 22 D 23 Câu 21: Thể đa bội thường gặp A động vật bậc cao B thực vật động vật C vi sinh vật D thực vật Câu...
 • 3
 • 166
 • 0

Tài liệu Đề số 47_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) ppt

Tài liệu Đề số 47_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) ppt
... gây hậu A giảm cường độ biểu tính trạng B giảm sức sống làm chết sinh vật C khả sinh sản sinh vật D tăng cường độ biểu tính trạng Câu 28: Ở loài sinh sản vô tính nhiễm sắc thể ổn định trì không ... sắc thể 2n = Số nhiễm sắc thể có thể nhiễm A B 10 C D Câu 19: Lai cà chua tứ bội đỏ chủng với cà chua tứ bội vàng thu F1 toàn cà chua đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2 có tỷ lệ kiểu hình vàng A 1/4 ... thân cao, hạt trơn Cho F1 lai phân tích thu đời sau có tỷ lệ phân ly kiểu hình A 3:3:1:1 B 9:3:3:1 C 3:1 D 1:1:1:1 Câu 23: Sơ đồ biểu thị mức xoắn khác nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn là: A Phân...
 • 3
 • 163
 • 0

Tài liệu Đề số 49_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) ppt

Tài liệu Đề số 49_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) ppt
... để gây đột biến nhân tạo đối tượng: A Động vật, thực vật, vi sinh vật B Thực vật, động vật, người C Vi sinh vật, bào tử, hạt phấn D Vi sinh vật, động vật, người Câu 36: Cho hoa vàng chủng giao ... làm thay đổi tổng số nuclêôtit số liên kết hyđrô so với gen ban đầu: A Đảo vị trí cặp nuclêôtit thay cặp nuclêôtit có số liên kết hyđrô B Mất cặp nuclêôtit thay cặp nuclêôtit có số liên kết hiđrô ... động vật B vi sinh vật C thực vật D động vật bậc cao Câu 38: Đột biến đoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu A giảm cường độ biểu tính trạng B khả sinh sản sinh vật C giảm sức sống làm chết sinh vật D...
 • 3
 • 163
 • 0

Tài liệu Đề số 50_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) docx

Tài liệu Đề số 50_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) docx
... biến nhân tạo đối tượng: A Vi sinh vật, động vật, người B Động vật, thực vật, vi sinh vật C Thực vật, động vật, người D Vi sinh vật, bào tử, hạt phấn Câu 17: Cơ chế di truyền cấp độ phân tử sinh ... sau không làm thay đổi tổng số nuclêôtit số liên kết hyđrô so với gen ban đầu: A Mất cặp nuclêôtit đảo vị trí cặp nuclêôtit B Mất cặp nuclêôtit thay cặp nuclêôtit có số liên kết hiđrô C Đảo vị ... bào Câu 36: Đột biến đoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu A khả sinh sản sinh vật B tăng cường độ biểu tính trạng C giảm sức sống làm chết sinh vật D giảm cường độ biểu tính trạng Câu 37: Phương pháp...
 • 3
 • 136
 • 0

Tài liệu Đề số 146_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) doc

Tài liệu Đề số 146_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) doc
... tính trạng C giảm sức sống làm chết sinh vật D khả sinh sản sinh vật Câu 36: Những dạng đột biến gen sau không làm thay đổi tổng số nuclêôtit số liên kết hyđrô so với gen ban đầu: A Đảo vị trí ... cao, hạt trơn Cho F1 lai phân tích thu đời sau có tỷ lệ phân ly kiểu hình A 9:3:3:1 B 3:3:1:1 C 1:1:1:1 D 3:1 Trang 2/3 - Mã đề thi 146 Câu 27: Cơ chế di truyền cấp độ phân tử sinh vật tóm tắt ... 2n = Số nhiễm sắc thể có thể nhiễm A B C D 10 Câu 30: Ở cà chua (2n = 24 nhiễm sắc thể), số nhiễm sắc thể thể tam bội A 48 B 36 C 25 D 27 Câu 31: Tia tử ngoại thường dùng để gây đột biến nhân...
 • 3
 • 164
 • 0

Tài liệu Đề số 51_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Không Phân ban) docx

Tài liệu Đề số 51_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Không Phân ban) docx
... sắc thể bị rối loạn D Sự phân ly không bình thường hay nhiều cặp NST kỳ sau trình phân bào Câu 40: Ngày sống không tiếp tục hình thành từ chất vô theo phương thức hoá học A quy luật chọn lọc tự ... nẩy mầm vi sinh vật B hạt khô bào tử C hạt phấn hạt nảy mầm D vi sinh vật, hạt phấn, bào tử Câu 25: Trong dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền không thay ... điểm phân tử ADN Câu 17: Một đặc điểm thường biến A thay đổi kiểu gen thay đổi kiểu hình B thay đổi kiểu gen không thay đổi kiểu hình C không thay đổi kiểu gen, không thay đổi kiểu hình D không...
 • 4
 • 75
 • 0

Tài liệu Đề số 52_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Không Phân ban) ppt

Tài liệu Đề số 52_Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Không Phân ban) ppt
... A kích thích nguyên tử xuyên qua mô sống B kích thích không ion hóa nguyên tử xuyên qua mô sống C ion hóa nguyên tử xuyên qua mô sống D kích thích ion hóa nguyên tử xuyên qua mô sống Câu 13: ... hướng tiến hoá sinh giới A ngày hoàn thi n B thích nghi ngày hợp lý C tổ chức ngày cao D ngày đa dạng Câu 15: Ngày sống không tiếp tục hình thành từ chất vô theo phương thức hoá học A quy luật ... nhiên chi phối mạnh mẽ B tương tác chất hữu tổng hợp C thi u điều kiện cần thi t có chất hữu hình thành thể sống bị vi khuẩn phân huỷ D không tổng hợp hạt côaxecva điều kiện Câu 16: Phương pháp...
 • 4
 • 118
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 bậc đại học dành cho thí sinh dự thi đại học của tất cả các ngành như saugiáo trình tin học dành cho học sinh tiểu họctrò chơi toán học dành cho học sinh tiểu họcmẫu đơn xin nghỉ học dành cho sinh viênbai tap hoa hoc dai cuong danh cho bac dai hocbai tap hoa hoc danh cho sinh viencùng học tin học dành cho học sinh tiểu học quyển 1sách cùng học tin học dành cho học sinh tiểu họccùng học tin học dành cho học sinh tiểu họccùng học tin học dành cho học sinh tiểu học quyển 2bài tập trắc nghiệm hóa đại cương dành cho bậc đại họcmot so bai van nghi luan van học danh cho hoc sinh gioi vancac bai tap hoa hoc danh cho hoc sinh boi duong hoa hoc lop 8 có đáp ántai lieu hoa hoc danh cho ki thi tuyen sinh quoc giađề tài nghiên cứu khoa học dành cho học sinh thptMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Trung.PDFMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần than Mông DươngMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH đầu tư và du lịch 365Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài - NASCOMột số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á - Phòng giao dịch Hà Huy TậpMột số yếu tố nguy cơ liên quan đến tổn thương tim trên siêu âm ở bệnh nhân tăng huyết ápNâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam sở giao dịchNâng cao chất lượng cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Long BiênNâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Yên Lạc, Vĩnh PhúcNâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Cầu GiấyNâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Tây ĐôNâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam- Chi nhánh Tân ThuậnNâng cao chất lượng hoạt động của phương thức thanh toán quốc tế tín dụng chứng từ tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Thăng LongNâng cao chất lượng phân tích tài chính tại công ty TNHH Tháng TưNâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Thanh Xuân.PDFNâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Hội sở chínhNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TM và DV vận tải Hiếu LinhNâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đông nam á - Phòng giao dịch 562 Trần khát Chân.PDFNâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần Viễn thông Hà AnNâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tin học Trần Minh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập