Ôn thi casio hóa học 12

Tài liệu Tai lieu on thi mon Hoa Hoc 12-2011

Tài liệu Tai lieu on thi mon Hoa Hoc 12-2011
... Phenylamin v Amoniac th t tng dn lc Baz c xp theo dy : A Amoniac < Etylamin < Phenylamin B Etylamin < Amoniac < Phenylamin C Phenylamin < Amonyac < Etylamin D Phenylamin < Etylamin < Amoniac C.21 ... m chuyn sang mu xanh l: A anilin, metyl amin, amoniac B amoni clorua, metyl amin, natri hiroxit C anilin, amoniac, natri hiroxit D metyl amin, amoniac, natri axetat C19: Kt ta xut hin nh dung ... peptit cú th b thy phõn hon ton thnh cỏc -amino axit nh xt : axit hoc baz hoc enzim: Peptit cú th b thy phõn khụng hon ton thnh cỏc peptit ngn hn b)Phn ng mu biurờ: Trong mụi trng kim , peptit...
 • 118
 • 362
 • 7

ON THI TN HOA HOC 12 CO LOI GIAI

ON THI TN HOA HOC 12 CO LOI GIAI
... CH2-CH2-CH-COONa NH2 → C8H5O4N : CH3-OCO-CH2-CH2-CH-COOC2H5 (1) NH2 C2H5OCO-CH2-CH2-CH-COOCH3 (2) NH2 → Đáp án: B 3.29 C3H9O2N muối amoni axit hữu với amoniac amin CH3CH2COONH4 (1) CH3COONH3-CH3 (2) HCOONH3-C2H5 ... 4,4 gam CO2 Công thức cấu tạo A B A HCOONH3C2H5; C2H5NH2 B CH3COONH3CH3; CH3NH2 C HCOONH3C2H3 ; C2H3NH2 D CH2=CHCOONH4; NH3 3.4 Cho dung dịch hợp chất sau: NH2-CH2-COOH (1) ; ClH3N-CH2-COOH (2) ... 6,48 → Đáp án C 100 1.95 Đặt công thức este R1COO R1COO C3H5 RCOO Phương trình hóa học R1COO R1COO C3H5 + 3NaOH  → 2R1COONa + RCOONa + C3H5(OH)3 RCOO 0,5 0,5 444 = 888, 0,5 Mlipit = ⇒ 2R1 + R...
 • 185
 • 255
 • 0

Tài liệu ôn thi casio hóa học

Tài liệu ôn thi casio hóa học
... Hess - Hiệu ứng nhiệt phản ứng hóa học phụ thuộc vào trạng thái đầu trạng thái cuối chất , khơng phụ thuộc vào giai đoạn trung gian * Động hóa học nhiệt động hóa học ∆H thuan = −∆H nghich ∆H pu ... Cách tính hiệu ứng nhiệt phản ứng hóa học a Tính theo lượng liên kết , nhiệt tạo thành - Năng lượng liên kết (Elk ∆Hlk) lượng cần thi t để phá liên kết hóa học thành các ngun tử riêng rẽ trạng ... = 6,022.10 0,693.6,022.1023 Tài liệu ơn thi HSG Page 19 DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ NHIỆT PHẢN ỨNG, CBHH Hiệu ứng nhiệt - Hiệu ứng nhiệt lượng tỏa hay hấp thụ phản ứng hóa học - Được kí hiệu : ∆H (entapi)...
 • 112
 • 328
 • 12

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN HÓA HỌC 12 THPT 2

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN HÓA HỌC 12 THPT 2
... 3I2 + H2O -> HIO3 + 5HI (1) 4K2SO3 -> 3K2SO4 + K2S (2) 2KClO3 -> 2KCl + 3O2 (3) 4HClO4 > 2Cl2 + 7O2 + 2H2O(4) Cl2 + Ca(OH )2 > CaOCl2 + H2O (5) 2HgO -> 2Hg + O2 (6) NH4NO3 -> N2O + H2O ... 195 Nguyên tử X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s23d6 Ion tạo từ X có cấu hình electron là: A 1s22s22p63s23p63d5 B 1s22s22p63s23p63d6 C 1s22s22p63s23p64s23d5 D đáp án khác Câu 196 Dãy gồm chất ... 14 ,29 % Câu 52 Trung hòa hòan tòan 8,88 gam amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) axit HCl, tạo 17,64 gam muối Amin có công thức A H2NCH2CH2CH2CH2NH2 B CH3CH2CH2NH2 C H2NCH2CH2NH2 D H2NCH2CH2CH2NH2...
 • 60
 • 46
 • 0

Gián án MỘT SỐ DẠNG BT ÔN THI CASIO HÓA 12

Gián án MỘT SỐ DẠNG BT ÔN THI CASIO HÓA 12
... o2 = 12 + 12 - 2.à 1.à 1.cos120o = 2à 12 -2.à 12 cos (1800 + 60o) = 2à 12 + 2.à 12 cos 600 2 Dn xut ortho: = 2à1 + 2à1 cos600 = à1 Chng minh: m2 = 12 + 12 - 2.à 1.à 1.cos60o = 2à 12 -2.à 12 cos ... 1.à 1.cos60o = 2à 12 -2.à 12 cos (1800 - 120 o) = 2à 12 + 2.à 12 cos 120 0 H school | Ti liu ụn thi GTTMTCT mon Húa hc 12- TQ 2 Dn xut meta: àm = 2à1 + 2à1 cos1200 = à1 Dn xut para: àp = à1 à1 = b) ... Đồng phân trans-: I H C I C C H 120 0 d C O I d trans = 2ì IO IO = IC2 + CO2 - 2IC ì CO ì cos1200 = 2 ,12 +( 1,33 1,33 ) -2 x 2,1 x cos1200 2 Bm mỏy: (mỏy tớnh casio fx-570MS) Bấm MODE hình COMP...
 • 9
 • 312
 • 5

Ôn Thi HK Hóa Học 11 (TỰ LUẬN - 120 TRẮC NGHIỆM)

Ôn Thi HK Hóa Học 11 (TỰ LUẬN - 120 TRẮC NGHIỆM)
... điều chế : 3- Etylpentan-3-ol phản ứng hidrat hóa là: A 3-etylpent-3-en B 3-etylpent-2-en C 3,3-dimetylpent-2-en D 3-etylpent-1-en Câu 17: Đốt cháy a mol ankan A không mol CO Clo hóa ankan A ... CH3-CH2-CH=O , CH3-CH=CH-CH3 , CH3-CH=CH-CH=CH2 , CH3-CH=CH-COOH , C6H5-CH=CH2 , CH3-C ΞC-CH3 Số chất có đồng phân hình học a b c d 21/ Hợp chất có công thức cấu tạo thu gọn : CH3-CH(CH3)-CH=CH-CH3 ... đậm đặc nhiệt độ thích hợp thu olefin Trong công thức sau: (1) CH3-CH-CH3 OH (2) CH3-CH2-CH-CH3 OH (3) CH3-CH2-CH2-CH2-OH CH3 (4) CH3-C-CH2-OH CH3 công thức phù hợp với X: A (1), (2), (3) B (1),...
 • 10
 • 178
 • 3

Đề ôn thi môn hóa học

Đề ôn thi môn hóa học
... C57H110O6 Bài tập đề nghò: Câu 1: ( Trích đề thi ĐH Ngoại Thương – 2001) Chất hữu A mạch hở có thành phần: 31,58 %C; 5,26%H 63,16 %O Tỉ khối A so với H2 38 Tìm CTCT- CTCTA Câu : ( Trích đề thi ĐHQG HN ... ° n = ⇒ CTPT X: CH Cl2 ( loại: không đảm bảo hoá trò) ° n = ⇒ CTPT X: C2H2 Cl4 (hợp lý) Vậy X: C2H2 Cl4 ⇒ đông phân: CHCl2-CHCl2; CH2Cl-CCl3 ví dụ 2: (Trích đề thi ĐHGTVT – 1997) -A chứa C,H,O ... Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN) Bài Gồm bước giải Bước 1: Đặt CTTQ Bước 2: Lập tỉ lệ số nguyên tử nguyên tố, theo công thức: Với hợp chất AxBy có: %A %B X:y= : MA MB Bước 3:Lập công thức...
 • 15
 • 320
 • 3

Tài liệu NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN ÔN THI MÔN HÓA HỌC pdf

Tài liệu NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN ÔN THI MÔN HÓA HỌC pdf
... - Hóa học vấn đề may mặc - Hóa học vấn đề sức khỏe người Hóa học vấn đề môi trường - Hóa học vấn đề ô nhiễm môi trường - Hóa học vấn đề phòng chống ô nhiễm môi trường B Những kĩ Viết công thức ... H2S, NH3 Chương Hóa học vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường Hóa học vấn đề phát triển kinh tế - Vấn đề lượng nhiên liệu - Vấn đề vật liệu Hóa học vấn đề xã hội - Hóa học vấn đề lương ... hoá học nhóm kim loại Viết thành thạo phương trình hóa học phản ứng: biểu diễn tính chất hoá học, điều chế chất biểu diễn số dãy biến hoá phạm vi kiến thức học Biết cách liên hệ kiến thức học...
 • 7
 • 2,344
 • 55

Bí quyết ôn thi môn hóa học

Bí quyết ôn thi môn hóa học
... chất halogen biến thi n vậy, hợp chất chúng biến đổi nào? Như vậy, thông qua toán nhỏ đơn giản, ta chủ động ôn tập lại nhiều vấn đề quan trọng lý thuyết Hóa học Đây phương pháp học ít” mà mang ... học ít” mà mang lại “nhiều hiệu quả”, giúp em vừa ôn tập, nắm vững kiến thức thời gian ngắn, vừa tiết kiệm để dành thời gian công sức ôn tập môn học khác Rèn luyện kỹ tính phản xạ tư Như thầy nhiều ... thi ĐH có câu hỏi chưa thật chặt chẽ có nhiều cách hiểu khác nhau, đó, có kinh nghiệm giúp ta “hiểu ý người đề” có kết tốt Sơ đồ không sai mặt Hóa học lại “không ý người đề”, đó, kết tìm không...
 • 5
 • 348
 • 15

Ôn thi ĐH hóa đề 12 pot

Ôn thi ĐH hóa đề 12 pot
... polime hóa sau không ? CH2 CH2 C=O n CH2 NH [CH2 ] CO CH2 CH NH Điểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT n Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt ... dịch A : Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT http://diemthi.24h.com.vn/ ... D D A A C A A A B A C C D Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ...
 • 6
 • 77
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN HÓA HỌC

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN HÓA HỌC
... 7,3+ 20,1=27,4 (g), 2/ Theo gi thit ta cú thờm iu kin: R = R+ 28 v d dng chng minh c R...
 • 42
 • 313
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi casio hóa học 12on thi hsg hoa hoc 12đề thi casio hóa học 12 năm 2012tài liệu ôn thi casio hóa họccác bài tập ôn thi casio hóa họctài liệu hướng dẫn ôn thi casio hóa họcđề thi casio hóa học lớp 12đề ôn thi môn hóa họctài liệu ôn thi olympic hóa họctài liệu ôn thi môn hóa họcđề thi thử hóa học 12ôn thi olympic hoá họccác thí nghiệm hóa học 12tài liệu hướng dẫn ôn tập casio hóa họchướng dẫn thí nghiệm hóa học 12bài tập vật lý hạt nhân tự luận và trắc nghiệmNghiên cứu ảnh hưởng của quá trình phát triển các khu công nghiệp đến chất lượng nước trong hệ thống thuỷ nông Bắc Hưng HảiNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin H5N1 trên gia cầm tại tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ))Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH Thương mại Phương HùngCV classic CV tiếng anh cơ bảnẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịt (LV thạc sĩ))báo cáo thực tập công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư Green ArchitectNâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Cơ điện tử tự thiết kế lắp ráp 23 mạch điện thông minh chuyên về điều khiển tự động trần thế san, châu ngọcHướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện trần thế san, tăng văn mùiSửa chữa bảo trì máy tàu và hệ thống điện trần thế san (biên soạn), đỗ dũng (hiệu đính)TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CÁCH MẠNG giải PHÓNG dân tộcThiết kế thí nghiệm tinh sạch và đánh giá tính chất, hoạt phổ một chất kháng sinh từ nấm penicillium luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpĐề thi HSG Vật Lý 6 Huyện đô lươngKHẮC PHỤC NHỮNG BẤT ĐỒNG VỀ NHÃN HIỆU VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ KHI HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT-TPP) ĐƯỢC VẬN HÀNHQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAMPhân tích sự cố nền móng công trình dựa vào đặc điểm địa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ( LV thạc sĩ))Bai đac điem ngoai hinh, toc do sinh truong f1DE CUONG GIỮA KII ANH 8Báo cáo thí nghiệm dầm BTCT chịu xoắn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập