Ứng dụng thu hồi dầu tăng cường theo phương pháp Gas Assisted Gravity Drainage GAGD cho thân dầu trong đá móng trước Đệ Tam mỏ X12

Nghiên cứu đặc trưng chứa dầu khí thân dầu trong đá móng trước đệ tam mỏ bạch hổ ( mỏ đông nam rồng) theo tài liệu địa vật lý giếng khoan

Nghiên cứu đặc trưng chứa dầu khí thân dầu trong đá móng trước đệ tam mỏ bạch hổ ( mỏ đông nam rồng) theo tài liệu địa vật lý giếng khoan
... Khối đá macma không bị phá hủy khả chứa, thấm dầu khí Đặc trưng chứa đá móng nghiên cứu phương cách: Nghiên cứu mẫu lõi, xác định đặc trưng chứa độ rỗng, độ thấm, mức độ nứt nẻ Nghiên cứu theo tài ... nẻ Nghiên cứu theo tài liệu địa vật giếng khoan Trong tiểu luận tập trung nghiên cứu theo tài liệu dia vật giếng khoan 11 2.1 Phân tích định tính 2.1.1 Theo tài liệu điện trớ suất Các đói ... 01.01.2006 mỏ Bạch Hổ khoan 274 giếng, 17 giếng thăm dò, giếng khai thác nhanh 242 giếng khai thác, số 02 giếng khoan thân hai (4 75 474), 04 giếng khoan sâu thêm vào móng (6 9B, 121B, 136B, 818B) Trong...
 • 13
 • 182
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng và kết quả tạo hình theo phương pháp Abol Enein trong điều trị ung thư bàng quang

Nghiên cứu ứng dụng và kết quả tạo hình theo phương pháp Abol Enein trong điều trị ung thư bàng quang
... sau mổ Tạo hình bàng quang bệnh nhân nữ: Phương pháp tạo hình bàng quang sau cắt bàng quang toàn đoạn ruột giới nữ điều trị ung thư bàng quang xâm lấn mô tả vào năm 1987 Tscholl cộng sự, kết tốt ... thuật tạo hình bàng quang theo phương pháp Abol - Enein điều trị ung thư bàng quang Bệnh viện Việt Đức từ tháng 1/2009 - 12/ 2003 với thời gian theo dõi trung bình 28,6 tháng đến kết luận: Ứng dụng ... biến chứng xa 12%, cho thấy qui trình cắt bàng quang toàn tạo hình bàng quang theo phương pháp Abol Enein an toàn, có tỷ lệ biến chứng thấp chấp nhận Kết phẫu thuật tạo hình bàng quang: 62,5% kết...
 • 24
 • 112
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng và kết quả tạo hình theo phương pháp Abol - Enein trong điều trị ung thư bàng quang(FULL TEXT)

Nghiên cứu ứng dụng và kết quả tạo hình theo phương pháp Abol - Enein trong điều trị ung thư bàng quang(FULL TEXT)
... Y T TRNG I HC Y H NI TRN CH THANH NGHIÊN CứU ứNG DụNG KếT QUả TạO HìNH THEO PHƯƠNG PHáP ABOL - ENEIN TRONG ĐIềU TRị UNG THƯ BàNG QUANG Chuyờn ngnh : Ngoi - Thn tit niu Mó s : 62 72 01 26 LUN ... Hemi - Kock 31 Hỡnh 1.13: To hỡnh bng quang theo phng phỏp T - pouch 32 Hỡnh 1.14: To hỡnh bng quang theo phng phỏp S - Pouch 33 Hỡnh 1.15: To hỡnh bng quang theo phng phỏp Abol - Enein ... s cỏc loi ung th, cũn li - 10% l cỏc ung th khỏc bao gm: ung th xut phỏt t niờm mc: ung th t bo vy, ung th biu mụ tuyn; ung th xut phỏt ngoi niờm mc bng quang: ung th t chc liờn kt; ung th thn...
 • 173
 • 67
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng và kết quả tạo hình theo phương pháp abol enein trong điều trị ung thư bàng quang (TT)

Nghiên cứu ứng dụng và kết quả tạo hình theo phương pháp abol  enein trong điều trị ung thư bàng quang (TT)
... sau mổ Tạo hình bàng quang bệnh nhân nữ: Phương pháp tạo hình bàng quang sau cắt bàng quang toàn đoạn ruột giới nữ điều trị ung thư bàng quang xâm lấn mô tả vào năm 1987 Tscholl cộng sự, kết tốt ... thuật tạo hình bàng quang theo phương pháp Abol - Enein điều trị ung thư bàng quang Bệnh viện Việt Đức từ tháng 1/2009 - 12/ 2003 với thời gian theo dõi trung bình 28,6 tháng đến kết luận: Ứng dụng ... biến chứng xa 12%, cho thấy qui trình cắt bàng quang toàn tạo hình bàng quang theo phương pháp Abol Enein an toàn, có tỷ lệ biến chứng thấp chấp nhận Kết phẫu thuật tạo hình bàng quang: 62,5% kết...
 • 48
 • 28
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo mạch điều khiển theo phương pháp ứng dụng lý thuyết p4 potx

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo mạch điều khiển theo phương pháp ứng dụng lý thuyết p4 potx
... sử dụng dụng cụ mạch điều khiển nhiệt độ dãn nở Liên Xô Trung Quốc chế tạo, cấu tạo nguyên hoạt động dãn nở nh sau: Nguyên cấu tạo dãn nở: nh hình 2.13 dới Hình 2.13 Nguyên cấu tạo ... thấp độ dãn nở nhỏ việc điều chỉnh không xác Hoạt động dãn nở tủ nuôi cấy vi khuẩn trình đóng tiếp điểm cho mạch điều khiển nhiệt độ thể hình 2.14 dới Hình 2.14 Mô tả điều khiển nhiệt độ dãn nở ... đợc sử dụng nhiệt kế công tắc nguyên cấu tạo nh sau: Cấu tạo nhiệt kế công tắc : Nhiệt kế công tắc có dạng nh hình 2.12 sau: Hình 2.12 Sơ đồ cấu tạo nhiệt kế công tắc Trong đó: 1- Bầu thủy...
 • 10
 • 100
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo mạch điều khiển theo phương pháp ứng dụng lý thuyết p5 pot

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo mạch điều khiển theo phương pháp ứng dụng lý thuyết p5 pot
... đợc cấu tạo phức tạp để điều khiển theo cách khác nhau: Hình 2.26 Sơ đồ cấu tạo ký hiệu Triac Mạch tơng đơng Triac đợc mô tả nh nh hình 2.27 dới đây: Hình 2.27 Mạch tơng đơng Triac Nguyên làm ... đại thuật toán đóng vai trò quan trọng đợc ứng dụng rộng rãi kỹ thuật khuếch đại, tạo tín hiệu hình sin xung, ổn áp lọc tích cực Cấu tạo ký hiệu OA: cấu tạo sở OA với tầng đầu tầng khuếch đại vi ... Nh vậy, trình tự động điều khiển nhiệt độ, để điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu đối tợng nghiên cứu việc sử dụng nhiệt kế dãn nở chất lỏng nhiệt kế dãn nở chất rắn để điều chỉnh nhiệt độ điều khó...
 • 10
 • 92
 • 0

Giáo trình hình thành phân đoạn ứng dụng cấu tạo mạch điều khiển theo phương pháp ứng dụng lý thuyết p4 pps

Giáo trình hình thành phân đoạn ứng dụng cấu tạo mạch điều khiển theo phương pháp ứng dụng lý thuyết p4 pps
... sử dụng dụng cụ mạch điều khiển nhiệt độ dãn nở Liên Xô Trung Quốc chế tạo, cấu tạo nguyên hoạt động dãn nở nh sau: Nguyên cấu tạo dãn nở: nh hình 2.13 dới Hình 2.13 Nguyên cấu tạo ... thấp độ dãn nở nhỏ việc điều chỉnh không xác Hoạt động dãn nở tủ nuôi cấy vi khuẩn trình đóng tiếp điểm cho mạch điều khiển nhiệt độ thể hình 2.14 dới Hình 2.14 Mô tả điều khiển nhiệt độ dãn nở ... đợc sử dụng nhiệt kế công tắc nguyên cấu tạo nh sau: Cấu tạo nhiệt kế công tắc : Nhiệt kế công tắc có dạng nh hình 2.12 sau: Hình 2.12 Sơ đồ cấu tạo nhiệt kế công tắc Trong đó: 1- Bầu thủy...
 • 10
 • 144
 • 0

Giáo trình hình thành phân đoạn ứng dụng cấu tạo mạch điều khiển theo phương pháp ứng dụng lý thuyết p5 ppsx

Giáo trình hình thành phân đoạn ứng dụng cấu tạo mạch điều khiển theo phương pháp ứng dụng lý thuyết p5 ppsx
... giảm Triac mở theo kiểu + Mở xung điều khiển uG > uT T > + Mở xung điều khiển uG < uT T > + Mở xung điều khiển uG < uT T < + Mở xung điều khiển uG > uT T < Nh vậy, có hai cách điều khiển Triac ... đặt xen kẽ nh hình 2.26 coi nh hai Thyrixtor PNPN NPNP nối song song với Cực cổng Triac đợc cấu tạo phức tạp để điều khiển theo cách khác nhau: Hình 2.26 Sơ đồ cấu tạo ký hiệu Triac Mạch tơng đơng ... điện áp theo nhiệt độ 10mV/10C Sơ đồ cấu tạo bên vi mạch LM335 có dạng nh hình 2.20 Khoa Cơ điện - 44 - Trờng ĐHNNI-H Nội Báo cáo tốt nghiệp Phạm Tuấn Anh-TĐH46 Hình 2.20 Sơ đồ cấu tạo vi mạch...
 • 10
 • 106
 • 0

Giáo trình hình thành phân đoạn ứng dụng cấu tạo mạch điều khiển theo phương pháp ứng dụng lý thuyết p9 pot

Giáo trình hình thành phân đoạn ứng dụng cấu tạo mạch điều khiển theo phương pháp ứng dụng lý thuyết p9 pot
... nhằm nội địa hoá trang thiết bị Đề tài sử dụng linh kiện điện tử để thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ, sử dụng vi điều khiển để thiết kế điều khiển mạch đơn giản xác Khoa Cơ điện - 89 - Trờng ... nhiệt độ đặt mạch điều khiển lại điều khiển để Triac mở với góc kích nhỏ, điện áp cấp cho tạo nhiệt tăng nhiệt độ buồng đốt nhiệt độ đặt trình lại lặp lại 3.3.8 Sơ đồ mạch in *Sơ đồ mạch in khối ... Anh-TĐH46 Hình 3.17 * Sơ đồ mạch in mạch điều khiển: Hình 3.18 Khoa Cơ điện - 86 - Trờng ĐHNNI-H Nội Báo cáo tốt nghiệp Phạm Tuấn Anh-TĐH46 Hình 3.18 kết luận kiến nghị Qua thời gian thực tập hoàn thành...
 • 8
 • 105
 • 0

Ứng dụng thử nghiệm quy trình kết hợp phương pháp phân tích kích hoạt(INAA) và phương pháp phân tích thống kê đa biến cho xác định nguồn gốc công cụ đá tại khu vực Tây Nguyên.

Ứng dụng thử nghiệm quy trình kết hợp phương pháp phân tích kích hoạt(INAA) và phương pháp phân tích thống kê đa biến cho xác định nguồn gốc công cụ đá tại khu vực Tây Nguyên.
... xây dựng quy trình nhằm ứng dụng phương pháp phân tích kích hoạt nơtrôn lò phản ứng kỹ thuật xử lý thống để nghiên cứu thử nghiệm nhằm phân loại công cụ đá xác định nguồn gốc công cụ đá thời ... phân tích thống đa biến gắn liền với thống biến Các phương pháp phân tích thống biến gặp phải khó khăn xử lý với tập hợp liệu lớn, phức tạp, nhiều thông tin, phương pháp thống biến ... mẫu thu thập • Trình bày bước quy trình phân tích mẫu đá INAA • Trình bày trình xử lý thống đa biến chương trình MURRAP  Chương 3: Kết bình luận • Kết phân tích mẫu đá INAA, có trình bày hàm...
 • 97
 • 271
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến rơm theo phương pháp công nghệ (bánh kiện ) tại đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến rơm theo phương pháp công nghệ (bánh kiện ) tại đồng bằng sông Cửu Long
... Nội dung ĐVT Số lợng Đơn giá Công lao động thu gom rơm Công 4-5 45-50 Công phơi phóng rơm Công 4-5 40-45 Công vận chuyển rơm Công 5-6 40-50 Công ép rơm thành khối Công 3-4 70-80 Nhiên liệu chạy ... 3.1 Nghiên cứu ứng dụng biện pháp kỹ thuật nâng cao gía trị dinh dỡng rơm tơi rơm khô 3.1.1 Đối với rơm tơi (rơm sau thu hoạch, ẩm độ khoảng 40-50 %) Rơm tơi sau thu hoạch đợc ... cho công thức - Phối hợp với loại cây, cỏ họ đậu Từ kết nghiên cứu trớc sử dụng 02 loại họ đậu trà lớn thân dây đậu, phối trộn với rơm khô theo tỷ lệ ẳ (gọi công thức 10 CT 1 0) cho khối rơm...
 • 9
 • 72
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến rơm theo phương pháp công nghệ (bánh kiện) và sử dụng sản phẩm rơm sau chế biến nuôi bò thịt tại đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến rơm theo phương pháp công nghệ (bánh kiện) và sử dụng sản phẩm rơm sau chế biến nuôi bò thịt tại đồng bằng sông Cửu Long
... ti 2% urờ sau ngy 2% urờ sau 14 ngy 2% urờ sau 21 ngy 2% urờ sau 30 ngy 2% urờ sau 45 ngy 2% urờ sau 60 ngy 4% urờ sau ngy 4% urờ sau 14 ngy 4% urờ sau 21 ngy 4% urờ sau 30 ngy 4% urờ sau 45 ngy ... ng v theo dừi th i gian b o qu n ủi u ki n bỡnh th ng Theo dừi gớa tr dinh d ng c a rm theo th i gian b o qu n: vo cỏc th i ủi m : 7-10 ngy sau ; thỏng , thỏng v thỏng sau m i giai ủo n theo ... ủ c tớnh theo khuy n cỏo NRC (2000) Cỏc ch tiờu theo dừi bao g m: (i) Tr ng l ng hng thỏng (ủ c cõn b ng cõn ủ i gia sỳc thỏng/l n), (ii) L ng c t nhiờn, rm n ủ c (theo v t ch t khụ), theo dừi...
 • 12
 • 66
 • 0

WhiteNoise - Ứng dụng thư giãn đầu óc trên BlackBerry ppsx

WhiteNoise - Ứng dụng thư giãn đầu óc trên BlackBerry ppsx
... http://dauden.vn/threads/3201 -whitenoise- ung-dung-thu-gian-dau-oc-trenblackberry?p=10835#post10835 ...
 • 3
 • 110
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng thu hồi giá trị tài sản một giao dịch trong kết toán p1 potx

Giáo trình hình thành ứng dụng thu hồi giá trị tài sản một giao dịch trong kết toán p1 potx
... định toán thu thu nhập hành phải trả tài sản thu thu nhập hành sở thu hồi tài sản đồng thời với việc toán nợ phải trả kỳ tương lai khoản trọng yếu thu thu nhập hon lại phải trả tài sản thu thu ... Luật thu thu nhập doanh nghiệp; b) Khi đánh giá lại khả thu hồi tài sản thu thu nhập hon lại; c) Khi thay đổi cch thức thu hồi gi trị tài sản Thu thu nhập hỗn lại pht sinh ghi nhận Báo cáo kết ... chưa tài sản thu thu nhập hon lại no ghi nhận vào Bảng cân đối kế toán; e) Chênh lệch tạm thời, loại lỗ tính thu chưa sử dụng ưu thu chưa sử dụng; f) Giá trị tài sản thu thu nhập hỗn lại v thu ...
 • 10
 • 66
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp quản trị hiện đạithủ tục khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừxây dựng công trình ngầm đô thị theo phương pháp đào mởthủ tục khai thuế gtgt theo phương pháp trực tiếpthi công tầng hầm theo phương pháp top – down potứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn và phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để xác định và đánh giá hàm lượng một số ion kim loại nặng trong mẫu nướctăng cường hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trong nhà trườngbác tiếp thu chủ nghĩa mác lênin theo phương pháp nhận thức mácxít và theo lối đắc ý vong ngôn của phương đôngứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp quản trị hiện đạicác yếu tố cần khảo sát khi xây dựng một quy trình phân tích theo phương pháp adsvsơ đồ hạch toán tiêu thụ hàng hoá dòch vụ theo phương pháp tiêu thụ trực tiếplợi ích của việc sử dụng nguồn năng lượng mặt trời theo phương pháp scamperdạy học giải toán ứng dụng đạo hàm của hàm số theo hướng tăng cường rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh trung học phổ thônggiáo trình thu hồi dầu khí tăng cườnghỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại xây dựng thương hiệu cho ngành hàng bưởi để bưởi da xanh có dấu ấn trên thị trường trong và ngoài nướcSKKN năm 2 phân tích đa thức thành nhân tử mớiChương 5 Toán 10 Phương sai và độ lệch chuẩn PowerPointPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của người dân vào Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))đề thi thử tiếng anh tốt nghiệp thptbai3cacppxsthuonggap 130303223102 phpapp02Kỹ thuật lưu lượng MPLS và ứng dụng trong mạng VNPTNghiên cứu mô hình nhân vật ảo biểu cảm trên khuôn mặt ba chiều nói tiếng việNghiên cứu môi trường xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPTNGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NÉN DỮ LIỆU ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ LƯU TRỮ CHUỖI DNANGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ỨNG DỤNG XỬ LÝ VĂN BẢN LUẬT GIAO THÔNGNghiên cứu, thiết kế mạng băng rộng cho công ty điện thoại Hà Nội 1Phân cụm đa mục tiêu mờ cho dữ liệu định danhPhương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụngSử dung bộ lọc Kalman trong bài toán bám mục tiêuTHE ROLE OF SOCIAL TIES IN SOCIAL RECOMMENDATION SYSTEMSThuật toán và các bài toán lịch biểuTHỰC HIỆN CƠ CHẾ CACHE ATOM HEADER CHO DỊCH VỤ TRUYỀN VIDEO TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG NHÚNGỨng dụng chuẩn mã hóa nâng cao (AES) trong giao thức đóng gói bảo mật dữ liệu (ESP)XÂY DỰNG CÔNG CỤ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH CXử lý trùng lặp, phân loại, xác định từ khóa quan trọng và sinh tóm tắt cho văn bản trong một hệ thống thu thập tin tức tự động
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập