Giáo trình phương pháp bộ môn phần 1

Giáo trình phương pháp dạy học môn tự nhiên và xã hội, khoa học, lịch sử và địa lí ở tiểu học phần 1

Giáo trình phương pháp dạy học môn tự nhiên và xã hội, khoa học, lịch sử và địa lí ở tiểu học phần 1
... 14 2 14 3 14 6 14 6 14 8 15 0 15 0 15 4 15 8 16 1 17 0 17 3 17 6 18 0 18 1 TIỂU MÔ ĐUN MCD - 9A.2: PPDH MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI , KHOA HỌC, LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ TIỂU HỌC I.MỤC TIÊU: Bằng tự học, qua thảo luận ... Nguyễn Văn Thoại 11 3 11 3 11 5 12 1 12 3 TS Lê Văn Trưởng 12 7 12 7 13 0 13 8 14 4 TS Nguyễn Quốc Tuấn 14 5 14 9 14 9 14 9 15 4 15 5 15 5 15 7 16 2 16 5 Tiểu chủ đề 5: hướng dẫn dạy học chủ đề lịch sử (9 tiết) TS ... thiên nhiên (lớp 5) - Môn Lịch sử Địa gồm chủ đề tên gọi môn học (SGK Lịch sử Địa lớp có thêm phần Mở đầu) Đặc điểm chung chương trình môn Tự nhiên hội, Khoa học, Lịch sử Địa 3 .1 Các...
 • 84
 • 189
 • 0

Giáo trình tổng hợp các cách tạo ảnh bằng phương pháp content aware phần 1 ppsx

Giáo trình tổng hợp các cách tạo ảnh bằng phương pháp content aware phần 1 ppsx
... với màu đen xóa từ từ phần hình ảnh bạn thêm vào để pha trộn vào với màu đen Bước 5: Thêm nhân vật Nhập hình ảnh thứ hai "Nữ" thay đổi kích cỡ phù hợp với trung tâm hình ảnh Thay đổi tên lớp...
 • 7
 • 178
 • 0

Giáo trình tổng hợp các cách tạo thiệp bằng phương pháp pupet warp phần 1 ppt

Giáo trình tổng hợp các cách tạo thiệp bằng phương pháp pupet warp phần 1 ppt
... kích thước, màu tương tự màu phần sáng background Trên phần file, bạn chèn vào số 2 010 cách sử dụng công cụ Horizontal Type (T) Chọn font chữ, kích thước màu sắc phù hợp bảng điều khiển Character: ... Spacing hình Phần Preview windows hiển thị thay đổi với brush Vào phần Shape Dynamics thiết lập sau: Sau thiết lập phần Scattering: Thay đổi Foreground color thành #CE0000 sử dụng brush vừa tạo để ... Kích vào Gradient màu để mở phần Gradient Editor thiết lập màu hình sau Kích vào OK sau thiết lập xong màu Kết có ảnh màu sau: Tạo layer chọn brush Soft Round công cụ Brush...
 • 7
 • 152
 • 0

Giáo trình tổng hợp những phương pháp làm tăng số lượng sản phẩm công nghiệp bằng phương pháp tự động phần 1 doc

Giáo trình tổng hợp những phương pháp làm tăng số lượng sản phẩm công nghiệp bằng phương pháp tự động phần 1 doc
... Cú th thi cụng b ng th cụng v i nhõn cụng th i v ; 1. 2 T ch c thi cụng theo phng phỏp tu n t phỏp cu n chi u): 1. 2 .1 (phng N i dung: 1. 2 .1. 1 nh ngha: T ch c thi cụng theo phng phỏp tu n t (P2TC2T2) ... n d ng cỏc ủo n hon thnh tr c ph v cho cỏc ủo n thi cụng sau; 1. 3 T ch c thi cụng theo phng phỏp dõy chuy n: 1. 3 .1 N i dung: 1. 3 .1. 1 nh ngha: T ch c thi cụng theo dõy chuy n (P2TC2DC) l ton b ... s d ng: 1. 1.2 .1 u ủi m: - Hon thnh s m cụng trỡnh t p trung ủ c l ng thi cụng l n; - n v thi cụng khụng ph i di chuy n nờn d t ch c ủi u ki n sinh ho t lm vi c cho cỏn b cụng nhõn; 1. 1.2.2 Nh...
 • 10
 • 101
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về khả năng đo lường lượng thể tích nước bằng các phương pháp hóa học phần 1 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về khả năng đo lường lượng thể tích nước bằng các phương pháp hóa học phần 1 pdf
... giá kết đo lờng Ngời làm công tác đo lờng, thí nghiệm, cần phải sâu tìm hiểu dạng sai số, nguyên nhân gây sai số để tìm cách khắc phục biết cách làm ảnh hởng sai số kết đo lờng 1. 3 .1 Các loại ... phép đo nhiều ngời ta phải sử dụng phơng pháp đo thống kế, tức ta phải đo nhiều lần sau lấy giá trị trung bình Cách đo đặc biệt hữu hiệu tín hiệu đo ngẫu nhiên kiểm tra độ xác dụng cụ đo 1. 1.3 ... không kế + Đồng hồ đo lu lợng : lu lợng kế + Đồng hồ đo nhiệt độ : nhiệt kế, hỏa kế + Đồng hồ đo mức cao : đo mức nhiên liệu, nớc + Đồng hồ đo thành phần vật chất : phân tích 1. 2 CáC THAM Số CủA...
 • 9
 • 115
 • 0

Giáo trình phân tích và hướng dẫn phương pháp Bolomey - Skramtaev phần 1 pps

Giáo trình phân tích và hướng dẫn phương pháp Bolomey - Skramtaev phần 1 pps
... 225 19 0 200 205 210 215 220 18 5 19 5 200 205 210 215 18 5 19 5 200 205 210 215 18 0 19 0 19 5 200 205 210 17 5 18 5 19 0 19 5 200 205 17 5 18 5 19 0 19 5 200 205 17 0 18 0 18 5 19 0 19 5 200 16 5 17 5 18 0 18 5 19 0 19 5 ... mm 10 20 40 70 Mäâun âäü låïn ca cạt, Mâl Âäü sủt cm 1, 5 -1 ,9 2, 0-2 ,4 2, 5-3 ,0 1, 5 -1 ,9 2, 0-2 ,4 2, 5-3 ,0 1, 5 -1 ,9 2, 0-2 ,4 2, 5-3 ,0 1, 5 -1 ,9 2, 0-2 ,4 2, 5-3 ,0 1 2 3÷4 5÷6 7÷8 ÷ 10 11 12 19 5 205 210 215 ... 18 5 19 0 19 5 16 5 17 5 18 0 18 5 19 0 19 5 16 0 17 0 17 5 18 0 18 5 19 0 15 5 16 5 17 0 17 5 18 0 18 5 Khi sỉí dủng ximàng pooclàng häùn håüp (PCB), pooclàng xè lỉåüng nỉåïc tra bng âỉåüc cäüng thãm 10 lêt Khi sỉí...
 • 10
 • 210
 • 0

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục địa lý trong nhà trường phần 1 PGS TS nguyễn đức vũ

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục địa lý trong nhà trường phần 1  PGS TS nguyễn đức vũ
... ngy 18 11 19 94) III luận dạy học địa l phận khoa học giáo dục luận dạy học Địa lí l phận khoa học giáo dục, nghiên cứu trình dạy học v giáo dục môn địa nh trờng, nhằm góp phần ... trình nghiên cứu khoa học, giai đoạn tiến hnh đề ti nghiên cứu khoa học giáo dục địa nh trờng v đánh giá kết nghiên cứu khoa học giáo dục địa nh trờng Đây l học phần tơng đối khó ngời học ... pháp nghiên cứu khoa học giáo dục cụ thể địa nh trờng Chơng III : Cấu trúc lôgic trình nghiên cứu công trình nghiên cứu khoa học giáo dục địa nh trờng Chơng IV : Đánh giá kết nghiên cứu...
 • 24
 • 42
 • 0

Giáo trình phương pháp dạy học môn tự nhiên và xã hội, khoa học, lịch sử và địa lí ở tiểu học phần 2

Giáo trình phương pháp dạy học môn tự nhiên và xã hội, khoa học, lịch sử và địa lí ở tiểu học phần 2
... SGK Tự nhiên hội lớp 1, 2, 3, Khoa học lớp 4, HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ (2 tiết) Thông tin cho hoạt động Phương pháp dạy học ... Mục tiêu môn Tự nhiên- hội Khoa học Nội dung kiến thức chủ đề Động vật môn Tự nhiên- hội lớp 1, 2, Khoa học lớp 4, Trình độ nhận thức HS khối lớp Điều kiện thực tế địa phương 2- Đối với ... Bản thảo 17/4 /20 05 Cơ sở để lựa chọn phương pháp hình thức tổ chức dạy học chủ đề Con người sức khoẻ Tiểu học: - Mục tiêu môn Tự nhiên- hội Khoa học - Nội dung kiến thức học - Trình độ tiếp...
 • 115
 • 101
 • 0

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế phần 1

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế phần 1
... tài nghiên cứu khoa học Chọn đề tài nghiên cứu khoa học hoạt động nhận thức khoa học vấn đề công tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực đó, có ý nghĩa quan trọng nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu ... tài nghiên cứu khoa học + Các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng 24 + Các đề tài nghiên cứu triển khai + Các đề tài nghiên cứu thăm dò Chẳng hạn khoa học giáo dục khoa học ứng dụng; đề tài nghiên ... triển Nghiên cứu đề tài khoa học thường bắt dầu từ phát vấn đề khoa học vấn đề nghiên cứu cần trình bày dạng câu nghi vấn - Đề tài nghiên cứu khoa học hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học đặc...
 • 39
 • 117
 • 0

Giáo trình phương pháp nghiên cứu sức khỏe công cộng (giáo trình sau đại học) phần 1

Giáo trình phương pháp nghiên cứu sức khỏe công cộng (giáo trình sau đại học) phần 1
... nghiên cứu Xây dựng mục tiêu y tế tuyến xã Xác định biến số số nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu Chiến lược thiết kê nghiên cứu 10 Thu thập xử lý sô" liệu nghiên cứu 11 Kê hoạch triển khai nghiên ... liệu nghiên cứu 17 Một số phương pháp nghiên cứu định tính 18 Thực hành giáo dục sức khoẻ cộng đồng 19 Quản lý hoạt động Chương trình - Dự án y tế tuyến xã 20 Đánh giá hoạt động y t ế sở 21 Phương ... 'T íữ ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN BỘ MổN VÊ SINH - MÔI TRƯỜNG - DỊCH TÊ ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BÔ MÔN VÊ SINH - MÓI TRƯỜNG - DỊCH TÊ PHUỤNG PHÁP NGHIÊN cúll SÚC KHOẺ CÔNG CỘNG (GIÁO TRÌNH SAU ĐẠI HỌC)...
 • 104
 • 125
 • 0

Giáo trình phương pháp luyện dịch anh việt, việt anh (phần 1)

Giáo trình phương pháp luyện dịch anh việt, việt anh (phần 1)
... khó khăn việc dịch thuật, cố gắng biên soạn Phương pháp luyện dịch Anh- Việt, Việt -Anh kinh nghiệm giảng dạy trường đại học trình học tập nước Phương pháp luyện dịch Anh- Việt, Việt -Anh sử dụng giảng ... (Anh Việt hay Pháp Việt) khác Ngay tiếng Anh tiếng Pháp, qua kỷ giao lưu văn hoá, tồn faux amis Ví dụ động từ Pháp demander không tương đương với demand Anh, mà tương đương với request Pháp Anh ... tiếng Anh dịch thuật Có sinh viên học vững văn phạm phong phú từ vựng lại dịch nhuần nhuyễn đoạn văn sang tiếng Việt ngược lại từ Việt sang Anh Ðiều dễ hiểu thân người không nắm vững phương pháp dịch...
 • 108
 • 147
 • 1

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non (dùng cho hệ đào tạo từ xa – ngành GD mầm non) phần 1

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non (dùng cho hệ đào tạo từ xa – ngành GD mầm non) phần 1
... cứu khoa học giáo dục mầm non - Chương 3: Các bước tiến hành công trình nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non Cuốn "Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non" giáo trình dùng cho sinh viên ... chung nghiên cứu khoa học GDMN nói riêng thường gặp thuật ngữ: phương pháp, phương pháp hệ, phương pháp luận Vậy phương pháp, phương pháp hệ, phương pháp luận gì? 2 .1 Phương pháp nghiên cứu khoa học ... Cuốn "Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non" viết vấn đề phương pháp luận phương pháp nghiên cứu lĩnh vực giáo dục cho trẻ từ 0-6 tuổi Trong sách tác giả trình bày vấn đề mang tính hệ...
 • 36
 • 130
 • 0

Giáo trình phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học (dùng cho sinh viên ngành GD mầm non – hệ từ xa) phần 1

Giáo trình phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học (dùng cho sinh viên ngành GD mầm non – hệ từ xa) phần 1
... dung nghệ thuật tác phẩm văn học quy định nội dung phương pháp cho trẻ làm quen với văn học trường mầm non Bộ môn phương pháp tổ chức hoạt động làm quen với văn học liên hệ với Giáo dục mầm non ... làm quen với văn học giải đáp ba câu hỏi bản: Thế tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học? Tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học? Tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học ... tác phẩm văn học chọn lọc dùng trường mầm non, giáo dục học mầm non, tâm lí học trẻ em (từ đến tuổi), sinh học, lôgíc học, … Bọ môn Phương pháp tổ chức hoạt động làm quen với văn học liên hệ...
 • 118
 • 359
 • 1

Giáo trình phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ (dùng cho hệ đào tạo từ xa ngành giáo dục mầm non) phần 1

Giáo trình phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ (dùng cho hệ đào tạo từ xa  ngành giáo dục mầm non) phần 1
... vụ, phương pháp hình thức phát triển ngôn ngữ cho trẻ Chương III: Phương pháp luyện phát âm cho trẻ Chương IV: Phương pháp phát triển vốn từ cho trẻ Chương V: Phương pháp dạy trẻ nói ngữ pháp ... triển ngôn ngữ cho trẻ lĩnh vực khoa học giáo dục mầm non Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ cách thức, đường thực nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhằm giúp trẻ lĩnh hội ngôn ngữ 28 phương ... tiễn Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ phải dựa giáo học pháp đại cương để lựa chọn phương pháp đảm bảo cho tích cực đứa trẻ lựa chọn điều kiện phát triển ngôn ngữ cho trẻ Phát triển ngôn ngữ...
 • 53
 • 109
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Thuốc lá Thăng Long (LV thạc sĩ))ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - NGỤ Ý CHO ĐÀO TẠO NGHỀĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA 14 GIỐNG LÚA TC (TÂN CHÂU) VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 – 2012Đánh giá sinh trưởng rừng trồng bạch đàn vùng nguyên liệu giấyĐánh giá sự hài lòng của người bệnh tại khoa bệnh - Bệnh viện Bạch Maiđánh giá thực trạng và hiệu quả áp dụng phương thức chi trả bảo hiện y tếĐỀ TÀI KHỐI LỚP HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT QUẢNG NGÃIĐỀ TÀI THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LUYỆN KIM MÀUĐề tài Xây dựng mô hình và giải pháp triển khai mạng cho công ty MTEKĐề tài Các nhóm vi sinh vật gây bệnh thường gặp trong môi trường nước. Vi sinh vật chỉ thị, ý nghĩa của vi sinh vật chỉ thịĐề tài cấp Bộ Nghiên cứu bổ sung cơ sở lý thuyết và xây dựng luận cứ cho một số nội dung của quy hoạch các khu công nghệ caoĐề tài cấp nhà nước Nghiên cứu cấu trúc hệ thống viễn thông mặt đất để sử dụng hiệu quả vệ tinh VinasatĐề tài Công nghệ sản xuất Axetandehit và Axit AxeticĐề tài Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch Thân Thiện Việt NamĐề tài Đánh giá kết quả điều trị dọa sẩy thai trong 3 tháng đầu thai nghén tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2009Đề tài Khai thác hệ thống phanh trên xe Honda CivicĐề và đáp án đề thi thử môn toán mức độ dễ ôn điểm 7 kỳ thi THPT quốc gia 2017Đề tài khoa học cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng một số cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp cho cơ quan Bộ Công thươngĐề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóaNâng cao năng lực cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (LV thạc sĩ))
Đăng ký
Đăng nhập