Đề thi (đề xuất) trại hè hùng vương lần thứ XII năm 2016 môn vật lý 10 trường chuyên HÙNG VƯƠNG PHÚ THỌ

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐỀ XUẤT TRẠI HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XII NĂM 2016 MÔN TOÁN KHỐI 10 Có đáp án chi tiết

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐỀ XUẤT TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XII NĂM 2016 MÔN TOÁN KHỐI 10 Có đáp án chi tiết
... thi ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016 toỏn 10 chuyờn vnh phỳc 10: thi ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016 toỏn 10 hong th hũa bỡnh 11: thi ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016 ... Vng ln th XII nm 2016 toỏn 10 chuyờn Thỏi NGuyờn 7: thi ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016 toỏn 10 chuyờn tuyờn quang 8: thi ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016 toỏn 10 chu an ... : thi ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016 toỏn 10 chuyờn H Giang 2: thi ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016 toỏn 10 chuyờn H Long 3: thi ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016...
 • 76
 • 420
 • 0

Đề thi Trại Hùng Vương lần thứ XII năm 2016 Môn Tin học lớp 11

Đề thi Trại hè Hùng Vương lần thứ XII năm 2016 Môn Tin học lớp 11
... 10 Như vậy, với dãy bắt đầu 1, sau bước biến đổi thứ nhất, ta thu dãy 01 Sau phép biến đổi thứ 2, ta thu 1001 Sau phép biến đổi thứ 3, ta thu 0110 1001 … Người ta muốn tính xem, sau bước biến đổi, ... trưng bày mặt hàng Khách tham quan vào khu hội chợ từ gian hàng bên trái ( bất kỳ, ) đồng, không thi t phải tham quan tất gian hàng, khách khỏi khu hội chợ từ gian hàng bên phải ( bất kỳ, ), gian ... điểm có • Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm lại có -HẾT Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: Trang 3/3 ...
 • 3
 • 690
 • 2

Đề thi thử đại học lần thứ 2 năm 20101 môn vật trường THPT chuyên phan bội châu

Đề thi thử đại học lần thứ 2 năm 20101 môn vật lý trường THPT chuyên phan bội châu
... treo lắc 44cm chu kì giảm 0,4s, lấy g=10m/s2, 2= 10, chu kì dao động chưa giảm chiều dài là: A 1s B 2, 4s C 2s D 1,8s Trang 2/ 6 - Mã đề thi 20 9 Câu 20 : Cho đoạn mạch R, L, C nối tiếp với L thay ... Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại Giá trị L xác định biểu thức sau đây? A L = R2 + Cω B L = 2CR2 + Cω C L = CR2 + Cω D L = CR2 + 2Cω Câu 21 : Điều sau sai nói nguyên tắc phát thu sóng ... 49 Be → 2 + H + 2, 1MeV Cho biết số Avôgađrô N A=6, 023 .1 023 mol-1 Năng lượng toả tổng hợp 2( g) Heli là: A 1,6.1 023 MeV B 4,056.1010J C 2. 1 023 MeV D 14044kWh Câu 45: Chọn phương án sai nói thi n thạch...
 • 6
 • 438
 • 12

ĐỀ THI ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 NĂM 2011 MÔN VẬT

ĐỀ THI ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 NĂM 2011 MÔN VẬT LÝ
... 9C 10 D 10 c 10 c 10 c 10 4 l"0c 10 c 10 _A 11 C 1. 1 D 11 D 1- 1_B 11 4 T7.C 11 _C 11 8 T2D 12 D 17 8 r29 L7C l_2 D 12 8 12 C 13 4 -LJ L 13 4 r.3 B t_3 c 13 C r.3 ts 4an LJU L4B 14 D L4C 14 C 14 4 14 D 15 C 1s9 15 D 1s4 ... 1s4 L5B 15 4 15 D 1" 5 B 16 8 ,Lt) U x_9 Dl -16 4 l_64 16 D L6c 15 8 J.] -l ul i-74 L7g ,_.' t* i7E ;-r, _t1$ _ TN 14 C ,i-t I 18 D 18 8 18 4 18 C L8D t8A 18 C ].8 B 19 A 19 4 1_ 9 v9c 19 A I:' L 1_ 9 B 19 8 204 ... nudc ta V A bing 11 0 c thay ooi ru -220v ddn+ZzaY n bing 220V D thaycol tri - 1i0 B T'heo chuong trinh n6ng cas (1{ } adu tir cAu 51 d6n cdu 6S) : v d6n + 11 0 v cim ung tu tdng cau 51: M6t c6 kh6i...
 • 8
 • 198
 • 1

ĐỀ THI ĐẠI HỌC LẦN THỨ 4 NĂM 2011 MÔN VẬT

ĐỀ THI ĐẠI HỌC LẦN THỨ 4 NĂM 2011 MÔN VẬT LÝ
... CAn 49 : Ddng vi Na 24 ph6ng xq F v6i chu kj'b6n rd T, tao thinh hat nhdn Mg 24 Tai thdi/didm bat ddu kh6o s6t thi tf sd khdi luong Mg 24 vi Na 24 ld U4 Sau thdi gian2T thi tf sd tr€n lb 8.2 c .4 D.0,5 ... c D B C C A B D C B B D B C C C D D A A A C B B A A n It 47 D B D B D 48 B B C 49 C C C C B B 46 50 C D D C B B B B C C (D D 42 43 44 45 B C C C C B B D n D C C C D E A A A C B B A D D B B C ... thq /" Ceu 44 B Lhm ion hod khdng / D C6.thd gAp hi0n tu-d ng quang diQn / C6u 45 : Trong nguydn tri hidrd dlechon nhAy tit qyy d?o N v€ qu! dpo L thi nguydn tri'hitlrO phft rabftc x4 c6 bu6e s6ng...
 • 5
 • 210
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 3 - NĂM 2011 MÔN VẬT TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 3 - NĂM 2011 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ
... )(V) cường độ dòng điện mạch i  3sin(100t  )(A) Hai phần tử 3 : A L  B L  H, R  30  H, R  30 3 10 3 3 10 10 3 C C  D C  F, R  30 3 F, R  30 3 3 Câu 44: Chọn phát biểu sai tia ... sát, lò xo nhẹ, gốc vị trí cân vật Tại thời điểm t=0 tốc độ vật nặng cực đại, đến thời điểm t1 =0,8μs tốc độ vật Trang 4/6 - đề thi 132 nửa giá trị cực đại ℓần thứ Tính từ thời điểm t = 0, khoảng ... quang phổ nguyên tử H vạch thứ thứ dãy Balmer có bước sóng 0,65 63 µm 0,4102 µm Tính bước sóng ứng với vạch thứ dãy Pachen : A 1,82 63 µm B 0,98 63 µm C 1,0982 µm D 1,0 939 µm Câu 12: Trong thí nghiệm...
 • 6
 • 457
 • 3

THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 - NĂM 2012 MÔN VẬT THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 - NĂM 2012 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 - NĂM 2012 MÔN VẬT TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 - NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 - NĂM 2012 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 - NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ
... sáng đỏ 1, 3 31 ánh sáng tím 1, 343 Bề rộng dải sáng mô tả quang phổ ánh sáng trắng đáy bể gần A 2,51cm B 1, 32cm C 0,68cm D 1, 26cm Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội Trang 3/6 - đề thi 13 2 Câu ... tốc Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội Trang 5/6 - đề thi 13 2 Câu 50: Khi gắn cầu m1 vào lò xo, dao động với chu kỳ T1 = 0 ,12 s Khi gắn cầu m2 vào lò xo đó, dao động với chu kỳ T2 = 0 ,16 s ... số âm bước sóng âm luôn thay đổi - - HẾT -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội Trang 6/6 - đề thi 13 2 ...
 • 6
 • 372
 • 3

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (5)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (5)
... bé vật treo không phụ thuộc vào khối lượng vật treo C cân bằng, dây treo lệch sang trái so với phương thẳng đứng góc α có tan α = mg /(qE ) Trang 2/4 - Mã đề thi 135 D chu kỳ dao động bé vật ... khoảng cách AB = 6,15cm số điểm dao động với biên độ cực đại có đoạn AB A 10 B C D 11 Câu 24: Một lò xo có độ cứng k treo vật có khối lượng M Khi hệ cân bằng, ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo vật khối ... riêng lớn Câu 18: Một vật có khối lượng M = 250g, cân treo lò xo có độ cứng 50N/m Người ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo vật khối lượng m bắt đầu dao động điều hòa phương thẳng đứng cách vị trí ban đầu...
 • 4
 • 222
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (5)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (5)
... dao động pha với  M2 M3 5 12 7 12 M4 11 12 M5  17  12 Các điểm M1, M2, M5, M6 dao động pha với ngược pha với M3, M4 5   Khoảng cách cần tìm:    20cm  k   12 12 ĐA: A Câu 20: Vieng.nero@gmail.com ... x1  A cos  t   /  cm ; x2  A cos t  cm N1   L / 2i1    21; N  15; N12  Khoảng cách hai chất điểm: x  x  x Tổng số vân: N  N1  N  N12 Số vân đơn sắc (trừ số vân trùng):...
 • 3
 • 145
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (6)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (6)
... lực tác dụng lên vật không B Momen quán tính vật trục quay lớn momen động lượng trục lớn C Đối với trục quay định momen động lượng vật tăng lần mômen quán tính tăng lần D Khi vật rắn chuyển động ... thời gian 3s sóng truyền quãng đường A 36m B 12π m C 30 m D 36π m Câu 31: Phương trình dao động vật dao động điều hòa x = 10 cos(2πt + π 2)cm Nhận xét Sai dao động này? A Sau 0,25s kể từ t = vật ... 0,25s kể từ t = vật quãng đường 10cm B Sau 0,5s kể từ t = vật lại qua vị trí cân C Lúc t = vật qua vị trí cân theo chiều dương D Tốc độ vật sau 1,5s kể từ t = tốc độ lúc t = Câu 32: Một bìa có...
 • 4
 • 191
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (6)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (6)
... th i gian Câu 26: M t v t dao ñ ng ñi u hòa v i chu kỳ T pha c a dao ñ ng A không ñ i theo th i gian B bi n thi n ñi u hòa theo th i gian C t l b c nh t v i th i gian D hàm b c hai c a th i gian ... gây bi n thi n ñi n trư ng t ñi n B Không có s t n t i riêng bi t c a ñi n trư ng t trư ng C T trư ng bi n thi n nhanh cư ng ñ ñi n trư ng xoáy l n D ði n trư ng bi n thi n theo th i gian làm ... Câu 49: Trong thí nghi m giao thoa Y-âng, ngu n S phát ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ ngư i ta ñ t quan sát cách m t ph ng hai khe m t kho ng D kho ng vân 1mm Khi kho ng cách t quan sát ñ n m t...
 • 7
 • 149
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (7)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (7)
... Lực đàn hồi tác dụng vào giá treo (ngược chiều với lực đàn hồi tác dụng vào vật) Nếu sử dụng lực đàn hồi tác dụng vào vật Fdh  k  l0  x   x  l0  x    l0  x   4  x     Câu ... 95% P  0,95 P Sau 2m: P2  0,95 P  0, 952 P … Sau 5m: P5  0,95P4  0,955 P Cường độ âm khoảng cách 5m: I  Vieng.nero@gmail.com O M  / 12  A2 1  A1 N P5 0,955 P   2, 463.102 W / m 2 4 ... hồi phục: F   kx Lực đàn hồi tác dụng vào giá treo (ngược chiều với lực đàn hồi tác dụng vào vật) : Fdh   k  l0  x  Câu 42: Độ giãn lò xo VTCB: l0  Để lực đàn hồi tác dụng vào giá treo...
 • 4
 • 140
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (8)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (8)
... l0  mg sin   l0   /  3/ k   1  3  2  121, 6nm  1 2 ĐA: A Câu 33: Khoảng cách hai vật: x  x2  x1 M2  Câu 35: 2 1,242  3,25  eV      0,38 m 3,25  Demtranglunglinh309@yahoo.com ... 2,5 0,1   / 6  3cos  5 t   /   cos  5 t  5 /  - Khi hai vật gặp nhau: x  (hai vị trí M1 M2) - Ban đầu vật M0 (vị trí gặp nhau) - Góc quay:   t  5 - Qua M1 M2 lần (kể ban ... ĐA: D Câu 39: D Câu 40: A B PHẦN RIÊNG I- Chương trình Chuẩn Câu 41: B Câu 42: C Câu 43: Khi hai vật ngang qua nhau: x1  x2 ĐA: B Câu 44: Truyền hình dùng sóng cực ngắn, bước sóng (10 – 0,01m),...
 • 4
 • 145
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (10)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (10)
... từ trường biến thi n tuần hoàn theo thời gian, sinh điện trường xoáy B Điện từ trường biến thi n tuần hoàn theo thời gian, lan truyền không gian với vận tốc ánh sáng C Một từ trường biến thi n ... từ trường biến thi n tăng dần theo thời gian, sinh điện trường xoáy biến thi n D Một điện trường biến thi n tuần hoàn theo thời gian, sinh từ trường biến thi n C©u 26: Một tế bào quang điện có ... 1045Hz C©u 57: Các vạch phổ thi n hà: A có trường hợp lệch phía bước sóng ngắn có trường hợp lệch phía có bước sóng dài B Đều bị lệch phía bước sóng dài C Hoàn toàn không lệch phía D Đều bị lệch...
 • 7
 • 176
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật các trường chuyên năm 2012 (11)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý các trường chuyên năm 2012 (11)
... điện trường lượng từ trường Thời điểm sau lượng điện trường lại lượng từ trường? A t  4.106 s B t  6.106 s C t  8.106 s D t  9.106 s Giải: T  2 LC  16.106  s  Khoảng thời gian liên ... liên tiếp lượng điện trường lượng từ trường T /  4.106  s  Thời điểm lượng điện trường lượng từ trường: t  t1  n T  9.10 6  s   n   Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe ... xạ cácbon C với chu kì 5600 năm Đo độ phóng xạ hai khúc gỗ thấy độ phóng xạ khúc gỗ chặt gấp 1,2 lần khúc gỗ cổ Và khối lượng khúc gỗ cổ gấp đôi khối lượng khúc gỗ chặt Tuổi mẫu gỗ cổ A 4903 năm...
 • 6
 • 163
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử môn vật lý các trường chuyênde thi thu dh mon vat ly 2011 truong chuyenđáp án đề thi olympic cơ học toàn quốc lần thứ xxiii năm 2011 môn nguyên lý máyđề thi học sinh giỏi lớp 12 thpt tỉnh hải dương năm 2103 môn vật lý pptxđáp án đề thi olympic cơ học toàn quốc lần thứ xxiii năm 2011 môn nguyên lý máy pptxđề thi học sinh giỏi lớp 12 thpt tỉnh hải dương năm 2014 môn vật lý pptxđề thi thử đại học năm 2011 môn toán khối a trường chuyen nguyen hue phu yene anđề thi nguyễn trãi năm 20052006 môn vật lýđề thi vật lý vào trường chuyên hưng yên năm 2009đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn vật lý khối ađáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn vật lý khối ade thi thu dai hoc nam 2014 mon vat lyđề thi thử vật lý các trường chuyên 2013đề thi thử vật lý các trường chuyênđề thi học sinh giỏi môn vật lý 10TIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NHỮNG vấn đề cơ bản của QUÁ TRÌNH sản XUẤT tư bản, ý NGHĨA đối với VIỆC NHẬN THỨC CHỦ NGHĨA tư bản NGÀY NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực với PHÁT TRIỂN KINH tế xã hộiTHAM LUẬN BỒI DƯỠNG học sinh giỏi môn Hóa học cực hayTHAM LUẬN BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤCTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn tập môn các tác PHẨM KINH điển KINH tế CHÍNH TRỊTHAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINHTÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU tóm tắt bộ tư bản của các mácBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về TUẦN HOÀN CHU CHUYỂN tư bản và vấn đề vốn CHO CÔNG NGHIỆP hóa HIỆN đại hóa ở nước TA HIỆN NAYTóm lược phần ngữ pháp tiếng nhật N4Tính theo phương trình Hóa học100 mẫu câu giao tiếp tiếng nhật thông dụngGiáo án điện tử Bài 18 NhômTừ điển tiếng nhật qua hình ảnhGiáo án điện tử Bài 45 Axit AxeticCách làm bánh mì ngonMo phong lan truyen o nhiem tam giang cau hai delft 3dTOEFL PRACTICAL TESTS MỚI NHẤT có đáp án đầy đủ.thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú và không cư trúHoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần vận tải thương mại xuân trường
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập