Yếu tố chiêm mộng trong văn học trung đại và trong thơ văn nguyễn du

GIỚI THIỆU VỀ VĂN HỌC TRUNG ĐẠI THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT CẢM THỤ VĂN BẢN “SÔNG NÚI NƯỚC NAM”, “PHÒ GIÁ VỀ KINH” pot

GIỚI THIỆU VỀ VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VÀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT CẢM THỤ VĂN BẢN “SÔNG NÚI NƯỚC NAM”, “PHÒ GIÁ VỀ KINH” pot
... tuyệt - Thể thơ thất ngôn bát cú - Thể thơ trường luật (dài 10 câu) * Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt - HS chủ yếu học thể thơ - Là thể thơ mà có câu.Mỗi câu tiếng, viết theo luật thơ thi sĩ đời Đường ... thần yêu nước chống giặc ngoại xâm & bọn tay sai bán nước * Tác giả tiêu biểu: Nguyễn Đình Chiểu -Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Tú Xương Nguyễn Khuyến II Thể thơ Đường luật Bao gồm : - Thể thơ thất ... dòng VH viết + Văn học chữ Hán + Văn học chữ Nôm Tiến trình phát triển dòng VH viết: g/đoạn a Giai đoan 1: Từ TKX-TKXV + Về lịch sử: - Sau giành tự chủ-tổ tiên ta dựng nước theo thể chế phong...
 • 7
 • 1,054
 • 5

Luận văn thạc sĩ Yếu tố khoa học trong lực lượng sản xuất với việc phát triển khoa học - công nghệ ở Thành Phố Đà Nẵng (full)

Luận văn thạc sĩ Yếu tố khoa học trong lực lượng sản xuất với việc phát triển khoa học - công nghệ ở Thành Phố Đà Nẵng (full)
... khoa học - công nghệ - “Vai trò khoa học - công nghệ phát triển lực lượng sản xuất thành phố Đà Nẵng nay” (Trương Thị Lan, năm 2014), nội dung luận văn, tác giả trình bày vai trò khoa học - công ... động khoa học - công nghệ phát triển xã hội Khoa học - công nghệ động lực phát triển kinh tế - xã hội đánh giá hai tiêu chí bản: Sự đóng góp khoa học - công nghệ phát triển đất nước; hoạt động khoa ... trò yếu tố khoa học lực lượng sản xuất với việc phát triển khoa học - công nghệ phạm vi thành phố Đà Nẵng 6 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận: Luận văn thực sở lý luận chủ nghĩa...
 • 114
 • 106
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh và một số yếu tố tiên lượng sarcom cơ vân ở trẻ em

Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh và một số yếu tố tiên lượng sarcom cơ vân ở trẻ em
... em lại hiểu biết rõ sarcom vân trẻ em, thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh và một số yếu tố tiên lượng sarcom vân ở trẻ em nhằm mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu ... phẫu bệnh, hình thái vi thể sarcom vân trẻ em và mối liên quan với típ mô bệnh học Khảo sát một số yếu tố tiên lượng của sarcom vân trẻ em 3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU Dịch tễ học Sarcom ... trung sâu vào nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học, hóa mô miễn dịch và các yếu tố tiên lượng sarcom vân ở trẻ em Nguyên nhân Yếu tố di truyền Cho đến nguyên nhân sarcom vân trẻ em chưa...
 • 97
 • 294
 • 2

Nghiên cứu đưa một số yếu tố môi trường sinh thái và quy hoạch sữ dụng đất ở CAMPUCHIA

Nghiên cứu đưa một số yếu tố môi trường sinh thái và quy hoạch sữ dụng đất ở CAMPUCHIA
... đến môi trờng sinh thái 26 1.4 Vấn đề môi trờng sinh thái Campuchia 27 1.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Campuchia 28 1.4.2 Những vấn đề môi trờng Campuchia 30 1.4.3 Một số vấn đề sinh ... đốt vùng quy hoạch điều kiện Campuchia - Mặc dù, Campuchia cha có quy trình thực quy hoạch sử dụng đất - nhng tác giả vận dụng quy trình Việt Nam đa thêm tiêu môi trờng sinh thái để thực Campuchia ... lồng ghép yếu tố môi trờng sinh thái vào quy hoạch sử dụng đất đai Campuchia - Xác định yếu tố môi trờng cần giám sát Campuchia, đề nghị đa yếu tố vào quy hoạch sử dụng đất Campuchia giai đoạn...
 • 168
 • 190
 • 0

Yếu tố con người trong lực lượng sản xuất với việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Thành Phố Đà Nẵng hiện nay

Yếu tố con người trong lực lượng sản xuất với việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Thành Phố Đà Nẵng hiện nay
... nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực + Nghiên cứu thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Thành phố Đà Nẵng, làm rõ điểm mạnh, điểm yếu chất lượng nguồn nhân ... làm sáng tỏ thực trạng nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng năm qua Từ đề xuất giải pháp nhằm xây dựng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng 6 CHƢƠNG ... ngừng nâng cao vật chất tinh thần 2.2 VAI TRÒ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Khái niệm nguồn nhân lực chất lƣợng cao Nguồn nhân lực...
 • 26
 • 110
 • 0

Yếu tố khoa học trong lực lượng sản xuất với việc phát triển khoa học - công nghệ ở Thành Phố Đà Nẵng

Yếu tố khoa học trong lực lượng sản xuất với việc phát triển khoa học - công nghệ ở Thành Phố Đà Nẵng
... 1.2 VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 1.2.1 Khoa học - công nghệ phát triển xã hội loài người * Cách mạng khoa học - công nghệ Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ lần (thế ... triển khoa học, công nghệ thời kỳ với quan điểm đây: - Khoa học - công nghệ giữ vai trò then chốt việc phát triển lực lượng sản xuất đại - Phát triển khoa học - công nghệ nhằm mục tiêu đẩy mạnh công ... động khoa học - công nghệ, xem khâu đột phá để thúc đẩy phát triển nângcao hiệu khoa học, công nghệ - Thứ ba: Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng; phát triển đồng khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa...
 • 26
 • 99
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
... hưởng đến hoạt động quản trị định đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất cần có vốn tiền hay nguồn lực tài để thực hoạt động; đây sở để nhà quản trị ... hưởng đến hoạt động quản trị doanh nghiệp ;các nhà quản trị phải dự báo trước tỷ giá hối đoãi lãi suất để từ có kế hoạch cho hoạt động đầu tư doanh nghiệp  Tiền lương thu nhập -Tác động đến giá ... thu nhập -Những biến động yếu tố kinh tế tạo hội thách thức với doanh nghiệp. Để đảm bảo thành công hoạt động doanh nghiệp trước biến động kinh tế ,các nhà quản trị doanh nghiệp phải theo dõi,phân...
 • 15
 • 33,674
 • 436

Nghiên cứu các yếu tố anh hưởng đến cung và độ co giãn của cung theo giá cà phê tại công ty cà phê tháng 10 và công ty cà phe thắng lợi tỉnh đăk lăk

Nghiên cứu các yếu tố anh hưởng đến cung và độ co giãn của cung theo giá cà phê tại công ty cà phê tháng 10 và công ty cà phe thắng lợi tỉnh đăk lăk
... (a) Cung ho n to n không co gi n S Q (b) Cung không co gi n: Hệ số co d n nhỏ Q P P S Q (c) Cung co gi n đơn vị: Hệ số co gi n S P P S (d) Cung co gi n nhiều: hệ số co gi n lớn Q (e) Cung co gi ... co gión c a cung theo giỏ t i Cụng ty c phờ Th ng L i 115 4.5.2 co gión c a cung theo giỏ t i Cụng ty c phờ Thỏng 10 121 4.6 So sỏnh ủ co gión c a cung ủ i v i giỏ t i Cụng ty 2004-2006 ... c a Cty Th ng L i 2004-2006 108 4.4.2 Tỡnh hỡnh giỏ c v l ng tiờu th c a Cty c phờ Thỏng 10 2004-2006 111 4.5 co gión c a cung theo giỏ c phờ t ng quý c a m i Cụng ty 114 4.5.1 co gión...
 • 161
 • 280
 • 0

các yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân hội chứng suy hô hấp cấp

các yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân hội chứng suy hô hấp cấp
... b suy t l t vong T l t vong b nh nhân ch b suy h p 10%, suy hai quan 27,8%, suy ba quan 46,1%, suy b n quan 72,7% (p= 0,018) B nh nhân suy quan có nguy t vong g p 2,7 l n so v i ch b suy ... nh nhân ch b suy h p, 70,5% b nh nhân b suy ña quan(8) Nghiên c u c a Esteban c ng s v i nh ng tiêu chu n suy quan tương t ARDS network có k t qu sau: 16,4% b nh nhân ch b suy h p, suy ... Suy quan Suy quan Suy quan S b nh nhân 10 18 13 11 T l % 19,3 34,6 25 21,1 M i liên quan gi a s quan b suy t vong B ng 6: M i liên quan gi a s quan b suy t vong n Suy h p ñơn thu n Suy quan...
 • 7
 • 166
 • 0

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỢI NHUẬN SẢN XUẤT CÂY ĐẬU PHỘNG TẠI HUYỆN ĐỨC HÒA – TỈNH LONG AN

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỢI NHUẬN SẢN XUẤT CÂY ĐẬU PHỘNG TẠI HUYỆN ĐỨC HÒA – TỈNH LONG AN
... Hòa Tỉnh Long an ? -Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến lợi nhuận sản xuất đậu phộng huyện Đức Hòa Tỉnh Long an ? -Cần phải làm để nâng cao lợi nhuận sản xuất đậu phộng huyện Đức Hòa Tỉnh Long an ... cứu -Tìm nhân tố tác động đến lợi nhuận sản xuất đậu phộng huyện Đức Hòa Tỉnh Long an -Đánh giá mức tác động nhân tố đến lợi nhuận sản xuất đậu phộng huyện Đức Hòa Tỉnh Long an -Từ đề xuất ... trực tiếp nông dân huyện Đức Hòa Tỉnh Long an Tiến hành chọn mẫu xác suất theo nhóm: sơ định lượng lấy 10 mẫu Đức Hòa, định lượng thức lấy mẫu huyện Đức Hòa Tỉnh Long an Cỡ mẫu (Tham khảo tài liệu...
 • 19
 • 132
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng đến định mức tiêu hao điện năng của các trạm bơm tưới tại huyện chí linh, tỉnh hải dương

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng đến định mức tiêu hao điện năng của các trạm bơm tưới tại huyện chí linh, tỉnh hải dương
... trung bình nhi u n m 45 NG 3: NGHIÊN C U XÁC NH NH M C TIÊU HAO I N T I 47 3.1 Phân tích phân nhóm lo i tr m b m 47 3.1.1 M c tiêu c a vi c xây d ng đ nh m c tiêu hao n ng l ng n t i 47 ii ... xác đ nh đ nh m c tiêu hao n n ng b m t i 50 3.2.1 Ph ng pháp xây d ng đ nh m c tiêu hao n ng l ng n cho tr m b m t i 50 3.2.2 N i dung tính toán m c tiêu hao n n ng cho tr ... c a m a đ n đ nh m c m c tiêu hao n n ng b m t i 89 4.2.3 nh h ng c a nhi t đ đ n đ nh m c m c tiêu hao n n ng b m t i 94 4.2.4 nh h ng c a đ m đ n đ nh m c m c tiêu hao n n ng b m t i 97...
 • 154
 • 39
 • 0

Phân tích ảnh hưởng của các nhóm yếu tố môi trường ngành đến hoạt động của doanh nghiệp

Phân tích ảnh hưởng của các nhóm yếu tố môi trường ngành đến hoạt động của doanh nghiệp
... táo phân tích sự biến động của các yếu tố môi trường, đó có các yếu tố môi trường ngành Các yếu tố này tác động trực tiếp và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động ... Nhìn chung, môi trường vi mô có ảnh hưởng đến hoạt động của một doanh nghiệp sau: - Đến hoạt động sản xuất kinh doanh - Đến phạm vi hoạt động của doanh nghiệp - Đến mục tiêu ... chiến lược hoạt động của doanh nghiệp Sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường vi mô đến doanh nghiệp mang tính trực tiếp, đe dọa đến thành bại của một doanh nghiệp Vì...
 • 15
 • 30
 • 0

Sáng kiến dạy một số dạng toán có liên quan đến yếu tố hình học cho học sinh lớp 4

Sáng kiến dạy một số dạng toán có liên quan đến yếu tố hình học cho học sinh lớp 4
... THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Sáng kiến dạy số dạng Toán liên quan đến yếu tố hình học cho học sinh lớp Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giảng dạy môn Toán tiểu học Tác giả: Họ ... hình học cấp học Với mong muốn nâng cao chất lượng dạy học yếu tố hình học nói riêng, môn Toán lớp nói chung, tiến hành viết sáng kiến: "Sáng kiến dạy số dạng Toán liên quan đến yếu tố hình học ... quên kiến thức học Kết đạt 5.1 Mục đích của sáng kiến Sáng kiến Sáng kiến dạy số dạng Toán liên quan đến yếu tố hình học cho học sinh lớp 4 nhằm : Giúp GV có phương pháp dạy học...
 • 33
 • 63
 • 0

luyện tập sử dụng kết hợp một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

luyện tập sử dụng kết hợp một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
... cht thuyt minh b m nht i v bn thuyt minh 1b bin thnh bn miờu t Nh vy vic s dng kt hp yu t miờu t 2trong bi thuyt minh ó phỏ hỏng mc ớch, yờu cu ca bn thuyt 3minh v lm cho vic thuyt minh khụng ... 1 5trong tri thc ca mt bn thuyt minh Trong quỏ trỡnh thuyt minh, 16nhng 17vn cõu cú ý ngha miờu t nờn c s dng an xen vi nhng cõu cú ý ngha lớ gii (lp lun gii thớch), ý ngha minh (lp lun chng 1 8minh) ... thuyt minh ch khin cho bn thuyt minh thờm c th, 15sinh ng, hp dn v khụng c lm mt i nhng c im c bn ca 16hot ng thuyt minh Lm thuyt minh m li coi trng miờu t hn 17chớnh 18cho 19 cụng vic thuyt minh, ...
 • 124
 • 225
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CƢ́ U NÂNG CAO CHẤ T LƢỢ NG BỀ MẶ T CHI TIẾ T GIA CÔNG BẰ NG TỐ I ƢU HÓ A MỘ T SỐ YẾ U TỐ KỸ THUẬ T CỦA QUÁ TRÌNH PHAY TINH TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC ppt

Luận văn: NGHIÊN CƢ́ U NÂNG CAO CHẤ T LƢỢ NG BỀ MẶ T CHI TIẾ T GIA CÔNG BẰ NG TỐ I ƢU HÓ A MỘ T SỐ YẾ U TỐ KỸ THUẬ T CỦA QUÁ TRÌNH PHAY TINH TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC ppt
... đƣợc nghiên c u đề t i th ng số kĩ thu t trình gia c ng để đ a phƣ ng pháp t i u trình phay tinh nhằm n ng cao ch t ng bề m t chi ti t 2.2 Ý ngh a thực tiễn Luận văn t t nghiệp thạc sĩ kỹ thu t ... CAD/CAM Việc gia c ng bề m t chi ti t phức t p có số phƣ ng pháp nhƣ: Gia c ng i n hoá, gia c ng si u âm, gia c ng tia l a i n Nh ng phƣ ng pháp gia c ng cần nguồn đ u t lớn, su t gia c ng thấp dẫn ... B i nghiên c u hình học dao ph i trình gia c ng sở để đánh giá ch t ng bề m t chi ti t gia c ng D a vào m i quan hệ hình học dao phay đ u c u chi ti t gia c ng trình phay tinh máy c ng cụ CNC: ...
 • 88
 • 163
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: yếu tố môi trườngyếu tố môi trườngyếu tố thị trườngảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt động quản trị của doanh nghiệpyếu tố cạnh tranh trong sản xuấtcác yếu tố thuộc bên trong doanh nghiệpnhiệm vụ kinh tế cơ bãng trong thời kì xây dượng cnxh ở vnphương hướng và những giải pháp chủ yếu đổi mới dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn thái bình trong những năm tớihình 2 1 mô hình hiệu chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của nhà bán lẻ đối với chất lượng dịch vụ của nhà phân phối tuấn việt trên địa bàn thành phố huếtổng hợp 3 yếu tố chống oxy hóa trong 1 sản phẩm thực phẩm antiox sản phẩm của tập đoàn visionlà adaptogen quan trọng trong nước ép trái nhàu giúp cơ thể đáp ứng tốt với các yếu tố bất lợi của môi trường và bệnh tậtcác yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa tiêu dùngnhóm yếu tố thuộc môi trường vĩ môsự phát triển của khoa học kỹ thuật và yếu tố ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản phẩmnhững vấn đề cơ bản về logistics và yếu tố vận tải trong logisticsĐánh giá sự hài lòng của người bệnh tại khoa bệnh - Bệnh viện Bạch MaiĐánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đến hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường Đại học sư phạm - Đại học Đà NẵngĐỀ TÀI THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LUYỆN KIM MÀUĐề tài THIẾT KẾ HỆ THỐNG LY HỢP CHO XE TẢI 8 TẤNHoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ lao động trực tiếp tại công ty TNHH Nippon Konpo Việt Nam (LV thạc sĩ))Đề tài cấp Bộ Nghiên cứu bổ sung cơ sở lý thuyết và xây dựng luận cứ cho một số nội dung của quy hoạch các khu công nghệ caoĐề tài Công nghệ sản xuất Axetandehit và Axit AxeticĐề tài Công nghệ sản xuất PenicillinĐề tài Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch Thân Thiện Việt NamĐề tài Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi mạn tính nặngĐề tài Dây chuyền tiêu chuẩn thiết bị kiểm địnhĐề tài Địa chất công trình - Địa kỹ thuậtĐề tài Khai thác hệ thống phanh trên xe Honda CivicĐề tài KHẢO SÁT HỆ THỐNG LÀM MÁT ĐỘNG CƠ TOYOTA INOVAĐề tài KHẢO SÁT HỆ THỐNG LÀM MÁT VÀ TÍNH TOÁN KIỂM TRA KÉT LÀM MÁT ĐỘNG CƠ CA498ĐỀ TÀI Khảo sát thông số đầu vào tới quá trình phun của vòi phun nhiên liệu”Đề tài khoa học cấp Bộ tuyển thầu năm 2006 Những tác động đối với nền kinh tế Việt Nam khi Việt Nam gia nhập WTOĐề tài khoa học cấp bộ Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp công dânĐề tài Kiến trúc giao thức của 4G-LTEĐề kiểm tra 1 tiết môn toán 12 chương số phức
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập