giáo án TUẦN 1 lớp 5

giáo án tuần 1 Lớp 3

giáo án tuần 1 Lớp 3
... Ngy 15 /5 /19 41 ti Bc Pú Cao Bng Cú thnh viờn i trng Nụng Vn Dn (Bớ danh Kin ng),Nụng Vn Thn (Cao Sn),Lớ Tnh (Thanh Minh ) Lớ Th Mi (Thu Tiờn),Lớ Th Lu (Thanh Thu) 15 /5 /19 41i Nhi ng cu quc 15 /5 /19 51 ... xột khen ngi K CHUYN 1GV nờu nhim v HS quan sỏt 3tranh minh ho 3on k li cõu chuyn 2HDHS k tng on theo tranh a HS quan sỏt tranh b Gi 3HS tip sc ni quan sỏt tranh v k li 3on ca cõu chuyn -Gv ... Minh ) Lớ Th Mi (Thu Tiờn),Lớ Th Lu (Thanh Thu) 15 /5 /19 41i Nhi ng cu quc 15 /5 /19 51 i N Thỏng Tỏm 2 /19 56TNTP 30 /1/ 1975i TNTPHCM HS trỡnh by Nhúm khỏc ý kin Nm Hc 2008-2009 Nguyn Th Ban Mai Trng...
 • 15
 • 315
 • 0

giao an tuan 1 - lop 4

giao an tuan 1 - lop 4
... 637 + 245 b 916 + 358 em làm bảng Lớp làm theo dãy bàn 035 – 316 4 71 518 Đáp án : a 12 882 b 2 74 325 x 16 2 x 4 719 953 25 968 : 18 41 8 : 975 16 648 - u cầu HS nêu lại cách đặt tính 656 6 04( dư ... xét NĂM HỌC 2008 - 2009 15 - Nghe - viết vào - Sốt lỗi Đổi bạn sốt lỗi em làm bảng phụ , lớp làm VBT Đáp án : + ngan – dàn – ngang + giang - mang - ngang Nhận xét , sửa bạn em đọc - Giải câu đố ... - Quan sát - em xác định đồ - Có hình chữ S - Bắc –T.Quốc ; Tây – Lào , Campuchia ; Đơng Nam - Biển Đơng - 54 dân tộc anh em - em xác định Thuyết trình - Thảo luận để tìm lời mơ tả tranh -...
 • 40
 • 233
 • 1

Giáo án tuần 1 lớp 5

Giáo án tuần 1 lớp 5
... ; 15 ; 14 ; 65 kết 4 :5 12 kết 12 :10 10 - Mọi số tự nhiên viết thành phân số có - mẫu số 15 14 mẫu số gì? ; - (ghi bảng) ; - Yêu cầu hs viết thành phân số với số 1 1 - Từng hs viết phân số: 17 ... HOẠT LỚP I MỤC TIÊU - Tổng kết hoạt động tuần - Đề phương hướng hoạt động tuần II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG Hoạt động dạy 1 Ổn đònh lớp 25 Nội dung * Nhận xét tuần TUẦN Hoạt động học - Hát - Lớp ... 1) giáo chúc mừng bạn học sinh lên lớp - 2) Bạn học sinh lớp chăm học tập bố khen - Em nghó xem tranh trên? - Em cảm thấy vui tự hào - HS lớp có khác so với học sinh - Lớp lớp lớn trường lớp...
 • 37
 • 384
 • 0

giao an tuan 1 ( lop 2)

giao an tuan 1 ( lop 2)
... giáo viên Học sinh đếm số: 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; hỏi: 17 ; 18 ; 19 ; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; … 99 - Số 10 (3 học sinh trả lời) - Số bé có hai chữ số số nào? - Số 99 (3 học sinh trả lời) - ... viên cho học sinh quan sát tranh 1, * Tranh 1: Bức tranh có ai? (Bức tranh vẽ cô giáo giảng bạn nghe giảng) * Tranh 2: Bức tranh vẽ cảnh gì? Vẽ cảnh nhà Toàn ăn cơm Hoạ t độ n g 1: Bày tỏ ý kiến ... sát mẫu đọc phép cộng mẫu: 12 + = 17 Học sinh tự làm chữa Muốn tính tổng ta làm nào? Lấy số hạng cộng với số hạng Số hạng 12 43 65 Số hạng 46 22 Số hạng 17 (8 9) (2 7) (6 5) Bài 2: Yêu cầu học sinh...
 • 54
 • 218
 • 0

Giáo án tuần 1 lớp 4

Giáo án tuần 1 lớp 4
... dòng lại (8 tiếng) + Đánh vần tiếng “bầu” Ghi lại cách đánh vần : lớp đánh vần thầm – em làm mẫu – lớp đánh vần thành tiếng ghi kết đánh vần vào bảng – giơ bảng báo cáo kết – GV ghi lại kết ... động : n lại cách đọc , Hoạt động lớp viết số hàng - Viết số : 83 2 51 - Đọc số , nêu rõ chữ số thuộc hàng - Tiến hành tương tự với số : 83 0 01 , 80 2 01 , 80 0 01 - Cho HS nêu quan hệ hai hàng ... thống kết 14 tính nhẩm - Nhận xét chung Hoạt động : Thực hành - Bài : phép tính Mỗi em tự đánh giá , sai Hoạt động lớp - Tính nhẩm viết kết vào - Bài : - Tự làm Lên bảng chữa Cả lớp thống...
 • 35
 • 183
 • 0

Giáo án tuần 1 lớp 1 theo CKTKN

Giáo án tuần 1 lớp 1 theo CKTKN
... so sánh hai số, HS lấy đồ dùng theo GV - Làm tính cộng, tính trừ Đọc tên đồ dùng - Biết giải toán - Biết đo độ dài, biết ngày tuần lễ Cách mở hộp, lấy đồ dùng theo yêu cầu Lưu ý :Muốn học Toán ... hơn” “ hơn” để so sánh nhóm đồ vật -Thích so sánh số lượng nhóm đồ vật II.Chn bÞ: -GV : Một số nhóm đồ vật cụ thể Phóng to tranh SGK -HS : Bộ đồ dùng học Toán lớp 1, Sách Toán III.C¸c ho¹t ®éng ... tuổi họ - Biết tên trường, lớp, tên thầy cô giáo, số bạn bè lớp - Bước đầu biết giới thiệu tên mình, điều thích trước lớp -Biết yêu quý thầy cô giáo, bạn bè, trường lớp -Vui vẻ phấn khởi học II.Chn...
 • 43
 • 200
 • 0

giao an tuan 1 lop 5

giao an tuan 1 lop 5
... nêu Toán (phần 1) Chẳng hạn : ví dụ ví dụ (SGK), tự nêu cách qui 15 15 : 18 18 : = = ; = = ;… đồng mẫu số ứng với ví dụ (xem lại Toán 25 25 : 5 27 27 : 4, trang 28 29) Nếu thời gian GV cho HS làm ... hai phân số có < 7 12 6 x 12 = = = 14 7 x 14 mà 2 x4 3 x3 < = = ; = = 3 x 12 4 x3 12 < 12 12 nên < Hoạt động : Thực hành HS làm chữa : Bài : cho HS tự làm chữa a) 17 ; ; 18 b) ; ; Bài :cho HS ... phân số 17 , , 10 10 0 10 00  HS làm tương tự với ; … cho HS nêu đặc điểm Cho HS nêu nhận xét để : 20 , ,… 12 5 ◊ Nhận : có phân số phân số này, để nhận biết phân số có mẫu số 10 ; 10 0 ; 10 00 ;...
 • 25
 • 238
 • 0

giao an tuan 1 - lop 3 ca chieu

giao an tuan 1 - lop 3 ca chieu
... Thị Kim Chi- Lớp 3A - GV gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu tập - HS làm bảng 97 88 93 - GV nhận xét sửa sai cho HS sau lần giơ 48 29 15 bảng 17 28 33 16 27 30 1 b Bài 2: ( Trang 7 7- VBT ) Củng ... làm cá nhân - Gọi HS nêu yêu cầu - GV dán bảng 3, giấy - HS nhóm thi tiếp sức - HS đọc làm -> HS nhận xét -> GV nhận xét - Tra - / ăn - nấu cơm - nát - lần - HS chữa vào Củng cố dặn dò - Nêu lại ... có liên quan đến phép chia - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV gọi HS nêu cách làm - HS làm vào - GV gọi HS đọc - GV nhận xét 96 6 16 36 36 68 6 11 08 - 2HS nêu yêu cầu học - HS giải vào - nêu kết Bài...
 • 37
 • 165
 • 0

Giao an tuân 1 lop 1 có Bài phụ đạo học sinh yếu

Giao an tuân 1 lop 1 có Bài phụ đạo học sinh yếu
... g×? (Lun tËp) - 1HS tr¶ lêi Lµm bµi tËp 3/ 45:(§iỊn sè) 1HS nªu yªu cÇu 1+ 1 =… 2 +1= … 3=… +1 1+…=2 … +1= 3 3 =1+ … ( HS lªn b¶ng líp lµm) GV chÊm mét sè bµi nhËn xÐt ghi ®iĨm Bµi míi: 3 .1 Giíi thiƯu bµi ... gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh ỉn ®Þnh tỉ chøc: KiĨm tra bµi cò: Bµi cò häc bµi g×? (PhÐp céng ph¹m vi3) 1HS tr¶ Lµm bµi tËp 1/ 44 :(TÝnh) lêi 1+ 1=… 1+ 2=… 2 +1=(1 HS nªu yªu cÇu) GV NhËn xÐt, ... ghép bìa cài *Bµi3/47: PhiÕu häc tËp -1HS đọc yêu cầu 3: “ Điền 2 +1 3 4 1+ 2 dấu thích hợp vào chỗ chấm “ 1+ 3…3 4 1+ 3 -2HS làm bảng lớp, CL làm 1+ 1…3 4…2+2 phiếu học tập Híng dÉn HS : 22 GV chÊm ®iĨm,...
 • 26
 • 962
 • 4

giao an tuan 1 lop 1

giao an tuan 1 lop 1
... - Tranh 1: Chim mĐ d¹y chim tËp hãt -Tranh 2: C¸c chó ve ®ang häc ®µn - Tranh 3: chó Õch ®ang häc bµi - Tranh 4: GÊu ®ang tËp ®äc chÏ e - Tranh 5: C¸c b¹n nhá ®ang häc bµi - TÊt c¶ ®Ịu ®ang häc ... tranh nói luận Bước 2: Hoạt động lớp - Treo tranh lên bảng giao việc * Kết luận: GV khơng cần nhắc lại HS nêu xác Hoạt động 2: Quan sát tranh Bước 1: Hoạt động nhóm nhỏ * HS quan sát tranh trang ... sau kiểm tra cầu giáo viên Bài mới: Hoạt động 1: Quan sát tranh Bước 1: Hoạt động theo nhóm *HS thảo luận nhóm theo u cầu - Cho HS quan sát tranh trang câu hỏi GV ? Hãy nói tên phận bên - Các...
 • 21
 • 151
 • 0

giao an tuan 1 lop 2_2010 - 2011

giao an tuan 1 lop 2_2010 - 2011
... CỦA HS -Quan sát -1 em nêu, nhận xét Viết -Viết số bé nhất, lớn có chữ số -Học sinh tự làm -Chữa -Quan sát -Nhiều em nêu Nhận xét -2 em lên bảng viết -Làm -2 em lên bảng viết : Số 33, 35 -Cả lớp ... -Hướng dẫn làm -Hướng dẫn chữa Bài 2(SGK) -Theo dõi học sinh làm -Chữa Bài 3(SGK) -4 em lên bảng làm Cả lớp làm nháp Nhận xét -Chữa bài1 -1 em nêu yêu cầu -Bảng 57 = 50 + -Chữa -Hướng dẫn học ... động 1: Giới thiệu quan vận động 17 ’ Mục tiêu: Biết quan vận động nhờ đâu mà thể cử động -Các nhóm quan sát tranh PP: Trực quan, đàm thoại thảo luậnvà thực động - Chia nhóm phát tranh từ tranh...
 • 21
 • 167
 • 0

giáo án tuần 1 lớp 4

giáo án tuần 1 lớp 4
... 15 0 235 215 00 Vậy 10 105 : 43 = 235 -Phép chia 10 105 : 43 = 235 phép chia hết hay phép chia có dư ? -GV hướng dẫn HS cách ước lượng thương lần chia : 10 1 : 43 ước lượng 11 : = ( dư 3) 10 5 : 43 ... soạn: 25 /11 /09 Ngày dạy: Thứ 6/27 /11 /2009 Tuần: 15 SINH HOẠT LỚP : Tiết 15 NHẬN XÉT CUỐI TUẦN Nội dung : Lớp trưởng :Nhận xét HĐ lớp tuần qua mặt : a.Học tập : 2.Lao động : 3.Vệ sinh : 4. Nề nếp ... Ngày soạn: 21/ 11/ 09 Ngày dạy: Thứ 2/23 /11 /2009 Tuần: 15 Môn Toán : Tiết 71 CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Thực chia hai số có tận chữ số Bài 1, (a), (a) II.CHUẨN...
 • 25
 • 176
 • 0

giao an tuan 1 lop 4

giao an tuan 1 lop 4
... a a + 56 a 6xa 50 50 + 56 = 10 6 x = 30 26 26 + 56 = 82 x = 42 10 0 10 0 + 56 = 15 6 10 x 10 = 60 d) b 97-b b 18 : b 18 97 -18 = 79 18 : = 37 97-37=60 18 : = 90 97-90=7 18 : = em nêu, lớp theo dõi ... tập Bài cũ: “Ôân tập số đến 10 000” Bài1: Tính nhẩm -Theo dõi, lắng nghe Bài 2: Tính giá trò biểu thức ( em lean bảng) - Nghe nhắc lại đề ( 758 94 546 89) x 13 545 + 24 318 : - GV chữa bài, nhận xét, ... đúng/sai theo đáp án sau: Bài : - Yêu cầu HS làm vào VBT Đáp án: 7035 5 916 64 71 - 2 316 + 2358 - 518 4 719 82 74 5953 Bài :- Gọi 1- 2 em nêu cách so sánh Yêu cầu HS làm vào - Gọi em lên bảng sửa bài,...
 • 36
 • 215
 • 0

Bài soạn giáo án tuần 1- lớp 5

Bài soạn giáo án tuần 1- lớp 5
... häc KIỂM TRA BÀI CŨ - Kiểm tra cũ: 1) So sánh phân số sau: - HS lên bảng làm bài, HS lớp theo dõi nhận xét 19 19 25 25 ; 10 40 15 2) 87 88 30 05 3006 ; 88 87 3006 30 05 DẠY - HỌC BÀI MỚI - HS nghe ... Luyện tập - Thực hành Bài - HS thực bảng - GV HS chữa chung lớp 15 15 : 18 18 : 36 36 : = = ; = = ; = = 25 25 : 5 27 27 : 64 64 : 16 Bài - GV cho HS làm vào • • • - HS làm bài, sau chữa cho Chọn ... chương trình Thể dục lớp Phổ biến nội qui, yêu cầu tập luyện 1- 2’ Biên chế tổ tập luyện 1- 2’ Chọn cán thể dục lớp 1- 2’ Ôn đội hình đội ngũ 5- 6' Trò chơi : "Kết bạn " 4- 5 III KẾT THÚC : Hồi...
 • 57
 • 499
 • 0

GIÁO ÁN TUẦN 1 LỚP 5 ĐÃ SỬA

GIÁO ÁN TUẦN 1 LỚP 5 ĐÃ SỬA
... làm bảng, lớp lớp làm vào vở, sửa Trần Thò Hiển - 16 - Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc Tuần 6 12 15 10 làm vào vở, sửa Đáp án: < ; = ; > ; < 11 11 14 17 17 - Vài HS nêu H: Muốn so sánh hai phân ... xét, sửa Đáp án : 15 15 : 18 18 : 36 36 : = = ; = = ; = = 25 25 : 5 27 27 : 64 64 : 16 Bài : Qui đồng mẫu số phân Số (tương tự cách hướng dẫn 1) Đáp án: a, Chọn x = 24 mẫu số chung ta có 2 × 16 5 ... số 75 3: = ; 75: 10 0 = ; 9: 17 = 10 0 17 - Chữa cho lớp Bài 3: Viết số tự nhiên dạng phân số có mẫu số 1: - Gọi HS đọc yêu cầu đề, sau cho học sinh lên viết 32 10 5 10 00 32 = ; 10 5= ; 10 00 = 1 -...
 • 35
 • 154
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an tuan 33 lop 5giao an tuan 26 lop 5giao an tuan 22 lop 5giao an tuan 23 lop 5giao an tuan 34 lop 5giao an tuan 24 lop 5giao an tuan 35 lop 5giao an tuan 27 lop 5giao an tuan 2 lop 5giao an tuan 27 lop 5 cktkngiao an tuan 27 lop 5 nam 2013giao an tuan 33 lop 5 cktknxem giao an tuan 33 lop 5giao an tuan 26 lop 5 nam 2013giao an tuân 1 lop 1 có bài phụ đạo học sinh yếungon ngu hoc đại cươngNGỮ PHÁP học (trong nnhdc)đề bài 50 câu dao động cơ điểm 9 trong tầm taystructural lingui 00harrFerdinand de saussurecourse in generall00 sausCHƯƠNG 1 NGUYÊN tử, BẢNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học 1Đề kiểm tra định kì tiếng anh unit 1 lớp 10TRỌN BỘ 900 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11BÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6aNQTLĐ Về“ Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”.Phương pháp giải các dạng toán phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳngngữ pháp tiếng anhChuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giácThủ thuật tính đạo hàm bằng casioQuyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo luật doanh nghiệp 2014 (tt)Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Bình, Nam ĐịnhNghiên cứu đa dạng dinh học và các giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên bắc hướng hóa, tỉnh quảng trị6 CHUYÊN đề hóa hữu cơ 11Lý thuyết hóa 12 fullNghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc quản lý rừng bền vững tại công ty lâm nghiệp đắc tô và vùng tây nguyên