CHĂN NUÔI THỨC ĂN CHO NGƯỜI THỨC ĂN CHO GIA SÚC

TCVN 1547 2007 thức ăn chăn nuôi thức ăn hỗn hợp cho lợn

TCVN 1547 2007 thức ăn chăn nuôi thức ăn hỗn hợp cho lợn
... dưỡng thức ăn hỗn hợp cho lợn, quy định bảng Bảng - Các tiêu lý-hóa giá trị dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp cho lợn Tên tiêu Mức Lợn Lợn thịt Lợn sinh sản tập ăn sau cai Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn Lợn ... quản Thức ăn hỗn hợp cho lợn phải bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh Thời gian bảo quản sản phẩm không tháng kể từ ngày sản xuất 5.4 Vận chuyển Phương tiện vận chuyển thức ăn hỗn hợp ... theo TCVN 5282-90 4.12 Xác định hàm lượng xystin, xây dựng 4.13 Xác định lượng trao đổi, theo thỏa thuận bên có liên quan Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển bảo quản 5.1 Bao gói Thức ăn hỗn hợp cho lợn...
 • 3
 • 381
 • 0

TCVN 2265 2007 thức ăn chăn nuôi hỗn hợp cho

TCVN 2265 2007 thức ăn chăn nuôi hỗn hợp cho gà
... lý-hóa giá trị dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp cho sinh sản, qui định bảng Bảng – Các tiêu lý-hóa giá trị dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp cho sinh sản 3) Mức sinh sản hướng thịt sinh sản hướng trứng ... gói Thức ăn hỗn hợp cho bao gói bao bì kín, bền, sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 5.2 Ghi nhãn, theo qui định hành 5.3 Bảo quản Thức ăn hỗn hợp cho ... Breeder) (Layer) Tên tiêu (Starter) hậu bị (Developer) đẻ (Breeder) (Starter) hậu bị (Developer) đẻ (Laying hen) Độ ẩm, tính theo % khối lượng, không lớn 14,0 Năng lượng trao đổi,...
 • 4
 • 371
 • 0

Các quy trình thực hành chuẩn trong chăn nuôian toàn

Các quy trình thực hành chuẩn trong chăn nuôi gà an toàn
... Operational Practice viết tắt SOP) • Nếu người chăn nuôi thực tốt quy trình đáp ứng yêu cầu Vietgahp Các quy trình thực hành chuẩn chăn nuôi an toàn trình bày theo mẫu chung gồm nội dung: • • ... Ngày 15 tháng năm 2008, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành Quy t định số 1504/QĐ-BNN-KHCN kèm theo Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi an toàn Việt Nam • Trong ... nguy quan trọng để kiểm soát điểm có liên quan Viet GAHP- thịt để áp dụng pha thứ Dự án thí điểm • Từ đó, Ban kỹ thuật xây dựng đề cương quy trình thực hành chuẩn chăn nuôi an toàn (Standard...
 • 23
 • 491
 • 1

KẾT QUẢ điều TRA xác ĐỊNH CHI PHÍ, GIÁ THÀNH sản PHẨM KHI áp DỤNG các THỰC HÀNH sản XUẤT tốt (VietGAPGMPs, VietGAHP) đối với sản XUẤT RAU và CHĂN NUÔIAN TOÀN

KẾT QUẢ điều TRA xác ĐỊNH CHI PHÍ, GIÁ THÀNH sản PHẨM KHI áp DỤNG các THỰC HÀNH sản XUẤT tốt (VietGAPGMPs, VietGAHP) đối với sản XUẤT RAU và CHĂN NUÔI gà AN TOÀN
... Phương pháp xác định giá thành sản xuất Xác định giá thành sản xuất thực tế ( Ztt) TCtt Ztt = W Trong đó: Ztt Giá thành thực tế kg; TCtt Tổng chi phí sản xuất thực tế rau 1000 con/lứa chăn nuôi ... phẩm rau thịt an toàn áp dụng không áp dụng thực hành sản xuất tốt thông qua thực tế sản xuất Nội dung 3: Phân tích cấu loại chi phí, đánh giá kết quả, hiệu kinh tế áp dụng thực hành sản xuất ... an toàn; ● Đề xuất giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu kinh tế áp dụng thực hành sản xuất tốt thời gian tới PHẦN TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM RAU VÀ...
 • 110
 • 302
 • 2

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 1 docx

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 1 docx
... dung thực hành yêu cầu đề nội dung thực hành thường xuyên Chuẩn bị: - Kiểm tra dụng cụ vật - Mỗi nhóm học liệu thực hành viên kiểm tra dụng nhóm cụ vật liệu thực hành nhóm 310 ph - Mỗi học viên - ... nhận xét nội thực sánh, nhận xét nội hành thực hành - Nhận xét phần - Nghe, ghi chép đạt sai hỏng giáo viên nhận xét trình thực hành, nhắc nhở điều cần lưu ý - Hướng dẫn học viên - Sắp xếp dụng ... kịp thời thực hành theo trình uốn nắn xử lý tình tự bước trình luyện tập học viên Thực hành - Giúp đỡ học viên yếu D 30ph Hướng dẫn kết thúc - Hướng dẫn học viện tự so - Học viên so sánh nhận...
 • 8
 • 525
 • 4

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 2 potx

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 2 potx
... viên yếu D 20 ph Hướng dẫn kết thúc - Hướng dẫn học viện tự so - Học viên so sánh nhận xét nội thực sánh, nhận xét nội hành thực hành - Nhận xét phần - Nghe, ghi chép đạt sai hỏng giáo viên nhận ... thực hành liên quan - Nghe, ghi chép Hướng dẫn - Thông báo nội dung thực hành yêu cầu đề nội dung thực hành thường xuyên Chuẩn bị: - Kiểm tra dụng cụ vật - Mỗi nhóm học liệu thực hành viên kiểm tra ... vật liệu thực hành nhóm 110ph - Mỗi học viên - Theo dõi, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, kịp thời thực hành theo trình uốn nắn xử lý tình tự bước trình luyện tập học viên Thực hành - Giúp đỡ...
 • 6
 • 401
 • 3

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 3 pptx

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 3 pptx
... tập: C - Giao tập: cho - Nhận tập nhóm kỹ thuật chuẩn bị thực hành liên quan - Nghe, ghi chép Hướng dẫn - Thông báo nội dung thực hành yêu cầu đề nội dung thực hành thường xuyên Chuẩn bị: - Kiểm ... tra dụng cụ vật - Mỗi nhóm học liệu thực hành viên kiểm tra dụng nhóm cụ vật liệu thực hành nhóm Thực hành - Theo dõi, thường xuyên - Mỗi học viên kiểm tra nhắc nhở, kịp thời thực hành theo trình ... tập học viên - Giúp đỡ học viên yếu 80ph D 20ph Hướng dẫn kết thúc - Hướng dẫn học viện tự so - Học viên so sánh nhận xét nội thực sánh, nhận xét nội hành thực hành - Nhận xét phần - Nghe, ghi...
 • 6
 • 481
 • 3

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 4 docx

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 4 docx
... bị thực hành 05 59 phút C Hướng dẫn thường xuyên Tổ chức hoạt động phút - Thông báo nội dung thực hành yêu cầu đề - Nghe, ghi chép nội dung thực hành - Giáo viên giao dụng cụ cho học viên - Mỗi ... gieo hạt 4. Bài luyện tập: Thực hành làm đất gieo hạt - Giao tập: thực hành làm đất thành luống để gieo rau - Hệ thống lại phút kỹ thuật làm đất gieo hạt - Nghe, ghi chép, ghi nhớ lưu ý - Nhận tập ... nhóm Chuẩn bị: - Xô đựng nước - Cuốc, xẻng, cào - Mỗi học viên kiểm 30 phút tra dụng cụ - Phân bón, giống rau - Thuốc phòng trừ loại bệnh - Mỗi học viên thực 2.Kỹ thuật làm - Giáo viên theo dõi...
 • 8
 • 229
 • 6

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 5 pptx

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 5 pptx
... hoạt động - Thông báo nội dung thực - Nghe, ghi chép nội hành yêu cầu đề dung thực hành Phân 07 học viên / nhóm Chuẩn bị: - Xô đựng nước - Cuốc, xẻng, cào - Phân bón, giống rau phút - Giáo viên ... uốn nắn xử lý tình gieo trồng rau - Chọn dất trình luyện tập học viên - Cày bừa, phơi ải - Giúp đỡ học viên yếu - Lên luống - gieo trồng cải bắp - Gieo trồng cải bẹ -Gieo trồng cải Những sai hỏng ... phút kỹ thuật trồng - Nghe, ghi chép, ghi nhớ lưu ý 4.Bài luyện tập: Thực hành làm đất gieo hạt - Giao tập: thực hành - Nhận tập trồng cải bắp, cải bẹ, cải chuẩn bị thực hành 04 30 phút C Hướng...
 • 7
 • 289
 • 3

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 6 pdf

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 6 pdf
... nhận xét nội thực sánh, nhận xét nội hành thực hành - Nhận xét phần - Nghe, ghi chép đạt sai hỏng giáo viên nhận xét trình thực hành, nhắc nhở điều cần lưu ý - Hướng dẫn học viên - Sắp xếp dụng ... cầu đề nội dung thực hành thường xuyên Chuẩn bị: - Kiểm tra dụng cụ vật - Mỗi nhóm học liệu thực hành viên kiểm tra dụng nhóm cụ vật liệu thực hành nhóm 360 ph - Mỗi học viên - Theo dõi, thường ... giải thích - Quan sát ghi bước nhớ ý * Bài luyện tập: C - Giao tập: cho - Nhận tập nhóm kỹ thuật chuẩn bị thực hành liên quan - Nghe, ghi chép Hướng dẫn - Thông báo nội dung thực hành yêu cầu...
 • 6
 • 270
 • 0

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 7 pot

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 7 pot
... tập: C - Giao tập: cho - Nhận tập nhóm kỹ thuật chuẩn bị thực hành liên quan - Nghe, ghi chép Hướng dẫn - Thông báo nội dung thực hành yêu cầu đề nội dung thực hành thường xuyên Chuẩn bị: - Kiểm ... dụng cụ vật - Mỗi nhóm học liệu thực hành viên kiểm tra dụng nhóm cụ vật liệu thực hành nhóm Thực hành 615ph - Theo dõi, thường xuyên - Mỗi học viên kiểm tra nhắc nhở, kịp thời thực hành theo trình ... luyện tập học viên - Giúp đỡ học viên yếu D 30ph Hướng dẫn kết thúc - Hướng dẫn học viện tự so - Học viên so sánh nhận xét nội thực sánh, nhận xét nội hành thực hành - Nhận xét phần - Nghe, ghi chép...
 • 6
 • 265
 • 0

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 8 ppt

SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI - GIÁO ÁN SỐ 8 ppt
... viện tự so - Học viên so sánh nhận xét nội thực sánh, nhận xét nội hành thực hành - Nhận xét phần - Nghe, ghi chép đạt sai hỏng giáo viên nhận xét trình thực hành, nhắc nhở điều cần lưu ý - Hướng ... dẫn - Thông báo nội dung thực hành yêu cầu đề nội dung thực hành thường xuyên Chuẩn bị: - Kiểm tra dụng cụ vật - Mỗi nhóm học liệu thực hành viên kiểm tra dụng nhóm cụ vật liệu thực hành nhóm - ... làm việc - Quan sát thao tác - Lắng nghe ghi nhớ ý 120 phút - Lắng nghe ghi chép nguyên nhân cách sữa chữa sai hỏng - Giao tập: cho - Nhận tập nhóm kỹ thuật chuẩn bị thực hành liên quan - Nghe,...
 • 6
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mô hình chăn nuôi lợn đảmảnh hưởng của các mức phân đạm đến năng suất chất lượng của cỏ panicummaximum cv hamil brachiria mulato 2 và sử dụng chúng trong chăn nuôi ngựa bạch giai đoạn 7 12 tháng tuổi tại thái nguyêntăng cường công tác thú y đảm bảo an toàn dịch bệnh cho vùng chăn nuôi lợn xuất khẩutrot chan nuoi de xuat quy trinh san xuat thuc pham dam bao ve sinh an toancác loại thức ăn giàu đạm sử dụng cho chăn nuôi gà thịtthức ăn chăn nuôichăn nuôichăn nuôi gàchăn nuôi bòchăn nuôi lợnchăn nuôi trâu bòtọa đàmtình hình chăn nuôingành chăn nuôichăn nuôi gia súcPhân tích nội dung lớn, xuyên suốt và nổi bật nhất trong hệ thống tư tưởng hồ chí minhNâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè trên địa bàn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)93417363 phuong phap ELISABẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC năm 2017Tài liệu chuyên sinh học THPT sinh thái học1400 bài toán hay nhất ở tiểu học (14)trò chơi trong powerpointtai lieu boi duong hoc sinh gioi dia liA spark, a flint how fire leapt to lifeLuận văn thạc sĩ kết quả đánh giá phần a bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện việt nam tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trên cả nước năm 2013 2015Luận văn thạc sĩ nghiên cứu kiến thức, thực hành về chăm sóc trước, trong, sau sinh và một số yếu tố ảnh hưởng của các bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại tỉnh đắc lắc năm 2016hợp âmLuận văn thạc sĩ so sánh tác dụng gây tê khoang cùng bằng levobupivacain fentanyl với bupivacain fentanyl phối hợp gây mê hít trong phẫu thuật vùng dưới rốn ở trẻ emCÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNGPhân tích cấu trúc của một số hợp chất Indenoisoquinolin có mạch nhánh Benzyl bằng phương pháp phổ NMR và MS (LV thạc sĩ)Tuần 15. Nghe-viết: Bé HoaTài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toán (áp dụng từ năm 2015) t2Tuần 20. Nghe-viết: Mưa bóng mâyTuần 20. Nghe-viết: Mưa bóng mâyBài 10. Vẽ quả (quả dạng tròn)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập