Phát huy những giá trị chính trị, pháp lý của Hiến pháp 1946 trong sự nghiệp đổi mới hiện nay

Phát huy nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới hiện nay (Qua thực tế tỉnh Điện Biên)

Phát huy nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới hiện nay (Qua thực tế tỉnh Điện Biên)
... độ phát triển nhân loại 1.2 tầm quan trọng việc phát huy nguồn nhân lực dân tộc thiểu số Việt Nam nghiệp đổi 1.2.1 Một vài nét nguồn nhân lực dân tộc Việt Nam Cả nước ta có 54 dân tộc Trong số ... phát huy nguồn lực người dân tộc thiểu số nước ta, luận văn đề xuất số giải pháp phát huy nguồn lực người dân tộc thiểu số Điện Biên nghiệp đổi 3.2 Nhiệm vụ: - Phân tích nguồn lực người dân tộc ... thực tế Điện Biên) 2.1 nguồn nhân lực dân tộc thiểu số Điện Biên 2.1.1 Những yếu tố lịch sử, văn hoá ảnh hưởng đến nguồn nhân lực dân tộc thiểu số Điện Biên Việt Nam nằm ngã ba đường giao lưu tộc...
 • 99
 • 193
 • 0

Luận văn Phát huy nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới hiện nay (Qua thực tế tỉnh Điện Biên) pdf

Luận văn Phát huy nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới hiện nay (Qua thực tế tỉnh Điện Biên) pdf
... phát huy nguồn lực người dân tộc thiểu số nước ta, luận văn đề xuất số giải pháp phát huy nguồn lực người dân tộc thiểu số Điện Biên nghiệp đổi 3.2 Nhiệm vụ: - Phân tích nguồn lực người dân tộc ... độ phát triển nhân loại 1.2 tầm quan trọng việc phát huy nguồn nhân lực dân tộc thiểu số Việt Nam nghiệp đổi 1.2.1 Một vài nét nguồn nhân lực dân tộc Việt Nam Cả nước ta có 54 dân tộc Trong số ... đề phát huy nguồn nhân lực dân tộc thiểu số Việt Nam 1.1 Quan điểm mác xít phát huy nguồn nhân lực 1.1.1 Con người nguồn nhân lực - Vấn đề người: Vấn đề người, nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân...
 • 99
 • 302
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học tên đề tài kế thừa phát huy những giá trị tích cực của đạo đức nho giáo trong xây dựng đời sống đạo đức của xã hội việt nam hiện nay

luận văn tốt nghiệp đại học tên đề tài kế thừa phát huy những giá trị tích cực của đạo đức nho giáo trong xây dựng đời sống đạo đức của xã hội việt nam hiện nay
... thiết vấn đề nhận thức nên tác giả chọn đề tài: Kế thừa phát huy giá trị tích cực đạo đức Nho giáo xây dựng đời sống đạo đức hội Việt Nam nay làm đề tài luận văn tốt nghiệp đại học cho Việc ... HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ 22 2.1 Khái lược trình du nhập Nho giáo vào Việt Nam 22 2.2 Ảnh hưởng đạo đức Nho giáo đời sống đạo đức ... dung đạo đức giai đoạn phát triển định Nghiên cứu ảnh hưởng đạo đức Nho giáo lịch sử nước ta Trên sở kế thừa phát huy giá trị tích cực đạo đức Nho giáo xây dựng đời sống đạo đức hội Việt Nam...
 • 71
 • 342
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học tên đề tài kế thừa, phát huy những giá trị tích cực của đạo đức phật giáo trong xây dựng đời sống đạo đức xã hội việt nam hiện nay.

luận văn tốt nghiệp đại học tên đề tài kế thừa, phát huy những giá trị tích cực của đạo đức phật giáo trong xây dựng đời sống đạo đức xã hội việt nam hiện nay.
... có giá trị tích cực đạo đức Phật giáo Trước cấp thiết vấn đề đạo đức nói nên tác giả chọn đề tài Kế thừa phát huy giá trị tích cực đạo đức Phật giáo đời sống hội Việt Nam nay” làm đề tài luận ... hưởng đạo đức Phật giáo đời sống đạo đức hội Việt Nam từ truyền thống đến +Tìm hiểu thực trạng đạo đức hội Việt Nam Trên sở kế thừa, phát huy giá trị tích cực đạo đức Phật giáo để xây dựng đời ... giá trị tích cực đạo đức Phật giáo cần kế thừa, phát huy để xây dựng đời sống đạo đức hội Việt Nam Trang -Nhiệm vụ luận văn là: +Khảo sát nội dung đạo đức Phật giáo để rút giá trị tích cực...
 • 89
 • 252
 • 1

KẾ THỪA PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ TÍCH CỰC CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO

KẾ THỪA PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ TÍCH CỰC CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO
... nội dung đạo đức Nho giáo - Phân tích ảnh hưởng đạo đức Nho giáo đạo đức xã hội người Việt Nam lịch sử - Khai thác, kế thừa, phát triển giá trị tích cực đạo đức Nho giáo xây dựng đạo đức nước ... HỌC CHÍNH TRỊ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KẾ THỪA PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ TÍCH CỰC CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO TRONG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành : Sư Phạm Giáo Dục ... trị xấu, ác xã hội 3.2 Kế thừa phát huy giá trị tích cực đạo đức Nho giáo xây dựng đời sống đạo đức nước ta 3.2.1 Những yêu cầu xây dựng đạo đức nước ta - Xây dựng dựng đạo đức nước ta phải gắn...
 • 32
 • 83
 • 1

Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đền độc cước, thị xã sầm sơn, tỉnh thanh hóa

Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đền độc cước, thị xã sầm sơn, tỉnh thanh hóa
... chọn đề tài Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa đền Độc Cước, thị Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa làm đề tài tiểu luận Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu rõ đánh giá tầm quan trọng giá trị văn hóa vật thể ... quan thị Sầm Sơn vài nét sơ lược lịch sử đền Độc Cước Chương 2: Những giá trị văn hóa vật thể phi vật thể đền Độc Cước Chương 3: Một số giải pháp nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa đền Độc ... tượng nghiên cứu: Giá trị văn hóa vật thể phi vật thể đền Độc Cước, thị Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa - Phạm vi nghiên cứu: Đền Độc Cước, thuộc thị Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phƣơng pháp nghiên cứu...
 • 40
 • 126
 • 1

LẠI BÀN VỀ PHƯƠNG CÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ ĐẶC SẮC CỦA DÂN CA HÒ, VÍ, GIẶM

LẠI BÀN VỀ PHƯƠNG CÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ ĐẶC SẮC CỦA DÂN CA HÒ, VÍ, GIẶM
... tượng miêu tả, nhiều sắc thái tình cảm Đây có lẽ đặc tính trội dân ca Hò, Ví, Giặm 10 Tính phổ cập, khắp miền quê, ai hát VI Bảo tồn và phát triển dân ca xứ Nghệ - Về bảo tồn Hàng chục năm qua ... trúc mở đặc sắc nên dân ca Hò, Ví, Giặm hàm chứa tiềm to lớn cho khai thác ứng dụng rộng rãi So sánh với dân ca vùng miền khác Quan họ hay Lý Nam chẳng hạn, điệu hát có lời ca Còn Hò, Ví, Giặm có ... Danh Cách, Đình Bảo, Tiến Dũng, Lệ Thanh, Hồng Lựu, Minh Tuệ, An Phúc,… Như vậy, rõ ràng dân ca Hò, Ví, Giặm có bước phát triển chất, chuyển hoá từ hình thức ca hát dân gian, đến ca nhạc chuyên...
 • 13
 • 641
 • 0

Kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức của gia đình truyền thống Việt Nam trong xây dựng gia đình văn hoá ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay

Kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức của gia đình truyền thống Việt Nam trong xây dựng gia đình văn hoá ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
... nhằm kế thừa phát huy giá trị đạo đức gia đình truyền thống Việt Nam xây dựng gia đình văn hoá tỉnh Vĩnh Phúc CHƯƠNG GIA ĐÌNH VÀ GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM 1.1 Gia đình gia ... gia đình văn hoá “giữ gìn giá trị văn hoá gia đình truyền thống Kế thừa phát huy giá trị đạo đức gia đình truyền thống Việt Nam xây dựng gia đình văn hoá Vĩnh Phúc làm cho phát triển gia đình ... hội Kế thừa, phát huy giá trị đạo đức gia đình truyền thống Việt Nam xây dựng gia đình văn hoá tỉnh Vĩnh Phúc tất yếu khách quan bởi: 42 Thứ nhất, kế thừa phát huy giá trị đạo đức gia đình truyền...
 • 105
 • 32
 • 0

phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đồng bằng sông cửu long trong sự nghiệp đổi mới theo tư tưởng hồ chí minh

phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đồng bằng sông cửu long trong sự nghiệp đổi mới theo tư tưởng hồ chí minh
... sơng Cửu Long nghiệp đổi theo tưởng Hồ Chí Minh làm luận văn tốt nghiệp đại học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: Nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh trí thức Phát huy vai trò đội ngũ trí thức ... TRÍ THỨC VÀ VAI TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC .5 1.1Khái niệm trí thức 1.2 tưởng Hồ Chí Minh trí thức vai trò trí thức 2.1 Quan điểm Đảng ta trí thức vai trò trí thức ... Minh vai trò đội ngũ trí thức Thứ hai, nêu rõ thực trạnh đội ngũ trí thức Cần Thơ vị trí vai trò đội ngũ nghiệp đổi Thứ ba, đề xuất phương hướng giải pháp để phát huy vai trò đội ngũ trí thức Cần...
 • 63
 • 549
 • 3

Kỹ năng rèn luyện bản lĩnh chính trị của người lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta

Kỹ năng rèn luyện bản lĩnh chính trị của người lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta
... CẦU CỦA SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI 3.1 Phương hướng chung quan điểm 3.1.1 Phương hướng rèn luyện lĩnh trị người lãnh đạo Phương hướng rèn luyện lĩnh trị người lãnh đạo nước ta hướng đến xây dựng người lãnh ... cách người Điều phải trở thành thói quen, trở thành nếp thở người sống người lãnh đạo Để nâng cao lĩnh trị người lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi nước ta Người lãnh đạo cần phải rèn luyện ... toàn diện - Phương hướng rèn luyện lĩnh trị người lãnh đạo lực định lãnh đạo: định lãnh đạo sản phẩm lao động tư chủ yếu người lãnh đạo Đó phương án hành động người lãnh đạo đưa sau cân nhắc, tính...
 • 28
 • 52
 • 0

Báo cáo " Pháp luật điều chỉnh hoạt động ban hành văn bản qui phạm pháp luật trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta " pptx

Báo cáo
... u ban nhõn dõn ó quy nh r t rừ quy n v ngha v c a cỏc ch th tham gia ho t Tạp chí luật học số 01/2007 nghiên cứu - trao đổi ng ban hnh b n quy ph m phỏp lu t t vi c l p k ho ch v chng trỡnh ban ... t ng ban hnh b n quy ph m phỏp lu t, Lu t ban hnh b n quy ph m phỏp lu t v Lu t ban hnh b n quy ph m phỏp lu t c a h i ng nhõn dõn v u ban nhõn dõn l nh ng b n cú giỏ tr phỏp lớ cao c ban hnh ... chí luật học số 01/2007 nghiên cứu - trao đổi tri n c a phỏp lu t i u ch nh ho t ng ban hnh b n quy ph m phỏp lu t ó t o c s phỏp lớ quan tr ng cho ho t ng ban hnh b n quy ph m phỏp lu t n c ta...
 • 10
 • 130
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học đảng bộ các tỉnh, thành đồng bằng sông cửu long vận dụng tư tưởng hồ chí minh vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào khơme trong sự nghiệp đổi mới

luận văn tốt nghiệp đại học đảng bộ các tỉnh, thành đồng bằng sông cửu long vận dụng tư tưởng hồ chí minh vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào khơme trong sự nghiệp đổi mới
... ủy Đảng quyền từ Trung ương đến địa phương Chính tác giả chọn đề tài Đảng Bộ tỉnh, thành Đồng sông Cửu Long vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào việc bảo tồn phát huy sắc văn hóa đồng bào Khơme nghiệp ... HỒ CHÍ MINH SOI SÁNG CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA ĐỒNG BÀO KHƠME ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI 2.1 Vài nét đồng bào Khơme Đồng sông Cửu Long 28 2.1.1 Sự hình thành ... trạng văn hóa, công tác bảo tồn phát huy sắc văn hóa đồng bào Khơme tỉnh, thành Đồng sông Cửu Long Từ đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm bảo tồn phát huy sắc văn hóa đồng bào Khơme Đồng sông...
 • 111
 • 299
 • 2

luận văn tốt nghiệp đại học đảng bộ tỉnh vĩnh long vận dụng tư tưởng hồ chí minh vào việc phát huy vai trò của hội nông dân trong sự nghiệp đổi mới.

luận văn tốt nghiệp đại học đảng bộ tỉnh vĩnh long vận dụng tư tưởng hồ chí minh vào việc phát huy vai trò của hội nông dân trong sự nghiệp đổi mới.
... công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn Đó lý mà chọn đề tài: Đảng tỉnh Vĩnh Long vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào việc phát huy vai trò Hội nông dân nghiệp đổi mới”, làm đề tài luận văn ... ĐỘNG CỦA HỘI NÔNG DÂN .26 2.2 CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH VĨNH LONG VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI NÔNG DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI .28 2.3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA HỘI NÔNG DÂN TỈNH VĨNH LONG ... Nhằm phát huy vai trò Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long thời gian tới Đảng tỉnh Vĩnh Long - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vai trò Hội nông dân tỉnh Vĩnh Long nghiệp đổi lãnh đạo Đảng tỉnh Vĩnh Long Cơ...
 • 57
 • 285
 • 0

SỰ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA VĂN HÓA CHĂM PA TẠI TỈNH AN GIANG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

SỰ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA VĂN HÓA CHĂM PA TẠI TỈNH AN GIANG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
... 41 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA VĂN HÓA CHĂM PA TẠI TỈNH AN GIANG 41 2.1 Thực trạng việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa tỉnh An Giang ... Chăm Để thấy thành tựu văn hóa Chăm tỉnh An Giang đạt năm qua đưa giải pháp để phát huy giá trị ấy, định chọn đề tài: Sự bảo tồn phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa tỉnh An Giang thực trạng giải ... giá trị thiết thực phục vụ cho phát triển tỉnh An Giang năm gần 40 Chƣơng THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA VĂN HÓA CHĂM PA TẠI TỈNH AN GIANG 2.1 Thực trạng...
 • 84
 • 126
 • 0

Kinh doanh trà hoa: Kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống pptx

Kinh doanh trà hoa: Kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống pptx
... tầng kết hợp thưởng thức trà với loại ẩm thực khác,… Cách thiết kế đậm văn hóa Việt quán trà Thiên Sơn Lối thiết kế kết hợp văn hóa Phương Đông Thuyết trà Xây dựng menu cho quán Chất lượng trà ... chủ đạo Lối thiết kế kết hợp truyền thống đại quán Trà hoa Không gian quán trà Thiên Sơn Không gian nhỏ bé, ấm cúng Thuyết trà Quán trà hoa nơi hội tụ loại hoa, thảo mộc, thiết kế quán, bạn nên ... người thưởng trà phải có trình độ, có văn hóa Mình cần phải tạo nét văn hóa riêng quán trà hoa, vừa nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng đồng thời phải tạo nét văn hóa cho họ đến với trà hoa Làm...
 • 18
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế thừa phát huy những giá trị tích cực của đạo đức nho giáo trong xây dựng đời sống đạo đức ở nước ta hiện naycâu 18 trình bày quan điểm của triết học mác lê nin về bản chất con người quan điểm của đảng ta về phát huy vai trò của nhân tố người trong sự nghiệp đổi mớixây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tôc cần phát huy những giá trị nàocó cơ chế khuyến khích phát huy những giá trị đạo đức tích cực của tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng nền văn hoá đạo đức mới xhcnkế thừa phát huy các giá trị đạo đức văn hoá truyền thống trong phát triển kinh tế mớithực tế vận dụng quy luật giá trị vào nệ kinh tế việt nam trong thời kỳ đổi mớivận dụng tư tưởng hồ chí minh hãy phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ở bến trenhững kết quả chính về nghiên cứu đất ở việt nam trong thời kỳ đổi mớiphan tich quy luat quan he san xuat phu hop voi trinh do phat trien cua luc luong san xuat tu do lay 1 vi du va lam ro su van dung quy luat cua dang ta trong su nghiep doi moiđình và giáo dục gia đình trong sự nghiệp đổi mới của đất nước hiện naycâu 11 trình bày quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất đảng ta vận dụng quy luật này trong sự nghiệp đổi mới đất nướcmột số giải pháp phát huy các giá trị lễ hội truyền thống của người cao lanxây dựng những thể loại phát thanh phù hợp hiệu quả cho các chương trình phát thanh khu vực nam bộ với mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vùngphương hướng giải pháp kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân téc trong xây dựng lối sống ở việt nam hiện naynâng cao nhận thức cho chính quyền địa phương và cộng đồng đối với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sảnDE THI ENGLISH 12 HKI 1TOAN p h a t t r i e n b e n v u n g n g a n h c a o s u v i e t n a m t r o n g h o i n h a p k i n h t e q u o c t e IUHDe thi thu THPTQG 2017 mon tran hung dao TPHCM lan 1 co loi giai chi tiet file WORD2 de thi TNTHPT theo mau 2017 co dap ande chuan thptqg co keysDE LUYEN THI THPT QG 2017 (10)DE LUYEN THI THPT QG 2017 (13)DE LUYEN THI THPT QG 2017 (14)DE LUYEN THI THPT QG 2017 (16)DE LUYEN THI THPT QG 2017 (20)DE LUYEN THI THPT QG 2017 (1)DE LUYEN THI THPT QG 2017 (2)DE LUYEN THI THPT QG 2017 (5)TOAN n g h i e n c u u q u a t r i n h t h u y p h a n l e n m e n a x i t x i t r i c t u b a d a u n a n h b a n g a s p e r g i l u s o r y z a e v a a s p e r g i l u s n i g e r IUHTOAN l u a n a n t i e n s i n o n g n g h i e p n g h i e n c u u m o t s o b i e n p h a p k y t h u a t p h a t t r i e n h o a c u c t a i t h a n h p h o t h a i n g u y e n IUHTOAN l u a t k i n h t e t s n g u y e n t h i t h a n h t h u y IUHmặt đường bê tông cốt thép liên tụcBÀI 9 kỹ THUẬT nổ mìn TRONG mỏ hầm lòBÀI 3 NGUYÊN tắc TÍNH LƯỢNG THUỐC nổTiểu luận Phương pháp dạy học trực quan, quan sát trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập