Bài giảng Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

GIÁO DỤC sử DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ CÓ HIỆU QUẢ

GIÁO DỤC sử DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ CÓ HIỆU QUẢ
... BA ĐỊA CHỈ VÀ MỨC ĐỘ DẠY CÁC DẠNG BÀI CÓ NỘI DUNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUA VÀO CÁC BÀI HỌC MÔN VẬT LÍ BẬC THCS Học viên có khả năng: - Phân ... nghệ nhằm làm giảm nhu cầu lượng mà đảm bảo phát triển sản xuất xã hội III GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUA QUA DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC Ở TRƯỜNG THCS 3.1 Vai trò giáo dục sử ... rõ: Thời tiết bất thường, bão lũ khô hạn thường xuyên … II XU HƯỚNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUA Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Khái niệm tiết kiệm, hiệu Theo Nghị định số...
 • 22
 • 177
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
... dùng thuật ngữ “ đặc tính xung “, thuật ngữ tiếng Việt có khái niệm tương ứng sử dụng môn học lý thuyết mạch, môn học có quan hệ gần gũi có nhiều điểm tương đồng với xử lý tín hiệu số Do tính chất...
 • 97
 • 189
 • 0

Bài Giảng Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

Bài Giảng Luật Hôn Nhân Và Gia Đình
... lý tảo hôn - Xử lý kết hôn lừa dối, cưỡng ép - Xử lý kết hôn có vợ có chồng - Xử lý kết hôn không đăng ký kết hôn - Xử lý kết hôn vi phạm thẩm quyền đăng ký kết hôn tổ chức đăng ký kết hôn - Xử ... ký kết hôn CQNN có thẩm quyền CQNN có thẩm quyền: xem xét tiến hành đăng ký theo quy đònh pháp luật 1.4- Hôn nhân trái PL cách xử lý Hôn nhân trái PL: Là hôn nhân vi phạm ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN Cách ... Điều chỉnh các quan hệ hơn nhân và  gia đình về nhân thân và tài sản I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT HN&GĐ 1- Đònh nghóa Luật Hôn nhân & Gia đình Tổng hợp QPPL Nhà nước ban hành Điều chỉnh quan hệ nhân thân tài sản hôn...
 • 152
 • 380
 • 0

Đề cương bài giảng triết học dùng cho chuyên ngành giáo dục chính trị

Đề cương bài giảng triết học dùng cho chuyên ngành giáo dục chính trị
... nhiên Tang Văn Trọng cho cần người ta chăm làm tiết kiệm tiền đề phòng thiên tai, dịch bệnh Sĩ Bá cho dựa vào quỷ thần để giải thích biện hộ cho hành vi tội ác lớn Tử Sản cho đạo trời xa, đạo ... thần bí, bảo vệ cho bọn cầm quyền phản động + Ông tuyên truyền chế độ “thần quyền”, cho quyền trời trao cho bậc anh minh để trị dân, bậc vua chúa trị dân thể theo chí trời + Ông cho thánh nhân ... sống mà không hại người, không cho hay lấy gì: “Đương Chu này, sợi lông chân mà làm lợi cho thiên hạ không cho, mà có đem thiên hạ phụng dưỡng thân không nhận” Cho nên vị ngã chủ nghĩa cá nhân...
 • 128
 • 239
 • 0

Bài Giảng Luật Dân Sự Phần Chung – TS. Ngô Huy Cương

Bài Giảng Luật Dân Sự Phần Chung – TS. Ngô Huy Cương
... hệ dân theo nghĩa rộng Ngoài luât dân có nhiều nhiệm vụ nh: - Bảo vệ lợi ích toàn dân - Thúc đẩy giao lu dân - Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội - Bảo đảm ổn định, lành mạnh, giữ gìn phát huy ... phân loại nguồn luật dân Giáo trình luật dân Việt Nam Đại học Luật Hà Nội, 2006, tr 31-33) 24 Quiưphạmưphápưluật dân sựưViệtưNam Kháiưniệm Cấuưtạo Cácưloạiưquiưphạmưphápưluật dân sự: - Qui phạm ... kiếmưnhữngưgiảiưphápưcụưthểưtừưcácưquiưđịnhưcủaưphápư luật dân sựưđểưgiảiưquyếtưnhữngưtrườngưhợpưtranhưchấpư cụưthểưtrongưđờiưsốngưxãưhộiưmàưnhữngưtranhưchấpưđóư đượcưxemưlàưnhữngưtranhưchấp dân sự 19 Nhữngưtrườngưhợpưápưdụngư luật dân sự *...
 • 153
 • 2,038
 • 1

thiết kế bài giảng tiếng anh 10 tập hai

thiết kế bài giảng tiếng anh 10 tập hai
... Cực) Pacific Ocean: Thái Bình Dương Atlantic Ocean: Đại Tây Dương Indian Ocean: Ấn Độ Dương Time 10' 7' Steps Before you read Finding names of sea animals − T asks Ss to give the Vietnamese names ... along by the currents The marine life would be at stake if the sea biodiversity was not maintained 10' Individual work, pair Instruction: You are to work in pairs and summarize work, and the passage ... problems Work arrangement Group work Oil spill Time Steps Work arrangement Rubbish on the sea shore 7' 10 − T asks Ss to work in groups to discuss the questions: What can you see in the picture? What...
 • 287
 • 2,139
 • 0

Bài giảng thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải phần 1

Bài giảng thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải phần 1
... 0,2 15 0,2-0,5 20 5-50 25 >50 30 10 0 10 0 10 200 15 0 15 300 300 30 400 400 40 10 0 50 50 50 15 0 200 200 15 0 300 400 500 10 00 Ngu n: QCVN: 01/ 2008/BXD Quy chu n k thu t Qu c gia v QHXD, B ng 6 .1 b ... 32 THI T K KI N TRÚC NHÀ MÁY X LÝ N C TH I 3 .1 Khái ni m chung v x lý n c th i ô th 3 .1. 1 H th ng thoát n c th i ô th H th ng thoát n c th i ô th m t t h p thi t ... u t o b l c nhi u l p v t li u l c c u t o b bùn ho t tính v i vi sinh v t sinh tr Hình 3 .10 S Hình 3 .11 S ng d ng dính bám c u t o ao s c khí c u t o b l c sinh h c nh gi t 40 V i công ngh m...
 • 11
 • 220
 • 0

Bài giảng thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải phần 2

Bài giảng thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải phần 2
... h p hài hòa gi a công trình c nh quan sinh thái t nhiên xung quanh 3.4 .2 Thi t k ki n trúc m t s h ng m c công trình 3.4 .2. 1 Khu v c tr c nhà máy Nhà hành chính, qu n lý b ph n ph c v công c ng ... n tích, s b trí b ph n ki m soát, i u n, thí nghi m, tham kh o ph n Thi t k ki n trúc NMCN 3.4 .2. 2 Các b x lý Các b x lý ch a quy mô l n b ng BTCT, th ng ki u n a ng m, có lang công tác bên (v ... hành 52 e) M t s hình nh nhà máy 53 e) M t s ti u c nh nhà máy Thông tin chi ti t: Quy mô: 5,3ha Thi t k : Ennead Architects Gi i th ng: Green Buildings Sweep, Brooklyn Building Awards 20 11 AIA...
 • 12
 • 203
 • 0

Bài giảng hoá phân tích II và đánh giá, xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác xuất thống kê

Bài giảng hoá phân tích II và đánh giá, xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác xuất thống kê
... Thái Nguyên Trờng Đại học S phạm Khoa Hoá học Bài giảng Hoá phân tích II (Hoá học phân tích định lợng) v đánh giá, xử số liệu thực nghiệm xác xuất thống (3 tín = 45 tiết) Thái nguyên, 2011 ... phần sở hóa học phân tích (hóa phân tích I) bi giảng Hóa học phân tích định lợng (Hóa phân tích II) giới thiệu phơng pháp phân tích định lợng v cách xử lý, thống kết thực nghiệm thu đợc cho ... vật cần Tiến hành phân tích Tính kết phân tích bao gồm đánh giá kết độ xác kết phân tích Để chuẩn bị cho trình phân tích mẫu cần chuẩn bị số nội dung sau đây: + Chuẩn bị dụng cụ phân tích...
 • 157
 • 538
 • 0

Đề cương bài giảng triết học dành cho cao học và sau đại học không chuyên ngành triết học

Đề cương bài giảng triết học dành cho cao học và sau đại học không chuyên ngành triết học
... diện cho tốt lành Về sau, quan niệm tự nhiên vị thần mờ nhạt, thay vào nguyên lý trừu tợng tối cao đợc coi nguồn gốc vũ trụ đời sống ngời Đó thần sáng tạo tối cao Brahman tinh thần tối cao Bahman ... trí Cái thực tối cao nhất, nguyên tất theo Upanisad tinh thần vũ trụ tối cao Brahman Tinh thần vũ trụ tối cao biểu ngời chúng sinh linh hồn tối cao bất diệt átman, phận Brahman Không đâu Brahman ... Theo ông, nguyên tử sở giới vật chất Nguyên tử hạt vật chất cực nhỏ, không phân chia đợc, không mùi, không vị, không âm thanh, không màu sắc, khác chất Mọi vật đợc cấu tạo từ nguyên tử Sự kết hợp...
 • 146
 • 369
 • 0

Bài giảng Thiết kế thí nghiệm (phần thực hành) - GV. Hà Xuân Bộ

Bài giảng Thiết kế thí nghiệm (phần thực hành) - GV. Hà Xuân Bộ
... hai giá trị trung bình hai biến chuẩn Thực hành thiết kế thí nghiệm LOGO I Ước lượng, kiểm định giá trị trung bình Thực hành thiết kế thí nghiệm Ví dụ M-1.3 (trang 24) Tăng trọng trung bình (gram/ngày) ... Đình Miên, NXB Nông nghiệp LOGO Bài 1: Tóm tắt, trình bày liệu Thực hành thiết kế thí nghiệm LOGO I Giới thiệu phần mềm Minitab 16 Thực hành thiết kế thí nghiệm Các thao tác Khởi động Minitab 16 ... Open để mở Chọn All(*.*) LOGO III Tóm tắt trình bày liệu với biến định lượng Thực hành thiết kế thí nghiệm Ví dụ M-1.1ab (trang 18 & 20) Khối lượng 16 chuột lúc cai sữa (Giả sử chuột đầu sinh...
 • 180
 • 1,055
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ECO102 CKTN17 NHOM6Bài tập nhóm môn QTKD MAN413 TOPICANhững lợi thế và bất cập trong đào tạo tín chỉNGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HƠP ̣ PREGNAN VÀ MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA CHÚNG TỪ 9α-HYDROXY ANDROSTENDIONTóm tắt đề tài NCKH Bài tập “Xác suất thống kê” ( dành cho sinh viên các ngành không chuyên toán).Tăng cường huy động vốn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT7Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt)Một số phương pháp nghiên cứu sự hội tụ của chuỗi số dươngNoi dung toan bo đề tài NCKH SV đinh duy NgọcBG SINH THÁI học QUẦN THỂ QUẦN xãNghiên cứu động lực học dọc liên hợp máy kéo bốn bánh và rơ moóc một trục khi vận chuyển gỗ trên đường lâm nghiệpPhương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tư tưởng hồ chí minh theo định hướng phát triển năng lực ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayANKAN, ANKIN và bảo vệ môi TRƯỜNGCHƯƠNG 11 tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAMtách, xác định và làm giàu chì bằng vật liệu đá ông biến tínhTRỒNG VÀ CHĂM SÓC RAU HỮU CƠ6 1 mach tuan tu part 1XU HƯỚNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CÓ CHỨNG NHẬN TRONG CHUỖI LIÊN KẾT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ: LÚA, ĐIỀU, TIÊU, BƯỞI DA XANH VÀ TÔMĐề KS HK I KHTN 7 2016- 2017- chuẩn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập