Bài giảng Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

GIÁO DỤC sử DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ CÓ HIỆU QUẢ

GIÁO DỤC sử DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ CÓ HIỆU QUẢ
... BA ĐỊA CHỈ VÀ MỨC ĐỘ DẠY CÁC DẠNG BÀI CÓ NỘI DUNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUA VÀO CÁC BÀI HỌC MÔN VẬT LÍ BẬC THCS Học viên có khả năng: - Phân ... nghệ nhằm làm giảm nhu cầu lượng mà đảm bảo phát triển sản xuất xã hội III GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUA QUA DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC Ở TRƯỜNG THCS 3.1 Vai trò giáo dục sử ... rõ: Thời tiết bất thường, bão lũ khô hạn thường xuyên … II XU HƯỚNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUA Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Khái niệm tiết kiệm, hiệu Theo Nghị định số...
 • 22
 • 116
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
... dùng thuật ngữ “ đặc tính xung “, thuật ngữ tiếng Việt có khái niệm tương ứng sử dụng môn học lý thuyết mạch, môn học có quan hệ gần gũi có nhiều điểm tương đồng với xử lý tín hiệu số Do tính chất...
 • 97
 • 173
 • 0

Bài Giảng Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

Bài Giảng Luật Hôn Nhân Và Gia Đình
... lý tảo hôn - Xử lý kết hôn lừa dối, cưỡng ép - Xử lý kết hôn có vợ có chồng - Xử lý kết hôn không đăng ký kết hôn - Xử lý kết hôn vi phạm thẩm quyền đăng ký kết hôn tổ chức đăng ký kết hôn - Xử ... ký kết hôn CQNN có thẩm quyền CQNN có thẩm quyền: xem xét tiến hành đăng ký theo quy đònh pháp luật 1.4- Hôn nhân trái PL cách xử lý Hôn nhân trái PL: Là hôn nhân vi phạm ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN Cách ... Điều chỉnh các quan hệ hơn nhân và  gia đình về nhân thân và tài sản I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT HN&GĐ 1- Đònh nghóa Luật Hôn nhân & Gia đình Tổng hợp QPPL Nhà nước ban hành Điều chỉnh quan hệ nhân thân tài sản hôn...
 • 152
 • 305
 • 0

Đề cương bài giảng triết học dùng cho chuyên ngành giáo dục chính trị

Đề cương bài giảng triết học dùng cho chuyên ngành giáo dục chính trị
... nhiên Tang Văn Trọng cho cần người ta chăm làm tiết kiệm tiền đề phòng thiên tai, dịch bệnh Sĩ Bá cho dựa vào quỷ thần để giải thích biện hộ cho hành vi tội ác lớn Tử Sản cho đạo trời xa, đạo ... thần bí, bảo vệ cho bọn cầm quyền phản động + Ông tuyên truyền chế độ “thần quyền”, cho quyền trời trao cho bậc anh minh để trị dân, bậc vua chúa trị dân thể theo chí trời + Ông cho thánh nhân ... sống mà không hại người, không cho hay lấy gì: “Đương Chu này, sợi lông chân mà làm lợi cho thiên hạ không cho, mà có đem thiên hạ phụng dưỡng thân không nhận” Cho nên vị ngã chủ nghĩa cá nhân...
 • 128
 • 215
 • 0

Bài Giảng Luật Dân Sự Phần Chung – TS. Ngô Huy Cương

Bài Giảng Luật Dân Sự Phần Chung – TS. Ngô Huy Cương
... hệ dân theo nghĩa rộng Ngoài luât dân có nhiều nhiệm vụ nh: - Bảo vệ lợi ích toàn dân - Thúc đẩy giao lu dân - Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội - Bảo đảm ổn định, lành mạnh, giữ gìn phát huy ... phân loại nguồn luật dân Giáo trình luật dân Việt Nam Đại học Luật Hà Nội, 2006, tr 31-33) 24 Quiưphạmưphápưluật dân sựưViệtưNam Kháiưniệm Cấuưtạo Cácưloạiưquiưphạmưphápưluật dân sự: - Qui phạm ... kiếmưnhữngưgiảiưphápưcụưthểưtừưcácưquiưđịnhưcủaưphápư luật dân sựưđểưgiảiưquyếtưnhữngưtrườngưhợpưtranhưchấpư cụưthểưtrongưđờiưsốngưxãưhộiưmàưnhữngưtranhưchấpưđóư đượcưxemưlàưnhữngưtranhưchấp dân sự 19 Nhữngưtrườngưhợpưápưdụngư luật dân sự *...
 • 153
 • 1,554
 • 1

thiết kế bài giảng tiếng anh 10 tập hai

thiết kế bài giảng tiếng anh 10 tập hai
... Cực) Pacific Ocean: Thái Bình Dương Atlantic Ocean: Đại Tây Dương Indian Ocean: Ấn Độ Dương Time 10' 7' Steps Before you read Finding names of sea animals − T asks Ss to give the Vietnamese names ... along by the currents The marine life would be at stake if the sea biodiversity was not maintained 10' Individual work, pair Instruction: You are to work in pairs and summarize work, and the passage ... problems Work arrangement Group work Oil spill Time Steps Work arrangement Rubbish on the sea shore 7' 10 − T asks Ss to work in groups to discuss the questions: What can you see in the picture? What...
 • 287
 • 1,870
 • 0

Bài giảng thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải phần 1

Bài giảng thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải phần 1
... 0,2 15 0,2-0,5 20 5-50 25 >50 30 10 0 10 0 10 200 15 0 15 300 300 30 400 400 40 10 0 50 50 50 15 0 200 200 15 0 300 400 500 10 00 Ngu n: QCVN: 01/ 2008/BXD Quy chu n k thu t Qu c gia v QHXD, B ng 6 .1 b ... 32 THI T K KI N TRÚC NHÀ MÁY X LÝ N C TH I 3 .1 Khái ni m chung v x lý n c th i ô th 3 .1. 1 H th ng thoát n c th i ô th H th ng thoát n c th i ô th m t t h p thi t ... u t o b l c nhi u l p v t li u l c c u t o b bùn ho t tính v i vi sinh v t sinh tr Hình 3 .10 S Hình 3 .11 S ng d ng dính bám c u t o ao s c khí c u t o b l c sinh h c nh gi t 40 V i công ngh m...
 • 11
 • 189
 • 0

Bài giảng thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải phần 2

Bài giảng thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải phần 2
... h p hài hòa gi a công trình c nh quan sinh thái t nhiên xung quanh 3.4 .2 Thi t k ki n trúc m t s h ng m c công trình 3.4 .2. 1 Khu v c tr c nhà máy Nhà hành chính, qu n lý b ph n ph c v công c ng ... n tích, s b trí b ph n ki m soát, i u n, thí nghi m, tham kh o ph n Thi t k ki n trúc NMCN 3.4 .2. 2 Các b x lý Các b x lý ch a quy mô l n b ng BTCT, th ng ki u n a ng m, có lang công tác bên (v ... hành 52 e) M t s hình nh nhà máy 53 e) M t s ti u c nh nhà máy Thông tin chi ti t: Quy mô: 5,3ha Thi t k : Ennead Architects Gi i th ng: Green Buildings Sweep, Brooklyn Building Awards 20 11 AIA...
 • 12
 • 184
 • 0

Bài giảng hoá phân tích II và đánh giá, xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác xuất thống kê

Bài giảng hoá phân tích II và đánh giá, xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác xuất thống kê
... Thái Nguyên Trờng Đại học S phạm Khoa Hoá học Bài giảng Hoá phân tích II (Hoá học phân tích định lợng) v đánh giá, xử số liệu thực nghiệm xác xuất thống (3 tín = 45 tiết) Thái nguyên, 2011 ... phần sở hóa học phân tích (hóa phân tích I) bi giảng Hóa học phân tích định lợng (Hóa phân tích II) giới thiệu phơng pháp phân tích định lợng v cách xử lý, thống kết thực nghiệm thu đợc cho ... vật cần Tiến hành phân tích Tính kết phân tích bao gồm đánh giá kết độ xác kết phân tích Để chuẩn bị cho trình phân tích mẫu cần chuẩn bị số nội dung sau đây: + Chuẩn bị dụng cụ phân tích...
 • 157
 • 462
 • 0

Đề cương bài giảng triết học dành cho cao học và sau đại học không chuyên ngành triết học

Đề cương bài giảng triết học dành cho cao học và sau đại học không chuyên ngành triết học
... diện cho tốt lành Về sau, quan niệm tự nhiên vị thần mờ nhạt, thay vào nguyên lý trừu tợng tối cao đợc coi nguồn gốc vũ trụ đời sống ngời Đó thần sáng tạo tối cao Brahman tinh thần tối cao Bahman ... trí Cái thực tối cao nhất, nguyên tất theo Upanisad tinh thần vũ trụ tối cao Brahman Tinh thần vũ trụ tối cao biểu ngời chúng sinh linh hồn tối cao bất diệt átman, phận Brahman Không đâu Brahman ... Theo ông, nguyên tử sở giới vật chất Nguyên tử hạt vật chất cực nhỏ, không phân chia đợc, không mùi, không vị, không âm thanh, không màu sắc, khác chất Mọi vật đợc cấu tạo từ nguyên tử Sự kết hợp...
 • 146
 • 344
 • 0

Bài giảng Thiết kế thí nghiệm (phần thực hành) - GV. Hà Xuân Bộ

Bài giảng Thiết kế thí nghiệm (phần thực hành) - GV. Hà Xuân Bộ
... hai giá trị trung bình hai biến chuẩn Thực hành thiết kế thí nghiệm LOGO I Ước lượng, kiểm định giá trị trung bình Thực hành thiết kế thí nghiệm Ví dụ M-1.3 (trang 24) Tăng trọng trung bình (gram/ngày) ... Đình Miên, NXB Nông nghiệp LOGO Bài 1: Tóm tắt, trình bày liệu Thực hành thiết kế thí nghiệm LOGO I Giới thiệu phần mềm Minitab 16 Thực hành thiết kế thí nghiệm Các thao tác Khởi động Minitab 16 ... Open để mở Chọn All(*.*) LOGO III Tóm tắt trình bày liệu với biến định lượng Thực hành thiết kế thí nghiệm Ví dụ M-1.1ab (trang 18 & 20) Khối lượng 16 chuột lúc cai sữa (Giả sử chuột đầu sinh...
 • 180
 • 856
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: lesson plan grade 3Phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở việt namPhát triển mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn harprofood của tổng công ty thương mại hà nộiQuản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp bắc giangBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông tỉnh hưng yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcBiện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường mẫu giáo kim đồng 4, quận lê chân, thành phố hải phòng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonBiện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh tại trường THPT dương quảng hàm, huyện văn giang, tỉnh hưng yênBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông nguyễn thái học, thành phố vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nayMột số vấn đề hình học cần chú ý khi giải bài tập toán lớp 9Tài liệu môn học Mạng Máy Tínhtrắc nghiệm vật lý 12 học kì 2Tài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề nguyễn du và truyện kiều trong trang phê bình văn học của xuân diệuTìm hiểu chi tiết nghệ thuật qua các truyện ngắn việt nam hiện đại trong chương trình THPTTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM tự sựKhi ngủ bạn cũng có thể kiếm ra tiềnĐồ án Nghiên cứu máy nén khí piston 4BY59 trong công tác khoan, khai thác dầu khí và phương pháp phục hồi cụm piston, xi lanh của máy nén khí 4BY59Công nghệ sản xuất dược phẩm kỹ thuật chiết xuất Quinidin từ Cinchona CondamineaNghiên cứu về elipelipxoitNghiên cứu về một số loại sàn trong nhà cao tầng hiện nayNghiên cứu hành vi tiêu dùng bút bi Thiên Long của sinh viên truờng Đại học An Giang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập