Giáo án mĩ thuật VNEN lớp 2 HKI

Giáo án thuật VNEN lớp 2 (trọn bộ)

Giáo án mĩ thuật VNEN lớp 2 (trọn bộ)
... Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ -2- Giỏo ỏn M thut lp Tuõn Ngy son: 18/09 /20 12 Ngy dy : 19 /09 /20 12 (Lp 2C tit 1) Ngy dy : 21 /09 /20 12 (Lp 2A tit 2, 2B tit 4) Bi 2: Thng thc mi thuõt XEM TRANH ... hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ -4- Giỏo ỏn M thut lp Tuõn Ngy son: 25 /09 /20 12 Ngy dy : 26 /09 /20 12 (Lp 2C tit 1) Ngy dy : 28 /09 /20 12 (Lp 2A tit 2, 2B tit 4) Bi 3: Ve theo mõu VE L CY I MUC TIấU: Kin thc: ... Tuõn Ngy son: 23 /10 /20 12 Ngy dy : 24 /10 /20 12 (Lp 2C tit 1) Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 14 - Giỏo ỏn M thut lp Ngy dy : 26 /10 /20 12 (Lp 2A tit 2, 2B tit 4) Bi 7:...
 • 84
 • 438
 • 0

Giao an mi thuat 9 bai 2

Giao an mi thuat 9 bai 2
... nhắc lại cách tiến hành làm vễ tranh tĩnh vật? */ Kết hợp trực quan giáo viên giới thiệu lại cách vẽ, để học sinh nắm đợc cách làm vẽ tranh tĩnh vật Hoạt động3 (20 Phút) Hớng dẫn học sinh thực ... vật để học sinh làm bài: Nội dung: Vẽ tranh tinh vật Lọ Hoa Quả ( vẽ hình) Giấy vẽ A4 Chú ý: không sử dụng thớc để vẽ, sử dụng tay, bút chì, tẩy, để vẽ B2/ Ước lợng tỉ lệ phận ( Vị trí Khi học...
 • 3
 • 436
 • 0

giao an mi thuat 4 ki 2 (CKT)

giao an mi thuat 4 ki 2 (CKT)
... theo ý thích Dặn dò Su tầm quan sát hình ảnh an toàn giao thông có báo, tranh ảnh, Tuần 29 02 /4/ 20 07 Ngày soạn: 04/ 4 /20 07 Ngày dạy: Bài 29 Vẽ tranh Đề TàI AN TOàN GIAO THÔNG l Mục tiêu: - HS ... có điều ki n HS nặn thêm dùng loại võ hộp để lắp ghép, tạo dáng thành hình ngời theo ý thích - Quan sát ki u chữ nét nét đậm ki u chữ nét sách báo Tuần 24 Bài 24 Vẽ trang trí TìM HIểU Về KI U CHữ ... cho tranh thêm đẹp tơi vui Vệ sinh môi trờng chào đón Sea Gam 22 Tranh sáp màu củ Phơng Thảo - GV yêu cầu HS xem tranh gợi ý tìm hiểu nội dung : + Tên tranh ? Bạn vẽ tranh ? + Trong tranh có...
 • 30
 • 157
 • 0

GIAO AN MI THUAT 5 BAI 2

GIAO AN MI THUAT 5 BAI 2
... Chuẩn bị sau: Bài 3: Vẽ tranh: Đề tài trường em + Mang đầy đủ đồ dùng học vẽ GV:VOTHI MY QUYEN - Hs đọc to cách sử dụng màu mục trang SGK - Hs ý lắng nghe - Hs ý quan sát - Hs tiến hành vẽ vào ... giới thiệu số ví dụ màu sắc trang trí Hoạt động Cách vẽ: - Hs ý lắng nghe Hoạt động Hướng dẫn Hs thực hành - Gv yêu cầu Hs mở Vở tập vẽ trang vẽ màu vào đường diềm trang trí đường diềm theo ý thích ... Thuật (4’ ) (20 ’) (3’ ) Hoạt động Hướng dẫn Hs cách vẽ: - Dùng bột màu màu nước pha trộn để tạo thành số màu có độ đậm nhạt khác - Lấy màu pha sẵn vẽ vào vài hoạ tiết chuẩn bị cho lớp quan sát +...
 • 2
 • 72
 • 0

giáo án thuật 2013 lớp 5

giáo án mĩ thuật 2013 lớp 5
... trßn HS - Vë tËp vÏ 5, ch×, mµu III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc líp: 5A: 5B: 5C: 5D: Bµi cò: - Kiểm tra dụng cụ HS 3.Bµi míi - GV giới thiệu TRẦN KIÊN GIANG 35 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN ... H×nh gỵi ý c¸ch vÏ HS - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 5, ch×, tÈy, mµu - Su tÇm mét sè bµi vÏ vỊ ®Ị tµi III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.ỉn ®Þnh tỉ choc líp: 5A: 5B: 5C: 5D: Bµi cò: - Kiểm tra dụng cụ HS 3.Bµi ... MÉu vÏ cã hai vËt mÉu Bµi vÏ cđa HS n¨m tríc HS - Vë tËp vÏ 5, ch×, tÈy III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc líp: 5A: 5B: 5C: 5D: Bµi cò: - Kiểm tra dụng cụ HS 3.Bµi míi - GV giới thiệu...
 • 72
 • 181
 • 0

giáo án chương trình VNEN lớp 2

giáo án chương trình VNEN lớp 2
... 25 17 44 45 28 18 14 18 72 94 84 - Tính từ phải sang trái có nhớ phải nhớ sang Chốt bài: Ta cần ý điều tính? Bài 3: Bài toán Lớp 2A có 35 học sinh Lớp 2B có 34 học sinh.Hỏi hai lớp có ... vừa đợc củng cố kiến thức gì? Bài 2: Số? - GV đa phép tính +Củng cố cộng, trừ 100 96 35 28 47 59 26 34 53 37 61 62 - Nhận xét đánh giá + 21 = 59 91 - 71 29 42 - 17 = 36 = 35 * Học sinh giỏi - ... toán vào Tóm tắt - Giúp học sinh lúng túng cách Lớp 2A có : 35 học sinh giải Lớp 2B có : 34 học sinh Cả hai lớp : học sinh? - GV chấm nhận xét, động viên Bài giải học sinh giải tốt Cả hai lớp...
 • 14
 • 321
 • 0

giáo ánthuật VNEN lớp 4 hoạt động giáo dục kĩ thuật VNEN lớp 4

giáo án kĩ thuật VNEN lớp 4 hoạt động giáo dục kĩ thuật VNEN lớp 4
... Hoạt động giáo dục thuật Lớp Nguyễn Thị Nhờ Ngày dạy : thứ …… , ngày …… tháng … năm 201… Môn thuật - Tuần 14 THÊU MÓC XÍCH (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cách thêu móc xích ... Hoạt động giáo dục thuật Lớp Nguyễn Thị Nhờ Ngày dạy : thứ …… , ngày …… tháng … năm 201… Môn thuật - Tuần 26 CÁC CHI TIẾT VÀ DỤNG CỤ CỦA BỘ LẮP GHÉP MÔ HÌNH KĨ THUẬT I MỤC TIÊU: ... Hoạt động giáo dục thuật Lớp Nguyễn Thị Nhờ Ngày dạy : thứ …… , ngày …… tháng … năm 201… Môn thuật - Tuần 18 CẮT, KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN (Tiết 4) I MỤC TIÊU: Kiến...
 • 70
 • 112
 • 0

Giáo án thuật Lớp 2 HKI

Giáo án Mĩ thuật Lớp 2 HKI
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/0/1 423 385//Mi_thuat _2. doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 329
 • 1

Giáo án thuật lớp 2 VNEN

Giáo án mĩ thuật lớp 2 VNEN
... LỊCH BÁO GIẢNG Từ ngày 22 / 12/ 2014 đến ngày 26 / 12/ 2014 Thứ Ngày Thứ 23 / 12/ 2014 Thứ 26 / 12/ 2014 Lớp Tiết Bài dạy 2A 17 THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT XEM TRANH PHÚ QUÝ, GÀ MÁI 2B 17 THƯỜNG THỨC MĨ ... *************************************** TUẦN 22 LỊCH BÁO GIẢNG Từ ngày 2/ 2 /20 15 đến ngày 6 /2/ 2015 Thứ Ngày Thứ 3 /2/ 2015 Thứ 6 /2/ 2015 Lớp Tiết Bài dạy 2A 22 VẼ TRANG TRI TRANG TRI ĐƯỜNG DIỀM 2B 22 VẼ TRANG TRI TRANG TRI ĐƯỜNG ... ngày 8/ 12/ 2014 đến ngày 12/ 12/ 2014 Thứ Ngày Thứ 9/ 12/ 2014 Thứ 12/ 12/ 2014 Lớp Tiết Bài dạy 2A 15 VẼ CÁI CỐC 2B 15 VẼ CÁI CỐC *************************************** Ngày soạn :6/ 12/ 2014 Ngày...
 • 70
 • 191
 • 0

Giáo án thuật lớp 2 theo chương trình VNEN (FULL)

Giáo án mĩ thuật lớp 2 theo chương trình VNEN (FULL)
... vẽ cái mũ theo mẫu - GV theo dõi, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng Nhận xét đánh giá - GV yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm, nhận xét đánh giá theo nhóm - ... vẽ cái cốc theo mẫu - GV theo dõi, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng Nhận xét đánh giá - GV yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm, nhận xét đánh giá theo nhóm về: ... mình định nặn HS thực hành nặn vật theo ý thich - GV gợi ý HS có thể thực hành theo nhóm, mỗi nhóm chọn một chủ đề để tập nặn - GV theo dõi, uốn nắn thao tác cho các...
 • 50
 • 413
 • 1

giáo án thuật lớp 2 vnen

giáo án mĩ thuật lớp 2 vnen
... học: 20 13 – 20 14 Kế hoạch dạy học môn mỹ thuật khối GV: Lê Thị Dung Trãi Trường Tiểu học Nguyễn Tuần 5: Thứ tư từ ngày 25 đến thứ ngày 27 tháng năm 20 13 Tiết 5: Tập nặn tạo dáng: NẶN HOẶC XÉ DÁN, ... cho người thân gia đình xem vẽ, nặn xé dán - GV nhận xét, đánh giá học Tuần 17: Thứ tư từ ngày 18 đến thứ ngày 20 tháng 12 năm 20 13 Tiết 17: Thường thức thuật: XEM TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM “PHÚ ... đem đất nặn, giấy màu - GV nhận xét, đánh giá học ********************************************** Tuần 22 : Thứ tư từ ngày đến thứ ngày tháng 12 năm 20 13 Tiết 22 : Vẽ theo mẫu: VẼ CÁI CỐC ( CÁI LY...
 • 30
 • 99
 • 0

Giáo án thuật lớp 2

Giáo án Mĩ thuật lớp 2
... Vẽ màu theo ý thích Cách xé dán: + Chọn giấy màu làm nền,… - HS nêu cách xé dán + Vẽ hình dáng vật Xé phận + Xếp hình cho phù hợp với dáng vật + Bôi keo mặt sau dán hình HĐ3: (17’)Hướng dẫn HS ... sát hình dáng, đặc điểm vật - Nghe nhắc lại + VTV, bút chì, tẩy, màu, đất nặn TUẦN 5: Bài 5: Tập nặn tạo dáng tự NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN HÌNH CON VẬT I Mục tiêu: - HS nhận biết hình dáng, đặc điểm ... Hình dáng chạy nhảy có thay đổi không? + Có thay đổi + Màu sắc ? + Màu + Kể thêm số vật mà em biết ? + Con trâu, chó, vịt H 2: (5’)Hướng dẫn cách nặn, vẽ, xé dán - Em định nặn (vẽ, xé dán) vật...
 • 8
 • 4,198
 • 65

Giáo án thuật lơp 2

Giáo án mĩ thuật lơp 2
... PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP - HUẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HẬU PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH P HUẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HẬU MÔN MĨ THUẬT - LỚP Năm học: 20 07 - 20 08 Họ tên: Lê Thị Tuyết Mai Giáo viên: Dạy thuật ... Bài 5: Tập nặn tạo dáng tự NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN HÌNH CON VẬT ( Xé dán) I- MỤC TIÊU: - HS nhận biết hình dáng, đặc điểm vật - HS biết cách nặn, xé dán vẽ vật - HS nặn vẽ, xé dán hình vật theo ý ... vở, bút chì, tẩy, màu,…/ Bài 29 : Tập nặn tạo dáng tự NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN CÁC CON VẬT I- MỤC TIÊU: - HS nhận biết hình dáng, đặc điểm vật - HS biết cách nặn, xé dán vẽ vật - HS yêu mến vật nuôi...
 • 72
 • 884
 • 13

Giáo án thuật Buổi 2 - Lớp 1

Giáo án mĩ thuật Buổi 2 - Lớp 1
... 4-5 màu Gv theo dõi nhóm * Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá Các nhóm tự trình bày nhận xét- xếp loại Giáo viên bổ sung - tuyên dương * Dặn dò - chuẩn bị sau Thứ ngày 22 tháng 11 năm 20 08 T 12 Buổi ... tối đa 4-5 màu GV theo dõi nhóm Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá Các nhóm tự trình bày nhận xét - xếp loại Giáo viên bổ sung - tuyên dương Thứ ngày 15 tháng 12 năm 20 08 T15 Buổi chiều:XÉ DÁN Vườn ... xét- tuyên dương Dặn dò – chuẩn bị sau: _ Thứ ngày 22 tháng 12 năm 20 08 Buổi chiều: Vẽ lọ hoa T .16 I MỤC TIÊU - HS thấy vẻ đẹp hình dáng số lọ hoa - Vẽ lọ hoa có hình dáng...
 • 19
 • 2,248
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: giáo án âm nhạc vnen lớp 2giáo án mĩ thuật vnengiao an mi thuat 1 buoi 2giáo án tự nhiên xã lớp 2 hkii có lồng ghép bàn tay nặn bôtgiao an mi thuat lop 2 vnengiáo án mĩ thuật lớp 2 có hìnhgiáo án mĩ thuật lớp 2 cktkngiáo án mĩ thuật lớp 2 mớigiáo án mĩ thuật lớp 2 cả nămgiáo án mĩ thuật lớp 2giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 1giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 14giáo án mĩ thuật lớp 2 trọn bộgiáo án mĩ thuật lớp 2 tuần 1giáo án mĩ thuật lớp 2 tuần 19Dân ca nghi lễ trong đời sống văn hóa của người Dao Tuyển ở Việt Nam (LA tiến sĩ)kỹ năng tự học chụp ảnhTLBG bi kich tinh than cua nha van hoĐề Thi Tiếng Nhật JTEST AD 106 (Đính Kèm Audio Đáp Án Script)giáo trình hóa phân tích tập 2Giải pháp phát triển du lịch Tiền Giang trong hội nhập kinh tế quốc tế (LA tiến sĩ)Đề tài nghiên cứu các loại hình doanh nghiệpBÀI báo cáo THỰC tập ngành mayFB THÍCH học CHUI 20 đề THI THPT QUỐC GIA mục TIÊU 5 6 điểmGiải pháp phát triển du lịch Tiền Giang trong hội nhập kinh tế quốc tếLy hôn trong các gia đình người Việt theo Công giáo (qua nghiên cứu giáo xứ Chợ Mới, Nha Trang, Khánh Hòa)Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình Minh (LV thạc sĩ)CẬP NHẬT DBR Phải làm được hết các vấn đề trên rồi chuyển lớp rừng gốc sang lớp rừng cập nhật (???r1.tab) và cập nhật theo hướng dẫn trong bộ tài liệu.BAI DU THI VAN DUNG KIEN THUC LIEN MON GIAI QUYET CAC TINH HUONG TIENBioorganic medicinal chemistry 9 (2001) 41±50SKKN Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường cho Học sinh lớp 10 thông qua bài “ Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh” – Vật lí 10 Nâng caocach ve bieu do dia lyhướng dẫn thực hiện chuan kien thuc ky nang các môn học ở lop 4hướng dẫn thực hiện chuan kien thuc ky nang các môn học ở tiểu học lop 236 de on luyen toan lop 3 (tap hai)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập