Mang truyen du lieu ĐHCN TPHCM

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬPMƠN: MẠNG & TRUYỀN DỮ LIỆU

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬPMƠN: MẠNG & TRUYỀN DỮ LIỆU
... điệp Kiểm soát việc truyền tin hai máy tính mạng máy tính Kiểm soát việc truyền liệu hai máy tính môi trường truyền 510: Giả sử trường length gói liệu UDP có giá trị 150 Dữ liệu thực có a b c ... thước Collision Domain 540: Modem dùng để a b c d Giao tiếp với mạng (A) Truyền liệu xa (B) Truyền liệu mạng LAN A B 541: Công nghệ mạng LAN sử dụng phổ biến a b c d Token Ring FDDI Ethernet ADSL ... nối đường truyền vật lý Tất nút mạng kết nối trực tiếp với Mỗi nút mạng kết nối với nút mạng lại 472: Khi sử dụng mạng máy tính ta thu lợi ích a b c d Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, sở liệu, máy...
 • 21
 • 190
 • 0

Báo cáo môn Mạng truyền dữ liệu CONGESTION COLTROL

Báo cáo môn Mạng truyền dữ liệu CONGESTION COLTROL
... niệm tắc nghẽn mạng   Khi có nhiều gói tin diện mạng (hoặc phần nó), hiệu hoạt động hệ thống bị giảm Tình trạng gọi “tắc nghẽn” Hình mô tả tượng tắc nghẽn mạng : Khái niệm tắc nghẽn mạng  Khi ... hoạt động hệ thống để khắc phục cố Nguyên tắc điều khiển tắc nghẽn mạng Điều khiển tắc nghẽn mạng dạng mạch ảo  Một có cảnh báo tắc nghẽn, hệ thống không thiết lập thêm mạch ảo đến cố qua Vì ... vòng qua khu vực bị vấn đề tắc nghẽn Nguyên tắc điều khiển tắc nghẽn mạng Điều khiển tắc nghẽn mạng dạng Datagram  Trong mạng dạng Datagram, router dễ dàng kiểm soát hiệu đường tài nguyên khác...
 • 9
 • 70
 • 0

Báo cáo môn Mạng truyền dữ liệu SWITCHING NETWORKS

Báo cáo môn Mạng truyền dữ liệu SWITCHING NETWORKS
... Contents Mạng chuyển mạch kênh Là mạng chuyển mạch Coded Strobing Photography: Có kênh truyền High riêng Periodic Videos Compressive Sensing of dành Speed cho hai trạm Kênh truyền dành riêng đường truyền ... Videos Contents truyền liệu Quá trình giai đoạn: Coded Strobing Photography: Tạo kết nối: tạo đường dành riêng cho trạm Compressive Sensing of High Speed Periodic Videos Truyền liệu: liệu số tương ... công cộng (Public Telephone Network) Tập hợp mạng quốc gia kết nối hình thành mạng quốc tế Được thiết kế hướng tới truyền liệu thoại Contentsphần mạng điện thoại công cộng Thành Thuê bao (Subscriber)...
 • 10
 • 65
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN MẠNG TRUYỀN DỮ LIỆU NÂNG CAO TÌM HIỂU CƠ CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐỊNH TUYẾN MULTICAST CHO GIAO THỨC PBM TRÊN MẠNG MANET

TIỂU LUẬN MÔN MẠNG TRUYỀN DỮ LIỆU NÂNG CAO TÌM HIỂU CƠ CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐỊNH TUYẾN MULTICAST CHO GIAO THỨC PBM TRÊN MẠNG MANET
... việc định tuyến đảm bảo an toàn cho liệu truyền mạng MANET vấn đề đáng quan tâm nghiên cứu Trong tiểu luận tập trung tìm hiểu dạng công định tuyến multicast khác chế đảm bảo an toàn giao thức PBM ... Thanh Tú Trang Mạng & Truyền liệu nâng cao vấn đề an ninh Tiểu luận trình bày dạng công định tuyến multicast khác chế đảm bảo an toàn giao thức PBM Trong tập trung tìm hiểu phương pháp nâng cao ... đó, mạng MANET có nhiều điểm yếu dễ vị công Vì việc định tuyến đảm bảo an toàn cho liệu truyền mạng MANET vấn đề quan tâm nghiên cứu, có ý nghĩa khoa học thực tiễn lớn Trong MANET, giao thức định...
 • 28
 • 338
 • 0

cân bằng tải tối ưu trong mạng truyền dữ liệu

cân bằng tải tối ưu trong mạng truyền dữ liệu
... pháp cân tải cân tải tối ưu cho toàn tải cân tải tối ưu cho tải riêng lẻ thông qua phân tích tham số Cấu trúc luận văn gồm phần sau: Mở đầu Chương 1: Trình bày cấu trúc mạng Chương 2: Trình bày cân ... Phương pháp thứ phương pháp cân tái tối ưu tống phương pháp thứ hai cân tải tối ưu riêng lẻ Phương pháp cân tải tối ưu tổng thể phương pháp mà hoạch định gói tin xác định cho tối thiểu hoá thời gian ... sánh phương pháp cân tải tổng thể phương pháp cân tải riêng lẻ mạng đơn kênh mạng hình thông qua phân tích tham số Phương pháp cân tải tối ưu riêng lẻ mô hình cho mạng đơn kênh mạng hình chương...
 • 99
 • 83
 • 0

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN DỮ LIỆUMẠNG

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN DỮ LIỆU VÀ MẠNG
... rộng Dựa vào mạch truyền dẫn công cộng  Công nghệ      Mạng chuyển mạch (circuit-switching) Mạng chuyển gói (packet-switching) Frame Relay ATM Mạng chuyển mạch Mạng chuyển gói  Mạng chuyển ... Mô hình truyền thông      Máy nguồn (Source) Thiết bị truyền (Transmitter) Hệ thống truyền (Transmission System) Thiết bị nhận (Receiver) Máy đích (Destination) Tác vụ truyền liệu    ... (circuit-switching)    Có đường truyền dành riêng xác lập trình trao đổi liệu Ví dụ mạng điện thoại công cộng Mạng chuyển gói (packet-switching)    Không dành riêng đường truyền dẫn Mỗi gói theo đường...
 • 16
 • 766
 • 9

nghiên cứu các giải thuật xếp lịch để tối ưu hóa việc truyền dữ liệu tong mạng OBS

nghiên cứu các giải thuật xếp lịch để tối ưu hóa việc truyền dữ liệu tong mạng OBS
... OBS  Chương 4: Các giải thuật xếp lịch mạng OBS  Chương 5:Mô kết Phương pháp nghiên cứu đồ án mô giải thuật xếp lịch liên kết đầu mạng OBS, so sánh kết giải thuật để từ tìm giải thuật tối ưu ... chương 48 Chương CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH TRONG MẠNG OBS 49 4.1 Giới thiệu chương 49 4.2 Các thông số sử dụng thuật toán xếp 49 4.3 Các giải thuật xếp lịch 50 4.3.1 ... Chương 4 :Các giải thuật xếp lịch mạng OBS Chương CÁC GIẢI THUẬT XẾP LỊCH TRONG MẠNG OBS 4.1 Giới thiệu chương Khi burst tới node, cần cấp cho kênh bước sóng ngõ ra, tất node hệ thống mạng phải...
 • 89
 • 222
 • 0

thông báo Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệumạng máy tính năm học 2008-2009

thông báo Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính năm học 2008-2009
... trị mạng máy tính, kỹ lập trình mạng phát triển dịch vụ mạng, sử dụng thành thạo thiết bị mạng phần mềm mạng thông dụng - Về lực: Sau tốt nghiệp, thạc chuyên ngành Truyền liệu Mạng máy tính ... cách mạng máy tính truyền liệu; có lực nghiên cứu giải pháp mạng truyền liệu (kiến trúc mạng, giao thức mạng, an ninh mạng) , có lực thiết kế, cài đặt quản trị mạng máy tính - Về nghiên cứu: Học ... nhóm làm việc quan, doanh nghiệp, tổ chức trị-xã hội… Chuẩn chất lượng nghề nghiệp - Bậc đào tạo: Thạc - Tên văn bằng: + Tên tiếng Việt: Thạc Công nghệ Thông tin + Tên tiếng Anh: Master...
 • 7
 • 271
 • 0

Thông báo Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành truyền dữ liệumạng máy tính

Thông báo Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành truyền dữ liệu và mạng máy tính
... trị mạng máy tính, kỹ lập trình mạng phát triển dịch vụ mạng, sử dụng thành thạo thiết bị mạng phần mềm mạng thông dụng - Về lực: Sau tốt nghiệp, thạc chuyên ngành Truyền liệu Mạng máy tính ... biết cách mạng máy tính truyền liệu; có lực nghiên cứu giải pháp mạng truyền liệu (kiến trúc mạng, giao thức mạng, an ninh mạng) , có lực thiết kế, cài đặt quản trị mạng máy tính - Về nghiên cứu: ... nghiệp - Bậc đào tạo: Thạc - Tên văn bằng: Tên tiếng Việt: Thạc Truyền liệu Mạng máy tính Tên tiếng Anh: Master in Data Communications and Computer Networks Khung chương trình đào tạo, giảng...
 • 9
 • 253
 • 0

Tăng khả năng thành công truyền dữ liệu trong mạng không dây bằng phương pháp mã hóa dữ liệu

Tăng khả năng thành công truyền dữ liệu trong mạng không dây bằng phương pháp mã hóa dữ liệu
... cp hoc da vo v trớ Trong chn ng ngang hng, tt c cỏc nỳt thng cú vai trũ hoc chc nng nh nh: cm nhn, truyn, Chỳng s thc hin vic cm nhn thụng tin cn thit v truyn s liu v nỳt gc Trong chn ng phõn ... khung T truyn i o Trong ú P c chn di hn F mt bit, v c hai bit cao nht v thp nht phi l Ngoi ngi ta cũn cú th s dng phng phỏp a thc biu din phng phỏp kim tra phn d tun hũan Trong phng phỏp ny ... nờn phi t ng sa li thỡ khụng tn nng lng Trong cỏc li cú li n bớt, a bit, o bớt nhiờn truyn khụng dõy thỡ a bit v o bit xut hin ớt, ch xut hin n bit l nhiu Trong ni dung nghiờn cu ca chng ny ta...
 • 46
 • 303
 • 0

Truyền dữ liệu qua Modem trên mạng thông tin

Truyền dữ liệu qua Modem trên mạng thông tin
... 232C MODEM1 MODEM2 Hỡnh 3.3 T chc chng trỡnh truyn s liu qua MODEM Khi chng trỡnh thu v phỏt tin qua Modem chy, mt ca s giao din c m (hỡnh 3.4) Cỏc Menu chc nng c bn c th hin trờn dng c: connecting, ... QAM Chng II 24 THIT B MODEM 2.1 Nguyờn tc lm vic ca thit b Modem Modem l thit b truyn tin quan trng Nh nú m cỏc thụng tin mỏy tớnh c truyn dn i xa, ho nhp vo mng truyn tin truyn thng, to thnh ... khin Modem Chng ny trỡnh by thut toỏn v chng trỡnh thu, phỏt thụng tin qua Modem CHNG I H THNG THễNG TIN TRUYN S LIU 1.1 T chc ca h thng thụng tin truyn s liu 1.1.1 Khỏi quỏt v h thng truyn tin...
 • 74
 • 499
 • 7

Mạng và hệ thống truyền dữ liệu

Mạng và hệ thống truyền dữ liệu
... Truyền thông đơn hớng Truyền thông bán hai chiều Truyền thông hai chiều Phơng pháp truyền tin Truyền song song Truyền nối tiếp Bộ dồn tín hiệu Bộ dồn kênh tần số Dồn kênh thời gian Dồn kênh thống ... Các qui chuẩn truyền thông Truyền nối tiếp đồng Qui phạm truỳen nối tiếp đồng Qui phạm truyên nhị phân đồng Qui phạm HDLC Mạng nội LAN Cấu hình mạng LAN Qui phạm mạng LAN Cấu trúc mạng tiêu chuẩn...
 • 14
 • 166
 • 0

NGHIÊN cứu MẠNG cảm BIẾN KHÔNG dây – WSN và NHỮNG đặc điểm sửa lỗi TRUYỀN dữ LIỆU

NGHIÊN cứu MẠNG cảm BIẾN KHÔNG dây – WSN và NHỮNG đặc điểm sửa lỗi TRUYỀN dữ LIỆU
... Anh Tuấn - CT1101 WSN Đặc điểm sửa lỗi truyền liệu - - CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 1.1 Cái nhìn ban đầu WSN Hiện nay, công nghệ vi mạch, truyền thông không dây điện tử kĩ thuật ... chuẩn SV- Hồ Anh Tuấn - CT1101 WSN Đặc điểm sửa lỗi truyền liệu - - 1.2.1 Phần cứng nút cảm biến không dây Mô-đun không dây: (hay gọi motes) Motes thành phần nút cảm biến Có khả thu phát vô tuyến ... cứng WSN gây lỗi liệu truyền Do phƣơng án kiểm soát lỗi mạng WSN vô quan trọng đƣợc trình bầy chƣơng đồ án SV- Hồ Anh Tuấn - CT1101 WSN Đặc điểm sửa lỗi truyền liệu - 26 - CHƢƠNG 2: KIỂM SOÁT LỖI...
 • 58
 • 280
 • 1

GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU

GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU
... thuộc vào khoảng cách địa lý tài nguyên người sử dụng - Tăng độ tin cậy hệ thống: có khả thay xảy cố máy tính 1.2.2 Các yếu tố mạng máy tính Mạng máy tính định nghĩa: mạng máy tính tập hợp máy tính ... hiệu đường truyền 1.2.2.2 Kiến trúc mạng máy tính Kiến trúc mạng máy tính (network architecture) thể cách nối máy tính với tập hợp quy tắc, quy ước mà tất thực thể tham gia truyền thông mạng phải ... Giáo trình Mạng máy tính Các dịch vụ có nhiều loại, từ dịch vụ tệp (cho phép sử dụng tệp máy chủ) , dịch vụ in (do máy chủ điều khiển máy in chung mạng) tới dịch vụ thư tín, WEB, DNS Trong mạng...
 • 118
 • 1,055
 • 3

Áp dụng một số kỹ thuật nén ảnh cho truyền dữ liệu ảnh động qua mạng

Áp dụng một số kỹ thuật nén ảnh cho truyền dữ liệu ảnh động qua mạng
... ỨNG DỤNG TRUYỀN ẢNH QUA MẠNG SỬ DỤNG THUẬT TOÁN NÉN ẢNH CHUYỂN ĐỘNG 3.1TỔNG QUAN Ứng dụng truyền hình ảnh qua mạng có sử dụng thuật toán nén ảnh chuyển động chia thành ứng dụng nhỏ sau: Ứng dụng ... phương pháp nén ảnh cho thấy:  Tỉ số nén cao: Điểm bật mà thuật toán nén giải nén kỹ thuật Fractal cung cấp tỉ số nén cực cao với chất lượng ảnh nén không thay đổi  Tốc độ giải nén ảnh nhanh: Thuật ... tới người xem Tất điều dựa sở truyền liệu ảnh động Một yếu tố quan trọng truyền hình ảnh chuyển động động vấn đề đường truyền Nguyên truyền hình ảnh động, phải truyền liên tục hết khung hình...
 • 20
 • 335
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu ứng dụng STATCOM để cải thiện ổn định quá độ hệ thống điệnĐiều khiển robot hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán điều khiển trượtNghiên cứu tua bin gió cỡ nhỏ kết hợp tấm solar cho hộ gia đìnhKhai thác điểm học tập để dự đoán kết quả thi trung học phổ thông quốc gia cho học sinh trung họcTái cơ cấu tổ chức công ty TNHH SX TM cơ khí hồng kýThực hiện các chức năng ngôn ngữ tiếng Anh để dạy tiếng Anh cơ bản trong hệ thống Đại học Thái NguyênNghiên cứu và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan nhà nước sử dụng vốn ngân sách thành phố trên địa bàn thành phố hồ chí minhNhận dạng các yếu tố rủi ro trong việc thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới huyện krông pắc, tỉnh đăk lăkNghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng dân dụng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh long anBản sắc dân tộc Nga trong truyện ngắn A.ChekhovĐảng bộ huyện Yên Mô (Ninh Bình) thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 2001 đến năm 2015Dầu mỏ trong quan hệ Nga – EU từ năm 2000 đến nayNâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tàu biển tại Nha Trang, Khánh HòaTiểu thuyết Garganchuya (Rabơle) từ góc nhìn thi pháp thể loạiBài 3 tối ưu onpage những kỹ thuật nâng caoBài 4 1 những kỹ thuật SEO copywritingKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ cho thuê văn phòng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lựcTiểu luận đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoátiểu luận học tập tư tưởng đạo đức hồ chí minhtieu luan khoa hoc cong nghe huy
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập