Một số phương pháp thiết kế logic cho cơ sở dữ liệu quan hệ

Một số phương pháp thiết kế logic cho sở dữ liệu quan hệ (LV01411)

Một số phương pháp thiết kế logic cho cơ sở dữ liệu quan hệ (LV01411)
... 19 1.2.4 Chiến lược thiết kế logic sở liệu quan hệ 22 Chương : MỘT SỐ MÔ HÌNH THIẾT KẾ LOGIC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 28 2.1 Mô hình thiết kế logic sở liệu dựa phương pháp “từ điển/chuẩn ... cho phù hợp điều quan trọng Trong trình thiết kế có nhiều phương pháp thiết kế sở liệu Và với đề tài luận văn thạc sĩ là“ Một số phương pháp thiết kế logic cho sở liệu quan hệ Dựa vào kiến thức ... tổng hợp số mô hình thiết kế sở liệu logic, từ vận dụng công nghệ thích hợp để thiết kế cho hệ thống thông tin quản lý điểm Mục đích nghiên cứu Tổng hợp phương pháp thiết kế sở liệu quan hệ logic...
 • 84
 • 180
 • 0

Một số phương pháp thiết kế logic cho sở dữ liệu quan hệ

Một số phương pháp thiết kế logic cho cơ sở dữ liệu quan hệ
... n gin v d hiu Mụ hỡnh d liu quan h l mụ hỡnh d liu m ct lừi ca nú l c s d liu quan h Mt c s d liu quan h l mt ca mt hoc nhiu quan h, ú mi mt quan h l mt bng Mụ hỡnh quan h s dng mt cỏc bng biu ... cỏc Y d chng t quan h l 2NF nhng khụng l 3NF v cú quan h l 3NF nhng khụng l BCNF Núi cỏch khỏc l lp cỏc quan h BCNF l lp thc s ca lp cỏc quan h 3NF v lp cỏc quan h 3NF v lp cỏc quan h 3NF ny li ... liu quan h thụng dng nht u cú th s dng ngụn ng SQL (Structured Query Language) 1.2 1.2.1 Ph thuc hm v thit k logic c s d liu quan h Khỏi nim v ph thuc hm Khỏi nim v ph thuc hm mt quan h l rt quan...
 • 63
 • 195
 • 0

Một số phương pháp thiết kế thuật toán bản trong tính toán song song và ứng dụng

Một số phương pháp thiết kế thuật toán cơ bản trong tính toán song song và ứng dụng
... HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ MINH NGUYỆT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành : sở toán cho tin học Mã số : 60 46 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... tính toán phù hợp với toán toán loại xử lý hiệu kiến trúc song song cho trước 12 1.3.3 Các cách tiếp cận thiết kế thuật toán song song Có ba phương pháp tiếp cận để thiết kế thuật toán song song: ... - Song song hoá thuật toán tuần tự, biến đổi cấu trúc để tận dụng khả song song tự nhiên tất thành phần hệ thống xử lý - Thiết kế thuật toán song song sở thuật toán song song có - Thiết kế thuật...
 • 61
 • 244
 • 0

MỘT số PHƯƠNG PHÁP THIẾT kế THUẬT TOÁN bản TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG và ỨNG DỤNG

MỘT số PHƯƠNG PHÁP THIẾT kế THUẬT TOÁN cơ bản TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG và ỨNG DỤNG
... Ngô Thị Minh Nguyệt MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Bảo đảm toán học cho máy tính hệ thống tính toán số: 62 46 01 10 LUẬN ... tính toán phù hợp với toán toán loại xử lý hiệu kiến trúc song song cho trước 26 1.3.3 Các cách tiếp cận thiết kế thuật toán song song Có ba phương pháp tiếp cận để thiết kế thuật toán song song: ... - Song song hoá thuật toán tuần tự, biến đổi cấu trúc để tận dụng khả song song tự nhiên tất thành phần hệ thống xử lý - Thiết kế thuật toán song song sở thuật toán song song có - Thiết kế thuật...
 • 65
 • 82
 • 0

MỘT số PHƯƠNG PHÁP THIẾT kế THUẬT TOÁN bản TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG và ỨNG DỤNG

MỘT số PHƯƠNG PHÁP THIẾT kế THUẬT TOÁN cơ bản TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG và ỨNG DỤNG
... Ngô Thị Minh Nguyệt MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Bảo đảm toán học cho máy tính hệ thống tính toán số: 62 46 01 10 LUẬN ... đánh giá thuật toán song song 19 1.3.1 Định nghĩa thuật toán song song 19 1.3.2 Các nguyên lý thiết kế thuật toán song song 20 1.3.3 Các cách tiếp cận thiết kế thuật toán song song ... tính toán phù hợp với toán toán loại xử lý hiệu kiến trúc song song cho trước 20 1.3.3 Các cách tiếp cận thiết kế thuật toán song song Có ba phương pháp tiếp cận để thiết kế thuật toán song song:...
 • 60
 • 143
 • 0

MỘT số PHƯƠNG PHÁP THIẾT kế THUẬT TOÁN bản TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG và ỨNG DỤNG

MỘT số PHƯƠNG PHÁP THIẾT kế THUẬT TOÁN cơ bản TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG và ỨNG DỤNG
... HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ MINH NGUYỆT MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP THIẾT KẾ THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành : sở toán cho tin học Mã số : 60 46 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... nghiên cứu thuật toán xếp bản, đặc biệt thuật toán song song toán xếp cần thiết Trong phạm vi luận văn trình bày ba phần chính, Chƣơng trình bày tổng quan xử lý song song, thuật toán song song giới ... lập trình song song với MPI , Chƣơng trình bày phương pháp thiết kế thuật toán tìm dãy chung dài tính toán song song; Chƣơng trình bày số kết thực nghiệm liệu cho chương trình song song tìm dãy...
 • 15
 • 46
 • 0

PHƯƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

PHƯƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
... việc làm Mô hình E-R, sở liệu cài đặt hệ thống lần lƣợt đƣợc trình bày chƣơng 1 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 1.1 TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 1.1.1 Các khái ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Đặng Hữu Dũng PHƯƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Các hệ thống thông tin Cán hướng dẫn: ... đồ CSDL quan hệ Trong khoá luận chọn nghiên cứu phát triển sở liệu theo phƣơng pháp thực tiễn Khoá luận bao gồm chƣơng: Chƣơng 1: Tìm hiểu phƣơng pháp thực tiễn xây dựng sở liệu quan hệ Trong...
 • 64
 • 484
 • 0

LUẬN VĂN: PHƯƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ ppt

LUẬN VĂN: PHƯƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ ppt
... việc làm Mô hình E-R, sở liệu cài đặt hệ thống lần lƣợt đƣợc trình bày chƣơng 1 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 1.1 TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 1.1.1 Các khái ... đồ CSDL quan hệ Trong khoá luận chọn nghiên cứu phát triển sở liệu theo phƣơng pháp thực tiễn Khoá luận bao gồm chƣơng: Chƣơng 1: Tìm hiểu phƣơng pháp thực tiễn xây dựng sở liệu quan hệ Trong ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Đặng Hữu Dũng PHƯƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Các hệ thống thông tin Cán hướng dẫn:...
 • 64
 • 175
 • 1

Phương pháp thiết kế Agile cho ứng dụng mobile

Phương pháp thiết kế Agile cho ứng dụng mobile
... members of the Mobile Apps (Mobile Apps, 2010) and Techmeetup (Techmeetup, 2010) groups The questionnaire comprises three sections: agile methods for mobile applications, Mobile- D, and mobile development ... section provides a short overview of agile methods, focusing on their suitability for mobile application development 1.2 Agile development for mobile applications Agile methods represent a relatively ... 1.1 Mobile application development 1.2 Agile development for mobile applications 1.3 Mobile- D overview 1.4 Improvement approaches Improvements to Mobile- D...
 • 68
 • 226
 • 0

THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
... tỏch cỏc lc Mc dự l nhng tớnh cht quan trng ca phộp tỏch lc quan h nhng mt phộp tỏch cú th tho tớnh cht ny nhng li khụng tho tớnh cht Chng hn, phộp tỏch lc quan h ABCD, {AB, CD} thnh hai lc ... phi ri H Cm H- HSP HN Phộp tỏch cỏc lc quan h Khi ú, vic thay th lc R = U, F bng cỏc lc R1 = U1, F1, R2 = U2, F2,, Rk = Uk, Fk c gi l mt phộp tỏch lc quan h ó cho U, F ký hiu l = (R1, R2,, ... Phộp tỏch cỏc lc quan h Ta s dng mt s ký hiu sau: Du hoa th (*) ký hiu phộp kt ni t nhiờn trờn giao ca hai thuc tớnh = (R1, R2,, Rk) hay = (U1, U2,, Uk) l phộp tỏch lc quan h trờn U thnh...
 • 34
 • 1,597
 • 11

Các thuật toán thiết kế lược đồ sở dữ liệu quan hệ

Các thuật toán thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ
... hai lược đồ quan hệ (Q − Y ) (X ∪ Y )} Phụ thuộc hàm Bài giảng sở liệu - Nguyễn Hải Châu Khái niệm Mô hình ER Mô hình quan hệ Thiết kế CSDL Tách quan hệ Thuật toán 5.1 Nối không mát Tổng hợp quan ... quan hệ Dạng chuẩn 52 / 54 Thuật toán tách quan hệ không mát thành quan hệ 4NF Thuật toán 5.5: Tách quan hệ thành quan hệ 4NF với tính chất nối không mát Input: Một quan hệ vũ trụ R tập phụ thuộc ... thêm lược đồ quan hệ D chứa thuộc tính tạo nên khóa R Bài giảng sở liệu - Nguyễn Hải Châu Tài liệu tham khảo Mở đầu Khái niệm Mô hình ER Mô hình quan hệ Phụ thuộc hàm Thiết kế CSDL Tách quan hệ Thuật...
 • 12
 • 1,208
 • 12

Thiết kế sở dữ liệu - Mô hình sở dữ liệu quan hệ

Thiết kế cơ sở dữ liệu - Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
... (End-user) • Giao diện sử dụng để truy xuất Các hình CSDL (p.4) Các Hình CSDL • • • • • hình phân cấp hình mạng hình quan hệ hình đối tượng …  Các hình CSDL khác có Hệ Quản ... CSDL sở liệu FOX Foxpro CSDL sở liệu FOX Foxpro Sở Dữ Liệu Quan Hệ (p.18) Các Phép Toán : Phép toán quan hệ • Phép chiếu (Projection) _ Cho lược đồ quan hệ Q(A1,A2,…An) với quan hệ thể ... c Sở Dữ Liệu Quan Hệ (p.31) Phép chia – Ví dụ (t.t) Đáp số kết phép chia quan hệ DANGKY_HOCPHAN cho quan hệ HOCPHAN.MAHP DANGKY_HOCPHAN ÷ HOCPHAN.MAHP MaSV SV01 SV03 Sở Dữ Liệu Quan Hệ...
 • 36
 • 524
 • 2

Thiết kế sở dữ liệu quan hệ (tài liệu hướng dẫn)

Thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ (tài liệu hướng dẫn)
... quan hệ Hệ Quản trị CSDL quan hệ Điểm khác mô hình quan hệ mô hình liệu đề cập trước dẫn rõ ràng quan hệ cha – mô hình phân cấp bị bác bỏ mô hình quan hệ Tuy nhiên, quan hệ tồn mô hình quan hệ ... phối hợp 42 Đại số quan hệ Mô hình quan hệ dựa nguyên lý đại số quan hệ Đại số quan hệ tập hợp toán tử thực quan hệ Mỗi toán tử sử dụng hai quan hệ làm input (đầu vào) để tạo quan hệ mới, gọi output ... viên Hệ quản trị CSDL quan hệ Hệ quản trị CSDL liệu hiển thị cho người sử dụng xếp chặt chẽ bảng số liệu, thao tác liệu thực bảng Cấu trúc liệu quan hệ Nguyên tắc tổ chức CSDL quan hệ bảng, hệ...
 • 194
 • 505
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu dân sốthiết kế cơ sở dữ liệu quan hệlý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệthiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ relational database designingiv phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ các thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệcác thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và các dạng chuẩn cao hơncác thuật toán thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệxây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệcơ sở dữ liệu một chiều và cơ sở dữ liệu quan hệchèn một mẩu tin trong cơ sở dữ liệu quan hệcơ sở dữ liệu quan hệcác bước tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệtạo lập cơ sở dữ liệu quan hệđặc trưng của cơ sở dữ liệu quan hệcác phép toán trên cơ sở dữ liệu quan hệCảm thức văn hóa Việt trong tùy bút Đỗ Chu (LV thạc sĩ)Nâng cao sự hài lòng của người học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ quốc phòng (LV thạc sĩ)Tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 10 fullĐề kiểm tra 1 tiết hình học 10Ôn tập hình học lớp 10 chương 1Nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng cấu trúc nano xốp ZnO tien si (LV thạc sĩ)Bài tập trắc nghiệm Toán 8 chương 3ĐỀ kiem tra co hoc co so 1Tài liệu về Ranger 2011Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết địnhPhiếu đăng ký đề tài Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcQuyết định ban hành quy định kiểm tra đánh giá công nhận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục5 bước đánh giá rủi ro nơi làm việcTài liệu ôn thi Tiếng Anh A2 chuẩn Châu ÂuHỗ trợ tiếng Việt cho TEXBài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 10 theo chương trình mới p01101_Lecture 7 CS 1813 – Discrete MathematicsTập hợp bài tập cả năm tiếng anh 9 p02Biên bản tiết lao động Khoa sư phạm trường Đại học Cần ThơChuyên đề điểm và đường thẳng cố định của đồ thị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập