Bảo vệ sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân

Bảo vệ sự toàn vẹn của sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân

Bảo vệ sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân
... nghiên cứu trình bày kỹ thuật thủy vân mà không làm thay đổi liệu sở liệu quan hệ việc phát liệu giả mạo 25 CHƢƠNG 2: KỸ THUẬT THỦY VÂN BẢO VỆ SỰ TOÀN VẸN CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI CƠ CHẾ XÁC THỰC CÔNG ... trung nghiên cứu kỹ thuật thủy vân đƣợc ứng dụng sở liệu quan hệ để phát liệu giả mạo bảo vệ toàn vẹn sở liệu Kỹ thuật kỹ thuật thủy vân với chế xác thực công khai 2.2 Kỹ thuật thủy vân với chế xác ... quan hệ Lớp thứ hai lƣợc đồ thủy vân dùng để bảo vệ toàn vẹn cho sở liệu quan hệ Từ thực tế trên, em chọn đề tài nghiên cứu thuộc lớp thứ hai: Bảo vệ toàn vẹn sở liệu quan hệ kỹ thuật thủy vân ...
 • 58
 • 179
 • 1

Bảo vệ sự toàn vẹn của sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân

Bảo vệ sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân
... Tng quan v k thut thy võn cho c s d liu quan h Chng 2: K thut thy võn bo v s ton ca c s d liu vi c ch xỏc thc cụng khai Chng 3: Ci t v th nghim CHNG 1: TNG QUAN V K THUT THY VN CHO C S D LIU QUAN ... liu quan h T thc t trờn, em chn ti nghiờn cu thuc lp th hai: Bo v s ton ca c s d liu quan h bng k thut thy võn Mc ớch nghiờn cu - Nghiờn cu k thut thy võn bo v s ton cho cỏc c s d liu quan ... ó qua mt c cc tỡnh bỏo trung ng M CIA v cỏc c quan an ninh quc t Chc chn sau v vic ny, vic nghiờn cu cỏc liờn quan n giu thụng tin ong nh s rt c quan tõm I.I.3.2 Giu tin õm (audio) Giu thụng...
 • 56
 • 112
 • 1

xác thực sự toàn vẹn của sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân số dựa vào hệ mật mã khóa công khai

xác thực sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân số dựa vào hệ mật mã khóa công khai
... thực toàn vẹn sở liệu quan hệ kỹ thuật thủy vân dựa vào hệ mật khóa công khai Trình bày chi tiết kỹ thuật thủy vân số Đó kỹ thuật thủy vân số với chế xác thực công khai Kỹ thuật bao gồm hai giai ... chế xác thực công khai, nội dung phần trình bày chi tiết kỹ thuật 2.2 Kỹ thuật thủy vân số với chế xác thực công khai Kỹ thuật thủy vân số với chế xác thực công khai kỹ thuật kết hợp thủy vân số ... đổi liệu sở liệu quan hệ việc phát liệu giả mạo Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 32 CHƢƠNG II XÁC THỰC SỰ TOÀN VẸN CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ BẰNG KĨ THUẬT THỦY VÂN DỰA VÀO HỆ...
 • 71
 • 205
 • 2

Xác thực sự toàn vẹn của sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân số dựa vào hệ mật mã khóa công khai

Xác thực sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu quan hệ bằng kỹ thuật thủy vân số dựa vào hệ mật mã khóa công khai
... thủy vân Chương II Xác thực toàn vẹn sở liệu quan hệ kỹ thuật thủy vân dựa vào hệ mật khóa công khai Trình bày chi tiết kỹ thuật thủy vân số Đó kỹ thuật thủy vân số với chế xác thực công khai ... hệ việc phát liệu giả mạo 32 CHƯƠNG II XÁC THỰC SỰ TOÀN VẸN CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ BẰNG KĨ THUẬT THỦY VÂN DỰA VÀO HỆ MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI 2.1 Giới thiệu Khi có sở liệu công khai sử dụng ... trình bày chi tiết kỹ thuật 2.2 Kỹ thuật thủy vân số với chế xác thực công khai Kỹ thuật thủy vân số với chế xác thực công khai kỹ thuật kết hợp thủy vân số với chế xác thực công khai đề xuất tác...
 • 71
 • 134
 • 0

báo cáo đối tượng tối đại và ngữ nghĩa của sở dữ liệu quan hệ phổ quát

báo cáo đối tượng tối đại và ngữ nghĩa của cơ sở dữ liệu quan hệ phổ quát
... dụng đối tượng tối đại  Không cần xây dựng lược đồ phổ quát biến  Quan hệ xây dựng từ đối tượng tối đại có rỗng  Vấn đề: Làm để có tập đối tượng tối đại? Giải thuật tìm đối tượng tối đại Gọi ... chứa đối tượng tối đại MAXOBJ Mỗi đối tượng tối đại MO MAXOBJ = Ø; MO = Ø; For đối tượng P quan hệ Qi Begin MO = {P}; S = P; Repeat Lấy đối tượng T chưa có MO If LOSSLESS(T, S) then Thêm đối tượng ... quan hệ phổ quát Đầu vào: Tập đối tượng tối đại Mi (i = 1,…, n) biểu thức câu truy vấn, lược đồ sở liệu Qi Đầu ra: Biểu thức kết nối tối tiểu cho câu truy vấn Giải thuật Bước 1: Tìm tập đối tượng...
 • 46
 • 197
 • 1

Nghiên cứu về chuyển đổi lược đồ sở dữ liệu quan hệ sang sở dữ liệu NOSQL

Nghiên cứu về chuyển đổi lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ sang cơ sở dữ liệu NOSQL
... nghệ thông tin MSHV: 1341860005 I-Tên đề tài: NGHIÊN CỨU VỀ CHUYỂN ĐỔI LƢỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ SANG CƠ SỞ DỮ LIỆU NOSQL II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu sở liệu NoSQL: tìm hiểu điều liệu ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM - NGUYỄN VĂN HÕA NGHIÊN CỨU VỀ CHUYỂN ĐỔI LƢỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ SANG CƠ SỞ DỮ LIỆU NOSQL LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã ngành: ... hiểu liệu NoSQL, cách chuyển đổi lược đồ RDBMs sang lược đồ NoSQL Cụ thể đề tài này, em tìm hiểu nghiên cứu chuyển đổi với hệ quản trị liệu MongoDB, hệ quản trị sử dụng liệu NoSQL phổ biến Để chuyển...
 • 89
 • 175
 • 2

Bài tập Thực hành xây dựng sở dữ liệu quan hệ bằng Access potx

Bài tập Thực hành xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ bằng Access potx
... Unregistered hành xây dựng sở liệu quan hệ Merge Hồng Phương – Thực Version - http://www.simpopdf.com Access BÀI TẬP GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS 1.1 Access gì? Microsoft Access Hệ quản trị sở liệu (HQTCSDL) ... Unregistered hành xây dựng sở liệu quan hệ Merge Hồng Phương – Thực Version - http://www.simpopdf.com Access Hình 3.1: Mối quan hệ một-nhiều hai bảng Cruise Station 3.2 Bài tập 3.2.1 Tạo quan hệ bảng ... liệu quan hệ Merge Hồng Phương – Thực Version - http://www.simpopdf.com Access 1.1.2 Bên tệp sở liệu Access có gì? Mặc dù thân thuật ngữ sở liệu chứa đựng hàm ý tập hợp bảng liệu quan hệ...
 • 56
 • 1,123
 • 6

Thực hành xây dựng sở dữ liệu quan hệ bằng Access - Bài 7 ppt

Thực hành xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ bằng Access - Bài 7 ppt
... Button minh họa hình 7. 6 - 49 - Tài liệu giảng dạy – Khoa Môi trường, Trường đại học khoa học tự nhiên Nguyễn Hồng Phương – Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access Hình 7. 6: Change scroll bars ... biểu mẫu) - 45 - Tài liệu giảng dạy – Khoa Môi trường, Trường đại học khoa học tự nhiên Nguyễn Hồng Phương – Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access  Để chia phần đầu đề biểu mẫu thành hai ... kéo hình chữ nhật bao - 44 - Tài liệu giảng dạy – Khoa Môi trường, Trường đại học khoa học tự nhiên Nguyễn Hồng Phương – Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access xung quanh đối tượng mà bạn...
 • 8
 • 196
 • 0

Thực hành xây dựng sở dữ liệu quan hệ bằng Access - Bài 6 pps

Thực hành xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ bằng Access - Bài 6 pps
... kết gán minh họa Hình 6. 6 - 39 - Tài liệu giảng dạy – Khoa Môi trường, Trường đại học khoa học tự nhiên Nguyễn Hồng Phương – Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access Hình 6. 6: Tạo hộp văn không ... khoa học tự nhiên Nguyễn Hồng Phương – Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access Hình 6. 9: Cùng tập liệu hiển thị biểu mẫu dạng cột, bảng trang liệu - 43 - Tài liệu giảng dạy – Khoa Môi trường, Trường ... Nguyễn Hồng Phương – Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access Hình 6. 1: Tạo biểu mẫu để hiển thị liệu từ bảng Cruise - 35 - Tài liệu giảng dạy – Khoa Môi trường, Trường đại...
 • 10
 • 167
 • 0

Thực hành xây dựng sở dữ liệu quan hệ bằng Access - Bài 5 pdf

Thực hành xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ bằng Access - Bài 5 pdf
... 5. 2: Cùng tra vấn dạng QBE - 32 - Tài liệu giảng dạy – Khoa Môi trường, Trường đại học khoa học tự nhiên Nguyễn Hồng Phương – Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access 5. 2.2 Các mệnh đề phức hợp ... Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access  Chọn View > Query Design để hiển thị tra vấn dạng QBE, minh họa Hình 5. 2  Lưu tra vấn tên gọi VesselSQL Query Hình 5. 1: Mở tra vấn dạng SQL Hình 5. 2: ... ((Station.DEPTH)>1000)); 5. 3 Thảo luận Mặc dù văn phạm ngôn ngữ SQL không khó, việc viết tra vấn dài ngôn ngữ SQL dễ gây buồn tẻ mắc lỗi Vì vậy, bạn nên sử dụng ngôn ngữ QBE làm việc với Access - 33 - Tài liệu giảng...
 • 3
 • 220
 • 0

Thực hành xây dựng sở dữ liệu quan hệ bằng Access - Bài 4 pps

Thực hành xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ bằng Access - Bài 4 pps
... định, bạn sử dụng toán tử quan hệ khác - 25 - Tài liệu giảng dạy – Khoa Môi trường, Trường đại học khoa học tự nhiên Nguyễn Hồng Phương – Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access Bước Hiển thị kết ... Nguyễn Hồng Phương – Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access  Hàng Table (Bảng) chứa tên bảng có trường đưa vào tra vấn Hình 4. 1: Tạo tra vấn - 23 - Tài liệu giảng dạy – Khoa Môi trường, ... vấn phải có dạng sau: - 29 - Tài liệu giảng dạy – Khoa Môi trường, Trường đại học khoa học tự nhiên Nguyễn Hồng Phương – Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access Hình 4. 11: Kết đếm số ghi Trường...
 • 10
 • 173
 • 0

Thực hành xây dựng sở dữ liệu quan hệ bằng Access - Bài 3 pps

Thực hành xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ bằng Access - Bài 3 pps
... Nguyễn Hồng Phương – Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access Hình 3. 1: Mối quan hệ một-nhiều hai bảng Cruise Station 3. 2 Bài tập 3. 2.1 Tạo quan hệ bảng  Mở cửa sổ database sở liệu Cruise  Chọn ... Phương – Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access  Các ký hiệu "1" " 8" biến chứng tỏ tính toàn vẹn tham chiếu hiệu lực 3. 3 Thảo luận 3. 3.1 Các mối quan hệ Một-một Ba loại mối quan hệ áp dụng ... đồ Thực thể -Quan hệ Mặc dù phương pháp cho phép mô tả mối quan hệ Nhiều-nhiều, mối quan hệ không áp dụng việc thiết kế sở liệu quan hệ Thông thường, mối quan hệ Nhiều-nhiều thường phân nhỏ thành...
 • 6
 • 177
 • 0

Thực hành xây dựng sở dữ liệu quan hệ bằng Access - Bài 2 doc

Thực hành xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ bằng Access - Bài 2 doc
... Phương – Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access 2. 2 .2. 2 Các loại liệu Tính chất data type (loại liệu) trường báo cho Access biết cách xử lý liệu chứa trường Chẳng hạn, loại liệu date/ time, Access ... bảng minh họa Hình 2. 2 Hình 2. 2: Tạo bảng -8 - Tài liệu giảng dạy – Khoa Môi trường, Trường đại học khoa học tự nhiên Nguyễn Hồng Phương – Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access   Chọn phím ... Phương – Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access Hình 2. 6: Sử dụng thuật đồ Input Mask Wizard để tạo mặt nạ nhập liệu 2. 1.6 Nhập liệu từ ứng dụng khác Access cho phép dễ dàng nhập liệu từ ứng...
 • 10
 • 220
 • 0

Thực hành xây dựng sở dữ liệu quan hệ bằng access bài 1

Thực hành xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ bằng access  bài 1
... Hồng Phương – Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access 1. 1.2 Bên tệp sở liệu Access có gì? Mặc dù thân thuật ngữ sở liệu chứa đựng hàm ý tập hợp bảng liệu quan hệ với nhau, sở liệu ACCES ... đại học khoa học tự nhiên Nguyễn Hồng Phương – Thực hành xây dựng sở liệu quan hệ Access Hình 1. 1: Đặt tên trỏ đường dẫn cho sở liệu tạo Bước1 Tạo sở liệu cách chọn New từ Lệnh đơn File kích trỏ ... minh hoạ Hình 1. 4 để nén sở liệu bạn 1. 3 Thảo luận 1. 3 .1 Tệp sở liệu Access Thuật ngữ "cơ sở liệu " biểu thị ý nghĩa khác tuỳ thuộc vào Hệ quản trị liệu sử dụng Chẳng hạn, dBase IV, sở liệu tệp (...
 • 8
 • 41
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc trưng của cơ sở dữ liệu quan hệưu điểm của cơ sở dữ liệu quan hệnhược điểm của cơ sở dữ liệu quan hệiv phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ các thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệcác thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và các dạng chuẩn cao hơnphát huy sự hỗ trợ của cơ sở dữ liệuràng buộc toàn vẹn trong cơ sở dữ liệubáo cáo hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ quản lý nhân sự công tybáo cáo bài tập thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng sử dụng msqlsự cần thiết của cơ sở dữ liệu 1các phép toán trên cơ sở dữ liệu quan hệcác phép toán cơ sở dữ liệu quan hệcác đặc trưng của hệ cơ sở dữ liệu quan hệtổng quan về cơ sở dữ liệu quan hệkhái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệKỹ thuật lưu lượng MPLS và ứng dụng trong mạng VNPTMô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranhWord of mouth and interpersonal communicationNGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN TRUYỀN TIN DỰA TRÊN CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG CHỈ SÔNghiên cứu phát hiện luật kết hợp hiếm và ứng dụngNghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnhNGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NÉN DỮ LIỆU ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ LƯU TRỮ CHUỖI DNANghiên cứu tối ưu hóa truy vấn hệ cơ sở dữ liệuNghiên cứu ứng dụng vi điều khiển PIC16F877 vào trong dây truyền tự động hóaNGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM LUẬNNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM KIẾM VIDEO DỰA TRÊN NỘI DUNGPhát triển văn hoá doanh nghiệp của Công ty Thông tin di độnPHƯƠNG PHÁP SAT ENCODING V ÙNG DÖNG TRONG MËT SÈ TRÁ CHÌI LOGISử dung bộ lọc Kalman trong bài toán bám mục tiêuXÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẠI SỐ MÁY TÍNH XỬ LÝ BIỂU THỨC TOÁN HỌCXây dựng hệ thống thử nghiệm đánh giá chất lượng vùng phủ sóng 3GXÂY DỰNG MẠNG XÃ HỘI CHO CỘNG ĐỒNG GIA SƯ - HỌC SINHMô tả kiến thức tự chăm sóc và bảo vệ bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai năm 2015Mô tả sự hài lòng của người bệnh về thái độ và thực hành chuyên môn của điều dưỡng viên tại bệnh viện Da liễu Trung ương và một số yếu tố liên quan đến năm 2013Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập