phản ứng khử trong tổng hợp hữu cơ

SIÊU âm và ỨNG DỤNG TRONG TỔNG hợp hữu

SIÊU âm và ỨNG DỤNG TRONG TỔNG hợp hữu cơ
... hàn, làm sạch, kết tụ Ứng dụng tổng hợp hữu • • • • • • • • • Phản Phản Phản Phản Phản Phản Phản Phản phản ứng ứng ứng ứng ứng ứng ứng ứng ứng ester hóa xà phòng hóa cộng hợp alkyl hóa oxy hóa ... Tổng hợp 1-ferrocenyl-2arylacetylenes chiếu xạ siêu âm • Phản ứng ethynylferrocene với iodides aryl (Sonogashira ghép) chiếu xạ siêu âm Ứng dụng điển hình Sự kết hợp sóng siêu âm lò vi sóng tổng ... Sử dụng siêu âm Phân tích phản ứng hóa học liên kết phân tử với lượng nhỏ Siêu âm thay hydrodesulfurization Siêu âm nano magnetite Làm đất sóng siêu âm Siêu âm thay hydrodesulfurization • Hợp...
 • 21
 • 899
 • 17

Tiểu luận: Ứng dụng hợp chất nguyên tố trong tổng hợp hữu doc

Tiểu luận: Ứng dụng hợp chất cơ nguyên tố trong tổng hợp hữu cơ doc
... Với lý chọn đề tài: Ứng dụng hợp chất nguyên tố tổng hợp hữu Tuy nhiên giới hạn niên luận đề tài trình bày ứng dụng tổng hợp điều chế số hợp chất nguyên tố điển hình: magie, liti photpho ... tính chất hóa học, hợp chất kẽm tương tự hợp chất magie khả phản ứng nhiều đồng thời việc điều chế gặp nhiều khó khăn sử dụng tổng hợp hữu hợp chất cơ- magie - Hợp chất thủy ngân: Nhiều hợp chất ... tượng nghiên cứu - Tính chất hóa học hợp chất nguyên tố ứng dụng tổng hợp điều chế hữu - Phương pháp giải tập tổng hợp điều chế hữu - Hệ thống câu hỏi tập tổng hợp điều chế hữu III Mục tiêu nghiên...
 • 37
 • 392
 • 4

Ứng dụng hợp chất nguyên tố trong tổng hợp hữu

Ứng dụng hợp chất cơ nguyên tố trong tổng hợp hữu cơ
... Với lý chọn đề tài: Ứng dụng hợp chất nguyên tố tổng hợp hữu Tuy nhiên giới hạn niên luận đề tài trình bày ứng dụng tổng hợp điều chế số hợp chất nguyên tố điển hình: magie, liti photpho ... tính chất hóa học, hợp chất kẽm tương tự hợp chất magie khả phản ứng nhiều đồng thời việc điều chế gặp nhiều khó khăn sử dụng tổng hợp hữu hợp chất cơ- magie - Hợp chất thủy ngân: Nhiều hợp chất ... tượng nghiên cứu - Tính chất hóa học hợp chất nguyên tố ứng dụng tổng hợp điều chế hữu - Phương pháp giải tập tổng hợp điều chế hữu - Hệ thống câu hỏi tập tổng hợp điều chế hữu III Mục tiêu nghiên...
 • 31
 • 273
 • 0

Slide bài giảng ỨNG DỤNG nấm MEN BÁNH mì TRONG TỔNG hợp hữu

Slide bài giảng  ỨNG DỤNG nấm MEN BÁNH mì TRONG TỔNG hợp hữu cơ
... trích ly từ nấm men, TBADH trích ly từ vi khuẩn Thermoanaerobium brockii * ỨNG DỤNG TRONG TỔNG HỢP HC: Quá trình lên men rượu: Glucozo CH3CHO ADH NAD + CH3CH2OH NADH * ỨNG DỤNG: Phản ứng khử ceton ... Phản ứng khử monoceton đơn giản: O OH NMBM ee > 95 % * ỨNG DỤNG: + Phản ứng khử diceton: O O O OH NMBM OH O O NMBM nhanh OH O O OH O O NMBM R1 NMBM châm OH O R2 R1 OH O + O R2 R1 * ỨNG DỤNG: Tổng ... OH O O NMBM R1 NMBM châm OH O R2 R1 OH O + O R2 R1 * ỨNG DỤNG: Tổng hợp 4- Hexanolid , pheromon mọt cứng đốt * ỨNG DỤNG: Tổng hợp Ong cắn thông: C17H15 O H NMBM , H2O Ac2 O H H OR C17H15 ...
 • 9
 • 125
 • 1

Ứng dụng một số kỹ thuật mới trong tổng hợp hữu để tổng hợp pheromone giới tính của sâu đục rễ ngô phương Nam Diabrotica undecimpunctata howardi Baber

Ứng dụng một số kỹ thuật mới trong tổng hợp hữu cơ để tổng hợp pheromone giới tính của sâu đục rễ ngô phương Nam Diabrotica undecimpunctata howardi Baber
... khuấy cơ, khuấy từ… không tốt • Ứng dụng siêu âm tổng hợp hữu Siêu âm ứng dụng nhiều phản ứng tổng hợp hữu Chẳng hạn, phản ứng ester hóa, phản ứng xà phòng hóa, phản ứng thế, phản ứng cộng hợp ... thiết 2.1.1.2Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tổng hợp 2.1.1.2.1 Áp dụng quy trình xanh phản ứng Grignard tổng hợp 9-methyldodecan-1-ol 10-methyltridecan-2-ol Ứng dụng kỹ thuật hóa học xanh công ... cánh cứng ăn hoa số loài thực vật Thức ăn ấu trùng rễ ngô, bo bo thực vật khác Sâu hại rễ ngô Nam, D .undecimpunctata howardi, gây thiệt hại kinh tế lớn nhiều khu vực Ấu trùng sâu hại rễ ngô phá...
 • 91
 • 367
 • 0

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI SÓNG TRONG TỔNG HỢP HỬU

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI SÓNG TRONG TỔNG HỢP HỬU CƠ
... CHUNG VỀ THIẾT BỊ LÒ VI SÓNG ỨNG DỤNG TRONG CÁC PHẢN ỨNG TỔNG HỢP HỮU CƠ ❶ GiỚI THIỆU CHUNG VỀ THIẾT BỊ LÒ VI SÓNG • Vi sóng sóng điện từ có tần số từ 0.3-300 MHz • Năng lượng vi sóng thấp không ... sử dụng với vi sóng: teflon, Borosilicate glass, polystyren, quartz • Ứng dụng tổng hợp tốc độ nhanh với hệ thống vi sóng, gần xem xâm nhập lượng lớn Hơn 2000 báo đăng tải kỷ nguyên ứng dụng tổng ... tổng hợp hữu với thiết bị hổ trợ vi sóng mircrowavesassisted organic synthesis (MAOS) báo sử dụng nhiệt vi sóng để chuyển hóa hợp chất hữu nhóm Gedye Giguere, Majetich năm 1986 ỨNG DỤNG TRONG...
 • 19
 • 301
 • 7

Vai trò của đianion trong tổng hợp hữu

Vai trò của đianion trong tổng hợp hữu cơ
... ianion n nh bi nhúm bờn ngoi( X l nhúm n nh) O O O X X X O (CH 2)n (n = 3, ) O O 1,5- đianion 1,4- đianion 1,n - đianion 3.2 S hỡnh thnh ianion ca axit cacboxylic Do pKa ca nhúm -OH axit thp nờn ... nhiu nht l ianion ca axit cacboxylic [16] Trong ni dung chng ny chỳng tụi ch cp n s hỡnh thnh v cỏc phn ng ca ianion to bi axit cacboxylic, thy c vai trũ ca chỳng cỏc quy trỡnh tng hp hu c ... cú vai trũ quyt nh ng tng hp milbemycin Ph OH O O O O CH2 R 2O Me R1 milbemycin S bin i hp cht aldol húa thnh pyranon c quan tõm c bit Nhng nghiờn cu ca Peterson [11] v Sakai [25] l i din v vai...
 • 79
 • 233
 • 0

Vai trò của đianion trong tổng hợp hữu .pdf

Vai trò của đianion trong tổng hợp hữu cơ .pdf
... ianion n nh bi nhúm bờn ngoi( X l nhúm n nh) O O O X X X O (CH 2)n (n = 3, ) O O 1,5- đianion 1,4- đianion 1,n - đianion 3.2 S hỡnh thnh ianion ca axit cacboxylic Do pKa ca nhúm -OH axit thp nờn ... nhiu nht l ianion ca axit cacboxylic [16] Trong ni dung chng ny chỳng tụi ch cp n s hỡnh thnh v cỏc phn ng ca ianion to bi axit cacboxylic, thy c vai trũ ca chỳng cỏc quy trỡnh tng hp hu c ... cú vai trũ quyt nh ng tng hp milbemycin Ph OH O O O O CH2 R 2O Me R1 milbemycin S bin i hp cht aldol húa thnh pyranon c quan tõm c bit Nhng nghiờn cu ca Peterson [11] v Sakai [25] l i din v vai...
 • 79
 • 279
 • 0

phản ứng thế trong hóa học hữu

phản ứng thế trong hóa học hữu cơ
... chung phản ứng hóa học hữu 1) Khái niệm Phản ứng kí hiệu chữ S (Substitution) ,trong nguyên tử hay nhóm nguyên tử phân tử đươc thay nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác Phản ứng phản ứng phổ biến hóa ... -nếu tác nhân A gốc phản ứng gốc SR II) chế phản ứng 1) chế phản ứng SN a) chế phản ứng SN Là phản ứng xảy theo chế giai đoạn ion hóa kết hợp cation: •Giai đoạn 1: ion hóa, chậm R-X R(+) + ... với dung môi phản ứng không xẩy oKhi chuyển từ dung môi sang dung môi khác tốc độ phản ứng thay đổi, đồng thời thay đổi chế phản ứng 2) chế phản ứng electrophin Tác nhân phản ứng nhóm thiếu...
 • 43
 • 440
 • 0

Luận văn: VAI TRÒ CỦA ĐIANION TRONG TỔNG HỢP HỮU ppt

Luận văn: VAI TRÒ CỦA ĐIANION TRONG TỔNG HỢP HỮU CƠ ppt
... ianion n nh bi nhúm bờn ngoi( X l nhúm n nh) O O O X X X O (CH 2)n (n = 3, ) O O 1,5- đianion 1,4- đianion 1,n - đianion 3.2 S hỡnh thnh ianion ca axit cacboxylic Do pKa ca nhúm -OH axit thp nờn ... nhiu nht l ianion ca axit cacboxylic [16] Trong ni dung chng ny chỳng tụi ch cp n s hỡnh thnh v cỏc phn ng ca ianion to bi axit cacboxylic, thy c vai trũ ca chỳng cỏc quy trỡnh tng hp hu c ... cú vai trũ quyt nh ng tng hp milbemycin Ph OH O O O O CH2 R 2O Me R1 milbemycin S bin i hp cht aldol húa thnh pyranon c quan tõm c bit Nhng nghiờn cu ca Peterson [11] v Sakai [25] l i din v vai...
 • 79
 • 157
 • 0

Động học của phản ứng enzyme trong trường hợp không chất kìm hãm doc

Động học của phản ứng enzyme trong trường hợp không có chất kìm hãm doc
... ta có: 1 K K = ES E S Nếu gọi Ks số cân phản ứng bậc I, ta có: sK= ES E S sK= 1 K K (2) * Nếu Ks giá trị lớn K-1 lớn K+1 nhỏ Từ ta thấy phức hợp ES dễ phân giải thành chất S E Phản ứng enzyme ... [ES] lớn tốc độ phản ứng enzyme lớn (vì Ks lúc nhỏ) Tốc độ đạt tới tối đa nồng độ phức hệ [ES] nồng độ enzyme ban đầu [Eo ] ([ES] = [Eo ]) nghĩa tất enzyme kết hợp với chất phản ứng enzyme tối đa ... Nếu gọi [Eo] nồng độ chung enzyme trước bắt đầu tham gia phản ứng [E]: nồng độ enzyme dạng tự (không tạo phức hợp) [ES]: nồng độ phức hệ ES nồng độ enzyme không tạo phức hợp (ở dạng tự do) là: [E]...
 • 8
 • 92
 • 0

phương pháp và kỹ thuật mới trong tổng hợp hửu

phương pháp và kỹ thuật mới trong tổng hợp hửu cơ
... Pheromon tập hợp ) • I.3 – Tổng hợp mục đích : Tổng hợp hợp chất tương tự thiên nhiên • mục đích buổi đầu Quá trình nghiên cứu rút qui luật tổng hợp nhằm tạo chất có tính chất mới, dự đoán trước ... H Cortizon H HO H OH β − ecdyson O • I.4 – Tổng hợp công cụ nghiên cứu : Bằng công cụ tổng hợp hữu tạo nên • hoạt chất cô lập từ thiên nhiên Phương pháp đẫ tạo nên nhiều chất khác nhằm khẳng ... để tổng hợp nhánh hợp chất thiên nhiên Ví dụ tổng hợp trisporol B người ta dùng phản ứng dienylboran vinyliodide cho ta trien O O BR2 I + OBn O O O Pd(PPh3)4 O NaOEt (52%) OBn O O • Kể cần tổng...
 • 198
 • 451
 • 0

SỬ DỤNG PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN ĐỂ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CHALAT Bo TRONG TỔNG HỢP HỮU STRUCTURAL IDENTIFICATION OF Bo

SỬ DỤNG PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN ĐỂ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CHALAT Bo TRONG TỔNG HỢP HỮU CƠ STRUCTURAL IDENTIFICATION OF Bo
... LUẬN Việc sử dụng loạt phổ CHTHN thành công việc xác định cấu trúc chelate vòng vòng chelate Bo với hợp chất enaminone dicetone pyridine Xác định tỉ lệ chelate vòng chelate vòng hỗn hợp sản phẩm ... nhẹ nhàng cho từ từ tác nhân Bo vào (8) sản phẩm thu hạt tinh thể màu trắng vàng Các phổ CHTHN 11B 1H cho thấy chelate tạo thành Tại phổ 13C DMSO-d6 thu tín hiệu tương ứng với cấu trúc chelate ... L.S.: Chelate synthesis of 2,2’- bipyridin-4-one Russ Chem Bull, V.46, P 816, (1997) SUMMARY STRUCTURAL IDENTIFICATION OF Bo- CHELATE BY THE MNR Structural indentification of Bo- chelate-products...
 • 4
 • 219
 • 0

SKKN Xây dựng hệ thống bài tập bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu dùng cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia

SKKN Xây dựng hệ thống bài tập bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ dùng cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia
... hướng nghiên cứu: Xây dựng hệ thống tập bảo vệ nhóm chức tổng hợp hữu dùng cho việc việc bồi dưỡng HSGQG” II Mục đích nghiên cứu + Soạn thảo hệ thống lí thuyết hóa hữu dành cho học sinh chuyên hoá ... việc bảo vệ nhóm chức Để giúp em khắc phục sai sót đòi hỏi người giáo viên cần cho em cách lựa chọn hướng phương pháp bảo vệ nhóm chức tổng hợp hữu B - NỘI DUNG I) Bảo vệ nhóm chức tổng hợp hữu ... hợp hữu 1) Khái niệm bảo vệ nhóm chức tổng hợp hữu Trong trình tổng hợp hữu thường xảy cần thiết phải chuyển hoá nhóm chức đồng thời phải bảo vệ nhóm chức khác phân tử để cho chúng không bị thay...
 • 24
 • 326
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng trong tổng hợp hữu cơcác phương pháp phân tích hiện đại trong tổng hợp hữu cơ nói chung amp biopolyme nói riêngcác quá trình cơ bản trong tổng hợp hữu cơxúc tác acid rắn trong tổng hợp hữu cơlàm nguyên liệu trong tổng hợp hữu cơtrong tổng hợp hữu cơ tinh viđề tài xúc tác trong tổng hợp hữu cơ etanolcác phản ứng tổng hợp hữu cơứng dụng romp trong tổng hợp radom copolymeứng dụng romp trong tổng hợp amphiphilic copolymetổng hợp hữu cơ trong dung môi xanh là co2 siêu tới hạntổng hợp hữu cơtổng hợp hữu cơcông nghệ tổng hợp hữu cơ hóa dầukỹ thuật thực hành tổng hợp hữu cơskkn mọt số BIỆN PHÁP gây HỨNG THÚ CHO TRẺ HOẠT ĐỘNG âm NHẠCTình Hình Phát Triển Con Người Và Nguồn Nhân Lực Ở Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu LongCác Chiến Lược Và Chính Sách Của Trung Quốc Nhằm Thúc Đẩy Đổi Mới Giáo Dục Đại Học Và Đào Tạo Nhân Công Tay Nghề CaoTiêm nội nhãn Avastin điều trị một số bệnh nhãn khoaVẾT NHẠN LƯNG TRỜIKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm’’ tại công ty TNHH sơn NGAKế toán thuế GTGT tại công ty TNHH TM DV linh sơnKế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ AICTHỰC tế kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM xây lắp tại CÔNG TY cổ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG hàTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ bán HÀNG tại CÔNG TY TNHH máy và THIẾT bị xây DỰNG QUANG MINHBài tập cấu tạo nguyên tửBài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn toán năm học 2015 2016Bộ đề, bài tập ôn hè môn toán lớp 1 lên lớp 2 hayluận văn tổng quan hệ thống MIMO và kỹ thuật OFDMCÁC DẠNG bài tập và đề CƯƠNG ôn hóa THPT THEO CHUYÊN đềCÁC THÀNH PHẦN của NGÔN NGỮ lập TRÌNHchuyên đề điện LYDE CUONG HOC KY 1 2013 2014đề ktra vật lý 15 phút khối 11đề thi tháng lần 2 lớp 10 môn toán
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập