Lời giải lý lần 3

Đê thi thử đại học vật lần 3 - 2010

Đê thi thử đại học vật lý lần 3 - 2010
... ÁN KT VẬT LÝ LỚP 13A - LẦN Đáp án đề: 139 01 14 27 40 02 15 28 41 03 16 29 42 04 17 30 43 05 18 31 44 06 19 32 45 07 20 33 46 08 21 34 47 09 22 35 48 10 23 36 49 11 24 37 50 12 25 38 13 26 39 ... không đổi Để điện áp hiệu dụng đạt cực đại giá trị C 2π 3. 10−4 10−4 3. 10−4 2.10−4 F F F F A C = B C = C C = D C = 4π 3 3 Câu 42: Đại lượng sau đặc trưng vật sóng âm: A Độ to âm B Đồ thị dao ... Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân 0,5s; quãng đường vật 2s 32 cm Tại thời điểm t=1,5s vật qua li độ x = 3cm theo chiều dương Phương trình dao động vật...
 • 5
 • 116
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số hiệu ứng phi tuyến lên lời giải soliton lan truyền trong sợi quang

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số hiệu ứng phi tuyến lên lời giải soliton lan truyền trong sợi quang
... SỐ HIỆU 51 ỨNG BẬC CAO LÊN LỜI GIẢI SOLITON LAN TRUYỀN TRONG SỢI QUANG 2.1 Phương pháp giải tích Jacobian 51 2.2 Khảo sát ảnh hưởng đồng thời số hiệu ứng bậc cao lên lời giải 52 Soliton sợi quang ... phi tuyến 1.1.3 Sự lan truyền xung ngắn môi trường phi tuyến 1.1.4 Sự lan truyền xung cực ngắn 12 14 1.2 Một số hiệu ứng phi tuyến ảnh hưởng lên xung lan truyền 15 sợi quang 1.2.1 Chế độ lan truyền ... tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ HIỆU ỨNG PHI TUYẾN LÊN LỜI GIẢI SOLITON LAN TRUYỀN TRONG SỢI QUANG Trên sở nội dung đề tài trình bày hai chương theo bố cục sau: -5- Chương 1: “SỰ LAN TRUYỀN...
 • 65
 • 561
 • 3

Đề thi thử ĐH môn lần 3 - Đề 375 doc

Đề thi thử ĐH môn Lý lần 3 - Đề 375 doc
... 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 Biên soạn: Hồ hoàng việt Chủ Nhiệm:Phạm Phong-Toán: ... 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 30 08 LỚP ÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 20 13 -NGUOITHAY.VN - 149/A37 Thánh Tông F.Tân Thới Hòa Q.Tân Phú TP.HCM 30 08 ... 30 08 Biên soạn: Hồ hoàng việt Chủ Nhiệm:Phạm Phong-Toán: Phạm Tuấn Khải -Lý: Hồ Hoàng Việt-Hoá:Vũ Linh Trang 7- đề thi 37 5 ...
 • 7
 • 484
 • 7

Đề thi thử đại học môn vật lần 3 năm 2011 ppt

Đề thi thử đại học môn vật lý lần 3 năm 2011 ppt
... Câu 31 Câu 32 Câu 36 Câu 37 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 13 18 23 28 33 38 Câu Câu Câu 14 Câu 19 Câu 24 Câu 29 Câu 34 Câu 39 Câu Câu 10 Câu 15 Câu 20 Câu 25 Câu 30 Câu 35 Câu 40 Câu 43 Câu ... Động quay bánh xe là: A 37 6,28J B 236 63J C 4 732 6J D 2160000J HẾT Cần mà học không muốn mà học, Muốn mà học không thích mà học, Thích mà học không say mà học ĐÁP ÁN ĐỀ LTDH 3- 2010 THÁNG PHẦN CHUNG ... động điều hòa, chiều dài lắc tăng lên lần chu kỳ dao động lắc: A Tăng lần B Giảm lần C Tăng lần D Giảm lần Câu 42: Phát biểu sau đại lượng đặc trưng sóng học không đúng? A Chu kỳ sóng chu kỳ dao...
 • 6
 • 101
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LẦN 3 NĂM HỌC 2009-2010 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ LẦN 3 NĂM HỌC 2009-2010 docx
... Động quay bánh xe là: A 37 6,28J B 236 63J C 4 732 6J D 2160000J HẾT Cần mà học không muốn mà học, Muốn mà học không thích mà học, Thích mà học không say mà học ĐÁP ÁN ĐỀ LTDH 3- 2010 THÁNG PHẦN CHUNG ... 18 Lần 3- Tháng Câu Câu Câu Câu Câu 11 12 13 14 15 Câu Câu Câu Câu Câu 16 17 18 19 20 Câu Câu Câu Câu Câu 21 22 23 24 25 Câu Câu Câu Câu Câu 26 27 28 29 30 Câu Câu Câu Câu Câu 31 32 33 34 35 Câu ... động điều hòa, chiều dài lắc tăng lên lần chu kỳ dao động lắc: A Tăng lần B Giảm lần C Tăng lần D Giảm lần Câu 42: Phát biểu sau đại lượng đặc trưng sóng học không đúng? A Chu kỳ sóng chu kỳ dao...
 • 20
 • 112
 • 0

KỲ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn. Vật Lần 3 pps

KỲ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn. Vật Lý – Lần 3 pps
... Câu 31 Câu 32 Câu 36 Câu 37 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 13 18 23 28 33 38 Câu Câu Câu 14 Câu 19 Câu 24 Câu 29 Câu 34 Câu 39 Câu Câu 10 Câu 15 Câu 20 Câu 25 Câu 30 Câu 35 Câu 40 Câu 43 Câu ... Động quay bánh xe là: A 37 6,28J B 236 63J C 4 732 6J D 2160000J HẾT Cần mà học không muốn mà học, Muốn mà học không thích mà học, Thích mà học không say mà học ĐÁP ÁN ĐỀ LTDH 3- 2010 THÁNG PHẦN CHUNG ... chiều dài lắc tăng lên lần chu kỳ dao động lắc: A Tăng lần B Giảm lần C Tăng lần D Giảm lần Câu 42: Phát biểu sau đại lượng đặc trưng sóng học không đúng? A Chu kỳ sóng chu kỳ dao động phần tử dao...
 • 6
 • 46
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 MÔN VẬT LÝ, LẦN 3 Trường THPT Đô Lương 3 - Mã đề thi 999 pptx

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 MÔN VẬT LÝ, LẦN 3 Trường THPT Đô Lương 3 - Mã đề thi 999 pptx
... (cm)  ) (cm) - HẾT Trường THPT Đô Lương ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN - MÔN VẬT LÝ đề thi 33 3 Trang 15/18 - đề thi 999 1C 2A 3B 4D 5D 6A 7A 8C 9D 10A 11B 12B 13A 14C 15C 16B 17D ... - đề thi 999 đề thi 777 1B 2D 3A 4A 5B 6A 7B 8C 9A 10A 11C 12D 13D 14D 15C 16D 17B 18B 19B 20D 21D 22B 23B 24C 25A 26C 27C 28A 29B 30 A 31 C 32 D 33 D 34 C 35 A 36 C 37 A 38 B 39 D 40C 41C 42A 43D ... 20B 21B 22C 23D 24C 25B 26C 27D 28D 29C 30 A 31 B 32 A 33 D 34 A 35 B 36 C 37 A 38 C 39 D 40A 41A 42C 43B 44A 45D 46C 47A 48B 49D 50A 51C 52A 53A 54A 55D 56B 57D 58B 59C 60A đề thi 555 1C 2A 3B 4C 5D 6A...
 • 18
 • 345
 • 0

KIỂM TRA VẬT LẦN 3 NĂM 2011 doc

KIỂM TRA VẬT LÝ LẦN 3 NĂM 2011 doc
... dịch AgNO3/NH3(2) 190.dung d ịch NaHSO3đ ậm đ ặc (3) gi qu ỳ(4) A.1,2 B.2 ,3 C .3, 4 D.1,4 191.Etanol tác dụng với chất sau đây: HCl H2SO4 CH3COOH C2H5OH Na A 1,2 ,3 B 2 ,3, 4 C 3, 4,5 D 1,2 ,3, 4 ,5 192.Chất ... là: A 36 41 B 36 61 C 2771 D 37 73 184.Trong chất sau:CH4 (1), CCl4(2),CH3Cl (3) Chất phân cực chất tan nước nhiều là: A 1,2 B.2 ,3 C 3, 3 D 2,4 185.Cho chất sau:propanol-1(1), etanol(2), axeton (3) Chất ... gồm: A 1,2 ,3, 4 B.2 ,3, 4 C 3, 4,5 D 2 ,3, 4,5 198.A,B hai hợp chất hữu mạch hở, có khả làm màu dung dịch Brom,có công thức phân tử C3H6O.Cấu tạo A,B là: A CH3-CH2-CHO B.CH2 ═ CH- CH2OH C CH3- O- CH=...
 • 4
 • 46
 • 0

ĐỀ- ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 3 PHẠM VĂN ĐỒNG- HAY

ĐỀ- ĐÁP ÁN THI THỬ LÝ LẦN 3 PHẠM VĂN ĐỒNG- HAY
... bước sóng sóng ánh sáng giảm B sóng âm sóng ánh sáng tăng C sóng âm sóng ánh sáng giảm D sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng Câu 28: Chiếu xiên chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng ... phát hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng tương ứng λ1 λ2 (với λ < λ2 ) có khả hấp thụ A ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn λ2 B ánh sáng đơn sắc có bước sóng khoảng từ λ1 đến λ2 C hai ánh sáng đơn ... nhân 6, 239 .1018 hạt nhân 206 82 238 92 U Pb Giả sử khối đá lúc hình thành không chứa chì tất lượng chì có mặt 238 sản phẩm phân rã 92U Tuổi khối đá phát A 3, 3.108 năm B 6 ,3. 109 năm C 3, 5.107...
 • 4
 • 240
 • 0

Thi thử ĐH -lý lần 3-THPT Lê Xoay-2011

Thi thử ĐH -lý lần 3-THPT Lê Xoay-2011
... cuộn L có số vòng gấp đôi (cuốn lớp) tần số dao động mạch thay đổi nào? A Tăng lần B Giảm lần C Tăng lần D Giảm lần Câu 40: Vật rắn quay chậm dần quanh trục cố định có gia tốc góc γ < Đổi chiều ... tốc biến thi n điều hòa so với gia tốc a: A Cùng pha B Ngược pha C Trễ pha π / D Sớm pha π / Câu 38: Gọi f1 , f2 tần số lớn nhỏ dãy Ban-me, f3 tần số lớn dãy Pasen thì: Trang 3/4 - Mã đề thi 072 ... nằm đường số 3, M2 đường số Tìm bước sóng sóng? A 0,3cm B 0,9cm C 1,2cm D 0,6cm Trang 2/4 - Mã đề thi 072 Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng có a = 2mm; D = 1,5m Nguồn phát xạ có λ1 =...
 • 4
 • 59
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập và lời giải lý thuyết đồ thịlời giải tần xuất 3 2đề kiểm tra một tiết vật lý lần 3lời giải bài toán 3 2 3xem lời giải ở 1tcâu 34 phần iii1t4tbài tập nguyên lý kế toán chương 3 có lời giảilời giải 360 bài tập cơ học lý thuyết3o de lý và loi giaibài tập vật lý 10 nâng cao chương 3 có lời giảiloi giai chi tiet de thi thu dh khoi a mon hoa hoc lan 3 ma de 132 cua truong thpt nguyen trailoi giai chi tiet de thi thu dh khoi a mon hoa hoc lan 3 ma de 132 nam 2012 2013cua truong thpt nguyen traigiai chi tiet de thi thu dai hoc lan 3 mon vat ly truong thpt chuyen dhsp ha noi nam201430 đề thi thử đại học môn vật lý của các trường chuyên và lời giải chi tiết năm 2013 phần 1vat ly 11 trang 195 bai 30 o loi giai chi tiet giai bai toan ve he thau kinh cđi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 3HỆ THỐNG KĨ NĂNG THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ BÀI HOÁ HỌC NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU MỚIHỆ THỨC VI-ÉT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN PHỔ THÔNGHIỆN THỰC XÃ HỘI, Ý THỨC DÂN TỘC VÀ KHÁT VỌNG HÒA BÌNH TRONG NHỮNG TRANG VIẾT CỦA LÝ CHÁNH TRUNGHIỆN TƯỢNG ĐA THANH VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC CÓ LIÊN QUAN TRONG TIẾNG VIỆT (LẬP LUẬN, TIỀN GIẢ ĐỊNH)HIỆN TƯỢNG SONG ĐỀ TRONG CHÂN DUNG MỘT NGHỆ SĨ TRẺ CỦA JAMES JOYCEHIỆU ỨNG GIAO THOA ĐIỆN TỬ VỚI VIỆC TÁCH THÔNG TIN CẤU TRÚC PHÂN TỬ OXY TỪ PHỔ SÓNG HÀI BẬC CAOHÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG VĂN HỌC HIỆN ĐẠI HÀN QUỐC QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN NỮHOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY - HỌC Ở TRƯỜNG PTCS VIỆT NAMHOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI ĐĂKLĂK 1986-2010HIỆN TƯỢNG ĐỒNG ÂM TRONG TIẾNG VIỆT ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠIKHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT THƠ CHỮ HÁN CAO BÁ QUÁTKHẢO SÁT MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH KHỐI 6 TẠI QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKHẢO SÁT SỰ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA STAPHYLOCCUS AUREUS VÀ CÁC CHỦNG STAPHYLOCOCCUS SPP. TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNHKHẢO SÁT SỰ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA STAPHYLOCOCCUS AUREUS VÀ CÁC CHỦNG STAPHYLOCOCCUS SPP. TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNHKHẢO SÁT TÍNH THÍCH NGHI CỦA CÂY HOÀNG LAN [Cananga odorata (Lam.) Hook. f. et Thomson] TẠO ĐƯỢC TỪ CÁC KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG KHÁC NHAU TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚCKHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG THƠ Á NAM TRẦN TUẤN KHẢI.IĐÊAN NGUYÊN TỐ ĐỐI LIÊN KẾT VÀ ĐỒNG ĐIỀU ĐỊA PHƯƠNGKHÁI NIỆM DIỆN TÍCH TRONG DẠY - HỌC TOÁN Ở TRUNG HỌC CƠ SỞKHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG INTERNET TRONG DẠY HỌC PHẦN “TỪ TRƯỜNG VÀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÍ LỚP 11KHAI TRIỂN TIỆM CẬN CỦA NGHIỆM THEO BA THAM SỐ BÉ  1, , K  
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập