CÁC HÀM EXCEL THÔNG DỤNG

EBOOK - CÁC HÀM SỐ THÔNG DỤNG TRONG EXCEL

EBOOK - CÁC HÀM SỐ THÔNG DỤNG TRONG EXCEL
... sánh + , -, *, /, ^ >, >=, ...
 • 238
 • 476
 • 1

CÁC HÀM SỐ THÔNG DỤNG TRONG EXCEL

CÁC HÀM SỐ THÔNG DỤNG TRONG EXCEL
... cách hiển thị kiểu số Excel liên quan trực tiếp đến công thức thiết lập Regional Options Control Panel Nếu hệ số USA công thức sử dụng dấu phẩy để phân cách đối số Nếu hệ số VN công thức sử dụng ... Dữ liệu kiểu số Excel l Mặc định liệu kiểu số Excel hệ số USA: Dùng dấu chấm để phân phần thập phân phân nguyên (Decimal symbol : ), Dùng dấu phẩy để nhóm ký số đối l l l l với số hàng nghìn ... Excel báo lỗi nghiêm trọng Dấu phân cách giữ đối số dấu phẩy (,) dấu chấm phẩy (;) tùy vào thiết lập hệ thống bạn Cần xem kỹ phần hướng dẫn bên 2.3 Địa chỉ: Hàm số Excel sử dụng địa...
 • 4
 • 95
 • 0

Hàm excel thông dụng

Hàm excel thông dụng
... SUBTOTAL xác định hàm thực sử dụng tính toán (xem danh sách bên dưới) Ví dụ đối số hàm SUBTOTAL hoạt động giống hàm AVERAGE, đối số thứ hàm hàm SUBTOTAL hoạt động giống hàm SUM SUBTOTAL hàm tính toán ... cáo Nói chung Các Hàm Quản lý Cơ sở liệu Danh sách Microsoft Excel cung cấp nhiều hàm dùng cho việc phân tích liệu danh sách hay sở liệu Những hàm bắt đầu chữ D Mỗi hàm sử dụng đối số database, ... {"12/25/2007", "1/1/2008"}) Hàm DATEDIF() Có lẽ cách dễ muốn tính toán ngày tháng năm dùng hàm DATEDIF() Nhưng có điều không hiểu là: hàm dùng tốt, danh sách hàm Excel (Excel 2007 không), help cho...
 • 45
 • 1,000
 • 0

Một số hàm Excel thông dụng

Một số hàm Excel thông dụng
...  Một số hàm thông dụng Excel  Nguyễn Thò Hoa  Trang: = INT (5,4) →5 = INT (5,6) →5 = INT (4 + 5,6) →9 Hàm MOD: • Dạng hàm: MOD (Số bò chia; Số chia) • Công dụng: Hàm dùng để lấy số dư ... (A1; B5; -6) → -6 10 Hàm VALUE: • Dạng hàm: VALUE (Chuỗi dạng số)  Nguyễn Thò Hoa   Một số hàm thông dụng Excel Trang: • Công dụng: Hàm dùng để đổi chuỗi dạng số thành số • Ví dụ: = VALUE (“1”) ... HÀM THỐNG KÊ: Hàm COUNT: • Dạng hàm: COUNT (Dãy cell) • Công dụng: Hàm dùng để đếm số cell chứa giá trò số Dãy cell • Ví dụ: Tính tổng số sinh viên danh sách Cách = COUNT (A3:A12)  Một số hàm...
 • 17
 • 1,410
 • 32

một số hàm excel thông dụng

một số hàm excel thông dụng
...  Một số hàm thông dụng Excel  Nguyễn Thò Hoa  Trang: = INT (5,4) →5 = INT (5,6) →5 = INT (4 + 5,6) →9 Hàm MOD: • Dạng hàm: MOD (Số bò chia; Số chia) • Công dụng: Hàm dùng để lấy số dư ... (A1; B5; -6) → -6 10 Hàm VALUE: • Dạng hàm: VALUE (Chuỗi dạng số)  Nguyễn Thò Hoa   Một số hàm thông dụng Excel Trang: • Công dụng: Hàm dùng để đổi chuỗi dạng số thành số • Ví dụ: = VALUE (“1”) ... HÀM THỐNG KÊ: Hàm COUNT: • Dạng hàm: COUNT (Dãy cell) • Công dụng: Hàm dùng để đếm số cell chứa giá trò số Dãy cell • Ví dụ: Tính tổng số sinh viên danh sách Cách = COUNT (A3:A12)  Một số hàm...
 • 17
 • 2,462
 • 43

Hàm Excel thông dụng cho dân văn phòng

Hàm Excel thông dụng cho dân văn phòng
... value thành xâu theo định dạng LOWER(S) UPPER(S) Ví dụ LEFT( EXCEL ,3)= “EXC” RIGHT( EXCEL ,3)= “CEL” MID( EXCEL ,3,2)= “CE”; MID( EXCEL , 3,10)= “CEL” Chuyển xâu S thành chữ thường Chuyển xâu ... tổng điểm, ta sử dụng miền điều kiện A24:A25 với công thức sau: với ô A24 bỏ trống, ô A25 chứa công thức G8 ô cột tổng điểm Ví dụ sử dụng hàm TEXT để xây dựng điều kiện COUNTIF Hàm TEXT(D18,”>=0.0”) ... Trang / [THIẾT LẬP ĐIỀU KIỆN TRONG EXCEL] Chúng ta thường gặp điều kiện trong: - - - Hàm IF o Điều kiện biểu thức trả kết hoặc sai o Ví dụ:  IF(B2>5…  IF(B2>A21… Hàm SUMIF, SUMIF o Điều kiện xâu...
 • 7
 • 5,650
 • 82

Các hàm UNICODE thông dụng pptx

Các hàm UNICODE thông dụng pptx
... Sub Cách gọn tiện để đọc viết UTF-8 text files dùng VB6 Class tên clsUnicodeText dựa vào MS DOM (Document Object Model) XML sau: Dim MyUnicodeText As clsUnicodeText Set MyUnicodeText = New clsUnicodeText ... MyUnicodeText = New clsUnicodeText ' Read Unicode Text from file txtFileName and display in TextBox1 TextBox1.Text = MyUnicodeText.ReadUnicode(txtFileName) Listing Class clsUnicodeText sau: Option Explicit ... Đọc Text UNICODE từ file Public Function ReadTextFile(FileName) As String ' Write a Unicode String to UTF-16LE Text file ' Remember to Project...
 • 6
 • 140
 • 0

18 Hàm Excel thông dụng và cách sử dụng

18 Hàm Excel thông dụng và cách sử dụng
... Excel để biết cách sử dụng bảng tính Excel Excel - Hàm HLOOKUP, hàm tìm kiếm Excel, ví dụ cách dùng Hàm hlookup Excel hàm tìm kiếm tham chiếu theo cột, theo dòng, Khi bạn sử dụng hàm này, thỏa ... bạn sử dụng hàm PROPER Excel VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Học MS Excel 2013 13: Hàm MAX Hàm MIN Trong Excel có nhiều hàm thống kê, hàm MAX hàm MIN hai số sử dụng thông ... khuôn khổ viết hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm MAX hàm MIN Excel thông qua ví dụ minh họa cụ thể Hi vọng bạn biết thêm cú pháp, chức cách sử dụng hàm thống kê thông dụng Excel VnDoc - Tải tài liệu,...
 • 59
 • 165
 • 0

Các Hàm Excel bản đầy đủ dùng cho Tin A, Tin B , Tin trong Kế Toán

Các Hàm Excel bản đầy đủ dùng cho Tin A, Tin B , Tin trong Kế Toán
... quy b sung hay không  Nếu stats TRUE, hàm < /b> LINEST trả thống kê hồi quy b sung; kết l , mảng trả {mn,mn- 1, ,m1 ,b; sen,sen 1, ,se1,seb;r2,sey;F,df;ssreg,ssresid}  Nếu stats FALSE b qua, hàm < /b> LINEST ... 𝜷≤ 0, hàm < /b> BETA.DIST trả giá trị lỗi #NUM!  Nếu x < A, < /b> x > B, A = B, hàm < /b> BETA.DIST trả giá trị lỗi #NUM!  Nếu b n b qua giá trị A B, hàm < /b> BETA.DIST sử dụng phân b tích lũy beta chuẩn h a, < /b> ... < 0, hàm < /b> BESSELK trả giá trị lỗi #NUM!  Hàm < /b> Bessel biến đổi b c thứ n biến x là: Jn hàm < /b> Bessel J Yn hàm < /b> Bessel Y 26 Hàm < /b> BESSELY (Trả hàm < /b> Bessel, gọi hàm < /b> Weber hay hàm < /b> Neumann.) Cú pháp: BESSELY(X,...
 • 70
 • 3,015
 • 0

Các phím tắt thông dụng trong phần mềm Excel

Các phím tắt thông dụng trong phần mềm Excel
... Microsoft Excel 2007 Phím tắt thông dụng CTRL+SHIFT+@ CTRL+SHIFT+! Dùng định dạng thời gian (AM, PM) Dùng định dạng số với số thập phân, có phân cách hàng nghìn dấu trừ (-) để biểu diễn số âm Bật/ tắt ... Phím tắt thông dụng Microsoft Excel 2007 ALT+= CTRL+SHIFT+" CTRL+' CTRL+` F9 SHIFT+F9 CTRL+ALT+F9 CTRL+ALT+SHIFT+F9 ... có phân cách hàng nghìn dấu trừ (-) để biểu diễn số âm Bật/ tắt in đậm Bật/ tắt in nghiên Bật/ tắt gạch chân Bật/ tắt gạch ngang ký tự An dòng chọn Hiện/ ẩn dòng chọn An cột chọn Hiện/ ẩn cột...
 • 3
 • 127
 • 1

Tin học lớp 7 sử dụng các hàm excel để tính toán

Tin học lớp 7 sử dụng các hàm excel để tính toán
... Tiết 17 Bài SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Cách sử dụng hàm: Sử dụng hàm thích hợp để tính điểm bạn lớp em cột Tổng điểm? HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ  Ghi nhớ hàm chương trình bảng tính cách sử dụng hàm  ... gì? Tiết 17 Bài SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Cách sử dụng hàm: Cách nhập hàm vào ô tính:  ô cần nhậpvào ĐểChọn nhập hàm Để nhập hàm vào ôGõ dấuta = cần thực tính  Gõnhững bước hàm theo nào? ... Bài SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Hàm chương trình bảng tính: Sử dụng hàm có sẵn chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ Việc sử dụng hàm dàng nhanh chóng bảng tính có lợi ích gì? Tiết 17...
 • 15
 • 335
 • 0

cac ham thuong su dung trong excel

cac ham thuong su dung trong excel
... hàm tính tổng Hàm SUM: Cộng tất cả các số vùng dữ liệu chọn Cú pháp: SUM(Number1, Number2…) Các tham số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng Hàm SUMIF: Tính tổng của ... dụng địa mảng Excel Quên nhiều đối số hàm tự tạo Dùng hàm tự tạo không hợp lý "#REF!": Sai vùng tham chiếu Xóa ô tham chiếu công thức Hoặc dán giá trị tạo từ công thức lên vùng tham chiếu công ... Number2…) Các tham số: Number1, Number2 … là các số cần tính giá trị trung bình Hàm SUMPRODUCT: Lấy tích của các dãy đưa vào, sau đó tính tổng của các tích đó Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1,...
 • 11
 • 181
 • 0

TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNET.doc

TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNET.doc
... lôgic mạng thuật ngữ tổ chức mạng hay nói cách khác tổ chức phần cứng mạng thực phần mềm mạng tạo cấu trúc lôgic mạng II.Truyền thông mạng kiến trúc phân tầng protocol: Truyền thông mạng: Yếu tố quan ... KIẾN TRÚC MẠNG VÀ CÁC PROTOCOL TRUYỀN THÔNG MẠNG  I.Kiến trúc mạng Có thể chia cấu trúc mạng làm hai phần sau: + Phần vật lý: gồm tất liên quan đến phần cứng máy tính, dây cáp mạng, card mạng thiết ... người sử dụng cách hiểu - Thuật ngữ Server dùng để chương trình hỗ trợ dịch vụ truy xuất qua mạng Một Server nhận yêu cầu qua mạng thực cho dịch vụ trả kết cho nơi yêu cầu Với dịch vụ đơn giản...
 • 118
 • 1,419
 • 8

Vẻ đẹp của cầu thang- các thiết kế thông dụng

Vẻ đẹp của cầu thang- các thiết kế thông dụng
... che) phải xử lý tốt Các kết cấu ứng dụng thiết kế cầu thang Ở xu hướng kiến trúc mới, cầu thang phải tính toán kết cấu với ý tưởng giả thuyết - lạ - táo bạo, kể kết cấu treo, kết cấu console, đan ... kiến trúc đẹp khác, cần thiết phải có hai yếu tố kết hợp, mỹ thuật kỹ thuật Việc thiêt kế cần đến kiến trúc sư kỹ sư kết cấu Thang đẹp phải có kết cấu hợp lý Về mặt kết cấu cầu thang phải dầm (đà) ... giấu cầu thang đi, nay, cầu thang phô nét đẹp không gian nhà, vừa tiện lợi thoáng đãng sử dụng Vị trí đặt điểm lên tầng thoáng, trang trọng mời gọi bước chân người Một cầu thang đẹp, kiến trúc đẹp...
 • 5
 • 403
 • 1

Tìm hiểu về các Web Server thông dụng hiện nay và xây dựng một chương trình Internet mail

Tìm hiểu về các Web Server thông dụng hiện nay và xây dựng một chương trình Internet mail
... Hiện Apache Web server quản lý 50% số Web site có giới Tổ chức Web site: Trước bắt đầu xây dựng Web site, người sử dụng muốn tìm hiểu tổ chức Khi có nhiều khả suy nghĩ cách tổ chức cấu trúc Web ... one-to-one với Network, trình giao tiếp với trình khác thông qua việc nhận biết IPCE Mail ứng dụng cách dùng giao tiếp liên trình, Mail giao tiếp trình IPCE khác cách chia ca thông qua trình kết nối đến ... với khả tốt trình đến người sử dụng Khái niệm Web server đơn giản chương trình mà chúng chờ đợi yêu cầu từ phía client đáp ứng yêu cầu nhận Web server kết nối với trình duyệt client sử dụng giao...
 • 87
 • 1,614
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: các hàm excel thông dụngcác hàm excel thông dùng trong dự toáncác hàm excel thông dụng trong kế toáncác hàm excel thông dụng trong công việcebook các hàm excel thông dụngcác hàm excel thông dụng và ví dụ cụ thểcác hàm số thông dụng trong excelcác hàm excel sử dụng trong thống kêcác hàm tính thông dụng trong excelcác hàm excel ứng dụng trong kinh tếmột số hàm excel thông dụng trong kế toáncác hàm excel thường dùng trong kế toán khocác hàm excel thường dùng trong dự toánnhững hàm excel thông dụngmột số hàm excel thông dụngTÀI LIỆU THAM KHẢO CHUYÊN đề TRIẾT học và VAI TRÒ của nó TRONG đời SỐNG xã hộiBÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG 2017Phân Tích Các Cơ Sở Pháp Lý Để Các Tổ Chức Tín Dụng Chuyển Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài Và Những Vấn Đề Pháp Lý Phát SinhThực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng HàMột số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EUMột số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp IBài Giảng Môi Trường Trong Xây DựngBài giảng ĐẦU TƯ QUỐC TẾTìm hiểu chế độ quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiTác động của sự công bằng đối với khách hàng đến sự hài lòng, niềm tin và ý định tái sử dụng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại thị trường TP HCMHiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật việt namĐánh giá phát triển bền vững làng nghề truyền thống thuộc xã tam hiệp, huyện phúc thọ, thành phố hà nộiHoàn thiện hoạt động marketing 7p trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng – chi nhánh đồng naiSinh kế của người dân tái định cư của dự án mở rộng quốc lộ 1d trên địa bàn thành phố quy nhơn, tỉnh bình địnhCác nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh bình địnhChất lượng các khoản dồn tích và khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng phân tích thực nghiệm tại việt namNăng lực lãnh đạo cấp cao tác động đến kết quả thực hiện công tác quản lý chất lượng toàn diện công trình xây dựngHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề của trường Cao đẳng nghề Dầu khíPhân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần dệt